kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Маманды?ым- мерейім.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Маманды?ым- мерейім.
Ма?саты:

О?ушыларды? ойлау ?абілеттерін дамыта отырып, болаша? маманды??а байланысты ??ымдарын тере?детіп, ?ызы?ушылы?тарын арттыру. Ж?мысты? мазм?нымен, ма?ынасымен айры?шаланатын маманды? ?леміні? т?рлілігі туралы т?сінік ?алыптастыру. О?ушыларды? бойына жа?сы ?асиеттерді сі?іру, маманды? та?да білуге, е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.

Білімділіко?ушыларды? білім шы?ына талпынуда ал?аш?ы ?адам жасаулары ?шін бойларында ?андай ?асиеттер болу керек, неге бейімделу керектігі жайлы ойларын білу, болаша?та маманды? та?дауына ы?пал ету, ой  б?лісу;

Т?рбиеліко?ушыларды тере? білім алу жолында ?здіксіз е?бектеруге, отанс?йгіштікке, адамгершілікке, м?дениеттілікке, е?бек?орлы??а т?рбиелеу;

Дамытушылы?жеке басыны? сапалы? ?асиеттерін арттыру, жеке т?л?а ?алыптастыру ба?ытында д?ниетанымын ке?ейту;
К?рнекілік: маманды? туралы суреттер, маманды? аттары жазыл?ан карточка, ?р топ маманды?ы туралы слайд к?рсету.
Жоспары:
1. Кіріспе.
2. «Мені? маманды?ым»  (о?ушылар шы?армашылы?ы)
3. С?ра? – жауап
4. Сыр-с?хбат

5. «?ріпті маманды?» ойыны

О?ытуды? ма?саты-о?ушыны? п?нді тере? т?сіну ?абілетін дамыту,ал?ан білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жа?дайда тиімді пайдалана білу.Білім беру саласында ?ол жеткізілген бітімні? м?ні о?ушылар ?шін білімні? де,да?дыларды? да те? д?режеде ма?ызды.Заманауи т?сілді? е? негізгі ерекшелігі о?ушыларды? ал?ан білімдерін жай ?ана иеленіп ?оймай,оларды орынды жерде ?олдана білу.

Маманды? – ?арапайым ?мір с?ру к?зі болып табылатын ж?не ?андай да бір дайынды?ты, жауапкершілікті талап ететін е?бек ?ызметіні? ма?ызды б?лігі. Адам ?зіні? болаша? к?сібіне ?р т?рлі жолдарымен келеді. Біреулер ?шін ой?а ал?ан арманны? орындалуы, отбасы д?ст?рін жал?астырушы, келесі біреулер ?шін – жа?алы??а, дербестікке талпыныс, ?шінші біреулер ?шін – ?йтеуір бір маманды? алу керек бол?ан со?, т.б. Маманды?ты та?дау ?шін, е? алдымен ?зі?, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Д?рыс та?далма?ан маманды? ?сері маманды? иесіні? ?ана емес ?о?ам?а кері ?серін тигізеді. Маманды? та?дау – ?те жауапкершілікті ж?не ма?ызды іс. Маманды? та?дауда ?р адам ?зіні? ?ызы?ушылы?ына, ?абілетіне, бейімділігіне, ?алауына с?йену керек.
Маманды? дегеніміз – адамны? е?бек ?ызметіні? т?рі.
Маманды? та?дау да мектеп ?абыр?асынан басталады. Сонды?тан б?гін ?зіміз ?ала?ан маманды? туралы ?з ойымызды айтамыз.

2. Ендеше I-топты? ж?мыстарын тамашалайы?.

Асемг?л - а?ылшын тілін п?ні? та?да?ан о?ушы

Мен ?лі жо?ар?ы білім аламын,

Америка?а барамын.

?йрететін білімге

М??алім мен боламын.

К?п а?шаны табамын,

Кейін а?шам жетпесе,

Аудармашы боламын.

Жадыра – география п?ні? та?да?ан о?ушы

?семпаз болма ?рнеге

?нерпаз бола?,ар?алан.

А?шаны? бас ?асында ж?рсін десе?,

Экономист болсын ?р бала?.

Елімні? экономикасын к?теретін мен боламын.

Жа?сы ?аржы табамын.

Кейін ЕНУ-ды? магистранты боламын.

II-топты? ж?мысын тамашалайы?.

Асылхан – физика п?ні? та?да?ан о?ушы

Архитектор немесе ??рылысшы боламын,

Сапалы, арзан ?йлерді тек мен ?ана саламын.

Болаша?та б?ріні? тойларына сый ?ылып,

?ш б?лмелі п?терді? кілтін ?кеп т?рамын

Просмотр содержимого документа
«Маманды?ым- мерейім.»

Тақырыбы: Мамандығым- мерейім.
Мақсаты:

Оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыта отырып, болашақ мамандыққа байланысты ұғымдарын тереңдетіп, қызығушылықтарын арттыру. Жұмыстың мазмұнымен, мағынасымен айрықшаланатын мамандық әлемінің түрлілігі туралы түсінік қалыптастыру. Оқушылардың бойына жақсы қасиеттерді сіңіру, мамандық таңда білуге, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Білімділікоқушылардың білім шыңына талпынуда алғашқы қадам жасаулары үшін бойларында қандай қасиеттер болу керек, неге бейімделу керектігі жайлы ойларын білу, болашақта мамандық таңдауына ықпал ету, ой  бөлісу;

Тәрбиелікоқушыларды терең білім алу жолында үздіксіз еңбектеруге, отансүйгіштікке, адамгершілікке, мәдениеттілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу;

Дамытушылықжеке басының сапалық қасиеттерін арттыру, жеке тұлға қалыптастыру бағытында дүниетанымын кеңейту;
Көрнекілік: мамандық туралы суреттер, мамандық аттары жазылған карточка, әр топ мамандығы туралы слайд көрсету.
Жоспары:
1. Кіріспе.
2. «Менің мамандығым» (оқушылар шығармашылығы)
3. Сұрақ – жауап
4. Сыр-сұхбат

5. «Әріпті мамандық» ойыны

Оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту,алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білу.Білім беру саласында қол жеткізілген бітімнің мәні оқушылар үшін білімнің де,дағдылардың да тең дәрежеде маңызды.Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай,оларды орынды жерде қолдана білу.

Мамандық – қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Адам өзінің болашақ кәсібіне әр түрлі жолдарымен келеді. Біреулер үшін ойға алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастырушы, келесі біреулер үшін – жаңалыққа, дербестікке талпыныс, үшінші біреулер үшін – әйтеуір бір мамандық алу керек болған соң, т.б. Мамандықты таңдау үшін, ең алдымен өзің, өз бейімділігін тануы қажет. Дұрыс таңдалмаған мамандық әсері мамандық иесінің ғана емес қоғамға кері әсерін тигізеді. Мамандық таңдау – өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек.
Мамандық дегеніміз – адамның еңбек қызметінің түрі.
Мамандық таңдау да мектеп қабырғасынан басталады. Сондықтан бүгін өзіміз қалаған мамандық туралы өз ойымызды айтамыз.

2. Ендеше I-топтың жұмыстарын тамашалайық.

Асемгүл - ағылшын тілін пәнің таңдаған оқушы

Мен әлі жоғарғы білім аламын,

Америкаға барамын.

Үйрететін білімге

Мұғалім мен боламын.

Көп ақшаны табамын,

Кейін ақшам жетпесе,

Аудармашы боламын.


Жадыра – география пәнің таңдаған оқушы

Әсемпаз болма әрнеге

Өнерпаз болаң ,арқалан.

Ақшаның бас қасында жүрсін десең,

Экономист болсын әр балаң.

Елімнің экономикасын көтеретін мен боламын.

Жақсы қаржы табамын.

Кейін ЕНУ-дың магистранты боламын.


II-топтың жұмысын тамашалайық.

Асылхан – физика пәнің таңдаған оқушы

Архитектор немесе құрылысшы боламын,

Сапалы, арзан үйлерді тек мен ғана саламын.

Болашақта бәрінің тойларына сый қылып,

Үш бөлмелі пәтердің кілтін әкеп тұрамын

Атымтай-физика пәнің таңдаған оқушы

Әскери адам боламын,

Бұзақылықтың алдын аламын.

Түн ұйқымды төрт бөлген,

Сақшы адам боламын.


Надия - қазақ әдебиет пәнің таңдаған оқушы

Мен үлкейіп өсіп толамын,

Сонда осы ауылдың.

Бөбектерін оқытып

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің,

Мұғалімі боламын.


3.Сұрақ – жауап.

1. Болашақ мамандығы жайлы кіммен ақылдастың?

2. Жоғары оқу - орнына түсуге өз күшіңе сенесің бе?

3. Адамның мамандық таңдауы оның әлеуметтік жағдайына әсер ете ме?

4. Сенің мамандық таңдауыңа кім әсер етті?
5. Қай жақта оқығанды ұнатасың?

4. Сыр-сұхбат

Учаскілік полиция инспекторі полиция мойоры Кажкенов Жанат Кеңесұлы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. Еңбек өтілі- 17 жыл

Мектеп медбикесі: Касенова Гүлсім Атымтайқызы Петропавл медициналық училищесін бітірген мамандығы «Фельдшерлік» еңбек өтілі-30 жыл

Зейнеткер ұстаз: Әбдірахманова Күлшара Серғалиқызы Петропавл педагогикалық училищесін бітірген. Мамандығы бастауыш мұғалімі

Мал дәрігері: Уайсова Гүлмария Покровка техникалық колледжін бітірген еңбек өтілі-6 жыл

М. Мақатаев ағамыз айтқандай, мамандық таңдау – жасөспірім кездегі адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бүгінгі тәрбие сағатымызға келген сіздерге рахметімді айта отырып, бұл кездесу болашақта өз қызығушылықтары мен қабілеттеріне сәйкес келетін мамандықты анықтауға, кейбіреулеріне өз таңдауларын жасауға үлкен септігі тиеді деп ойлаймын.
Ал енді, оқушылар, қазір

Ой шақыру Мамандардың кейбір ерекше мінездемелері ұсынылады, берілген мінездемеге сәйкес келетін мамандықты айту.


Ең жауапты – сот,бухалтер

Ең салмақты – мұғалім, заңгер

Ең қарым-қатынасы күшті – бизнесмен

Ең ақшалы – экономист, банк қызметкерлері

Ең тәтті – аспаз, кондитер

Ең күлкілі – клоун

Ең жасыл – эколог, географ

5. «Әріпті мамандық» ойыны. Әр топқа бір әріптен беріледі. Қай топ сол әріптен басталатын мамандық аттарын көп тапса, сол топ жеңіске жетеді. Сонымен қатар өздері тапқан мамандықтарының қыр-сырын айту керек.
1 топ: «С», 2 топ: «Б»

Қорытынды.

Әсемпаз болма әрнеге

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де — бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар, қалан!

деп Абай атамыз айтқандай алға ұмтылып, армандарыңызға жетіңіздер Нұрлы жол тілеймін ертеңінің жарқын болсын мамандық иесі болыңыздар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Маманды?ым- мерейім.

Автор: Бекназаров Саткали

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306863

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства