kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан 1941 - 1945 ж. ?лы Отан со?ысы жылдарында

Нажмите, чтобы узнать подробности

-сынып. ?ыс?а мерзімді жоспар.

 

К?ні

Саба? №

Саба?ты? та?ырыбы:

 

?аза?стан 1941 - 1945 ж. ?лы Отан со?ысы жылдарында

Жалпы ма?саты:

 О?ушылар?а ?лы Отан со?ысы жылдарында?ы ?аза?стан та?ырыбына шолу жасай отырып, тарихи о?и?аларды есте са?тау,зерделеу,іздену ?абілеттері дамиды "Ешкім де ешн?рсе де ?мытылмайды" деген с?зді? ??ндылы?ын ??ынады, отанс?йгіштікке т?рбиеленеді.

О?у  н?тижеcі:

 

   ?аза?станды?тарды? ?лы Отан со?ысына ?атысуы, т?рлі ?лт ?кілдеріні? ынтыма?тасты?ы, ?аза? хал?ыны? батырлары, оларды? ерліктері жайлы м?ліметтерді пысы?тау, тияна?тау.
О?ыту н?тижесі О?ушылар ?з ойларын ж?йелеп жеткізе біледі. Топпен ж?мыс жасау да?дысы ?алыптасады. Орта? шешім ?абылдай алады. ?зін - ?зі ж?не бас?аларды да ба?алай алады. Тарихи о?и?алар?а ба?а бере алады.
        

Т?йінді  идеялар:

 

      ?аза?станды?тарды? ?лы Отан со?ысына ?атысуы, т?рлі ?лт ?кілдеріні? ынтыма?тасты?ы, ?аза? хал?ыны? батырлары, оларды? ерліктері жайлы м?ліметтерді пысы?тау, тияна?тау.
  О?ушылар ?з ойларын ж?йелеп жеткізе біледі. Топпен ж?мыс жасау да?дысы ?алыптасады. Орта? шешім ?абылдай алады. ?зін - ?зі ж?не бас?аларды да ба?алай алады. Тарихи о?и?алар?а ба?а бере алады.
      

Саба? бойынша м??алімні? жазбалары:

м??алім немен айналысады.

о?ушылар  немен айналысады.

 

 

1.Саба?ты ?йымдас-тыру кезе?і: о?у-шыларды т?гелдеп,

сергіту с?тін ?ткіземін.

 

2.Топ?а б?лу: безен-дірілген ?ор-жын?а 22 асы? салын-?ан. Асы?-тар 1,2,3,4 сандарымен белгіленген.О?ушылар кезекпен келіп, бір-бірден асы?  алады. Ал?ан асы?тарын-ы? н?меріне ?арай 4 топ-?а б?лінеді.

 

3. ?й тапсырмасын с?рау: Блум таксо-номиясы

кестесін толтыру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жа?а саба?ты бекіту:

 

 

1.Сергіту с?тін орындайды. 1 мин. (АКТ).

 Саба??а к??ілді,жа?ымды ?сермен кіріседі.

 

2. Топ?а б?лінеді. 2 мин. (О?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы?).

?р топ ?з к?шбасшыларын та?айындайды. 

 

?ай істі? болсын ?нуіне ?ш шарт бар: е? ?уелі – ниет керек, одан со? – к?ш керек, одан со? – т?ртіп кере   к.

 

М?хтар ?уезов

 

3.?й тапсырмасын орындайды. 8 мин.

Блум таксономиясы.(О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер).

Ойлау де?гейі

Тапсырмалар

О?ушылар орындайды.

Білу ж?не т?сіну

 Версаль шарты бойынша Германия ?андай аума?тарынан айырылып ?алды?

 

?олдану

 Еуропаны? саяси картасында ?андай ?андай жа?а мемлекеттер пайда болды?

 

Талдау

 ?айсы мемлекетті? аума?ы ?л?айды? Неліктен ж?не б?л кімні? есебінен болды?

 

Жина?тау

 ?андай елдер б??ан риза, ал осындай аума?ты? ?згерістерге ?андай елдер керісінше наразы болды?

 

Ба?алау

 ?лттар Лигасы ке?есіні? ??рамына кімдер кірді?

 

?р топ ортада ?ор?айды. Ж?мыстары 1,2,3,4 ?пайлы? к?рсеткіштермен ба?аланады.

 

 

4.Жа?а саба?ты? тапсырмаларын орындайды.

А)«Ми?а шабуыл». (Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету). 8 минут.

1. Со?ыс дегенде ой?а бірінші не келеді?

2. Со?ысты? ?о?ам?а ?сері ?андай?

С?ра?тар?а жауап бергеннен кейін топтар «СО?ЫС»??ымын ?алай т?сінетіндіктерін  флипчарт?а т?сіреді.?р топ ортада ?ор?айды. Ж?мыстары 1,2,3,4 ?пайлы? к?рсеткіштермен ба?аланады.

 

?). Семантикалы? картаны толтыру. (талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту).

 

 

 1941жылы к?зде

 1941-1945 жылдар

 1941ж   22 маусым.

 1942 жылы

 1942 жылы 18 желто?са.

 ?ай жылы Гитлер КСРО-ны басып алу ?шін "Барбаросса" жоспарын бекітті?

 

 

 

 

 

 

*

 ?ауырт со?ыс идеясы бойынша со?ыс ?ай жылы ая?талуы тиіс еді?

 

*

 

 

 

 

 

 

?ай жылы  фашистік Германия КСРО  аума?ына басып кірді?                          

 

 

 

 

 

*

 

 

460 фабрика,  шахта, зовод ?ай жылдары салынды?                             

 

 

*

 

 

 

 

?ай жылы егіс к?лемі 1941жылмен салыстыр?анда 842 мы? гектар?а к?бейді?         

 

 

 

 

 

*

 

 

Семантикалы? карта 4 топ?а тарата таратылып беріледі.Топ болып жауап беріп ортада бір о?ушы ?ор?айды. 1,2,3,4 деген ?паймен ж?мыстары ба?аланады. 8 минут.

 

Б). «Кім??айда??ашан?»тапсырмасын орындайды. 8 минут.

Кім?

?айда?

?ашан?

 Б.Бейсекбаев?а "Халы? ?а?арманы" ата?ы берілді?

 ?аза?станда  Елбасы Н.?.Назарбаевты? ?кімімен.

 1998 жылы

   316 ат?ыштар дивизиясы  "?ызыл Ту" орденімен марапатталды.

  М?скеу т?біндегі шай?аста к?рсеткен ерілігі ?шін

1942 жылы

 Б. Момыш?лына "Ке?ес Ода?ыны? Батыры" ата?ы берілді.

 ?аза?станда

1999 жылы 11 желто?санда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 топ?а таратылып беріледі.Топ болып жауап беріп ортада бір о?ушы ?ор?айды. 1,2,3,4 деген ?паймен ж?мыстары ба?аланады.

 

5. «Алтын санды?» ойыны ар?ылы жа?а саба?ты бекіту. 4 минут.

Санды? ішінде 4 кеспе ?а?аз?а жазыл?ан 4 с?ра? жатыр.?р топтан бір о?ушы келіп ?а?азды алады да тобына барып ке?есіп жауап береді. Д?рыс жауап 1 ?пай.Д?рыс жауап бере алмаса с?ра? келесі топ?а ?теді. 1. Германия тарапынан со?ысты? сипаты? ( Агрессиялы?, ?ділетсіздік).

2.  Со?ыс ж?ріп жат?ан жерлерден ?анша зовод, фабрика к?сіпорындар ?аза?стан?а к?шірілді?(220).

3. Со?ыс жылдары ?анша ?скери о?у орыны ?анша офицер даярлап шы?арды?( 27 ?скери о?у орыны 16 мы? офицер).

4. Е?бек армиясына ?азва? КСР-нен ?анша адам ша?ырылды?( 700 мы?нан астам.).Алтын санды? ойынынан кейін же?імпаз топ аны?талып,ауыспалы кубок тапсырылады.

Дерекк?здер ж?не жабды?тар: Интерактивті та?та, слайдтар, тірек – сызбалар, о?улы?, камера, фотоаппарат, флипчарт, стикер, ?осымша о?улы?тар, семантикалы? карта, ?лемні? саяси картасы.

 

Кейінгі о?у:

 

 Со?ыстан кейінгі саяси ?ысым туралы баяндама жазу; та?ырып?а сай ?осымша а?параттар ?зірлеп келу.

 

Саба?ты ба?алау:

 

 

 

9– сынып.   о?ушыларыны?  ба?алау пара?ы

О?ушыны? аты ж?ні

1.?й ж?мы сы бойын-ша о?ушын ы? білімі.

2.Топтаста-рына к?мек к?рсетуі.

3.М?нді,орын-ды с?ра?тар ?оюы.

4.На?ты фактілерді (м?ліметтер мен де- ректер) білу.

5.Жалпы

?пайы.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

Топ басшылары топ м?шелерін ба?алайды: ба?алау 3,4,5 деген сандармен жасалады. 4 критерий бойынша ба?аларын ?ойып, 5 ба?ан?а жалпы ?пайын жазып, 4-ке б?ліп шы??ан санды жазып м??алімге тапсырады.

Топ басшысын м??алім ба?алайды.  5 минут.

(о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау).

 

Ба?аны ?оярда топтарды? жетістігі,о?ушыны? т?ртібіне(к??ілсіз смайлик),біліміне (к??ілді смайлик) байланысты берілген смайликтер ба?а?а ?сер етіп отырады.К??ілсіз смайлик алса 0,5 ?пай?а ба?асы т?мендетіледі; к??ілді смайлик алса ба?асы 0,5 ?пай?а жо?арылайды.

 “Жа?сару?а ?ол жеткізудегі е? ы?палды ?ару – кері байланыс”.

Екі ж?лдыз,бір тілек;Кері байланыс.О?ушыларды? саба?тан ал?ан ?сері. 1 мин.

 

Саба? бойынша ?згертулер:

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан 1941 - 1945 ж. ?лы Отан со?ысы жылдарында »

9-сынып. Қысқа мерзімді жоспар.


Күні

Сабақ №

Сабақтың тақырыбы:

Қазақстан 1941 - 1945 ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында

Жалпы мақсаты:

Оқушыларға Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан тақырыбына шолу жасай отырып, тарихи оқиғаларды есте сақтау,зерделеу,іздену қабілеттері дамиды "Ешкім де ешнәрсе де ұмытылмайды" деген сөздің құндылығын ұғынады, отансүйгіштікке тәрбиеленеді.

Оқу нәтижеcі:


Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатысуы, түрлі ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы, қазақ халқының батырлары, олардың ерліктері жайлы мәліметтерді пысықтау, тиянақтау.
Оқыту нәтижесі Оқушылар өз ойларын жүйелеп жеткізе біледі. Топпен жұмыс жасау дағдысы қалыптасады. Ортақ шешім қабылдай алады. Өзін - өзі және басқаларды да бағалай алады.
Тарихи оқиғаларға баға бере алады.

Түйінді идеялар:


Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатысуы, түрлі ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы, қазақ халқының батырлары, олардың ерліктері жайлы мәліметтерді пысықтау, тиянақтау.
Оқушылар өз ойларын жүйелеп жеткізе біледі. Топпен жұмыс жасау дағдысы қалыптасады. Ортақ шешім қабылдай алады. Өзін - өзі және басқаларды да бағалай алады.
Тарихи оқиғаларға баға бере алады.

Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары:

мұғалім немен айналысады.

оқушылар немен айналысады.1.Сабақты ұйымдас-тыру кезеңі: оқу-шыларды түгелдеп,

сергіту сәтін өткіземін.


2.Топқа бөлу: безен-дірілген қор-жынға 22 асық салын-ған. Асық-тар 1,2,3,4 сандарымен белгіленген.Оқушылар кезекпен келіп, бір-бірден асық алады. Алған асықтарын-ың нөмеріне қарай 4 топ-қа бөлінеді.


3. Үй тапсырмасын сұрау: Блум таксо-номиясы

кестесін толтыру.

Жаңа сабақты бекіту:1.Сергіту сәтін орындайды. 1 мин. (АКТ).

Сабаққа көңілді,жағымды әсермен кіріседі.


2. Топқа бөлінеді. 2 мин. (Оқытуды басқару және көшбасшылық).

Әр топ өз көшбасшыларын тағайындайды.


Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар: ең әуелі – ниет керек, одан соң – күш керек, одан соң – тәртіп кере к.


Мұхтар Әуезов


3.Үй тапсырмасын орындайды. 8 мин.

Блум таксономиясы.(Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер).

Ойлау деңгейі

Тапсырмалар

Оқушылар орындайды.

Білу және түсіну

Версаль шарты бойынша Германия қандай аумақтарынан айырылып қалды?


Қолдану

Еуропаның саяси картасында қандай қандай жаңа мемлекеттер пайда болды?


Талдау

Қайсы мемлекеттің аумағы ұлғайды? Неліктен және бұл кімнің есебінен болды?


Жинақтау

Қандай елдер бұған риза, ал осындай аумақтық өзгерістерге қандай елдер керісінше наразы болды?


Бағалау

Ұлттар Лигасы кеңесінің құрамына кімдер кірді?


Әр топ ортада қорғайды. Жұмыстары 1,2,3,4 ұпайлық көрсеткіштермен бағаланады.4.Жаңа сабақтың тапсырмаларын орындайды.

А)«Миға шабуыл». (Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету). 8 минут.

1. Соғыс дегенде ойға бірінші не келеді?

2. Соғыстың қоғамға әсері қандай?

Сұрақтарға жауап бергеннен кейін топтар «СОҒЫС»ұғымын қалай түсінетіндіктерін флипчартқа түсіреді.Әр топ ортада қорғайды. Жұмыстары 1,2,3,4 ұпайлық көрсеткіштермен бағаланады.


Ә). Семантикалық картаны толтыру. (талантты және дарынды балаларды оқыту).1941жылы күзде

1941-1945 жылдар

1941ж 22 маусым.

1942 жылы

1942 жылы 18 желтоқса.

Қай жылы Гитлер КСРО-ны басып алу үшін "Барбаросса" жоспарын бекітті?*

Қауырт соғыс идеясы бойынша соғыс қай жылы аяқталуы тиіс еді?


*Қай жылы фашистік Германия КСРО аумағына басып кірді?


*460 фабрика, шахта, зовод қай жылдары салынды?*

Қай жылы егіс көлемі 1941жылмен салыстырғанда 842 мың гектарға көбейді?


*Семантикалық карта 4 топқа тарата таратылып беріледі.Топ болып жауап беріп ортада бір оқушы қорғайды. 1,2,3,4 деген ұпаймен жұмыстары бағаланады. 8 минут.


Б). «Кім?Қайда?Қашан?»тапсырмасын орындайды. 8 минут.

Кім?

Қайда?

Қашан?

Б.Бейсекбаевқа "Халық Қаһарманы" атағы берілді?

Қазақстанда Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың үкімімен.

1998 жылы

316 атқыштар дивизиясы "Қызыл Ту" орденімен марапатталды.

Мәскеу түбіндегі шайқаста көрсеткен ерілігі үшін

1942 жылы

Б. Момышұлына "Кеңес Одағының Батыры" атағы берілді.

Қазақстанда

1999 жылы 11 желтоқсанда

4 топқа таратылып беріледі.Топ болып жауап беріп ортада бір оқушы қорғайды. 1,2,3,4 деген ұпаймен жұмыстары бағаланады.


5. «Алтын сандық» ойыны арқылы жаңа сабақты бекіту. 4 минут.

Сандық ішінде 4 кеспе қағазға жазылған 4 сұрақ жатыр.Әр топтан бір оқушы келіп қағазды алады да тобына барып кеңесіп жауап береді. Дұрыс жауап 1 ұпай.Дұрыс жауап бере алмаса сұрақ келесі топқа өтеді. 1. Германия тарапынан соғыстың сипаты? ( Агрессиялық, әділетсіздік).

2. Соғыс жүріп жатқан жерлерден қанша зовод, фабрика кәсіпорындар Қазақстанға көшірілді?(220).

3. Соғыс жылдары қанша әскери оқу орыны қанша офицер даярлап шығарды?( 27 әскери оқу орыны 16 мың офицер).

4. Еңбек армиясына Қазвақ КСР-нен қанша адам шақырылды?( 700 мыңнан астам.).Алтын сандық ойынынан кейін жеңімпаз топ анықталып,ауыспалы кубок тапсырылады.

Дереккөздер және жабдықтар: Интерактивті тақта, слайдтар, тірек – сызбалар, оқулық, камера, фотоаппарат, флипчарт, стикер, қосымша оқулықтар, семантикалық карта, әлемнің саяси картасы.


Кейінгі оқу:


Соғыстан кейінгі саяси қысым туралы баяндама жазу; тақырыпқа сай қосымша ақпараттар әзірлеп келу.Сабақты бағалау:
9– сынып. оқушыларының бағалау парағы

Оқушының аты жөні

1.Үй жұмы сы бойын-ша оқушын ың білімі.

2.Топтаста-рына көмек көрсетуі.

3.Мәнді,орын-ды сұрақтар қоюы.

4.Нақты фактілерді (мәліметтер мен де- ректер) білу.

5.Жалпы

ұпайы.

1


2


3


4


5678910111213141516171819202122
Топ басшылары топ мүшелерін бағалайды: бағалау 3,4,5 деген сандармен жасалады. 4 критерий бойынша бағаларын қойып, 5 бағанға жалпы ұпайын жазып, 4-ке бөліп шыққан санды жазып мұғалімге тапсырады.

Топ басшысын мұғалім бағалайды. 5 минут.

(оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау).Бағаны қоярда топтардың жетістігі,оқушының тәртібіне(көңілсіз смайлик),біліміне (көңілді смайлик) байланысты берілген смайликтер бағаға әсер етіп отырады.Көңілсіз смайлик алса 0,5 ұпайға бағасы төмендетіледі; көңілді смайлик алса бағасы 0,5 ұпайға жоғарылайды.

Жақсаруға қол жеткізудегі ең ықпалды қару – кері байланыс”.

Екі жұлдыз,бір тілек;Кері байланыс.Оқушылардың сабақтан алған әсері. 1 мин.Сабақ бойынша өзгертулер:

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?аза?стан 1941 - 1945 ж. ?лы Отан со?ысы жылдарында

Автор: Хуантхан Ардай?лы

Дата: 07.02.2015

Номер свидетельства: 168750

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства