kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Н?рсені? негізгі екі к?рінісі бойынша оны? ?шінші негізгі к?рінісін салу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сызу п?ні. 9-сынып.            ?ыдырмолдин Амангелды Шаймуратович

Та?ырыбы

Н?рсені? негізгі екі к?рінісі бойынша оны? ?шінші негізгі к?рінісін салу

Ма?саты

Берілген материал туралы толы? ма?л?мат алады, оны сипаттай алады, ке?істікті елестете алады, топта ж?мыс жасай алады

К?тілетін н?тиже

Та?ырыпты  ?ЗДІГІНЕН  ме?гереді, сипаттап ой ?орыта біледі, топта ж?мыс істей алады.

 Т?йінді идея

Саба?та ???анын ?мірмен байланыстыра алады.

Саба?ты? т?рі

Аралас саба?

?ажетті ??ралдар

Пара?, маркер, стикер. АКТ, домино, лото, бас?а да ресурстар.

Тапсырмалар

Топты?-ж?пты? ж?мыстар, жеке ж?мыс, ?абілетті о?ушымен ж?мыс.

Саба?ты? кезе?дері

Модуль

М??алімні? ?рекеті:

О?ушыны? ?рекеті:

Мотивациялы? кезе?

1 мин

1 мин

1 мин

 Ма?ынаны тану

2 мин

Топты? ж?мыс

15 мин

Топты?-ж?пты? ж?мыс

20мин

1 мин

Ойтол?аныс

2 мин

Ба?алау

1 мин

Кері байланыс

1 мин

1.Жа?ымды ахуал ту?ызу (жан-жа?тан келген топ м?шелерін таныстыру)

2.Топ?а б?лу.Домино ??растыру ар?ылы.

3. Топ ережесін ?алыптастыруды ?сыну

1.АКТ ?олдану(Н?рсені? негізгі екі к?рінісі ар?ылы ?шінші негізгі к?рінісін салу ?дісі бейнеленген видеороликті к?рсету.

2. Фильмге ж?не топтар ??растыр?ан домино?а ?арап,??гімені? не туралы болатынын

?здерінен с?рау.

2. «Н?рсені? негізгі екі к?рінісі бойынша оны? ?шінші негізгі к?рінісін салу» та?ырыбыны?  та?ырыпшаларын ?ш топ?а б?ліп беру. ?здеріне берілген та?ырыпты толы?тыру  ?шін ?осымша ресурстарды ?сыну:     интернет материалдары, перфокарта.

«?зін-?зі о?ыту ?дісін»   ?олданады.(топты? ?рбір м?шесі бас?а топты? бір-бір м?шесімен кездесіп, ?з а?паратын т?сіндіруі тиіс ж?не оны ты?дауы тиіс екендігін т?сіндіру)

 Топтар ауыс?ан сайын сергіту с?ті ретінде музыка ?ойылады.

?олданыл?ан интерактивті о?ыту ?дісіні? тимділігіне к?з  жеткізу ?шін о?ыту пирамидасын ??руды тапсыру.

Пирамиданы? ?німділігі жо?арыдан     т?менге ?арай арта т?седі.

Интербелсенді та?тада  пирамиданы? д?рыс вариантын ашып, топтарды? жауаптарымен с?йкестігін салыстырады

«Ба?даршам» ?дісімен     топтарды? бірін-бірі ба?алауын ?йымдастырады.

«нені? д?мін татты??»

«не д?мді?»

«не д?мсіз?» кері байланыс та?тасын   дайындап ?ояды

?ркім ?з есіміне ?оса, келген жеріні? ерекшелігіне сай бір те?еу ?осып айтады (Мен-Лаура, арайлы А?суаттан келдім.)

Домино ??растыру н?тижесінде шы??ан шартты белгілеріне с?йкес топтар?а б?лініп отырады.

-Топ басшысын сайлау

-Бірін-бірі ты?дай білу

-Кезекпен с?йлеу

-Топ м?шелерімен а?ылдасу

-Ба?алау кезінде шынайы болу

Фильмді м??ият ?арайды,жа?а саба?   туралы болжам жасайды.

Жа?а саба?ты? та?ырыбын ай?ындайды.

  Топ м?шелері топ ережесін са?тай  отырып, ?здеріне тиісті материалды о?ып, тал?ылап,?осымша ресурстарды пайдаланып,  бас?а топтар?а т?сіндіруге дайындалады.

Стикерге кілтті с?здерді немесе ?ыс?а тезис  жазып алады.

Топ м?шелері топ ережесін са?тай отырып,бас?а топтармен а?парат алмасады.Мынадай ба?ыт бойынша:

Музыка?а ?осылып жаппай билейді.

   О?ушы к?бірек т?сінеді, егер де:

-?зі о?ыса

-М??алімні? баянда?анын ты?даса    -Жазып алса (визуалды)                       -Біреумен тал?ыласа                           -Іс-?рекетте ?олданса                          -?зі біреуге т?сіндірсе                        Жо?арыда?ы с?здерді ?р топ ?зіне берілген  пирамида?а ма?ыздылы?ына ?арай жо?арыдан т?мен ?арай орналастырады.

Алдын-ала таратыл?ан ба?даршам к?здерін с?йкесінше ?р топ ?шін ?рбір адам к?тереді.

«?ызыл» - ?те жа?сы

«жасыл» - жа?сы

«сары» - ескертуім бар

«?рбір пікір ??нды». Стикерге жазыл?ан пікірлер кері байланыс та?тасына жабыстырылыды.

Просмотр содержимого документа
«Н?рсені? негізгі екі к?рінісі бойынша оны? ?шінші негізгі к?рінісін салу »

Сызу пәні. 9-сынып. Қыдырмолдин Амангелды Шаймуратович

Тақырыбы

Нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу

Мақсаты

Берілген материал туралы толық мағлұмат алады, оны сипаттай алады, кеңістікті елестете алады, топта жұмыс жасай алады

Күтілетін нәтиже

Тақырыпты ӨЗДІГІНЕН меңгереді, сипаттап ой қорыта біледі, топта жұмыс істей алады.

Түйінді идея

Сабақта ұққанын өмірмен байланыстыра алады.

Сабақтың түрі

Аралас сабақ

Қажетті құралдар

Парақ, маркер, стикер. АКТ, домино, лото, басқа да ресурстар.

Тапсырмалар

Топтық-жұптық жұмыстар, жеке жұмыс, қабілетті оқушымен жұмыс.

Сабақтың кезеңдері

Модуль


Мұғалімнің әрекеті:

Оқушының әрекеті:


Мотивациялық кезең

1 мин

1 мин
1 мин


Мағынаны тану


2 мин
Топтық жұмыс

15 мин
Топтық-жұптық жұмыс

20мин


1 мин
Ойтолғаныс

2 минБағалау

1 мин

Кері байланыс

1 мин


1.Жағымды ахуал туғызу (жан-жақтан келген топ мүшелерін таныстыру)


2.Топқа бөлу.Домино құрастыру арқылы.
3. Топ ережесін қалыптастыруды ұсыну

1.АКТ қолдану(Нәрсенің негізгі екі көрінісі арқылы үшінші негізгі көрінісін салу әдісі бейнеленген видеороликті көрсету.


2. Фильмге және топтар құрастырған доминоға қарап,әңгіменің не туралы болатынын

өздерінен сұрау...


2. «Нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу» тақырыбының тақырыпшаларын үш топқа бөліп беру. Өздеріне берілген тақырыпты толықтыру үшін қосымша ресурстарды ұсыну: интернет материалдары, перфокарта.


«Өзін-өзі оқыту әдісін» қолданады.(топтың әрбір мүшесі басқа топтың бір-бір мүшесімен кездесіп, өз ақпаратын түсіндіруі тиіс және оны тыңдауы тиіс екендігін түсіндіру)Топтар ауысқан сайын сергіту сәті ретінде музыка қойылады.


Қолданылған интерактивті оқыту әдісінің тимділігіне көз жеткізу үшін оқыту пирамидасын құруды тапсыру.

Пирамиданың өнімділігі жоғарыдан төменге қарай арта түседі.Интербелсенді тақтада пирамиданың дұрыс вариантын ашып, топтардың жауаптарымен сәйкестігін салыстырады


«Бағдаршам» әдісімен топтардың бірін-бірі бағалауын ұйымдастырады.«ненің дәмін таттық?»

«не дәмді?»

«не дәмсіз?» кері байланыс тақтасын дайындап қояды


Әркім өз есіміне қоса, келген жерінің ерекшелігіне сай бір теңеу қосып айтады (Мен-Лаура, арайлы Ақсуаттан келдім...)


Домино құрастыру нәтижесінде шыққан шартты белгілеріне сәйкес топтарға бөлініп отырады.


-Топ басшысын сайлау

-Бірін-бірі тыңдай білу

-Кезекпен сөйлеу

-Топ мүшелерімен ақылдасу

-Бағалау кезінде шынайы болуФильмді мұқият қарайды,жаңа сабақ туралы болжам жасайды.Жаңа сабақтың тақырыбын айқындайды.

Топ мүшелері топ ережесін сақтай отырып, өздеріне тиісті материалды оқып, талқылап,қосымша ресурстарды пайдаланып, басқа топтарға түсіндіруге дайындалады.

Стикерге кілтті сөздерді немесе қысқа тезис жазып алады.Топ мүшелері топ ережесін сақтай отырып,басқа топтармен ақпарат алмасады.Мынадай бағыт бойынша:


Музыкаға қосылып жаппай билейді.
Оқушы көбірек түсінеді, егер де:


-Өзі оқыса

-Мұғалімнің баяндағанын тыңдаса -Жазып алса (визуалды) -Біреумен талқыласа -Іс-әрекетте қолданса -Өзі біреуге түсіндірсе Жоғарыдағы сөздерді әр топ өзіне берілген пирамидаға маңыздылығына қарай жоғарыдан төмен қарай орналастырады.

Алдын-ала таратылған бағдаршам көздерін сәйкесінше әр топ үшін әрбір адам көтереді.

«қызыл» - өте жақсы

«жасыл» - жақсы

«сары» - ескертуім бар


«Әрбір пікір құнды». Стикерге жазылған пікірлер кері байланыс тақтасына жабыстырылыды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Н?рсені? негізгі екі к?рінісі бойынша оны? ?шінші негізгі к?рінісін салу

Автор: ?ыдырмолдин Амангелді Шайм?рат?лы

Дата: 24.10.2015

Номер свидетельства: 243394

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства