kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Г?лденерсі? ?лі де т?рленерсі?,?аза? тілі м??гісі?,осыны б?рі білсін".

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? т?рбие са?атыны? та?ырыбы

«Г?лденерсі? ?лі де т?рленерсі?, ?аза? тілі м??гісі?, осыны б?рі білсін!»

             Ашы? т?рбие са?атыны? ма?саты: 2011жылды? 22 ?ырк?йек Тіл мерекесіне арналды. Биыл Тіл мерекесіне  22 жыл толып отыр. ?аза? хал?ы шешендік ?нерді жо?ары  «?нер алды-?ызыл тіл» деп ???ан ата-бабамыз «от тілді, ора? тілді» нелер ділм?р шешендерді? ?сиет с?здерін, табан аузында таппа?тап айт?ан а?ыл-на?ыл?а толы а?ындарды? тол?ау, термелерін ?лденеше ?асырлар бойы жадында са?тап,оны м??гілікке пайда?а жарату.

Т?рбиелік м?ні: О?ушыларды? ана тіліне деген с?йіспеншілігін арттыру. ?р халы?ты? ана тілі-білімні? кілті. бізді? жастарымыз ана тіліне жетік, білімді, м?дениетті болу?а баулу.

Диктор : Кеш жары?, ??рметті теледидар к?рермендері ! ?деттегідей с?рсенбі к?ні ?орытынды жа?алы?тармен таныс болы?ыздар. Студияда ?ріптесім: Зейнур Бауыржан?лы

?асымда?ы ?ріптесім: ?лия Тал?ат?ызы

Диктор: Аптаны? басты жа?алы?тары:

Т?убаны? басы Т?уелсіздік болып, ?лтты? тілді?, д?ст?рді?, салт-сананы? мыз?ымас тірегі бол?ан т?уелсіздігімізді? 21 жылды?ы ?арса?ында, жылма-жыл б?кіл ?аза?станды?тар тойлап келе жат?ан т?л мерекеміз «Тіл мерекесі» б?гінгі жа?алы?ымызды? басты та?ырыбы болма?.

Тіл ?асиетті, ??діретті, де киелі. Б?л ?асиеттер бой?а ананы? а? с?тімен дариды. Тіл ?шпейді, ?андай ?иынды?та да ?з ?рпа?ыны? ?анына, жанына ?з ?ры?ын т?гіп, ?мірше? к?й кеше береді.                                   

Т?уелсіздік тілектеріні? бірі-тіл. Тіл-хал?ымызды? ?азынасы, сан ?асырлы? ж?ріп ?ткен жолымызды? шежіресі. Егемендігіміз баянды болсын деп, ?лтты? рухымыз?а ?ріс тілеп, ту?ан тілімізді к?зді? ?арашы?ындай са?тауымыз керек деп ж?рген ?аза?стан Республикасы мемлекеттік тіліні? атасы, а?ын М?хтар Шахановты? ?аза? тіліні? ?олдау акциясынан т?сірілген тілші З?лфат Салауат?ызыны? репортажына ??ла? т?рі?іздер.

                   ( Экраннан М.Шахановты? с?йлеген с?зі жіберіледі.)

Диктор:  «Хал?ын с?йген-салтын да с?йер» дегендей, м?ндай мереке –бір халы?ты? ?лтты? байлы?ы. Сол себепті оны халы?ты? ?з ?рпа?ы ?астерлей білсе, бас?алары да мойындары ха?. Ж?рт алдында с?йлеу, шешендік,тап?ырлы? ?нер осындай жанды, ?негелі істер ар?ылы бой?а сі?бек. Міне, осындай жа?дайларды бізді? ?азіргі ?рпа?ымыз, із басушы о?ушыларымыз біліп, ескеріп, ана тілімізді арда?тап ж?рген Оралды? апамыз Сайраш ?біш?ызын с?зге тарт?ан тілші ?лия Абай?ызыны? репортажын ты?дайы?.

                       ( Экраннан ?лия апамызды? ой-пікірі ты?далады.)

Диктор:           Ора? ауызды, от тілді жыраулар поэзиясыны? атасы  Асан?ай?ы С?бит?лы:    

                         Таза мінсіз асыл с?з ой т?бінде жатады,

                         Су т?бінде жат?ан тас жел тол?ытса шы?ады.

                         Ой т?бінде жат?ан с?з шер тол?ытса шы?ады-

десе, Абай атамызды? «Тіл ?нері –дертпен те?» екендігіне жастарды елін,жерін,тілін с?юде ?з ?лесін ?осып ж?рген, а?ын, ?нші, жырау шебері, сазгер, ?о?ам ?айраткері  Бекболат Тілеуханов Абайды? «Сегіз ая?» ?ле?інен болаша?та егеменді ел болып,халы? болып ?алуымыз, мына ?сіп келе жат?ан сіз бен бізге байланысты дейді.

                   ( Экраннан Б.Тілеуханов «Сегіз ая?» ?нін айтады.)

Диктор:         Ана тілін білмеуі?, ананы? арын т?ккендей,

                      Тілді б?зып с?йлеуі?, ?зі?ді ?зі? с?ккендей.

                      Тілде а?ылы? бой алса, тым алыс?а бармассы?,

                      Ана тілі? жойылса, халы? болып ?алмассы?,

Б?л орайда Атырау ?аласы, №3 орта мектебі ?жымыны? да Тіл мерекесі ?арса?ында жасап жат?ан игі істерін ма?танышпен атауымыз?а болады. Атырау ?аласы, №3 орта мектебінен т?сірілген бейнематериал?а зейін ?оялы?.

?ріптесіміз: Сауле Са?ын?али?ызы с?з кезегі ?зі?ізде.

Тілші:   Рахмет. ??рметті Атыраулы?тар, №3 орта мектеп ?жымы ж?не о?ушылар! Б?гінгі «Т?уелсіздік тірегі – Тіл» мерекелері?із ??тты болсын. Хал?ымызды? бастан ?ткерген тарихыны? ?р беті бізге ?ымбат. Со?ан орай егеменді ?аза? еліні? жылнамасында ?шпестей орын ал?ан тіл м?селесі т??ірегінде жасалып жат?ан ж?мыстар туралы осы мектепті? директоры С?рсен?алиева Жанар ?мбет?ызын  с?зге тартса?.

Тілші: ??гіме?ізге рахмет, мектебі?іздегі ?стаздары?ыз ж?не ш?кірттері?із алды??ы ?атарлы орындардан к?ріне берсін. Табыс тілейміз.

Тілші: Осы мектепті? 10 «а» сынып о?ушыларыны? Тіл мерекесіне арна?ан ?здеріні? шы?ар?ан ?ле?і « Г?лдене бер, ана тілі» ?ніні? ал?аш?ы т?сау кесеріне ку? болайы?.

Тіліші: ?ндері?із тамаша екен. Шы?армашылы? ж?мыстары?ыз?а с?ттілік тілейміз.

Диктор:                 Ата-анамыз ?лдилеп, Уат?ан бізді баба тіл,

                              Осы тілді жек к?рген д?ниеде ?алар ??р.

                              Ба?аласа? шынымен, баба тілі асыл д?р.

Шешендік на?ылдар мен тол?аулар-ділмар ата–бабамызды? алтыннан со??ан с?з сарайы, тіл маржаны, а?ыл ойды? дариясы, ?асиетті ата-бабамызды? келер ?рпа??а айтып кеткен кір шалмас ?сиеті мол м?ра.

Атырау ?аласыны? т?р?ыны Д?рібаев Ахмет ?арияны? отбасылары «Тіл мерекесін» ?алай ?абылдайтынды?ын т?сіріп ?айт?ан ?ріптесіміз Айзада ?уаныш?ызыны? бейне т?сірілімінен.

Тілші:    Ахмет ата! ?сел ?же! С?лематсыздар ма? Б?гінгі мереке –?зімізді? ту?ан ана тілімізді?- мемлекеттік тіл м?ртебесіне жеткен мереке к?ні ?ой,??тты болсын!

                           « Тілім барда,?аза?ым бар, хал?ым бар,

                              Д?ст?рім бар, ата жолы,салтым бар» дегендей, тіл мерекесіне ?андай тілек айтасыздар.

Ахмет ?ария:  ?ызым жылына бір келетін «Ана тілі» мерекесі ??тты болсын деймін. ?аза? тілі-дара тіл, дана тіл, баба тіл деуге болады. Тіл болмаса, ?лт бола ма? ?лтты? болаша?ы тілінде. Елбасымызды? жасап жат?ан саясаты, соны? ішінде Тілге деген жасалынып жат?ан ж?мыстары к??ілге ?онымды. Б?кіл халы? Президентімізге риза, аман-сау,тіл к?зден аман ж?рсін дейміз. ?зім 50 жылдай м?най саласында е?бек еттім, е?бегімні? ар?асында зейнеткерлікке шы?тым.Мына б?йбішемде денсаулы? саласында ?ызмет етті, ол да зейнеткер.

?сел ?же:  Айналайын,4 ?л, 4 ?ыз т?рбиеледік, барлы? балаларым  №3 орта мектебінен о?ып шы?ты. Бір-бір маман иесі. Осындай биікке жетулері ?стаздарыны? ар?асы. Осыны пайдаланып,  мектеп м??алімдеріне к?п-к?п ал?ысымызды айтамыз. Балаларымыз ?аза?ша о?ыды,жастар?а айтар тілегім: балалары?ызды ?аза?ша о?ыты?ыздар деймін.

Мынау ?лкен немерем биыл 11-сыныпта, аты -Айзада, ?олымызда?ы баламыздан кіші немерем-Диас.

Тілші: (немерелерін с?зге тартады.) ?аза? тілі мерекесі туралы не айтасыздар, ?аза? тілі п?ні туралы  ж?не ?андай жа?сы тілектері?із бар?

Немере :  Атым- Диас. №3 орта мектебінде 6-сыныпта о?имын. Саба?ымды 4-5 ке о?ып жатырмын. ?зім ?ле? шы?арумен айналысамын. Осы мерекеге мына ?ле?ім бар.             

Немере:  атым –Айзада. Биыл 11-сыныпта о?ып жатырмын. ?аза? тілінен 5-сыныптан бері Айжамал апайымыз береді.

?аза? тілінен талдау ?дістерін т?рлі т?сілмен,?сіресе математикалы? ж?не сатылай кешенді талдау т?сілін шебер ?йрендім. Мысалы: «Егемендік» деген с?зге фонологиялы? талдау ж?мысын                                                                                                                                                                                                           

 1. Б?л с?з айтылу, жасалу, жазылу жолдарына ?арай-жі?ішке буынды с?з.Себебі с?зді? ??рамында?ы дауысты дыбыстар жі?ішке дауыстылар.
 2. Б?л с?з: е-ге-мен-дік болып 4 буын?а б?лінеді. Себебі с?зді? ??рамында 4 дауысты дыбыс бар. Б?л с?з ашы? буын. Себебі дауыстыдан басталып, дауыссыз?а ая?талып т?р.
 3. Б?л с?з 4 буыннан т?р?анмен 2 жа?дайда тасымалданады.
 4.                               Себебі жал?ыз дауысты дыбысты жолды?
 5.                               екінші жа?ына ?алдырып кетуге болмайды.
 6.  
 7. С?зде т?бір мен ?осымшаны? арасында буын ?ндестігі бар. Себебі т?бірді? со??ы буыны мен жі?ішке бол?анды?тан о?ан жал?анатын ?осымшаны? да жі?ішке (дік) н?с?асы келіп т?р. Сонды?тан біз оны? жуан (ды?) н?с?асын алмаймыз.
 8. С?зде бір лексикалы?, бір грамматикалы? ма?ына бар.
 9. Синонимдік ?атары: Азатты?, Бостанды?,Т?уелсіздік

Алдымызда ?.Б.Т. дайынды?ы т?р. М?ны? бір ерекшелігі: ережені білмей т?рып, талдау о?ай?а т?спейді.

Тілші: Ахмет ата,?же! Немерелері?ізді? білімі ?те жа?сы екен. Сіздерге тамыры тере?ге кеткен м?уелі б?йтеректей, ?рпа?тары?ызды? ?ызы?ын к?ре бері?іздер. Тілім,дінім дейтін сауатты ?рпа?тары?ыз к?п болсын,сау болы?ыздар.

?ария:   ?ызым,батаменен ер к?герер деген,бата етейін.

 Ж?рген жері?ізден мол ?уаныш кернесін

 ?л- ?ызымыз ержетіп, білімге ??лаш сермесін

              Т?уелсіздік т??ырлы болып,абыройы ?рлесін

              Тіліміз, дініміз м??гілік ?лмесін.   АУМИН

Диктор:                     Г?лденерсі? ?лі де т?рленерсі?

                                  Сен м??гісі?, осыны б?рі білсін- дей келіп,

                                  ??рметті теледидар к?рермендері !

                                  Иманж?зді адамдай к?ндей к?ліп,

                                  Жары? д?ниедей жадырап с?йлейтін тіліміз м??гілік болсын!

                                  Келесі эфирде кездескенше.  Бай ?уатты болы?ыздар?

Ескендір Хасан?алиевті?  «Атамекен» ?ні орындалады, б?рі ?осылып айтады.

           

 

Просмотр содержимого документа
«"Г?лденерсі? ?лі де т?рленерсі?,?аза? тілі м??гісі?,осыны б?рі білсін".»

Атырау қаласы

3 орта мектептің

11 «А» сынып жетекшісі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі

Базрбаева Айжамал Сағынғалиқызы





Ашық тәрбие сағатының тақырыбы

«Гүлденерсің әлі де түрленерсің, Қазақ тілі мәңгісің, осыны бәрі білсін!»

Ашық тәрбие сағатының мақсаты: 2011жылдың 22 қыркүйек Тіл мерекесіне арналды. Биыл Тіл мерекесіне 22 жыл толып отыр. Қазақ халқы шешендік өнерді жоғары «Өнер алды-қызыл тіл» деп ұққан ата-бабамыз «от тілді, орақ тілді» нелер ділмәр шешендердің өсиет сөздерін, табан аузында таппақтап айтқан ақыл-нақылға толы ақындардың толғау, термелерін әлденеше ғасырлар бойы жадында сақтап,оны мәңгілікке пайдаға жарату.

Тәрбиелік мәні: Оқушылардың ана тіліне деген сүйіспеншілігін арттыру. Әр халықтың ана тілі-білімнің кілті... біздің жастарымыз ана тіліне жетік, білімді, мәдениетті болуға баулу.

Диктор : Кеш жарық, құрметті теледидар көрермендері ! Әдеттегідей сәрсенбі күні қорытынды жаңалықтармен таныс болыңыздар. Студияда әріптесім: Зейнур Бауыржанұлы

Қасымдағы әріптесім: Әлия Талғатқызы

Диктор: Аптаның басты жаңалықтары:

Тәубаның басы Тәуелсіздік болып, ұлттық тілдің, дәстүрдің, салт-сананың мызғымас тірегі болған тәуелсіздігіміздің 21 жылдығы қарсаңында, жылма-жыл бүкіл қазақстандықтар тойлап келе жатқан төл мерекеміз «Тіл мерекесі» бүгінгі жаңалығымыздың басты тақырыбы болмақ.

Тіл қасиетті, құдіретті, де киелі. Бұл қасиеттер бойға ананың ақ сүтімен дариды. Тіл өшпейді, қандай қиындықта да өз ұрпағының қанына, жанына өз ұрығын төгіп, өміршең күй кеше береді.

Кіршіксіз қардай сақтаңдар

Қазақтың тілі ғаламат

Ана тілі арым, иманым

Аманат саған,ұрпақ,аманат.

Тәуелсіздік тілектерінің бірі-тіл. Тіл-халқымыздың қазынасы, сан ғасырлық жүріп өткен жолымыздың шежіресі. Егемендігіміз баянды болсын деп, ұлттық рухымызға өріс тілеп, туған тілімізді көздің қарашығындай сақтауымыз керек деп жүрген Қазақстан Республикасы мемлекеттік тілінің атасы, ақын Мұхтар Шахановтың қазақ тілінің қолдау акциясынан түсірілген тілші Зүлфат Салауатқызының репортажына құлақ түріңіздер.

( Экраннан М.Шахановтың сөйлеген сөзі жіберіледі.)

Диктор: «Халқын сүйген-салтын да сүйер» дегендей, мұндай мереке –бір халықтың ұлттық байлығы. Сол себепті оны халықтың өз ұрпағы қастерлей білсе, басқалары да мойындары хақ. Жұрт алдында сөйлеу, шешендік,тапқырлық өнер осындай жанды, өнегелі істер арқылы бойға сіңбек. Міне, осындай жағдайларды біздің қазіргі ұрпағымыз, із басушы оқушыларымыз біліп, ескеріп, ана тілімізді ардақтап жүрген Оралдық апамыз Сайраш Әбішқызын сөзге тартқан тілші Әлия Абайқызының репортажын тыңдайық.

( Экраннан Әлия апамыздың ой-пікірі тыңдалады.)

Диктор: Орақ ауызды , от тілді жыраулар поэзиясының атасы Асанқайғы Сәбитұлы:

Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады,

Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады.

Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады-

десе, Абай атамыздың «Тіл өнері –дертпен тең» екендігіне жастарды елін,жерін,тілін сүюде өз үлесін қосып жүрген, ақын, әнші, жырау шебері, сазгер, қоғам қайраткері Бекболат Тілеуханов Абайдың «Сегіз аяқ» өлеңінен болашақта егеменді ел болып,халық болып қалуымыз, мына өсіп келе жатқан сіз бен бізге байланысты дейді.

( Экраннан Б.Тілеуханов «Сегіз аяқ» әнін айтады.)

Диктор: Ана тілін білмеуің, ананың арын төккендей,

Тілді бұзып сөйлеуің, өзіңді өзің сөккендей.

Тілде ақылың бой алса, тым алысқа бармассың,

Ана тілің жойылса, халық болып қалмассың,

Бұл орайда Атырау қаласы, №3 орта мектебі ұжымының да Тіл мерекесі қарсаңында жасап жатқан игі істерін мақтанышпен атауымызға болады. Атырау қаласы, №3 орта мектебінен түсірілген бейнематериалға зейін қоялық.

Әріптесіміз: Сауле Сағынғалиқызы сөз кезегі өзіңізде.

Тілші: Рахмет. Құрметті Атыраулықтар, №3 орта мектеп ұжымы және оқушылар! Бүгінгі «Тәуелсіздік тірегі – Тіл» мерекелеріңіз құтты болсын. Халқымыздың бастан өткерген тарихының әр беті бізге қымбат. Соған орай егеменді қазақ елінің жылнамасында өшпестей орын алған тіл мәселесі төңірегінде жасалып жатқан жұмыстар туралы осы мектептің директоры Сәрсенғалиева Жанар Үмбетқызын сөзге тартсақ.

Тілші: Әңгімеңізге рахмет, мектебіңіздегі ұстаздарыңыз және шәкірттеріңіз алдыңғы қатарлы орындардан көріне берсін. Табыс тілейміз.

Тілші: Осы мектептің 10 «а» сынып оқушыларының Тіл мерекесіне арнаған өздерінің шығарған өлеңі « Гүлдене бер, ана тілі» әнінің алғашқы тұсау кесеріне куә болайық.

Тіліші: Әндеріңіз тамаша екен. Шығармашылық жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.

Диктор: Ата-анамыз әлдилеп, Уатқан бізді баба тіл,

Осы тілді жек көрген дүниеде қалар құр.

Бағаласаң шынымен, баба тілі асыл дүр.

Шешендік нақылдар мен толғаулар-ділмар ата–бабамыздың алтыннан соққан сөз сарайы, тіл маржаны, ақыл ойдың дариясы, қасиетті ата-бабамыздың келер ұрпаққа айтып кеткен кір шалмас өсиеті мол мұра.

Атырау қаласының тұрғыны Дәрібаев Ахмет қарияның отбасылары «Тіл мерекесін» қалай қабылдайтындығын түсіріп қайтқан әріптесіміз Айзада Қуанышқызының бейне түсірілімінен.

Тілші: Ахмет ата! Әсел әже! Сәлематсыздар ма? Бүгінгі мереке –өзіміздің туған ана тіліміздің- мемлекеттік тіл мәртебесіне жеткен мереке күні ғой,құтты болсын!

« Тілім барда,қазағым бар, халқым бар,

Дәстүрім бар, ата жолы ,салтым бар» дегендей, тіл мерекесіне қандай тілек айтасыздар.

Ахмет қария: Қызым жылына бір келетін «Ана тілі» мерекесі құтты болсын деймін. Қазақ тілі-дара тіл, дана тіл, баба тіл деуге болады. Тіл болмаса, ұлт бола ма? Ұлттың болашағы тілінде. Елбасымыздың жасап жатқан саясаты, соның ішінде Тілге деген жасалынып жатқан жұмыстары көңілге қонымды. Бүкіл халық Президентімізге риза, аман-сау,тіл көзден аман жүрсін дейміз. Өзім 50 жылдай мұнай саласында еңбек еттім, еңбегімнің арқасында зейнеткерлікке шықтым.Мына бәйбішемде денсаулық саласында қызмет етті, ол да зейнеткер.

Әсел әже: Айналайын,4 ұл, 4 қыз тәрбиеледік, барлық балаларым №3 орта мектебінен оқып шықты. Бір-бір маман иесі. Осындай биікке жетулері ұстаздарының арқасы. Осыны пайдаланып, мектеп мұғалімдеріне көп-көп алғысымызды айтамыз. Балаларымыз қазақша оқыды,жастарға айтар тілегім: балаларыңызды қазақша оқытыңыздар деймін.

Мынау үлкен немерем биыл 11-сыныпта, аты -Айзада, қолымыздағы баламыздан кіші немерем-Диас.

Тілші: (немерелерін сөзге тартады.) Қазақ тілі мерекесі туралы не айтасыздар, қазақ тілі пәні туралы және қандай жақсы тілектеріңіз бар?

Немере : Атым- Диас. №3 орта мектебінде 6-сыныпта оқимын. Сабағымды 4-5 ке оқып жатырмын. Өзім өлең шығарумен айналысамын. Осы мерекеге мына өлеңім бар.

Қазақ тілі-зат есім мен етістік

Уа,халайық, қашан тілсіз жетістік

Оқушының сөздік қорын молайтар

Қазақ тілі-баға жетпес жетістік

Қазақ тілі –біздің туған анамыз

Анамыздай сыйлап, бағып қағамыз

Қазақ тілін бағаласақ,қалай біз

Өзіміздің сондай болмақ бағамыз.


Немере: атым –Айзада. Биыл 11-сыныпта оқып жатырмын. Қазақ тілінен 5-сыныптан бері Айжамал апайымыз береді.

Қазақ тілінен талдау әдістерін түрлі тәсілмен,әсіресе математикалық және сатылай кешенді талдау тәсілін шебер үйрендім. Мысалы: «Егемендік» деген сөзге фонологиялық талдау жұмысын

Егемендік




 1. Бұл сөз айтылу, жасалу, жазылу жолдарына қарай-жіңішке буынды сөз.Себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке дауыстылар.

 2. Бұл сөз: е-ге-мен-дік болып 4 буынға бөлінеді. Себебі сөздің құрамында 4 дауысты дыбыс бар. Бұл сөз ашық буын. Себебі дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталып тұр.

 3. Бұл сөз 4 буыннан тұрғанмен 2 жағдайда тасымалданады.

Еге- Себебі жалғыз дауысты дыбысты жолдың

мен- екінші жағына қалдырып кетуге болмайды.

дік

 1. Сөзде түбір мен қосымшаның арасында буын үндестігі бар. Себебі түбірдің соңғы буыны мен жіңішке болғандықтан оған жалғанатын қосымшаның да жіңішке (дік) нұсқасы келіп тұр. Сондықтан біз оның жуан (дық) нұсқасын алмаймыз.

 2. Сөзде бір лексикалық, бір грамматикалық мағына бар.

 3. Синонимдік қатары: Азаттық, Бостандық,Тәуелсіздік

Алдымызда Ұ.Б.Т. дайындығы тұр. Мұның бір ерекшелігі: ережені білмей тұрып, талдау оңайға түспейді.

Тілші: Ахмет ата,әже! Немерелеріңіздің білімі өте жақсы екен. Сіздерге тамыры тереңге кеткен мәуелі бәйтеректей, ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіздер. Тілім,дінім дейтін сауатты ұрпақтарыңыз көп болсын,сау болыңыздар.

Қария: Қызым,батаменен ер көгерер деген,бата етейін.

Жүрген жеріңізден мол қуаныш кернесін

Ұл- қызымыз ержетіп, білімге құлаш сермесін

Тәуелсіздік тұғырлы болып,абыройы өрлесін

Тіліміз, дініміз мәңгілік өлмесін. АУМИН

Диктор: Әуездісің, әсем тілі елімнің

Әуенісің ұлан-байтақ жерімнің

Самғай берші шартарапқа өр үнің –дей келіп, Құрметті теледидар көрермендері, бізде бұл мерекеге шашусыз келгеніміз жоқ, Әріптесім Зейнур Бауыржанұлының сөзі мен әні Шона Смаханұлы мен Әбіүйрбек Тінәлиевтің «Анамның тілі» әнін қабыл алыңыздар.

Диктор: Тегін білмеу-жетесіздік жат маған,

Тілім –арым,ол арымнан аттаман

Дүние есігін сол тілменен ашқамын

Келмеске де сол тілменен аттанам.

Біз қазақ деген мал баққан елміз,

Бірақ ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз,

Еліміздің құт- береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын

деп найзаға үкі таққан елміз.

Басымыздан сөз асырмаған елміз.

Сондықтан да егемен еліміздің алдында тұрған көп міндеттердің бірі-жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру, өз ана тілін айқын да анық терең оқыту және соған жағдай жасау.

Диктор: Гүлденерсің әлі де түрленерсің

Сен мәңгісің, осыны бәрі білсін- дей келіп,

Құрметті теледидар көрермендері !

Иманжүзді адамдай күндей күліп,

Жарық дүниедей жадырап сөйлейтін тіліміз мәңгілік болсын!

Келесі эфирде кездескенше. Бай қуатты болыңыздар?


Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен» әні орындалады, бәрі қосылып айтады.




Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
"Г?лденерсі? ?лі де т?рленерсі?,?аза? тілі м??гісі?,осыны б?рі білсін".

Автор: Базарбаева Айжамал Са?ын?али?ызы

Дата: 28.03.2016

Номер свидетельства: 311329

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства