kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тарих п?ніні? м??алімі: Сма??л Айман Тілеуберген?ызы Ж?мыс орны: №4 облысты? дарынды балалар?ат арнал?ан мектеп-интернаты. Саба? № 9 Сынып: 9 «А» Саба?ты? та?ырыбы: ?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы Б.?.Ая?ан. ?аза?стан тарих. ІХ сын. Алматы «Атам?ра»2013ж. §28. 177 – 182 беттер Саба?ты? ма?саты Тылда?ы е?бекшілерді? ?ажырлы е?бектерін? басымды?тары мен ?ызметтері туралы о?ып ?йренеді О?ып ?йренуді? н?тижесінде Е?бекшілерді? тылда?ы е?бегін, екінші д?ниеж?зілік со?ысты? же?іспен ая?талуы туралы тарихын зерттеп, талдай алады. Тілдік ма?саттар П?ндік лексика ж?не терминология: Ресурс, Эвакуация, арсенал, Екінші д?ниеж?зілік со?ыс, С?зсіз тізе б?кті (капитуляция) ?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы (о?ылым да?дысы) Сыныпта тал?ылау ж?ргізеді (айтылым ж?не ты?далым да?дысы) ?йрену ма?сатында ба?аны ?оса ба?алау Табыс критерий ар?ылы о?ушыны ?немі ба?алау. 1.Та?ырыпты? мазм?нды баяндауына ?арай ба?алау; 2.Зерттеудегі ?зіндік ?лесін ба?алау; 3.Та?ырыпты? н?тижесінні? на?тылы?ына ?арай ба?алау: 4. Тест с?ра?тар?а жауап беруіне ?арай ба?алау. Негізгі дерек к?здері Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі: 1. «Шы?» баспасы 2010 жыл?ы 2. ?аза?стан тарихы о?улы?. 9 сынып. Б. Ая?анов, М.Ж.Ш?ймерденова. «Атам?ра» баспасы. 2013 ж 3. ?аза?стан тарихы о?улы?. 9 сынып. ?асымбаев. «Мектеп» баспасы. 2007 ж ?діс-т?сілдер «Т?л?аны таны», «Тергеу» ?діс Алды??ы білім ?аза?стан- майдан арсеналы Жоспар Саба? кезе?дері М??алімні? іс-?рекеті О?ушыны? іс-?рекеті ?ызы?у шылы?ты ояту 10 мин І.О?ушылармен амандасу. Жеке тапсырма.?йге берілген тапсырманы ме?гергендігі жайында ашы? тест беріледі. О?ушылар ?йге берілген тапсырма?а жауап беру ма?сатында ашы? тестке жауап береді. Ашы? тест тапсырмасы №1 нуска 1. ?лы Отан со?ысында к?рсеткен ерліктері ?шін екі м?рте Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан ?аза?станды?тарды? барлы?ы: ?ш?ыштар. 2. Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ына ?ш м?рте ие бол?ан: И.Кожедуб. 3. Ал?аш рет Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан ?аза?станды? жауынгер: К.А.Семенченко. 4. Екі м?рте Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан Тал?ат Бигелдинов ?лы Отан со?ысында шай?асты: ?ш?ыш болып. 5. Ке?естік Шы?ыс ?йелдері арасынан бірінші болып Ленин орденімен ж?не Алтын Ж?лдыз медалімен марапаттал?ан ?аза? ?ыздары: пулеметші М?нш?к М?метова, мерген ?лия Молда??лова. 6. М?нш?к М?метова ??рамында шай?ас?ан ат?ыштар бригадасы: 100-ші. 7. ?лия Молда??лова ??рамында шай?ас?ан ат?ыштар бригадасы: 54-ші. 8. ?лы Отан со?ысы жылдарында ?анша ?аза?станды? Ке?ес Ода?ыны? батыр ата?ын алды: 500-ге жуы?. 9. 1942 жылы ?ырк?йекте «?аза?стан комсомолы» деп атал?ан 45 жауынгерлік машина табыс етілген майдан: Сталинград майданы. 10.?лы Отан со?ысы жылдарында С.М.Киров атында?ы ?аза? Мемлекеттік Университет студенттері жаса?ан танк колоннасы: «Ке?ес танкі». 11. ?аза?ты? белгілі палуаны, ?лем чемпионы ?ажым??ан М??айтпасов жеке ?аражатынан ?ор?а ?анша сом салды? Ж?з мы? 12. ?аза?станда ?анша ірі ?нерк?сіп мекемелері к?шіріліп ?келініп? орналастырылды? (екі ж?здей) №2 нуска 1.1943 Алматы ?аласыны? т?р?ындары ?ша? жасап берді: С.Луганскийге. 2.?аза?стан комсомолы ?ам?орлы??а ал?ан со?ыста ?ира?ан к?сіпорын: Сталинград трактор зауыты. 3.Со?ысты? ал?аш?ы жылдары ?аза?стан?а батыс аудандардан эвакуациялан?ан 532,5 мы? адам баспамен ж?мыс тапты. 4.1941-45 жылдары ?анша к?лемде т?р?ын ?й пайдалану?а берілді? Жалпы к?лемі 3 317 мы? шаршы метр 5. Ауылшаруашылы? е?беккерлеріні? саны 1939 жылмен салыстыр?анда 1942 жылы 600 мы??а кеміді. 6. Колхоз ?ндірісінде ?йелдер е?бегіні? ?лесі артып, 1940 жыл?ы 48%-? орнына 1942 жылы 75% -?а жетті. 7.Жетпіс алты мы? механизаторларды? 55 мы?нан астамы ?йелдер болды. 8. Б?кілода?ты? социалистік жарыс?а 10 мы?нан астам тракторшы ?ыз – келіншек ?атысты. 9.1942 жылы егіс к?лемі 1941 жылмен салыстыр?анда 842 мы? гектар?а к?бейді. 10.1943 жылы 775 мы? га жа?а жер ал?аптары егістікке арналды. 11. 1942 жылы армия ?аза?станды? комсомолдарынан ?анша жа?а танк алды? 45 танк алды 12.Со?ыс жылдары ?аза?стан хал?ы ?скери техника жасау?а ?анша ?аржы ?осты? 480,3 млн сом. №3 нуска 1.1941-45 жылы Ода?та ?ндірілген ?ор?асынны? 85 % - ын, к?мірден 18 % -ын, мыс ?орыту 35 %, молибден мен марганец рудаларыны? 60 % - ын, висмутты? 65 % -ын, полиметалл рудалары мен ?о?асынны? 80 % -?а жуы?ын ?ндірді. о?танды м?найды? 1 млн тонна?а жуы?ын берді. 2.1942 ы 21 тамызда кеншілер е?бегіне ?демі – кесімді а?ы т?леуді? жа?а ж?йесі енгізілді. 3.1941 – 1945 жылдары барлы?ы 460 завод, фабрика, шахта салынды. 4.?нерк?сіп ?ндірісі со?ыс жылдарында 37 % - ке ?сті. 5.Жалпы ?аза?станда Москва ?аласы мен облысынан к?шірілген 40 завод орналастырылды. 6.1943 ы забойлар желісі к?бейіп, жер астында екінші ?ара?анды пайда болды. 7.Атырау м?най ??деу заводын, Каспий – Орск м?най ??бырын салу ?шін ?уатты ??рылыс ?жымы ?йымдастырылды. 8.Ембіге ?зірбайжаннан 400 маман мен ж?мысшылар келді. 9.?аза?стан е?бекшілері ?здеріні? жеке ?аражатынан майдан ?орына ?анша сыйлы? ж?нелтті? 4,7 млн сом акша, 2 млн дана жылы киім, 1600 вагон 10.1942-43 жылдары кандай темір жол желісіні? ??рылысы ая?талды : Ма?ат – Орск (?осша?ыл), А?мола – Магнитогорск желісіні? ??рылысы 11.Со?ыс жылдарында дивизия солдаттарын немен ?амтамасыз етті? 500-дей солдаттардын жаз?ы киім кешекпен, 70 дивизияны шинельдермен, 67 дивизияны ?ыс?ы ая? киіммен, 59 дивизияны жылы киімдермен, 25 дивизияны шола? тондармен. 12.Б?тіндей ал?анда республика ?нерк?сіп ?ндірісі со?ыс жылдарында ?анша?а ?сті? 37% Ма?ы наны тану І. Жа?а саба? жоспары. ?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы Саба?ты жоспарда ?аралатын м?селе бойынша о?ушылар?а тапсырма беру. 1. Е?бекшілерді тылда?ы ерен е?бегі 2. Екінші д?ниеж?зілік со?ысты? же?іспен ая?талуы ІІІ. Сыныпта?ы о?ушыларды Топты? тергеу стратегиясы бойынша топ?а б?ліп, жа?а та?ырыпты о?ылады. І?. ?р о?ушыны? жеке номері болды. (№1, №2, №3) Я?ни, ?р о?ушы ?зіне берілген тапсырманы жеке орындайды.. О?ушылар берілген тапсырмаларды топта тал?ылап, ?жымда ?з ой-пікірлерін орта?а салады О?ушылар с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы жа?а саба?ты? та?ырыбын ашады, о?ушы ой-пікірін білдіреді. Та?ырып б?ліп о?у ж?мысына кірісті. ?р топ ?здеріне берілген б?лігін о?иды. І-топ?а: Б. Момыш?лы Сипаттаушылар- та?ырыпты? негізгі мазм?ны туралы ойларын айтады. ІІ-топ?а: Р. ?ош?арбаев С?ра?шылар-та?ырып аясында бір-біріне с?ра? ?ойып, сол с?ра??а ?здері жауап береді. ІІІ-топ?а: Тал?ат Бигелдинов. Сандармен с?йлеушілер - та?ырыпта?ы санды? к?рсеткіштерді? м?ні туралы айтып,жеткізу д?лелдеу. Топта тал?ылайды. ?здеріні? о?ы?андарын сынып?а тал?ылап , д?лелдеп ?ор?айды. І. «Тарих тілінде с?йлесейік» (жа?а та?ырып к?лемінде о?ушылардан с?ралады). 1. Ресурс - ?ор елді? сар?ылмас ?оры. 2. Эвакуация- к?шіру, со?ыс жа?дайында к?сіпорындарды тыл?а к?шіру. 3. Арсенал -?ару -жара?, о?-д?рі, ?скери ?ару жабды? ?оймасы 4. Екінші д?ниеж?зілік со?ыс- 1939 жыл?ы 1 ?ырк?йекте бастал?ан жа?а д?ниеж?зілік со?ыс; адамзат тарихында?ы е? ?рейлі, ?атал, апатты со?ыс. 1945жылы 2 кырк?йекте ая?талды. 5. С?зсіз тізе б?кті (капитуляция)- же?ілген со?ысушы мемлекетті? ?арулы ?арсылы?ты то?татуы мен же?імпаз мемлекетке ?арулы к?штерін тапсыру. ІІ. Та?ырыпты? ?ыс?аша мазм?ны немесе ы?тимал с?ра?тар ар?ылы о?ыту. 1.Республикалада танк колонналары мен авиация экадрильялары ?шін жинал?ан ?аржы м?лшері: 480 млн сом. 2.?лы Отан со?ысы жылдарында о?ушылар майдан ?ажетіне жинады: 4 млн сом. 3.1943 жылы республикадан зауыттарды ?алпына келтіру ж?мыстарына жіберілген комсомол саны: 1439 адам. 4.?аза?стан хал?ы ?ам?орлы??а ал?ан фашистік бас?ыншылы?тан зардап шеккен ?ала: 12. 5.?аза?стан хал?ы ?ам?орлы??а ал?ан фашистік бас?ыншылы?тан зардап шеккен аудандар: 45. 6.Со?ыс ?арса?ында ?аза?стан?а ?келінген поляктар саны: 102 мы?. 7.?аза?стан?а ?кімшілік жолмен к?шірілген немістер саны: 360 мы?. 8.1945 ?ы м?лімет бойынша Республика?а зорлы?пен жер аударыл?ан адам саны: 2 млн 464 мы?. 9.?лы Отан со?ысында?ы ерліктері ?шін Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?андар: 1.Барлы?ы-11600 адам; 2.?аза?станды?тар-497, оны? ішінде ?аза?тар-97; 3.?аза? ?ыздары-2. 10.Солдат ерлігі орденіні? толы? иегері-142 ?аза?станды?. Ке?ес Ода?ыны? орден, медальдарымен марапаттал?ан ?аза?станды?тар-96638. 11.Жалпы екінші д?ниеж?зілік со?ыста?ы же?іс Ке?ес Ода?ына ?ымбат?а т?сті. Елді? 27 млн астам адамдары со?ыста ?аза болды. Оны? 603 мы?ы (400 мы?) ?аза?станды?тар. 12. 1941 – 1945 жылдары барлы?ы 460 завод, фабрика, шахта салынды. 13.?нерк?сіп ?ндірісі со?ыс жылдарында 37 % - ке ?сті. 14. «Жолбарыс» танкісіні? ?арсы алдынан сапер Абдолла Усенов ?арсы ж?ріп, кеудесіне танкіге ?олданылатын минаны ?ысып, ?аймы?пай шынжыр табан астына ??лады, с?мды? жарылыс жер сілкіндірді. 15. ?р?айсысы 200-ден астам жауынгерлік ?шу сапарын жасап, бірнеше ж?з фашистерді жо? ?ыл?ан шабуылшы ?ш?ыштар: Тал?ат Бигельдиновке, Леонид Беда?а ж?не Павлов?а, со?дай-а? 37 ?ша?ты ж?не топтасып ж?ргізілген ?рыстарда жауды? та?ы 6 ?ша?ын (самолет) атып т?сірген Сергей Луганскийге екі м?рте Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы берілді. 16. 1945 жыл?ы с?уірді? 16-ында Берлин операциясы басталды. О?ан 3,5 млн.-?а жуы? адам, 52 мы? зе?бірек пен миномет, 7750 танкпен ?здігінен ж?ретін зенбірек, 10800 ?рыс ?ша?ы ?атысты. 17.Балты? те?ізінен Судет тауларына дейінгі 700 км-лік ??ірде ?рыс ?имылдары ж?ргізілді. Батыл ?имылдар жасап, Ке?ес ?скерлері мамырды? 2-інде Германияны? астанасы Берлинді толы? ба?ылауына алды 18. Ке?ес Ода?ыны? батыры, ?аза?стан республикасыны? ?ор?аныс министрі Са?адат Н?рма?амбетовте Берлин ?шін ?рыстар?а ?з жауынгерлерін бастап кірді. 19. Берлинге шабуыл жасау?а жерлестеріміз Есжанов, И.Я.Сянов, Х.?айдаусов, З. Т?рарбеков, Х. К?беков, Т. Бигелдинов, А.Еремеев, Н.Шелихов ж?не т.б. к?птеген адамдар ?атысты. 20. Жас офицер Р.?ош?арбаев ?зіні? досы Г.Булатов пен бірге рейстаг терезелеріні? біріне ал?аш?ыларыны? бірі болып ал?ызыл Же?іс туын желбіретті, ал Орал ??іріні? жас офицерлері ?.Меденов пен Р.?араманов Берлин ратушасыны? т?бесіне тікті. 21.Толы? емес м?ліметтерге ?ара?анда Украинаны? партизанды? ??рамалары мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам ?аза? жігіттері со?ыс?ан. 22.Белоруссияны? ?р т?рлі аудандарында ?рекет еткен 65 партизанды? бригадалар мен шо?ырларда 1500-ден аса ?аза?станды?тар бол?ан. 23.Партизан ?оз?алысына ?атыс?ан да??ты ?аза? жігіттері: ?.Ахмедьяров, ?.Омаров, В.Шарудов, ?.?айсенов, ?.Ш?ріпов, ?.Жангелдин, Ж.Саин, Н.К?шекпаев т.б. есімдері б?гінде зор ??рметке ие болды. -1945 жылы 2 мамырда Берлин ?аласы алынды. -1945 жыл?ы 8 мамыр-фашистік Германияны? тізе б?ккендігі туралы шарт?а ?ол ?ойылды. -1945 жыл?ы 9 мамыр-?ызыл Армия же?іске жетіп, ?лы Отан со?ыс ая?талды. 1945 жыл?ы 9 тамыз-ода?тасты? міндеттемелерге с?йкес КСРО со?ысты? со??ы оша?ы Жапония?а ?арсы со?ыс басталды. 24. Тыны? м?хит флоты ?скери-?уе к?штеріні? 12-шабылдаушы авиация дивизиясыны? звено командирі,к?кшетаулы? Михаил Янко 1945 жыл?ы тамызды? 10-ында Гастэллоны? ерлігін ?айталады. 25.Жапония?а ?арсы шай?астар?а А?т?беде ??рыл?ан 74-жеке те?із ат?ыштар бригадасыны? негізінде ?йымдастырыл?ан 292-ат?ыштар дивизияны? жауынгерлері Ке?ес ?арулы К?штері д?ст?ріні? да??ын шы?арды. 26.Забайкалье сонан со? 1-?иыр Шы?ыс майдандары ?скерлеріні? ??рамында ?аза?станды? 129-миномет полкі шай?ас ж?ргізді. 27.?аза?стан минометшілері батылды? ж?не ерлік к?рсеткені ?шін 2027-жауынгерлік ордендер мен медальдар?а, соны? ішінде 14 адам «Кореяны азат еткені ?шін», 234 адам «Жапонияны же?гені ?шін» медальдарына ие болды. 28. ?ызыл Армияны? ?иыр Шы?ыста?ы со?ысы 24 к?нге созылды. 29.1945 жыл?ы 2 ?ырк?йекте Жапония же?ілгендігі туралы шарт?а ?ол ?ойды. С?йтіп, екінші д?ниеж?зілік со?ыс ая?талды. Ой тол?аныс О?ушылармен ж?мыс. №1.Кестемен ж?мыс: ?аза?стан ?лы Отан со?ыс жылдарында ?аза?станды? жауынгерлерді?? майданда?ы ерлігі - 20-дан астам ат?ыштар дивизиясы мен бас?а да ??рамалар ??рылды. - 1942 жылды? 1 ?а?тарына дейін ?аза?станнан армия ?атарына 300 мы?дай адам ша?ырылды. - Со?ыс кезінде майдан?а ?аза?станнан 1 млн 200 мы?нан арты? адам ша?ырыл?ан. ?аза?стан экономикасын со?ыс жа?дайында бейімдеп, ?айта ??ру - ?аза?стан аума?ына 142 ірі ?нерк?сіп мекемелері орналастырылды. - Ал?аш?ы бір жылды? ?зінде (1941 ж.) 25 кеніш пен шахта, 11 байыту фабрикалары, 19 жа?ак?мір шахталары, 4 жа?а м?най к?сіпшілігі іске ?осылды. - ?лы отан со?ысында атыл?ан 10 о?ты? 9-ы ?аза?станны? ?ор?асынынан ??йылды. Е?бекшілерді? тылда?ы ерен ерлігі - ?аза?стан колхоздары мен совхоздары майдан ?ажетіне 7416 трактор, 110 мы? жыл?ы, 30,8 млн п?т асты?, 15,8 млн п?т ет,11 млн п?т с?т жіберілді. - Халы?тан жинал?ан ?аржы?а 10 танк колоннасы, бірнеше ?ша?тар менкемелер жасалынды. №2 Сандармен ж?мыс. Б?л сандарды? шешімін тап! Бекіту с?ра?тары 1.Со?ыс жылдары ?аза?стан ма?ызыны? артуы неден басталды? 2.?лы Отан со?ысыны? тарихи ма?ызы неде деп ойлайсы?дар? 3.Жалпы со?ыс жылдарында ?аза?стан?а ?анша зауыт к?шіріліп ?келінген орналастырылып ж?мыс жасады? (?ш ж?зден астам) Ба?алау Табыс критерий ар?ылы о?ушыны ?немі ба?алау. 1.Та?ырыпты? мазм?нды баяндауына ?арай ба?алау; 2.Зерттеудегі ?зіндік ?лесін ба?алау; 3.Та?ырыпты? н?тижесінні? на?тылы?ына ?арай ба?алау 4. Тест ж?мысы ар?ылы ба?алау ?йге тапсырма ?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы Жылдар ж?не жа?а с?здермен ж?мыс. Кері байланыс Саба?тан кейін о?ушыларды? пікірі алынады. Не ?нады? Не ?йренгені? Сіз ?шін о?ытуды? ?ай б?лігі тиімді? Та?ырыптан т?сінбеген жерлері. Н?тижесі

Просмотр содержимого документа
«?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы »

Тарих пәнінің мұғалімі: Смағұл Айман Тілеубергенқызы

Жұмыс орны: №4 облыстық дарынды балаларғат арналған мектеп-интернаты.

Күні: 12.12.2014 ж. Қатысқан оқушы саны: 23

Сабақ № 9

Сынып: 9 «А»

Сабақтың тақырыбы:

Қазақстандықтар – тыл қаһарманы

Б.Ғ.Аяған. Қазақстан тарих. ІХ сын. Алматы «Атамұра»2013ж.

§28. 177 – 182 беттер

Сабақтың мақсаты

Тылдағы еңбекшілердің қажырлы еңбектерінң басымдықтары мен қызметтері туралы оқып үйренеді

Оқып үйренудің нәтижесінде

Еңбекшілердің тылдағы еңбегін, екінші дүниежүзілік соғыстың жеңіспен аяқталуы туралы тарихын зерттеп, талдай алады.

Тілдік мақсаттар

Пәндік лексика және терминология:

Ресурс, Эвакуация, арсенал, Екінші дүниежүзілік соғыс, Сөзсіз тізе бүкті (капитуляция)

Қазақстандықтар – тыл қаһарманы (оқылым дағдысы)

Сыныпта талқылау жүргізеді (айтылым және тыңдалым дағдысы)

Үйрену мақсатында бағаны қоса бағалау

Табыс критерий арқылы оқушыны үнемі бағалау.

1.Тақырыптың мазмұнды баяндауына қарай бағалау;

2.Зерттеудегі өзіндік үлесін бағалау;

3.Тақырыптың нәтижесіннің нақтылығына қарай бағалау:

4. Тест сұрақтарға жауап беруіне қарай бағалау.

Негізгі дерек көздері

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

 1. «Шың» баспасы 2010 жылғы

 2. Қазақстан тарихы оқулық. 9 сынып. Б. Аяғанов, М.Ж.Шәймерденова. «Атамұра» баспасы. 2013 ж

 3. Қазақстан тарихы оқулық. 9 сынып. Қасымбаев. «Мектеп» баспасы. 2007 ж

Әдіс-тәсілдер

«Тұлғаны таны», «Тергеу» әдіс

Алдыңғы білім

Қазақстан- майдан арсеналы

Жоспар

Сабақ кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Қызығу

шылықты ояту

10 мин

І.Оқушылармен амандасу.

Жеке тапсырма.Үйге берілген тапсырманы меңгергендігі жайында ашық тест беріледі.

Оқушылар үйге берілген тапсырмаға жауап беру мақсатында ашық тестке жауап береді.

Ашық тест тапсырмасы

1 нуска

       1. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерліктері үшін екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атағын алған қазақстандықтардың барлығы: Ұшқыштар.

       2. Кеңес Одағының Батыры атағына үш мәрте ие болған: И.Кожедуб.

       3. Алғаш рет Кеңес Одағының Батыры атағын алған қазақстандық жауынгер: К.А.Семенченко.

       4. Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атағын алған Талғат Бигелдинов Ұлы Отан соғысында шайқасты: Ұшқыш болып.

       5. Кеңестік Шығыс әйелдері арасынан бірінші болып Ленин орденімен және Алтын Жұлдыз медалімен марапатталған қазақ қыздары: пулеметші Мәншүк Мәметова, мерген Әлия Молдағұлова.

       6. Мәншүк Мәметова құрамында шайқасқан атқыштар бригадасы: 100-ші.

       7. Әлия Молдағұлова құрамында шайқасқан атқыштар бригадасы: 54-ші.

       8. Ұлы Отан соғысы жылдарында қанша қазақстандық Кеңес Одағының батыр атағын алды: 500-ге жуық.

       9. 1942 жылы қыркүйекте «Қазақстан комсомолы» деп аталған 45 жауынгерлік машина табыс етілген майдан: Сталинград майданы.

10.Ұлы Отан соғысы жылдарында С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университет студенттері жасаған танк колоннасы: «Кеңес танкі».

11. Қазақтың белгілі палуаны, әлем чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасов жеке қаражатынан қорға қанша сом салды? Жүз мың

12. Қазақстанда қанша ірі өнеркәсіп мекемелері көшіріліп әкелініпғ орналастырылды? (екі жүздей)


2 нуска

1.1943 Алматы қаласының тұрғындары ұшақ жасап берді: С.Луганскийге.

2.Қазақстан комсомолы қамқорлыққа алған соғыста қираған кәсіпорын: Сталинград трактор зауыты.

3.Соғыстың алғашқы жылдары Қазақстанға батыс аудандардан эвакуацияланған 532,5 мың адам баспамен жұмыс тапты.

4.1941-45 жылдары қанша көлемде тұрғын үй пайдалануға берілді? Жалпы көлемі 3 317 мың шаршы метр

5. Ауылшаруашылық еңбеккерлерінің саны 1939 жылмен салыстырғанда 1942 жылы 600 мыңға кеміді.

6. Колхоз өндірісінде әйелдер еңбегінің үлесі артып, 1940 жылғы 48%-ң орнына 1942 жылы 75% -ға жетті.

7.Жетпіс алты мың механизаторлардың 55 мыңнан астамы әйелдер болды.

8. Бүкілодақтық социалистік жарысқа 10 мыңнан астам тракторшы қыз – келіншек қатысты.

  1. жылы егіс көлемі 1941 жылмен салыстырғанда 842 мың гектарға көбейді.

10.1943 жылы 775 мың га жаңа жер алқаптары егістікке арналды.

11. 1942 жылы армия қазақстандық комсомолдарынан қанша жаңа танк алды? 45 танк алды

12.Соғыс жылдары Қазақстан халқы әскери техника жасауға қанша қаржы қосты? 480,3 млн сом.


3 нуска

1.1941-45 жылы Одақта өндірілген қорғасынның 85 % - ын, көмірден 18 % -ын, мыс қорыту 35 %, молибден мен марганец рудаларының 60 % - ын, висмуттың 65 % -ын, полиметалл рудалары мен қоғасынның 80 % -ға жуығын өндірді. оқтанды мұнайдың 1 млн тоннаға жуығын берді.

  1. ы 21 тамызда кеншілер еңбегіне үдемі – кесімді ақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілді.

  1. – 1945 жылдары барлығы 460 завод, фабрика, шахта салынды.

4.Өнеркәсіп өндірісі соғыс жылдарында 37 % - ке өсті.

5.Жалпы Қазақстанда Москва қаласы мен облысынан көшірілген 40 завод орналастырылды.

  1. ы забойлар желісі көбейіп, жер астында екінші Қарағанды пайда болды.

7.Атырау мұнай өңдеу заводын, Каспий – Орск мұнай құбырын салу үшін қуатты құрылыс ұжымы ұйымдастырылды.

8.Ембіге Әзірбайжаннан 400 маман мен жұмысшылар келді.

9.Қазақстан еңбекшілері өздерінің жеке қаражатынан майдан қорына қанша сыйлық жөнелтті? 4,7 млн сом акша, 2 млн дана жылы киім, 1600 вагон

10.1942-43 жылдары кандай темір жол желісінің құрылысы аяқталды : Мақат – Орск (Қосшағыл), Ақмола – Магнитогорск желісінің құрылысы

11.Соғыс жылдарында дивизия солдаттарын немен қамтамасыз етті? 500-дей солдаттардын жазғы киім кешекпен, 70 дивизияны шинельдермен, 67 дивизияны қысқы аяқ киіммен, 59 дивизияны жылы киімдермен, 25 дивизияны шолақ тондармен.

12.Бүтіндей алғанда республика өнеркәсіп өндірісі соғыс жылдарында қаншаға өсті? 37%

Мағы

наны тану

І. Жаңа сабақ жоспары. Қазақстандықтар – тыл қаһарманы

Сабақты жоспарда қаралатын мәселе бойынша оқушыларға тапсырма беру.

 1. Еңбекшілерді тылдағы ерен еңбегі

 2. Екінші дүниежүзілік соғыстың жеңіспен аяқталуы

ІІІ. Сыныптағы оқушыларды Топтық тергеу стратегиясы бойынша топқа бөліп, жаңа тақырыпты оқылады.

ІҮ. Әр оқушының жеке номері болды. (№1, №2, №3) Яғни, әр оқушы өзіне берілген тапсырманы жеке орындайды..

Оқушылар берілген тапсырмаларды топта талқылап, ұжымда өз ой-пікірлерін ортаға салады

Оқушылар сұрақтарға жауап беру арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашады, оқушы ой-пікірін білдіреді. Тақырып бөліп оқу жұмысына кірісті.

Әр топ өздеріне берілген бөлігін оқиды.

І-топқа: Б. Момышұлы Сипаттаушылар- тақырыптың негізгі мазмұны туралы ойларын айтады.

ІІ-топқа: Р. Қошқарбаев Сұрақшылар-тақырып аясында бір-біріне сұрақ қойып, сол сұраққа өздері жауап береді.

ІІІ-топқа: Талғат Бигелдинов. Сандармен сөйлеушілер - тақырыптағы сандық көрсеткіштердің мәні туралы айтып,жеткізу дәлелдеу.

Топта талқылайды. өздерінің оқығандарын сыныпқа талқылап , дәлелдеп қорғайды.


І. «Тарих тілінде сөйлесейік» (жаңа тақырып көлемінде оқушылардан сұралады).

1. Ресурс - Қор елдің сарқылмас қоры.

2. Эвакуация- көшіру, соғыс жағдайында кәсіпорындарды тылға көшіру.

3. Арсенал -Қару -жарақ, оқ-дәрі, әскери қару жабдық қоймасы

4. Екінші дүниежүзілік соғыс- 1939 жылғы 1 қыркүйекте басталған жаңа дүниежүзілік соғыс; адамзат тарихындағы ең үрейлі, қатал, апатты соғыс. 1945жылы 2 кыркүйекте аяқталды.

5. Сөзсіз тізе бүкті (капитуляция)- жеңілген соғысушы мемлекеттің қарулы қарсылықты тоқтатуы мен жеңімпаз мемлекетке қарулы күштерін тапсыру.

ІІ. Тақырыптың қысқаша мазмұны немесе ықтимал сұрақтар арқылы оқыту.

1.Республикалада танк колонналары мен авиация экадрильялары үшін жиналған қаржы мөлшері: 480 млн сом.

2.Ұлы Отан соғысы жылдарында оқушылар майдан қажетіне жинады: 4 млн сом.

3.1943 жылы республикадан зауыттарды қалпына келтіру жұмыстарына жіберілген комсомол саны: 1439 адам.

4.Қазақстан халқы қамқорлыққа алған фашистік басқыншылықтан зардап шеккен қала: 12.

5.Қазақстан халқы қамқорлыққа алған фашистік басқыншылықтан зардап шеккен аудандар: 45.

6.Соғыс қарсаңында Қазақстанға әкелінген поляктар саны: 102 мың.

7.Қазақстанға әкімшілік жолмен көшірілген немістер саны: 360 мың.

  1. ғы мәлімет бойынша Республикаға зорлықпен жер аударылған адам саны: 2 млн 464 мың.

9.Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес Одағының Батыры атағын алғандар: 
1.Барлығы-11600 адам; 
2.Қазақстандықтар-497, оның ішінде қазақтар-97; 
3.Қазақ қыздары-2.

10.Солдат ерлігі орденінің толық иегері-142 қазақстандық. Кеңес Одағының орден, медальдарымен марапатталған қазақстандықтар-96638.

11.Жалпы екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс Кеңес Одағына қымбатқа түсті. Елдің 27 млн астам адамдары соғыста қаза болды. Оның 603 мыңы (400 мың) қазақстандықтар.

12. 1941 – 1945 жылдары барлығы 460 завод, фабрика, шахта салынды.

13.Өнеркәсіп өндірісі соғыс жылдарында 37 % - ке өсті.

14. «Жолбарыс» танкісінің қарсы алдынан сапер Абдолла Усенов қарсы жүріп, кеудесіне танкіге қолданылатын минаны қысып, қаймықпай шынжыр табан астына құлады, сұмдық жарылыс жер сілкіндірді.

15. Әрқайсысы 200-ден астам жауынгерлік ұшу сапарын жасап, бірнеше жүз фашистерді жоқ қылған шабуылшы ұшқыштар: Талғат Бигельдиновке, Леонид Бедаға және Павловқа, соңдай-ақ 37 ұшақты және топтасып жүргізілген ұрыстарда жаудың тағы 6 ұшағын (самолет) атып түсірген Сергей Луганскийге екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

16. 1945 жылғы сәуірдің 16-ында Берлин операциясы басталды. Оған 3,5 млн.-ға жуық адам, 52 мың зеңбірек пен миномет, 7750 танкпен өздігінен жүретін зенбірек, 10800 ұрыс ұшағы қатысты.

17.Балтық теңізінен Судет тауларына дейінгі 700 км-лік өңірде ұрыс қимылдары жүргізілді. Батыл қимылдар жасап, Кеңес әскерлері мамырдың 2-інде Германияның астанасы Берлинді толық бақылауына алды

18. Кеңес Одағының батыры, Қазақстан республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовте Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді.

19. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз Есжанов, И.Я.Сянов, Х.Қайдаусов, З. Тұрарбеков, Х. Көбеков, Т. Бигелдинов, А.Еремеев, Н.Шелихов және т.б. көптеген адамдар қатысты.

20. Жас офицер Р.Қошқарбаев өзінің досы Г.Булатов пен бірге рейстаг терезелерінің біріне алғашқыларының бірі болып алқызыл Жеңіс туын желбіретті, ал Орал өңірінің жас офицерлері Қ.Меденов пен Р.Қараманов Берлин ратушасының төбесіне тікті.

21.Толық емес мәліметтерге қарағанда Украинаның партизандық құрамалары мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам қазақ жігіттері соғысқан.

22.Белоруссияның әр түрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадалар мен шоғырларда 1500-ден аса қазақстандықтар болған.

23.Партизан қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттері: Ғ.Ахмедьяров, Ғ.Омаров, В.Шарудов, Қ.Қайсенов, Ә.Шәріпов, Ә.Жангелдин, Ж.Саин, Н.Көшекпаев т.б. есімдері бүгінде зор қүрметке ие болды.

-1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. 
-
1945 жылғы 8 мамыр-фашистік Германияның тізе бүккендігі туралы шартқа қол қойылды. 
-
1945 жылғы 9 мамыр-Қызыл Армия жеңіске жетіп, Ұлы Отан соғыс аяқталды.

1945 жылғы 9 тамыз-одақтастық міндеттемелерге сәйкес КСРО соғыстың соңғы ошағы Жапонияға қарсы соғыс басталды.

24. Тынық мұхит флоты әскери-әуе күштерінің 12-шабылдаушы авиация дивизиясының звено командирі,көкшетаулық Михаил Янко 1945 жылғы тамыздың 10-ында Гастэллоның ерлігін қайталады.

25.Жапонияға қарсы шайқастарға Ақтөбеде құрылған 74-жеке теңіз атқыштар бригадасының негізінде ұйымдастырылған 292-атқыштар дивизияның жауынгерлері Кеңес Қарулы Күштері дәстүрінің даңқын шығарды.

26.Забайкалье сонан соң 1-Қиыр Шығыс майдандары әскерлерінің құрамында қазақстандық 129-миномет полкі шайқас жүргізді.

27.Қазақстан минометшілері батылдық және ерлік көрсеткені үшін 2027-жауынгерлік ордендер мен медальдарға, соның ішінде 14 адам «Кореяны азат еткені үшін», 234 адам «Жапонияны жеңгені үшін» медальдарына ие болды.

28. Қызыл Армияның Қиыр Шығыстағы соғысы 24 күнге созылды.

29.1945 жылғы 2 қыркүйекте Жапония жеңілгендігі туралы шартқа қол қойды. Сөйтіп, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды.


Ой толғаныс


Оқушылармен жұмыс.

1.Кестемен жұмыс: Қазақстан Ұлы Отан соғыс жылдарында

Қазақстандық жауынгерлердіғң майдандағы ерлігі

- 20-дан астам атқыштар дивизиясы мен басқа да құрамалар құрылды.

- 1942 жылдың 1 қаңтарына дейін қазақстаннан армия қатарына 300 мыңдай адам шақырылды.

- Соғыс кезінде майданға Қазақстаннан 1 млн 200 мыңнан артық адам шақырылған.

Қазақстан экономикасын соғыс жағдайында бейімдеп, қайта құру

 • Қазақстан аумағына 142 ірі өнеркәсіп мекемелері орналастырылды.

 • Алғашқы бір жылдың өзінде (1941 ж.) 25 кеніш пен шахта, 11 байыту фабрикалары, 19 жаңакөмір шахталары, 4 жаңа мұнай кәсіпшілігі іске қосылды.

 • Ұлы отан соғысында атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанның қорғасынынан құйылды.

Еңбекшілердің тылдағы ерен ерлігі

 • Қазақстан колхоздары мен совхоздары майдан қажетіне 7416 трактор, 110 мың жылқы, 30,8 млн пұт астық, 15,8 млн пұт ет,11 млн пұт сүт жіберілді.

 • Халықтан жиналған қаржыға 10 танк колоннасы, бірнеше ұшақтар менкемелер жасалынды.

2 Сандармен жұмыс. Бұл сандардың шешімін тап!
Бекіту сұрақтары

1.Соғыс жылдары Қазақстан маңызының артуы неден басталды?

2.Ұлы Отан соғысының тарихи маңызы неде деп ойлайсыңдар?

3.Жалпы соғыс жылдарында Қазақстанға қанша зауыт көшіріліп әкелінген орналастырылып жұмыс жасады? (үш жүзден астам)

Бағалау

Табыс критерий арқылы оқушыны үнемі бағалау.

1.Тақырыптың мазмұнды баяндауына қарай бағалау;

2.Зерттеудегі өзіндік үлесін бағалау;

3.Тақырыптың нәтижесіннің нақтылығына қарай бағалау

4. Тест жұмысы арқылы бағалау

Үйге тапсырма

Қазақстандықтар – тыл қаһарманы

Жылдар және жаңа сөздермен жұмыс.

Кері байланыс

Сабақтан кейін оқушылардың пікірі алынады. Не ұнады? Не үйренгені? Сіз үшін оқытудың қай бөлігі тиімді? Тақырыптан түсінбеген жерлері. НәтижесіПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза?станды?тар – тыл ?а?арманы

Автор: Сма??л Айман Тілеуберген?ызы

Дата: 26.12.2014

Номер свидетельства: 148237

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства