kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Астананы? с?улет ?нері сыныптан тыс ж?мыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ?аза?стан ке? - байта? ел. Ма?саты: О?ушыларды ?аза?станды? патриотизм рухына т?рбиелеу. Оларды Отанын, елін, жерін с?юге баулу, ту?ан елге ??рмет сезімін ?алыптастыру. К?рнекілігі: Саба?ты? та?ырыбы жазыл?ан плакат. Ана тілі туралы на?ыл с?здер. ?аза?станны? Елта?басы мен Туы. ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! 1990 жылы 25- ?азанда ?аза? КСР-ні? жо?ар?ы Ке?есі мемлекеттік егемен туралы Декларация ?абылданды. 25-?азан 1991 жылы Республика к?ні болып белгіленді, б?л к?н жыл сайын ресми мейрам ретінде аталып ?тіледі. ?аза?стан егеменді ж?не т?уелсіз мемлекет ретінде ?алыптасты ж?не ?лемдік ?о?амды?ты? толы? ???ылы м?шесі оны? ажыра?ысыз б?лігі болады деп т?жырымдама жасау?а болады. Интеллектуалды сайысымызды бастамас б?рын ?діл ?азылар сайлап, оларды орта?а ша?ырайы?. ?діл?азы, а??азы?а бір с?лем! ?ділдікке бас иеді к?ллі ?лем. Ж?йірік озар сайыстарда неше бір, Сарап?а сап ?ділдікпен шеше біл ! Сайыс?а 4 о?ушы ?атысады. Орта?а сайыскерлерді ша?ырып, оларды? жа?сы жа?тарын сипаттап, таныстыру. ?ту шарты. 1.«Б?йге». ?арап т?рмай б?йгеге ері?із, Ш?кірттерге ?діл шешім бері?із. Ж?зден ж?йірік мы?нан т?лпар шы?арар, Б?йге, б?йге, б?йгелерді к?рі?із! ?аза?стан туралы 16 с?ра? беріледі, кім бірінші ?ол к?терсе, сол жауап береді. ?р жауап?а 10 ?пайдан беріледі. 1.Мемлекеттік Ту дегеніміз не ? Белгілі бір елді? ма?сатын к?рсететін матадан жасал?ан белгі. 2.Мемлекеттік Елта?ба дегеніміз не ? Бір елді? ерекшелігін к?рсететін белгі. 3.Мемлекеттік ?н?ран дегеніміз не ? Бір елді? тарихын, ойын айтатын, ?ран тастайтын шума?тар. 4.Мемлекеттік Туды? т?сі неге к?гілдір? ?аза? хал?ы к?к Т??іріне табын?ан, к?гілдір т?с ашы?ты?ты, даналы?ты ме?зейді, 5.Елта?бада?ы ша?ыра? нені бейнелйді? Бірт?тасты?ты, б?лінбейтіндікті білдіреді. 6. ?н?ранны? бірінші шума?ыны? ма?ынасы. 7. ?н?ранны? екінші шума?ыны? ма?ынасы 8. ?н?ранны? ?шінші шума?ыны? ма?ынасы 9. Туда?ы ?ыран белгісі нені білдіреді? - ?аза? хал?ыны? еркіндікті с?йетіндігін д?лелдейді. 10. Туда?ы ?рнек нені білдіреді? - Ата – салтымызды білдіреді. 11. Елта?бада?ы ?ос пыра? нені білдіреді? - Ай м?йізді пыра?та ша?ыра?ты, бірлікті са?тап т?р. 12. Елта?бада?ы бесж?лдыз нені білдіреді? Бес континентті елдермен ?арым – ?атынас жасау?а даярлы?ын д?лелдейді. 13.Елта?бада?ы ?АЗА?СТАН жазуы нені білдіреді? ?аза? елі сонау ІХ ?асырдан бар екендігін к?рсетеді. 14.Ту?ан к?нні? бейнесі нені білдіреді? К?ндей Н?рланып, шапа?ын шашуды білдіреді. 15.Туды? авторы. - Ш?кен Ниязбеков 16.Елта?баны? авторы. - Шотаман Уалиханов ІІ. «Тап?ырлы?» Келді кезек тап?ырлы?пен шешуге, Жауаптарын к?штілерге есуге. ?аза?, орыс, а?ылшынды білсе?із, 30 ?пай ш?кірт са?ан несібе. тап?ырлы? кезе?інде ж?мба? немесе ма?ал айтылады, жауабын ?ш тілде жазып к?рсету керек. Мысалы: Тау мен тасты су б?зар Адамзатты не б?зар? (с?з, слова, word) 1. Кімнен ш?кірт озар? (м??алім, учитель ) 2. ?нер алды ?андай тіл?(?ызыл, красный ) 3. ?нерліні кім с?йеді? ( бала, мальчик, ) 4. ?лды? ?лты-?кеге, ?ызды? ?лты ? (шешеге, мать, ) 5. Жылай-жылай ары? ?азса?, К?ле-к?ле не ішерсі?? (су, вода, ) Ана тілінде с?йлеу, о?ан деген к?з?арас е? зор адамшылы?, м?дениеттілік, т?рбиелік, ?дептілік ?лшемі болып табылады.Оны? м?ні - ер азаматты? ана тілін Отанындай, ту?ан хал?ындай, ата – бабасындай с?йіп, арда?тап, ол тілде с?йлеуді т??іріні? ?лы сыйындай к?руінде. Адамды екі н?рсе ?артайтпайды: бірі жа?сы мінез, екіншісі – жа?сы с?з. Келесі кезе? ІІІ. «К?кпар» п?н м??алімдері с?ра? ?ойып жауап алынады. ?р жауап 10 ?паймен ба?аланады. Сен де болды? маманды?ты? иесі, Не істер еді? б?л ?мірге ж?йелі. Асыл тастан ?нер жастан шы?ар деп, Бабам айт?ан, баба с?зі киелі. М??гі ба?и есте ?алар, ?ызы?ты бір жиын болсын. Білімдіден ш?кірт озар, С?ра?тары ?иын болсын. Осы айналымнан кейін ?пай саны аз о?ушы ойыннан шы?ады. ?пайы аз ?міткерлерді ?азылар ал?асы айтады. С?йлей білу де ?нер. Ол арымай- талмай шешендік сырын зерттеуді, жатты?уды, мол білімді, ой-?рісі мен ?иял ке?істігін ?ажет етеді. ?сем с?йлеуге к?п ты?дап, к?п о?ып, халы?ты? ауыз ?дебиетін, ?сіресе тап?ырлы? пен тере? ойды? інжу- маржандары – ма?ал-м?телдерді жетік біліп, сырына ??ілу ар?ылы, кітапты к?п о?у ар?ылы жатты?ып т?селеді. Келесі кезе?. ІV. «Тілмар» Білімдіден шы?ады ал?ыр, Шешендікпен бол?ан ?ой барлы? к?сем. Сайра ш?кірт, суырылып шары?ташы, ?алмасын б?л жарыста сені? есе?. ?аза?станны? жері туралы та?ырып беріледі. 2-3 минут уа?ытта ділмарлы? ?нерін к?рсету керек. V.«Жор?а» ?пайды к?п жина?ан екі адам жарысады. 1 минут ішінде 15 с?ра??а жауап береді. Осы кезе?нен кейін ?діл?азылар к?п ?пай жина?ан сайыскерді айтады. Марапаттайды. ?аза? жері г?лденіп, ?ызыр баба ?олдасын. Барша?ыз?а ба? тілеймін, ?зім ?стаз бол?ан со? деп «?аза?стан ке? – байта? ел» интеллектуалды сайсымызды ая?таймын. Барлы?ы?ыз?а рахмет !

Просмотр содержимого документа
«Астананы? с?улет ?нері сыныптан тыс ж?мыс »

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан кең - байтақ ел.

Мақсаты: Оқушыларды қазақстандық патриотизм

рухына тәрбиелеу. Оларды Отанын, елін,

жерін сүюге баулу, туған елге құрмет

сезімін қалыптастыру.

Көрнекілігі: Сабақтың тақырыбы жазылған плакат.

Ана тілі туралы нақыл сөздер.

Қазақстанның Елтаңбасы мен Туы.

Құрметті ұстаздар мен оқушылар! 1990 жылы 25- қазанда Қазақ КСР-нің жоғарғы Кеңесі мемлекеттік егемен туралы Декларация қабылданды.

25-қазан 1991 жылы Республика күні болып белгіленді, бұл күн жыл сайын ресми мейрам ретінде аталып өтіледі. Қазақстан егеменді және тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасты және әлемдік қоғамдықтың толық құқылы мүшесі оның ажырағысыз бөлігі болады деп тұжырымдама жасауға болады.

Интеллектуалды сайысымызды бастамас бұрын әділ қазылар сайлап, оларды ортаға шақырайық.

Әділқазы, аққазыға бір сәлем!

Әділдікке бас иеді күллі әлем.

Жүйірік озар сайыстарда неше бір,

Сарапқа сап әділдікпен шеше біл !

Сайысқа 4 оқушы қатысады. Ортаға сайыскерлерді шақырып, олардың жақсы жақтарын сипаттап, таныстыру.

Өту шарты.

 1. «Бәйге».

Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз,

Шәкірттерге әділ шешім беріңіз.

Жүзден жүйірік мыңнан тұлпар шығарар,

Бәйге, бәйге, бәйгелерді көріңіз!

Қазақстан туралы 16 сұрақ беріледі, кім бірінші қол көтерсе, сол жауап береді. Әр жауапқа 10 ұпайдан беріледі.

 1. Мемлекеттік Ту дегеніміз не ?

 • Белгілі бір елдің мақсатын көрсететін матадан жасалған белгі.

 1. Мемлекеттік Елтаңба дегеніміз не ?

 • Бір елдің ерекшелігін көрсететін белгі.

 1. Мемлекеттік Әнұран дегеніміз не ?

 • Бір елдің тарихын, ойын айтатын, ұран тастайтын шумақтар.

 1. Мемлекеттік Тудың түсі неге көгілдір?

 • Қазақ халқы көк Тәңіріне табынған, көгілдір түс ашықтықты, даналықты меңзейді,

 1. Елтаңбадағы шаңырақ нені бейнелйді?

 • Біртұтастықты, бөлінбейтіндікті білдіреді.

6. Әнұранның бірінші шумағының мағынасы.

7. Әнұранның екінші шумағының мағынасы

8. Әнұранның үшінші шумағының мағынасы

9. Тудағы қыран белгісі нені білдіреді?

- Қазақ халқының еркіндікті сүйетіндігін дәлелдейді.

10. Тудағы өрнек нені білдіреді?

- Ата – салтымызды білдіреді.

11. Елтаңбадағы қос пырақ нені білдіреді?

- Ай мүйізді пырақта шаңырақты, бірлікті сақтап тұр.

12. Елтаңбадағы бесжұлдыз нені білдіреді?

Бес континентті елдермен қарым – қатынас жасауға даярлығын

дәлелдейді.

 1. Елтаңбадағы ҚАЗАҚСТАН жазуы нені білдіреді?

 • Қазақ елі сонау ІХ ғасырдан бар екендігін көрсетеді.

 1. Туған күннің бейнесі нені білдіреді?

 • Күндей Нұрланып, шапағын шашуды білдіреді.

 1. Тудың авторы.

- Шәкен Ниязбеков

 1. Елтаңбаның авторы.

- Шотаман Уалиханов


ІІ. «Тапқырлық»

Келді кезек тапқырлықпен шешуге,

Жауаптарын күштілерге есуге.

Қазақ, орыс, ағылшынды білсеңіз,

30 ұпай шәкірт саған несібе.

 • тапқырлық кезеңінде жұмбақ немесе мақал айтылады, жауабын үш тілде жазып көрсету керек. Мысалы: Тау мен тасты су бұзар

Адамзатты не бұзар?

(сөз, слова, word)

1. Кімнен шәкірт озар? (мұғалім, учитель )

2. Өнер алды қандай тіл?(Қызыл, красный )

3. Өнерліні кім сүйеді? ( бала, мальчик, )

4. Ұлдың ұлты-әкеге, қыздың ұлты ? (шешеге, мать, )

5. Жылай-жылай арық қазсаң,

Күле-күле не ішерсің? (су, вода, )

Ана тілінде сөйлеу, оған деген көзқарас ең зор адамшылық,

мәдениеттілік, тәрбиелік, әдептілік өлшемі болып табылады.Оның мәні - ер азаматтың ана тілін Отанындай, туған халқындай, ата – бабасындай сүйіп, ардақтап, ол тілде сөйлеуді тәңірінің ұлы сыйындай көруінде.

Адамды екі нәрсе қартайтпайды: бірі жақсы мінез, екіншісі – жақсы сөз.

Келесі кезең

ІІІ. «Көкпар»

 • пән мұғалімдері сұрақ қойып жауап алынады. Әр жауап 10 ұпаймен бағаланады.


Сен де болдың мамандықтың иесі,

Не істер едің бұл өмірге жүйелі.

Асыл тастан өнер жастан шығар деп,

Бабам айтқан, баба сөзі киелі.


Мәңгі бақи есте қалар,

Қызықты бір жиын болсын.

Білімдіден шәкірт озар,

Сұрақтары қиын болсын.

Осы айналымнан кейін ұпай саны аз оқушы ойыннан шығады. Ұпайы аз үміткерлерді қазылар алқасы айтады.

Сөйлей білу де өнер. Ол арымай- талмай шешендік сырын зерттеуді, жаттығуды, мол білімді, ой-өрісі мен қиял кеңістігін қажет етеді. Әсем сөйлеуге көп тыңдап, көп оқып, халықтың ауыз әдебиетін, әсіресе тапқырлық пен терең ойдың інжу- маржандары – мақал-мәтелдерді жетік біліп, сырына үңілу арқылы, кітапты көп оқу арқылы жаттығып төселеді. Келесі кезең.


ІV. «Тілмар»

Білімдіден шығады алғыр,

Шешендікпен болған ғой барлық көсем.

Сайра шәкірт, суырылып шарықташы,

Қалмасын бұл жарыста сенің есең.

Қазақстанның жері туралы тақырып беріледі. 2-3 минут уақытта

ділмарлық өнерін көрсету керек.


 1. «Жорға»

Ұпайды көп жинаған екі адам жарысады. 1 минут ішінде 15 сұраққа жауап береді.

Осы кезеңнен кейін әділқазылар көп ұпай жинаған сайыскерді айтады. Марапаттайды.

Қазақ жері гүлденіп,

Қызыр баба қолдасын.

Баршаңызға бақ тілеймін,

Өзім ұстаз болған соң деп «қазақстан кең – байтақ ел» интеллектуалды сайсымызды аяқтаймын.

Барлығыңызға рахмет !
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Астананы? с?улет ?нері сыныптан тыс ж?мыс

Автор: Бект?рсынов Тобыл Болат?лы

Дата: 17.02.2015

Номер свидетельства: 174517

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства