kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

§ 23. ?аза?тарды? ортаазиялы? ханды?тар мен патша ?кіметіне ?арсы к?терілістері

Нажмите, чтобы узнать подробности

8-сынып.                                  ?аза?стан тарихы                             12.01.2016жыл

Саба?ты? та?ырыбы: § 23. ?аза?тарды?  ортаазиялы? ханды?тар мен патша ?кіметіне ?арсы к?терілістері

Саба?ты? ма?саты.

 • Орта Азия мемлекеттер билігінде ж?рген ?аза?тарды? жа?дайы туралы ??гімелеп, к?терілістерді? тарихына, же?ілуіні? себептері мен ма?ызына то?талу;
 • О?уышларды? еске са?тау ж?не шы?армашылы? ?абілетін дамыту;
 • ?мірге жауапкершілікпен ?арау?а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: аралас

Саба?ты? ?дісі: интерактивті

К?рнекілік: карта, сызба

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і
 2. О?у ??ралын тексеріп т?гелдеу
 3. «Хабар» /ел жа?алы?тарынан./
 4. О?ушы зейінін саба??а аудару

?й тапсырмасын с?рау:

 1. ХІХ ?асырды? 1-жартысында ?аза?стан?а ерекше назар аудар?ан мемлекеттерді ата?дар. Оларды? нащар аудару себептеріне то?талы?дар.
 2. ХІХ ?асырды? 2-жартысында ?аза?старды? Ресейцге ?осылу ?рдісі ая?талды. Сендерді? ойлары?ша ?аза?тар не себепті ?з еркімен Ресейге ?осылды? ?з жауаптары?ды деректермен д?лелде?дер.

Сонан со? о?ушыларды? жауабына с?йене отырып, т?мендегі кестені толтыру керек:

«?аза?станны? Ресейге ?осылуыны? ма?ызы мен салдары»

Тиімді жа?тары

Тиімсіз жа?тары

Жа?а та?ырыпты о?ытуды?  жоспары:

 1. Сырдария бойында?ы ?аза?тарды? Орта Азия мемлекеттеріне ?арсы шы?у себептері. Жан?ожа  батырды? ?о?ан ж?не Хиуа?а ?арсы іс-?имылдары
 2. Сырдария бойында?ы ?аза?тарды? патша ?кіметіне ?арсы баск?терулеріні? себептері. Жан?ожа батырды? 1856-1857 ж. баск?теруі. Есет батыр баста?ан  к?теріліс.
 3. О?т?стік ?аза?станда?ы халы? к?терілісіні? же?ілу себептері, салдары ж?не тарихи ма?ызы.

          Алдымен о?ушылар?а с?ра?тар ?ою ар?ылы ХІХ ?арысды? 2-жартысында?ы ?аза?станны? саяси жа?дайын оларды? есіне т?сіру, сонан со? оларды? жауаптарына с?йеніп, Ресей тарапынан ?аза?тар ?шін ?рт?рлі міндеттер мен салы?тар к?бейе баста?аны; бір жа?ынан Хиуа билеушілері ?зіні? ы?палын к?шейту ?шін т?рлі шап?ыншылы?тарды ?йымдастырып, малдары мен д?ние-м?ліктерін тона?аны ж?не Ресей тарапынан ?аза?старды?  суармалы егіншілік жа?сы дамы?ан ?оныстарын тартып алып, орнына бекіністер салуы ?аза?тарды? патша ?кіметі мен Орта Азия мемлекеттеріне бірдей ?арсы шы?уыны? негізгі себебі бол?анын айту. Ол ?шін мынадай пунктер бойынша  с?ра?тар беріледі: о?ушылар?а ?здігінен о?уы ?шін «Жан?ожа Н?рм?хамед?лы мен Есет К?тібар?лы баста?ан к?терілістер»

1-топ?а тапсырма:

«Ж.Н?рм?хамед?лыны? Орта Азия мемлекеттеріне ?арсы к?терілісі» ж?ек «Ж.Н?рм?хамед?лыны? Ресей ?кіметіне ?арсы к?терілісі» деген та?ырыпшаларды о?ып, кестені толтыры?дар

Жылдары

Аума?ы

К?теріліс себептері

?леуметтік ??рамы

Негізгі шай?астар

Же?ілу себептері

Салдары мен ма?ызы

 2-топ?а тапсырма:

«Е.К?тібар?лы баста?ан к?теріліс» деген та?ырыпшаны о?ып, т?мендегі жоспар бойынша хабарлама дайында?дар:

 • ?мір с?рген жылдары
 • Мінезіндегі ?асиеттер
 • К?терілістегі негізгі о?и?аларды? хронологиясы
 • Же?ілу себептері

3-топ?а тапсырма:

Деректермен ж?мыс істеу. ??жаттарды о?ып шы??аннан кейін Л.Мейер мен Ф. А.Г. фон Хелльвальдты? е?бектеріне с?йене отырып, т?мендегі с?ра?тар?а жауап дайында?дар.

 1. К?теріліс басшыларыны? ?мірі туралы сендер не білесі?дер?
 2. Оларды? мінездерінде ?андай ?асиеттер бар?
 3. К?терілісті? же?ілу себептерін ата?дар.
 4. Б?л к?терілісті? тврихи ма?ыздылы?ы неді?

4-топ?а тапсырма: «О?и?алар мен адамдар»

 1. Олар кімдер?.
 • Жан?ожа Н?рм?хамед?лы
 • М. Тынышбаев
 • Л.Мейер
 • Есет К?тібар?лы
 1. «не, ?айда, ?ашан?»  Тиісті жауаптарын белгіле?дер.
 2. Салын?ан немесе басып алын?ан ?алалар мен бекіністер:

?о?ан ханды?ы                                                                            Хиуа ханды?ы

Ташкент -1808 ж.                                                             Т?ркістан-1814 ж.

??рт?бе-1835 ж.                                                              А?мешіт-1818 ж.

?ожанияз, Жа?а?ала -1835 ж.                                          Бабажан

Бес?ала                                                                            Жа?а?ор?ан, ?ос?ор?ан

Саба?ты бекіту:

Параграф со?ында берілген с?ра?тармен ж?мыс істеу.

?йге тапсырма:

К?теріліс тарихын о?ыту?а арнал?ан №1 кестені толтыры?дар.

Тексерген:

ДОТІЖО:                                                      Жумадиллаев Ж.О.

Просмотр содержимого документа
«§ 23. ?аза?тарды? ортаазиялы? ханды?тар мен патша ?кіметіне ?арсы к?терілістері»

8-сынып. Қазақстан тарихы 12.01.2016жыл


Сабақтың тақырыбы: § 23. Қазақтардың ортаазиялық хандықтар мен патша үкіметіне қарсы көтерілістері

Сабақтың мақсаты.

 • Орта Азия мемлекеттер билігінде жүрген қазақтардың жағдайы туралы әңгімелеп, көтерілістердің тарихына, жеңілуінің себептері мен маңызына тоқталу;

 • Оқуышлардың еске сақтау және шығармашылық қабілетін дамыту;

 • Өмірге жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас

Сабақтың әдісі: интерактивті

Көрнекілік: карта, сызба

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі

 2. Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 3. «Хабар» /ел жаңалықтарынан.../

 4. Оқушы зейінін сабаққа аудару

Үй тапсырмасын сұрау:

 1. ХІХ ғасырдың 1-жартысында Қазақстанға ерекше назар аударған мемлекеттерді атаңдар. Олардың нащар аудару себептеріне тоқталыңдар.

 2. ХІХ ғасырдың 2-жартысында қазақстардың Ресейцге қосылу үрдісі аяқталды. Сендердің ойларыңша қазақтар не себепті өз еркімен Ресейге қосылды? Өз жауаптарыңды деректермен дәлелдеңдер.

Сонан соң оқушылардың жауабына сүйене отырып, төмендегі кестені толтыру керек:

«Қазақстанның Ресейге қосылуының маңызы мен салдары»

Тиімді жақтары

Тиімсіз жақтарыЖаңа тақырыпты оқытудың жоспары:

 1. Сырдария бойындағы қазақтардың Орта Азия мемлекеттеріне қарсы шығу себептері. Жанқожа батырдың Қоқан және Хиуаға қарсы іс-қимылдары

 2. Сырдария бойындағы қазақтардың патша үкіметіне қарсы баскөтерулерінің себептері. Жанқожа батырдың 1856-1857 ж. баскөтеруі. Есет батыр бастаған көтеріліс.

 3. Оңтүстік Қазақстандағы халық көтерілісінің жеңілу себептері, салдары және тарихи маңызы.

Алдымен оқушыларға сұрақтар қою арқылы ХІХ ғарысдың 2-жартысындағы Қазақстанның саяси жағдайын олардың есіне түсіру, сонан соң олардың жауаптарына сүйеніп, Ресей тарапынан қазақтар үшін әртүрлі міндеттер мен салықтар көбейе бастағаны; бір жағынан Хиуа билеушілері өзінің ықпалын күшейту үшін түрлі шапқыншылықтарды ұйымдастырып, малдары мен дүние-мүліктерін тонағаны және Ресей тарапынан қазақстардың суармалы егіншілік жақсы дамыған қоныстарын тартып алып, орнына бекіністер салуы қазақтардың патша үкіметі мен Орта Азия мемлекеттеріне бірдей қарсы шығуының негізгі себебі болғанын айту. Ол үшін мынадай пунктер бойынша сұрақтар беріледі: оқушыларға өздігінен оқуы үшін «Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістер»

1-топқа тапсырма:

«Ж.Нұрмұхамедұлының Орта Азия мемлекеттеріне қарсы көтерілісі» жәек «Ж.Нұрмұхамедұлының Ресей үкіметіне қарсы көтерілісі» деген тақырыпшаларды оқып, кестені толтырыңдар

Жылдары

Аумағы

Көтеріліс себептері

Әлеуметтік құрамы

Негізгі шайқастар

Жеңілу себептері

Салдары мен маңызы
2-топқа тапсырма:

«Е.Көтібарұлы бастаған көтеріліс» деген тақырыпшаны оқып, төмендегі жоспар бойынша хабарлама дайындаңдар:

 • Өмір сүрген жылдары

 • Мінезіндегі қасиеттер

 • Көтерілістегі негізгі оқиғалардың хронологиясы

 • Жеңілу себептері

3-топқа тапсырма:

Деректермен жұмыс істеу. Құжаттарды оқып шыққаннан кейін Л.Мейер мен Ф. А.Г. фон Хелльвальдтың еңбектеріне сүйене отырып, төмендегі сұрақтарға жауап дайындаңдар.

 1. Көтеріліс басшыларының өмірі туралы сендер не білесіңдер?

 2. Олардың мінездерінде қандай қасиеттер бар?

 3. Көтерілістің жеңілу себептерін атаңдар.

 4. Бұл көтерілістің тврихи маңыздылығы неді?

4-топқа тапсырма: «Оқиғалар мен адамдар»

 1. Олар кімдер?...

 • Жанқожа Нұрмұхамедұлы

 • М. Тынышбаев

 • Л.Мейер

 • Есет Көтібарұлы

 1. «не, қайда, қашан?» Тиісті жауаптарын белгілеңдер.

 2. Салынған немесе басып алынған қалалар мен бекіністер:

Қоқан хандығы Хиуа хандығы

Ташкент -1808 ж. Түркістан-1814 ж.

Құртөбе-1835 ж. Ақмешіт-1818 ж.

Қожанияз, Жаңақала -1835 ж. Бабажан

Бесқала Жаңақорған, Қосқорған

Сабақты бекіту:

Параграф соңында берілген сұрақтармен жұмыс істеу.

Үйге тапсырма:

Көтеріліс тарихын оқытуға арналған №1 кестені толтырыңдар.Тексерген:

ДОТІЖО: Жумадиллаев Ж.О.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
§ 23. ?аза?тарды? ортаазиялы? ханды?тар мен патша ?кіметіне ?арсы к?терілістері

Автор: Абдуллаев Дулат Байдуллаевич

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 276102

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства