kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Коспект мероприятия для классного руководителя

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ба?ытты балалы? ша?» ата-аналар жиналысы.

Ма?саты: о?ушыларды адамгершілік, ?арапайымдылы?, кішіпейілділік, ?дептілік, тап?ырлы? ж?не адам бойында?ы ?намды, ?намсыз ?ылы?тарды ажырата отырып ?деп ?ліппесін бойына дарыту,  ата-ана мен баланы? ?зара т?сініктерін арттыру, ата-ана, ?стаздар мен о?ушылар арасында?ы ты?ыз байланысты ?алыптастыру.

К?рнекілігі: шарлар, слайдтар, на?ыл с?здер, суреттер.

?дісі: іздендіру, топпен ж?мыс, ой ?орыту, ж?ппен ж?мыс, ойындар.

Барысы.

?йымдастыру. «Шатты? ше?бер» ??рып, бір-бірлеріне ізгі ниеттерін білдіру.

К?ндей жадырап ж?рі?із!

Дені?із сау болсы?!

?р к?н н?рлы болсы?!

?діл бол!

?айырымды бол!

Шыншыл бол!

К?нні? шапа?атына б?лен!

С?ттілік тілеймін!

Барлы? тілектер ?абыл болсын деген ниетпен тілектерімізді ?арыш ?леміне жіберейік (?олдарын жо?ары к?тереді).

М??алім с?зі:

С?леметсіздер ме, ??рметті ата-аналар! Б?гінгі «Ба?ытты балалы? ша?» атты ата-аналар жиынымызды бастау?а р??сат еті?іздер. ?рине, бала-ата-ананы? адамгершілік ?міріні? айнасы. Мектеп пен ата-ананы? міндеті- ?р бала?а ба?ыт беру. Ба?ыт сан ?ырлы. Б?л-адамны? ?зіні? ?абілеттерін ашып, е?бекті с?йіп, оны? жасампаз болуында?ы балаларды на?ыз адам етіп ?сіруде. Тек  ата-аналармен бірлікте орта? к?ш-жігер ж?мсау ар?ылы ?ана м??алімдер балалар?а ?лкен ба?ыт бере алады. Бала т?рбиесі-ата-ана ?шін к?рделі де жауапты міндет. Ата-ананы? ?йдегі іс-?рекеті балаларыны? к?з алдында ?теді. Сонды?тан жа?сы, жаман ?детімізді? бала т?рбиесіне ы?палы зор.

Бала т?рбиесіні? ал?аш?ы алтын ?азы?ы, ту?ан ?ясы-?з ?йіндегі ата-ана т?рбиесі, ?негесі. Ата-аналар балаларыны? о?у ?лгеріміне к?нделікті назар аударып, оны ?ада?алап отыруы ?ажет. ?о?амда?ы отбасыны? ма?саты-баланы дамытып ?ана ?оймай, оны ?мірге дайындап, рухани азы? беріп жеке т?л?а ретінде ?алыптастыру. Отбасында баланы? жан-жа?ты ?алыптасуына ата-ана мен отбасы м?шелеріні? ?арым-?атынасында махаббат, с?йіспеншілік, адамгершілік, ?айырымдылы?, ?ділдік, т?сінушілік, ?йымшылды?, м?дениеттік ?асиеттері ?алыптас?ан т?л?а т?рбиелеу керек екендігі баршамыз?а аян.

Ал, енді балалар, сіздерді? отбасында е? ?лкен, ?адірлі адам?

1.Ата (

Мен атама тарт?анмын,

?негесін аламын.

Арда?таймын ?мірде,

Ас?ар таудай атамды.

-Отбасында?ы атадан кейінгі адам кім?

2. ?же (

Аналарды? анасы,

?кем-?же баласы.

?же деген шамасы,

Аналарды? анасы.

-Отбасында?ы ата-мен ?жеден кейінгі адам кім?

3. ?ке (

Атам айтса «?лым» деп,

?жем айтар «К?нім» деп.

Екеуінен ?аймы?ып,

Айтады ?кем «?кім» деп.

-отбасында?ы ?кеден кейінгі адам –ол ?рине АНА

4. Ана (

Ж?рем оны? бейнесін

Ж?регіме орап мен.

Са?ынамын к?рмесем,

Алтын анам, жан анам!

-ал, отбасыны? база кім балалар?

5. Бала (

Атам, ?кем мені?- биіктерді? ас?ары,

?жем, анам мені?-мейірімні? к?усары.

Т?лім алдым ?здеріндей асылдан,

Отбасылы болам ерте? мен да?ы.

М??алім: Отбасында?ы жарасымдылы? дегеніміз-ол бір-бірін сыйлайтын, т?сінетін, бір-біріне ?ам?ор болатын жандар. Ол ?лкендерге де, кішілерге де байланысты екен. Ендеше, осы жарасымды?ты к?шейтетін отбасыны орта?а ша?ырайы? (та?па? айт?ан 5 о?ушыны? ата-анасы орта?а ша?ырылады).

Тапсырма. Ата-ана?а «Сізді? отбасы?ызды? салт-д?ст?рі», о?ушы?а «отбасында ?андай салт-д?ст?р бол?анын ?алайсы??»

М??алім: «Жата бермей еркелеп, Т?р азанда ертерек.

Ата-ананды сыйла?ын, Т?сегінді жина?ын.

?ажет емес апты?у, Жаса т?рлі жатты?у.

Тырыса біл намыс?а, Киімінді таза ?ста.

Т?зу отыр партада, Алма? салма ар?а?а.

Сала?тардан жиренгін, ??ыптыдан ?йренгін.»-демекші ?дептілік туралы ?андай ?ле? білеміз?

 1. ?дептілік дегені?- ?р?ашан да керегі?.

?семпазды? дегені?- ?уре-сарса? ?легі?.

 1. Т?ртіпті бала-с?йеніш, Т?бе? бір к?кке жетеді.

Т?ртіпсіз бал-к?йініш, Т?мендеп басы? кетеді.

 1. Кім ?лкенді ты?даса, Кім ?лкенді сыйласа,

?лкен бол?ан кезінде, Сыйлы болма? ?зі де.

 1. Алдын орап кісіні?, Кесіп ?тпей к?лдене?,

Ізетімен кішіні? С?лемдесіп ?ол берем.

 1. К?ршілерді к?ргенде, Сыйлап с?лем беремін.

?депсіз деп с?кпесін, Анама айтып ?кпесін.

Келесі кезекте, орта?а та?ы 5 ата-ана ша?ырылады (?ле? о?ы?ан 5 о?ушыны? ата-анасы орта?а ша?ырылады).

Тапсырма. Ата-ана орындайтын тапсырма«Бала?ыз?а айтатын жа?ымды с?здері?із бен жа?ымсыз с?здері?із»

Жа?ымды с?здер

Жа?ымсыз с?здер

О?ушы?а тапсырма «Ата-ана тарапынан еститін с?здер, естігі?із келетін с?здер»

Еститін с?здер

Естігі?із келетін  с?здер

М??алім: «Б?гін мейрам, бізге ?лкен мереке

Тойлайы?шы кітаптарды да жыр ете,

?рі а?ылшы?, рухани ?азына?,

??нды байлы? ба?а жетпес б?л ?те» деп а?ын жырла?андай ?деби кітаптар мен о?улы?тар- сіздерге білім к?зі, рухани ?азына. Кітап-бізді? рухани ??ндылы?ымыз, те?дессіз байлы?ымыз, ?ткен замандарды? т???иы? тере?інен сыр шертетін, тарихты да, ?дебиетті де, бас?а ?ылым кереметтері, талай о?и?аларды? ку?сі, талай жа?алы?тарды? к?зі-осы кітаптар.

 1. Адамны? досы-кітап, ?мір кілті,

Те? келмес о?ан жи?ан д?ние м?лкі.

А?ылшы, жан?а серік жол бастаушы,

Асыл ой ?азынасы, ?мір кілті.

 1. Т?рады басын ??рып ?ріп неден?

Бастал?ан білім басы ?ліппеден.

?араса? шал?ар те?із, т?псіз м?хит,

О?ыса? кітап сыры алып ерен.

 1. Кітапты о?ымайды сыйлама?ан,

Білімге жанын жанып ?има?андар.

?сірген кімні? болсын ой-?рісін,

Сол кітап бек а?ылшы к?нде ма?ан.

 1. Кітап жинап, т?птеймін, жыртылмасы?,

М??абасын б?кпеймін, ?ыр?ылмасын,

Таза болсы? беттері, кірлемесін,

К?рген кісі «Кітабы? кір» демесін.

 1. Кітапхана-кітаптарды? ордасы,

Білсе? кітап-на?ыз жолбасшы.

«Бізді? ?асыр-білімділер ?асыры»

Деп айт?ан-ды Н?рс?лтандай Елбасы.

-Ия, о?ушылар мен ата-аналар балаларымызбен бірлесіп кітап о?ып, оны? м?н-ма?ынасын талдап, тал?ылап бірлесе о?иы?. К?ркем шы?армаларды ?аншалы?ты білеті?імізді аны?тау ?шін орта?а та?ы 5 ата-ананы ша?ырамыз.

Тапсырма: Абай атамызды? «?ылым таппай ма?танба» ?ле?індегі бес асыл іс пен бес д?шпанды шапша?дылы??а аны?тайы?.

Бес асыл іс

Адам бойында?ы ?асиеттер

Бес д?шпан

Талап

?сек

Е?бек

?тірік

Тере? ой

Ма?танша?

?ана?ат

Еріншек

Ра?ым

Бекер мал шашпа?

 1. Талап (

Таудай болса талабы?, Ба?ы? болып жанамын.

Мен бар жерде болмайды, Алынбас еш ?амалы?.

 1. Е?бек (

Жасампаз т?лді т?летіп, Жа??ырт?ан ?айта мы? рет.

Ш?лейтті жерді г?л етіп, Жай?алт?ан мен бір ??дірет.

 1. Тере? ой (

?ыран ?анат ??стаймын, Талабы?ды ?штаймын.

Зерделіге достаймын, Дарындыны ?оштаймын.

 1. ?ана?ат (

Сара?ды? пен обырды?, ??ны?уды? ?андайын.

Ж?нге салам бастан-а?, Тыйым ?стап ?рдайым.

 1. Ра?ым (

Шарапаттан т?ратын, Мен боламын ра?ым.

Тек жа?сылы? жолында, Салтананыт ??рамын.

Сыйым-ізгі махаббат.

Міне, адам  біреуге жа?сылы? жасау ?шін, ж?регі жа?сылы??а толы болу ?шін осы ?асиеттерді бойларына сі?іре білу керек. Досты?, жа?сылы? нышанда?ы сайыс?а орта?а 5 ата-ана ша?ырылады. Ситуациялы? жа?дайларды тал?ылау.

1.

2.

3.

4.

5.

М??алім: «Адам болам десе?, ???ы?ынды біл?» та?ырыбында пікір алмасу.

 1. О?ушы ???ы?ы
 2. Ата-ана ???ы?ы
 3. Азамат ???ы?ы.

О?ушылар: Бір ?зі?нен бастап ?мір жолдарын,

                    Ж?регі?ді ж?регіме жал?адым.

                    ?зі? мына сый?а берген ?мірде

                    А? с?тінді а?тап ?ту-арманым,-деп барша аналар?а, ?желерге ?н шашу.

«Екі ж?лдыз, бір тілек» ??рметті ?она?тар б?гінгі ата-аналар жиналысынан ал?ан о? ?серлері?із ж?неде бір ?сынысы?ызды жазулары?ызды ?тінемін.

А?ымда?ы м?селелер.

Просмотр содержимого документа
«коспект мероприятия для классного руководителя»

«Бақытты балалық шақ» ата-аналар жиналысы.

Мақсаты: оқушыларды адамгершілік, қарапайымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, тапқырлық және адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қылықтарды ажырата отырып әдеп әліппесін бойына дарыту, ата-ана мен баланың өзара түсініктерін арттыру, ата-ана, ұстаздар мен оқушылар арасындағы тығыз байланысты қалыптастыру.

Көрнекілігі: шарлар, слайдтар, нақыл сөздер, суреттер.

Әдісі: іздендіру, топпен жұмыс, ой қорыту, жұппен жұмыс, ойындар.


Барысы.

Ұйымдастыру. «Шаттық шеңбер» құрып, бір-бірлеріне ізгі ниеттерін білдіру.

Күндей жадырап жүріңіз!

Деніңіз сау болсың!

Әр күн нұрлы болсың!

Әділ бол!

Қайырымды бол!

Шыншыл бол!

Күннің шапағатына бөлен!

Сәттілік тілеймін!

Барлық тілектер қабыл болсын деген ниетпен тілектерімізді ғарыш әлеміне жіберейік (қолдарын жоғары көтереді).

Мұғалім сөзі:

Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар! Бүгінгі «Жеке тұлға қалыптастырудағы қоғам, мектеп, отбасы ынтымақтастығы» атты ата-аналар жиынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Әрине, бала-ата-ананың адамгершілік өмірінің айнасы. Мектеп пен ата-ананың міндеті- әр балаға бағыт беру. Бағыт сан қырлы. Бұл-адамның өзінің қабілеттерін ашып, еңбекті сүйіп, оның жасампаз болуындағы балаларды нағыз адам етіп өсіруде. Тек ата-аналармен бірлікте ортақ күш-жігер жұмсау арқылы ғана мұғалімдер балаларға үлкен бағыт бере алады. Бала тәрбиесі-ата-ана үшін күрделі де жауапты міндет. Ата-ананың үйдегі іс-әрекеті балаларының көз алдында өтеді. Сондықтан жақсы, жаман әдетіміздің бала тәрбиесіне ықпалы зор.

Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы, туған ұясы-өз үйіндегі ата-ана тәрбиесі, өнегесі. Ата-аналар балаларының оқу үлгеріміне күнделікті назар аударып, оны қадағалап отыруы қажет. Қоғамдағы отбасының мақсаты-баланы дамытып қана қоймай, оны өмірге дайындап, рухани азық беріп жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Отбасында баланың жан-жақты қалыптасуына ата-ана мен отбасы мүшелерінің қарым-қатынасында махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілік, қайырымдылық, әділдік, түсінушілік, ұйымшылдық, мәдениеттік қасиеттері қалыптасқан тұлға тәрбиелеу керек екендігі баршамызға аян.

Ал, енді балалар, сіздердің отбасында ең үлкен, қадірлі адам?

1.Ата (

Мен атама тартқанмын,

Өнегесін аламын.

Ардақтаймын өмірде,

Асқар таудай атамды.

-Отбасындағы атадан кейінгі адам кім?

2. Әже (

Аналардың анасы,

Әкем-әже баласы.

Әже деген шамасы,

Аналардың анасы.

-Отбасындағы ата-мен әжеден кейінгі адам кім?

3. Әке (

Атам айтса «Ұлым» деп,

Әжем айтар «Күнім» деп.

Екеуінен қаймығып,

Айтады әкем «Әкім» деп.

-отбасындағы әкеден кейінгі адам –ол әрине АНА

4. Ана (

Жүрем оның бейнесін

Жүрегіме орап мен.

Сағынамын көрмесем,

Алтын анам, жан анам!

-ал, отбасының база кім балалар?

5. Бала (

Атам, Әкем менің- биіктердің асқары,

Әжем, анам менің-мейірімнің кәусары.

Тәлім алдым өздеріндей асылдан,

Отбасылы болам ертең мен дағы.

Мұғалім: Отбасындағы жарасымдылық дегеніміз-ол бір-бірін сыйлайтын, түсінетін, бір-біріне қамқор болатын жандар. Ол үлкендерге де, кішілерге де байланысты екен. Ендеше, осы жарасымдықты күшейтетін отбасыны ортаға шақырайық (тақпақ айтқан 5 оқушының ата-анасы ортаға шақырылады).

Тапсырма. Ата-анаға «Сіздің отбасыңыздың салт-дәстүрі», оқушыға «отбасында қандай салт-дәстүр болғанын қалайсың?»


Мұғалім: «Жата бермей еркелеп, Тұр азанда ертерек.

Ата-ананды сыйлағын, Төсегінді жинағын.

Қажет емес аптығу, Жаса түрлі жаттығу.

Тырыса біл намысқа, Киімінді таза ұста.

Түзу отыр партада, Алмақ салма арқаға.

Салақтардан жиренгін, Ұқыптыдан үйренгін.»-демекші әдептілік туралы қандай өлең білеміз?

 1. Әдептілік дегенің- Әрқашан да керегің.

Әсемпаздық дегенің- әуре-сарсаң әлегің.

 1. Тәртіпті бала-сүйеніш, Төбең бір көкке жетеді.

Тәртіпсіз бал-күйініш, Төмендеп басың кетеді.

 1. Кім үлкенді тыңдаса, Кім үлкенді сыйласа,

Үлкен болған кезінде, Сыйлы болмақ өзі де.

 1. Алдын орап кісінің, Кесіп өтпей көлденең,

Ізетімен кішінің Сәлемдесіп қол берем.

 1. Көршілерді көргенде, Сыйлап сәлем беремін.

Әдепсіз деп сөкпесін, Анама айтып өкпесін.

Келесі кезекте, ортаға тағы 5 ата-ана шақырылады (өлең оқыған 5 оқушының ата-анасы ортаға шақырылады).

Тапсырма. Ата-ана орындайтын тапсырма «Балаңызға айтатын жағымды сөздеріңіз бен жағымсыз сөздеріңіз»

Жағымды сөздер

Жағымсыз сөздер

Оқушыға тапсырма «Ата-ана тарапынан еститін сөздер, естігіңіз келетін сөздер»

Еститін сөздер

Естігіңіз келетін сөздер

Мұғалім: «Бүгін мейрам, бізге үлкен мереке

Тойлайықшы кітаптарды да жыр ете,

Әрі ақылшың, рухани қазынаң,

Құнды байлық баға жетпес бұл өте» деп ақын жырлағандай әдеби кітаптар мен оқулықтар- сіздерге білім көзі, рухани қазына. Кітап-біздің рухани құндылығымыз, теңдессіз байлығымыз, өткен замандардың тұңғиық тереңінен сыр шертетін, тарихты да, әдебиетті де, басқа ғылым кереметтері, талай оқиғалардың куәсі, талай жаңалықтардың көзі-осы кітаптар.

 1. Адамның досы-кітап, өмір кілті,

Тең келмес оған жиған дүние мүлкі.

Ақылшы, жанға серік жол бастаушы,

Асыл ой қазынасы, өмір кілті.

 1. Тұрады басын құрып әріп неден?

Басталған білім басы Әліппеден.

Қарасаң шалқар теңіз, түпсіз мұхит,

Оқысаң кітап сыры алып ерен.

 1. Кітапты оқымайды сыйламаған,

Білімге жанын жанып қимағандар.

Өсірген кімнің болсын ой-өрісін,

Сол кітап бек ақылшы күнде маған.

 1. Кітап жинап, түптеймін, жыртылмасың,

Мұқабасын бүкпеймін, қырқылмасын,

Таза болсың беттері, кірлемесін,

Көрген кісі «Кітабың кір» демесін.

 1. Кітапхана-кітаптардың ордасы,

Білсең кітап-нағыз жолбасшы.

«Біздің ғасыр-білімділер ғасыры»

Деп айтқан-ды Нұрсұлтандай Елбасы.

-Ия, оқушылар мен ата-аналар балаларымызбен бірлесіп кітап оқып, оның мән-мағынасын талдап, талқылап бірлесе оқиық. Көркем шығармаларды қаншалықты білетіңімізді анықтау үшін ортаға тағы 5 ата-ананы шақырамыз.

Тапсырма: Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіндегі бес асыл іс пен бес дұшпанды шапшаңдылыққа анықтайық.

Бес асыл іс

Адам бойындағы қасиеттер

Бес дұшпан

Талап

Өсек

Еңбек

Өтірік

Терең ой

Мақтаншақ

Қанағат

Еріншек

Рақым

Бекер мал шашпақ


 1. Талап (

Таудай болса талабың, Бағың болып жанамын.

Мен бар жерде болмайды, Алынбас еш қамалың.

 1. Еңбек (

Жасампаз төлді түлетіп, Жаңғыртқан қайта мың рет.

Шөлейтті жерді гүл етіп, Жайқалтқан мен бір құдірет.

 1. Терең ой (

Қыран қанат құстаймын, Талабыңды ұштаймын.

Зерделіге достаймын, Дарындыны қоштаймын.

 1. Қанағат (

Сараңдық пен обырдың, Құнығудың қандайын.

Жөнге салам бастан-ақ, Тыйым ұстап әрдайым.

 1. Рақым (

Шарапаттан тұратын, Мен боламын рақым.

Тек жақсылық жолында, Салтананыт құрамын.

Сыйым-ізгі махаббат.

Міне, адам біреуге жақсылық жасау үшін, жүрегі жақсылыққа толы болу үшін осы қасиеттерді бойларына сіңіре білу керек. Достық, жақсылық нышандағы сайысқа ортаға 5 ата-ана шақырылады. Ситуациялық жағдайларды талқылау.

1.

2.

3.

4.

5.

Мұғалім: «Адам болам десең, құқығынды біл?» тақырыбында пікір алмасу.

 1. Оқушы құқығы

 2. Ата-ана құқығы

 3. Азамат құқығы.

Оқушылар: Бір өзіңнен бастап өмір жолдарын,

Жүрегіңді жүрегіме жалғадым.

Өзің мына сыйға берген өмірде

Ақ сүтінді ақтап өту-арманым,-деп барша аналарға, әжелерге ән шашу.

«Екі жұлдыз, бір тілек» құрметті қонақтар бүгінгі ата-аналар жиналысынан алған оң әсерлеріңіз жәнеде бір ұсынысыңызды жазуларыңызды өтінемін.


Ағымдағы мәселелер.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
коспект мероприятия для классного руководителя

Автор: Булатова Тазагуль Кадыровна

Дата: 04.12.2015

Номер свидетельства: 262001

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства