kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Bo`yoqlar va ranglar”. Asosiy ranglar va ulardan rang tasvirda foydalanish.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Mening ismim Shodieva Uljon Tinchlikovna. Menga bu tanlov juda ham yoqdi

Просмотр содержимого документа
«"Bo`yoqlar va ranglar”. Asosiy ranglar va ulardan rang tasvirda foydalanish.»

8-sinf chizmachilik .1-yarim yillik

I-qator

1)Baho qo’yiladigan katak necha o’lchamda bo’ladi?

a)10mm b)15mm s) 20mm d) 25 mm

2)Formatlar haqida tushunchalardan qaysi biri to’g’ri?

a)chizmalarni ixtiyoriy o’lchamdagi qog’oz varaqlariga chizib bo’lmaydi b)fazo bilan chegaralardan uch o’lchamli jism fazoviy jism s) javob yo’q. d) o`lchamsiz qog`oz .e) standart o`lchamdagi qog`z varag`i.

3/Formatlar necha xil bo’ladi?

a)4xil b)5xil s)8xil d)10 xil

4) Chizma hoshiyasi chizma formatlarida qog’ozning hamma tomonidan necha mm dan qoldirilishi kerak?

a)15mm 5.5.5 b)20.5.5.5mm s)5mm 555 d)7mm 5.5.5

5)chizmani tikish maqsadida chap tomondan necha mm qoldirib chiziladi?

a)40mm b)30mm s)20mm d)43mm

6)Format deb nimaga aytiladi?

a)konstruktorlik hujjatlari tayyorlanadigan standart o’lchamdagi qog’oz varag’i

b)to’g’ri chiziq yoki burchaklarning miqdorini tasvirlovchi s) hamma javob to’g’ri d)o`lcham qog`os

7) Asosiy yozuv nimadan iborat?

a)turli o’lchamdagi bir necha grafalardan tuzilgan jadvaldan iborat

b)shtrix chiziq va maxsus albomlardan iborat

c)chiziqlarga tegib turgan strelka chiziqdan iborat d)o`lchamsiz burchak

8)Burchak shtampi tomonlari qancha?

a)150mm b)eni800mm uzunlik 145mm s)barcha javoblar no’to’g’ri d)uzunligi 145 mm, eni 22mm

9)Asosiy yozuv qayerlarda joylashtiriladi?

a)o’ng tomonning pastki buchagida b)chap tomonda s)b va c javoblar to’g’ri d)yuqoriga

10.Kichraytirish masshtabini toping?

a)2:2 b)1:2 s)3:2 d)4:2

11)Qachon shtrix puntiir chiziqdan foydalanamiz?

A)chizmadan ko’rinmaydigan qismlarnichizishda b)simmetriyao’qini chizishda d)chegara chiziqlarida e)foydalanilmaydi s) bukilish chiziog’ini ko’satishda

12)To’lqinsimon ingichka chiziqda qanday vaqtda foydalanasiz?

a)chiqarish chiziqlarini chizishda b)simmetriya o’qini chizishda s)tasvir to’liq bo’lmagan holda d) konturida

13)chizmachilikda ishlatiladigan asboblar?

a)ruchka,daftar,kitob b)chizmachilik taxtasi, knopka, jilvir qog’oz s)gotovalniya, chizg’ich, uchburchaklar, reysshina d)qalam, qaychi

14)A4 formatning o’lchami qanday?

a)297 - 210mm b) 1189 - 841mm s) 297 - 420mm d)420-480

15)A1 formatning o’lchami qanday?

a) 841-1189 mm b)594- 841 mm s)420 - 594mm d)594-420

16) .Grafik tasvirlarga nimalar kiradi?

a)texnik rasm b)sxemalar s)chizma, eskiz, sxema d)chizma

17)Aylana deb nimaga aytiladi.?

a)tekslikning aylana bilan chegaralangan qismi b)hamma nuqtalar aylana markazi deb ataladigan o nuqtadan baravar uzoqlikda joyashgan yopiq egri chiziq s)doiraning vatar va yoy chegaralangan qismi

d)farmatning markazi

18.Proyeksiyalar tekisligi qanday harflar bilan belgilanadi?

a)V. H.W b)R.H.S s)N..N.S d)A.O.P e)O.P.M

19)chizmaning asosiy yozuvi qayerga joylashtirilgan ?

a)chizmaning yuqori b) o`ng burchagi s) chizmaning pastgi o`ng burchagi d) yuqorida

20)Katttalashtirilgan masshtabli to`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating?

a)2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 15:1,…. B)1:2,51:4, 1:5, 1:10…. s)1:1.

21)kichiklashtirilgan masshtabi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating?

a)1:1. b)1:2,1;5,1;4,1;5,1;10……. s)2:1, 2.5:1,4:1,5:110:1 d) 2:8.^:6 6;7

22)0”lcham chiziqlari detalning konturidan necha mm tashqarida chizilgan ?

a)3-5mm b)7-10mm s)18-22mmm d) 34-43 mm

23)Proyeksiyalar tekisligi qanday harflar bilan belgilanadi?

a)V,H,W b)R,H,S s)N,M,S d) VBN

24)Chizma chiziqlari necha xil bo’ladi?

a)7 b)6 s)4 d) 8

25.________ ________ _________ _________ chiziqning nomini toping?

a) shtrix punkter b)siniq chiziq s)uzun chiziq d)qisqa chiziq


javoblar

1.b. 2 s. 3 b. 4 b. 5 s. 6 a. 7 a. 8 d. 9 a. 10 b. 11a. 12 s. 13 s. 14 a. 15 a. 16 s. 17 b. 18 a. 19 s. 20 a. 21 b. 22 b. 23 a. 24 b. 25 s.

Metod birlashma rahbari : Mirzayeva D.A

Eksport guruhi: Mirzayeva D.A

O`.I.B.D.O` xo`janova O.B


8-sinf chizmachilik . 1-yarim yillik testlar 2-variant. 2012-2013 o`quv yili.

1 Kattalashtirilgan masshtabni toping?

a)1:1 b)1:2 s)2:1 d)3:1

2.Piftogramma nima?

a)chizma b)rasmli yozuv s)tasvir d)sxemalar


3.Grafik tasvirlarga nimalar kiradi?

a)texnik rasm b)sxemalar s)chizma, eskiz, sxema d)chizma

4.chizmachilik kitobining avtori kim?

a)Ch.Ahmarov b)A.Umronxo’jayev s) I.Rahmonov d) M.Ulug’bek

5.Necha xil masshtab bor?

a)2 xil b) 3 xil s) 5 xil d) 7 xil e)4 xil

6. Standart so’zining ma’nosi nima?

a)rasm b) chizma s)namuna d)tasvir

7.Chizma chiziqlari necha xil bo’ladi ?

a) 7 b) 6 s)4 d) 5 e)2

8.Burchak shtamp chizma qog’ozining qayeri bo’ladi?

a) o’n tomon pastda b) chap tomon pastda s) istalgan tomonda d) yon tomonda

9.Maktab chizmachiligida qanday o’lchamli farmatlar foydalanamiz?

a)A4. 297-210 b) B4 .240-210 s)A4.270-240 d)A2.230-220

10.________ ________ . _________ . _________ chiziqning nomini toping?

a) shtrix punkter b)siniq chiziq s)uzun chiziq d)qisqa chiziq

11.__________ .. __________.. ___________ chiziq qayerda ishlatiladi ?

a)ko’zga ko’rinmaydigan joylarda b) detal yoyilmalarida s)yoyilmada d)markazi va simmetriya

12.Kichraytirish masshtabini toping?

a)2:2 b)1:2 s)3:2 d)4:2


13.M. qanday belgi?

a)masshtab b)diametr s)maydon d)metr

14.Aylanaga qanday belgi qo’yiladi?

a)R b)A s)Ø d)B


15.Necha xil proyeksiyalar tekisligi bor?

a)4 b)3 s)5 d)6

16.Proyeksiyalar tekisligi qanday harflar bilan belgilanadi?

a)V. H.W b)R.H.S s)N..N.S d)A.O.P

17.Aksanometrik proyeksiya nechaga bo’linadi?

a) 3ga b) 4ga s) 2ga d)6ga

18)Aksanometriyani ma’nosi nima?

a) o’qlar bo’yicha o’lchash b) chiziqlar bo’yicha o’lchash s) proyeksiyalash d) maydon


19) Giometrik jismlarni top?

a)shar, kub, prizma, piramida, konus b) rom, diometr, aylana, konus s)konus, aylana, prizma, shar

d)aylana, doira, uchburchak, kvadrad


20) Aksanometrik o’qlarini aniqlang?

a)izometriya, oksonometriya b) dimmetriya, oksonometriya s) izometriya, dimmetriya d) prizma, shar, piramida shar, prizma.


21)kichiklashtirilgan masshtabi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating?

a)1:1. b)1:2,1;5,1;4,1;5,1;10……. s)2:1, 2.5:1,4:1,5:110:1 d) 2:8.^:6 6;7 e) 4:4/ 6:4, 4:5


22) qanday giometrik jism tasvilangan?

a)prizma b)kesik konus s)silindr d) konusda

2 3) bu qanday geomeyrik jism


a)silindir b) prizma s) kesik konus d) shar e) tetrayedr


24.Qaysi javobda proeksiyalar tekisligi to’g’ri nonlangan

a)Vfrontal ,H gorizontal, W profil b)H frontal V profil W gorizontal s) W frontal H profil V gorizontal

d) ) W/N/ V Frontal e) W profil

25.Aksonometrik o’qlarni qanday harflar bilan belgilanadi

A)X.Y.Z. B)S.X.Z. s)Z.X.S. d) Z. C.V e) Y.XX

javoblar

1.s,d. 2s. 3 s. 4s. 5b. 6s. 7d. 8a. 9 a. 10 a. 11b. 12b. 13 a. 14 s. 15 b. 16. a. 17s. 18 a. 19 a. 20 s. 21 b. 22 s. 23 s. 24 a. 25 a.

Metod birlashma rahbari ; Mirzaeya D.A

Eksport guruhi ; Mirzayeva D.A

O’.I.B.D.O’. Xo’janovaO.B.8-sinf chizmachilik . I-yarim yillik testlar 1-variant. 2012-2013 o`quv yili.


1.Narsaning aniq shakli va o’lchamlarini to’g’ri ko’rsatadigan tekislikdagi tasvir nima diyiladi?

a) Rasm b) Fotografiya s) Chizma d) texnik rasm

2. Abu Rayhon Beruvniy shar ichida besh xil muntazam ko’pburchakliklar yasash mumkinligini chizmalar orqali isbotlab bergan bular…?

a) o’q, vint , val, shikiv b) Tetrayedr, geksoyedr, oktayedr, dodekoyedr, ikosayedr

s) Silindr , tetrayedr, kub, oktayedr d) Dodekoyedr,ikosayedr, silindr, kub

3. Abu Ali Ibh Sino mehanizmlar( mehanik asboblar)ning besh xil chizmalar yordamida tasvirlagan edi. Ular qaysi mehanizmlar?

a) O’q, vint , val b) Bolt, shipilka, mufti, richag

s) Vint, vtulka, shipindil, qistirma d) O’q, richag, chig’ir, vint, pona

4. O’rta asrlarda me’morlar turli obidalarni chizishda qo’llanilgan sirkul, chizg’ich, reysfeder,

lekalolarni tegishlicha qanday nomlar bilan atagan?

a) Chizg’ich, reysfeder , sirkul, lekalo b)Jazvar, pargar, juptak, mastura

s) Tarz, tarh, reja, suvu d) Reja, chizg’ich, pargar , sirkul

5. G. Monj chizmalarga oid barcha bilimlarni umumlashtirib, chizmalar hosil qilishning nazariy asoslarini qaysi kitobda yozib qoldirgan?

a) Geometruya b) Mashinasozlik s) Muhandislik d) Chizma geometriya

6. Qanday chizmachilik barcha turdagi chizmachilikning asosi hisoblanadi?

a) Topografik b) Geometrik s) muhandislik d) Mashinasozlik

7. Narsalarning tekislikda tasvirlash usullari qanday chizmachilik fanida o’rganiladi?

a) Mashinasozlik b) Aksonometrik s) Geometrik d) Proyeksion

8. Chizmalar chizishda ko’z bilan chizma qog’ozi orasidagi masofa qancha mm bo’lishi kerak?

a) 300- 400 b) 300-350 s) 250- 300 d) 200- 250

9. Chizmalar chizishda yorug’lik qaysi tomondan tushishi zarur?

a) Yuqori va o’ng tomondan b) Yuqori va chap tomondan

s) Yuqori va past tomondan d) Yuqori va orqa tomondan

10. Chizmachilik asboblariga nimalar kiradi?

a) Gotovalniy, stol, qalam b) Chizg’ich , lekalo, gotovalniy va h.k

s) o’chirg’ich , qog’oz, qadagich d) chizma taxta, chizma qog’ozi, tush

11. A4 bichim( format) li qog’ozning o’lchamlari qanday mm ?

a) 594x 841 b) 420x594 s)210x297 d) 297x420

12. Chizma hoshiyasi (ramka) qanday yo’gonlikda gi chiziqda chiziladi?

a) Ingichka tutash b) Asosiy yo’g’on tutash s) Shtrix d) Ingichka shtrix -punktir

13.Asosiy yozuv ramkasining o’lchamlari qanday mm?

a)22x60 b) 22x145 s) 20x143 s) 24x160

14. Asosiy yozuv bichimning qaysi joyida chiziladi?

a)Chizma hoshiyasining pastki chap burchagida b) Chizma hoshiyasining pastki o’ng burchag ida

s)Chizma hoshiyasining yuqori chap burchagida d) Chizma hoshiyasining yuqori o’ng burchagida

15. M 1:1 qanday masshtabni bildiradi?

a) Kattalashtirilgan b) Natural (asli) s) Kichraytirilgan d) Nisbat

16. Chizma chizishda shtrix chiziqlar qanday holatlarda qo’llaniladi?

a) Markaziy va o’q chiziqlarini chizishda b) Detalning ko’rinmas konturini tasvirlashda

s) Detal o’lchamlarini qo’yishda d) Chizmaning asosiy yozuvini chizishda

17. Detalning eng katta o’lchamlari ( balandlik, uzunlik, eni)ni ko’rsatuvchi o’lchamlar qanday nomlanadi?

a) Diametr b) Kvadrat s) Gabarit d) Radus

18. R20 o’lchami detalning qanday joyiga qo’yiladi?

a) Kvadratli teshik yoki chiqiqqa b) Silindirik teshik yoki chiqiqqa

s) To’rtburchakli teshik yoki chiqiqqa d) Radusli teshik yoki chiqiqqa

19. Chiqarish chiziqlari o’lcham chiziqlaridan, markaz va o’q chiziqlari detalning konturidan qancha mm chiqib turishi mumkin?

a)1…..2mm , 3….5 mm b) 2…..4 , 6…5 s) 1…..3,4…2 d) 2……6

20.Hariflar chizig’inin g yo’g’onligi d uning balandligi h ga qanday nisbat yoziladi?

a) d=1/6h b) d=1/8h s) d=1/10h d) d=2/5hSavol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob

s

b

d

b

d

a

a

b

s

b

s

b

b

b

b

b

s

d

a

s

8-sinf chizmachilik . I-yarim yillik testlar 2-variant. 2012-2013 o`quv yili.


1.Hariflar chizig’inin g yo’g’on d uning balandligi h ga qanday nisbat yoziladi?

a) d=1/6h b) d=1/8h s) d=1/10h d) d=2/5h

2. Hariflar orasidagi masofa qancha d qilib olingan?

a) 1d, b)1,5 d, s) 2,5 d, d) 2 d,

3. Ko’pchilik bosh hariflarning eni uning balandligi h ning qanday qismiga to’g’ri keladi?

a) 2/10 h b) 3/10 h s) 4/10 h d) 7/10 h

4. Ko’pchilik yozma hariflarning balandligi h1 bosh hariflar balandligi h ga nisbatan qanday olinadi?


a) h1=7/10 h b) h1=6/10 h s) h1=5/10 h d) h1=4/10 h

5. So’zlar orasidagi masofa e harif chizif’ining yo’g’onligi d ga nisbatan qanday olinadi?

a) b=10 d b) b=12 d s) b=15 d d) 6d

6. Yozuvdagi qatorlar orasidagi masofa harif balandligi h ga nisbatan qanday olinishi mumkin?

a)1h b) 1,2 h s) 1,5 d d) b=17d

7. Kataklangan daftarlarda yozishda 75◦ burchagli chiziq o’tkazish uchun balandligi h va eni t bo’lgan qanday katak olinadi?

a) h=3, t=1 b) h=4, t=1 s) h=5, t=1 d) h=6, t=1

8. h=10 o’lchamli shiriftning ko’pchilik yozma hariflarning balandligi h1 yo’g’onligi d ga nisbatan qanday kattalikda olinadi?

a) h1=3,5d b) h1=5d s) h1=7d d) h1=10d

9.To’g’ri chiziqda yotmagan T nuqtadan to’g’ri chiziqqa nisbatan qanday to’g’ri chiziq o’tkazilsa, hosil bo’lgan ikki to’g’ri chiziq nuqtalar orasidagi masofalar o’zaro teng joylasjgan bo’ladi?

a)Perpendikular b) Ayqash s) Kesishuvchi d) Parallel

10 . To’g’ri chiziqqa tegishli bo’lmagan T nuqta orqali unga o’tkazilgan to’g’ri chiziq 90 ◦ burchak hosil qilsa , ular o’zaro qanday joylashgan hisoblanadi?

a)Perpendikular b) Ayqash s) Kesishuvchi d) Parallel

11. 90 ◦li burchakni teng ikkiga bo’lish uchun uning qanday chizig’I o’tkaziladi?

a)Radius b) Medianasi s) Kateti d) Bissektrisasi

12. Aylana ichiga chizilgan to’g’ri burchakli uchburchak ABS ning BS gipotenuzasi aylananing qanday elimenti bilan qo’shilib qoladi?

a)Paralleli b) Xordasi s) Diametri d) Kateti

13 . Aylana yoyi bilan to’g’ri chiziqning o’zaro silliq birlashish joyidagi nuqta nima deyiladi?

a)Kesishish b) O’tish s) Markaz d) Radius

14. Ikkita aylanani tuitashtiruvchi uchinchi aylana markazi qanday nomlanadi?

a) Tutashtirish radiusi b) Tutashtirish markazi s) Tutashtirish nuqtasi d) O’tish nuqtasi

15 R1 va R2 radiusi aylanalarni R radiusi aylana bilan tashqi tutashtirishdagi to’g’ri javobni ko’rsating?

a) R1+R, R1+R2 b) R1+R, R2+R s) R1+R, R+R d) R1-R, R-R2

16. R1va R2 radiusli aylanalarni R radiusli aulana bilan ichki tutashtirishdagi to’g’ri javobni ko’rsating.

a) R1+R, R1+R2 b) R1+R, R2+R s) R1+R, R+R d) R-R1, R-R2

17 Egri chiziqni sirkulda chizishni imkoni bo’lmasa, u qanday chiziq hisoblanadi?

a) Fazoviy egri b) Lekalo egri s) Tekis egri d) Oval

18. Egri chiziqni sirkulda chizish mumkin bo’lsa, u qanday chiziq diyiladi?

a) Fazoviy egri b) Lekalo egri s) Tekis egri d) Oval

19. Ellipis sirkul yordamida to’rtta markaz orqali chizilsa qanday egri chiziq yasaladi?

a) Aylana b) Parabola s) Oval d) O’rama

20. Asosiy yozuv bichimning qaysi joyida chiziladi?

a)Chizma hoshiyasining pastki chap burchagida b) Chizma hoshiyasining yuqori o’ng burchagida

s)Chizma hoshiyasining yuqori chap burchagida d ) Chizma hoshiyasining pastki o’ng burchag ida

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob

s

d

d

a

d

d

s

s

d

a

d

b

b

a

b

d

b

d

s

d


8-sinf chizmachilik . II-yarim yillik testlar 1-variant. 2012-2013 o`quv yili


1.Proyeksiyalovchi nurlar o’zaro parallel bo’lsa, qanday proyeksiyalash hosil bo’ladi?

a) Parallel b) Markaziy s) Dimetrik d) Perspektiva

2. Proyeksiya so’zi qanday ma’noni bildiradi?

a) Tasvir b) Chizma s) Oldinga tashlanmoq d) Ko’rish

3. Proyeksiyalovchi nurlar bitta markazdan taralsa , qanday proyeksiyalash usuli diyiladi?

a) Paralel b) Markaziy s) Aksonometrik d) Perspektiva

4. V bilan qanday proyeksiyalar tekisligi belgilanadi?

a) Gorizontal b) Frontal s) Profil d) Aksonometrik

5. H bilan qanday proyeksiyalar tekisligi belgilanadi?

a) Gorizontal b) Frontal s) Profil d) Aksonometrik

6. Fazoda HvaV proyeksiyalar tekisliklari o’zaro qanday joylashadi?

a) Parallel b) Bitta tekislikda s) Perpendikular d) ixtiyoriy

7. Oltita bir xil kvadratdan chizilgan giyometrik jism nima diyiladi?

a) Kub b) prizma s) Piramida d) Parallelepiped

8. Umumiy bitta uchga ega bo’lgan uchburchaklardan tuzilgan ko’pyoqlik diyiladi?

a) Kub b) prizma s) Piramida d) Parallelepiped

9. Ko’pyoqlikning yoqlari o’zaro kesishidan hosil bo’lgan chiziq nima diyiladi?

a) Uch b) Qirra s) Yoq d) Yasovchi

10. Ko’pyoqlikning qirralari bilan chegaralangan tekisliklar nima diyiladi?

a) Uch b) Qirra s) Yoq d) Yasovchi

11. H tekislikka perpendicular to’g’ri chiziq V tekislikka qanday ko’rinishda proyeksiyalanadi?

a) x ga parallel b) y ga parallel

s) x ga perpendikular d) z ga perpendicular.

12. V tekislikka perpendicular to’g’ri chiziq H tekislikka qanday ko’rinishda proyeksiyalanadi?

a) x ga parallel b) y ga parallel s) z ga parallel d) z ga perpendicular

13. i o’q atrofida u bilan S nuqtada keshishadigan AB kesma aylantirilsa ,

qanday geometric sirt (jism ) hosil bo’ladi?

a) Silindr b) Konus s) Sfera d) To’r ( halqa sirti)

14. Aylana diametri shu diametr orqali o’tgan o’q atrofid a aylantirilsa,

qanday giometrik sirt hosil bo’ladi?

a) Silindr b) Konus s) Sfera (shar) d) To’r ( halqa sirti)

15. Ko’rinish deb nimaga aytiladi?

a) Detalning kuzatuvchiga ko’rinib turgan tomonining tasviri.

b) detalning tekislikka qarab turgan tomoni

s) Detalning texnik rasmi d) Detalning eskizi

16. Qo’shimcha ko’rinish deb nimaga aytiladi?

a) Detal qismining alohida chegaralangan joyining tasviri

b) Asosiy proyeksiyalar tekisligiga parallel bo’lmagan tekislikdagi detal tasviri

s) Kubning yoqlardagi detal tasviri d) Detalning H tekislikdagi tasviri

17. Mahalliy ko’rinish qanday ko’rinish deyiladi?

a)Asosiy proyeksiyalar tekisligiga parallel bo’lmagan tekislikdagi detal tasviri

b) Kubning yoqlardagi detal tasviri

s)Detal sirtining alohida chegaralangan joyining tasviri

d) Detalning V tekislikdagi tasviri

18. Asosiy ko’rinish nechta ?

a)ikkita b) Uchta s) beshta d) oltita

19. Detalning qaysi tekislikdagi ko’rinishi bosh – ko’rinish deb aytiladi?

a) Gorizontal tekislikdagi b) Frontal tekislikdagi

s) profil tekislikdagi d) Aksonometrik tekislikdagi

20 Detalning bosh (asosiy ) ko’rinish deb qanday ko’rinishga aytiladi?

a)Detal to’g’risida eng ko’p ma’lumot beradigan tasvirga

b) Detalning alohida chegaralangan qismi

s) Asosiy proyeksiyalar tekisligiga parallel bo’lmagan detal tasviri

d) detalning H tekislikdagi tasviri
Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javoob

a

s

b

b

a

s

a

s

b

s

s

b

b

s

a

b

s

d

b

a


8-sinf chizmachilik . II-yarim yillik testlar 2-variant. 2012-2013 o`quv yili


1. Detalning bosh ( asosiy) ko’rinishi ustidan ko’rinishga nisbatan qanday joylashadi?

a) O’ng tomonda b) Chap tomonda s) Ustidan d) Ostidan

2.Aksonometriya so’zi qanday ma”noni bildiradi?

a) Yaqqol tasvir b) Izometriya s) O’qlar bo’yicha o’lchash d) Dimetriya

3. O’z o’qiga 90 ◦۠ burchak ostida o'tkazilgan OX o'qining davomiga nisbatan 45 ◦ burchak ostida chizilgan y o'q orqali qanday aksonometrik proyeksiya hosil qilinadi?

a) To’g’ri burchakli dimetriya b) Qiyshiq burchakli dimetriya

s )Qiyshiq burchakli izometriya d) To’g’ri burchakli izometriya

4. Aksonometriya turlaridan biriga asoslanib , qo’lda chizilgan yaqqol tasvir nima diyiladi?

a) Dimetriya b) Izometriya s) Texnik rasim d) Perspektiva

5. Aksonometriyada aylana elips ko’rinishida tasvirlanadi. Chizish qulay bo’lishi uchun uni qanday egri chiziqqa almashtiriladi?

a) O’ramaga b) Ovoidga s) Ovalga d) Spiralga

6. Qiyshiq burchakli frontal dimetriyada aylana V tekislikda qanday ko’rinishda tasvirlanadi?

a) Ellips b) Oval s) Aylana d) O’rama

7. To’g’ri burchakli izometriyada aylanalar H,V,W tekisliklarda qanday ko’rinishda tasvirlanadi?

a) H da ellips, Vda oval , W da o’rama b) H da ellips, Vda oval , W da ovoid

s) H da ellips, Vda ellips , W da ellips d) H da aylana , Vda oval , W da o’rama

8.Kvadrat tomonlari koordinata o’qlariga parallel bo’lsa,u izometriyada qanday ko’rinishda tasvirlanadi?

a) Kvadrat b) Romb s) Parallelogram d) To’g’ri to’rtburchak

9. Izometriyada ellipsning katta o’qi qaysi tekislikda 0x o’qiga perpendikular tasvirlanadi?

a) W da b) V da s)H da d) P da

10. Izometriyada ellipsning katta o’qi qaysi tekislikda oy o’qiga perpendicular tasvirlanadi?

a) W da b) V da s)H da d) P da

11.Aylana frontal dimetriyada x=z=1 qilib chizilsa, u qanday ko’rinishda tasvirlanadi?

a) Ellips b) Oval s) Og’ma d) Aylana

12. To’g’ri doiraviy silindr o’qi H tekislikka perpendilular bo’lsa, frontal dimetriyada chizilishi qulay bo’lishi uchun u qaysi tekislikka almashtirib chiziladi?

a) W ga b)V ga s) Hga d) P ga

13.Qanday chizma eskiz hisoblanadi?

a) ish chizma b) yaqqol tasvir s) qo’lda nisbatlari saqlangan holda ko’zda chamalab, chizmachilik asboblari ishlatmay bajarilgan detal chizmasi. d) Yig’ish chizmasi.

14. Eskiz nimzga asoslanib bajariladi?

a) muhandis ko’rsatmasiga binoan b)Mashina detali yaroqsiz holatga kelganda

s) Ishlab chiqarishda mashinani yig’ishga zarur bo’lganda d) Ish chizmasiga binoan

15. Nima uchun eskiz chiziladi?

a) Detalning yaqqol tasvirini chizish uchun b) Mashinani ta,mirlash uchun

s) Sinib qolgan mashina detallarining yangisini tayyorlash uchun d) Yig’ish chizmasini tayyorlash uchun

16. Eskiz masshtabga rioya qilib chiziladimi?

a)Ha b) Yo’q s) Masshtab ixtiyoriy tanlanishi mumkin

d) Masshtabga ish chizmasiga rioya etiladi?

17. Eskizning asil mohiyati nimada?

a) Yangi g’oyalarni chizmada izlash va aks ettirish. b) Yig’ish chizmasini bajarishni tashkil etish.

s) Detalning elimentlarini aniqlash d) Mashinalarni yig’ishni tashkil etish.

18. Asosiy ko’rinish nechta ?

a)ikkita b) Uchta s) beshta d) oltita


19. Egri chiziqni sirkulda chizish mumkin bo’lsa, u qanday chiziq diyiladi?

a) Fazoviy egri b) Lekalo egri s) Tekis egri d) Oval

20. Ellipis sirkul yordamida to’rtta markaz orqali chizilsa qanday egri chiziq yasaladi?

a) Aylana b) Parabola s) Oval d) O’rama

21.

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javoob

d

s

b

s

s

s

s

b

a

b

d

b

s

a

a

b

a

d

d

s
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Bo`yoqlar va ranglar”. Asosiy ranglar va ulardan rang tasvirda foydalanish.

Автор: Shodiyeva Uljon Tinchlikovna

Дата: 27.05.2020

Номер свидетельства: 551572

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства