kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«И. Тайман?лы мен М. ?теміс?лы басшылы?ымен бол?ан к?теріліс» ?айталау саба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? жоспары

П?ні: ?аза?стан тарихы

Саба?ты? та?ырыбы:

«И. Тайман?лы мен

М. ?теміс?лы басшылы?ымен бол?ан к?теріліс» ?айталау саба?.

Мектеп: «№15 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

К?ні: 30. 09. 2015 ж.

Саба? ?за?ты?ы:

45 мин.

М??алімні? аты ж?ні: Отынбаев Озат Калымович

Саба? негізделген о?у ма?саты:

 И. Тайман?лы мен М. ?теміс?лы басшылы?ымен бол?ан к?теріліс туралы еске т?сіру, ал?ан білімдерін пысы?тау.

 О?ыту ма?саттары

Барлы? о?ушылар:К?терілісті? ?оз?аушы к?штерін атай алады.

О?ушыларды? басым б?лігі: Патша ?кіметіні? ?аза?стан хал?ына ?келген ?ай?ы-?асіреттерін атап, айта алады.

Кейбір о?ушылар: 1836-1838 жылдарда?ы ?лт-азатты? ?оз?алыс ?имылдары туралы толы? ?з ойын жеткізе алады.

Тілдік ма?сат

О?ушылар: Та?ырыпты т?сініп, талдайды, ?з ой-пікірлерін толы? айтады, сыни ойлайды, диалогты? ?арым-?атынас?а т?седі, термин с?здерді, даталы к?ндерді, т?л?алар мен жер атауларын біледі.

Негізгі с?здер мен тіркестер: Старшын, десятина, помещиктер, полк, император, патша, шекаралы? комиссия, батальон, феодал, генерал-губернатор, шенеуніктер, отряд.

Сыныпта?ы диалог/жазылым ?шін пайдалы тілдік бірліктер:

Тал?ылау?а арнал?ан тарма?тар:  Б?лімдерді тал?ылау.

Жазылым бойынша ?сыныстар: Термин с?здерде аны?тама беру.

Алды??ы о?у

?й тапсырмасы: 7-8 та?ырып. ?ткен та?ырып бойынша м?тіндегі негізгі о?и?аларды д?лелдеп, «Позиция та?дау»  ?дісі ар?ылы «и?», «жо?» деген с?ра?тар?а жауап береді.

Жоспар

Жоспарлан?ан уа?ыт

Жоспарлан?ан жатты?улар

Ресурстар

Басталуы

3 минут

10 минут

М??алімні? іс –?рекеті

О?ушыны? іс –?рекеті

«Мен  ?аза?пын» ?ніне билету ар?ылы сергіту с?тін жасатамын.

Психологиялы? ахуал.

Психологиялы? ахуал.

К??іл к?йлерін смайликтер ар?ылы аны?татамын.

1836 ж, 1838 ж, 1839 ж,  жылдар жазыл?ан ?иындылар ар?ылы топ?а б?лемін.

«Позиция та?дау»  ?дісін ?олдана отырып,  ?ткен та?ырып бойынша м?тіндегі негізгі о?и?аларды д?лелдету ар?ылы  ?й тапсырмасын с?раймын.

Орта?а шы?ып билейді.

О?ушылар ?з к??іл –к?йлерін смайликтер ар?ылы к?рсетеді.

?иындыларда?ы жылдарды та?дап, топ?а б?лінеді.

?р топтан бірнеше о?ушы жауап береді.

Интерактивті та?та, видео

смайликтер

Жылдар жазыл?ан ?иындылар.

Интерактивті та?та

Ортасы

22 минут

«Атаулар туралы ?ш с?ра?» ?дісі ар?ылы ?ткен та?ырып бойынша атаулар мен термин с?здерге т?сінік беруін с?раймын.

Смайликтер ар?ылы ба?алауды ?сынамын.

«Т кестесі» ?дісі ар?ылы ?ткен та?ырыпта?ы білгендерін кестеге толтыртамын.

«Екі ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы ба?алауды ?сынамын.

«Микрофон» ?дісі ар?ылы  Махамбет пен Исатай батырларына

байланысты ?ле? жолдарын о?ытып, ?н, к?йлерін ты?датып, ?з ой- пікірлерін с?раймын.

?р топтан о?ушылар шы?ып, атаулар мен термин с?здерге т?сінік береді.

Смайликтер ар?ылы топтар бір-бірін ба?алайды.

?р топ білгендерін кестеге жазып, ?ор?айды.

«Екі ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы бір – біріні? ж?мыстарын ба?алап, ?сыныстарын айтады.

Микрофон  ?ста?ан о?ушы ?р топта?ы бірнеше о?ушыдан ?з ой- пікірлерін с?райды.

Смайликтер

Постер, маркер

«Екі ж?лдыз, бір» тілек бейнесі

Микрофон

Ая?талуы

4 минут

4 минут

2 минут

Рефлексия.

-Б?гінгі та?ырып бойынша ал?ан керекті а?параттары?ызды чемодан?а салы?ыздар.

-Б?гіні саба?та?ы керек емес бол?ан, арты? д?ниені ?о?ыс ж?шігіне салы?ыздар.

-Ал б?гінгі а?паратты? ішінде ?лі о?уым керек, толы?тыруым керек дегендері болса, еттарт?ыш?а салы?ыздар.  

Ба?алау. Критерий бойынша ?зін- ?зі ба?алау пара?ын ?сынамын.

?йге тапсырма.

7- 8 та?ырыпты ?айталап о?у.

1 топ. Жоламан Тіленші?лы

2 топ.  Исатай Тайман?лы

3 топ. Махамбет ?теміс?лы туралы  кітапта кездеспеген ?осымша м?лімет жинау.

Барлы? о?ушы кері байланыс жасап, ?р топтан 1-2 о?ушы ?орытынды айтады.

Та?ыры бойынша ?р топтан бір-бір о?ушы ауызша ?орытынды жасайды.

?й тапсырмасын к?нделікке жазады.

Рефлекциялы? пара?тар

Ба?алау пара?тары

?осымша а?парат

Саралау

?абілеті т?мен о?ушылар к?терілісті? ?оз?ашу к?штерін атай алады.

?абілеті жо?ары о?ушылар та?ырыпта?ы е? негізгі бол?ан о?и?алар?а талдау жасап, ?з ойларын толы? жеткізе алады.

Ба?алау

О?ушыларды? ?йренгенін тексеруді ?алай жоспарлайсыз?

Формативті ба?алау:

«Екі ж?лдыз, бір тілек», смайликтер ар?ылы ба?алау.

Суммативті ба?алау:

М??алімні? ба?асы.

П?н аралы? байланыс: ?дебиет, музыка.

?ауіпсіздік ж?не е?бекті ?ор?ау ережелері: Сыныпта ?ауіпсіздік жа?дайы жасал?ан.

АКТ мен байланыс: интерактивті та?та, проектор.

??ндылы?тармен байланыс: Топты? ж?мыс барысында бірін –бірі ты?дап, ?з ой, пікірлерін толы? жеткізе алды.

Рефлексия

Саба? ма?саттары шынайы, ?ой?ан ма?сатыма жеттім. Сыныпта?ы ахуал жо?ары де?гейде болды.  Б?гін о?ушылар ?айталау саба?ы бол?анды?тан, батырларды? ерлігін, к?терілісті? негізгі о?и?аларын, термин с?здер мен  атауларын толы? ме?гергенін к?рсетті. Жоспарлан?ан шаралар тиімді болды  деп ойлаймын, себебі, ?олдан?ан ?діс-т?сілдер о?ушылар?а ?те ?ызы?ты  болды. Мысалы, «Микрофон» ?дісі себебі, Махамбет батырды? ?ле? жырларын о?ып, ?н, к?йлерін  ?ызы?а ты?дап ?з ой-пікірлерін орта?а салды. Уа?ытымды тиімді пайдалана алдым.

?орытынды ба?амдау.

?андай екі н?рсе табысты болды?

1.Д?ст?рлі саба?тардан ?ара?анда интербелсенді саба??а барлы? о?ушыларды? ж?мыла ж?мыс жасауы.

2.Бірін-бірі ба?алауы мен о?у?а деген ?ызы?ушылы?тарыны? артуы.

?андай екі н?рсе саба?ты жа?сарта алар еді (о?ытуды да о?уды да ескері?із)?

1. Уа?ытты тиімді пайдалану.

2. Еш?андай кедергіні? болмауы.

Сынып немесе жекеленген о?ушылар туралы не білдім?  

Де?гейі т?мен о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ыны? артуы, ?абілетті о?ушыларды? жо?ары белсенділік к?рсетуі.

Просмотр содержимого документа
««И. Тайман?лы мен М. ?теміс?лы басшылы?ымен бол?ан к?теріліс» ?айталау саба?»

Сабақ жоспары

Пәні: Қазақстан тарихы


Сабақтың тақырыбы:

«И. Тайманұлы мен

М. Өтемісұлы басшылығымен болған көтеріліс» қайталау сабақ.


Мектеп: «№15 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

Күні: 30. 09. 2015 ж.


Сабақ ұзақтығы:

45 мин.

Мұғалімнің аты жөні: Отынбаев Озат Калымович

Сабақ негізделген оқу мақсаты:

И. Тайманұлы мен М. Өтемісұлы басшылығымен болған көтеріліс туралы еске түсіру, алған білімдерін пысықтау.


Оқыту мақсаттары

Барлық оқушылар:Көтерілістің қозғаушы күштерін атай алады.


Оқушылардың басым бөлігі: Патша өкіметінің Қазақстан халқына әкелген қайғы-қасіреттерін атап, айта алады.


Кейбір оқушылар: 1836-1838 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалыс қимылдары туралы толық өз ойын жеткізе алады.


Тілдік мақсат

Оқушылар: Тақырыпты түсініп, талдайды, өз ой-пікірлерін толық айтады, сыни ойлайды, диалогтық қарым-қатынасқа түседі, термин сөздерді, даталы күндерді, тұлғалар мен жер атауларын біледі.

Негізгі сөздер мен тіркестер: Старшын, десятина, помещиктер, полк, император, патша, шекаралық комиссия, батальон, феодал, генерал-губернатор, шенеуніктер, отряд.


Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:


Талқылауға арналған тармақтар: Бөлімдерді талқылау.


Жазылым бойынша ұсыныстар: Термин сөздерде анықтама беру.


Алдыңғы оқу

Үй тапсырмасы: 7-8 тақырып. Өткен тақырып бойынша мәтіндегі негізгі оқиғаларды дәлелдеп, «Позиция таңдау» әдісі арқылы «иә», «жоқ» деген сұрақтарға жауап береді.

ЖоспарЖоспарланған уақыт


Жоспарланған жаттығулар


Ресурстар

Басталуы


3 минут
10 минут


Мұғалімнің іс –әрекеті

Оқушының іс –әрекеті


«Мен қазақпын» әніне билету арқылы сергіту сәтін жасатамын.


Психологиялық ахуал.

Психологиялық ахуал.

Көңіл күйлерін смайликтер арқылы анықтатамын.


1836 ж, 1838 ж, 1839 ж, жылдар жазылған қиындылар арқылы топқа бөлемін.


«Позиция таңдау» әдісін қолдана отырып, өткен тақырып бойынша мәтіндегі негізгі оқиғаларды дәлелдету арқылы үй тапсырмасын сұраймын.Ортаға шығып билейді.
Оқушылар өз көңіл –күйлерін смайликтер арқылы көрсетеді.Қиындылардағы жылдарды таңдап, топқа бөлінеді.
Әр топтан бірнеше оқушы жауап береді.


Интерактивті тақта, видеосмайликтер
Жылдар жазылған қиындылар.Интерактивті тақта


Ортасы
22 минут«Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі арқылы өткен тақырып бойынша атаулар мен термин сөздерге түсінік беруін сұраймын.


Смайликтер арқылы бағалауды ұсынамын.


«Т кестесі» әдісі арқылы өткен тақырыптағы білгендерін кестеге толтыртамын.


«Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бағалауды ұсынамын.


«Микрофон» әдісі арқылы Махамбет пен Исатай батырларына

байланысты өлең жолдарын оқытып, ән, күйлерін тыңдатып, өз ой- пікірлерін сұраймын.

Әр топтан оқушылар шығып, атаулар мен термин сөздерге түсінік береді.
Смайликтер арқылы топтар бір-бірін бағалайды.


Әр топ білгендерін кестеге жазып, қорғайды.
«Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бір – бірінің жұмыстарын бағалап, ұсыныстарын айтады.


Микрофон ұстаған оқушы әр топтағы бірнеше оқушыдан өз ой- пікірлерін сұрайды.СмайликтерПостер, маркер

«Екі жұлдыз, бір» тілек бейнесі
Микрофон


Аяқталуы


4 минут

4 минут2 минут

Рефлексия.

-Бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар.

-Бүгіні сабақтағы керек емес болған, артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар.

-Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар.


Бағалау. Критерий бойынша өзін- өзі бағалау парағын ұсынамын.


Үйге тапсырма.

7- 8 тақырыпты қайталап оқу.

1 топ. Жоламан Тіленшіұлы

2 топ. Исатай Тайманұлы

3 топ. Махамбет Өтемісұлы туралы кітапта кездеспеген қосымша мәлімет жинау.

Барлық оқушы кері байланыс жасап, әр топтан 1-2 оқушы қорытынды айтады.

Тақыры бойынша әр топтан бір-бір оқушы ауызша қорытынды жасайды.


Үй тапсырмасын күнделікке жазады.

Рефлекциялық парақтар


Бағалау парақтары

Қосымша ақпарат


Саралау

Қабілеті төмен оқушылар көтерілістің қозғашу күштерін атай алады.

Қабілеті жоғары оқушылар тақырыптағы ең негізгі болған оқиғаларға талдау жасап, өз ойларын толық жеткізе алады.


Бағалау

Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?


Формативті бағалау:

«Екі жұлдыз, бір тілек», смайликтер арқылы бағалау.


Суммативті бағалау:

Мұғалімнің бағасы.Пән аралық байланыс: әдебиет, музыка.


Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері: Сыныпта қауіпсіздік жағдайы жасалған.

АКТ мен байланыс: интерактивті тақта, проектор.


Құндылықтармен байланыс: Топтық жұмыс барысында бірін –бірі тыңдап, өз ой, пікірлерін толық жеткізе алды.Рефлексия


Сабақ мақсаттары шынайы, қойған мақсатыма жеттім. Сыныптағы ахуал жоғары деңгейде болды. Бүгін оқушылар қайталау сабағы болғандықтан, батырлардың ерлігін, көтерілістің негізгі оқиғаларын, термин сөздер мен атауларын толық меңгергенін көрсетті. Жоспарланған шаралар тиімді болды деп ойлаймын, себебі, қолданған әдіс-тәсілдер оқушыларға өте қызықты болды. Мысалы, «Микрофон» әдісі себебі, Махамбет батырдың өлең жырларын оқып, ән, күйлерін қызыға тыңдап өз ой-пікірлерін ортаға салды. Уақытымды тиімді пайдалана алдым.Қорытынды бағамдау.

Қандай екі нәрсе табысты болды?

1.Дәстүрлі сабақтардан қарағанда интербелсенді сабаққа барлық оқушылардың жұмыла жұмыс жасауы.

2.Бірін-бірі бағалауы мен оқуға деген қызығушылықтарының артуы.

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алар еді (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)?

1. Уақытты тиімді пайдалану.

2. Ешқандай кедергінің болмауы.

Сынып немесе жекеленген оқушылар туралы не білдім?

Деңгейі төмен оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының артуы, қабілетті оқушылардың жоғары белсенділік көрсетуі.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
«И. Тайман?лы мен М. ?теміс?лы басшылы?ымен бол?ан к?теріліс» ?айталау саба?

Автор: Калдыбаева М К

Дата: 11.02.2016

Номер свидетельства: 291962

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства