kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? т?рбие са?аты. Та?ырыбы: "Салауатты ?мір – к?тері?кі к??іл"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Салауатты ?мір – к?тері?кі к??іл

Та?ырыбы: Салауатты ?мір – к?тері?кі к??іл. (ашы? т?рбие са?аты)
Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: О?ушыларымызды? салауатты ?мір салты жайлы білімдерін тере?дету, адам денсаулы?ыны? ?ымбаттылы?ын, жат ?ылы?тардан са?тай отырып, ?мір с?ру ?шін ?ажеттілігін, ба?алы байлы? екендігін т?сіндіру. денсаулы? туралы т?сінік беру. Денсаулы?ты? негізі ?имыл, спорт, д?рыс тама?тану, таза ауада ж?ру екенін балалар?а ??ындыру. Жаман ?деттерден са?тандыру, ішімдік пен темекіні? жас организмге зиянды екенін насихаттау.
Дамытушылы?: ?з денсаулы?тарына жауапкершілікпен ?арау?а, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, с?йлеу шеберлігін жетілдіру.
Т?рбиелеу: ?зін - ?зі к?те білуге, тазалы??а, ??ыптылы??а, ?демілікке, салауатты ?мір салтын ?алыптастыру?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: Интерактивті та?та, плакаттар.
Саба?ты? барысы:
?йымдастыру кезе?і:
Кіріспе с?з.
М??алім: Б?гінгі саба?ымызды Н. ?. Назарбаевты? с?зімен баста?ым келіп т?р: «Дені сау с?би ?р отбасыны? ?уанышы, ба?ыты. Ал денсаулы?ы мы?ты с?би халы?ты? болаша?ы, Отаныны? сенімді тірегі.»
??рметті о?ушылар «Салауатты ?мір - к?тері?кі к??іл» деген т?рбие са?атымызды ашы? деп жариялаймыз. Б?гінгі т?рбие са?атымызды? жоспарымен таныстыра кетсек:
Жоспар (слайд)
I. Жа?сыдан ?йрен,
Жаманнан жирен.
а) ж?мба? кейіпкер
б) жа?даяттар
II. Зиянды ?деттер (м??алім)
III. Медбике ке?есі.
IV. Денсаулы? - зор байлы?.(с?ра? - жауап)
V. Сергіту с?ті.
VI. ?орытынды.
Б?л б?лімдерді? барлы?ы да б?гінгі ?рпа? т?рбиесі ?шін ма?ызды м?селелер болып табылатынына біз сенімдіміз. «Дені сауды? жаны сау», «Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен»деп ?аза? хал?ы айтпа?шы ?азіргі кезде келер ?рпа? жаман ?деттерге ?йір, еліктегіш болып ?сіп келе жат?аны кім - кімге де а?и?ат. О?ушылар жаман ?деттер деп отыр?анымыз ?андай ?деттер?
О?ушылар жауабы.
М??алім: шылым шегу, маск?немдік, наша?орлы?, ?рлы?, ж??палы аурулар, б?за?ылы?.
«Ара? - ары?а н??сан, темекі тегі?е н??сан»демекші балалар б?л зиянды ?деттерден аула? болуымыз керек.
О?ушылар бізге б?гін ж?мба? бір кейіпкер хат жолдап отыр екен со?ы о?ып к?рсек.
?зімнен ?зім сыр таптым,.
?ле алмай ж?рген сыр?атпын.
Шіріген картоп сия?ты,
Б?рышында ?ал?ан бір ?апты?.
?зімнен ?зім тістенем,
Істеген ісіме ?кінем.
?мытайын десем ?ор?амын,
К?рмейтін с?мды? т?с к?рем.
Ж?мба? кейіпкерді? хаты
?ымбатты о?ушылар 14 - 15жасымда ?лкен бір ?кінішке тап болдым. Сол 8 - 9сыныптар мен ?шін естен кетпес уа?ыттар. Кейбір жандар естен кетпес деп ?уаныш пен шатты??а толы кездерін айтса мен ?шін естен кетпес деген с?з ?мірімдегі е? ауыр с?з. Неге енді сол 14 - 15жасым ауыр кез екенін мен сіздерге ??гімелеп берейін. Мені? жолымды ?айталамасын деген ниетпен сіздермен сыр б?ліскелі отырмын.
Мен бастауыш сыныптан бастап ал?ырлы?ымен ?нерлілігім, ?ш?ыр білімні? ар?асында к?зге т?стім. Сол 6 жасымнан бастап 14 жас?а дейін білімді ал?ыр болып ?скен о?ушы 8 сыныптан бастап м?лдем бас?а адам?а айналды. К?рт былай ?згеруіме себеп бол?ан жа?дай ал?аш?ы махаббат. Мен сынып?а жа?адан келген бір ?ыз?а ?ашы? болдым, ол ?ыз мені? сезіміме жауап ?айырма?ан со? мен ?мірден т??іліп, жаман жол?а т?сіп кеттім.
К?шедегі жаман балалармен темекі тартуды да ?йреніп, кейін саба?тар?а да м?н беруді ?ойдым. С?йтіп ж?ріп 8 сыныпты? 1 то?санында ?алай к?нделігім 2 мен 3ке толып шы??аны? білмей де ?алдым.
Кейін о?у?а ?олымды бір сілтеп, саба??а баруымды да ?ойдым. ?рине, б?л мені? ?ке - шешеме де ауыр тиді, ?анша ма?ан с?йлеп те, ?рып та т?рбиелемекші болса да мен ??ла? аспай ?з білгенімді істедім. Мектепте ?стаздар, ?йде ?ке - шеше с?зін естімеу ?шін мен ?йге ?онуды да ?ойдым. Одан ар?ы ?мірім ?зім ?шін ?ызы? болып к?рінді. Подвалда т?неп, ?рлы? жасап, т?белесте алдыма жан салмай, ішкенім ара?, шеккенім темекі болып, наша?орлы? пен ж??палы ауру?а ?алай тап бол?анымды білмей де ?алдым.
Солай ?мір зымырап ?те берді. Ал мен осы ?мірді? а?ысына т?теп бере алмай темір торды? ар жа?ынан ?алай шы??анымды білмей де ?алдым. Темір торды? аржа?ында ?ана есімді жиып ?кініштен ?зегім ?ртеніп басымды тау?а да, тас?а да ?рып ?алай осы к?йге жеттім деп шар? ?рдым.
6 ай темір торда отырып шы?ып, жа?а ?мір бастау?а бел будым. «Б?гінгіні? баласы ерте?гіні? данасы» дегендей балалар «?амшыны? сабындай ?ыс?а ?мірді» бостан бос?а ?ткізбейік, достар! ?андай жа?дай болмасын адам баласы мойымай ?р?ашан ?иынды??а т?теп беру ?ажет. О?ушылар жар?ын болаша??а сеніммен ?арап ны? ?адам басуымыз ?ажет. Ашуды а?ыл?а же?діріп мен секілді ?ателікке бой алдырмай аула? болы?ыздар.
М??алім о?ушылар?а с?ра? ?ояды.
1. О?ушылар ж?мба? кейіпкерді? ?рекеті д?рыс па?
2. Сіз ж?мба? кейіпкерді? орнында болса? не істер еді??
Келесі б?ліміміз жа?даяттар(слайд)
1 жа?даят:
Бір к?ні сені жан досы? бір отырыс?а ертіп баратынды?ын айтты. Онда бар?аны?да ?лкен жиынны? ?стінен т?сті?. Сен бейтаныс адамдар ішімдік ішуге, шылым шегуге ша?ырады. Досы? да солар жа?ында. Б??ан дейін досы?ны? м?ндай ?деттерін бай?амапсы?.
Осы жа?дайда сен не істер еді?, ?андай да бір ш??ыл шешім ?абылдайсы? ба? ?з шешімі?мен б?ліс.
2 жа?даят:
Сынып?а жа?адан о?ушы келді. Барлы? сынып о?ушылары онымен жа?ын араласып кетті. Сіз онымен дос та болып алды?ыз. Кейін сіз оны? ж??палы аурумен ауратыны? білді?із.
Б?л жа?дайда?ы сізді? іс - ?рекеті?із ?андай?
3 жа?даят: Сені? ?те жа?сы к?ретін а?а?ны? аузынан ептеп сыраны? иісі шы?атынын бір – екі рет бай?ады?. А?а?ды ?алай ??т?арар еді??
4 жа?даят: Мектептен шы?ып ?йге келе жат?аны?да темекі шегіп отыр?ан бір баланы к?рді?. Сен не істер еді??
5 жа?даят: Са?ан 11 - сынып о?ушысы: «Ма?ан к?нде бір ?орап темекі алып бер. Екеуіміз бірлесіп шегеміз. М?ны тек сен екеуіміз ?ана білетін болайы?. ?йтпесе......» деп ж?дыры?ын к?рсетіп, шарт ?ойды. Не істейсі??
II. Зиянды ?деттер (м??алім)
Слайд пен плакаттар ар?ылы о?ушылар?а ма?л?маттар беру.
III. Медбике ке?есі. (о?ушылар с?ра? ?ояды)
- ?азіргі кока-кола, чипсы дегендерді? ??рамында бізге зиян ?андай н?рселер бар?
IV. «Денсаулы? – зор байлы?» с?ра? жауап кезе?і.
1 – топ?а:
1. Денсаулы? дегенді ?алай т?сінесі?дер?
Денсаулы? дегеніміз - адам ?міріндегі е? ?лкен байлы?ты? бірі, денсаулы?ты? ар?асында адам е?бек етіп, жетістікке жетеді ж?не жа?сы ?мір с?реді. Денсаулы?ты са?тап, оны ны?айту?а ?рбір адамны? ?зі?е ?ана байланысты.
Денсаулы? салауатты ?мір салты туралы ?ылым.
2. Денсаулы?ты? достарына, ?астарына нелерді жат?ызамыз?
3. ?здерін ?андай спорт т?рлерін жа?сы к?ресі?дер?
2 - топ?а:
1. Денсаулы?ты са?тау ?шін ?андай ережелерді орындау керек?
Жеке бас гигиенасын са?тау к?н т?ртібін орындау. Дене шыны?тырумен ш??ылдану, д?рыс тама?тану, организмді шы?дау, белсенді, ?айырымды ж?не а?жар?ын болу.
2. Біз не ?шін тама?танамыз? Адам ?немі к?ш ?уатты ж?мсайды, соны ?алпына келтіру ?шін д?рыс тама?тана білу тиіс. Д?рыс тама?тану - денсаулы? негізі. ?мір с?ру ?шін тама?танамыз.
3. ?аза?станны? туын к?кке к?теріп, намысымызды ас?а?татып ж?рген ?андай спортшыларды білесі?дер?
3 - топ?а:
1. Денсаулы??а не зиян?(К?н т?ртібін б?зу, жеке бас гигиенасын са?тамау, аз ?оз?алу, жа?ымсыз ?деттерге ?уес болу )
2. Сезім м?шелеріне не жатады? К?з, ??ла?, м?рын, тіл, тері.
4. Кандай ?лтты? ойындарды білесі?дер?
V. Сергіту с?ті.
Би – ?оз?алыс. ?оз?алыс – денсаулы?. Денсаулы? – зор байлы?. (Би «Чемпиондар ?ні»)
VI. ?орытынды:
?лы ойшыл Сократ?а кезі?де мынадай с?ра? ?ойылыпты: «Адам?а ?мірде не ?ымбаттыра? байлы? па, ?лде ата? па?» депті. Сонда Сократ «Байлы? та, ата? та, да?? та адамды шын ба?ытты ете алмайды. Дені сау кедей, ауру патшадан ба?ыттыра?» деп жауап беріпті. Я?ни адам ба?ытты болу ?шін о?ан денсаулы? керек, ал денсаулы?ты? кепілі салауаттылы?. «Тіршілікті? негізі – салауатты болаша?» деп б?гінгі т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? т?рбие са?аты. Та?ырыбы: "Салауатты ?мір – к?тері?кі к??іл" »

Салауатты өмір – көтеріңкі көңіл

Тақырыбы: Салауатты өмір – көтеріңкі көңіл. (ашық тәрбие сағаты)
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларымыздың салауатты өмір салты жайлы білімдерін тереңдету, адам денсаулығының қымбаттылығын, жат қылықтардан сақтай отырып, өмір сүру үшін қажеттілігін, бағалы байлық екендігін түсіндіру. денсаулық туралы түсінік беру. Денсаулықтың негізі қимыл, спорт, дұрыс тамақтану, таза ауада жүру екенін балаларға ұғындыру. Жаман әдеттерден сақтандыру, ішімдік пен темекінің жас организмге зиянды екенін насихаттау.
Дамытушылық: Өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға, шығармашылық қабілеттерін дамыту, сөйлеу шеберлігін жетілдіру.
Тәрбиелеу: Өзін - өзі күте білуге, тазалыққа, ұқыптылыққа, әдемілікке, салауатты өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, плакаттар.

Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
Кіріспе сөз.
Мұғалім: Бүгінгі сабағымызды Н. Ә. Назарбаевтың сөзімен бастағым келіп тұр: «Дені сау сәби әр отбасының қуанышы, бақыты. Ал денсаулығы мықты сәби халықтың болашағы, Отанының сенімді тірегі.»

Құрметті оқушылар «Салауатты өмір - көтеріңкі көңіл» деген тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың жоспарымен таныстыра кетсек:
Жоспар (слайд)
I. Жақсыдан үйрен,
Жаманнан жирен.
а) жұмбақ кейіпкер
б) жағдаяттар
II. Зиянды әдеттер (мұғалім)
III. Медбике кеңесі.
IV. Денсаулық - зор байлық.(сұрақ - жауап)
V. Сергіту сәті.
VI. Қорытынды.

Бұл бөлімдердің барлығы да бүгінгі ұрпақ тәрбиесі үшін маңызды мәселелер болып табылатынына біз сенімдіміз. «Дені саудың жаны сау», «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен»деп қазақ халқы айтпақшы қазіргі кезде келер ұрпақ жаман әдеттерге үйір, еліктегіш болып өсіп келе жатқаны кім - кімге де ақиқат. Оқушылар жаман әдеттер деп отырғанымыз қандай әдеттер?

Оқушылар жауабы.
Мұғалім: шылым шегу, маскүнемдік, нашақорлық, ұрлық, жұқпалы аурулар, бұзақылық.
«Арақ - арыңа нұқсан, темекі тегіңе нұқсан»демекші балалар бұл зиянды әдеттерден аулақ болуымыз керек.
Оқушылар бізге бүгін жұмбақ бір кейіпкер хат жолдап отыр екен соңы оқып көрсек.
Өзімнен өзім сыр таптым,.
Өле алмай жүрген сырқатпын.
Шіріген картоп сияқты,
Бұрышында қалған бір қаптың.
Өзімнен өзім тістенем,
Істеген ісіме өкінем.
Ұмытайын десем қорқамын,
Көрмейтін сұмдық түс көрем.

Жұмбақ кейіпкердің хаты
Қымбатты оқушылар 14 - 15жасымда үлкен бір өкінішке тап болдым. Сол 8 - 9сыныптар мен үшін естен кетпес уақыттар. Кейбір жандар естен кетпес деп қуаныш пен шаттыққа толы кездерін айтса мен үшін естен кетпес деген сөз өмірімдегі ең ауыр сөз. Неге енді сол 14 - 15жасым ауыр кез екенін мен сіздерге әңгімелеп берейін. Менің жолымды қайталамасын деген ниетпен сіздермен сыр бөліскелі отырмын.

Мен бастауыш сыныптан бастап алғырлығымен өнерлілігім, ұшқыр білімнің арқасында көзге түстім. Сол 6 жасымнан бастап 14 жасқа дейін білімді алғыр болып өскен оқушы 8 сыныптан бастап мүлдем басқа адамға айналды. Күрт былай өзгеруіме себеп болған жағдай алғашқы махаббат. Мен сыныпқа жаңадан келген бір қызға ғашық болдым, ол қыз менің сезіміме жауап қайырмаған соң мен өмірден түңіліп, жаман жолға түсіп кеттім.

Көшедегі жаман балалармен темекі тартуды да үйреніп, кейін сабақтарға да мән беруді қойдым. Сөйтіп жүріп 8 сыныптың 1 тоқсанында қалай күнделігім 2 мен 3ке толып шыққаның білмей де қалдым.
Кейін оқуға қолымды бір сілтеп, сабаққа баруымды да қойдым. Әрине, бұл менің әке - шешеме де ауыр тиді, қанша маған сөйлеп те, ұрып та тәрбиелемекші болса да мен құлақ аспай өз білгенімді істедім. Мектепте ұстаздар, үйде әке - шеше сөзін естімеу үшін мен үйге қонуды да қойдым. Одан арғы өмірім өзім үшін қызық болып көрінді. Подвалда түнеп, ұрлық жасап, төбелесте алдыма жан салмай, ішкенім арақ, шеккенім темекі болып, нашақорлық пен жұқпалы ауруға қалай тап болғанымды білмей де қалдым.

Солай өмір зымырап өте берді. Ал мен осы өмірдің ағысына төтеп бере алмай темір тордың ар жағынан қалай шыққанымды білмей де қалдым. Темір тордың аржағында ғана есімді жиып өкініштен өзегім өртеніп басымды тауға да, тасқа да ұрып қалай осы күйге жеттім деп шарқ ұрдым.
6 ай темір торда отырып шығып, жаңа өмір бастауға бел будым. «Бүгінгінің баласы ертеңгінің данасы» дегендей балалар «қамшының сабындай қысқа өмірді» бостан босқа өткізбейік, достар! Қандай жағдай болмасын адам баласы мойымай әрқашан қиындыққа төтеп беру қажет. Оқушылар жарқын болашаққа сеніммен қарап нық қадам басуымыз қажет. Ашуды ақылға жеңдіріп мен секілді қателікке бой алдырмай аулақ болыңыздар.

Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды.
1. Оқушылар жұмбақ кейіпкердің әрекеті дұрыс па?
2. Сіз жұмбақ кейіпкердің орнында болсаң не істер едің?
Келесі бөліміміз жағдаяттар(слайд)

1 жағдаят:
Бір күні сені жан досың бір отырысқа ертіп баратындығын айтты. Онда барғаныңда үлкен жиынның үстінен түстің. Сен бейтаныс адамдар ішімдік ішуге, шылым шегуге шақырады. Досың да солар жағында. Бұған дейін досыңның мұндай әдеттерін байқамапсың.
Осы жағдайда сен не істер едің, қандай да бір шұғыл шешім қабылдайсың ба? Өз шешіміңмен бөліс.

2 жағдаят:
Сыныпқа жаңадан оқушы келді. Барлық сынып оқушылары онымен жақын араласып кетті. Сіз онымен дос та болып алдыңыз. Кейін сіз оның жұқпалы аурумен ауратының білдіңіз.
Бұл жағдайдағы сіздің іс - әрекетіңіз қандай?

3 жағдаят: Сенің өте жақсы көретін ағаңның аузынан ептеп сыраның иісі шығатынын бір – екі рет байқадың. Ағаңды қалай құтқарар едің?
4 жағдаят: Мектептен шығып үйге келе жатқаныңда темекі шегіп отырған бір баланы көрдің. Сен не істер едің?

5 жағдаят: Саған 11 - сынып оқушысы: «Маған күнде бір қорап темекі алып бер. Екеуіміз бірлесіп шегеміз. Мұны тек сен екеуіміз ғана білетін болайық. Әйтпесе......» деп жұдырығын көрсетіп, шарт қойды. Не істейсің?

II. Зиянды әдеттер (мұғалім)
Слайд пен плакаттар арқылы оқушыларға мағлұматтар беру.

III. Медбике кеңесі. (оқушылар сұрақ қояды)
- Қазіргі кока-кола, чипсы дегендердің құрамында бізге зиян қандай нәрселер бар?

IV. «Денсаулық – зор байлық» сұрақ жауап кезеңі.
1 – топқа:
1. Денсаулық дегенді қалай түсінесіңдер?
Денсаулық дегеніміз - адам өміріндегі ең үлкен байлықтың бірі, денсаулықтың арқасында адам еңбек етіп, жетістікке жетеді және жақсы өмір сүреді. Денсаулықты сақтап, оны нығайтуға әрбір адамның өзіңе ғана байланысты.
Денсаулық салауатты өмір салты туралы ғылым.
2. Денсаулықтың достарына, қастарына нелерді жатқызамыз?
3. Өздерін қандай спорт түрлерін жақсы көресіңдер?

2 - топқа:
1. Денсаулықты сақтау үшін қандай ережелерді орындау керек?
Жеке бас гигиенасын сақтау күн тәртібін орындау. Дене шынықтырумен шұғылдану, дұрыс тамақтану, организмді шыңдау, белсенді, қайырымды және ақжарқын болу.
2. Біз не үшін тамақтанамыз? Адам үнемі күш қуатты жұмсайды, соны қалпына келтіру үшін дұрыс тамақтана білу тиіс. Дұрыс тамақтану - денсаулық негізі. Өмір сүру үшін тамақтанамыз.
3. Қазақстанның туын көкке көтеріп, намысымызды асқақтатып жүрген қандай спортшыларды білесіңдер?

3 - топқа:
1. Денсаулыққа не зиян?(Күн тәртібін бұзу, жеке бас гигиенасын сақтамау, аз қозғалу, жағымсыз әдеттерге әуес болу )
2. Сезім мүшелеріне не жатады? Көз, құлақ, мұрын, тіл, тері.
4. Кандай ұлттық ойындарды білесіңдер?

V. Сергіту сәті.
Би – қозғалыс. Қозғалыс – денсаулық. Денсаулық – зор байлық. (Би «Чемпиондар әні»)
VI. Қорытынды:
Ұлы ойшыл Сократқа кезіңде мынадай сұрақ қойылыпты: «Адамға өмірде не қымбаттырақ байлық па, әлде атақ па?» депті. Сонда Сократ «Байлық та, атақ та, даңқ та адамды шын бақытты ете алмайды. Дені сау кедей, ауру патшадан бақыттырақ» деп жауап беріпті. Яғни адам бақытты болу үшін оған денсаулық керек, ал денсаулықтың кепілі салауаттылық. «Тіршіліктің негізі – салауатты болашақ» деп бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Ашы? т?рбие са?аты. Та?ырыбы: "Салауатты ?мір – к?тері?кі к??іл"

Автор: Жумагулова Гульнур Тельжановна

Дата: 19.01.2015

Номер свидетельства: 157818


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства