kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Заттармен б?йымдарды бейнелеу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:  Заттармен  б?йымдарды  бейнелу.

Сабакты? ма?саты.

Білімдік:  О?ушыларды? бояу т?стері жайлы танымт?сінігін ке?ейту. Оларды? бояумен ж?мыс істеу ?діс т?сілдерін арттыру, дамыту, м?мкіндігінше шы?армашылы? ж?мыс жасау.

Т?рбиелік:            Практикалы? ж?мыс істеуге

о?ушыларды жатты?тыр

 Дамыту:             К?ркемдік тал?амын дамыту.

Саба? ?дісі:                    С?здік,к?ркемдік,практикалы?.

Саба? типі:                     Аралас саба?.

Саба? ??ралы:       Аль­бом, карындаш, акварель, кылкалам, диафильм,

репро­дукция, иллюстрация, слайд, т.о.

Саба?  ??рылымы:        1.?йымдастыру кезе?і  2мин

                                        2.?й тапсырмасын тексеру  кезе?і5 мин

                                        3.Білімді жан жа?ты тексеру кезе?і 3 мин

                                        4.Жа?а білімді ме?геру кезе?і 25 мин

                                        5. Жа?а білімді бекіту кезе?і 5 мин.

                                        6.?й тапсырмасын беру. 3 мин

   7.Саба?ты ?ортындылау. 2мин

 Саба? барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і 

а)О?ушыларды т?гендеу,саба?а бейімдеу.

 2.?й тапсырмасын тексеру  кезе?і

   а) .

3.Білімді жан жа?ты тексеру кезе?і

  а) Т?с дегеніміз не?

  б) Т?сті? т?рлерін ата.

4.Жа?а білімді ме?геру кезе?

О?ушылар бірінші сыныптан бастап бояу т?рлерімен таныс. Оларды? бояуды ?абылдау, к?ре білу, ж?мыс істеу іс-?рекеттерін арттыру ?шін ?немі пысы?тап отыр?ан ж?н. ?сіресе, негізгі т?с ж?не ?осымша т?стер, жылы ж?не суы? бояуларды д?рыс ажырату?а айры?ша назар аударып, ?немі жатты?улар жасату ?ажет.

Т?стерді? жалпы сипаты о?ушылардан білімділік пен сезімталды?ты, ішкі жан д?ние байлы?ын, т?сінік-т?йсік молды?ын талап етеді.

Балаларды? т?с туралы т?сінігін дамыту ?шін п?н м??алімі оларды таби?ат к?рінісіндегі ?р алуан т?стерді байкап к?ре білуге да?дыландырады.

Т?сті ме?геруді? е? ал?ашкы ?адамы — негізгі т?стерді д?рыс тандау, ?ылкаламмен ж?йелі ж?мыс істеу.

Екінші, турлі т?сті бояу іздеуде, бояуларды бір-біріне араластыра білуде т?ртапкыш та?тайша немесе (палитра) желім та?тайшаны колдана білу.

Акварель бояуында су не??рлым к?п болса, жа?ыл?ан бояу со??рлым м?лдіреп т?седі. Бояу мен ?а?азды д?рыс та?дап, оларды? ?зіндік ерекшеліктерін акварель бояуымен ж?мыс істеуде ?тымды ?олдана білген ж?н.

Бояуды пайдалан?анда беткі ?абатын ?ыл?алам?а же?іл ж??у ?шін оны? бетін сулап ал?ан орынды.

Бояуды кіші-гірім да? (мазок) т?рінде байланыстыра жа?у керек.

Бояу т?сті бояулар (хроматикалык) ж?не т?ссіз бояулар (ахроматикальщ) болып екіге б?лінетінін бастауыш сыныптан білесі?дер.

М?нда т?ссіз бояулар жары?ты? т?су де?гейімен аны?талады. Ал т?сті бояулар т?с ??іне, жары?ты?ына, ?аны?ты?ына байланысты ажыратылады.

Живопись ж?мысын жазуда е? алдымен бейнелейтін н?с?аны? жалпы т?с ??рылымын зейінді шешіп ал?ан орынды. Е? жары? ж?не е? ?ара??ы жердегі т?с да?тары мен к?штеріні? негізгі айырмашылы?ы кандай екенін айкындау ар?ылы негізгі т?с ?атынастарын шешеміз.

Мысалы, кызыл алманы ?? (аром) ретінде ?ойыл?ан к?лгін матамен салыстыра отырып, алма т?сіні? жары?ырак екенін, алмада?ы к?лгін т?с дактары к?лгін мата?а Караганда ?аны?ыра? екендігін байкаймыз.

Т?стік ре? ашы?ты? пен ?аныктылы? т?стерді? негізгі сипаттары деп аталады. Егер осы сипаттарды? бірі езгеріске ?шыраса, м?ны? ?зі т?сті ?згертіп жібереді.

Сонды?тан суретті бояумен орында?анда оны к?ндізгі жары?та салу кажет. Жасанды жары?та бояумен сурет салу?а болмайды. ?йткені т?стер ?згеріп кетеді.

Н?рсені? ?зіні? ??і негізгі т?с (локальді) деп аталады. Негізгі т?с деп н?рсені? ?зіне т?н, к?зге ай?ын т?сіп т?ратын ??ді айтады. Мысалы, алма — ?ызыл, с?біз — сары, кияр — жасыл, т.б.

Бірак негізгі т?с таби?и жары?ты? т?суіне, оны? ке?істікте алыс-жа?ын т?руына, жанында?ы бас?а т?стерді? ?серіне ?арай ?немі ?згереді. Н?рсені ?зіне ?арап сал?анда ?аны??ан т?сті? бірте-бірте б?се? т?ске к?шіп отыратынын немесе б?се? т?сті? екінші т?ске к?шуін жиі кездестіруге болады.

  5. Жа?а білімді бекіту кезе?і

Окушыларды бейнелеу ?нері о?улы?ында к?рсетілген т?с ше?берлерімен ж?мыс істеуге жатты?тыр?ан ж?н.

Тапсырма. Натюрморт орында, жылы ж?не суы? рендерге арнап сурет сал

Просмотр содержимого документа
«Заттармен б?йымдарды бейнелеу »

Сабақтың тақырыбы: Заттармен бұйымдарды бейнелу.

Сабактың мақсаты. Білімдік: Оқушылардың бояу түстері жайлы танымтүсінігін кеңейту. Олардың бояумен жүмыс істеу әдіс төсілдерін арттыру, дамыту, мүмкіндігінше шығармашылық жұмыс жасау.

Тәрбиелік: Практикалық жұмыс істеуге

оқушыларды жаттықтыр

Дамыту: Көркемдік талғамын дамыту.

Сабақ әдісі: Сөздік ,көркемдік,практикалық.

Сабақ типі: Аралас сабақ.

Сабақ құралы: Аль­бом, карындаш, акварель, кылкалам, диафильм,

репро­дукция, иллюстрация, слайд, т.о.

Сабақ құрылымы: 1.Ұйымдастыру кезеңі 2мин

2.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі5 мин

3.Білімді жан жақты тексеру кезеңі 3 мин

4.Жаңа білімді меңгеру кезеңі 25 мин

5. Жаңа білімді бекіту кезеңі 5 мин.

6.Үй тапсырмасын беру. 3 мин

7.Сабақты қортындылау. 2мин

Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі

а)Оқушыларды түгендеу,сабақа бейімдеу.

2.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

а) .

3.Білімді жан жақты тексеру кезеңі

а) Түс дегеніміз не?

б) Түстің түрлерін ата.

4.Жаңа білімді меңгеру кезең

Оқушылар бірінші сыныптан бастап бояу түрлерімен таныс. Олардың бояуды қабылдау, көре білу, жүмыс істеу іс-әрекеттерін арттыру үшін үнемі пысықтап отырған жөн. Әсіресе, негізгі түс жөне қосымша түстер, жылы және суық бояуларды дұрыс ажыратуға айрықша назар аударып, үнемі жаттығулар жасату қажет.

Түстердің жалпы сипаты оқушылардан білімділік пен сезімталдықты, ішкі жан дүние байлығын, түсінік-түйсік молдығын талап етеді.

Балалардың түс туралы түсінігін дамыту үшін пән мүғалімі оларды табиғат көрінісіндегі әр алуан түстерді байкап көре білуге дағдыландырады.

Түсті меңгерудің ең алғашкы қадамы — негізгі түстерді дұрыс тандау, қылкаламмен жүйелі жүмыс істеу.

Екінші, турлі түсті бояу іздеуде, бояуларды бір-біріне араластыра білуде түртапкыш тақтайша немесе (палитра) желім таңтайшаны колдана білу.

Акварель бояуында су неғұрлым көп болса, жағылған бояу соғұрлым мөлдіреп түседі. Бояу мен қағазды дұрыс таңдап, олардың өзіндік ерекшеліктерін акварель бояуымен жұмыс істеуде ұтымды қолдана білген жөн.

Бояуды пайдаланғанда беткі қабатын қылқаламға жеңіл жұғу үшін оның бетін сулап алған орынды.

Бояуды кіші-гірім дақ (мазок) түрінде байланыстыра жағу керек.

Бояу түсті бояулар (хроматикалык) және түссіз бояулар (ахроматикальщ) болып екіге бөлінетінін бастауыш сыныптан білесіңдер.

Мұнда түссіз бояулар жарықтың түсу деңгейімен анықталады. Ал түсті бояулар түс өңіне, жарықтығына, қанықтығына байланысты ажыратылады.

Живопись жұмысын жазуда ең алдымен бейнелейтін нұсқаның жалпы түс құрылымын зейінді шешіп алған орынды. Ең жарық және ең қараңғы жердегі түс дақтары мен күштерінің негізгі айырмашылығы кандай екенін айкындау арқылы негізгі түс қатынастарын шешеміз.

Мысалы, кызыл алманы өң (аром) ретінде қойылған күлгін матамен салыстыра отырып, алма түсінің жарықырак екенін, алмадағы күлгін түс дактары күлгін матаға Караганда қанықырақ екендігін байкаймыз.

Түстік рең ашықтық пен қаныктылық түстердің негізгі сипаттары деп аталады. Егер осы сипаттардың бірі езгеріске үшыраса, мүның өзі түсті өзгертіп жібереді.

Сондықтан суретті бояумен орындағанда оны күндізгі жарықта салу кажет. Жасанды жарықта бояумен сурет салуға болмайды. Өйткені түстер өзгеріп кетеді.

Нәрсенің өзінің өңі негізгі түс (локальді) деп аталады. Негізгі түс деп нәрсенің өзіне тән, көзге айқын түсіп тұратын өңді айтады. Мысалы, алма — қызыл, сәбіз — сары, кияр — жасыл, т.б.

Бірак негізгі түс табиғи жарықтың түсуіне, оның кеңістікте алыс-жақын тұруына, жанындағы басқа түстердің әсеріне қарай үнемі өзгереді. Нәрсені өзіне қарап салғанда қаныққан түстің бірте-бірте бәсең түске көшіп отыратынын немесе бәсең түстің екінші түске көшуін жиі кездестіруге болады.

5. Жаңа білімді бекіту кезеңі

Окушыларды бейнелеу өнері оқулығында көрсетілген түс шеңберлерімен жұмыс істеуге жаттықтырған жөн.

Тапсырма. Натюрморт орында, жылы жөне суық рендерге арнап сурет сал


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Заттармен б?йымдарды бейнелеу

Автор: ?мірза?ова ??ндыз Оралбай?ызы

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193216

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства