kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока на тему "Т???ыш президент"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Мені? т???ыш Президентім 
Ма?саты: 
1. ?аза? хал?ыны? т???ыш президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?мір жолы, туып-?скен, о?ып білім ал?ан, ?ызмет еткен жерлері туралы ма?л?мат беру; 
2. Елбасыны? ?мір жолынан ?лгі ала отырып Отанын, хал?ын с?юге, ерж?ректілікке азаматты??а, патриотты? сезімге т?рбиелеу; 
3. Ш?кірт ж?регінде елбасына деген с?йіспеншілік сезімін ояту, ??рметтеу 
К?рнекілігі:слайдтар к?рсету, ?нтаспа, суреттер, буклет « Н?рс?лтан Назарбаев-т???ыш президент» 
1 желто?сан-Президент к?ніне орай ?ткізілген т?рбие са?аты. 
Бізді? Президентіміз –Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?. 
Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп Н.?.Назарбаев т???ыш елбасы болды. Елбасыны? бастауымен мені? Отаным ?лемге танылды. Елім елдігін к?рсетті, ерлігін тантты. ?аза? хал?ы егемендігін алып, Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен. 
Біра? ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді 

?.Аманжолов: 
?аза?стан дейтін мені? бар елім. 
Жатыр алып жарты д?ние ?лемін! 
Б?л даланы анам жаспен суар?ан, 
Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан, 
Б?л далада жылап келіп, уан?ан 
Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ан 
Б?л далада ?скен жанда жо? арман! 
 

1-о?ушы: 
Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев 6-шілде 1940 жылы Алматы облысы Каскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан.Балалы? ша?ы кейде айта беретініміздей таршылы? жа?дайда ?тті. ?лкендерді? мал ба?уына, бау-ба?ша ?сіруіне к?мек к?рсету керек болды, ш?пшек теріп, отын жарды. 
?зі еске ал?андай, ?сірген аз-маз ?німдерін сатып, ?й-ішіне ?ажетті заттар алу ?шін есек жеккен арбамен жа?ын ма?да?ы теміржол стансасына бару дегені? керемет мереке санал?ан.Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды.Ата-анасын ?атты ??рмет т?тты. 
2-о?ушы: 
Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Ке?ес Ода?ында?ы аса ірі ?ара?анды металлургия комбинатыны? к?лемді ??рылысына аттанды.??рылыста біраз е?бек еткеннен кейін бір топ ?аза?станды?тармен Украинаны? Днепродзержинск ?аласына барып металлург –ж?мысшы маманды?ын ме?герді.Б?л шойын ??юшы, домна пешіні? к?мекшісі ж?мыстарын ат?арды, ал кейінірек инженер д?режесіне к?терілді. 
 

3-о?ушы: 
Сол жылдары оны? басшылы? ?асиеттері жар?ырап к?рінді.?алалы?, облысты? ж?не республикалы? к?лемде басшы органдарда жауапты ?ызметтер ат?арды.Металлургиялы? комбинатында партком хатшысы, Теміртау ?алалы?, ?ара?анды облысты? ж?не республикалы? партия ?йымдарында экономикалы? сала?а жауап беретін хатшы болды. 
 

4-о?ушы :Ол ?аза?стан ?кіметін бас?ар?анда 44 жаста болды.Осылайша оны? саяси ?мір баяны басталады. 

5-о?ушы. 
1991 жылы 1-желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды. 

6-о?ушы: 
1991 жылды? 16 желто?санында ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы сессиясы «Т?уелсіз демократиялы? ж?не ???ылы? мемлекет» деп жариялады. 
7-о?ушы: 
1992 жылы 4-маусымда жа?а мемлекеттік р?міздер Елта?ба, Ту, ?н?ран бекітілді. 
Елта?ба авторлары:Жандарбек М?лібек?лы, Шотаман У?лиханов. 

8-о?ушы: 
Ша?ыра? –Отан отбасынан басталады.орта? ша?ыра? биік, боса?а берік болсын деген ма?ынаны, ал уы?тар –?лкен ?йді? уы?тарын шын ниеттерімен ?осыла таныт?ан елшілес ел ж?рт?а да бай, ?уатты тілеймін дегенді білдіреді.Ай м?йізді, алтын ?анатты ?ос пыра?-арыстанны? ж?ректілігін, ?ыранны? ?ыра?ылы?ын, ?гізді? ?ара к?шін, елікті? шапша?ды?ын, ?ырмызы ?ызыл т?лкіні? жауын жер со?тырар айлакерлігін білдіреді.Бес б?рышты ж?лдыз «Ба?ымыз ашылып, ж?лдызымыз жар?ырай берсін» деген асыл арманды ар?алап т?р. 

9-о?ушы: Мемлекеттік Ту-1992 жылы 4-маусымда ?абылданып, 6-маусымда к?шіне енді.Туды? ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап ?ш?ан ?ыран бейнеленген, ішкі б?рышты к?гілдір матаны? сол жа?ында ?ызыл ?рнегі бар.Жалауды? ?зынды?ы -2 метр, ені-1метр. Жалауды? жобасын жаса?ан –суретші Ш?кен Ниязбеков. 
 

10-о?ушы: 
1993 жылы 15-?арашада ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? а?шасы –Те?ге айналым?а енді. 
А?шам шы?ты ?зімні? т???ыш рет, 
Білдім дербес елімні? ?лгісі деп. 
Бейнеленген хан, а?ын, ?алымдарым, 
Беттерінен к?з тартып т?рды сурет. 
Те?дікті айтып т?р аты те?ге деген, 
??т-береке болшы бір елге келген. 
?з туы, елта?ба, ?н?раны бар 
Айты?даршы, енді елім кем де неден? 
 

11-о?ушы: 
1995 жылы 28-?а?тарында т?уелсіз ?Р –ны? т???ыш «Ата За?ы» ?абылданды. 
«Ата За?» 
Азат елді? бастал?ан ай?ын жолы т?різді, 
Ата За? деп атал?ан Конституциямыз бар бізді?. 
Ата За?мен бекіткен дербестігін еліміз, 
Ата-баба м?ра еткен, т?тасты?ын жеріміз. 
Халы? сенген за?ымыз ?ділдікті ?олдайды, 
Жа?сарсын деп халіміз адам ???ын ?ор?айды. 
Дейді за?ы мемлекет ?лкенге де, бала?а: 
“О?у о?ы, е?бек ет, к?сіп жаса ?ала?ан!” 
?рбір бабы ма?ызды, ?р к??ілді? жыры бір, 
Бізде 30 тамыз – Ата За?ны? к?ні б?л. 
\ Ермек ?тетілеу?лы. 
 

12-о?ушы:Астана-?Р-ны? саяси, ?кімшілік ж?не м?дени орталы?ы. Елбасы-Н.Назарбаевты? жарлы?ына с?йкес 1997 жылы м?нда б?рын?ы астанамыз Алматыдан Республиканы? басшы орындары Президент ке?есі, ?Р-ны? ?кіметі ж?не Парламент к?шіп келді.Елімізді? бас?ару ж?мыстары осы жерден ж?зеге асырылады. 

13-о?ушы: 1998 жылы 10-маусымда жа?а астананы? ресми т?сау кесері болды.?ала Есіл ?зеніні? о? жа?алауында Сарыар?аны? солт?стік б?лігінде орналас?ан. 
К?тереді ша?ыра? Астанам ас?а?, 
Жа?арып ?алам, жасарып далам! 
Басы?нан серпі боданды? ж?гін, 
Кетпейді ойдан Отанды? ??ым. 
Арыстан ж?рек, айбынды елім, 
Таниды сені бар ?лем б?гін. 
?н: “Астана – бас ?ала” 
 

14-о?ушы: 2006 жылы 7-?а?тарда ?н?ран ?абылданды. 
Егемен елім ?н?раны жанарды, 
“Мені? ?аза?станым” жер ж?зіне таралды. 
(?н?ран айтылады) 
 

15-о?ушы: 
«Елбасына» 
Ауыр к?нді артымыз?а тастауы – 
?иын с?тте ?иынды?тан ?ашпауы. 
Тілім, дінім, ?лтым ?айта к?герген, 
Елбасымыз Н?ра?а?ны? бастауы 
Туды ?стап тура жол?а т?сіріп, 
Жас Отанны? ?мірін де т?сініп, 
«Елім, жерім» деп ?рандап тайсалмай, 
Бір керемет жасады-ау кісілік! 
 

16-о?ушы: 
Елбасымыз са?ан м??гі разымыз, 
?лкен-кіші, а?айындар – б?ріміз. 
«?лтым, елім» деп ?ай?ыр?ан ?лы жан, 
Сіз біздерді? піріміз де, ?німіз. 
 

17-о?ушы: 
Хал?ым айт?ан жер к?терер ел да??ын, 
Елім айт?ан ел к?терер жер да??ын. 
Президентім, елбасы, аман бол?ай, 
М??гі жаса, жас ?аза?ым, ?р хал?ым! 
 

18-о?ушы: Т?ле би с?зімен сынып са?атымызды ая?таймыз. 
Уа, хал?ым, с?з ?адірін білесі?. 
Жа?быр жаумаса, жер жетім, 
Басшысы болмаса, ел жетім. 
К?сіле шабар жерім бар, 
Тау к?терген елім бар. 
?ол бастайтын ерім бар, 
Атадан ?ал?ан сара жолым бар. 

Ж?ректен-ж?рекке ше?бері» 

Жа?сыдан ?йренейік 
Жаманнан жиренейік 
?аза?станны? 
Е? ба?ытты, е? а?ылды, е? білімді азаматы болайы?! 
Бір ата, бір ананы? т?легіміз 
Бір болсын ?айда ж?рсек тілегіміз 
« Бірлік барда тірлік бар » деген бабам 
Бірлік деп бірге со?сын ж?регіміз! - дей отырып, т?рбие саба?ымызды 
?орытындылаймыз! 

Барлы?ы:«Осы т?уелсіз елімізді? намысын ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? ерте?і, болаша?ы ?шін жауап беретін ?рпа? екенімізді сезінеміз» 
?н: «Елім мені?» (с?зі: Н.Назарбаев, ?ні: Б.Тілеуханов) 
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока на тему "Т???ыш президент"»«Барқытбел орта мектебі»КММ
Тәрбие сағаты

Тақырыбы: « Тұңғыш президент »

Тақырыбы: Менің тұңғыш Президентім 
Мақсаты: 
1. Қазақ халқының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып-өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру; 
2. Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырып Отанын, халқын сүюге, ержүректілікке азаматтыққа, патриоттық сезімге тәрбиелеу; 
3. Шәкірт жүрегінде елбасына деген сүйіспеншілік сезімін ояту, құрметтеу 
Көрнекілігі:слайдтар көрсету, үнтаспа, суреттер, буклет « Нұрсұлтан Назарбаев-тұңғыш президент» 
1 желтоқсан-Президент күніне орай өткізілген тәрбие сағаты. 
Біздің Президентіміз –Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық. 
Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Н.Ә.Назарбаев тұңғыш елбасы болды. Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін тантты. Қазақ халқы егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен. 
Бірақ ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді 

Қ.Аманжолов: 
Қазақстан дейтін менің бар елім . 
Жатыр алып жарты дүние әлемін! 
Бұл даланы анам жаспен суарған, 
Бұл далада атам қолға ту алған, 
Бұл далада жылап келіп, уанған 
Бұл даланы көріп алғаш қуанған 
Бұл далада өскен жанда жоқ арман! 


1-оқушы: 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6-шілде 1940 жылы Алматы облысы Каскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған.Балалық шағы кейде айта беретініміздей таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек теріп, отын жарды. 
Өзі еске алғандай, өсірген аз-маз өнімдерін сатып, үй-ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің керемет мереке саналған.Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды.Ата-анасын қатты құрмет тұтты. 
2-оқушы: 
Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды.Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып металлург –жұмысшы мамандығын меңгерді.Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді. 


3-оқушы: 
Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді.Қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды.Металлургиялық комбинатында партком хатшысы, Теміртау қалалық, Қарағанды облыстық және республикалық партия ұйымдарында экономикалық салаға жауап беретін хатшы болды. 


4-оқушы :Ол Қазақстан Үкіметін басқарғанда 44 жаста болды.Осылайша оның саяси өмір баяны басталады. 

5-оқушы. 
1991 жылы 1-желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды. 

6-оқушы: 
1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сессиясы «Тәуелсіз демократиялық және құқылық мемлекет» деп жариялады. 
7-оқушы: 
1992 жылы 4-маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді. 
Елтаңба авторлары:Жандарбек Мәлібекұлы, Шотаман Уәлиханов. 

8-оқушы: 
Шаңырақ –Отан отбасынан басталады.ортақ шаңырақ биік, босаға берік болсын деген мағынаны, ал уықтар –үлкен үйдің уықтарын шын ниеттерімен қосыла танытқан елшілес ел жұртқа да бай, қуатты тілеймін дегенді білдіреді.Ай мүйізді, алтын қанатты қос пырақ-арыстанның жүректілігін, қыранның қырағылығын, өгіздің қара күшін, еліктің шапшаңдығын, қырмызы қызыл түлкінің жауын жер соқтырар айлакерлігін білдіреді.Бес бұрышты жұлдыз «Бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін» деген асыл арманды арқалап тұр. 

9-оқушы: Мемлекеттік Ту-1992 жылы 4-маусымда қабылданып, 6-маусымда күшіне енді.Тудың ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, ішкі бұрышты көгілдір матаның сол жағында қызыл өрнегі бар.Жалаудың ұзындығы -2 метр, ені-1метр. Жалаудың жобасын жасаған –суретші Шәкен Ниязбеков. 


10-оқушы: 
1993 жылы 15-қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық ақшасы –Теңге айналымға енді. 
Ақшам шықты өзімнің тұңғыш рет, 
Білдім дербес елімнің үлгісі деп. 
Бейнеленген хан, ақын, ғалымдарым, 
Беттерінен көз тартып тұрды сурет. 
Теңдікті айтып тұр аты теңге деген, 
Құт-береке болшы бір елге келген. 
Өз туы, елтаңба, әнұраны бар 
Айтыңдаршы, енді елім кем де неден? 


11-оқушы: 
1995 жылы 28-қаңтарында тәуелсіз ҚР –ның тұңғыш «Ата Заңы» қабылданды. 
«Ата Заң» 
Азат елдің басталған айқын жолы тәрізді, 
Ата Заң деп аталған Конституциямыз бар біздің. 
Ата Заңмен бекіткен дербестігін еліміз, 
Ата-баба мұра еткен, тұтастығын жеріміз. 
Халық сенген заңымыз әділдікті қолдайды, 
Жақсарсын деп халіміз адам құқын қорғайды. 
Дейді заңы мемлекет үлкенге де, балаға: 
“Оқу оқы, еңбек ет, кәсіп жаса қалаған!” 
Әрбір бабы маңызды, әр көңілдің жыры бір, 
Бізде 30 тамыз – Ата Заңның күні бұл. 
\ Ермек Өтетілеуұлы. 


12-оқушы:Астана-ҚР-ның саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. Елбасы-Н.Назарбаевтың жарлығына сәйкес 1997 жылы мұнда бұрынғы астанамыз Алматыдан Республиканың басшы орындары Президент кеңесі, ҚР-ның Үкіметі және Парламент көшіп келді.Еліміздің басқару жұмыстары осы жерден жүзеге асырылады. 

13-оқушы: 1998 жылы 10-маусымда жаңа астананың ресми тұсау кесері болды.Қала Есіл өзенінің оң жағалауында Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан. 
Көтереді шаңырақ Астанам асқақ, 
Жаңарып қалам, жасарып далам! 
Басыңнан серпі бодандық жүгін, 
Кетпейді ойдан Отандық ұғым. 
Арыстан жүрек, айбынды елім, 
Таниды сені бар әлем бүгін. 
Ән: “Астана – бас қала” 


14-оқушы: 2006 жылы 7-қаңтарда әнұран қабылданды. 
Егемен елім әнұраны жанарды, 
“Менің Қазақстаным” жер жүзіне таралды. 
(Әнұран айтылады) 


15-оқушы: 
«Елбасына» 
Ауыр күнді артымызға тастауы – 
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы. 
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген, 
Елбасымыз Нұрағаңның бастауы 
Туды ұстап тура жолға түсіріп, 
Жас Отанның өмірін де түсініп, 
«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай, 
Бір керемет жасады-ау кісілік! 


16-оқушы: 
Елбасымыз саған мәңгі разымыз, 
Үлкен-кіші, ағайындар – бәріміз. 
«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан, 
Сіз біздердің піріміз де, әніміз. 


17-оқушы: 
Халқым айтқан жер көтерер ел даңқын, 
Елім айтқан ел көтерер жер даңқын. 
Президентім, елбасы, аман болғай, 
Мәңгі жаса, жас қазағым, өр халқым! 


18-оқушы: Төле би сөзімен сынып сағатымызды аяқтаймыз. 
Уа, халқым, сөз қадірін білесің. 
Жаңбыр жаумаса, жер жетім, 
Басшысы болмаса, ел жетім. 
Көсіле шабар жерім бар, 
Тау көтерген елім бар. 
Қол бастайтын ерім бар, 
Атадан қалған сара жолым бар. 

Жүректен-жүрекке шеңбері» 

Жақсыдан үйренейік 
Жаманнан жиренейік 
Қазақстанның 
Ең бақытты, ең ақылды, ең білімді азаматы болайық! 
Бір ата, бір ананың түлегіміз 
Бір болсын қайда жүрсек тілегіміз 
« Бірлік барда тірлік бар » деген бабам 
Бірлік деп бірге соқсын жүрегіміз! - дей отырып, тәрбие сабағымызды 
қорытындылаймыз! 

Барлығы:«Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз» 
Ән: «Елім менің» (сөзі: Н.Назарбаев, әні: Б.Тілеуханов) 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Конспект урока на тему "Т???ыш президент"

Автор: Амарбекова Сауле Омургаловна

Дата: 06.02.2016

Номер свидетельства: 289098


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства