kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?уелсіздік – т??ырым

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?аты:Т?уелсіздік – т??ырым 
Саба? ма?саты: о?ушыларды отаншылды??а, ?лтжандылы??а, ту?ан жеріне, атамекеніне деген с?йіспеншіліктерін арттыру?а д?рыс ба?ыт-ба?дар беру, ?з еліні? тарихын сыйлау?а ?йрету, о?ушыларды патриотты? рухта 
т?рбиелеу. 
Саба?ты? к?рнекілігі: ?Р 1991-2010 жыл?а дейінгі тарихынан ?зінділер бейнеленген слайдтар, ?н ?а?аздар буклеттер, карта, фотосуреттер, ?нтаспа. 
Т?рбие са?атыны? т?рі: таным са?аты 
Ж?ргізуші: Ту?ан хал?ымыз т?уелсіздік алды.Тарихымызды? беттеріне 1991 жыл алтын ?ріптермен жазылды. Бостанды??а парламенттік жолмен жеттік. Б?ны? саны аз халы? ?шін тиімді екеніне к?зіміз жетті, к??іліміз жетті. «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздігі» туралы за? Жо?ары Ке?ес сессиясында к?пшілік дауыспен бекітілді. 
?н?ранды орындау 
1986 жыл, 16-желто?сан. Б?л ерлік пен ?рлік, ?ай?ы мен ?асірет мидай аралас?ан ?рі жа?ын, ?рі ?аралы да, ?асіретті к?н еді. 
М?з жастанып азатты?тын жолында, 
Т?уелсіздік туы т?рды ?олында. 
Сойыл тая? ойнаса да жанында. 
Отан ?шін жанын ?иды ?лдары?, 
Аз бол?ан жо? азап шеккен ?ыздары?, 
К?йініштен ауырады ж?регім, 
Естігенде желто?санны? ыз?арын. 
Желто?сан-ау, ?мытылмайсы? ж?ректе, 
?рпа? ?сер айналатын тірекке, 
Егемендік тиді б?гін еншіме, 
Желто?саным,жеткізді? а? тілекке. 
Желто?сан к?терілісіні? ар?асында 1991 жылы еліміз ?з алдына егемендік алып, т???ыш Т?уелсіз ел д?ниеге келді. 
Егемендік иесі мен деген с?з, 
К?птеген бері естілмеген ерен с?з, 
Екі тізгін, бір шылбырын ?зі ал?ан 
К?ркем жігіт болып ?ссе к?рген с?з. 
Егемендік ел болуды? белгісі, 
Бас?а ж?ртпен те? ж?лдызы,те? к?ші. 
«Егемендік» деген с?зден естілер 
Ата ж?ртты? арысы мен бергісі. 
1991 жылы желто?санны? 1-де Республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республиканы? Президенті етіп сайлады. 
Шы?ты тарап ой данадан, 
Бері ?арады ж?лдыз беті. 
?зі ?алап сайлап ал?ан, 
Елімні?бар Президенті. 
Шыра? етіп ?мір н?рын, 
Алыс жатты алда?ы жол. 
Ел намысын, елді? ж?гін, 
Ар?ала?ан арда?ым-ол. 
1999 жылы т???ыш ?аза?стан Президенті Н.?.Назарбаев ?айта сайлайды,ал 2005 жылы желто?сан айыны? т?ртінші ж?лдызында бол?ан сайлауда ел ?алауымен Н.?.Назарбаев та?ы жеті жыл?а сайланды. 
К?нісіз ?аза? к?гіні?, 
Шуа?ын шаш?ан хал?ына. 
?азы?ы бостанды?ымны?, 
?ажымас ?айсар нар т?л?а, 
?шырды? алыс ай?а адам 
Хал?ымны? ма?сат арманын, 
Т?сінер сіздей ?айда адам?! 
Бес ?ару белге буынып, 
?ол бастар к?сем ?зі?сі?, 
Жаны?ды ?иып бересі?, 
?аза?ты? байта? жері ?шін. 
1992 жылы 4 –маусымда Президент «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік Туы, Елта?басы, ?н?раны» туралы За??а ?ол ?ойды. 
Р?мізім-елдігімні? белгісі, 
Білу керек бала да?ы е? кіші. 
Р?міздерім-?н?ран, ту, елта?ба, 
Р?міздерді жат?а білген ж?н кісі. 
?аза?стан Туы 
К?к аспандай к?кпе?бек 
?аза?стан жалауы. 
К?к емес ол тектен-тек- 
Елді? ашы? ?абы?ы. 
А? ниеті – алтын к?н, 
Ас?а? арман-?ыраны. 
Жалауы б?л-хал?ымны?, 
М?ртебесі, ма?таны. 
Елта?басы елімні? 
Елта?басы елімні? 
Неткен ?йб?т, ?демі! 
Т?ны?ындай к??ілді? 
Ортада-аспан ?лемі. 
??т, береке, ша?ыра?, 
Орын ал?ан ол т?рден. 
?анатты ?ос ар?ыма?. 
Екі жа?тан к?мкеркен. 
Т?уелсіздік жолында 
Талай-талай тер там?ан. 
Билігім ?з ?олымда, 
Еркіндігім-Елта?бам. 
?н?ран 
?н?раным-жан?раным, 
Айтар ?нім-с?йлер с?зім. 
Ту?ан жерім-са?ынарым - 
Мы? ?айталап айтам м?ны. 
1991 жылы ?азан айында т???ыш ?аза? ?арышкері То?тар ?уб?кіров ?арыш?а ?шты. 
1994 жылы 30-маусымда ?аза? хал?ыны? екінші ?ыраны-?арышкер Тал?ат М?сабаев а?амызды? аспан к?гіне 6 айлы? сапар?а аттан?анын ма?танышпен айта аламыз. 
1993 жылы, 13-?арашада т?л те?геміз д?ниеге келді.Ал,2006 жылы ?арашада ?олданыс?а жа?а ?лгідегі те?гелер енгізілді. 
1995 жылы а?ыл – ойды? данышпаны, ?аза? хал?ыны? дана а?ыны Абай ??нанбаевты? ту?анына 150 жыл тол?анын ЮНЕСКО к?лемінде атап ?ттік. 
1995 жылы 30-тамызда Ата За?ымыз ?абылданды. 
1996 жылы 16 желто?санда Алматыда Т?уелсіздік ескерткіші ашылды. Ал, 2001 жылы Т?уелсіздікті? 10 жылды? мерекесі атап ?тілді. 
1997 жылы Астана А?мола ?аласына к?шірілді. 
1988 жылы мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілді? ?олданылу аясын ке?ейту туралы ?кімет ?аулысы шы?ты. 
1997 жылы «Жалпы?лтты? татулы? пен саяси ?у?ын-с?ргін ??рбандарын еске алу жылы» болып белдгіленді 
1998 жыл «Халы? бірлігі мен ?лтты? тарих жылы»болды. 
1999 жыл «?рпа?тар бірлігі мен саба?тасты?ы жылы» болып белгіленді. 
2000 жыл «М?дениетті ?олдау жылы» болды. 
2002 жыл «Денсаулы? жылы»деп белгіленді. 
2003-2004 жыл «Ауыл жылы» болып саналды. 
2005 жыл Д?ниеж?зі ?аза?тары ?шін ??рылтай болды. 
2006 жылы ?аза?станда?ы Пушкин жылы болды. 
2006 жыл Ресейдегі Абай жылы деп саналды. 
2006 жылы 6-?а?тарда ?нін Ш?мші ?алдая?ов, с?зін Н.?.Назарбаев жаз?ан «Мені? ?аза?станым» атты ?Р жа?а мемлекеттік ?н?раны бекітілді. 
2010 жылы ?Р ??Ы? Саммитіне т?ра?алы? етті.Осы саммитте Астана декларациясы ?абылданды. 
С?ра?-жауап сайысы 
1. ?аза?стан ?андай ел? 
2. ?аза?станны? ?анша хал?ы бар? 
3. Елімізді? таби?аты туралы не білесі?дер? 
4. Бізді? елімізді? астанасы ?ай ?ала? 
5. Бізді? елімізді? басшысы кім? 
6. Елімізді? Президенті кім бола алады? 
Ма?ал-м?телдер сайысы. 
«Жал?астыр» 
1. Е?бек т?бі береке, 
(К?пті? т?бі мереке) 
2. Елінен безген – ер о?бас, 
(К?лінен безген – ?аз о?бас) 
3. Ер бір рет ?леді, 
(?ор?а? мы? рет ?леді) 
4. С?з атасы – ??ла?, 
Жол атасы – т?я?, 
(Су атасы – б?ла?) 
5. ?ле?ді жерде 
?гіз семіреді. 
?лімді жерде 
(Молда семіреді)

Просмотр содержимого документа
«Т?уелсіздік – т??ырым»

\Тәрбие сағаты:Тәуелсіздік – тұғырым 
Сабақ мақсаты: оқушыларды отаншылдыққа, ұлтжандылыққа, туған жеріне, атамекеніне деген сүйіспеншіліктерін арттыруға дұрыс бағыт-бағдар беру, өз елінің тарихын сыйлауға үйрету, оқушыларды патриоттық рухта 
тәрбиелеу. 
Сабақтың көрнекілігі: ҚР 1991-2010 жылға дейінгі тарихынан үзінділер бейнеленген слайдтар, үн қағаздар буклеттер, карта, фотосуреттер, үнтаспа. 
Тәрбие сағатының түрі: таным сағаты 
Жүргізуші: Туған халқымыз тәуелсіздік алды.Тарихымыздың беттеріне 1991 жыл алтын әріптермен жазылды.. Бостандыққа парламенттік жолмен жеттік. Бұның саны аз халық үшін тиімді екеніне көзіміз жетті, көңіліміз жетті. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі» туралы заң Жоғары Кеңес сессиясында көпшілік дауыспен бекітілді. 
Әнұранды орындау 
1986 жыл, 16-желтоқсан. Бұл ерлік пен өрлік, қайғы мен қасірет мидай араласқан әрі жақын, әрі қаралы да, қасіретті күн еді. 
Мұз жастанып азаттықтын жолында, 
Тәуелсіздік туы тұрды қолында. 
Сойыл таяқ ойнаса да жанында. 
Отан үшін жанын қиды ұлдарың, 
Аз болған жоқ азап шеккен қыздарың, 
Күйініштен ауырады жүрегім, 
Естігенде желтоқсанның ызғарын. 
Желтоқсан-ау, ұмытылмайсың жүректе, 
Ұрпақ өсер айналатын тірекке, 
Егемендік тиді бүгін еншіме, 
Желтоқсаным,жеткіздің ақ тілекке. 
Желтоқсан көтерілісінің арқасында 1991 жылы еліміз өз алдына егемендік алып, тұңғыш Тәуелсіз ел дүниеге келді. 
Егемендік иесі мен деген сөз, 
Көптеген бері естілмеген ерен сөз, 
Екі тізгін, бір шылбырын өзі алған 
Көркем жігіт болып өссе көрген сөз. 
Егемендік ел болудың белгісі, 
Басқа жұртпен тең жұлдызы,тең күші. 
«Егемендік» деген сөзден естілер 
Ата жұрттың арысы мен бергісі. 
1991 жылы желтоқсанның 1-де Республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республиканың Президенті етіп сайлады. 
Шықты тарап ой данадан, 
Бері қарады жұлдыз беті. 
Өзі қалап сайлап алған, 
Елімніңбар Президенті. 
Шырақ етіп өмір нұрын, 
Алыс жатты алдағы жол. 
Ел намысын, елдің жүгін, 
Арқалаған ардағым-ол. 
1999 жылы тұңғыш Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев қайта сайлайды,ал 2005 жылы желтоқсан айының төртінші жұлдызында болған сайлауда ел қалауымен Н.Ә.Назарбаев тағы жеті жылға сайланды. 
Күнісіз қазақ көгінің, 
Шуағын шашқан халқына. 
Қазығы бостандығымның, 
Қажымас қайсар нар тұлға, 
Ұшырдың алыс айға адам 
Халқымның мақсат арманын, 
Түсінер сіздей қайда адам?! 
Бес қару белге буынып, 
Қол бастар көсем өзіңсің, 
Жаныңды қиып бересің, 
Қазақтың байтақ жері үшін. 
1992 жылы 4 –маусымда Президент «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы, Елтаңбасы, Әнұраны» туралы Заңға қол қойды. 
Рәмізім-елдігімнің белгісі, 
Білу керек бала дағы ең кіші. 
Рәміздерім-әнұран, ту, елтаңба, 
Рәміздерді жатқа білген жөн кісі. 
Қазақстан Туы 
Көк аспандай көкпеңбек 
Қазақстан жалауы. 
Көк емес ол тектен-тек- 
Елдің ашық қабығы. 
Ақ ниеті – алтын күн, 
Асқақ арман-қыраны. 
Жалауы бұл-халқымның, 
Мәртебесі, мақтаны. 
Елтаңбасы елімнің 
Елтаңбасы елімнің 
Неткен әйбәт, әдемі! 
Тұнығындай көңілдің 
Ортада-аспан әлемі. 
Құт, береке, шаңырақ, 
Орын алған ол төрден. 
Қанатты қос арғымақ. 
Екі жақтан көмкеркен. 
Тәуелсіздік жолында 
Талай-талай тер тамған... 
Билігім өз қолымда, 
Еркіндігім-Елтаңбам. 
Әнұран 
Әнұраным-жанұраным, 
Айтар әнім-сөйлер сөзім. 
Туған жерім-сағынарым - 
Мың қайталап айтам мұны. 
1991 жылы қазан айында тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. 
1994 жылы 30-маусымда қазақ халқының екінші қыраны-ғарышкер Талғат Мұсабаев ағамыздың аспан көгіне 6 айлық сапарға аттанғанын мақтанышпен айта аламыз. 
1993 жылы, 13-қарашада төл теңгеміз дүниеге келді.Ал,2006 жылы қарашада қолданысқа жаңа үлгідегі теңгелер енгізілді. 
1995 жылы ақыл – ойдың данышпаны, қазақ халқының дана ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл толғанын ЮНЕСКО көлемінде атап өттік. 
1995 жылы 30-тамызда Ата Заңымыз қабылданды. 
1996 жылы 16 желтоқсанда Алматыда Тәуелсіздік ескерткіші ашылды. Ал, 2001 жылы Тәуелсіздіктің 10 жылдық мерекесі атап өтілді. 
1997 жылы Астана Ақмола қаласына көшірілді. 
1988 жылы мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту туралы үкімет қаулысы шықты. 
1997 жылы «Жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы» болып белдгіленді 
1998 жыл «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы»болды. 
1999 жыл «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы» болып белгіленді. 
2000 жыл «Мәдениетті қолдау жылы» болды. 
2002 жыл «Денсаулық жылы»деп белгіленді. 
2003-2004 жыл «Ауыл жылы» болып саналды. 
2005 жыл Дүниежүзі қазақтары үшін құрылтай болды. 
2006 жылы Қазақстандағы Пушкин жылы болды. 
2006 жыл Ресейдегі Абай жылы деп саналды. 
2006 жылы 6-қаңтарда әнін Шәмші Қалдаяқов, сөзін Н.Ә.Назарбаев жазған «Менің Қазақстаным» атты ҚР жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. 
2010 жылы ҚР ҰҚЫҰ Саммитіне төрағалық етті.Осы саммитте Астана декларациясы қабылданды. 
Сұрақ-жауап сайысы 
1. Қазақстан қандай ел? 
2. Қазақстанның қанша халқы бар? 
3. Еліміздің табиғаты туралы не білесіңдер? 
4. Біздің еліміздің астанасы қай қала? 
5. Біздің еліміздің басшысы кім? 
6. Еліміздің Президенті кім бола алады? 
Мақал-мәтелдер сайысы. 
«Жалғастыр» 
1. Еңбек түбі береке, 
(Көптің түбі мереке) 
2. Елінен безген – ер оңбас, 
(Көлінен безген – қаз оңбас) 
3. Ер бір рет өледі, 
(Қорқақ мың рет өледі) 
4. Сөз атасы – құлақ, 
Жол атасы – тұяқ, 
(Су атасы – бұлақ) 
5. Өлеңді жерде 
Өгіз семіреді. 
Өлімді жерде 
(Молда семіреді)


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Т?уелсіздік – т??ырым

Автор: Абат А?тоты С?ркен?ызы

Дата: 10.11.2015

Номер свидетельства: 250796

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Мені? тілім – ?аза? тілі"
  ["seo_title"] => string(20) "mienintilimkazaktili"
  ["file_id"] => string(6) "281374"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1453525221"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства