kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? жеріндегі ежелгі м?дениеттер мен ?ркениеттер

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: М?дениеттану

Саба?ты?та?ырыбы: ?аза? жеріндегі ежелгі м?дениеттер мен ?ркениеттер

Саба?ты?ма?саты:

Білімділік: ?аза?хал?ыны??дет-??рпы мен салт-д?ст?рлерінжан-жа?ты

?арастыруар?ылыстуденттерді?атаулыта?ырып?а?атыстыбілім

де?гейінтере?детіп жетілдіру

Т?рбиелілік:Студенттерді? бойына ?аза? хал?ыны? рухани байлы?ын сі?іру

ар?ылы салт-д?ст?рін ?астерлеуге т?рбиелеу. ?аза? хал?ыны? салт-

д?ст?рлерінен ?лгі, ?неге алу.

Дамытушылы?: Студенттерді? логикалы? ой-?рісін, д?ниетанымды?

к?з?арастарын, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту.

Саба?ты?т?рі: саяхат саба?

Саба?ты? типі: аралассаба?

Саба?та?олданылатын?дістер: Т?сіндірмелі-иллюстративті ?діс, СТО

стратегиясыны? элементтері

П?наралы?байланыс: ?аза?стантарихы, философия негіздері, ?аза??дебиеті,

дінтану.

   Квалификациялы? талаптар:

         Білу керек:    ?аза? м?дениетіні? т?пнегізін, Ботай м?дениеті, Андронов

м?дениеті, Бе?азы-Д?ндібай м?дениеті, ежелгі к?шпенділер мен са? м?дениеті, ?лы

Жібек  жолы туралы

         Орындай білу керек:  ?р т?рлі м?дениеттерді? ерекшелігін айыра білу

К?рнекілігі: к?рме, карта, о?улы?тар, суреттер,бейнес?ра?тар, бейне роликтер

Саба?ты? техникалы? ??ралдары: бейнепроектр, интерактивті та?та,    

Саба?ты??ту барысы:

 І. ?йымдастыру кезе?і.

1. Студенттерменс?лемдесу, аудиторияны? тазалы?ын ?ада?алау,топ?а б?лу

2. Психологиялы? тренинг.Шатты? ше?бері.

М?нда студенттер саба?ты? с?тті ?туіне тілектерін білдіреді.  Б?гінгі ашы? саба?ымызда сырттай саяхат?а аттанамыз, ендеше саяхат аттану ?шін жол азы?ымыз ретіндебіз е? алдымен  ежелгі д?ние м?дениетіне шолу жасайы?.

(слайд 1-3)

ІІ.  ?й тапсырмасын с?рау

«Ми?а шабуыл»  ?дісімен с?ра?-жауап

1. Ежелгі славяндарды? м?дениеті ?андай болды?

2.Ежелгі славяндарды?д?ниетанымыжайлы не айтасы??

3.Ежелгі Русь м?дениетіні?ерекшелігінеде?

4.XIII—XIV ?асырлардаорысм?дениеті?андайд?режедеболды?

5.M?скеулік кезе? м?дениеті туралы айтып бер?

ІІІ. Жа?а саба?ты ме?герту

?ызы?ушылы?ын ояту

«Топтастыру» стратегиясы

Ежелгі ?аза? м?дениеті туралы білетіндерін топтастырып, жа?а саба??а назарларын аударту.(слайд 4-7)

Ма?ынаны тану

Саяхатымызды? жол азы?ын алды?, ендеше саяхат?а аттанайы?, біз  ?аза? м?дениетіні? бастау ал?ан д?уірлерге сапар шегеміз. Саяхатымыз ?те алыс ж?не ?ызы?ты, біра? ?ауіпті. Жолда ?р т?рлі ?иынды?тар кезігеді.

 ?арастырылатын с?ра?тар:

1.?аза? м?дениетіні? т?п негізі

2. Ежелгі к?шпелілер м?дениеті

3.Ежелгі са? ?нері. Са?тарды? д?ниетанымы

4.?лы Жібек жолы.?лы Жібек жолы бойында?ы ?ала м?дениетіні? дамуы.

(слайд 8-10)

Студенттерді 4 топ?а б?ліп,алдын-ала дайындалуы ?шін ?р топ?а тапсырма беріледі:

1. «Тас д?уірі» тобы.?аза? м?дениетіні? т?п негізі

2. «?ола д?уірі» тобы.Андронов, Бе?азы-Д?ндібай м?дениеті

3. «Са? тайпасы»тобы.Ежелгі са? ?нері

4. «?лы Жібек жолы»тобы.?лы Жібек жолы бойында?ы ?ала м?дениетіні? дамуы

?р топты? айт?ан м?ліметтерін студенттер д?птерлеріне жазып алып отырды. 

Саяхат керуеніні?  ал?аш?ы аялдамасы ?аза? м?дениетіні? т?п негізі тас д?уіріне келіп то?тады?,тас д?уірі тобы ?з презентацияларын ?ор?ады. (слайд 11-22)

Келесі аялдама ?ола д?уіріне келдік,м?нда ?ола д?уірі тобыстуденттеріАндронов, Бе?азы-Д?ндібай м?дениеті туралы ?з презентацияларын  ?ор?ап, бейнероликтерін к?рсетті. (слайд 23-35)бейнеролик №2

 Са?  тайпасы аялдамасындаса? тайпасы тобы?з презентацияларын  ?ор?ап, бейнероликтерін к?рсетті. (слайд 36-44)бейнеролик №3

Сапарымызды ары ?арай жал?астырайы? енді, ?лы Жібек жолына сапар шектік,?лы Жібек жолы тобы бейнеролик бойынша ?здеріне берілген тапсырманы орында-ды.(слайд 45-48)бейнеролик№4

Берілген тапсырма бойынша топтар ?зін-?зі ж?не бірін бірі ба?алайды.Жарайсы?дар, студенттер! Тапсырмаларды жа?сы орындады?. Ендеше жол?а шы?айы?!

Ой тол?аныс

1.Сапарымызды жал?астыру ?шін  "??пия ?яшы?та" жасырыл?ан с?ра?тар?а жауап берейік.(слайд 49-75)

1.Ал?аш?ы адамдарды? рулы? ?ауымнан кейінгі ?алыптасу ж?йесі? 
Жауабы: тайпа 

2. Бейне  жазбада  к?рсетілген  ?аза?ты?  к?не   аспабы? Бейнеролик №1

3. От?а табынушылы? ?андай ма?сатпен ж?ргізіледі?

Жауабы: Адамдар,   от - жын-шайтанды   аластап, бізді кесел- п?леден  ??т?арады деп   сенді.

4. Андронов м?дениетіні? кезе?інде пайда бол?ан ?останай жеріндегі елді мекен? 
Жауабы: Архайым

5. Ежелгі тас д?уіріндегі ?аруды? ке? тара?ан т?рі? 
Жауабы: ?олшап?ы.

6. ?ола д?уірінде мекендеген тайпаларды? ?алдыр?ан м?дениеті? 
Жауабы: Андронов. 
7. Са? д?уіріндегі Іле ?зені жа?асында?ы е? ма?ызды ескерткіштеріні? бірі? 
Жауабы: Бесшатыр кесенесі 

8.Андронды?тар т?рлі аурулармен ба?ытсызды?тайтын са?тайтын ?асиеті бар деп сенген зат? 
Жауабы: бойт?мар

9.?аза?  м?дениетіне  ?лкен  ы?пал  тигізген, анемизм  мен  магия  элементтері  басым "п?тты?"   діндерді?  к?рделі  ?оспасы  ?андай  дін   болып  саналады? Жауабы: Шаманизм

10.Ыс?ышпен   тартылатын,   ?осішекті  музыка аспабы  ж?не  б?л  аспапты?  ерекшелігі,   дыбысы  ішекті  тырна?ты?   жа?ымен   басу ар?ылы   шы?ады.  Б?л  ?ай   аспап?  

Жауабы: ?обыз

11.Са? ?нері стиліні? атауы.

Жауабы: А? стилі

12.Ежелгі адамдарды? т???ыш баспаналары?

Жауабы: ??гірлер

13. ??пия ?яшы?тан сыйлы?

14.Е? бірінші ?олданыл?ан металл?

Жауабы:  Мыс

??пия ?яшы?та?ы тапсырмалар?а ?те жа?сы жауап бердік енді серігіп алайы?.

 3. Сергіту с?ті. «Мен ?аза?пын» биі.(слайд 76-77)бейнеролик №5

ІV. Жа?а саба?ты бекіту

1.Сапарымызды? келесі аялдамасы "Ойлан, тап".М?нда біз ежелгі ?аза? д?уіріне кемемен саяхат?а шы?амыз. Кемеде с?ра?тар бар сол с?ра?тар?а жауап береміз.(слайд 78)

Ба?ылау с?ра?тары:

1. ?аза? м?дениетіні? т?пкі негізі.

2. Ежелгі к?шпелілер м?дениеті

3.Ежелгі са? ?нері.Са?тарды? д?ниетанымы.

4.?лы Жібек жолы.?лы Жібек жолы бойында?ы ?ала м?дениетіні? дамуы

5. «А?ды? стиль» ?нері.

6. ?аза?тарды? т?рмысы, салт-д?ст?рі, рухани ?мірі.

7. «Алтын адам» ?айжердентабылды?
8.?аза?фольклорыны??андайжанрларынбілесіндер?

9.Андронов м?дениетітуралы не білесіндер? 
10. К?шпелі?ркениетдегенді?алайт?сінесіндер? 
2.Келесі аялдама"Суреттер сыр шертеді" б?л аялдамада топ лидерлері суреттерді д?рыс орындарына ?ою керек.(слайд 79-82)

3.Студенттер, біз біраз саяхаттады?, к?п н?рсе білген т?різдіміз.Сапарымызды? со??ы аялдамасына жету ?шін т?йін с?зс?зж?мба?ты шешейік.(слайд 83-85)

V.Саба?ты ?орытындылау

Саяхат керуеніне ?атысушы топтарда м?реге та?ап ?алды. 
Саяхатшылар керуеніні? басы  Тілек а?ашынада келіп жетті.Тілек а?ашына саба?тан ал?ан ?серімізді жазып жапсырамыз.

VІІ.?й тапсырмасын беру

Ш.На?ым?лы «М?дениеттану» 62-72-беттер

(слайд 86)

VІ. Саба?ты ба?алау

Студенттерді? ?зін-?зі ба?алауы,студенттерді? саба??а ?атысын ?рбір топты? к?шбасшысы топ м?шелерімен а?ылдаса отырып ба?алайды(о?ытушы ?орытынды ба?асы ?ояды).

Просмотр содержимого документа
«?аза? жеріндегі ежелгі м?дениеттер мен ?ркениеттер»

Пән: Мәдениеттану

Сабақтыңтақырыбы: Қазақ жеріндегі ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер

Сабақтыңмақсаты:

Білімділік: Қазақхалқыныңәдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерінжан-жақты

қарастыруарқылыстуденттердіңатаулытақырыпқақатыстыбілім

деңгейінтереңдетіп жетілдіру

Тәрбиелілік:Студенттердің бойына қазақ халқының рухани байлығын сіңіру

арқылы салт-дәстүрін қастерлеуге тәрбиелеу. Қазақ халқының салт-

дәстүрлерінен үлгі, өнеге алу.

Дамытушылық: Студенттердің логикалық ой-өрісін, дүниетанымдық

көзқарастарын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Сабақтыңтүрі: саяхат сабақ

Сабақтың типі: аралассабақ

Сабақтақолданылатынәдістер: Түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, СТО

стратегиясының элементтері

Пәнаралықбайланыс: Қазақстантарихы, философия негіздері, қазақәдебиеті,

дінтану.

Квалификациялық талаптар:

Білу керек: Қазақ мәдениетінің түпнегізін, Ботай мәдениеті, Андронов

мәдениеті, Беғазы-Дәндібай мәдениеті, ежелгі көшпенділер мен сақ мәдениеті, Ұлы

Жібек жолы туралы

Орындай білу керек: Әр түрлі мәдениеттердің ерекшелігін айыра білу

Көрнекілігі: көрме, карта, оқулықтар, суреттер,бейнесұрақтар, бейне роликтер

Сабақтың техникалық құралдары: бейнепроектр, интерактивті тақта,


Сабақтыңөту барысы:


 І. Ұйымдастыру кезеңі.

1. Студенттерменсәлемдесу, аудиторияның тазалығын қадағалау,топқа бөлу

2. Психологиялық тренинг.Шаттық шеңбері.

Мұнда студенттер сабақтың сәтті өтуіне тілектерін білдіреді. Бүгінгі ашық сабағымызда сырттай саяхатқа аттанамыз, ендеше саяхат аттану үшін жол азығымыз ретіндебіз ең алдымен ежелгі дүние мәдениетіне шолу жасайық.

(слайд 1-3)


ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

«Миға шабуыл» әдісімен сұрақ-жауап

1. Ежелгі славяндардың мәдениеті қандай болды?

2.Ежелгі славяндардыңдүниетанымыжайлы не айтасың?

3.Ежелгі Русь мәдениетініңерекшелігінеде?

4.XIII—XIV ғасырлардаорысмәдениетіқандайдәрежедеболды?

5.Mәскеулік кезең мәдениеті туралы айтып бер?ІІІ. Жаңа сабақты меңгерту

Қызығушылығын ояту

«Топтастыру» стратегиясы

Ежелгі қазақ мәдениеті туралы білетіндерін топтастырып, жаңа сабаққа назарларын аударту.(слайд 4-7)

Мағынаны тану

Саяхатымыздың жол азығын алдық, ендеше саяхатқа аттанайық , біз қазақ мәдениетінің бастау алған дәуірлерге сапар шегеміз. Саяхатымыз өте алыс және қызықты, бірақ қауіпті. Жолда әр түрлі қиындықтар кезігеді.

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Қазақ мәдениетінің түп негізі

2. Ежелгі көшпелілер мәдениеті

3.Ежелгі сақ өнері. Сақтардың дүниетанымы

4.Ұлы Жібек жолы.Ұлы Жібек жолы бойындағы қала мәдениетінің дамуы.

(слайд 8-10)

Студенттерді 4 топқа бөліп,алдын-ала дайындалуы үшін әр топқа тапсырма беріледі:

1. «Тас дәуірі» тобы.Қазақ мәдениетінің түп негізі

2. «Қола дәуірі» тобы.Андронов, Беғазы-Дәндібай мәдениеті

3. «Сақ тайпасы»тобы.Ежелгі сақ өнері

4. «Ұлы Жібек жолы»тобы.Ұлы Жібек жолы бойындағы қала мәдениетінің дамуы

Әр топтың айтқан мәліметтерін студенттер дәптерлеріне жазып алып отырды. 

Саяхат керуенінің алғашқы аялдамасы қазақ мәдениетінің түп негізі тас дәуіріне келіп тоқтадық,тас дәуірі тобы өз презентацияларын қорғады. (слайд 11-22)

Келесі аялдама қола дәуіріне келдік,мұнда қола дәуірі тобыстуденттеріАндронов, Беғазы-Дәндібай мәдениеті туралы өз презентацияларын қорғап, бейнероликтерін көрсетті. (слайд 23-35)бейнеролик №2

Сақ тайпасы аялдамасындасақ тайпасы тобыөз презентацияларын қорғап, бейнероликтерін көрсетті. (слайд 36-44)бейнеролик №3

Сапарымызды ары қарай жалғастырайық енді, Ұлы Жібек жолына сапар шектік,Ұлы Жібек жолы тобы бейнеролик бойынша өздеріне берілген тапсырманы орында-ды.(слайд 45-48)бейнеролик№4

Берілген тапсырма бойынша топтар өзін-өзі және бірін бірі бағалайды.Жарайсыңдар, студенттер! Тапсырмаларды жақсы орындадық. Ендеше жолға шығайық!

Ой толғаныс

1.Сапарымызды жалғастыру үшін "Құпия ұяшықта" жасырылған сұрақтарға жауап берейік.(слайд 49-75)

1.Алғашқы адамдардың рулық қауымнан кейінгі қалыптасу жүйесі? 
Жауабы: тайпа 

2. Бейне жазбада көрсетілген қазақтың көне аспабы? Бейнеролик №1

3. Отқа табынушылық қандай мақсатпен жүргізіледі?

Жауабы: Адамдар, от - жын-шайтанды аластап, бізді кесел- пәледен құтқарады деп сенді.

4. Андронов мәдениетінің кезеңінде пайда болған Қостанай жеріндегі елді мекен? 
Жауабы: Архайым

5. Ежелгі тас дәуіріндегі қарудың кең тараған түрі? 
Жауабы: Қолшапқы.

6. Қола дәуірінде мекендеген тайпалардың қалдырған мәдениеті? 
Жауабы: Андронов. 
7. Сақ дәуіріндегі Іле өзені жағасындағы ең маңызды ескерткіштерінің бірі? 
Жауабы: Бесшатыр кесенесі 

8.Андрондықтар түрлі аурулармен бақытсыздықтайтын сақтайтын қасиеті бар деп сенген зат? 
Жауабы: бойтұмар

9.Қазақ мәдениетіне үлкен ықпал тигізген, анемизм мен магия элементтері басым "пұттық" діндердің күрделі қоспасы қандай дін болып саналады? Жауабы: Шаманизм

10.Ысқышпен тартылатын, қосішекті музыка аспабы және бұл аспаптың ерекшелігі, дыбысы ішекті тырнақтың жағымен басу арқылы шығады. Бұл қай аспап?  

Жауабы: Қобыз

11.Сақ өнері стилінің атауы.

Жауабы: Аң стилі

12.Ежелгі адамдардың тұңғыш баспаналары?

Жауабы: Үңгірлер

13. Құпия ұяшықтан сыйлық

14.Ең бірінші қолданылған металл?

Жауабы: Мыс

Құпия ұяшықтағы тапсырмаларға өте жақсы жауап бердік енді серігіп алайық.

3. Сергіту сәті. «Мен қазақпын» биі.(слайд 76-77)бейнеролик №5


ІV. Жаңа сабақты бекіту

1.Сапарымыздың келесі аялдамасы "Ойлан, тап".Мұнда біз ежелгі қазақ дәуіріне кемемен саяхатқа шығамыз. Кемеде сұрақтар бар сол сұрақтарға жауап береміз.(слайд 78)

Бақылау сұрақтары:

1. Қазақ мәдениетінің түпкі негізі.

2. Ежелгі көшпелілер мәдениеті

3.Ежелгі сақ өнері.Сақтардың дүниетанымы.

4.Ұлы Жібек жолы.Ұлы Жібек жолы бойындағы қала мәдениетінің дамуы

5. «Аңдық стиль» өнері.

6. Қазақтардың тұрмысы, салт-дәстүрі, рухани өмірі.

7. «Алтын адам» қайжердентабылды?
8.Қазақфольклорыныңқандайжанрларынбілесіндер?

9.Андронов мәдениетітуралы не білесіндер? 
10. Көшпеліөркениетдегендіқалайтүсінесіндер? 
2.Келесі аялдама"Суреттер сыр шертеді" бұл аялдамада топ лидерлері суреттерді дұрыс орындарына қою керек.(слайд 79-82)

3.Студенттер, біз біраз саяхаттадық, көп нәрсе білген тәріздіміз.Сапарымыздың соңғы аялдамасына жету үшін түйін сөзсөзжұмбақты шешейік.(слайд 83-85)


V.Сабақты қорытындылау

Саяхат керуеніне қатысушы топтарда мәреге тақап қалды. 
Саяхатшылар керуенінің басы Тілек ағашынада келіп жетті.Тілек ағашына сабақтан алған әсерімізді жазып жапсырамыз.


VІІ.Үй тапсырмасын беру

Ш.Нағымұлы «Мәдениеттану» 62-72-беттер

(слайд 86)VІ. Сабақты бағалау

Студенттердің өзін-өзі бағалауы,студенттердің сабаққа қатысын әрбір топтың көшбасшысы топ мүшелерімен ақылдаса отырып бағалайды(оқытушы қорытынды бағасы қояды).


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?аза? жеріндегі ежелгі м?дениеттер мен ?ркениеттер

Автор: Нурмуханова Венера Алимбаевна

Дата: 22.02.2016

Номер свидетельства: 297078

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства