kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Т?уелсіздік бастауы»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:  «Т?уелсіздік бастауы».

Саба?ты? ма?саты:

А).Білімділік:   Республикамызды? т?уелсіздігіне 24 жыл толуына байланысты елімізді? т??ырын биіктету, о?ушыларды Отаншылды??а ерлікке баулу, адалды??а, тазалы??а т?рбиелеу.

?).Дамытушылы?: О?ушыларды отаншылды??а, ?лтжанды, ту?ан жеріне, атамекеніне деген с?йіспеншілігін арттыру.

б).Т?рбиелік: О?ушылар?а  патриотты? т?рбие беру, ?з тілін с?юге ?йрету.

Саба?ты? к?рнекілігі: ?аза?стан Республикасыны? р?міздері, т?уелсіздік                                                монументі, Б?йтерек суреті

Саба?ты?   т?рі:  Ашы?  т?рбие са?аты.

Саба?ты? ?дісі:   Сахналы? саба?.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

 Ж?ргізуші:

Ке? байта?, к?з жетпейтін жерім мені?,

Таулы орман, жасыл жайлау, к?лім мені?.

Б?гінде бар ?лемге да??ы? жетті,

Т?уелсіз ?аза?стан – елім мені?.

Болаша? ?рпа?ымны? ба?ыты ?шін,

Жайнай бер, ?лы Отан-?аза? елім!- дей отырып, ?ла?атты ?стаздар, о?ушылар! Сіздерді 1991 жыл?ы 16- желто?сан «Т?уелсіздігімізге 20 жыл толу » мерекесіне орай дайында?ан «Т?уелсіздік бастауы» атты т?рбие са?атын ашы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер!

?сем безендірілген  сахна?а «Мені? ?аза?станым ?ні » орындалды.

 ?ні: Ш. ?алдая?ов. С?зін жаз?андар: Ж. Н?жімеденов, Н.?. Назарбаев.

?аза?стан Республикасыны? туын к?теріп, сап т?зеп о?ушылар орта?а шы?ады.

Ж?ргізуші:

Егемен елім десем сенім кіріп,

Бойымды билеп кетер сенімділік.

Ешкімге ауыстырмас алтын Отан,

Жырлаймын ?асиеті?ді т?гілдіріп.

Жа?сылар жанын ?иды ?асіретпен,

Алашты? ерлері бар асыл ?ткен.

Арманым болмас еді ту?ан елім,

Г?л жайнап ?аза? болып тасып ?тсем! – дей отырып, бізді? туып-?скен жеріміз ?аза?стан Республикасы. Ол к?не замандардан басталатын тарихы бар, аса бай ел. ?аза?стан жерін ежелден ?оныстанып келе жат?ан ел – ?аза? хал?ы. ?аза? хал?ы- ерж?рек, досты??а адал, ?те білімді, ?она?жай халы?. ?азір ?аза?станда ынтыма?ы жарас?ан к?птеген ?лт ?кілдері т?рады. ?аза?стан б?гінде д?ние ж?зіні? к?птеген елдерімен досты? байланыс орнат?ан, б?кіл ?лем таны?ан елге айналды. ?аза?станда ?мір с?руші ?рбір адам ?з Отанын жанындай с?йеді, оны? к?к байра?ын к?кке к?теруді ма?таныш т?тады.

??лмахан Айдана.

Т?уелсіз ?аза?стан.

Т?уелсіздік т??ырым берік болсын,

Б?йтерегім ?лемге к?рік берсін.

Жиырма жылды? же?ісі бар б?гінде

?аза?стан ?дайы ?сіп-?нсін

К?гілдір туым к?гімде шары?тасын.

Т?уелсіздік ?ыраны ?алы?тасын

?аза?ымны? м?ртебесін арттырудан

Елбасымыз еш?ашан жалы?басын.

Ж?ргізуші: Азатты?, те?дік, т?уелсіздік. Осы ?ш ??ымны? салтанат ??руы ?шін кімдер бас тікпеді, кімдер ??рбан болмады?

И?, т?уелсіздік шежіресінде к?з то?татып ?арайы?шы.

Ж?ргізуші:1986 жыл?ы «Желто?сан» о?и?асы – аз ?ана уа?ытта ?лем назарын аудар?ан тол?у к?шпен басыл?анмен азатты? а?са?ан хал?ымызды? т?уелсіздік алуына жол ашты. 1991 жылы 16 желто?санда ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігі жарияланды.

?н: «Мені? елім» орындайтын (хор).

?біл?айыр Ба?дат.

Т?уелсіз ел атанды?,

Биік да??ы?.

Бар ?лемге ?йгілі,

М?лім аты?.

Ата-баба ?анымен,

Келген бізге.

Т?уелсіздік ??т болып,

?онды еліме.

Момбай Ерболат

Мен ?аза?пын ?аныммен, с?йегіммен,

С?н-салтанат салтымды с?йемін мен

Ба? орнатам осынау ке? дала?а

М?рагермін, о?ан иемін мен,

Мен ?аза?пын, биікпін, байта? елмін.

?айта тудым, ?мірге  ?айта келдім

Мен мы?да бір тірілдім м??гі ?лмеске

Айта бергім келеді, айта бергім.

 

Ермахан  Айн?р.

?аза?стан Республикасыны? жер к?лемі 2417,3 мы? шаршы ша?ырым жерді алып жатыр, я?ни республикамызды? территориясына жеті мемлекет сияды.

Мысалы: Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Португалия, Испания, Италия.Жер к?лемі жа?ынан Б?? 180 мемлекетті? ішінде 9-шы орында, ал ТМД елдері бойынша 2-ші орында. Республикамыз 5 мемлекетпен к?ршілес, олар Ресей, ?ытай, ?збекстан, ?ыр?ызстан, Т?ркіменстан. Елімізде 135 ?лт ?кілі т?рады. ?аза?станда 14 облыс, 85 ірі ?алалар бар. Ел ордасы – Астана ?аласы.

?аза?стан ту?ан елім,

Алтын бесік- А? орда.

Да??ы? сені? арта берсін,

Елім мені? жа?ар?ан.

?н:

Ж?ргізуші: Бізді? елімізді? байлы?ы туралы не білеміз?

Намазбай ?лихан

Бізді? ?аза?стан Республикасы ?те бай мемлекет. Бізде алтын, темір, мырыш, к?міс, к?мір, ма?та, газ, м?най, бидай, я?ни бір с?збен айт?анда Менделеев кестесіндегі 105 элементті? 99 элементі ?аза?стан жерінде кездеседі.

?аза?станда 6000-нан астам пайдалы ?азбалар бар.

Ей, ?аза?ты? ?ланы,

Бол?айсы? дала ?ыраны.

Жер-суын ?ор?ау бабаны?,

Емес пе еді басты ?раны!

М??алім:   Елімізді? ?зіне т?н Туы, Елта?басы, ?н?раны бар.

Р?міздерді? авторларын білесі?дер ме?

?н?ранны? авторы кім?

1-о?ушы: ?ні Ш. ?алдая?ов. С?зін жаз?андар Ж. Н?жімеденов, Н.?. Назарбаев.

М??алім: Туды? авторы кім?

2-о?ушы. Ш. Ниязбеков.

М??алім: Елта?баны? авторы кім?

3-о?ушы. Ж. М?лібеков, Ш. У?лиханов.

Серіктегі Са?ыныш.

Т?уелсіздік туымды.

Желбіреттім к?гімде,

Б?л ?уаныш б?гінгі.

Орын ал?ан т?рімде,

Ер тірлігі болмаса

Келмес сір? тегіне

?аза?ымды ел танып,

Еге болды сенімге.

Желбіре туым к?гімде.

?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туы к?гілдір т?сті. Онда алтын к?н бейнесі, шары?тай ?ш?ан дала ?ыраны ж?не ?лтты? ою-?рнек на?ыштал?ан тік жола? бар.

Туды? к?гілдір т?сі – б?лтсыз ашы? аспан, бейбітшілік белгісі.

К?нні? н?р ш??ыласы- байлы? пен берекені?, тынышты? пен жылылы?ты? белгісі.

?ыран б?ркіт- т?уелсіздікті? белгісі. ?рнек- салт-д?ст?рімізді? белгісі.

Байза?тегі Данияр

?аза?стан Республикасыны? Елта?басыны? бастысы ша?ыра?.

Ша?ыра? киіз ?йді? к?мбезі. Ол к?н бейнесін, ал уы?тар одан тарап жат?ан алтын с?улелері.

?аза?та «Ат-адамны? ?анаты» деген ма?албар. Елта?бада?ы т?лпар бейнесі дала пыра?ы оны? шапша?ды?ы ер жігітті т?уелсіздікке жетелейді. Бесб?рышты ж?лдызы ?р адамны? ?міріне ба?дар беретін ?з ж?лдызы сия?ты.

К?н мен айды, ж?лдызды кие т?татын хал?ымыз «ж?лдызымыз жар?ырай берсін» деген асыл арманын айтып т?р?андай.

Би: «                                                                    ».  Балд?урен бишілер тобы.

??лмахан Айдана.

Елімізді? ?зіне т?н Туы, Елта?басы, ?н?раны бар.

Айнымайды аспанны?,

Бізді? туды? бояуы.

Оны халы? ?ашан да,

Биікке іліп ?ояды.

Ерхан Абылайхан

1991 жылы 16 желто?санда ?аза?стан Республикасы Т?уелсіз республика деп жарияланды.

Далада думан, ?алада думан жыр б?гін,

?асыр бойы а?сай да к?ткен б?л к?нім.

Жаскай бер, жаса ас?ардан аса ?р?ашан,

Кеудеме ?кеп ?алдыр?ан ба?ыт б?лб?лым.

Хормен: Т?уелсіз ?аза?станым.

1992 жылы Т?уелсіз ?аза?стан?а бір жыл толды. Осы жылы Т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? Туы, Елта?басы, ?н?раны ?абылданды.

Біріккен ?лттар ?йымына м?ше болып кірді.

?н: «?аза? елі».

Орындайтындар: Ермахан Айн?р,?бушей ??тты?ыз, Жолдасбай Бахтияр.

С?лтанбай Ба?д?улет.

1993 жылы 15 ?араша «?лтты? валюта к?ні» деп аталып, ал?аш?ы ?аза?стан Республикасыны? те?гесі айналым?а т?сті. О?ан ата?ты т?л?алар суреті басылып шы?ты. 2006 15 ?арашада те?геміз жа?а басылыммен ?айта шы?ты.

Анарбай Айдана

1995 жылы 30 тамызда ?аза?стан Республикасыны? «Ата За?ы» ?абылданды.

Арайлап атты та?,

?айырлы та?, балалар!

Алтын шапа? таратты,

?айырлы та?, балалар!

?лемде н?р тынышты?,

?рбір бейбіт к?н ысты?,

?айырлы та?, балалар!

?аза?стан Республикам мені?!

Жолдасбай Бахтияр.

1998 жылы 6 мамыр Астана к?ні. ?аза?стан Республикасыны? астанасы б?рын?ы А?мола ?аласына к?шті. Б?л к?нде Астана ?аласы жа?а с?улетті, со??ы с?нмен к?ркейіп ?сіп келе жатыр. Астана ?аласы елімізді? басты ?аласына айналды.

2010 жылы ?аза?стан Еуропада?ы ?ауіпсіздік пен ынтыма?тасты? ?йымын бас?арып ?лемдік д?режеде беделге ие бол?ан ?аза? елі «А? азияданы» ?ткізіп ?аза? еліні? т?скейін д?бірге б?леп, он к?н бойына ?лем назарын ?аза? еліне ?аратты. 2011 жылы 3 с?уір -?аза?стан Республикасы Президентіні? кезектен тыс сайлау к?ні. 2011 жылы ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігімізге 20 жыл толды. ?аза?стан Республикасыны? президенті болып Н?рсылтан ?біш?лы Назарбаев сайланды. 8 с?уір к?ні Астанамызда?ы А? Орда да б?кіл ?аза? хал?ына ?лы?тау р?сімін ?ткізді.

Жолдасбай Бахтияр

Айта бергім келеді, айта бергім.

Т?уелсіздік- ру?ы к?шті ?ажап ?н,

Бізге о?ай келген жо? ?ой азат к?н.

Еркіндікті? желбіретер к?к туын,

Біз - жастармыз, болаша?ы ?аза?ты?.

Ж?ргізуші: Елімізде ?р?ашан береке-бірлік болсын деген ниетпен «Мені? елім - ?аза?стан» атты т?рбие са?атымызды ая?тау?а р??сат еті?іздер!

?н: «Атамекен» орындайтын (хор)

?ні: Ескендір Хасан?алиев.

С?зін жаз?ан: ?адыр Мырзалиевтікі.

Просмотр содержимого документа
««Т?уелсіздік бастауы»»Сабақтың тақырыбы: «Тәуелсіздік бастауы».

Сабақтың мақсаты:

А).Білімділік: Республикамыздың тәуелсіздігіне 24жыл толуына байланысты еліміздің тұғырын биіктету, оқушыларды Отаншылдыққа ерлікке баулу, адалдыққа, тазалыққа тәрбиелеу.

Ә).Дамытушылық: Оқушыларды отаншылдыққа, ұлтжанды, туған жеріне, атамекеніне деген сүйіспеншілігін арттыру.

б).Тәрбиелік: Оқушыларға патриоттық тәрбие беру, өз тілін сүюге үйрету.

Сабақтың көрнекілігі: Қазақстан Республикасының рәміздері, тәуелсіздік монументі, Бәйтерек суреті

Сабақтың түрі: Ашық тәрбие сағаты.

Сабақтың әдісі: Сахналық сабақ.


Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

Жүргізуші:

Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің,

Таулы орман, жасыл жайлау, көлім менің.

Бүгінде бар әлемге даңқың жетті,

Тәуелсіз Қазақстан – елім менің.

Болашақ ұрпағымның бақыты үшін,

Жайнай бер, Ұлы Отан-Қазақ елім!- дей отырып, ұлағатты ұстаздар, оқушылар!!! Сіздерді 1991 жылғы 16- желтоқсан «Тәуелсіздігімізге 20 жыл толу » мерекесіне орай дайындаған «Тәуелсіздік бастауы» атты тәрбие сағатын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер!

Әсем безендірілген сахнаға «Менің Қазақстаным әні » орындалды.

Әні: Ш. Қалдаяқов. Сөзін жазғандар: Ж. Нәжімеденов, Н.Ә. Назарбаев.

Қазақстан Республикасының туын көтеріп, сап түзеп оқушылар ортаға шығады.

Жүргізуші:

Егемен елім десем сенім кіріп,

Бойымды билеп кетер сенімділік.

Ешкімге ауыстырмас алтын Отан,

Жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп.

Жақсылар жанын қиды қасіретпен,

Алаштың ерлері бар асыл өткен.

Арманым болмас еді туған елім,

Гүл жайнап қазақ болып тасып өтсем! – дей отырып, біздің туып-өскен жеріміз Қазақстан Республикасы. Ол көне замандардан басталатын тарихы бар, аса бай ел. Қазақстан жерін ежелден қоныстанып келе жатқан ел – қазақ халқы. Қазақ халқы- ержүрек, достыққа адал, өте білімді, қонақжай халық. Қазір Қазақстанда ынтымағы жарасқан көптеген ұлт өкілдері тұрады. Қазақстан бүгінде дүние жүзінің көптеген елдерімен достық байланыс орнатқан, бүкіл әлем таныған елге айналды. Қазақстанда өмір сүруші әрбір адам өз Отанын жанындай сүйеді, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады.

Құлмахан Айдана.

Тәуелсіз Қазақстан.

Тәуелсіздік тұғырым берік болсын,

Бәйтерегім әлемге көрік берсін.

Жиырма жылдық жеңісі бар бүгінде

Қазақстан ұдайы өсіп-өнсін

Көгілдір туым көгімде шарықтасын.

Тәуелсіздік қыраны қалықтасын

Қазағымның мәртебесін арттырудан

Елбасымыз ешқашан жалықбасын.

Жүргізуші: Азаттық, теңдік, тәуелсіздік. Осы үш ұғымның салтанат құруы үшін кімдер бас тікпеді, кімдер құрбан болмады?

Иә, тәуелсіздік шежіресінде көз тоқтатып қарайықшы.

Жүргізуші:1986 жылғы «Желтоқсан» оқиғасы – аз ғана уақытта әлем назарын аударған толқу күшпен басылғанмен азаттық аңсаған халқымыздың тәуелсіздік алуына жол ашты. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі жарияланды.

Ән: «Менің елім» орындайтын (хор).

Әбілқайыр Бағдат.

Тәуелсіз ел атандық,

Биік даңқың.

Бар әлемге әйгілі,

Мәлім атың.

Ата-баба қанымен,

Келген бізге.

Тәуелсіздік құт болып,

Қонды еліме.

Момбай Ерболат

Мен қазақпын қаныммен, сүйегіммен,

Сән-салтанат салтымды сүйемін мен

Бақ орнатам осынау кең далаға

Мұрагермін, оған иемін мен,

Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін.

Қайта тудым, өмірге қайта келдім

Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске

Айта бергім келеді, айта бергім.


Ермахан Айнұр.

Қазақстан Республикасының жер көлемі 2417,3 мың шаршы шақырым жерді алып жатыр, яғни республикамыздың территориясына жеті мемлекет сияды.

Мысалы: Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Португалия, Испания, Италия.Жер көлемі жағынан БҰҰ 180 мемлекеттің ішінде 9-шы орында, ал ТМД елдері бойынша 2-ші орында. Республикамыз 5 мемлекетпен көршілес, олар Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан. Елімізде 135 ұлт өкілі тұрады. Қазақстанда 14 облыс, 85 ірі қалалар бар. Ел ордасы – Астана қаласы.

Қазақстан туған елім,

Алтын бесік- Ақ орда.

Даңқың сенің арта берсін,

Елім менің жаңарған.

Ән:

Жүргізуші: Біздің еліміздің байлығы туралы не білеміз?

Намазбай Әлихан

Біздің Қазақстан Республикасы өте бай мемлекет. Бізде алтын, темір, мырыш, күміс, көмір, мақта, газ, мұнай, бидай, яғни бір сөзбен айтқанда Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99 элементі Қазақстан жерінде кездеседі.

Қазақстанда 6000-нан астам пайдалы қазбалар бар.

Ей, қазақтың ұланы,

Болғайсың дала қыраны.

Жер-суын қорғау бабаның,

Емес пе еді басты ұраны!

Мұғалім: Еліміздің өзіне тән Туы, Елтаңбасы, Әнұраны бар.

Рәміздердің авторларын білесіңдер ме?

Әнұранның авторы кім?

1-оқушы: әні Ш. Қалдаяқов. Сөзін жазғандар Ж. Нәжімеденов, Н.Ә. Назарбаев.

Мұғалім: Тудың авторы кім?

2-оқушы. Ш. Ниязбеков.

Мұғалім: Елтаңбаның авторы кім?

3-оқушы. Ж. Мәлібеков, Ш. Уәлиханов.

Серіктегі Сағыныш.

Тәуелсіздік туымды.

Желбіреттім көгімде,

Бұл қуаныш бүгінгі.

Орын алған төрімде,

Ер тірлігі болмаса

Келмес сірә тегіне

Қазағымды ел танып,

Еге болды сенімге .

Желбіре туым көгімде.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көгілдір түсті. Онда алтын күн бейнесі, шарықтай ұшқан дала қыраны және ұлттық ою-өрнек нақышталған тік жолақ бар.

Тудың көгілдір түсі – бұлтсыз ашық аспан, бейбітшілік белгісі.

Күннің нұр шұғыласы- байлық пен берекенің, тыныштық пен жылылықтың белгісі.

Қыран бүркіт- тәуелсіздіктің белгісі. Өрнек- салт-дәстүріміздің белгісі.

Байзақтегі Данияр

Қазақстан Республикасының Елтаңбасының бастысы шаңырақ.

Шаңырақ киіз үйдің күмбезі. Ол күн бейнесін, ал уықтар одан тарап жатқан алтын сәулелері.

Қазақта «Ат-адамның қанаты» деген мақалбар. Елтаңбадағы тұлпар бейнесі дала пырағы оның шапшаңдығы ер жігітті тәуелсіздікке жетелейді. Бесбұрышты жұлдызы әр адамның өміріне бағдар беретін өз жұлдызы сияқты.

Күн мен айды, жұлдызды кие тұтатын халқымыз «жұлдызымыз жарқырай берсін» деген асыл арманын айтып тұрғандай.

Би: « ». Балдәурен бишілер тобы.

Құлмахан Айдана.

Еліміздің өзіне тән Туы, Елтаңбасы, Әнұраны бар.

Айнымайды аспанның,

Біздің тудың бояуы.

Оны халық қашан да,

Биікке іліп қояды.


Ерхан Абылайхан

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Тәуелсіз республика деп жарияланды.

Далада думан, қалада думан жыр бүгін,

Ғасыр бойы аңсай да күткен бұл күнім.

Жаскай бер, жаса асқардан аса әрқашан,

Кеудеме әкеп қалдырған бақыт бұлбұлым.

Хормен: Тәуелсіз Қазақстаным.

1992 жылы Тәуелсіз Қазақстанға бір жыл толды. Осы жылы Тәуелсіз Қазақстан Республикасының Туы, Елтаңбасы, Әнұраны қабылданды.

Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып кірді.

Ән: «Қазақ елі».

Орындайтындар: Ермахан Айнұр,Әбушей Құттықыз, Жолдасбай Бахтияр.

Сұлтанбай Бақдәулет.

1993 жылы 15 қараша «Ұлттық валюта күні» деп аталып, алғашқы Қазақстан Республикасының теңгесі айналымға түсті. Оған атақты тұлғалар суреті басылып шықты. 2006 15 қарашада теңгеміз жаңа басылыммен қайта шықты.

Анарбай Айдана

1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының «Ата Заңы» қабылданды.

Арайлап атты таң,

Қайырлы таң, балалар!

Алтын шапақ таратты,

Қайырлы таң, балалар!

Әлемде нұр тыныштық,

Әрбір бейбіт күн ыстық,

Қайырлы таң, балалар!

Қазақстан Республикам менің!

Жолдасбай Бахтияр.

1998 жылы 6 мамыр Астана күні. Қазақстан Республикасының астанасы бұрынғы Ақмола қаласына көшті. Бұл күнде Астана қаласы жаңа сәулетті, соңғы сәнмен көркейіп өсіп келе жатыр. Астана қаласы еліміздің басты қаласына айналды.

2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымын басқарып әлемдік дәрежеде беделге ие болған қазақ елі «Ақ азияданы» өткізіп қазақ елінің төскейін дұбірге бөлеп, он күн бойына әлем назарын қазақ еліне қаратты. 2011 жылы 3 сәуір -Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлау күні. 2011 жылы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігімізге 20 жыл толды. Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсылтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 8 сәуір күні Астанамыздағы Ақ Орда да бүкіл қазақ халқына ұлықтау рәсімін өткізді.

Жолдасбай Бахтияр

Айта бергім келеді, айта бергім.

Тәуелсіздік- руқы күшті ғажап үн,

Бізге оңай келген жоқ қой азат күн.

Еркіндіктің желбіретер көк туын,

Біз - жастармыз, болашағы қазақтың.

Жүргізуші: Елімізде әрқашан береке-бірлік болсын деген ниетпен «Менің елім - Қазақстан» атты тәрбие сағатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер!

Ән: «Атамекен» орындайтын (хор)

Әні: Ескендір Хасанғалиев.

Сөзін жазған: Қадыр Мырзалиевтікі.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
«Т?уелсіздік бастауы»

Автор: ?ргінбаев Ба?д?улет Сапархан?лы

Дата: 07.01.2016

Номер свидетельства: 273353

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства