kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Т?уелсіз елімізді?- т??ырлы Президенті"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді жоспар                                        Сынып жетекші: ?асымгожина Марал Таст?лек?ызы

Сынып са?аты

сыныбы

6 "Г"

ТА?ЫРЫП

"Т?уелсіз елімізді?- т??ырлы Президенті"

МА?САТЫ

О?ушылар?а Президентіміз Н.?. Назарбаев туралы м?лімет беру, сан ?ырлы талант иесі, ??діретті т?л?а екенін таныту.
2. Елімізге е?се тіктетіп, мемлекетімізді мы?ымдап берген, хал?ымызды ?лемге танытып, алаш баласыны? абыройын а?са?тат?ан Елбасыны? кісілік келбетін ме?герту.
3. Отанын с?юге, елжандылы??а, елі с?йген Елбасынан ?лгі алу?а т?рбиелеу.

О?ЫТУ Н?ТИЖЕСІ

Балалар ?з Отаны туралы білімін ке?ейтеді.Елімізді? т???ыш президенті, Н?р а?амызды? сан ?ырлы талант иесі екендігін, ??діретті т?л?а екенін таниды.Елбасыны? кісілік келбетін ме?гереді. Елін с?йген,елі с?йген Елбасынан ?лгі алу?а т?рбиелеленеді.

Т?ЙІНДІ ИДЕЯСЫ

Сыни т?р?ысынан ойлау да?дыларын ?алыптастыру.

?ДІС-Т?СІЛДЕР

Венн диаграммасы, талдау, топты? ж?мыс, диалогтік ??гіме, АКТ пайдалану.

КЕЗЕ?ДЕРІ

М??АЛІМ ?РЕКЕТІ

О?УШЫ ?РЕКЕТІ

БА?АЛАУ

РЕСУРСТАР

?йымдастыру кезе?і

(2 минут)

Амандасу, т?гендеу. Шатты? ше?берге т?р?ызу.

«Бір тілек» тренингі бір-біріне   тілек тілеуін с?раймын.

(Психологиялы? ахуалды жа?сарту).

Психологиялы? ?зірлік.
Кіріспе.
- ?аза?стан Республикасыны? т???ыш президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?біш?лы сия?ты талантты т?л?аны?, хал?ын с?йетін ?лтжанды азаматты білмейтін адам баласы жо?. Алты жаста?ы баладан алпыс жаста?ы ?артта  аманды?ын тілеп, тілеулес болып отырады.
Президент Н?рс?лтан Назарбаев  1 желто?санды «?аза?станны? Т???ыш Президентіні? К?ні»ретінде атап ?тетін за??а ?ол ?ойды. О?ан сай 1 желто?сан енді мемлекеттік ресми мерекелер ?атарына енеді. Б?л бізді? ?лкен ?уанышымыз, ?лкен жетістіктерімізді? бірі.
II. Та?ырыбы, ма?саты
1991 жылы 16 желто?санда ?аза?стан Республикасы ?з т?уелсіздігін алды. 1991 жыл 1 желто?сан Т?УЕЛСІЗ ?АЗА?СТАННЫ? Т???ЫШ ПРЕЗИДЕНТІ САЙЛАНДЫ.

 1-желто?сан Президент к?ніне орай «Мені? т???ыш Президентім» атты сынып са?атын ?теміз.

 Елбасы суреттері, интерактивті та?та

Жа?а саба?

(2 минут)

Президент туралы шолу жасау

Балалы? ша?ы
1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауыны? баурайында?ы ?ш?о?ыр жайлауында ?біш пен ?лжан Назарбаевтарды? ша?ыра?ында к?птен к?ткен ?л ?мірге келді. О?ан ?ке-шешесі Н?рс?лтан деп ат ?ойды.
С?биге ат та?дауды? ?зі жат?ан бір хикая?а айналды. Той?а жинал?ан а?айын-туыс т?рлі есімдерді т?с-т?стан айтып жатты. Е? а?ырында жа?а ту?ан ?лды? ?жесі Мырзабала мынадай ?сыныс білдірді: «Мені? с?йікті немерем екі бірдей есімді алып ж?рсін. Оны? аты Н?рс?лтан болсын».

?лемдегі барлы? ?желер секілді Мырзабала да немересіні? азамат болып ?алыптасуына ерекше е?бек сі?ірді. Н?рс?лтанны? анасы ?лжан Мырзабаланы? балалары мен келіндеріне а?ыл-ке?ес беріп, халы?ты? байыр?ы д?ст?рлері мен жорал?ылары туралы ??гімелейтінін, немересі Н?рс?лтанны? т?рбиесіне аса белсеніп кіріскенін еске алады.
Мырзабаланы? ?лы, Н?рс?лтан Назарбаевты? ?кесі – ?біш 1903 жылы Алатауды? б?ктерінде, Назарбай биді? ша?ыра?ында ?мірге келді.
?біш Назарбаев к??ілді, ?адірлі адам болды. Ол тек ?аза? тілінде ?ана емес, орыс ж?не бал?ар тілдерінде де еркін с?йлейтін. ?біш ?аза? ж?не орыс ?ндерін беріліп айтатын, ??гімелескен адамын зейін ?ойып ты?дап, пайдалы ке?ес бере білетін. ?біш Назарбаев 1971 жылы ?айтыс болды.
Назарбаевты? анасы ?лжан 1910 жылы Жамбыл облысы ?ордай ауданы ?асы? аулында?ы молданы? отбасында д?ниеге келді.
Мемлекет басшысы б?л т?р?ыда?ы т?жырымдарын биік мінбелерден с?йлеген с?здерінде ?алы? елі ?аза?ына тебірене т?рып – «Мен ?шін елімді дамы?ан елдерді? сапына т?р?ызып, санатына ?осудан ?лкен ма?сат жо?» десе «?аза?ты? ?зіні? ?лтты? ?асиеттеріні? ?айта ?алыптасуына ?ам?орлы? жасау Президенттік те, перзенттік парызым» деген болатын.
Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?.
Мені? Отаным –?АЗА?СТАН. Т?уелсіздік елімізде салтанат ??р?ан береке-бірлікті?, досты? пен ынтыма?ты? ай?а?ы.
1991 жылы 16-желто?санда Елбасымыз Н.?. Назарбаев ?ол ?ой?ан ?аза?станны? мемлекеттік т?уелсіздігі туралы Конституциялы? за? ?абылданды.Т?уелсіз мемлекет болды.
Т?уелсіз мемлекетті? т???ыш Президенті сайланды. Ол Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев. 1992ж Мемлекеттік Р?міздер ?абылдан?ан к?н. 1993ж ?лтты? т?л те?геміз айналым?а т?сті. «Болаша?»ба?дарламасы ?абылданды.
1995ж Конституциямыз ?абылданды. 2010 жылы Елбасы ?аза?стан ?лкесіні? барлы? жерін т?гел аралап шы?уымен ?атар шет мемлекеттерге де бар?ан.
Осыны? б?рі ел ?амы, ел болаша?ымен байланысты. Досты? ?арым –?атынас
жа?сы жол?а ?ойыл?ан. Тынымсыз е?бегі ар?асында ?аза?станды ?лем таныды. Т?ркі ?леміні? а?ылг?й данасы атануы, ескерткіш орнатуы-зор ??рмет. Иордания ?аласында бір ?лкен да??ыл?а есіміні? берілуі –?лем алдында?ы зор беделі.

Т?саукесер

(2  минут)

«Фигуралар ар?ылы»

Ма?саты: топ?а б?лу.

Сынып о?ушылары 6 адамнан 3 топ?а б?лінеді. ?р топ жетекшісі сайланады. Топты? атын,  ?ранын, ережесін айтады.

?й тапсырмасы

(4 минут)

Президент туралы м?лімет жинап алып келеді. О?ан арнап ?ле? шы?арады.

?р топтан бір о?ушыдан жатты?уларын о?иды.

?й тапсырмасын орында?ан о?ушыларды ба?алау.

Смайлик  ?дісі бойынша ба?алау

Президент туралы кітаптар

Ой шы?ару.
 «Кім жылдам?»
К??ілін хал?ы?ны? тапты? б?гін
Елес ?ой мынау бізге жат к?н б?гін, 
Бір бірлеп с?ра? ?ойып ба? сынайы?.
Бай?айы? топ басшылар тап?ырлы?ын –дей отырып ал?аш?ы турды бастаймыз. Сайысымызды? ал?аш?ы б?лімі «Кім жылдам?» деп аталады. Ойын шарты бойынша с?ра?тар топ басшыларына ?ойылады.?ойыл?ан с?ра?тар?а на?ты ?рі жылдам жауап беріледі. ?р топ?а 10 с?ра?тан ?ойылады. ?рбір д?рыс жауап 5 ?паймен ба?аланады.

І-топ?а
1.Астананы? символы Б?йтеректі? ?зынды?ы ?анша метр?(97м)
2.1991жылды? 10 желто?санынан бастап, ?аза? КСР-і ?алай аталына бастады?(?аза?стан Республикасы)
3. М?дениетті ?олдау жылы (2000ж)
4.?аза?стан Республикасыны? за? шы?арушы органы (Парламент)
5.Н.?.Назарбаевты? 1999жылы жары? к?рген кітабы (Тарих тол?ынында)
6.ТЖМК-ны? ??рамына ?анша адам енді? (8)
7.?аза?станды т?уелсіз ел ретінде т???ыш таны?ан мемлекет(Т?ркия)
8.?лы Абайды? 150жылды? мерей тойы ЮНЕСКО к?лемінде ?ай жылы аталынып ?тті (1995ж)
9.Д?ние ж?зі ?аза?тарыны? ал?аш?ы ??рылтайы 1992 жылы ?азанда ?ай ?алада болды? (Алматы)
10. Ал?аш?ы ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік ?н?раныны? м?тіні ?ашан бекітілді? (1992 ж. 11желто?сан)
ІІ-топ?а
1.?Р т???ыш конституциясы ?ашан ?абылданды ж?не ?анша б?лімнен, ?анша тараудан, ?анша баптан т?рады? (1993ж.28.01. 4б?лім, 21 тарау, 131 баптан т?рады.)
2.Туларды зерттейтін ?ылым ?алай аталады?(Виксикология)
3. Т?ркістанны? 1500 жылды? тойы ЮНЕСКО к?лемінде ?ашан аталып ?тті? ( 2000ж )
4.Д?ние ж?зі ?аза?тарыны? ?шінші ??рылтайы 2005жылы 28-29 ?ырк?йекте ?ай ?алада ?тті? (Астана)
5. КСРО президенті М.С.Горбачев ?ашан ?ызметінен босатылады? (1991 ж.25 желто?сан)
6.Н.?.Назарбаевты? 1993 жылы 9?азанда жары? к?рген е?бегі ?алай аталады? (?аза?станны? болаша?ы –?о?амны? идеялы? бірлігінде.)
7.?Р президентіні? ?аза?стан халы?тары Ассамблеясын ??ру туралы жарлы?ы ?ашан шы?ты? (1995 ж.1наурыз)
8.Ке?ес Ода?ыны? Батыры, «Халы? ?а?арманы», «?асыр адамы» атан?ан ?арышкер(Т.?уб?кіров)
9.2003-2007 жылдар аралы?ында?ы ?Р премьер – министрі (Д.К.Ахметов)
10.Н.?.Назарбаевты? ?кілеттігін 2000 жыл?а дейін ?зарту туралы республикалы? референдум ?ашан ?ткізілді? (1995ж 29 с?уір)
ІІІ-топ?а
1.?азіргі уа?ытта ?аза?станда ?анша облыс бар? (14 облыс)
2.Н.?.Назарбаев 1993 жылы ?андай хаттама?а ?ол ?ойды? (Лиссабон хаттамасына)
3. 1999-2002 жылдар аралы?ында ?Р ?кіметіні? премьер –министрі (?.К.То?аев.)
4.Отан партиясы ?ашан ??рылды? (1999ж. ?а?тарда)
5. Елта?баларды зерттейтін ?ылым ?алай аталады? (геральдика)
6.Д?ние ж?зі ?аза?тарыны? екінші ??рылтай 2002 жылы ?азанда ?ай ?алада ?тті? (Т?ркістанда)
7.КСРО-ны? ?мір с?руі то?та?анды?ы ж?нінде декларация ?ашан жарияланды (1991ж. 26 желто?сан)
8.Тараз ?аласыны? 2000 жылды? тойы ЮНЕСКО к?лемінде ?ашан аталып ?тті(2002ж)
9. Н.?.Назарбаевты? 2003 жылы жары? к?рген кітабы (Сындарлы он жыл)
10.Туды? авторы (Ш?кен Ниязбеков)

Смайлик ар?ылы ба?алау

Ма?ынаны тану

(15 минут)

Президент туралы м?ліметтерді жинап, постерге салу.

?р топ ?з ж?мыстарын ?ор?айды.

1-топ: 
Президентті? балалы? ша?ы

ІІ топ: 
Президентті? жасты? ша?ы

ІІІ топ: 
Президентті? отбасы туралы

(4 минут)

?р топ жа?а та?ырыпты постерге салады

?р топ ?з постерін ?ор?айды

Смайликтер ар?ылы о?ушылар ба?алайды

Сергіту с?ті

(3 минут)

Сергіту с?тін ?йымдастырады.

Сергіту с?тіне ?атысып, к??іл-к?йлері к?теріледі.

Интерактивті та?та

Рефлекция

(5 минут)

1. Т?уелсіз елді? бір м?шесі ретінде сіздер ?андай ?лес ?осып ж?рсіздер?
2. Басшы адам ?андай болу керек?

Интерактивті та?тамен ж?мыс
Ой ?оз?ау.

Болаша??а саяхат «Егер де мен………»
Президент болсам….

О?ушыларды? ой-пікірін ты?дау.

«Интервью???аны?ыз. Т?йгені?із. Білгені?із. ?йренгені?із».

Интервью ?йымдастырады.

Кері байланыс стикерлер  тарату.

1  о?ушы жа?а та?ырып?а байланысты топ м?шелеріне с?ра? ?ояды, не туралы білгенін с?райды ж?не б?гінігі саба?тан ал?ан ?серлерін біледі. Стикерге саба?тан ал?ан ?серлерін жазады

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін смайликтер ар?ылы ?зін-?зі ба?алау

Смайликтер

Стикерлер, ?абыр?а газеті

?й ж?мысы

«Мені? т???ыш Президентім» шы?арма жазу

Просмотр содержимого документа
«"Т?уелсіз елімізді?- т??ырлы Президенті"»

"Тәуелсіз еліміздің- тұғырлы Президенті"

Қысқа мерзімді жоспар Сынып жетекші: Қасымгожина Марал Тастүлекқызы


Сынып сағаты

сыныбы

6 "Г"

ТАҚЫРЫП

"Тәуелсіз еліміздің- тұғырлы Президенті"

МАҚСАТЫ

Оқушыларға Президентіміз Н.Ә. Назарбаев туралы мәлімет беру, сан қырлы талант иесі, құдіретті тұлға екенін таныту.
2. Елімізге еңсе тіктетіп, мемлекетімізді мығымдап берген, халқымызды әлемге танытып, алаш баласының абыройын ақсақтатқан Елбасының кісілік келбетін меңгерту.
3. Отанын сүюге, елжандылыққа, елі сүйген Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу.

ОҚЫТУ НӘТИЖЕСІ

Балалар өз Отаны туралы білімін кеңейтеді.Еліміздің тұңғыш президенті, Нұр ағамыздың сан қырлы талант иесі екендігін , құдіретті тұлға екенін таниды.Елбасының кісілік келбетін меңгереді. Елін сүйген,елі сүйген Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеленеді.

ТҮЙІНДІ ИДЕЯСЫ

Сыни тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыру.

ӘДІС-ТӘСІЛДЕР

Венн диаграммасы, талдау, топтық жұмыс, диалогтік әңгіме, АКТ пайдалану.КЕЗЕҢДЕРІ

МҰҒАЛІМ ӘРЕКЕТІ

ОҚУШЫ ӘРЕКЕТІ

БАҒАЛАУ

РЕСУРСТАР

Ұйымдастыру кезеңі

(2 минут)


Амандасу, түгендеу. Шаттық шеңберге тұрғызу.

«Бір тілек» тренингі бір-біріне   тілек тілеуін сұраймын.

(Психологиялық ахуалды жақсарту).

Психологиялық әзірлік.
Кіріспе.
- Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы сияқты талантты тұлғаның, халқын сүйетін ұлтжанды азаматты білмейтін адам баласы жоқ. Алты жастағы баладан алпыс жастағы қартта амандығын тілеп, тілеулес болып отырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев 1 желтоқсанды «Қазақстанның Тұңғыш Президентінің Күні»ретінде атап өтетін заңға қол қойды. Оған сай 1 желтоқсан енді мемлекеттік ресми мерекелер қатарына енеді. Бұл біздің үлкен қуанышымыз, үлкен жетістіктеріміздің бірі.
II. Тақырыбы, мақсаты
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды. 1991 жыл 1 желтоқсан ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ САЙЛАНДЫ.

1-желтоқсан Президент күніне орай «Менің тұңғыш Президентім» атты сынып сағатын өтеміз.

 Елбасы суреттері, интерактивті тақта

Жаңа сабақ

(2 минут)


Президент туралы шолу жасау


Балалық шағы
1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды.
Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын-туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді: «Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын».

Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Нұрсұлтанның анасы Әлжан Мырзабаланың балалары мен келіндеріне ақыл-кеңес беріп, халықтың байырғы дәстүрлері мен жоралғылары туралы әңгімелейтінін, немересі Нұрсұлтанның тәрбиесіне аса белсеніп кіріскенін еске алады.
Мырзабаланың ұлы, Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі – Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде, Назарбай бидің шаңырағында өмірге келді.
Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және балқар тілдерінде де еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын, әңгімелескен адамын зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды.
Назарбаевтың анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық аулындағы молданың отбасында дүниеге келді.
Мемлекет басшысы бұл тұрғыдағы тұжырымдарын биік мінбелерден сөйлеген сөздерінде қалың елі қазағына тебірене тұрып – «Мен үшін елімді дамыған елдердің сапына тұрғызып, санатына қосудан үлкен мақсат жоқ» десе «Қазақтың өзінің ұлттық қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау Президенттік те, перзенттік парызым» деген болатын.
Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық.
Менің Отаным –ҚАЗАҚСТАН. Тәуелсіздік елімізде салтанат құрған береке-бірліктің, достық пен ынтымақтың айғағы.
1991 жылы 16-желтоқсанда Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев қол қойған Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң қабылданды.Тәуелсіз мемлекет болды.
Тәуелсіз мемлекеттің тұңғыш Президенті сайланды. Ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 1992ж Мемлекеттік Рәміздер қабылданған күн. 1993ж ұлттық төл теңгеміз айналымға түсті. «Болашақ»бағдарламасы қабылданды.
1995ж Конституциямыз қабылданды. 2010 жылы Елбасы Қазақстан өлкесінің барлық жерін түгел аралап шығуымен қатар шет мемлекеттерге де барған.
Осының бәрі ел қамы, ел болашағымен байланысты. Достық қарым –қатынас
жақсы жолға қойылған. Тынымсыз еңбегі арқасында Қазақстанды әлем таныды. Түркі әлемінің ақылгөй данасы атануы, ескерткіш орнатуы-зор құрмет. Иордания қаласында бір үлкен даңғылға есімінің берілуі –әлем алдындағы зор беделі.

Тұсаукесер

(2 минут)

«Фигуралар арқылы»

Мақсаты: топқа бөлу.


Сынып оқушылары 6 адамнан 3 топқа бөлінеді. Әр топ жетекшісі сайланады. Топтың атын,  ұранын, ережесін айтады.
Үй тапсырмасы

(4 минут)


Президент туралы мәлімет жинап алып келеді. Оған арнап өлең шығарады.

Әр топтан бір оқушыдан жаттығуларын оқиды.

Үй тапсырмасын орындаған оқушыларды бағалау .

Смайлик әдісі бойынша бағалау

Президент туралы кітаптар

Ой шығару.


«Кім жылдам?»
Көңілін халқыңның таптың бүгін
Елес қой мынау бізге жат күн бүгін, 
Бір бірлеп сұрақ қойып бақ сынайық.
Байқайық топ басшылар тапқырлығын –дей отырып алғашқы турды бастаймыз. Сайысымыздың алғашқы бөлімі «Кім жылдам?» деп аталады. Ойын шарты бойынша сұрақтар топ басшыларына қойылады.Қойылған сұрақтарға нақты әрі жылдам жауап беріледі. Әр топқа 10 сұрақтан қойылады. Әрбір дұрыс жауап 5 ұпаймен бағаланады.

І-топқа
1.Астананың символы Бәйтеректің ұзындығы қанша метр?(97м)
2.1991жылдың 10 желтоқсанынан бастап, Қазақ КСР-і қалай аталына бастады?(Қазақстан Республикасы)
3. Мәдениетті қолдау жылы (2000ж)
4.Қазақстан Республикасының заң шығарушы органы (Парламент)
5.Н.Ә.Назарбаевтың 1999жылы жарық көрген кітабы (Тарих толқынында)
6.ТЖМК-ның құрамына қанша адам енді? (8)
7.Қазақстанды тәуелсіз ел ретінде тұңғыш таныған мемлекет(Түркия)
8.Ұлы Абайдың 150жылдық мерей тойы ЮНЕСКО көлемінде қай жылы аталынып өтті (1995ж)
9.Дүние жүзі қазақтарының алғашқы құрылтайы 1992 жылы қазанда қай қалада болды? (Алматы)
10. Алғашқы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының мәтіні қашан бекітілді? (1992 ж. 11желтоқсан)
ІІ-топқа
1.ҚР тұңғыш конституциясы қашан қабылданды және қанша бөлімнен, қанша тараудан, қанша баптан тұрады? (1993ж.28.01. 4бөлім, 21 тарау, 131 баптан тұрады.)
2.Туларды зерттейтін ғылым қалай аталады?(Виксикология)
3. Түркістанның 1500 жылдық тойы ЮНЕСКО көлемінде қашан аталып өтті? ( 2000ж )
4.Дүние жүзі қазақтарының үшінші құрылтайы 2005жылы 28-29 қыркүйекте қай қалада өтті? (Астана)
5. КСРО президенті М.С.Горбачев қашан қызметінен босатылады? (1991 ж.25 желтоқсан)
6.Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылы 9қазанда жарық көрген еңбегі қалай аталады? (Қазақстанның болашағы –қоғамның идеялық бірлігінде.)
7.ҚР президентінің Қазақстан халықтары Ассамблеясын құру туралы жарлығы қашан шықты? (1995 ж.1наурыз)
8.Кеңес Одағының Батыры, «Халық қаһарманы», «Ғасыр адамы» атанған ғарышкер(Т.Әубәкіров)
9.2003-2007 жылдар аралығындағы ҚР премьер – министрі (Д.К.Ахметов)
10.Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылға дейін ұзарту туралы республикалық референдум қашан өткізілді? (1995ж 29 сәуір)
ІІІ-топқа
1.Қазіргі уақытта Қазақстанда қанша облыс бар? (14 облыс)
2.Н.Ә.Назарбаев 1993 жылы қандай хаттамаға қол қойды? (Лиссабон хаттамасына)
3. 1999-2002 жылдар аралығында ҚР үкіметінің премьер –министрі (Қ.К.Тоқаев.)
4.Отан партиясы қашан құрылды? (1999ж. қаңтарда)
5. Елтаңбаларды зерттейтін ғылым қалай аталады? (геральдика)
6.Дүние жүзі қазақтарының екінші құрылтай 2002 жылы қазанда қай қалада өтті? (Түркістанда)
7.КСРО-ның өмір сүруі тоқтағандығы жөнінде декларация қашан жарияланды (1991ж. 26 желтоқсан)
8.Тараз қаласының 2000 жылдық тойы ЮНЕСКО көлемінде қашан аталып өтті(2002ж)
9. Н.Ә.Назарбаевтың 2003 жылы жарық көрген кітабы (Сындарлы он жыл)
10.Тудың авторы (Шәкен Ниязбеков)

Смайлик арқылы бағалау


Мағынаны тану

(15 минут)

Президент туралы мәліметтерді жинап, постерге салу.

Әр топ өз жұмыстарын қорғайды.

1-топ: 
Президенттің балалық шағы

ІІ топ: 
Президенттің жастық шағы

ІІІ топ: 
Президенттің отбасы туралы(4 минут)

Әр топ жаңа тақырыпты постерге салады

Әр топ өз постерін қорғайды

Смайликтер арқылы оқушылар бағалайды


Сергіту сәті

(3 минут)

Сергіту сәтін ұйымдастырады.


Сергіту сәтіне қатысып, көңіл-күйлері көтеріледі.


Интерактивті тақта

Рефлекция

(5 минут)1. Тәуелсіз елдің бір мүшесі ретінде сіздер қандай үлес қосып жүрсіздер?
2. Басшы адам қандай болу керек?Интерактивті тақтамен жұмыс

Ой қозғау.

Болашаққа саяхат «Егер де мен………»
Президент болсам….

Оқушылардың ой-пікірін тыңдау.«ИнтервьюҰққаныңыз. Түйгеніңіз. Білгеніңіз. Үйренгеніңіз».

Интервью ұйымдастырады.

Кері байланыс стикерлер тарату.
1 оқушы жаңа тақырыпқа байланысты топ мүшелеріне сұрақ қояды , не туралы білгенін сұрайды және бүгінігі сабақтан алған әсерлерін біледі. Стикерге сабақтан алған әсерлерін жазады

Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін смайликтер арқылы өзін-өзі бағалау

Смайликтер

Стикерлер, қабырға газеті

Үй жұмысы

«Менің тұңғыш Президентім» шығарма жазуПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Т?уелсіз елімізді?- т??ырлы Президенті"

Автор: Касымгожина Марал Тастулековна

Дата: 23.01.2016

Номер свидетельства: 281736

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства