kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ХІХ?асырды? І жартысында?ы ?аза? ?дебиеті мен м?дениеті

Нажмите, чтобы узнать подробности

 1. Саба?ты? ма?саты: Білімділік:ХІХ ?асырды? бірінші жартысында?ы ?аза?стан м?дениетіні? ерекшелігі, ?аза? ?дебиетіні? дамуы,музыка ?нері, материалды? м?дениетімен ж?не а?ындарды? ?мірі мен оларды? шы?армаларымен таныстыру.

  Дамытушылы?:О?ушыларды? білім, ?ылым, ?нерге деген белсенділігін арттыру, топпен ж?мыс жасату ар?ылы оларды? бойында ізденгіштік шы?армашылы?, танымды? ?абілетін дамыту.

  Т?рбиелік:О?ушыларды ?з еліні? барлы? тарихи ??ндылы?тарын ??рметтеуге, м?дениетке деген с?йіспеншілігін арттырып, м?дениетті жал?астырушы жас ?рпа?ты т?рбиелеу.

  Саба?ты? т?рі:Жа?а та?ырыпты игерту.

  Саба?ты? ?дісі:Интерактивті о?ыту ?дісі.

  Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та,б?ктемелер,тірек-сызбалар,кітап к?рмесі.

  Саба?ты? барысы:І.?йымдастыру кезе?і: Амандасу,т?гелдеу,о?ушыларды? зейінін саба??а аудару.

  Саба?ты о?ушыларды 3топ?а б?ліп,жарыс т?рінде ?ткіземіз.?р топты? экспертін сайлаймыз.Эксперт есебі ар?ылы топта?ы ?р о?ушыны? ж?не сол топты? ?анша ?пай жина?анын аны?таймыз.

  ІІ.?й тапсырмасын с?рау.

  1.Ми?а шабуыл: «Халы? а?арту» с?зін топтастыру.

  ХАЛЫ? А?АРТУ

  2.Сыныпты 3 топ?а б?лу.Ітоп-«Білім».ІІ-топ «?ылым»,ІІІ-топ «?нер».

  ?р топ ?з аттарын ?ор?айды.?р топ?а 5 с?ра?тан беріледі.

  І- «Білім» тобына:ХІХ?асырды? басында ?аза?станда а?арту ісі негізінен ш?кірттерге ?андай мазм?нда?ы кітаптарды, ?ай дінні? ?а?идаларын ?йретумен шектеледі?

  2.?аза?станда жа?а о?у ж?йесіні? дамуы ?андай ?алаларда орысша саба? ?ткізілетін мектептерді? ашылуына байланысты болды?

  3.?ай жылы Омбы облысыны? ?оныстарында орысша білім беретін училищелер ашу ?й?арылды?

  4. «Б?кей мен М?улен» повесін жазып, Орынбор ?лкесіндегі ?аза?тарды? т?рмыс жа?дайын зерттеген кім?

  5.?ай жылы жанында ?аза?тар ?шін интернаты бар ?андай училище ашылды?

  ІІ- «?ылым» тобына:

  1.1837 жылы ?андай о?у орны ашылды?

  2.Орынбор ?аласында ?андай о?у орны ашылды?

  3.В.И.Даль ?ай жылдары Орынбор ?скери губернаторыны? жанында арнайы тапсырмаларды орындайтын шенунік ?ызметін ат?ар?ан?

  4.1813ж.?андай ?алада ?скери училище ашылды?

  5.?ай орыс саяхатшылары ?аза? жерін топографиялы? зерттеумен ш??ылданды?

  ІІІ- «?нер» тобына:

  1.Б?кей Ордасында?ы Ж??гір ханны? мектебі ?ай жылы ашылды?

  2.Орысты? ?андай ?алымдары мен тарихшы-этнографтары ?аза? хал?ыны? ?мірін зерттеп, тарихи е?бектер басып шы?арды?

  3.?ай жылдары Г.С.Карелин Каспий те?ізін зерттеумен ш??ылданды?

  4.1831ж.18-?ырк?йекте ?ай ?алада ?скери училище ашылды?

  5.В.И.Даль ?ай жылдары ж?не ?андай к?терілісті бас?ар?ан батырлар?а жанашырлы? білдірді?

  2. «Т?л?аны таны» ойыны.Шарты:О?ушылар?а т?л?а бейнесі жасырылады. Б?л кімні? бейнесі екенін табу ?шін 6 б?лікті ?яшы?та ?пайымен берілген с?ра?тар жасырыл?ан. ?пайды?-10 ?пайы о?ушы ?оржынына т?седі,?ал?ан ?пайы топ?а есептеледі.

  10 ?пай:?аза?станды ?ай елді? ?алымдары зерттей бастады?

  20 ?пай:ХІХ?асырда ?аза? жерінде ?андай сала ?анат жая бастады?

  30?пай:Ш.У?лихановты ?лемге ?йгілі еткен е?бекті ата?ыз.

  40?пай:ХІХ?асырды? 30жылы орысты? ?ай а?ыны ?аза?станны? ?ай ?лкесінде болды?

  50?пай: «Капитан ?ызы», «Евгений Онегин»е?бектеріні? авторы.Шы?армасынан ?зіндіні жат?а айтып бері?із.

  60?пай:Б?л а?ынны? шы?армашылы?ыны? бір тарма?ы-Орынбор ?лкесімен,1773-1775жылдарда?ы Е.И.Пугачёв баста?ан шаруалар со?ысымен байланысты еді.Осы ?лкеде

  Бір аптадан арты?, ?аланы? ?зінде 3 т?уліктей бол?ан ?лы а?ын,азиялы? тайпаларды?, ?аза?тарды? ?мірін ?з к?зімен к?рді. Оралда «?озы-К?рпеш-Баян С?лу» поэмасымен таныс?ан кім ?

  ІІІ Жа?а саба?ты? жоспары:

  1.ХІХ ?асырды? бірінші жартысында?ы ?аза? ?дебиеті.

  2.Махамбет ?теміс?лы.

  3.?аза? хал?ыны? музыка ?нері.

  4.Материалды? м?дениет.

  Жа?а та?ырып тірек-сызбалар ар?ылы   т?сіндіріледі.

  ІVЖа?а та?ырыпты бекіту.

  Сергіту с?ті «Математикалы? ойын».Шарты:Есепті? н?тижесімен тарихи хронологияны ?штастыру.1. 4000:2-154=   2. 1000*2-133 =

  3. 845 *2+118 =

  4. 3800:2-64 =

  5. 900 *2+95 =

  6. 762* 2+280 =

   «Б?л кім білесі? бе?» ойыны.

  ойынны? ма?саты: о?ушыларды? білім,іскерлік да?дыларын дамыту.

  Ойынны? шарты:Т?рлі ?деби, тарихи шы?армалардан ?зінділер дайындалады.Кезекпен ?р топ ?кілдері алып, ?зіндіні о?иды.Егер тарихи т?л?а д?рыс танылса, топ ?пай алады.Егер жауаптары ?ате болса, бас?а топ жауап бере алады.

  Тапсырмалар:

  «Білім» тобына:

  1.Ол елін, жерін жанындай с?йді, озбырлы? саясат ж?ргізіп отыр?ан патша отаршылдарын, халы? жерін талан-тараж?а сал?ан билеуші топты ?шкереледі, о?ан ?арсылы?ын жасырмады.Серігі ?аза бол?аннан кейін де, ол халы?ты к?терілісті жал?астыру?а ша?ырады. Ол кім?    Жауабы:М.?теміс?лы.

  2.Алматы облысы,Жамбыл ауданына  ?арасты ?арак?стек деген жерде д?ниеге келген.Тап?ыр,тілге ж?йрік,Жамбыл Жабаевты? ?стазы бол?ан.  Жауабы: С.Арон?лы.

  «?ылым» тобына:

  1.Жастайынан ?зіні? тап?ырлы?ымен к?зге т?скен,1812 жылы оны Б?кей хан беріш руыны? Жайы? б?лігіні? старшыны етіп та?айында?ан.Махамбетті? серігі бол?ан кім?

  Жауабы:И.Тайман?лы.

  2.1808жылыб?рын?ы К?кшетау облысыны? ?ызылту ауданында,кедей отбасында д?ниеге келген.Жастай екі к?зінен бірдей айырылса да,?обыз тартып,?ле? айту?а машы?танады. Б?л кім? Жауабы:Ш?же ?аржаубай?лы.

  «?нер» тобына:

  1.Шешендік ?нерге,ауыз ?дебиетіне жасынан ??мар бол?ан оны? а?ынды? талабы ерте оян?ан.Феодал топтарды? о?аш мінездерін ?жуалап,уытты мыс?ылмен ?шкерелеп отырды.

  Жауабы:Шернияз Жарыл?ас?лы.

  2.Ш?же ?аржаубай?лыны? ?нерін жо?ары ба?ала?ан, «суырып салма а?ын» деген ба?а берген,Сібір кадет корпусыны? т?легі.Жауабы:Ш.У?лиханов.

  V.О?ушыларды? білімін ба?алау.Эксперттерді? есебін ты?дай отырып ?здік топтарды атау,о?ушыларды? білімін ба?алау ж?не марапаттау.

  VІ.?йге тапсырма:19 параграф бойынша хронологиялы? талдау жасау,а?ындарды? шы?армаларынан ?зінділерді жаттау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«ХІХ?асырды? І жартысында?ы ?аза? ?дебиеті мен м?дениеті»

Сабақтың тақырыбы: ХІХ ғасырдың І-жартысындағы қазақ әдебиеті мен мәдениеті.

Сабақтың мақсаты: Білімділік:ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениетінің ерекшелігі, қазақ әдебиетінің дамуы,музыка өнері, материалдық мәдениетімен және ақындардың өмірі мен олардың шығармаларымен таныстыру.

Дамытушылық:Оқушылардың білім, ғылым, өнерге деген белсенділігін арттыру, топпен жұмыс жасату арқылы олардың бойында ізденгіштік шығармашылық, танымдық қабілетін дамыту.

Тәрбиелік:Оқушыларды өз елінің барлық тарихи құндылықтарын құрметтеуге, мәдениетке деген сүйіспеншілігін арттырып, мәдениетті жалғастырушы жас ұрпақты тәрбиелеу.

Сабақтың түрі:Жаңа тақырыпты игерту.

Сабақтың әдісі:Интерактивті оқыту әдісі.

Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта,бүктемелер,тірек-сызбалар,кітап көрмесі.

Сабақтың барысы:І.Ұйымдастыру кезеңі: Амандасу,түгелдеу,оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

Сабақты оқушыларды 3топқа бөліп,жарыс түрінде өткіземіз.Әр топтың экспертін сайлаймыз.Эксперт есебі арқылы топтағы әр оқушының және сол топтың қанша ұпай жинағанын анықтаймыз.

ІІ.Үй тапсырмасын сұрау.

1.Миға шабуыл: «Халық ағарту» сөзін топтастыру.

ХАЛЫҚ АҒАРТУ

2.Сыныпты 3 топқа бөлу.Ітоп-«Білім».ІІ-топ «Ғылым»,ІІІ-топ «Өнер».

Әр топ өз аттарын қорғайды.Әр топқа 5 сұрақтан беріледі.

І- «Білім» тобына:ХІХғасырдың басында Қазақстанда ағарту ісі негізінен шәкірттерге қандай мазмұндағы кітаптарды, қай діннің қағидаларын үйретумен шектеледі?

2.Қазақстанда жаңа оқу жүйесінің дамуы қандай қалаларда орысша сабақ өткізілетін мектептердің ашылуына байланысты болды?

3.Қай жылы Омбы облысының қоныстарында орысша білім беретін училищелер ашу ұйғарылды?

4. «Бөкей мен Мәулен» повесін жазып, Орынбор өлкесіндегі қазақтардың тұрмыс жағдайын зерттеген кім?

5.Қай жылы жанында қазақтар үшін интернаты бар қандай училище ашылды?

ІІ- «Ғылым» тобына:

1.1837 жылы қандай оқу орны ашылды?

2.Орынбор қаласында қандай оқу орны ашылды?

3.В.И.Даль қай жылдары Орынбор әскери губернаторының жанында арнайы тапсырмаларды орындайтын шенунік қызметін атқарған?

4.1813ж.қандай қалада әскери училище ашылды?

5.Қай орыс саяхатшылары қазақ жерін топографиялық зерттеумен шұғылданды?

ІІІ- «Өнер» тобына:

1.Бөкей Ордасындағы Жәңгір ханның мектебі қай жылы ашылды?

2.Орыстың қандай ғалымдары мен тарихшы-этнографтары қазақ халқының өмірін зерттеп, тарихи еңбектер басып шығарды?

3.Қай жылдары Г.С.Карелин Каспий теңізін зерттеумен шұғылданды?

4.1831ж.18-қыркүйекте қай қалада әскери училище ашылды?

5.В.И.Даль қай жылдары және қандай көтерілісті басқарған батырларға жанашырлық білдірді?

2. «Тұлғаны таны» ойыны.Шарты:Оқушыларға тұлға бейнесі жасырылады. Бұл кімнің бейнесі екенін табу үшін 6 бөлікті ұяшықта ұпайымен берілген сұрақтар жасырылған. Ұпайдың-10 ұпайы оқушы қоржынына түседі,қалған ұпайы топқа есептеледі.

10 ұпай:Қазақстанды қай елдің ғалымдары зерттей бастады?

20 ұпай:ХІХғасырда қазақ жерінде қандай сала қанат жая бастады?

30ұпай:Ш.Уәлихановты әлемге әйгілі еткен еңбекті атаңыз.

40ұпай:ХІХғасырдың 30жылы орыстың қай ақыны Қазақстанның қай өлкесінде болды?

50ұпай: «Капитан қызы», «Евгений Онегин»еңбектерінің авторы.Шығармасынан үзіндіні жатқа айтып беріңіз.

60ұпай:Бұл ақынның шығармашылығының бір тармағы-Орынбор өлкесімен,1773-1775жылдардағы Е.И.Пугачёв бастаған шаруалар соғысымен байланысты еді.Осы өлкеде

Бір аптадан артық, қаланың өзінде 3 тәуліктей болған ұлы ақын,азиялық тайпалардың, қазақтардың өмірін өз көзімен көрді. Оралда «Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу» поэмасымен танысқан кім ?

ІІІ Жаңа сабақтың жоспары:

1.ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті.

2.Махамбет Өтемісұлы.

3.Қазақ халқының музыка өнері.

4.Материалдық мәдениет.

Жаңа тақырып тірек-сызбалар арқылы түсіндіріледі.

ІVЖаңа тақырыпты бекіту.

Сергіту сәті «Математикалық ойын».Шарты:Есептің нәтижесімен тарихи хронологияны ұштастыру.1. 4000:2-154= 2. 1000*2-133 =

3. 845 *2+118 =

4. 3800:2-64 =

5. 900 *2+95 =

6. 762* 2+280 =

«Бұл кім білесің бе?» ойыны.

ойынның мақсаты: оқушылардың білім,іскерлік дағдыларын дамыту.

Ойынның шарты:Түрлі әдеби, тарихи шығармалардан үзінділер дайындалады.Кезекпен әр топ өкілдері алып, үзіндіні оқиды.Егер тарихи тұлға дұрыс танылса, топ ұпай алады.Егер жауаптары қате болса, басқа топ жауап бере алады.

Тапсырмалар:

«Білім» тобына:

1.Ол елін, жерін жанындай сүйді, озбырлық саясат жүргізіп отырған патша отаршылдарын, халық жерін талан-таражға салған билеуші топты әшкереледі, оған қарсылығын жасырмады.Серігі қаза болғаннан кейін де, ол халықты көтерілісті жалғастыруға шақырады. Ол кім? Жауабы:М.Өтемісұлы.

2.Алматы облысы,Жамбыл ауданына қарасты Қаракәстек деген жерде дүниеге келген.Тапқыр,тілге жүйрік,Жамбыл Жабаевтың ұстазы болған. Жауабы: С.Аронұлы.

«Ғылым» тобына:

1.Жастайынан өзінің тапқырлығымен көзге түскен,1812 жылы оны Бөкей хан беріш руының Жайық бөлігінің старшыны етіп тағайындаған.Махамбеттің серігі болған кім?

Жауабы:И.Тайманұлы.

2.1808жылыбұрынғы Көкшетау облысының Қызылту ауданында,кедей отбасында дүниеге келген.Жастай екі көзінен бірдей айырылса да,қобыз тартып,өлең айтуға машықтанады. Бұл кім? Жауабы:Шөже Қаржаубайұлы.

«Өнер» тобына:

1.Шешендік өнерге,ауыз әдебиетіне жасынан құмар болған оның ақындық талабы ерте оянған.Феодал топтардың оғаш мінездерін әжуалап,уытты мысқылмен әшкерелеп отырды.

Жауабы:Шернияз Жарылғасұлы.

2.Шөже Қаржаубайұлының өнерін жоғары бағалаған, «суырып салма ақын» деген баға берген,Сібір кадет корпусының түлегі.Жауабы:Ш.Уәлиханов.

V.Оқушылардың білімін бағалау.Эксперттердің есебін тыңдай отырып үздік топтарды атау,оқушылардың білімін бағалау және марапаттау.

VІ.Үйге тапсырма:19 параграф бойынша хронологиялық талдау жасау,ақындардың шығармаларынан үзінділерді жаттау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
ХІХ?асырды? І жартысында?ы ?аза? ?дебиеті мен м?дениеті

Автор: Алтыспаева Арайлым Ануарбековна

Дата: 21.01.2016

Номер свидетельства: 280485


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства