kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі тану еліне саяхат

Нажмите, чтобы узнать подробности

Утеулина Тол?ын М?ратбай?ызы тарих, ?зін-?зі тану м??алімі А?т?бе облысы, М??алжар ауданы, Бірлік ауылы, ??мжар?ан орта мектебі Та?ырыбы: ?зін-?зі тану еліне саяхат сыныптан тыс ж?мыс Ма?саты: балаларды? ?зін-?зі тануына,адамгершілік ??ндылы?тарын ?йренуіне ы?пал ету; Міндеттері: -шы?армашылы? ?абілетін, ойлау, с?йлеу м?дениетін дамыту?а; -?зіне деген серімін арттыру?а; -?зін-?зі ж?не бірін-бірі т?рбиелеу; К?рнекі ??ралдар: интерактив та?тасы,?нтаспа,суреттер,плакаттар,жапыра?тар «?зін-?зі тану еліне саяхатты?» ?лкейтілген суретін интербелсенді та?тадан к?рсетіліп т?рады. -Балалар б?гінгі кешімізде «?зін-?зі тану еліне» саяхаттаймыз.Ол елде орман-тау,?зен-к?л,патшалы?тар,елді-мекендер мен сарайлар бар. «?зін-?зі тану елі»- «Тіл табысу», «Білім», «Таби?ат», «Атам?ра», «?нерлі ел», «Досты?» деген ?лкелерден т?рады.Б?л елді? е? биік шы?ы «Адамгершілік»деп аталады. «Адамгершілік» шы?ына жету ?шін ?р ?лкені? ?з тапсырмасы бар.Сол тапсырманы орындай отырып шы??а ?арай ?рмелейік. «Адамгершілік»шы?ында ?р?ашан к?німіз жар?ырап бізге шуа?ын шашып т?рады. М??алім суреттен к?рсете отырып,балаларды осы ?лке шарттарымен таныстырады. -Балалар б?л ?лке «Тіл табысу»?лкесі.Б?л ?лкеде сыпайы,бір-біріне ?ам?ор,мейірімді адамдар ?мір с?реді.Бізде бойымызда?ы жа?сы ?асиеттерді к?рсете білейік.Ол ?шін о?ушылар ?арым-?атынаста ?олданылатын жа?сы с?здерді ?аншалы?ты білетінін,?андай жа?дайда пайдалану керектігін тексеру: (мыс:с?леметсізбе?,сау болы?ыз!,?афу еті?із т.с.с.) Ойын-жатты?у «??рмет-ізет» — «Білім »?лкесі сіздерді? ?аншалы?ты білімді екендері?ізді тексереді. -«Таби?ат» ?лкесінде сіздерді? таби?ат жанын,я?ни ?сімдік топыра?,ауа ?асиеттерін сезіну ?абілеттерін аны?тау; — «Атам?ра» ?лкесінде ата-баба байлы?тары са?тал?ан.Ма?ал-м?тел,ж?мба?тар,даналы? с?здер — «?нерлі ел» ?лкесінде балалар шы?армашылы? тамашаланады.Сурет салу,?н айту,би билеу; — «Досты? »?лкесінде барлы? адамдарды татулы??а,ауызбіршілікке ша?ырады. О?ушыларды 2 топ?а б?ліп,жо?арыда к?рсетілген шарртармен жарыстыру; Хор: «Не деу керек?» 2 сынып о?ушылары 1. «Тіл табысу»-ойын «??рмет-ізет» деп аталады.Та?та?а жапыра?сыз а?аштарды? /?лкен-кіші/ суреті салын?ан плакаттар ілінеді.Жапыра? пішінді ?а?аз?а жазыл?ан ??рметті,ізетті с?здерді екі команда?а б?ліп беріледі.О?ушыдар жапыра?тарды дауыстап о?ып,осы с?здер ?лкендер айтатын болса ?лкен а?аш?а кішілер айтатын болса,кіші а?аш?а апарып ілу.Жапыра?та?ы с?здер ?лгісі : ?ті?із,жолы?ыз болсын сізге рахмет, отыры?ыз, ?афу еті?із, сау болы?ыз, алы?ыз, айты?ыз, кешірі?із, ала ?ой, ты?дай ?ой, кешірім ет, сау бол, айта ?ой, к?мектес, жол бер, сыйлы бол, ?депті бол, сыпайы бол.т.с.с. 2. «Білім»?лкесі.Екі топ кезектесіп,бір топ білім туралы ма?ал-м?телді? бастап?ы б?лігін айтса,екінші топ осы ма?алды жал?астыруы тиіс. Ж?мба? жасыру. Екініші сайысты бастамас б?рын кітап кейпінде «Кітап жыры» Е.Ашы?баев ?ле?і о?ылады. Деме: «О?ай ?йренем» А?ыл айтсам -Егеспе О?у деген- «Инемен ??ды? ?азу» емес пе? Мені? ?рбір жолымда- Мен отырсам ?олы?да,білмегенді білесі?. К?п пайдадан ??р ?алма, Жал?ауланып отырып, ?олдан келіп т?р?анда: «Кел,балалар,о?ылы?!» 1.Жапанда бір н?рсе бар аузы жабы?, Ашылар мезгілінде бауырын жазып. Ішінде толып жат?ан ?азына бар, ?орек ?ып пайдаланар тамам халы?/кітап/ 2.?зын,?зын.?зын жол ?шына жеткен барма екен? Т?бі тере? ?ара су, Т?біне жеткен бар ма екен? Т?біне жетіп сол суды?, ?анып ішкен бар ма екен? /о?у/ 3. «Таби?ат ?лкесі».Таби?ат-дегеніміз-а?,??с ?сімдік, тау, ?зен, к?л, ауа, жер, су. Бізді? тіршілік ортамыз.Оларды? барлы?ы бізге берген сыйы.Таби?атты? тарту еткен сыйын аялау,о?ан ?ам?орлы? жасау ?рбір адамны? міндеті.Адам таби?аттан с?лулы?ты,?демілікті ?йренеді.Ол ?шін адам?а таби?аты тану,сезіну ж?не оны? екерше екенін тере? т?сіну ?ажет.Адам таби?атты? с?лулы?ын ?серлі с?збен сырлы ?ле?мен,?ажап суреттермен жеткізе алады. 1-тапырма а)таби?атты? адам?а пайдасы туралы ??гімелеу, ?)адамны? таби?ат?а пайдасы туралы ??гімелеу; 2-тапсырма, «Су», «Ауа» с?здері беріледі.Осы с?здерге еніп ?здерін таныстырып,пайдасын,?асиетін таныстырады. 4. «Атам?ра»?лкесі. 1.?оржын?а салын?ан ?ріптерді ала отырып,?андай ?ріп шы?са,сол ?ріптен басталатын даналы? с?здерді айтуы тиіс. Мысалы: С- Сабыр т?бі сары алтын. 2. «Мен ма?алдап с?йлеймін» деп аталады.Берілген ??гіменгі ?ыс?аша т?рде ма?ал-м?телмен ?айыру. Мысалы: А?ыш а?а жастайынан е?бекпен к?нін к?рген адам.Мектеп жасынан ?кесіні? жанынан ?алмай,егін даласында ?скен а?айды д?йім ж?рт ма?тан т?тады.Жауабы: «Е?бек ер атандырады», «Е?бекті? наны т?тті» 1. «Ж?м-аш» ойыны.Орта?а бір о?ушы шы?ады.Берілген затты топ?а ж?мба?тап жасырады. 5.«?нерлі ел». 1.Орта?а екі топтан 2о?ушы шы?ып ?рт?рлі елін биін билейді. 2.Сурет салу.Бастап бір о?ушы кез-келген пішін салады.?ал?ан о?ушы бір элементті жал?астыра сала отырып,бір бейне шы?арады. «Сурет салсам» Е.Ашы?баев Сурет салсам –г?л саламын, «Г?лге толып т?рса ала?ым»,-деймін мен Сурет салсам — к?н саламын, «К?ндей к?ліп т?рса ма?ым»,-деймін мен. Сурет салсам-?ала салам, «Болсын барлы? баласы аман»,-деймін мен Сурет салсам-Адам салам, «?ор?ан болсын ма?ан,са?ан»,-деймін мен. 6. «Досты?»?лкесі. 1. «Жарнама» ойыны.?р топ ?зіні? о?итын мектебін,тобын ж?не бір о?ушыны жарнамалайды. Ойын-жатты?у: Б?гін бізге ?она? келіп отыр. Мен оны? кім екенін жасырып к?рейін, сендер оны шешуге тырысы?дар. -Ол ?те н?зік, ?демі. -Ол ешкіімге жаманды? ойламайды. - Ол ?демі ал?аптарда ?шып ж?реді. (к?белек) О?ушылар?а г?лді? к?лтелерін таратамын, таби?атта неге ??са?ы? келеді «Егер мен….» деп о?ушылар ?здеріні? ??са?ысы келетін таби?ат м?шелерін атап г?л жасайды, сосын к?белекті г?лге ?ондырамыз. ?н: «Жас д?уірді? т?легіміз» ?орытындылау

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі тану еліне саяхат »

Утеулина Толқын Мұратбайқызы тарих, өзін-өзі тану мұғалімі

Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Бірлік ауылы, Құмжарған орта мектебі


Тақырыбы: Өзін-өзі тану еліне саяхат

сыныптан тыс жұмыс

Мақсаты: балалардың  өзін-өзі тануына,адамгершілік  құндылықтарын  үйренуіне  ықпал  ету;
Міндеттері: 
-шығармашылық қабілетін, ойлау, сөйлеу мәдениетін дамытуға;
-өзіне  деген  серімін арттыруға;
-өзін-өзі  және  бірін-бірі  тәрбиелеу;

Көрнекі  құралдар: интерактив тақтасы,үнтаспа,суреттер,плакаттар,жапырақтар

«Өзін-өзі  тану  еліне  саяхаттың» үлкейтілген  суретін  интербелсенді  тақтадан  көрсетіліп  тұрады.

-Балалар бүгінгі  кешімізде  «Өзін-өзі  тану еліне» саяхаттаймыз.Ол  елде  орман-тау,өзен-көл,патшалықтар,елді-мекендер  мен сарайлар  бар. «Өзін-өзі тану елі»- «Тіл  табысу», «Білім», «Табиғат», «Атамұра», «Өнерлі ел», «Достық» деген  өлкелерден  тұрады.Бұл  елдің  ең  биік шыңы  «Адамгершілік»деп  аталады. «Адамгершілік» шыңына  жету  үшін әр  өлкенің  өз  тапсырмасы  бар .Сол  тапсырманы  орындай  отырып шыңға  қарай өрмелейік. «Адамгершілік»шыңында әрқашан  күніміз  жарқырап  бізге  шуағын  шашып  тұрады.

Мұғалім  суреттен көрсете  отырып,балаларды  осы  өлке  шарттарымен  таныстырады.

-Балалар  бұл  өлке «Тіл  табысу»өлкесі.Бұл  өлкеде  сыпайы,бір-біріне  қамқор,мейірімді адамдар өмір  сүреді.Бізде бойымыздағы  жақсы  қасиеттерді көрсете  білейік.Ол  үшін  оқушылар  қарым-қатынаста  қолданылатын  жақсы  сөздерді қаншалықты  білетінін,қандай жағдайда  пайдалану  керектігін тексеру: (мыс:сәлеметсізбе?,сау  болыңыз!,ғафу  етіңіз т.с.с.) Ойын-жаттығу  «Құрмет-ізет»

— «Білім »өлкесі  сіздердің  қаншалықты  білімді  екендеріңізді  тексереді.

-«Табиғат» өлкесінде  сіздердің табиғат  жанын ,яғни өсімдік  топырақ,ауа қасиеттерін  сезіну  қабілеттерін  анықтау;

— «Атамұра» өлкесінде ата-баба байлықтары  сақталған.Мақал-мәтел,жұмбақтар,даналық  сөздер

— «Өнерлі  ел» өлкесінде балалар  шығармашылығ  тамашаланады.Сурет салу,ән айту,би билеу;

— «Достық »өлкесінде барлық адамдарды татулыққа ,ауызбіршілікке шақырады.

Оқушыларды 2 топқа  бөліп ,жоғарыда  көрсетілген шарртармен жарыстыру;

Хор:  «Не деу  керек?» 2 сынып оқушылары

  1. «Тіл  табысу»-ойын  «Құрмет-ізет» деп  аталады.Тақтаға  жапырақсыз  ағаштардың /үлкен-кіші/ суреті  салынған  плакаттар  ілінеді.Жапырақ  пішінді  қағазға  жазылған  құрметті ,ізетті  сөздерді  екі  командаға  бөліп беріледі.Оқушыдар  жапырақтарды  дауыстап  оқып,осы  сөздер үлкендер  айтатын болса үлкен ағашқа кішілер  айтатын болса,кіші ағашқа апарып ілу.Жапырақтағы сөздер  үлгісі  : өтіңіз ,жолыңыз  болсын сізге рахмет, отырыңыз, ғафу етіңіз, сау болыңыз, алыңыз, айтыңыз, кешіріңіз, ала ғой, тыңдай ғой, кешірім ет, сау бол, айта ғой, көмектес, жол бер, сыйлы бол, әдепті бол, сыпайы бол.т.с.с.

  2. «Білім»өлкесі.Екі  топ кезектесіп ,бір топ білім туралы  мақал-мәтелдің  бастапқы бөлігін  айтса,екінші  топ осы  мақалды жалғастыруы  тиіс. Жұмбақ  жасыру.

Екініші  сайысты бастамас  бұрын кітап  кейпінде  «Кітап  жыры» Е.Ашықбаев өлеңі  оқылады.

Деме:

«Оңай  үйренем»

Ақыл  айтсам

-Егеспе

Оқу  деген-

«Инемен құдық қазу»  емес  пе?

Менің әрбір жолымда-

Мен отырсам  қолыңда,білмегенді  білесің.

Көп  пайдадан құр  қалма,

Жалқауланып отырып,

Қолдан келіп  тұрғанда:

«Кел,балалар,оқылық!»

1.Жапанда  бір  нәрсе  бар аузы  жабық,

Ашылар  мезгілінде  бауырын  жазып.

Ішінде толып  жатқан  қазына  бар,

Қорек қып пайдаланар тамам халық/кітап/

2.Ұзын ,ұзын .ұзын  жол

Ұшына  жеткен  барма  екен?

Түбі  терең  қара  су,

Түбіне  жеткен  бар  ма  екен?

Түбіне  жетіп  сол  судың,

Қанып  ішкен  бар  ма  екен? /оқу/

3.  «Табиғат  өлкесі».Табиғат-дегеніміз-аң ,құс өсімдік, тау, өзен, көл, ауа, жер, су. Біздің  тіршілік  ортамыз.Олардың  барлығы  бізге  берген  сыйы.Табиғаттың  тарту  еткен  сыйын  аялау,оған  қамқорлық  жасау  әрбір  адамның  міндеті.Адам  табиғаттан  сұлулықты,әдемілікті  үйренеді.Ол  үшін  адамға  табиғаты  тану,сезіну  және  оның  екерше  екенін  терең түсіну  қажет.Адам  табиғаттың  сұлулығын   әсерлі сөзбен  сырлы  өлеңмен,ғажап  суреттермен  жеткізе  алады.

1-тапырма а)табиғаттың  адамға  пайдасы  туралы  әңгімелеу, ә)адамның  табиғатқа  пайдасы  туралы әңгімелеу;

2-тапсырма, «Су», «Ауа» сөздері  беріледі.Осы  сөздерге еніп өздерін  таныстырып,пайдасын,қасиетін  таныстырады.

4. «Атамұра»өлкесі.

1.Қоржынға  салынған  әріптерді  ала отырып,қандай  әріп  шықса  ,сол  әріптен  басталатын  даналық  сөздерді  айтуы тиіс. Мысалы: С- Сабыр  түбі  сары  алтын.

2. «Мен  мақалдап  сөйлеймін» деп  аталады.Берілген  әңгіменгі  қысқаша  түрде  мақал-мәтелмен  қайыру.

Мысалы: Ақыш аға  жастайынан еңбекпен  күнін  көрген  адам .Мектеп жасынан  әкесінің  жанынан  қалмай,егін  даласында  өскен  ағайды  дүйім  жұрт  мақтан  тұтады.Жауабы:  «Еңбек  ер  атандырады», «Еңбектің  наны  тәтті»

  1. «Жұм-аш»  ойыны.Ортаға  бір  оқушы  шығады.Берілген  затты  топқа  жұмбақтап  жасырады.

5.«Өнерлі  ел».

1.Ортаға екі  топтан 2оқушы  шығып  әртүрлі елін  биін  билейді.

2.Сурет салу .Бастап бір оқушы  кез-келген пішін  салады.Қалған оқушы бір элементті жалғастыра сала  отырып,бір бейне  шығарады.

«Сурет салсам» Е.Ашықбаев

Сурет салсам –гүл  саламын,

«Гүлге  толып тұрса  алаңым»,-деймін  мен

Сурет  салсам — күн  саламын,

«Күндей  күліп тұрса  маңым»,-деймін  мен.

Сурет  салсам-қала  салам,

«Болсын  барлық  баласы  аман»,-деймін  мен

Сурет  салсам-Адам  салам,

«Қорған  болсын  маған,саған»,-деймін  мен.

6. «Достық»өлкесі.

1. «Жарнама»  ойыны.Әр  топ өзінің  оқитын  мектебін,тобын  және бір  оқушыны  жарнамалайды.

Ойын-жаттығу: Бүгін бізге қонақ келіп отыр. Мен оның кім екенін жасырып көрейін, сендер оны шешуге тырысыңдар. -Ол өте нәзік, әдемі. -Ол ешкіімге жамандық ойламайды. - Ол әдемі алқаптарда ұшып жүреді. (көбелек)

Оқушыларға гүлдің күлтелерін таратамын, табиғатта неге ұқсағың келеді «Егер  мен….» деп оқушылар өздерінің ұқсағысы келетін табиғат мүшелерін атап гүл жасайды, сосын көбелекті гүлге қондырамыз.

Ән: «Жас дәуірдің түлегіміз»

Қорытындылау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?зін-?зі тану еліне саяхат

Автор: Утеулина Тол?ын М?ратбай?ызы

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 207102

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства