kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сучасний урок образотворчого мистецтва в контексті новітніх освітніх технологій

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сучасний урок – це твір мистецтва де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ. Тільки у гармонійному поєднанні креативності вчителя та обдарованості учня, у бажанні співпрацювати можливі нестандартні вирішення проблем та досягнення певних результатів.

Просмотр содержимого документа
«Сучасний урок образотворчого мистецтва в контексті новітніх освітніх технологій»

8Сучасний урок образотворчого мистецтва в контексті новітніх освітніх технологій


Сучасний урок – це твір мистецтва де педагог уміло використовує всі мож-

ливості для розвитку особистості учня його активного розумового зростання,

глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

Тільки у гармонійному поєднанні креативності вчителя та обдарованості

учня, у бажанні співпрацювати можливі нестандартні вирішення проблем та

досягнення певних результатів.

Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи й засоби навчання, однак авторитет самого заняття настільки високий і міцний, що не підлягає сумнівам навіть найсміливіших критиків. Саме тому, ми звертаємось нині до уроку, як до основної форми навчання зі спробою розглянути всю його багатогранність і багатоаспектність, як єдину процесуальну систему.

Зрозуміло, що уроки в умовах гуманізації навчання, в умовах співробітництва (вчитель-учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань, якщо точніше, готовності душі.

Успішний художньо-творчий розвиток учнів на уроках забезпечується дотриманням методичних принципів, адекватних специфіці образотворчого мистецтва.

Організація художньо-творчого розвитку передбачає врахування вікових індивідуальних, національних, культурних, регіональних особливостей і традицій, останнє, зумовлює звертання до глибоких коренів народної творчості, переймання національним духом.

Залучення до розуміння змісту та сутності мистецтва повинно здійснюватися шляхом особистісно-емоційного сприймання художньої інформації. Саме через це досягається духовно-моральне і естетичне виховання особистості пробудження в її душі добрих почуттів чуйності, здатності до співпереживання.

Ефективність уроків образотворчого мистецтва істотно залежить від зацікавленості учнів художньою працею, від отримання дітьми під час уроку емоційного задоволення радості, тісної взаємодії учителя з учнями.

Постійний пошук нестандартних нетрадиційних форм навчання та виховання, відповідальність, любов до дітей, дають можливість працювати на високому професійному рівні. І тому кожен урок образотворчого мистецтва повинен бути для учнів відкриттям, новою сторінкою на шляху пізнання світу прекрасного, нового, незбагненного.

Обираючи змістове наповнення уроків образотворчого мистецтва я вводю

як традиційні форми і методи роботи так і не традиційні та новітні й мало використовуванні. Окрім того, до методики навчання образотворчого мистецтва використовую разом з традиційними освітніми технологіями, ще й новітні техніки та креативні освітні технології (особисто зорієнтована, технологія творчої діяльності, інтеграція різних видів мистецтва, культивування креативності та інші).

Як свідчить мій досвід, незаперечним є те, що учні цінують учителя, який запроваджує інновації. На таких уроках школярі працюють активніше, у них пробуджується бажання випробувати й власні можливості в інноваційній діяльності. Учні з радістю чекають на мої уроки, сумлінно готуються до них, а згодом безпосередньо, на означених уроках, зацікавлено оволодівають певними знаннями, навичками та уміннями з образотворчого мистецтва й залюбки створюють власні художні твори. Лише самостійна, творча, зокрема науково-дослідницька пошукова діяльність підносить рівень інтелектуального розвитку та моральної поведінки особистості, а отже веде до успіху.

У сучасному світі інноваційні технології є надзвичайно актуальними, оскільки одній людині неможливо знати все, навіть у якійсь вузькій галузі знань. Необхідними є такі навички, як уміння орієнтуватися у джерелах інформації, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї та концепції й уже на основі цього користуватися інформацією та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють інноваційні технології. Інноваційність можна трактувати, як взаємодія учнів, спілкування їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії.

Новий підхід до освітнього процесу відповідає сучасному уявленню про урок. Це таке заняття, де вчитель разом з учнями на рівних веде роботу з пошуку та відбору інформації наукового змісту, що підлягає засвоєнню. Тільки тоді навчання стає особистісно значущим, а учень сприймає вчителя як творця своїх знань. Учень завжди зрозуміє те, до чого дійшов самостійно. Саме такі уроки дозволяють сьогодні реалізувати нові освітні стандарти.

Для реалізації завдань розвитку креативних здібностей учнів на уроках

образотворчого мистецтва, необхідно визначити перелік інноваційних технологій, котрі б оптимально й ефективно забезпечували педагогічну підтримку та методику художнього навчання, цілісність процесу оволодіння основами творчості під час уроків у поєднанні всіх складових навчально-ви-ховного процесу.

Нетрадиційний урок – імпровізоване навчальне заняття. Найпоширеніші з них є: уроки-ділової гри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп’ютерні уроки, театралізовані уроки, які ведуть учні, уроки-конкурси, уроки-тренінги або тренінги уроки з груповими формами роботи.

Проведення нетрадиційних уроків робить процес навчання інтенсивним бо створює атмосферу змагання, виховує вміння співпрацювати. Такі уроки сприяють розвитку творчості, формуванню власних поглядів на проблеми, які слід вирішити.

На сучасному уроці образотворчого мистецтва підбір завдань і запитань здійснюється на основі системно-діяльнісного підходу до навчання. Я пропо-

ную завдання, орієнтовані на отримання результатів. Виконуючи їх, учні не знайдуть готової відповіді в підручнику, а отже навчаться застосовувати здобуті знання на практиці, створювати та проектувати нові способи дії, формувати власну життєву позицію.

Інший важливий аспект сучасного уроку – тема. Це те,що підлягає не тільки вивченню, але й обговоренню. Тема передбачає й постановку проблеми, яка зумовлює відбір навчального матеріалу.

Сучасний урок повинен містити те, що викличе здивування, що учні пам’ятатимуть. Можна застосовувати такі прийоми, як цікавий факт, несподіване відкриття, звернення до життєвого досвіду самих учнів.

Інноваційні методи навчання потребують значної кількості часу для підготовки як для учнів, так і для мене - вчителя.

На уроках застосовую роботу в парах і малих групах «асоціативний кущ», «мікрофон», «ажурна пилка», «коло ідей», «авторське крісло».

Запропоновані методи на уроках образотворчого мистецтва, окрім формування мистецьких компетентностей, розвитку творчого мислення, сприятимуть, ще й формуванню навичок культурного спілкування між учнями,

а саме вміння вести дискусію, брати участь в обговореннях, відстоювати свою точку зору, працювати в колективі, взаємодіяти з іншими при прийнятті спільних рішень.

Для створення «ситуації успіху» на етапі виконання учнями практичних завдань із пластичних матеріалів (пластилін, глина, солоне тісто), або паперу застосовую методи роботи в малих групах і парах. Це сприяє активізації творчої співпраці та своєчасному завершенню роботи.

Учні відчувають задоволення, демонструють свої творчі успіхи.

Працюючи над вивченням, закріпленням по повторенням програмового матеріалу, у своїй роботі використовую (ІКТ) інформаційно-комунікативні технології, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання, зробити уроки цікавими, демонструючи різні техніки мистецтва та кращі зразки майстрів.

    Впродовж останніх  років роботи в школі вчителі образотворчого мистецтва   цікавляться питанням: як зробити уроки мистецтва більш емоційними, уроками , які запам'ятовуються? Що зробити, щоб дитина йшла на зустріч із справжнім мистецтвом у передчутті нового, захоплюючого, співзвучного з внутрішніми мотивами і бажаннями? Як зробити, щоб у наш час, коли в суспільстві панують беззаконня й жорстокість, а багато звичних для нас речі втрачають свої цінності, уроки мистецтва викликали позитивні емоції, порушували інтерес, прагнення висловити власне «Я»? Проникнення
сучасних технологій в освітню практику, в тому числі і на уроки образотворчого мистецтва, відкриваємо нові можливості. У цьому випадку, мені, як вчителю необхідно зробити інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) новим засобом художньо-творчого розвитку.

Комусь ця ідея видасться далеко не новою, але я роблю тільки перші кроки в цьому напрямку, і, можливо, матеріал, напрацьований мною, принесе комусь користь. Я почала активно використання готові електронні освітні ресурси у про-

цесі навчання. 
Доктор педагогічних наук, професор І. П. Підласий писав, що нове в педа-гогіці може з’явитися лише від нових знань.
Обираючи стратегію навчання, важливо враховувати, як учень запам’ятовує, сприймає і засвоює знання.
У розв’язані задач естетичного виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби муль- тимедія . 
Ми живемо в світі медіа - розширюються системи масових комунікацій, «ін-формаційного» вибуху. Відповідно, мета освіти - формування «особистості, здат-ної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засво-ювати нові знання за допомогою медіа». Тому використання інформаційно-кому-нікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою су-часної освіти.
ІКТ дає можливість учням удосконалюватися і самоактуалізіроваться, вчи-тель - вже лише помічник учнів, що дає можливість повною мірою проявляти і розвивати їх потенціал.
Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, стати-стичного, методичного, а також аудіо-та відеоматеріалу.
Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку:
• як форма перевірки домашнього завдання;
• як спосіб створення проблемної ситуації;
• як спосіб пояснення нового матеріалу;
• як форма закріплення вивченого;
• як спосіб перевірки знань у процесі уроку.
  Вчителі образотворчого мистецтва, зіткнулися з цілим рядом труднощів. Відсутність підручника , наочних посібників, репродукцій ускладнювало засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. На такому уроці використання наочності просто необхідно.
Презентація дає можливість мені самостійно скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з їх особливостей конкретної теми по предмету, і добитися макси-мального навчального ефекту. Для підготовки уроку я використовую різні мож-ливості: сканування якісних репродукцій, ресурси Інтернету, відеофрагменти з мистецтва. Відбір і монтаж матеріалу займає значне місце в підготовці до уроку з образотворчого мистецтва .

Завдяки використанню презентацій у школярів спостерігається:
- підвищення інтересу до вивчення предмета;
- більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу;
- концентрація уваги;
- включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної;
- зростання мотивації до навчання;
- в процесі демонстрації презентації учні набувають досвід публічних виступів.
Застосування презентації дає вчителю наступні можливості:
- за допомогою засобів анімації перевірити, закріпити знання учнів (після того як відповів учень, з'являється правильну відповідь);
-ілюстративний матеріал подати у певній послідовності і сконцентрувати увагу учня;
- репродукції показати крупним планом;
- повторити великий обсяг матеріалу в певний проміжок часу;
- підвищити ефективність уроку;
- проявити творчість, індивідуальність;
- уникнути формального підходу до проведення уроків.
Що дає вчителю образотворчого мистецтва використання інформаційно-комунікаційних технологій?
• економію часу на уроці;
• глибину занурення в матеріал;
• підвищену мотивацію навчання;
• інтегративний підхід в навчанні;
• можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів;
• можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні ста-ють активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку;
• залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що одержали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, спереча-тися, міркувати, що навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформа-цію.
На уроках застосовую різноманітні методи, прийоми та вправи, цікаві ре-буси з образотворчого мистецтва, кросворди, навчальні ігри, вірші про мистець-тво, будуючи уроки таким чином, щоб вони несли в собі емоційний заряд.

Великої уваги заслуговують ігри. На ігровому уроці в сьомому класі з теми «Символіка орнаментів» і кольору в народній творчості можна простежити активність учнів, які аналізують свої дії. Матеріали вони опрацьовують заздалегідь. За урок отримують міцні знання про умови виникнення писанок, вивчають символіку, особливості розпису різних регіонів, значення кольорів, знайомляться з віршами, легендами, піснями про писанки. На закріплення знань застосовую прийом «Вірю-невірю». Правильність відповідей оцінюється учнями.

Навчаю учнів виконувати роботи в різних техніках. Учням подобаються уроки-сюрпризи, урок-казка, урок-конкурс, урок-мандрівка. Застосовую уроки з елементами гри «Абевегедейка», «Хто більше», «Закінчи речення», «Мозаїка», «Визнач, хто власник рюкзака».

Уроки-ігри знімають нервову напругу школярів. У кожній ігровій ситуації важливо знайти моменти, які розвивають у дітей ініціативу, відповідальність, старанність.

Я володію багатьма техніками і особливо увагу приділяю витинанці, силуету, тістопластиці, канзаші, квілінгу, аплікації з природного матеріалу. Моїми роботами прикрашені стіни школи. Діти, батьки, педколектив з захопленням оцінюють мої роботи. Цими роботами привертається увага не тільки до вчителя, а й до образотворчого мистецтва. Тіснішає зв’язок вчителя і учня.

Підсумовуючи, зазначимо: лише вдала інтеграція сучасних інформа-ційно-комунікаційних, педагогічних технологій інтерактивного особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвити творчі здібності, а отже й формувати творчу особистість учня.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сучасний урок образотворчого мистецтва в контексті новітніх освітніх технологій

Автор: Коляда Олена Миколаївна

Дата: 22.07.2016

Номер свидетельства: 337901

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(150) "Сучасний урок образотворчого мистецтва в контексті новітніх освітніх технологій"
  ["seo_title"] => string(83) "suchasniiurokobrazotvorchoghomistietstvavkontiekstinovitnikhosvitnikhtiekhnologhii1"
  ["file_id"] => string(6) "337902"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1469196374"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства