kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ислам мадениеты (Культура ислама).

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ислам ?ркениеті. Саба?ты? ма?саты: а) білімділік: О?ушылар?а ислам дініндегі а?ымдар, ?азіргі ислам ?ркениетіні? ?дет ??рыптары ж?не б?гінгі ислам жайында ма?л?мат беру. ?) т?рбиелік: О?ушыларды хал?ымызды? рухани м?дениетіне ??рметпен ?арау?а ?йрету, ислам дініні? пайдалы жа?тарын аны?тау?а к?мектесу, имандылы??а, адамгершілікке т?рбиелеу. б) дамытушылы?: О?ушыларды? дінге деген жан-жа?ты к?з?арастарын ?алыптастыру, дін ж?не наным сенімдерді? адам баласы ны? рухани ?мірінде алатын орнын аны?тау?а ?йрету. Саба?ты? т?рі: Теориялы? Саба?ты? типі: Жа?а білімді ме?герту Саба?ты? ?дісі: О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлау стратегиясыны? элементтері, ой ?оз?ау,тірек сызбалары, с?ра?-жауап, баяндау. Саба?ты? к?рнекілігі ж?не техникалы? жабды?ы: Интерактивті та?та, слайдтар, буклеттер, заттай деректер. П?наралы? байланысы: Философия, Д?ние ж?зі тарихы, ?аза?стан тарихы, География. Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і: О?ушылармен с?лемдесу, т?гелдеу,д?рісхананы? саба??а дайынды?ын тексеру. Саба?та жасалатын ?рекеттер: - д?птерге та?ырыпты, жоспарын жазу. - топ?а б?лу - топпен ж?мыс(?р топ?а ой ?оз?ау ма?сатында тапсырма беру ) - к?рме ?йымдастыру. 1.?ызы?ушылы?ты ояту фазасы. Жа?а саба?ты? та?ырыбын хабарлау ж?не ма?сатын ай?ындау. Ой ?оз?ау : О?ушылар ?ш топ?а б?лініп отыр?ызылады. ?р топ?а с?ра?тар беріледі. Дін туралы т?сініктері ?аралып, о?ушыларды? берген жауаптары толы?тырылып жа?а саба? басталады. 2. Ма?ынаны тану. Жа?а саба? та?ырыбы: Ислам ?ркениеті. Жа?а саба? жоспары: 1.Ислам діні туралы т?сінік. 2.Ислам дініндегі а?ымдар. 3. Ислам ?ркениетіні? ?дет-??рыптары ж?не ислам. Ислам ж?не ?ркениет. Шаманды?. Шаманды?- ?аза?тарды? исламды? д?уірге дейінгі діни д?ст?рлерінен берік орын ал?ан ??былыс. Кейін де шаманды? ?аза?тар арасында ке? тарады. Оны? негізінде ежелгі замандарда ?алыптас?ан рух туралы т?сініктер жатыр. Ислам ?аза?тар арасында арабты? рух ма?ынасын беретін «жын» с?зін ?келді.??ран жындарды м?сылмандар?а ж?не м?сылман еместерге б?леді. Сондай-а? рухтарды? «пері», «албасты», «жезтырна?», т.б т?рлері бар деп есептелді Исламны? бес шарты. 1. Алланы? барлы?ына, М?хаммед пай?амбар?а сену. 2. Намаз. 3. Ораза. 4. Зекет. 5. ?ажылы??а бару. Иманны? алты шарты. 1.Алла та?ала?а иман келтіру. 2. Періштелерге иман келтіру. 3. Кітаптарына иман келтіру. 4. Пай?амбарларына иман келтіру. 5. А?ырет к?ндеріне иман келтіру. 6. Жазмыш пен ?аза?а иман келтіру. Исламны? ?асиетті кітабы - ??РАН. М?хаммед пай?амбар - адамзатты? ?лысы, адам баласыны? ?ам?оры ?рі ?стазы. Алланы? со??ы елшісі. Пай?амбар 571 жылы 28 шілдеде д?йсенбі к?ні Мекке ?аласында д?ниеге келіп, 632 жылы 8 маусымда д?йсенбі к?ні М?динада ?айтыс болып, сонда жерленген. Мекке – м?сылмандарды? Арабияда?ы ?асиетті бас ?аласы, астанасы.М?хаммед пай?амбар осында ту?ан. ?а?ба осы ?алада. ?ажылы??а баратын адамдар осы Меккеге барады. М?дина (пай?амбар ?аласы деген с?з) – М?хаммед пай?амбар 622 жылы 16 шілдеде Меккеден осында ?оныс аудар?ан. Содан бастап 622 жыл хижра жылы, я?ни ?оныс аудару жылы немесе ислсм жыл санауыны? баы деп аталады. М?сылмандарды? жыл санауы осы жылдан басталады. М?хаммед пай?амбар М?динада жерленген. Мешіт – Алла ?йі, ?асиетті инабат, ?ибадат орны. Мешітке о? ая?пен, с?лем беріп кіреді.М?нда т?рге, орын?а таласпайды, ?депсіз с?йлеуге болмайды. М?сылман ?ауымыны? бас мешіті Мекке ша?арында?ы ?л-Масджид аль Харам. Б?л мешіт ала?ында ?а?ба орналас?ан. ?а?ба –исламны? ?асиетті киелі орны. Д?ние ж?зіні? м?сылмандары ?ибадат еткенде бктін осы ?а?ба?а (??была?а) ?аратады. ?а?баны Ибра?им пай?амбар салдыр?ан. ?ажылы??а келгендер 7 рет айналып шы?у керек. Айт- діни мереке. Оны? екі т?рі бар. Біріншісі – Ораза айты. Екіншісі – ??рбан айты. Айт мерекелері ?ш к?нге озылады. Ораза айтында пітір сада?а беріледі. Ораза айтынан 70 к?ннен кейін келетін ??рбан айтында малдан ??рбан шалынады. ??рбан?а шалынатын мал ?ой, ешкі, сиыр, т?йе. ?ажылы?(?ажы) – м?сылманны? бес парызын орында?ан, Меккеге бар?ан адам?а берілетін діни ата?. Зекет – Исламны? т?ртінші шарты. Б?л малынана, ал?ан ?німінен, дін жолына жетім жесірлерге берілетін ?лес, салы?. Зекет алтын, к?міс ?орынан, а?шалай табысынан да беріледі. Ораза – исламны? бес шартыны? бірі. Жасы 9-?а тол?ан ?ыз, 12-ге тол?ан ?л ?р м?сылман рамазан айында 30 к?н ораза ?стау?а міндетті. Сол сия?ты аурулар, ?арт адамдар, ая?ы ауыр ?йел кісілерге, сапарда ж?рген адамдар ораза ?стамауына болады.Біра? олар б?л міндетті кейін орындауы керек. Ораза ?стауды? денсаулы??а пайдалы жа?тарын дін ?ана емес, шы?ыс ??ламалары да, бас?а шипагерлер де д?лелдеген. Намаз – м?сылмандарды? екінші шарты, дін ді?гегі, иманны? т?ні, ??дай?а ??лшылы? пен сенімні? е? ?лкені.Бес намаз бар, олар: та? намазы, бесін намазы, екінді намазы,а?шам намазы, жашиы? намазы. Пітір – жыл сайын ораза кезінде мешітке арнайы апарып, ?р адам ата-аналарына, т.б. аруа?тар?а ба?ыштап ??ран о?ытып берілетін сада?аны? бір т?рі. ??рбан айты – м?сылмандарды? е? ?лкен ж?не ?асиетті мейрамы. Ол ораза айтынан со? 70 к?ннен кейін ?ажылы? сапарына т?стас келеді. ??рбан айтында ?р м?сылман бір-бірін ??тты?тап,тілек айтады,?атесі болса кешірім жасайды. Ж?ма – м?сылмандарды? ?асиетті к?ні. Б?л к?ні ?р ?йден аруа?тар д??а д?метеді. М?сылман ?ауымыны? ж?ма к?ні шелпек пісіріп, ??ран о?ытатын себебі осы. Дайындал?ан слайд материалдары, суреттер, тірек сызбалары, деректер ар?ылы саба? т?сіндіріледі. Керекті аны?тамалар, ма?л?маттар мен деректер д?птерге жазылады. 3. Ой- тол?аныс. Жа?а та?ырыпты ?аншалы?ты ме?гергенін бай?ау ?шін бірнеше ойландыратын, сергітетін ж?не ?ызы?ушылы?ын оятатын М.М Жанпейісованы? «Модульдік о?ыту технологиясыны?» ойын элементтерін пайдалана отырып, ойын ойнатылып саба? пысы?талып, бекітіледі. 1. «Даналы? а?ашы» ойыны. 2. Кестені толтыр.(М?сылман мерекелері мен ж?н-жорал?ылары туралы материалдарды толтыру туралы кесте ) - о?ушыларды ба?алау. - о?ытушыны? ?орытынды с?зі. - сергіту ма?сатында ?.Н?ртас пен С.Исабаевты? орындауында?ы «Алла?а ш?кір» ?ні ты?далып саба? ая?талады. ?йге тапсырма: I. 1. Ш.На?ым?лы «М?дениеттану» Алматы,2007ж 266-275 беттер. 2.?. Есім, А. ?буов, К. Бегалинова, Е. Сма??лов, ?.Жолдыбай?лы «Дінтану негіздері» Алматы 2011ж II. Де?гейлік тапсырма (тест ??растыру). Жоспарда толы?тырулар мен ?згертулер болуы м?мкін.

Просмотр содержимого документа
«Ислам мадениеты (Культура ислама).»

Сабақтың тақырыбы: Ислам өркениеті.

Сабақтың мақсаты:

а) білімділік: Оқушыларға ислам дініндегі ағымдар, қазіргі

ислам өркениетінің әдет ғұрыптары және

бүгінгі ислам жайында мағлұмат беру.

ә) тәрбиелік: Оқушыларды халқымыздың рухани

мәдениетіне құрметпен қарауға үйрету,

ислам дінінің пайдалы жақтарын анықтауға

көмектесу, имандылыққа , адамгершілікке

тәрбиелеу.

б) дамытушылық: Оқушылардың дінге деген жан-жақты

көзқарастарын қалыптастыру , дін

және наным сенімдердің адам баласы

ның рухани өмірінде алатын орнын

анықтауға үйрету.

Сабақтың түрі: Теориялық

Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту

Сабақтың әдісі: Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау стратегиясының элементтері, ой қозғау,тірек сызбалары, сұрақ-жауап, баяндау.

Сабақтың көрнекілігі және техникалық жабдығы: Интерактивті тақта, слайдтар, буклеттер, заттай деректер.Пәнаралық байланысы: Философия, Дүние жүзі тарихы,

Қазақстан тарихы, География.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу,дәрісхананың сабаққа дайындығын тексеру.

Сабақта жасалатын әрекеттер:

  • дәптерге тақырыпты, жоспарын жазу.

  • топқа бөлу

  • топпен жұмыс(әр топқа ой қозғау мақсатында тапсырма беру )

  • көрме ұйымдастыру.

1.Қызығушылықты ояту фазасы.

Жаңа сабақтың тақырыбын хабарлау және мақсатын айқындау . Ой қозғау : Оқушылар үш топқа бөлініп отырғызылады. Әр топқа сұрақтар беріледі. Дін туралы түсініктері қаралып, оқушылардың берген жауаптары толықтырылып жаңа сабақ басталады.

2. Мағынаны тану.

Жаңа сабақ тақырыбы: Ислам өркениеті.

Жаңа сабақ жоспары: 1.Ислам діні туралы түсінік.

2.Ислам дініндегі ағымдар.

3. Ислам өркениетінің әдет-ғұрыптары және

ислам. Ислам және өркениет.

Шамандық.

Шамандық- қазақтардың исламдық дәуірге дейінгі діни дәстүрлерінен берік орын алған құбылыс. Кейін де шамандық қазақтар арасында кең тарады. Оның негізінде ежелгі замандарда қалыптасқан рух туралы түсініктер жатыр. Ислам қазақтар арасында арабтың рух мағынасын беретін «жын» сөзін әкелді.Құран жындарды мұсылмандарға және мұсылман еместерге бөледі. Сондай-ақ рухтардың «пері» , «албасты», «жезтырнақ» , т.б түрлері бар деп есептелдіәлемдік діндерХристиан

Будда

Ислам

Хизб-ут Тахрир

Таблиғи жамағат

Исмаилиттер

Уақабшылдық

Қазақстан Республикасының негізгі діндер

Ахмадие

Бүгінгі Қазақстандағы

жаңа діни ағымдар

Христиан

Шиит

Сунит

Ислам

Католиктікккттік

ПротестантттықПравославиеИсламның бес шарты.

  1. Алланың барлығына , Мұхаммед пайғамбарға сену.

  2. Намаз.

  3. Ораза.

  4. Зекет.

  5. Қажылыққа бару.Иманның алты шарты.

1.Алла тағалаға иман келтіру.

2. Періштелерге иман келтіру.

3. Кітаптарына иман келтіру.

4. Пайғамбарларына иман келтіру.

5. Ақырет күндеріне иман келтіру.

6. Жазмыш пен қазаға иман келтіру.

Исламның қасиетті кітабы - ҚҰРАН.

Мұхаммед пайғамбар - адамзаттың ұлысы, адам баласының қамқоры әрі ұстазы. Алланың соңғы елшісі. Пайғамбар 571 жылы 28 шілдеде дүйсенбі күні Мекке қаласында дүниеге келіп , 632 жылы 8 маусымда дүйсенбі күні Мәдинада қайтыс болып, сонда жерленген.

Мекке – мұсылмандардың Арабиядағы қасиетті бас қаласы, астанасы.Мұхаммед пайғамбар осында туған. Қағба осы қалада. Қажылыққа баратын адамдар осы Меккеге барады.

Мәдина (пайғамбар қаласы деген сөз) – Мұхаммед пайғамбар 622 жылы 16 шілдеде Меккеден осында қоныс аударған. Содан бастап 622 жыл хижра жылы, яғни қоныс аудару жылы немесе ислсм жыл санауының баы деп аталады. Мұсылмандардың жыл санауы осы жылдан басталады. Мұхаммед пайғамбар Мәдинада жерленген.

Мешіт – Алла үйі, қасиетті инабат , ғибадат орны. Мешітке оң аяқпен, сәлем беріп кіреді.Мұнда төрге, орынға таласпайды, әдепсіз сөйлеуге болмайды. Мұсылман қауымының бас мешіті Мекке шаһарындағы Әл-Масджид аль Харам. Бұл мешіт алаңында Қағба орналасқан.

Қағба –исламның қасиетті киелі орны. Дүние жүзінің мұсылмандары ғибадат еткенде бктін осы Қағбаға (құбылаға) қаратады. Қағбаны Ибраһим пайғамбар салдырған. Қажылыққа келгендер 7 рет айналып шығу керек.

Айт- діни мереке . Оның екі түрі бар. Біріншісі – Ораза айты. Екіншісі – Құрбан айты. Айт мерекелері үш күнге озылады. Ораза айтында пітір садақа беріледі. Ораза айтынан 70 күннен кейін келетін Құрбан айтында малдан құрбан шалынады. Құрбанға шалынатын мал қой, ешкі, сиыр, түйе.

Қажылық(қажы) – мұсылманның бес парызын орындаған, Меккеге барған адамға берілетін діни атақ.

Зекет – Исламның төртінші шарты. Бұл малынана , алған өнімінен , дін жолына жетім жесірлерге берілетін үлес, салық. Зекет алтын, күміс қорынан , ақшалай табысынан да беріледі.

Ораза – исламның бес шартының бірі. Жасы 9-ға толған қыз , 12-ге толған ұл әр мұсылман рамазан айында 30 күн ораза ұстауға міндетті. Сол сияқты аурулар, қарт адамдар, аяғы ауыр әйел кісілерге, сапарда жүрген адамдар ораза ұстамауына болады.Бірақ олар бұл міндетті кейін орындауы керек. Ораза ұстаудың денсаулыққа пайдалы жақтарын дін ғана емес, шығыс ғұламалары да, басқа шипагерлер де дәлелдеген.

Намаз – мұсылмандардың екінші шарты, дін діңгегі, иманның тәні, құдайға құлшылық пен сенімнің ең үлкені.Бес намаз бар, олар: таң намазы, бесін намазы, екінді намазы,ақшам намазы, жашиық намазы.

Пітір – жыл сайын ораза кезінде мешітке арнайы апарып, әр адам ата-аналарына , т.б. аруақтарға бағыштап құран оқытып берілетін садақаның бір түрі.

Құрбан айты – мұсылмандардың ең үлкен және қасиетті мейрамы . Ол ораза айтынан соң 70 күннен кейін қажылық сапарына тұстас келеді. Құрбан айтында әр мұсылман бір-бірін құттықтап ,тілек айтады,қатесі болса кешірім жасайды.

Жұма – мұсылмандардың қасиетті күні. Бұл күні әр үйден аруақтар дұға дәметеді. Мұсылман қауымының жұма күні шелпек пісіріп , құран оқытатын себебі осы.

Дайындалған слайд материалдары , суреттер, тірек сызбалары, деректер арқылы сабақ түсіндіріледі. Керекті анықтамалар, мағлұматтар мен деректер дәптерге жазылады.

3. Ой- толғаныс.

Жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергенін байқау үшін бірнеше ойландыратын, сергітетін және қызығушылығын оятатын М.М Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясының» ойын элементтерін пайдалана отырып, ойын ойнатылып сабақ пысықталып, бекітіледі.

1. «Даналық ағашы» ойыны.

2. Кестені толтыр.(Мұсылман мерекелері мен жөн-жоралғылары туралы материалдарды толтыру туралы кесте )

- оқушыларды бағалау.

- оқытушының қорытынды сөзі.

- сергіту мақсатында Қ.Нұртас пен С.Исабаевтың орындауындағы «Аллаға шүкір» әні тыңдалып сабақ аяқталады.

Үйге тапсырма: I. 1. Ш.Нағымұлы «Мәдениеттану»

Алматы,2007ж 266-275 беттер.

2.Ғ. Есім, А. Әбуов, К. Бегалинова,

Е. Смағұлов, Қ.Жолдыбайұлы

«Дінтану негіздері» Алматы 2011ж

II. Деңгейлік тапсырма (тест құрастыру).

Жоспарда толықтырулар мен өзгертулер болуы мүмкін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ислам мадениеты (Культура ислама).

Автор: Аймбетова Эльмира Сейткаримовна

Дата: 19.12.2015

Номер свидетельства: 268093

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства