kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Алатау-Алтай-Атырау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Алатау – Алтай - Атырау»

Ма?саты:

Білімділік: ?аза? поэзиясыны? м?збала?ы атан?ан М??а?али Ма?атаевты?  85 жылды? мерейтойыны? ?арса?ында о?ушыларды а?ынны? «Алатау – Алтай - Атырау» поэмасымен таныстыру.

Т?рбиелік: А?ын ?ле?дері ар?ылы ?з хал?ына, тіліне деген с?йіспеншілік сезімдерін, Отан?а деген патриотты? сезімдерін ояту.
Дамытушылы?: о?ушыны? с?йлеу ж?не ты?дау  м?дениетін дамыту.

К?рнекілік ??ралдар: а?ындарды? портреттері, слайдтар, кітап к?рмесі, а?ын туралы жазыл?ан пікірлер, ?аза?станны? саяси картасы

Саба?ты? ?дісі: поэзиялы? кеш, с?ра?-жауап

П?наралы? байланыс: ?аза? ?дебиеті, география, тарих

Саба? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і: о?ушылармен амандасу, т?гендеу, саба??а дайынды?тарын тексеру.
 2. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік Гимні орындалады.

М??алімні? кіріспе с?зі:

С?леметсіздер ме, ??рметті о?ушылар мен ?стаздар! Биыл ?аза? поэзиясыны? м?збала?ы атан?ан М??а?али Ма?атаевты? ту?анына  85 жыл толып отыр. М??а?алиды? 50,60,70,80 жылды? мерейтойларын былай ?ой?анда, ?р жыл?ы ту?ан к?ні о?ырман ?шін т?ра?ты мереке. Оны? т?сіне ?лы уа?ытты? ?зі м??гілік лауреатты?ты? белгісін ?адады. ?аламгер ?абдеш Ж?маділов «Елі азат болып еді, М??а?али да азат болды» деген с?зді бекер айт?ан жо?. ?азір М??а?али жырлары ?лтты? идеологияны? бір міндетін ат?арып отыр. Асыл с?зі т?уелсіздікті? ны?аюына к?мектесіп жатыр.

Б?гінгі бізді?  т?рбие са?атымыз   а?ын ?ле?дері ар?ылы сіздерді?  бойлары?ызда ?з хал?ы?а, тілі?е деген с?йіспеншілік сезімдерін, Отан?а деген патриотты? сезімдері?ізді ояту ма?сатында бол?алы т?р.

 1. ??рметті, жолаушылар! Бізді? ?уе жолдарымызды та?да?андары?ыз?а к?п рахмет! ?ош келді?іздер! (слайд 1,2)
 1.  

Сам?а, ?ш?ыш!

?лкеммен таныстырам,

Танымайтын жаны?мен табыстырам.

Бауыры?дай жандармен ?ауыштырам,

К?з алды?да ?рт?сті экрандай,

Бір бояудан бір бояу ауыстырам.

Сам?а, ?ш?ыш!

?аза?ты? к?гіменен,

Ж?руші едім кездеспей к?біменен.

Мынау а? ??сты? ?анатымен,

Ке? ?лкеме кетейін сеуіп ?ле?. (слайд 3)

 1. О, Жетісу!

Санды? тау, сандал белім,

Шо?ты?ы ?сіп, жал бітіп, жанданды елі?,

К?нім туды к?гі?де сам?ар мені?,

Алатаудан биікпін демеуші едім,

?тте? шіркін, ?арышпен жал?ар ма едім!

Жетісуым - жеті ??т, ырыс ма?ан,

Барша халы? баурында тыныста?ан.

Араласып ?рбір ?лт достасып ж?р,

Аралассын, Адамдар туыс ма?ан,

Алак?з боп, ??стана ?рыспа?ан.

Байлы?ты айтып несіне ма?танамын,

Бала?, ?ойнын несіне а?тарамын.

Жетісуды? байлы?ын білмек болса?,

Бір уыс топыра?ын ап ?ара?ын.

Екі ??ла?, естісем кере? болсын,

Егіншіні? б?л жерді датта?анын,

Айналайын, Жетісу – аппа? арым!  (слайд 4,5,6,7,8,9)

 

 • О?ушылар, б?л жерді неліктен Жетісу деп атайды? (жергілікті халы? Жетісу деп Іледен солт?стікке ?арай созыл?ан айма?ты ата?ан, о?ан Лепсі, Бас?ан, А?су, Б?йен, ?ызыла?аш, ?аратал, К?ксу ?зендері енген)
 1.  

??сы?ды б?р, ?ш?ышым, Шы?ысыма,

С?лем берем Алтайда туысыма.

Шы?ысыма, тарт мені? ырысыма!

 1. А? ??сы?ды, аяулым, ?ондыр жерге,

Бая?ыда бабамыз жол ж?ргенде.

Алатын-ды Ертістен ?анып ішіп,

А? айдынмен а?са?ал ша?ылысып.

Мынау жат?ан Мар?ак?л, Зайсаным ба?

Шы?ыста?ы кішкене Байкалым ба?

?ос жанары Шы?ысты? сия?ты-ау бір,

?ос жанарды, ?ш?ышым, бай?ады? ба?

Айдынына м??гілік ескерткіш ?ып,

?аламымды тастармын ?айтарымда,

?аласа, алсын Мар?ак?л, Зайсаным да.

Уа, шы?ыс! Жері?де емес, к?гі?де мен,

??іліп Б??тарма?а к??ілденем.

Аспаны?а жыр сызып ?тіп барам,

??с болып сенен ?ш?ан темірменен,

Керемет, керемет ?ой ?мір деген! (слайд 10,11,12,13)

 

 1. Ойхой, Абай даласы «Абайла?ан»,

Семей десе, Абай деп ?арайды адам.

Талай жылдар ?тсе де, талай заман,

?алам тартар ?аза?та а?ын туса.

Аруа?ына Абайды? ?арайла?ан,

Абай болу, ?рине, о?ай емес,

А?ын болмай ?алса? ?ой,

?алай жаман!

Уа, армысы?! Арда?ты, киелі Жер!

Ту?ан елін М?хтардай с?йе білер.

Сыйлай білер, па? басын ие білер,

Уа, армысы?! Арда?ты киелі жер!

Анау жатыр ата?ты Семей деген,

Семей десе, б?лкілдер к?мейде ?ле?.

Сырлас?андай бая?ы Шы??ыстау т?р,

Жата?пенен, жалшымен, кедейменен.

Бос?а ??іліп ?айтейін ?ткені?е,

?ткені де ?ткенні?, кеткені де.

Арман ?алып барады ж?регімде

О?и алмай Абайды? мектебінде.

Текке ??іліп ?айтейін ?ткені?е,

?уанамын б?л к?нге жеткені?е.

Абай далам, к??ілі? жабы?пасын,

М?хтар болып да??ы?ды аны?тасын.

Жа?а заман б?лб?лы Бибіг?лі?,

Биігінде, бил??и, шары?тасын,

Сайрауынан б?лб?лы? жалы?пасын! (слайд 14,15)

2-ж?ргізуші:

Сам?а, ?ш?ыш! Ертісті? а?ынымен,

Екі жа?ы Ертісті? бауыры ке?,

Айдын Ертіс, а? Ертіс асырауда

Айналасын ?зіні? сауырымен.

Баян?а тарт, Баянды са?ынып ем,

Та?зым етіп аспаннан, ?тейік бір,

Ел арда?ы ?анышты? ауылымен. (слайд 16)

 1.   Асау Ертіс но?та ілді, та?аланды,

  Сусындатпа? ш?лдерді, далаларды.

       Ертіс ??лап келеді, с?йінші бер,

       С?йінші бер, с?йікті ?ара?андым?

       Армысы?, аты ?йгілі ?ара?андым!

Жылуым, ?ара алтыным, ?ара наным.

Кімдерді? пальмасынан арты? ма?ан.

Бозар?ан к?де, жусан, ?ара?аны?.

Бал?аш пен Жез?аз?анды екі жа??а ап,

Алдында екі іні?ні? беті? аппа?.

?зегі?ді екі алып жарып шы?ып,

Т?сі?ді сорып жатыр екі жа?тап,

?ап-?ара ?ара?андым, беті? аппа?. (слайд 17,18,19)

 

 • А?ын ?ле?інде атал?ан ?аныш Сатпаев деген кім?
  (С?тбаев ?аныш Имантай?лы (1899-1964) – ?аза?стан геологтары ?ылыми мектебіні? негізін ?алаушы, ?аза?станды? металлогения ?ылымыны? негізін салушы, геология-минералогия ?ылымдарыны? докторы, профессор, ?аза?стан ?ылым академиясын ?йымдастырушыларды? бірі ?рі т???ыш президенті, КСРО ж?не ?аза?стан ?ылым академияларыны? академигі, Т?жікстан ?ылым академиясыны? ??рметті м?шесі, ?о?ам ?айраткері, КСРО Мемлекеттік ж?не Лениндік сыйлы?тарыны? лауреаты)

1-ж?ргізуші: 
К?й ойнайды ?аза?ымны? ?анында, 
К?й ойнайды ?аза?ымны? жанында,
Ж?регімні?, ж?регіні? д?рсілі 
К?мбірлеген домбырасы барында

2-ж?ргізуші: 
Домбыра, ж?регіммен ?ндес еді?, 
?зі?мен сырласымдай тілдесемін, 
Бабамнан ?ал?ан м?ра сен болмаса?, 
?мірді? не екенін білмес едім. 

?н: «Саржайлау»  (слайд 20)

1-ж?ргізуші:

К?н б?лттанды. А? ??сым ауырлауда,

Бара алмай ?алдым талай ауылдар?а

?иыр шетте ?ызылжар ?алып ?ойды,

Д??ай-д??ай с?лем де бауырлар?а.

Аяулым, А?мола?а ??сы?ды б?р,

М?рсат бер жерде біраз дамылдау?а!

 1. Жап-жалпа? жауырыны, жатыр дала,

А?ын дала, алапат батыр дала.

А?мола мен ?останай арасында

Д?н ?скен татыр?а да, та?ыр?а да,

Ерекше-ау, жаралысы?, заты?, дала!

?останай, жеткізе алман ма?тауы?ды,

Да??ы?ды д?йім ?аза? жат?а білді.

Н?р?анны? де?гейіне к?терілсем,

Т?пеп-т?пеп жіберіп а?па жырды.

Ыбырай ал?аш рет мектеп ашып,

Ту алып Амангелді ат?а мінді,

Тор?айды ке? Ар?а?а ?а?па ?ылды.

Ата жерін ?ор?а?ан ?ара ?аза?

Амангелді ??ра?ан сап?а кірді.

Айналайын А?моланы, ?имай барам,

Аман бол, айналайын мидай далам!

Атамны? ?жіміндей жолдар, жолдар.

Ма?дайын А?моланы? шимайла?ан,

?обалжып ?зіме ?зім симай барам,

Аман бол, айналайын мидай далам! (слайд 21)

-  О?ушылар, б?рын?ы А?мола – ?азіргі Астана екені б?рімізге м?лім. Ендеше, Астана туралы не білеміз? Ол ?андай ?ала? (Астана — ?аза?стан Республикасыны? Елордасы. 1997 ж. егемен ?аза?станны? Президенті  Н. Назарбаев Жарлы?ымен елорданы Алматыдан А?мола?а к?шіру туралы шешім ?абылдады.

1998 ж. 6 мамырда жа?а елорданы? атауы Астана болып ?згертілді.) (слайд 22,23,24)

2-ж?ргізуші:

.?ш?ыш досым,

Жа?ылма ба?ыты?нан!

Дала,дала.

Басы?да ба?ы т?н?ан,

?аза?стан – ?зінше бір материк,

Жер кіндігі осында а?ытыл?ан.

 1. О, ?ажап! ?зі?бісі? К?кше деген?

Тастарын жи?ан ж?ктей текшелеген.

Бурабай, О?жетпесті ?кшелеген,

О, ?ажап!

?зі?бісі? К?кше деген?!

Б?лттары? – А?ын айт?ан к?шпелі ?ле?,

Біржан ба тас?а барып ?скен емен?

К?лкіген сынаптайын к?лдері? бе?

С?кенні? а??улары кестелеген.

А?аны? арда? еді ?скен ерен,

Біржаны? алмас еді кеспе берен.

К?кшетау – ?н отауы, жыр отауы,

Алтайдан Атырау?а к?шкен ?ле?,

О,?ажап! Осы екен ?ой К?кше деген! (слайд 25,26,27,28)

1-ж?ргізуші:

Ей, ?ш?ыш, ?кінбеспіз жайлат?аннан,

??т т?р ?ой мына ?лкеде ?айма?тан?ан.

Аялдап ?ш, арылып жай ма?таннан,

Болаша? дастаныма н?р алайын,

А?ын ая? баспа?ан айма?тардан.

 1. Армысы?, Атырауым, боза? далам!

Каспий мен Жайы?тан к?з алма?ан.

?мытты? ба сонау бір кездері?ді,

??лан жортса, ??мы?ды кезе алма?ан,

Жылан жайлап, аптап?а т?зе алма?ан?

Армысы?, Атырауым, боза? далам!

?айда кеткен са?ымы? к?з алда?ан?

Арманменен, елеспен ажарлан?ан?

Амансы? ба, от далам, ожар далам!

Т?йе орнына б?л к?нде а? ?алалар,

М?наралар мойынын созар ма?ан.

?оныстайтын бабалар ??м?а барып,

??ілетін ??ды??а ??м?ан алып.

??м?а оранып ?мірді ашатын да,

Жабат??ын ?мірді ??м?а оранып. (слайд 29,30,31)

2-ж?ргізуші:

?ажыды? ба?

?ажыса?, ?она?тай бер,

?адірменді ?зі?ді ?она?тай к?р.

Бізді? ?ала ?ашанда аэродром,

?она?тай бер, к?дікті жо?алтпай кел. (слайд 32)

1-ж?ргізуші:

К??іліме н?р, бой?а к?ш таратылып,

??с?а мініп ?штым мен жа?а туып.

?гейі? емеспін мен, ?з бала?мын,

?зі?мен м??гілікке ?алат??ын.

Кеудемде кереметтер жаратылып,

Думандатып жатырмын жа?а туып, – дей отырып, б?гінгі саба?ымызды ая?таймыз. Келіп тамашала?андары?ыз?а к?п рахмет айтамыз. (слайд 33)

2-ж?ргізуші:

М??а?али а?ынны? жырлары -тіршілік тамырындай м??гі жырлар. Ж?регі бар адамны? сезімін селт еткізетіндей жырлары болаша? ?рпа?ты?, я?ни бізді? ж?регімізде м??гі са?талады.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Алатау-Алтай-Атырау»

Тақырыбы: «Алатау – Алтай - Атырау»

Мақсаты:

Білімділік: Қазақ поэзиясының мұзбалағы атанған Мұқағали Мақатаевтың  85 жылдық мерейтойының қарсаңында оқушыларды ақынның «Алатау – Алтай - Атырау» поэмасымен таныстыру.

Тәрбиелік: Ақын өлеңдері арқылы өз халқына, тіліне деген сүйіспеншілік сезімдерін , Отанға деген патриоттық сезімдерін ояту.
Дамытушылық: оқушының сөйлеу және тыңдау мәдениетін дамыту.

Көрнекілік құралдар: ақындардың портреттері, слайдтар, кітап көрмесі, ақын туралы жазылған пікірлер, Қазақстанның саяси картасы

Сабақтың әдісі: поэзиялық кеш, сұрақ-жауап

Пәнаралық байланыс: қазақ әдебиеті, география, тарих

Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі: оқушылармен амандасу, түгендеу, сабаққа дайындықтарын тексеру.

 2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік Гимні орындалады.

Мұғалімнің кіріспе сөзі:

Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен ұстаздар! Биыл қазақ поэзиясының мұзбалағы атанған Мұқағали Мақатаевтың туғанына 85 жыл толып отыр. Мұқағалидың 50,60,70,80 жылдық мерейтойларын былай қойғанда, әр жылғы туған күні оқырман үшін тұрақты мереке. Оның төсіне ұлы уақыттың өзі мәңгілік лауреаттықтың белгісін қадады. Қаламгер Қабдеш Жұмаділов «Елі азат болып еді, Мұқағали да азат болды» деген сөзді бекер айтқан жоқ. Қазір Мұқағали жырлары ұлттық идеологияның бір міндетін атқарып отыр. Асыл сөзі тәуелсіздіктің нығаюына көмектесіп жатыр.

Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз ақын өлеңдері арқылы сіздердің бойларыңызда өз халқыңа, тіліңе деген сүйіспеншілік сезімдерін, Отанға деген патриоттық сезімдеріңізді ояту мақсатында болғалы тұр.1-жүргізуші: Құрметті, жолаушылар! Біздің әуе жолдарымызды таңдағандарыңызға көп рахмет! Қош келдіңіздер! (слайд 1,2)2-жүргізуші:

Самға, ұшқыш!

Өлкеммен таныстырам,

Танымайтын жаныңмен табыстырам.

Бауырыңдай жандармен қауыштырам,

Көз алдыңда әртүсті экрандай,

Бір бояудан бір бояу ауыстырам.

Самға, ұшқыш!

Қазақтың көгіменен,

Жүруші едім кездеспей көбіменен.

Мынау ақ құстың қанатымен,

Кең өлкеме кетейін сеуіп өлең. (слайд 3) 1. О, Жетісу!

Сандық тау, сандал белім,

Шоқтығы өсіп, жал бітіп, жанданды елің,

Күнім туды көгіңде самғар менің,

Алатаудан биікпін демеуші едім,

Әттең шіркін, ғарышпен жалғар ма едім!

Жетісуым - жеті құт, ырыс маған,

Барша халық баурында тыныстаған.

Араласып әрбір ұлт достасып жүр,

Аралассын, Адамдар туыс маған,

Алакөз боп, құстана ұрыспаған.

Байлықты айтып несіне мақтанамын,

Балақ, қойнын несіне ақтарамын.

Жетісудың байлығын білмек болсаң,

Бір уыс топырағын ап қарағын.

Екі құлақ, естісем керең болсын,

Егіншінің бұл жерді даттағанын,

Айналайын, Жетісу – аппақ арым! (слайд 4,5,6,7,8,9) • Оқушылар, бұл жерді неліктен Жетісу деп атайды? (жергілікті халық Жетісу деп Іледен солтүстікке қарай созылған аймақты атаған, оған Лепсі, Басқан, Ақсу, Бүйен, Қызылағаш, Қаратал, Көксу өзендері енген)1-жүргізуші:

Құсыңды бұр, ұшқышым, Шығысыма,

Сәлем берем Алтайда туысыма.

Шығысыма, тарт менің ырысыма! 1. Ақ құсыңды, аяулым, қондыр жерге,

Баяғыда бабамыз жол жүргенде.

Алатын-ды Ертістен қанып ішіп,

Ақ айдынмен ақсақал шағылысып.

Мынау жатқан Марқакөл, Зайсаным ба?

Шығыстағы кішкене Байкалым ба?

Қос жанары Шығыстың сияқты-ау бір,

Қос жанарды, ұшқышым, байқадың ба?

Айдынына мәңгілік ескерткіш қып,

Қаламымды тастармын қайтарымда,

Қаласа, алсын Марқакөл, Зайсаным да.

Уа, шығыс! Жеріңде емес, көгіңде мен,

Үңіліп Бұқтармаңа көңілденем.

Аспаныңа жыр сызып өтіп барам,

Құс болып сенен ұшқан темірменен,

Керемет, керемет қой өмір деген!!! (слайд 10,11,12,13) 1. Ойхой, Абай даласы «Абайлаған»,

Семей десе, Абай деп қарайды адам.

Талай жылдар өтсе де, талай заман,

Қалам тартар қазақта ақын туса.

Аруағына Абайдың қарайлаған,

Абай болу, әрине, оңай емес,

Ақын болмай қалсаң ғой,

Қалай жаман!

Уа, армысың! Ардақты, киелі Жер!

Туған елін Мұхтардай сүйе білер.

Сыйлай білер, паң басын ие білер,

Уа, армысың! Ардақты киелі жер!

Анау жатыр атақты Семей деген,

Семей десе, бүлкілдер көмейде өлең.

Сырласқандай баяғы Шыңғыстау тұр,

Жатақпенен, жалшымен, кедейменен.

Босқа үңіліп қайтейін өткеніңе,

Өткені де өткеннің, кеткені де.

Арман қалып барады жүрегімде

Оқи алмай Абайдың мектебінде...

Текке үңіліп қайтейін өткеніңе,

Қуанамын бұл күнге жеткеніңе.

Абай далам, көңілің жабықпасын,

Мұхтар болып даңқыңды анықтасын.

Жаңа заман бұлбұлы Бибігүлің,

Биігінде, биләһи, шарықтасын,

Сайрауынан бұлбұлың жалықпасын! (слайд 14,15)

2-жүргізуші:

Самға, ұшқыш! Ертістің ағынымен,

Екі жағы Ертістің бауыры кең,

Айдын Ертіс, ақ Ертіс асырауда

Айналасын өзінің сауырымен.

Баянға тарт, Баянды сағынып ем,

Тағзым етіп аспаннан, өтейік бір,

Ел ардағы Қаныштың ауылымен. (слайд 16)


 1. Асау Ертіс ноқта ілді, тағаланды,

Сусындатпақ шөлдерді, далаларды.

Ертіс құлап келеді, сүйінші бер,

Сүйінші бер, сүйікті Қарағандым?

Армысың, аты әйгілі Қарағандым!

Жылуым, қара алтыным, қара наным.

Кімдердің пальмасынан артық маған.

Бозарған көде, жусан, қарағаның.

Балқаш пен Жезқазғанды екі жаққа ап,

Алдында екі ініңнің бетің аппақ.

Өзегіңді екі алып жарып шығып,

Төсіңді сорып жатыр екі жақтап,

Қап-қара Қарағандым, бетің аппақ. (слайд 17,18,19)


 • Ақын өлеңінде аталған Қаныш Сатпаев деген кім?
  (Сәтбаев Қаныш Имантайұлы (1899-1964) – Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Ғылым академиясын ұйымдастырушылардың бірі әрі тұңғыш президенті, КСРО және Қазақстан Ғылым академияларының академигі, Тәжікстан Ғылым академиясының құрметті мүшесі, қоғам қайраткері, КСРО Мемлекеттік және Лениндік сыйлықтарының лауреаты)

1-жүргізуші: 
Күй ойнайды қазағымның қанында, 
Күй ойнайды қазағымның жанында,
Жүрегімнің, жүрегінің дүрсілі 
Күмбірлеген домбырасы барында

2-жүргізуші: 
Домбыра, жүрегіммен үндес едің, 
Өзіңмен сырласымдай тілдесемін, 
Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, 
Өмірдің не екенін білмес едім. 

Ән: «Саржайлау» (слайд 20)


1-жүргізуші:

Күн бұлттанды. Ақ құсым ауырлауда,

Бара алмай қалдым талай ауылдарға

Қиыр шетте Қызылжар қалып қойды,

Дұғай-дұғай сәлем де бауырларға.

Аяулым, Ақмолаға құсыңды бұр,

Мұрсат бер жерде біраз дамылдауға!


 1. Жап-жалпақ жауырыны, жатыр дала,

Ақын дала, алапат батыр дала.

Ақмола мен Қостанай арасында

Дән өскен татырға да, тақырға да,

Ерекше-ау, жаралысың, затың, дала!

Қостанай, жеткізе алман мақтауыңды,

Даңқыңды дүйім қазақ жатқа білді.

Нұрқанның деңгейіне көтерілсем,

Төпеп-төпеп жіберіп ақпа жырды.

Ыбырай алғаш рет мектеп ашып,

Ту алып Амангелді атқа мінді,

Торғайды кең Арқаға қақпа қылды.

Ата жерін қорғаған қара қазақ

Амангелді құраған сапқа кірді.

Айналайын Ақмоланы, қимай барам,

Аман бол, айналайын мидай далам!

Атамның әжіміндей жолдар, жолдар.

Маңдайын Ақмоланың шимайлаған,

Қобалжып өзіме өзім симай барам,

Аман бол, айналайын мидай далам! (слайд 21)


- Оқушылар, бұрынғы Ақмола – қазіргі Астана екені бәрімізге мәлім. Ендеше, Астана туралы не білеміз? Ол қандай қала? (Астана — Қазақстан Республикасының Елордасы. 1997 ж. егемен Қазақстанның Президенті Н. Назарбаев Жарлығымен елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылдады.

1998 ж. 6 мамырда жаңа елорданың атауы Астана болып өзгертілді.) (слайд 22,23,24)


2-жүргізуші:

...Ұшқыш досым,

Жаңылма бағытыңнан!

Дала,дала...

Басыңда бағы тұнған,

Қазақстан – өзінше бір материк,

Жер кіндігі осында ағытылған.


 1. О, ғажап! Өзіңбісің Көкше деген?

Тастарын жиған жүктей текшелеген.

Бурабай, Оқжетпесті өкшелеген,

О, ғажап!

Өзіңбісің Көкше деген?!

Бұлттарың – Ақын айтқан көшпелі өлең,

Біржан ба тасқа барып өскен емен?

Көлкіген сынаптайын көлдерің бе?

Сәкеннің аққулары кестелеген.

Ақаның ардақ еді өскен ерен,

Біржаның алмас еді кеспе берен.

Көкшетау – ән отауы, жыр отауы,

Алтайдан Атырауға көшкен өлең,

О,ғажап! Осы екен ғой Көкше деген! (слайд 25,26,27,28)


1-жүргізуші:

Ей, ұшқыш, өкінбеспіз жайлатқаннан,

Құт тұр ғой мына өлкеде қаймақтанған.

Аялдап ұш, арылып жай мақтаннан,

Болашақ дастаныма нәр алайын,

Ақын аяқ баспаған аймақтардан.


 1. Армысың, Атырауым, бозаң далам!

Каспий мен Жайықтан көз алмаған.

Ұмыттың ба сонау бір кездеріңді,

Құлан жортса, құмыңды кезе алмаған,

Жылан жайлап, аптапқа төзе алмаған?

Армысың, Атырауым, бозаң далам!

Қайда кеткен сағымың көз алдаған?

Арманменен, елеспен ажарланған?

Амансың ба, от далам, ожар далам!

Түйе орнына бұл күнде ақ қалалар,

Мұнаралар мойынын созар маған.

Қоныстайтын бабалар құмға барып,

Үңілетін құдыққа құмған алып.

Құмға оранып өмірді ашатын да,

Жабатұғын өмірді құмға оранып. (слайд 29,30,31)


2-жүргізуші:

Қажыдың ба?

Қажысаң, қонақтай бер,

Қадірменді өзіңді қонақтай көр.

Біздің қала қашанда аэродром,

Қонақтай бер, күдікті жоғалтпай кел. (слайд 32)


1-жүргізуші:

Көңіліме нұр, бойға күш таратылып,

Құсқа мініп ұштым мен жаңа туып.

Өгейің емеспін мен, өз балаңмын,

Өзіңмен мәңгілікке қалатұғын.

Кеудемде кереметтер жаратылып,

Думандатып жатырмын жаңа туып, – дей отырып, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келіп тамашалағандарыңызға көп рахмет айтамыз. (слайд 33)

2-жүргізуші:

Мұқағали ақынның жырлары -тіршілік тамырындай мәңгі жырлар. Жүрегі бар адамның сезімін селт еткізетіндей жырлары болашақ ұрпақтың , яғни біздің жүрегімізде мәңгі сақталады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Алатау-Алтай-Атырау

Автор: Сарсебаева Карлыгаш Николаевна

Дата: 06.04.2016

Номер свидетельства: 315576

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства