kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лы отан со?ысы ?аза?стан

Нажмите, чтобы узнать подробности

Начало формы


 


Та?ырыбы: ?лы отан со?ысы ?аза?стан
Ма?саты:
Білімділік: ?лы Отан со?ысыны? ерлікке толы ?а?арлы жылдары бірте бірте алыстап барады. Біра? адамзат д?ние ж?зін фашистік ??лды?тан аман алып ?ал?ан халы?ты? ?ажайып ерліктерін еш?ашан ?мыт?ан емес. Фашизмні? айуанды? жоспарыны? с?зсіз к?йрегендігін ашып к?рсеткенін 1418 к?нге созыл?ан с?рапыл со?ысты? со??ы н?ктесін ?ой?ан. ?келеріміз бен аталарымызды? ?лылы?ын тере?ірек ??ындыру.
Т?рбиелік: Елін, жерін шексіз т?рбиелеу.
Дамытушылы?: Со?ыс?а байланысты материалдарды ??ыну, батырлар ерліктеріне ба?а беру, ?орытынды жасай білуге да?дыландыру.
I. Саба??а ?ажетті к?рнекіліктер мен ??ралдар
1. ?ОС картасы
2. Трек схемалар
3. Видео телевизор, магнитафон, кадаскоп
4. Кітап к?рмесі, жиырмалар
5. Электронды? о?улы?пен ж?мыс
II. Саба?ты? ?йымдастыру т?рі: диалогты топпен, интерактивти.

III. Саба?ты? ?тілу жоспары:
1. Психологиялы? дайынды? (Леветанны? дауысы, о?ушы ?сері)
2. Та?ырып?а арнал?ан кинофильмнен ?зінді
3. Ой тол?аныс (?ОС-да?ы батырлар)
4. ?орытынды
Саба?ты? барысы:
I. М??алімні? с?зі: Екінші д?ниеж?зілік со?ыс адамзат тарихында?ы ?лы о?и?а. Оны? ?асиеті мен ?асіреті жаны?ды т?ршіктіреді. ?рі ерліктерге басы?ды идіріп та??алдырады. Елбасына кун ту?ан кезе?дерде рух пен намысты? мы?тылы?ы сыналды. ?ан?а боял?ан даласы, а?ыра?ан анасы, жетім ?ал?ан баласы ?шін кектенді. Міне осындай со?ыс б?лтын ?йірген фашизмні? со?ыс жоспарын мына т?мендегідей тірек схемалар ар?ылы баяндаймыз.
“Барбаросса” (?ауырт со?ыс) 1940ж. 18/ XII

«Солт?стік» → Барлы? те?іздегі порттарды басып алып, Шы?ыс Пруссиядан Даугавпилс, Псков, Ленинград ба?ытында.
«Орталы?» → Смоленск ар?ылы Москва?а.
«О?т?стік» → Батыс Украина мен Днепрден Киевті басып алу?а.
Германия → КСРО → 1941ж. 23/VI. Баскомандование
Ставкасы т?ра?асы С. К: Тимошенко
1941 жылы 22/VI → 1941ж. 10/VII Жо?ар?ы командование Ставкасы т?ра?асы И. В. Сталин

1941ж. 30/VI. Мемлекеттік ?ор?аныс комитеті т?ра?асы И. В. Сталин

?аза?стан — майдан арсеналы (1 миллион 200 мы?)
«Б?рі де майдан ?шін, б?рі де Же?іс ?шін»
Экономиканы со?ыс?а бейімдеп ?айта ??ру

?АЗА?СТАНДЫ?ТАР
М?скеу ?шін шай?асты 316-(Панфилов атында?ы 8-гвард. див.) 1941ж. 30/IX 312-ат?ыштар дивизиясы
Б. Момыш?лы, Т. То?таров, М. ?абдулин, Р. Амангелдиев
Ленинград ?шін шай?аста 310 ж?не 314 дивизиялар С. Байма?амбетов, ?лия ж?не М?нш?к
Сталинград ?шін шай?аста 29 ж?не 38 дивизиялар 1942ж. 17/VII 1943ж. 02/ II Н. ?бдіров, ?. Сыпатаев
Со?ыс ба?ыты батыс
Берлин операциясы — 2, 5 миллион ?скер, 41мы? 600 зе?бірек, 6250 танк, 7500 ?ша?
1945ж. 16/IV. → Же?іс. 1945ж. 02/V.
Р. ?ош?арбаев
500-дей Ке?ес ода?ыны? батыры, 98-і ?аза?, 1998 жылы 11/XII Б. Момыш?лы

2. Ой ?оз?ау
О?ушылар назарын экран?а аудару. К?рген фильмдер туралы ?орытынды шы?ару.

3. ?й тапсырмасы
II. «Кім тап?ыр?» I топ.
1. ?лы Отан со?ысы ?ашан басталды? /1941ж. 22. 06/
2. Бауыржан Момыш?лы ?ай жылдары ?мір с?рген? /1910-1982 жж./
3. Ідіріс ?ргенішбаев?а Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы ?ашан берілді? /1967ж. 4 мамырда/
4. Со?ыс жылдарында майданда?ы ?скери б?лімдерге ?аза?стан ?нер ?ызметкерлерінен ??рыл?ан ?анша концерт бригадасы барды? /11/
5. ?ай к?нді же?іс к?ні деп тойлаймыз? /9 мамыр/
6. 1941 жылы Совет Ода?ы со?ыс самолеттерін шы?ару ж?нінен нешінші орын?а шы?ты? /3-інші/
7. «Жалпы?а бірдей ?скери міндет» туралы за? ?ашан ?абылданды? /1939. 01. 09/
8. ?лы Отан со?ысында ода? бойынша ?анша адам Ке?ес Ода?а Батыры ата?ына ие болды? /11мы? 600 ден аса/
9. Екі м?рте Ке?ес Ода?ы Батыры атан?ан Сергей Данилович Луганский жеке ?зі жауды? ?анша ?ша?ын атып т?сірді? /37/
10. «?аза?стан комсомолы» деген жазуы бар ?анша жауынгерлік машина Сталинград майданына табыс етілді? /45/

II топ.
1. Екінші дуниеж?зілік со?ыс ?ашан басталды? /1939 жылы/
2. ?лы Отан со?ысы ?ашан ая?талды? /1945 жылы/
3. Ідіріс ?ргенішбаев ?ай жылдары ?мір с?рген? /1912-1943 жж./
4. Бауыржан Момыш?лына ?ай жылы Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы берілді? /1990 жылы/
5. ?анша ?аза?станды?тар Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ына ие болды? /500-ден аса/
6. ?лы Отан со?ысы жылдарында мамандарды дайындау ма?сатында ?аза?стан ?анша жас?спірімдерді ?скери училищеге жіберді? /42 мы?/
7. Генерал-майор Панфилов ?ай дивизияны бас?арды? /316-ат?ыштар дивизиясы/
8. Днепр ?шін шай?аста?ы ерлігі ?шін Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан е? е? жас Ж?нібек Елеусізов нешеде еді? /18 жаста/
9. Со?ыс уа?ытында ?аза?стан б?кіл ода?ты? ?ор?анысыны? ?анша пайызын берді?
10. 1943 жылы республикадан заводтарды ?алпына келтіру ж?мыстарына ?анша комсомол жіберілді? /1439/

?ткен саба?тарда?ы тарихи с?здерді еске т?сіру
«Кім? ?ашан? Неге?» Б?л с?здерді кім айтты, ?ашан айтты, неге байланысты айтты.

1. «?ан??мар Кир. Же?іске желікпе. Сен мені? ?лымды ашы? ай?аста ?ару ??рметімен же?ген жо?сын.» Б?л с?зді кім айт?ан? (Томирис)
2. «Ерте к?нде отты к?ннен ??н ту?ан. Отты ??ннан от боп ойнап мен ту?ан, ж?зімді де ?ысы? ?ара к?зімді туа сала жалынменен мен жу?ан»(М. Ж?мабаев. «Пай?амбар»)
3. «Желпілдеген тудан, жер ?айыс?ан ?олдан ?ал?анша, жігіт адамыны? ?лгені жа?сы.» (Абылай)
4. «Халы??а е? алдымен – экономикалы? ж?не ?леуметтік реформа керек. Материалды? ?л ау?атын жа?сарту?а халы? тырысады. Прогресс дегенімізді? ?зі - осы» (Ш. У?лиханов)
5. «Мен ?аза? балаларын ??ыптылы??а, тазалы??а, отыры?шылы??а, т?рмысты? арты?шылы?ына, мысалы, ??р?а? жылы б?лмелерде т?ру?а ?йретуді? ?зі ?аза? даласында т?рбиелік м?ні бар ж?мыс деп білемін» (Ы. Алтынсарин)
6. «Б?ліп ал да билей бер» (Анна Ионовно)
7. «Егер ?скер берсек, балаларымыздан айырыламыз» (Ж. М?мбетов, 1916 жыл)
8. «Б?л ?ажап ?скер еді: ?арулары ауыл ?сталары со??ан найза, семсер, білтелі Мылты?тар, сада? жебелер» (Жазушы Соболев. Амангелді ?скері туралы)
9. «?аза? елі отар болып келді, отар болып ?алады» (С. С?дуа?асов)
10. «Отан ?шін от?а т?с – к?ймейсін, Опасызда отан жо?» (Б. Момыш?лы)
11. «Мен дегеніме жеттім, елімді аман алып ?алдым. Енді ?олы?нан келгені?ді істей бер» (Шира?)
12. «Б?ларды келістіріп жазалау керек» (Милютин)
13. «Россия ке? байта?, біра? шегінерге жол жо?, артымызда Москва» (Клачков)

?АЗА?СТАНДЫ?ТАР
М?скеу ?шін шай?асты 316-(Панфилов атында?ы 8-гвард. див.)
1941ж. 30/IX 312-ат?ыштар дивизиясы
Б. Момыш?лы, Т. То?таров, М. ?абдулин, Р. Амангелдиев
Ленинград ?шін шай?аста 310 ж?не 314 дивизиялар С. Байма?амбетов, ?лия ж?не М?нш?к
Сталинград ?шін шай?аста 29 ж?не 38 дивизиялар
1942ж. 17/VII 1943ж. 02/ II Н. ?бдіров, ?. Сыпатаев
1941ж. 10/VII Жо?ар?ы командование → Ставкасы т?ра?асы И. В. Сталин

Со?ыс ба?ыты батыс
Берлин операциясы — 2, 5 миллион ?скер, 41мы? 600 зе?бірек, 6250 танк, 7500 ?ша? 1945ж. 16/IV.
→ Же?іс. 1945ж. 02/V. Р. ?ош?арбаев
500-дей Ке?ес ода?ыны? батыры, 98-і ?аза?, 1998 жылы 11/XII Б. Момыш?лы
Германия → КСРО 1941ж. 23/VI. Баскомандование Ставкасы т?ра?асы С. К: Тимошенко
1941 жылы 22/VI → 1941ж. 30/VI. Мемлекеттік ?ор?аныс комитеті т?ра?асы И. В. Сталин
?аза?стан — майдан арсеналы (1 миллион 200 мы?)
“Барбаросса” (?ауырт со?ыс) 1940ж. 18/ XII
«Солт?стік» → Барлы? те?іздегі порттарды басып алып, Шы?ыс Пруссиядан Даугапилс, Псков, Ленинград ба?ытында
«Орталы?» → Смоленск ар?ылы Москва?а.
«О?т?стік» → Батыс Украина мен Днепрден Киевті басып алу?а.

Сіз кімсіз ойыны
Сіз кімсіз?
Сіз — Жамбыл облысы Жуалы ауданыны? К?лбастау ауылында д?ниеге келді?із. Сіз 1930-1956 жылда ?скер сапында болды?ыз. Ал со??ы кезде Алматы ма?ында жаса?тал?ан 316 ат?ыштар дивиязиясыны? командирі болды?ыз. Москва ?шін шай?асты?ыз, 207 рет ?рыс?а кірді?із. Сізді? ?анатты с?здері?із ?те к?п. Сонымен ?атар М?скеудегі ?скери академиясын т???ыш бітірген ?аза?сыз. (Б. Момыш?лы)
Сіз кімсіз?
Сіз ?ртке оран?ан ?з ?ша?ы?ызды жау танкілеріні? шо?ырына ??латты?ыз. Ке?ес Ода?ыны? Батырысыз, ?ара?андылы?сыз. (Н?ркен ?бдіров)
Сіз кімсіз?
Сіз Шымкенттегі ?скери авиация ?уе училищесіні? т?легісіз, ?ш?ышсыз, Ке?ес Ода?ыны? батырысыз. (Иван Кожедуб)
Сіз кімсіз?
Сізге Алматы жастары 1943 жылы желто?санда ?з а?шаларына жа?а ?ша? жасатып табыс етті. Сіз со?ыста ?уе шай?асында жауды? 37 самолетін жойды?ыз, атып т?сірді?із. (Луганский)
Сіз кімсіз?
Сізді? ?ке?із 1938 жылы 15шілдеде ?аза? КСР ке?есіні? 1 сесиясын ашты, ?аза? хал?ыны? аяулы ?лдарыны? бірі, сіз Синельников ?аласыны? т?бінде со?ысты?ыз. (Ал?адай)
Сіз кімсіз?
Сіз ?олы?ыз?а гранат алып, танк астына т?сті?із, ерлік жасады?ыз, Ке?ес Ода?ыны? батырысыз. (?бу Досм?хаметов)
Сіз кімсіз?
«Майдан?а жіберетін а?ам да, апам да жо?, сонды?тан мені? ?зімді жіберуі?ізді ?тінемін» (М?нш?к М?метова)
Сіз кімсіз?
Сіз Сталинград т?бінде шай?асты?ыз, жау дзотын ?з кеуде?ізбен жауып А. Матросовты? ерлігін ?айталады?ыз. (С?лтан Байма?анбетов)
Сіз кімсіз?
II-д?ниеж?зілік со?ыс кезінде 1945 жылы оныншы тамызда капитан Гастеллоны? ерлігін ?айтала?ан аты а?ыз?а айнал?ан ?ш?ышсыз. (Янко)

4. М??алімні? ?орытынды с?зі
Ж. Жабаевты? ?лы Ал?адай да майдан?а аттанды. Ол 7-гвардиялы? атты ?скер дивизиясыны? 19 гвардиялы? атты полкіне пулемет расчетін бас?ара ж?ріп, Синельниково ?аласы ма?ында ерлікпен ?аза тапты.
Же?іс те жетті. ?а?арман Ленинградты?тар ?з ?алаларын са?тап ?алды. 1944 жылды? ?атарында бізді? ?скерде шабуыл?а шы?ты. ?ала ?оршаудан ??тылды. 1945 жылы 9 мамырда Ке?ес хал?ы салтанатпен же?іс к?нін майрамдады. Осы ?лы мерекені бізді? елімізді? хал?ы жыл сайын атап ?теді.
Же?іс ?ымбат?а т?сті. Елімізді? 1710 ?аласы к?л тал?ан болды. 70 мы?нан астам ауыл мен деревняны ?ртеп жіберді. Бас?ыншылар 18502 завод пен фабрикаларды жойды. 1135 мы? шахтаны су астында ?алдырды. 65 мы? темір жол торабын б?зып, істен шы?арды. Ауыр шаруашылы?ында?ы 368 миллион?а жуы? жер б?лінді, 27 миллион?а жуы? адамнан айырылды. Ересек адам ?лесі азайды. Ересектерді? т?тас бір ?рпа?ын жойып жіберді. Со?ыс ?мітсіз жесірлікпен балаларды? жетімдігіне ?келді. Фашистерді? істеген ?ылмысын совет адамдары еш?ашан ?мытпайды. Со?ыстан кейін бірнеше ?алаларда фашизм ??рбандарына ескерткіш орнатылды. Біз неміс бас?ыншыларыны? баса к?ктеп кіріп жаса?ан ?ылы?тарын еш?ашан ?мытпаймыз. ?мытпайтын себебіміз-бізді? хал?ымыз ?ай?ы-?асіретті адам баласы ?рпа?тарымыз, енді еш?ашан к?рмесе екен деп тілейміз.

5. О?ушыларды ба?алау
6. ?йге тапсырма беру

·         Кембридж т?сілімен о?ыту

·         ?стаздар?а

·         Сценарий

·         ?аза? тілі ж?не ?дебиеті

·         Орыс тілі ж?не ?дебиеті

·         А?ылшын тілі

·         Информатика

·         Математика

·         Физика

·         Химия

·         Биология

·         География

·         Тарих

·         Сурет ж?не сызу

·         Технология

·         Музыка

·         Кітапхана

·         Дене шыны?тыру

·         Ал?аш?ы ?скери дайынды?

·         Мектепалды дайынды?

·         Бастауыш сынып

·         ?зін ?зі тану

·         Бала ба?ша

·         Т?рбие са?аты

·         ?дістемелік к?мек

·         Психология

·         Аттестаттау материалдары

·          

Просмотр содержимого документа
«?лы отан со?ысы ?аза?стан »

Начало формы
Тақырыбы: Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында
Мақсаты:
Білімділік: Ұлы Отан соғысының ерлікке толы қаһарлы жылдары бірте бірте алыстап барады. Бірақ адамзат дүние жүзін фашистік құлдықтан аман алып қалған халықтың ғажайып ерліктерін ешқашан ұмытқан емес. Фашизмнің айуандық жоспарының сөзсіз күйрегендігін ашып көрсеткенін 1418 күнге созылған сұрапыл соғыстың соңғы нүктесін қойған. Әкелеріміз бен аталарымыздың ұлылығын тереңірек ұғындыру.
Тәрбиелік: Елін, жерін шексіз тәрбиелеу.
Дамытушылық: Соғысқа байланысты материалдарды ұғыну, батырлар ерліктеріне баға беру, қорытынды жасай білуге дағдыландыру.
I. Сабаққа қажетті көрнекіліктер мен құралдар
1. ҰОС картасы
2. Трек схемалар
3. Видео телевизор, магнитафон, кадаскоп
4. Кітап көрмесі, жиырмалар
5. Электрондық оқулықпен жұмыс
II. Сабақтың ұйымдастыру түрі: диалогты топпен, интерактивти.

III. Сабақтың өтілу жоспары:
1. Психологиялық дайындық (Леветанның дауысы, оқушы әсері)
2. Тақырыпқа арналған кинофильмнен үзінді
3. Ой толғаныс (ҰОС-дағы батырлар)
4. Қорытынды
Сабақтың барысы:
I. Мұғалімнің сөзі: Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ұлы оқиға. Оның қасиеті мен қасіреті жаныңды түршіктіреді. Әрі ерліктерге басыңды идіріп таңқалдырады. Елбасына кун туған кезеңдерде рух пен намыстың мықтылығы сыналды. Қанға боялған даласы, аңыраған анасы, жетім қалған баласы үшін кектенді. Міне осындай соғыс бұлтын үйірген фашизмнің соғыс жоспарын мына төмендегідей тірек схемалар арқылы баяндаймыз.
“Барбаросса” (қауырт соғыс) 1940ж. 18/ XII

«Солтүстік» → Барлық теңіздегі порттарды басып алып, Шығыс Пруссиядан Даугавпилс, Псков, Ленинград бағытында.
«Орталық» → Смоленск арқылы Москваға.
«Оңтүстік» → Батыс Украина мен Днепрден Киевті басып алуға.
Германия → КСРО → 1941ж. 23/VI. Баскомандование
Ставкасы төрағасы С. К: Тимошенко
1941 жылы 22/VI → 1941ж. 10/VII Жоғарғы командование Ставкасы төрағасы И. В. Сталин

1941ж. 30/VI. Мемлекеттік қорғаныс комитеті төрағасы И. В. Сталин

Қазақстан — майдан арсеналы (1 миллион 200 мың)
«Бәрі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін»
Экономиканы соғысқа бейімдеп қайта құру

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
Мәскеу үшін шайқасты 316-(Панфилов атындағы 8-гвард. див.) 1941ж. 30/IX 312-атқыштар дивизиясы
Б. Момышұлы, Т. Тоқтаров, М. Ғабдулин, Р. Амангелдиев
Ленинград үшін шайқаста 310 және 314 дивизиялар С. Баймағамбетов, Әлия және Мәншүк
Сталинград үшін шайқаста 29 және 38 дивизиялар 1942ж. 17/VII 1943ж. 02/ II Н. Әбдіров, Қ. Сыпатаев
Соғыс бағыты батыс
Берлин операциясы — 2, 5 миллион әскер, 41мың 600 зеңбірек, 6250 танк, 7500 ұшақ
1945ж. 16/IV. → Жеңіс. 1945ж. 02/V.
Р. Қошқарбаев
500-дей Кеңес одағының батыры, 98-і қазақ, 1998 жылы 11/XII Б. Момышұлы

2. Ой қозғау
Оқушылар назарын экранға аудару. Көрген фильмдер туралы қорытынды шығару.

3. Үй тапсырмасы

II. «Кім тапқыр?» I топ.
1. Ұлы Отан соғысы қашан басталды? /1941ж. 22. 06/
2. Бауыржан Момышұлы қай жылдары өмір сүрген? /1910-1982 жж./
3. Ідіріс Үргенішбаевқа Кеңес Одағының Батыры атағы қашан берілді? /1967ж. 4 мамырда/
4. Соғыс жылдарында майдандағы әскери бөлімдерге Қазақстан өнер қызметкерлерінен құрылған қанша концерт бригадасы барды? /11/
5. Қай күнді жеңіс күні деп тойлаймыз? /9 мамыр/
6. 1941 жылы Совет Одағы соғыс самолеттерін шығару жөнінен нешінші орынға шықты? /3-інші/
7. «Жалпыға бірдей әскери міндет» туралы заң қашан қабылданды? /1939. 01. 09/
8. Ұлы Отан соғысында одақ бойынша қанша адам Кеңес Одаға Батыры атағына ие болды? /11мың 600 ден аса/
9. Екі мәрте Кеңес Одағы Батыры атанған Сергей Данилович Луганский жеке өзі жаудың қанша ұшағын атып түсірді? /37/
10. «Қазақстан комсомолы» деген жазуы бар қанша жауынгерлік машина Сталинград майданына табыс етілді? /45/

II топ.
1. Екінші дуниежүзілік соғыс қашан басталды? /1939 жылы/
2. Ұлы Отан соғысы қашан аяқталды? /1945 жылы/
3. Ідіріс Үргенішбаев қай жылдары өмір сүрген? /1912-1943 жж./
4. Бауыржан Момышұлына қай жылы Кеңес Одағының Батыры атағы берілді? /1990 жылы/
5. Қанша Қазақстандықтар Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды? /500-ден аса/
6. Ұлы Отан соғысы жылдарында мамандарды дайындау мақсатында Қазақстан қанша жасөспірімдерді әскери училищеге жіберді? /42 мың/
7. Генерал-майор Панфилов қай дивизияны басқарды? /316-атқыштар дивизиясы/
8. Днепр үшін шайқастағы ерлігі үшін Кеңес Одағының Батыры атағын алған ең ең жас Жәнібек Елеусізов нешеде еді? /18 жаста/
9. Соғыс уақытында Қазақстан бүкіл одақтың қорғанысының қанша пайызын берді?
10. 1943 жылы республикадан заводтарды қалпына келтіру жұмыстарына қанша комсомол жіберілді? /1439/

Өткен сабақтардағы тарихи сөздерді еске түсіру
«Кім? Қашан? Неге?» Бұл сөздерді кім айтты, қашан айтты, неге байланысты айтты.

1. «Қанқұмар Кир. Жеңіске желікпе. Сен менің ұлымды ашық айқаста қару құрметімен жеңген жоқсын...» Бұл сөзді кім айтқан? (Томирис)
2. «Ерте күнде отты күннен ғұн туған. Отты ғұннан от боп ойнап мен туған, жүзімді де қысық қара көзімді туа сала жалынменен мен жуған»(М. Жұмабаев. «Пайғамбар»)
3. «Желпілдеген тудан, жер қайысқан қолдан қалғанша, жігіт адамының өлгені жақсы...» (Абылай)
4. «Халыққа ең алдымен – экономикалық және әлеуметтік реформа керек. Материалдық әл ауқатын жақсартуға халық тырысады. Прогресс дегеніміздің өзі - осы» (Ш. Уәлиханов)
5. «Мен қазақ балаларын ұқыптылыққа, тазалыққа, отырықшылыққа, тұрмыстың артықшылығына, мысалы, құрғақ жылы бөлмелерде тұруға үйретудің өзі қазақ даласында тәрбиелік мәні бар жұмыс деп білемін» (Ы. Алтынсарин)
6. «Бөліп ал да билей бер» (Анна Ионовно)
7. «Егер әскер берсек, балаларымыздан айырыламыз» (Ж. Мәмбетов, 1916 жыл)
8. «Бұл ғажап әскер еді: қарулары ауыл ұсталары соққан найза, семсер, білтелі Мылтықтар, садақ жебелер» (Жазушы Соболев. Амангелді әскері туралы)
9. «Қазақ елі отар болып келді, отар болып қалады» (С. Сәдуақасов)
10. «Отан үшін отқа түс – күймейсін, Опасызда отан жоқ» (Б. Момышұлы)
11. «Мен дегеніме жеттім, елімді аман алып қалдым. Енді қолыңнан келгеніңді істей бер» (Ширақ)
12. «Бұларды келістіріп жазалау керек» (Милютин)
13. «Россия кең байтақ, бірақ шегінерге жол жоқ, артымызда Москва» (Клачков)

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
Мәскеу үшін шайқасты 316-(Панфилов атындағы 8-гвард. див.)
1941ж. 30/IX 312-атқыштар дивизиясы
Б. Момышұлы, Т. Тоқтаров, М. Ғабдулин, Р. Амангелдиев
Ленинград үшін шайқаста 310 және 314 дивизиялар С. Баймағамбетов, Әлия және Мәншүк
Сталинград үшін шайқаста 29 және 38 дивизиялар
1942ж. 17/VII 1943ж. 02/ II Н. Әбдіров, Қ. Сыпатаев
1941ж. 10/VII Жоғарғы командование → Ставкасы төрағасы И. В. Сталин

Соғыс бағыты батыс
Берлин операциясы — 2, 5 миллион әскер, 41мың 600 зеңбірек, 6250 танк, 7500 ұшақ 1945ж. 16/IV.
→ Жеңіс. 1945ж. 02/V. Р. Қошқарбаев
500-дей Кеңес одағының батыры, 98-і қазақ, 1998 жылы 11/XII Б. Момышұлы
Германия → КСРО 1941ж. 23/VI. Баскомандование Ставкасы төрағасы С. К: Тимошенко
1941 жылы 22/VI → 1941ж. 30/VI. Мемлекеттік қорғаныс комитеті төрағасы И. В. Сталин
Қазақстан — майдан арсеналы (1 миллион 200 мың)
“Барбаросса” (қауырт соғыс) 1940ж. 18/ XII
«Солтүстік» → Барлық теңіздегі порттарды басып алып, Шығыс Пруссиядан Даугапилс, Псков, Ленинград бағытында
«Орталық» → Смоленск арқылы Москваға.
«Оңтүстік» → Батыс Украина мен Днепрден Киевті басып алуға.

Сіз кімсіз ойыны
Сіз кімсіз?
Сіз — Жамбыл облысы Жуалы ауданының Көлбастау ауылында дүниеге келдіңіз. Сіз 1930-1956 жылда әскер сапында болдыңыз. Ал соңғы кезде Алматы маңында жасақталған 316 атқыштар дивиязиясының командирі болдыңыз. Москва үшін шайқастыңыз, 207 рет ұрысқа кірдіңіз. Сіздің қанатты сөздеріңіз өте көп. Сонымен қатар Мәскеудегі әскери академиясын тұңғыш бітірген қазақсыз. (Б. Момышұлы)
Сіз кімсіз?
Сіз өртке оранған өз ұшағыңызды жау танкілерінің шоғырына құлаттыңыз. Кеңес Одағының Батырысыз, Қарағандылықсыз. (Нүркен Әбдіров)
Сіз кімсіз?
Сіз Шымкенттегі әскери авиация әуе училищесінің түлегісіз, ұшқышсыз, Кеңес Одағының батырысыз. (Иван Кожедуб)
Сіз кімсіз?
Сізге Алматы жастары 1943 жылы желтоқсанда өз ақшаларына жаңа ұшақ жасатып табыс етті. Сіз соғыста әуе шайқасында жаудың 37 самолетін жойдыңыз, атып түсірдіңіз. (Луганский)
Сіз кімсіз?
Сіздің әкеңіз 1938 жылы 15шілдеде Қазақ КСР кеңесінің 1 сесиясын ашты, қазақ халқының аяулы ұлдарының бірі, сіз Синельников қаласының түбінде соғыстыңыз. (Алғадай)
Сіз кімсіз?
Сіз қолыңызға гранат алып, танк астына түстіңіз, ерлік жасадыңыз, Кеңес Одағының батырысыз. (Әбу Досмұхаметов)
Сіз кімсіз?
«Майданға жіберетін ағам да, апам да жоқ, сондықтан менің өзімді жіберуіңізді өтінемін» (Мәншүк Мәметова)
Сіз кімсіз?
Сіз Сталинград түбінде шайқастыңыз, жау дзотын өз кеудеңізбен жауып А. Матросовтың ерлігін қайталадыңыз. (Сұлтан Баймағанбетов)
Сіз кімсіз?
II-дүниежүзілік соғыс кезінде 1945 жылы оныншы тамызда капитан Гастеллоның ерлігін қайталаған аты аңызға айналған ұшқышсыз. (Янко)

4. Мұғалімнің қорытынды сөзі
Ж. Жабаевтың ұлы Алғадай да майданға аттанды. Ол 7-гвардиялық атты әскер дивизиясының 19 гвардиялық атты полкіне пулемет расчетін басқара жүріп, Синельниково қаласы маңында ерлікпен қаза тапты.
Жеңіс те жетті. Қаһарман Ленинградтықтар өз қалаларын сақтап қалды. 1944 жылдың қатарында біздің әскерде шабуылға шықты. Қала қоршаудан құтылды. 1945 жылы 9 мамырда Кеңес халқы салтанатпен жеңіс күнін майрамдады. Осы ұлы мерекені біздің еліміздің халқы жыл сайын атап өтеді.
Жеңіс қымбатқа түсті. Еліміздің 1710 қаласы күл талқан болды. 70 мыңнан астам ауыл мен деревняны өртеп жіберді. Басқыншылар 18502 завод пен фабрикаларды жойды. 1135 мың шахтаны су астында қалдырды. 65 мың темір жол торабын бұзып, істен шығарды. Ауыр шаруашылығындағы 368 миллионға жуық жер бүлінді, 27 миллионға жуық адамнан айырылды. Ересек адам үлесі азайды. Ересектердің тұтас бір ұрпағын жойып жіберді. Соғыс үмітсіз жесірлікпен балалардың жетімдігіне әкелді. Фашистердің істеген қылмысын совет адамдары ешқашан ұмытпайды. Соғыстан кейін бірнеше қалаларда фашизм құрбандарына ескерткіш орнатылды. Біз неміс басқыншыларының баса көктеп кіріп жасаған қылықтарын ешқашан ұмытпаймыз. Ұмытпайтын себебіміз-біздің халқымыз қайғы-қасіретті адам баласы ұрпақтарымыз, енді ешқашан көрмесе екен деп тілейміз.

5. Оқушыларды бағалау
6. Үйге тапсырма беру

 • Кембридж тәсілімен оқыту

 • Ұстаздарға

 • Сценарий

 • Қазақ тілі және әдебиеті

 • Орыс тілі және әдебиеті

 • Ағылшын тілі

 • Информатика

 • Математика

 • Физика

 • Химия

 • Биология

 • География

 • Тарих

 • Сурет және сызу

 • Технология

 • Музыка

 • Кітапхана

 • Дене шынықтыру

 • Алғашқы әскери дайындық

 • Мектепалды дайындық

 • Бастауыш сынып

 • Өзін өзі тану

 • Бала бақша

 • Тәрбие сағаты

 • Әдістемелік көмек

 • Психология

 • Аттестаттау материалдарыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?лы отан со?ысы ?аза?стан

Автор: Кусаинова Гулназия Султановна

Дата: 10.03.2015

Номер свидетельства: 183992

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства