kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кембридж ?дісі бойынша ?ыс?а мерзімді жоспар. Та?ырыбы: ?арахан мемлекеті

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді жоспар

П?ні           ?аза?стан тарихы

Мектеп «Т.К?бдіков атында?ы орта мектеп»КММ

К?ні:  12.10.2015 жыл

М??алімні? есімі:

Б?табаева Жанаргуль Орысбаевна

Саба?ты? та?ырыбы                                           ?арахан мемлекеті

Саба? негізделген о?у ма?саты                            Дамы?ан орта?асырлы? ?арахан  мемлекетіні? ??рылуы,?о?амды? ??рылысы.саяси жа?дайы, шаруашылы?ы, м?дениетін ме?герте отырып, о?ушыларды о?и?а?а ссалыстырмалы талдау жасауын жетілдіру.

Саба? ма?саттары

Барлы? о?ушылар:стандарттты

О?ушыларды? басым б?лігі:с?йкестендіре алады,салыстыра алады

Кейбір о?ушылар:?здігінен шешім табу,сындарлы ойлайды.

Тілдік ма?сат

О?ушылар:

Негізгі с?здер мен тіркестер:

Сыныпта?ы диалог/жазылым ?шін пайдалы тілдік бірліктер:

Тал?ылау?а арнал?ан тарма?тар:

Сіз неліктен. екенін айта аласыз ба?

Жазылым бойынша ?станымдар:

Алды??ы о?у

?йымдастыру кезе?і.3 минут

О?ушыларды т?гелдеу,саба??а даярлау, топ?а б?лу.А?ны? суреттері ар?ылы топ?а б?лу.

Ойлауды Блум таксамониясы бойынша жіктеу

Ма?саты

Тапсырма т?рлері.

Т?рткілер

К?тілетін н?тиже

Ба?алау

критериялар

дескрипторлар

белгі

Білу

5 мин

?арл?? ?а?анатыныны? ??лауын еске т?сіру. ?арл?? ?а?анатымен байланысты о?ытуды ала отырып,о?ушылар?а ой т?рткі с?ра?тар ?ою ар?ылы ?арахан мемлекетіні? ?алыптасуын білу.

Балалар, ?ткен саба?та ?арахан мемлекеті жайында нені білдік?

1.840 жылы ?арл?? ?а?аны кім болды?2. ?арл?? ?а?анатында саманилерге ?арсы к?ресті кімдер ж?ргізді??арл??тарды? ?лсіреуіні? себебі неде? Б?л с?ра?ты? жауабын сызба т?рінде к?рсету.

?арл?? ?а?анатын еске т?сіреді.?арл?? ?а?анатыны? ыдырауын айтып береді.

?арахан мемлекетіні? ??рылуын біледі

?ойыл?ан т?рткі с?ра?тарды білуі

1.С?ра?тар?а толы?  жауап берді.

2.Толы? айта алмады.

3.Тек болжады.

Т?сіну

10мин

О?ушылар орта ?асырда?ы ?аза?стан жерінде феодалды? ?атынастарды? дамуымен ж?не ?аза? жеріндегі ал?аш?ы феодалды? мемлекет – ?арахан мемлекетіні? тарихымен танысу.

?арахан мемлекеті та?ырыбын жоспар бойынша кітаптан о?иды,топ ішінде топ басшы ?р о?ушы?а ?р б?лімді б?ліп береді.?з б?лімдерін о?ып бол?ан со? бір-бірлеріне т?сіндіреді.

Орта ?асырда?ы ?аза?стан жерінде феодалды? ?атынастарды? дамуымен ж?не ?аза? жеріндегі ал?аш?ы феодалды? мемлекет – ?арахан мемлекетіні? тарихын біледі.

Та?ырыпты? мазм?нын ашып айтуы.

1.та?ырыпты? мазм?нын д?лелдер ар?ылы аша алды.

2.та?ырыпты? мазм?нын жартылай  аша алды

 3.та?ырыпты? мазм?нын толы? аша алмады.

?олдану

10  мин

?арахан мемлекетіні? ??рылуы, ?о?амды? ??рылысы,саяси жа?дайын м?дениеті, шаруашылы?ын аны?тау.

1 топ ?арахан мемлекетіні? ??рылу жа?дайын талда. 2 топ.Мемлекетті? саяси жа?дай,дамуына м?дениеті себепші бола алдыма?

3 топ.?арахан мемлекетіні?ыдырау себептерін талда.Атал?ан та?ырыптар бойынша постер ?ор?айды.

Топтар?а берілген та?ырыптарды? мазм?нын біледі.

О?ушыларды? постерлерін ?ор?ай алуы

1.Д?лелдермен на?тылады

2. Т?сіндіріп айтты

3.Т?сіндіріп айта алмады.4 Жартылай жауап берді.

Талдау

5мин

?арахан мемлекетіні?  трихын,саяси жа?дайын,шаруашылы?ын салыстырып талдау.Тапсырмалар?а жауап беру.

Де?гейлік тапсырма  бойынша ж?мыс.

Де?гейлік тапсырмалар?а жауапты? на?ты болуы.?ркім ?зі орындай алатын тапсырманы орындайды.

Берілген тапсырмаларды талдай алуы.

Тапсырмаларды? барлы?ы д?рыс жауап болды

2. жартылай д?рыс жауап.

3 Жауап бере алмады.

4.О?ушы ?зі та?да?ан тапсырманы д?рыс орындады

Жина?тау

7мин

О?ушылар кескін картамен ж?мыс жасау.

Кескін карта?а ?арахан мемлекетіні? жер аума?ын т?сіру.1 топ.?арахан мемлекеті 10 ?асырда жаулап ал?ан жерлер.

2 топ. ?арахан мемлекетіні? Шы?ыс ж?не батыс ханды?ты? алып жат?ан жерлерін к?рсету.

3 топ.?атуан даласында?ы шай?ас.

Карта бойынша ж?мыс ж?ргізе алады.Бол?ан о?и?аларды карта бойынша пайымдай біледі.

Карта бойынша ж?ргізген ж?мыстары на?ты.

1.Карта бойынша берілген тапсырманы на?ты орындады

2Жартылай орындады.

3. Орындай алмады.

Ба?алау

5 мин

?арахан мемлекеті ?аза?стан жеріндегі ?о?амды? ??рылысы жа?ынан жан-жа?ты дамы?ан феодалды?-патриархалды? мемлекет бол?анды?ын ба?алайды

Саба?ты? басында?ы сызбаны ?рі ?арай жал?астырады.

?арахан мемлектіні? ерекшелігіне ба?а беру.

?арахан мемлекетіні? ?зіне т?н ерекшеліктерін біледі

 1.?арахан мемлекетіні? ерекшелігіне ба?а бере алды.

2 На?ты айта алмады.

Жоспарлан?ан уа?ыт

Жоспарлан?ан жатты?улар (т?менде жоспарлан?ан жатты?улармен ?атар, ескертпелерді жазы?ыз)

Ресурстар

Басталуы

?араахан мемлекетіні? ??рылуы мен этникалы? ??рамы.Мемлекетті? ?о?амды? ??рылысы мен саяси жа?дайы.Мемлекетті? шаруашылы?ы, м?дениеті,ыдырау себептері.

7 сынып о?улы?ы.Жолдасбаев.С.

2012 жыл

Ортасы

1 топ ?арахан мемлекетіні? ??рылу жа?дайын талда.

2 топ.Мемлекетті? саяси жа?дай,дамуына м?дениеті себепші бола алдыма?

3 топ.?арахан мемлекетіні?ыдырау себептерін талда.Атал?ан та?ырыптар бойынша постер ?ор?айды.Де?гейлік тапсырмалар

Ая?талуы

?арахан мемлекеті ?аза?стан жеріндегі ?о?амды? ??рылысы жа?ынан жан-жа?ты дамы?ан феодалды?-патриархалды? мемлекет бол?анды?ын ба?алайды

?осымша а?парат

Саралау-Сізді ?осымша к?мек к?рсетуді ?алай жоспарлайсыз? Сіз ?абілеті жо?ары о?ушылар?а тапсырманы к?рделендіруді ?алай жоспарлайсыз?

Ба?алау-О?ушыларды? ?йренгенін тексеруді ?алай жоспарлайсыз?

Топта

П?наралы? байланыс ?ауіпсіздік ж?не е?бекті ?ор?ау ережелері

Рефлексия

 Саба?/о?у ма?саттары шынайы ма? Б?гін о?ушылар не білді? Сыныпта?ы ахуал ?андай болды?Мен жоспарла?ан саралау шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уа?ыт ішінде ?лгердім бе? Мен ?з жоспарыма ?андай т?зетулер енгіздім ж?не неліктен?

Т?мендегі бос ?яшы??а саба? туралы ?з пікірі?ізді жазы?ыз. Сол ?яшы?та?ы Сізді? саба?ы?ызды? та?ырыбына с?йкес келетін с?ра?тар?а жауап бері?із.

Б?гін о?ушылар ?арахан мемлекетіні? ??рылуы, ?о?амды? ??рылысы,саяси жа?дайын,м?дениеті, шаруашылы?ын туралы т?сініктерін ?алыптастырды.Саба?та ?р т?рлі т?рткі с?ра?тар беру ар?ылы та?ырыпты? мазм?нын  т?сіне алды. Мен жоспарлан?ан саралау шараларыны? тиімсіз жа?тары болды.Де?гейлік тапсырмаларды о?ушылар ?здері орындай алатындарын белгілеген кезде ?шеуін де белгілеген, біра? жауаптары толы? емес.Саба?ымда?ы жоспарлан?ан жина?тау  б?ліміне уа?ытым жетпеді,сонды?тан ол б?лімді ?йге  тапсырма ретінде беріп, ба?алау б?лімне то?талдым.

?орытынды ба?амдау

?андай екі н?рсе табысты болды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.О?ушылар?а т?рткі с?ра?тарды ?ойып жа?а саба?ты? та?ырыбын ашу табысты болды.

2.Постер ?ор?ау ар?ылы о?ушылар та?ырыпты? мазм?нын т?сінді,

?андай екі н?рсе жа?сарта алды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1:О?ушыларды? топта?ы бірлескен ж?мысы

2:О?ушыларды? ж?пты? ж?мысы.

 

Просмотр содержимого документа
«Кембридж ?дісі бойынша ?ыс?а мерзімді жоспар. Та?ырыбы: ?арахан мемлекеті»

Қысқа мерзімді жоспар


Пәні Қазақстан тарихы

Мектеп «Т.Көбдіков атындағы орта мектеп»КММ

Күні: 12.10.2015 жыл

Мұғалімнің есімі:

Бұтабаева Жанаргуль Орысбаевна

Сабақтың тақырыбы Қарахан мемлекеті

Сабақ негізделген оқу мақсаты Дамыған ортағасырлық Қарахан мемлекетінің құрылуы,қоғамдық құрылысы.саяси жағдайы, шаруашылығы , мәдениетін меңгерте отырып, оқушыларды оқиғаға ссалыстырмалы талдау жасауын жетілдіру.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар:стандарттты


Оқушылардың басым бөлігі:сәйкестендіре алады,салыстыра алады


Кейбір оқушылар:өздігінен шешім табу,сындарлы ойлайды.


Тілдік мақсат

Оқушылар:

Негізгі сөздер мен тіркестер:Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:

Талқылауға арналған тармақтар:


Сіз неліктен .... екенін айта аласыз ба?


Жазылым бойынша ұстанымдар:


Алдыңғы оқу

Ұйымдастыру кезеңі.3 минут

Оқушыларды түгелдеу ,сабаққа даярлау, топқа бөлу.Аңның суреттері арқылы топқа бөлу.

Ойлауды Блум таксамониясы бойынша жіктеу

Мақсаты

Тапсырма түрлері.

Түрткілер

Күтілетін нәтиже

Бағалау

критериялар

дескрипторлар

белгі

Білу5 мин

Қарлұқ қағанатынының құлауын еске түсіру. Қарлұқ қағанатымен байланысты оқытуды ала отырып,оқушыларға ой түрткі сұрақтар қою арқылы қарахан мемлекетінің қалыптасуын білу.

Балалар, өткен сабақта Қарахан мемлекеті жайында нені білдік?

1.840 жылы Қарлұқ қағаны кім болды?2. Қарлұқ қағанатында саманилерге қарсы күресті кімдер жүргізді?Қарлұқтардың әлсіреуінің себебі неде? Бұл сұрақтың жауабын сызба түрінде көрсету.

Қарлұқ қағанатын еске түсіреді.Қарлұқ қағанатының ыдырауын айтып береді.

Қарахан мемлекетінің құрылуын біледі

Қойылған түрткі сұрақтарды білуі

1.Сұрақтарға толық жауап берді.

2.Толық айта алмады.

3.Тек болжады.Түсіну
10минОқушылар орта ғасырдағы Қазақстан жерінде феодалдық қатынастардың дамуымен және қазақ жеріндегі алғашқы феодалдық мемлекет – Қарахан мемлекетінің тарихымен танысу.

Қарахан мемлекеті тақырыбын жоспар бойынша кітаптан оқиды,топ ішінде топ басшы әр оқушыға әр бөлімді бөліп береді.Өз бөлімдерін оқып болған соң бір-бірлеріне түсіндіреді.

Орта ғасырдағы Қазақстан жерінде феодалдық қатынастардың дамуымен және қазақ жеріндегі алғашқы феодалдық мемлекет – Қарахан мемлекетінің тарихын біледі.

Тақырыптың мазмұнын ашып айтуы.

1.тақырыптың мазмұнын дәлелдер арқылы аша алды.

2.тақырыптың мазмұнын жартылай аша алды

3.тақырыптың мазмұнын толық аша алмады.


Қолдану


10 мин

Қарахан мемлекетінің құрылуы, қоғамдық құрылысы,саяси жағдайын мәдениеті, шаруашылығын анықтау.

1 топ Қарахан мемлекетінің құрылу жағдайын талда. 2 топ.Мемлекеттің саяси жағдай,дамуына мәдениеті себепші бола алдыма?

3 топ.Қарахан мемлекетініңыдырау себептерін талда.Аталған тақырыптар бойынша постер қорғайды.

Топтарға берілген тақырыптардың мазмұнын біледі.

Оқушылардың постерлерін қорғай алуы

1.Дәлелдермен нақтылады

2. Түсіндіріп айтты

3.Түсіндіріп айта алмады.4 Жартылай жауап берді.


Талдау
5мин

Қарахан мемлекетінің трихын ,саяси жағдайын,шаруашылығын салыстырып талдау.Тапсырмаларға жауап беру.

Деңгейлік тапсырма бойынша жұмыс.

Деңгейлік тапсырмаларға жауаптың нақты болуы.Әркім өзі орындай алатын тапсырманы орындайды.

Берілген тапсырмаларды талдай алуы.

Тапсырмалардың барлығы дұрыс жауап болды

2. жартылай дұрыс жауап.

3 Жауап бере алмады.

4.Оқушы өзі таңдаған тапсырманы дұрыс орындады


Жинақтау


7мин

Оқушылар кескін картамен жұмыс жасау.

Кескін картаға Қарахан мемлекетінің жер аумағын түсіру.1 топ.Қарахан мемлекеті 10 ғасырда жаулап алған жерлер.

2 топ. Қарахан мемлекетінің Шығыс және батыс хандықтың алып жатқан жерлерін көрсету.

3 топ.Қатуан даласындағы шайқас.

Карта бойынша жұмыс жүргізе алады.Болған оқиғаларды карта бойынша пайымдай біледі.

Карта бойынша жүргізген жұмыстары нақты.


1.Карта бойынша берілген тапсырманы нақты орындады


2.Жартылай орындады.

3. Орындай алмады.


Бағалау


5 мин

Қарахан мемлекеті Қазақстан жеріндегі қоғамдық құрылысы жағынан жан-жақты дамыған феодалдық-патриархалдық мемлекет болғандығын бағалайды

Сабақтың басындағы сызбаны әрі қарай жалғастырады.

Қарахан мемлектінің ерекшелігіне баға беру.

Қарахан мемлекетінің өзіне тән ерекшеліктерін біледі

1.Қарахан мемлекетінің ерекшелігіне баға бере алды.

2 Нақты айта алмады.


Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Басталуы

Қараахан мемлекетінің құрылуы мен этникалық құрамы.Мемлекеттің қоғамдық құрылысы мен саяси жағдайы.Мемлекеттің шаруашылығы, мәдениеті,ыдырау себептері.

7 сынып оқулығы.Жолдасбаев.С.

2012 жыл

Ортасы

1 топ Қарахан мемлекетінің құрылу жағдайын талда.

2 топ.Мемлекеттің саяси жағдай,дамуына мәдениеті себепші бола алдыма?

3 топ.Қарахан мемлекетініңыдырау себептерін талда.Аталған тақырыптар бойынша постер қорғайды.Деңгейлік тапсырмалар


Аяқталуы

Қарахан мемлекеті Қазақстан жеріндегі қоғамдық құрылысы жағынан жан-жақты дамыған феодалдық-патриархалдық мемлекет болғандығын бағалайды


Қосымша ақпарат

Саралау-Сізді қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау-Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Топта

Пәнаралық байланыс Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері
Рефлексия

Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды?Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Бүгін оқушылар Қарахан мемлекетінің құрылуы, қоғамдық құрылысы,саяси жағдайын,мәдениеті, шаруашылығын туралы түсініктерін қалыптастырды.Сабақта әр түрлі түрткі сұрақтар беру арқылы тақырыптың мазмұнын түсіне алды. Мен жоспарланған саралау шараларының тиімсіз жақтары болды.Деңгейлік тапсырмаларды оқушылар өздері орындай алатындарын белгілеген кезде үшеуін де белгілеген, бірақ жауаптары толық емес.Сабағымдағы жоспарланған жинақтау бөліміне уақытым жетпеді,сондықтан ол бөлімді үйге тапсырма ретінде беріп, бағалау бөлімне тоқталдым.

Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?


1.Оқушыларға түрткі сұрақтарды қойып жаңа сабақтың тақырыбын ашу табысты болды.2.Постер қорғау арқылы оқушылар тақырыптың мазмұнын түсінді,Қандай екі нәрсе жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?


1:Оқушылардың топтағы бірлескен жұмысы2:Оқушылардың жұптық жұмысы.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Кембридж ?дісі бойынша ?ыс?а мерзімді жоспар. Та?ырыбы: ?арахан мемлекеті

Автор: Бутабаева Жанаргуль Орысбаевна

Дата: 20.04.2016

Номер свидетельства: 320712

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства