kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?лтты тану – ?рпа? борышы» атты т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

      Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:                 О?ушылар?а ?аза? еліні? тарихы, м?дениеті, ?лтты? ??ндылы?тары, д?ст?р – салты, айтулы т?л?алары жайлы а?парат беру.

Дамытушылы?:       Жас ?рпа? бойында т?уелсіздікті? ел ?мірінен алар орны, ?аза?станны? ?ткені мен б?гініне ?ыс?аша шолу жасау.

Т?рбиелік:                   Отан?а деген с?йіспеншілігін, патриотты? сезімін, жауапкершілік ?асиеттерін дамыту.

 

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру.

  • О?ушылармен амандасу, сыныпты т?гендеу, журнал толтыру.
  • О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

ІІ. Жа?а саба? барысы.

                                                                                  «Баба д?ст?р» б?лімі

Темірлан: ?міт к?тіп ?р кеуделі жастардан, Айбатынан жау сескеніп, жас?ан?ан. ?рандатып, бірлікке елді ша?ыр?ан ?аза? ?лты – алты алаштан бастал?ан.

Олжас: ?аза? осы – ?ятты к?шті ?лімнен, Талай ?асыр ерлігімен к?рінген. Елін, жерін д?шпанына таптатпай ?лы, орта, кіші ж?зге б?лінген.

Алия: ?лтын, хал?ын ?міріні? м?ні еткен, ?илы заман, асулардан сан ?ткен. ?асым, Есім, Т?уке,Абылай, Керей мен Ж?нібек, Ж??гір та?ы талай хан ?ткен.

Айдана: Т?уелсіздік та?ы арайлап ат?анын, К?рді ?рпа?ы ба?ыты мол ша?тарын. Сан мы? ?лтты? басын ?ос?ан бірлікпен ?аза?стан – т?уелсіз ел, ма?таным.

?ділет: Елдігімді ?лгі т?тар баламын, Тот баспайтын сыны?ындай алтынны?. Келген бізге а? с?тімен ананы? ?аза? тілі – ана тілі хал?ымны?.

Бейімбет: «Ал?а ?аза?!» заманыма т?н ?ран, Бойт?мар ?ып, т?рбиелік м?н ??ам. Ата за?ым, ?лтты? те?гем, р?мізім К?к байра?ым, елта?ба мен ?н?ран.

Ж?сіп: К?ннен к?нге ?ркендеген жас ?ала, Ел кіндігі, елордасы, бас ?ала. Целиноград, кейінгі аты А?мола Д?л б?гінде ас?а?, ?сем Астана.

Олжас: Д?ст?р – белгілі бір ?лтты?, халы?ты? ?рпа?тан ?рпа??а жал?ас?ан, тарихи ?алыптас?ан, ?леуметтік ортада?ы м?дени – т?рмысты? ??ндылы?тар. Осы ??ндылы?тарды тере?ірек біліп, к?нделікті ?мірде ?олдану, са?тау – ?скеле? ?рпа?ты? басты парызы.

Альбина: Егемендік – ел тірегі, азат к?н, ?рпа?ына ?лы м?ра, ?ажап к?н. Бабалармен бірге бол?ан сан ?асыр ?мытылмас салт – д?ст?рі ?аза?ты?.

Азиза: Алтын – к?міс ?шекеймен ба?ы бар, ?лтты? киім, ою – ?рнек жа?ы бар. Т?л мейрамы, мерекесі елдікті? ?дет – ??рып, ырымдары та?ы бар.

Жанымг?л: Ер жігітке к?кпар тарту – басты арман, Алтыба?ан – шы??ан ?нер жастардан. Отбасылы? талай думан, мереке Шілдехана, бесік тойдан бастал?ан.

Жар?ынай: ?айран дала, талай батыр тапта?ан, Бастан ?ткен ?илы заман, а? табан. ?аза? осы – зергер, ?ста боп ?оймай ?ыран, тазы, ж?йрік т?лпар бапта?ан.
 

«Ата тарих» б?лімі
          Олжас: Тарих – елімізді? ?ткен ?мірі, ж?рген жолы. Сол тарих?а ж?гінсек, ата – баба арманда?ан т?уелсіздікке ?ол жеткізу – ?з жолымызды тауып, к?шімізді т?зеуге мол м?мкіндіктер ашты. Биыл т?уелсіздікті? 20 жылды?ы тойланба?.

Т?ралбек: Жо??арлар т?т?иылдан жай тастады, Б?генбай ?арсы шы?ып ой?астады. Ерекше орын алды тарихымда Б?ланты, а?ыра?ай шай?астары.

Бауыржан: Патшалы? кезе? бол?ан та?ы мы?ты, Пенделер ата???мар жа?ыныпты. Ресей ??рамында ?аза?стан Орталы? саясат?а ба?ыныпты.

Абыл?азы: Зиялы ?ауым?а ?ран таста?андар, Жан?ожа, Есет – жауын жас?а?андар. Исатай,Махамбет пен Сырым батыр Азатты? ?оз?алысын баста?андар.

Насихат: Ке?естік билікке ж?рт к?нген жылдар, Бетке ?стар талай бозда? с?нген жылдар. Саяси ?у?ын – с?ргін, ашаршылы? - ?асірет ел басына т?нген жылдар.

Оразг?л: Отаршылы? – д?уірді? тас ?амалы, Елді? ?міт – сенімін жас?амады. Т?уелсіздік – ыз?арлы желто?санда ??рбан бол?ан жастардан басталады.

Н?рс?лтан: А?ындары жыр дастан жаза алатын, Арда?та?ан айбынды азаматын. Т?уелсіздік – ?лтымны? ма?танышы, Мойындат?ан ?лемге ?аза? атын.

« Т?л?а » б?лімі
           Азиза: Халы?ты? ел болып жасама?ы, ?лт болып ?сіп – ?ркендеуі сол елді? ?з ішінен шы??ан тарихи т?л?алар?а байланысты. ?р ?асырда жар? етіп к?рінген елді с?зімен ?йыт?ан, ерлігімен та?дандыр?ан, е?бегімен дамыт?ан, к?ш баста?ан т?л?алар – а?ыны да, батыры да, ?о?ам ?айраткерлері де б?рі хал?ыны? болаша?ы ?шін игілікті іс ат?ар?андар.

Олжас: Енді ?здері?е таныс жекелеген т?л?алар туралы не білесі?дер?
( Одан ?рі ?лихан Б?кейхан, Ахмет Байт?рсынов, Халел Досм?хамед?лы, Міржа?ып Дулат?лы, Ж?сіпбек Аймауытов, Ма?жан Ж?мабаев, М?стафа Шо?ай, М??тар ?уезов, ?аныш С?тбаев, ?абит М?сірепов, ?білхан ?астеев, ?лекей Мар??лан, Ахмет Ж?банов, Ш?кен Айманов, Бауыржан Момыш?лы, ?асым Аманжолов, Дінм?хамед ?онаев, К?лаш Байсейітова, Ілияс Есенберлин, Тал?ат Бигелдинов, Ра?ымжан ?ош?арбаев, Н?р?иса Тлендиев, Ш?мші ?алдая?ов, М??а?али Ма?атаев, ?біш Кекілбаев, М?хтар Шаханов, То?тар ?уб?кіров, Н?рс?лтан Назарбаев туралы о?ушылар ?ыс?аша баяндап ?теді. )
«Ел болаша?ы бізді? ?олымызда» б?лімі ( Ой б?лісу, білімді бекіту б?лімі)
         Азиза: Міне, Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына орай ?йымдастырыл?ан танымды? т?рбие са?аты ?з м?ресіне жа?ындап ?алды. Со??ы б?лімні? ма?саты осы шара?а ?атыс?ан о?ушыларды? ?зіндік пікірін, ?о?ам?а ?атысты ??з?арасын, д?ниетанымын бай?ау.

С?ра?тар:
1. Ту?ан жер неліктен ысты? адам?а, несімен ?ымбат? Ту?ан ел, жер туралы ?андай ма?ал – м?тел білесі??
2. «?стазы жа?сыны? ?стамы жа?сы» деген даналы? с?зді? м?н ма?ынасы неде?
3. «Жа?сы дос – жан азы?ы» дегенді ?алай т?сінесі?? Досты? туралы ма?ал айт.
4. Отбасында?ы ?ке мен ананы? р?лі ?андай?
5. ?аза?ты? ?она?жайлы? ?асиеті туралы не айтар еді? ?
6. Киіз ?й т?рлері мен атаулары ?андай?
7. « ?асиетті ?ара ша?ыра?» деген с?зді? ма?ынасын т?сіндір.

III. ?орытындылау.

Со?ында м??алім т?рбиелік шараны ?з с?зімен ?орытындылап, ая?тайды.

Просмотр содержимого документа
««?лтты тану – ?рпа? борышы» атты т?рбие са?аты »

Сабақтың тақырыбы: «Ұлтты тану – ұрпақ борышы»
Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға қазақ елінің тарихы, мәдениеті, ұлттық құндылықтары, дәстүр – салты, айтулы тұлғалары жайлы ақпарат беру.

Дамытушылық: Жас ұрпақ бойында тәуелсіздіктің ел өмірінен алар орны, Қазақстанның өткені мен бүгініне қысқаша шолу жасау.

Тәрбиелік: Отанға деген сүйіспеншілігін, патриоттық сезімін, жауапкершілік қасиеттерін дамыту.


Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру.

  • Оқушылармен амандасу, сыныпты түгендеу, журнал толтыру.

  • Оқушылардың назарын сабаққа аудару.


ІІ. Жаңа сабақ барысы.

«Баба дәстүр» бөлімі

Темірлан: Үміт күтіп өр кеуделі жастардан, Айбатынан жау сескеніп, жасқанған. Ұрандатып, бірлікке елді шақырған Қазақ ұлты – алты алаштан басталған.

Олжас: Қазақ осы – ұятты күшті өлімнен, Талай ғасыр ерлігімен көрінген. Елін, жерін дұшпанына таптатпай Ұлы, орта, кіші жүзге бөлінген.

Алия: Ұлтын, халқын өмірінің мәні еткен, Қилы заман, асулардан сан өткен. Қасым, Есім, Тәуке,Абылай, Керей мен Жәнібек, Жәңгір тағы талай хан өткен.

Айдана: Тәуелсіздік таңы арайлап атқанын, Көрді ұрпағы бақыты мол шақтарын. Сан мың ұлттың басын қосқан бірлікпен Қазақстан – тәуелсіз ел, мақтаным.

Әділет: Елдігімді үлгі тұтар баламын, Тот баспайтын сынығындай алтынның. Келген бізге ақ сүтімен ананың Қазақ тілі – ана тілі халқымның.

Бейімбет: «Алға қазақ!» заманыма тән ұран, Бойтұмар қып, тәрбиелік мән ұғам. Ата заңым, ұлттық теңгем, рәмізім Көк байрағым, елтаңба мен әнұран.

Жүсіп: Күннен күнге өркендеген жас қала, Ел кіндігі, елордасы, бас қала. Целиноград, кейінгі аты Ақмола Дәл бүгінде асқақ, әсем Астана.

Олжас: Дәстүр – белгілі бір ұлттың, халықтың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан, тарихи қалыптасқан, әлеуметтік ортадағы мәдени – тұрмыстық құндылықтар. Осы құндылықтарды тереңірек біліп, күнделікті өмірде қолдану, сақтау – өскелең ұрпақтың басты парызы.

Альбина: Егемендік – ел тірегі, азат күн, Ұрпағына ұлы мұра, ғажап күн. Бабалармен бірге болған сан ғасыр Ұмытылмас салт – дәстүрі қазақтың.

Азиза: Алтын – күміс әшекеймен бағы бар, Ұлттық киім, ою – өрнек жағы бар. Төл мейрамы, мерекесі елдіктің Әдет – ғұрып, ырымдары тағы бар.

Жанымгүл: Ер жігітке көкпар тарту – басты арман, Алтыбақан – шыққан өнер жастардан. Отбасылық талай думан, мереке Шілдехана, бесік тойдан басталған.

Жарқынай: Қайран дала, талай батыр таптаған, Бастан өткен қилы заман, ақ табан. Қазақ осы – зергер, ұста боп қоймай Қыран, тазы, жүйрік тұлпар баптаған.

«Ата тарих» бөлімі
Олжас: Тарих – еліміздің өткен өмірі, жүрген жолы. Сол тарихқа жүгінсек, ата – баба армандаған тәуелсіздікке қол жеткізу – өз жолымызды тауып, көшімізді түзеуге мол мүмкіндіктер ашты. Биыл тәуелсіздіктің 20 жылдығы тойланбақ.

Тұралбек: Жоңғарлар тұтқиылдан жай тастады, Бөгенбай қарсы шығып ойқастады. Ерекше орын алды тарихымда Бұланты, аңырақай шайқастары.

Бауыржан: Патшалық кезең болған тағы мықты, Пенделер атаққұмар жағыныпты. Ресей құрамында Қазақстан Орталық саясатқа бағыныпты.

Абылғазы: Зиялы қауымға ұран тастағандар, Жанқожа, Есет – жауын жасқағандар. Исатай,Махамбет пен Сырым батыр Азаттық қозғалысын бастағандар.

Насихат: Кеңестік билікке жұрт көнген жылдар, Бетке ұстар талай боздақ сөнген жылдар. Саяси қуғын – сүргін, ашаршылық - Қасірет ел басына төнген жылдар.

Оразгүл: Отаршылық – дәуірдің тас қамалы, Елдің үміт – сенімін жасқамады. Тәуелсіздік – ызғарлы желтоқсанда Құрбан болған жастардан басталады.

Нұрсұлтан: Ақындары жыр дастан жаза алатын, Ардақтаған айбынды азаматын. Тәуелсіздік – ұлтымның мақтанышы, Мойындатқан әлемге қазақ атын.

« Тұлға » бөлімі
Азиза: Халықтың ел болып жасамағы, ұлт болып өсіп – өркендеуі сол елдің өз ішінен шыққан тарихи тұлғаларға байланысты. Әр ғасырда жарқ етіп көрінген елді сөзімен ұйытқан, ерлігімен таңдандырған, еңбегімен дамытқан, көш бастаған тұлғалар – ақыны да, батыры да, қоғам қайраткерлері де бәрі халқының болашағы үшін игілікті іс атқарғандар.

Олжас: Енді өздеріңе таныс жекелеген тұлғалар туралы не білесіңдер?
( Одан әрі Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Мұстафа Шоқай, Мұқтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Ғабит Мүсірепов, Әбілхан Қастеев, Әлекей Марғұлан, Ахмет Жұбанов, Шәкен Айманов, Бауыржан Момышұлы, Қасым Аманжолов, Дінмұхамед Қонаев, Күлаш Байсейітова, Ілияс Есенберлин, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев, Нұрғиса Тлендиев, Шәмші Қалдаяқов, Мұқағали Мақатаев, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Шаханов, Тоқтар Әубәкіров, Нұрсұлтан Назарбаев туралы оқушылар қысқаша баяндап өтеді. )


«Ел болашағы біздің қолымызда» бөлімі ( Ой бөлісу, білімді бекіту бөлімі)
Азиза: Міне, Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған танымдық тәрбие сағаты өз мәресіне жақындап қалды. Соңғы бөлімнің мақсаты осы шараға қатысқан оқушылардың өзіндік пікірін, қоғамға қатысты қөзқарасын, дүниетанымын байқау.

Сұрақтар:
1. Туған жер неліктен ыстық адамға, несімен қымбат? Туған ел, жер туралы қандай мақал – мәтел білесің?
2. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген даналық сөздің мән мағынасы неде?
3. «Жақсы дос – жан азығы» дегенді қалай түсінесің? Достық туралы мақал айт.
4. Отбасындағы әке мен ананың рөлі қандай?
5. Қазақтың қонақжайлық қасиеті туралы не айтар едің ?
6. Киіз үй түрлері мен атаулары қандай?
7. « Қасиетті қара шаңырақ» деген сөздің мағынасын түсіндір.


III. Қорытындылау.

Соңында мұғалім тәрбиелік шараны өз сөзімен қорытындылап, аяқтайды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
«?лтты тану – ?рпа? борышы» атты т?рбие са?аты

Автор: Жумаева Жадра Темирхановна

Дата: 01.03.2015

Номер свидетельства: 180799

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства