kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ежелгі ?аза?стан м?дениеті" атты 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:    Ежелгі ?аза?стан м?дениеті.

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: Ежелгі  ?аза?стан м?дениеті ж?нінде білімдерін жина?тау?а жа?дай жасау ;

Дамытушылы?: О?ушыны? ой-?рісін, ойлау, с?йлеу ?абілетін ашатын с?ра?тар ?ою, с?ра?-жауап, кестелер бойынша саба?ты? та?ырыбына сай білімін толы?тыру;

Т?рбиелік: О?ушыларды елімізді? ?ткен тарихына ??рметпен ?арау?а, отанс?йгіштікке т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Аралас

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: с?ра?-жауап, кестелер, жазбаша ж?мыс

Саба?ты? к?рнекілігі:  ?лестірмелі кестелер, интерактивті та?та, электронды о?улы?

Саба?ты? барысы:

І ?йымдастыру кезе?і

1. О?ушылармен амандасу ж?не т?гендеу.

2. О?ушыларды? зейінін саба??а аудару

ІІ ?й тапсырмасын с?рау.

1. с?ра?тар?а жауап беру.

№1. К?шпелі халы?тарды? киім-кешектері ?андай ?

№2. К?шпелі халы?тарды? ?й-жи?аздары ?андай ?

№3. К?шпелі халы?тарды? сауыт-саймандары ?андай?

№4. К?шпелі халы?тарды? ?ару-жара?тары ?андай?

 

ІІІ Жа?а саба?.

Б?гінгі ?тетін та?ырыбымыз Ежелгі ?аза?стан м?дениеті

Саба?ты? жоспары:

І. Электронды о?улы?пен ж?мыс /м?тінмен таныса отырып талдау/

?р /4/ та?ырыпша?а ат ?ою?а ?сыныс жасау.

 

1/ Гректер мен парсыларды? са?тарды? м?дениеті ж?ніндегі деректері

2/ Е? ал?аш?ы материалды? м?дениет

3/ «А? стилі» мен «Полхром стилі»

4/ ?лы Жібек жолыны? м?дениетке ?ос?ан ?лесі

 

 

 

ІІ. Кестелермен ж?мыс /?здігінен ж?мыс жасау/

1/ Тарихи т?л?а /о?ушылар?а тарату/

 

О?и?а

Т?л?а

1/

Парсы сарайында ?за? уа?ыт т?рып, са?тарды? т?рбиелілігін сипаттайтын бір о?и?аны жаз?ан.

_____________________

 

2/

Са?тар туралы ??рметпен жаза келіп, «оларды? б?рі а? к??іл ж?не у?деге берік» дейді.

_____________________

 

3/

«Скифтер ?здерін ж?не аттарын берік сауытпен м??ият ?ор?а?ан»

_____________________

_____________________

4/

Са?тар туралы, сарматтар туралы, ?лы  жібек жолыны? бір тарма?ы  туралы жаз?ан

_____________________

 

 

Д?рыс жауап:

О?и?а

Т?л?а

1/

Парсы сарайында ?за? уа?ыт т?рып, са?тарды? т?рбиелілігін сипаттайтын бір о?и?аны жаз?ан.

?алым Ксенофонт

2/

Са?тар туралы ??рметпен жаза келіп, «оларды? б?рі а? к??іл ж?не у?деге берік» дейді.

Грек географы Страбон

3/

«Скифтер ?здерін ж?не аттарын берік сауытпен м??ият ?ор?а?ан»

Ескендір З?л?арнайын тарихшысы Арриан

4/

Са?тар туралы, сарматтар туралы, ?лы  жібек жолыны? бір тарма?ы  туралы жаз?ан

Тарих атасы Геродот

 

2/ Тарихи аума? /о?ушылар?а тарату/

 

О?и?а

Аума?

1/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Шірік-Рабад ?аласыны? орнынан

2/

______________________________________________

______________________________________________

Орта  Азия, ?аза?стан, Сібір, О?т?стік-шы?ыс Еуропа аума?ында табыл?ан

3/

______________________________________________

______________________________________________

Орталы? ?аза?станда

4/

______________________________________________

______________________________________________

?ытайдан басталып, Римге барып ая?тал?ан.

5/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

?ара те?із жа?алауынан Дон?а дейін, одан ?рі сарматтар жеріне, Орал ма?ына, одан шы?ып Ертіс пен Алтай?а дейін созыл?ан

6/

______________________________________________

______________________________________________

?ытаймен, ?ндістанмен, Персиямен, Иранмен, Еуропа елдерімен

 

Д?рыс жауап:

О?и?а

Аума?

1/

Са? жауынгеріні? темір ?ару-жара?ы мен сауыт-сайманы табыл?ан. Ал м?ндай ?арулар Еуропада тек орта ?асырларда ?ана пайда бол?ан.

Шірік-Рабад ?аласыны? орнынан

2/

Б.з.б. 8-7 ?асырларда шы??ан «А? стилінде» жасал?ан б?йымдар

Орта  Азия, ?аза?стан, Сібір, О?т?стік-шы?ыс Еуропа аума?ында табыл?ан

3/

Б.з.б. 8-5 ?асырларда «а? стилімен» ?атар «полихром стилі» де дамы?ан.к?і

Орталы? ?аза?станда

4/

?лы Жібек жолы.

?ытайдан басталып, Римге барып ая?тал?ан.

5/

Геродотты? ?лы Жібек жолыны? бір тарма?ы ж?нінде сипатта?ан /?аза?стан ар?ылы/

?ара те?із жа?алауынан Дон?а дейін, одан ?рі сарматтар жеріне, Орал ма?ына, одан шы?ып Ертіс пен Алтай?а дейін созыл?ан

6/

?лы Жібек жолы ар?ылы сауда-сатты? жаса?ан.

?ытаймен, ?ндістанмен, Персиямен, Иранмен, Еуропа елдерімен

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Тарихи уа?ыт

О?и?а

Уа?ыт

1/

Са?тарды? ?нерінде «А? стилі» деген ?зіндік бейнелеу ?неріні? т?рі шы??ан

_____________________

 

2/

«А? стилімен» ?атар «полихром стилі» дамы?ан /заттарды т?йіршіктермен ?шекейлеген, б?йым?а т?рлі т?сті тастарды жапсыр?ан/

_____________________

 

3/

«Полихромды стиль» барынша г?лденген

_____________________

4/

Са?тар ?ытаймен, ?ндістанмен, Персиямен сауда-сатты? ж?ргізіп т?р?ан.

_____________________

 

5/

?лы жібек жолы ар?ылы ж?йелі ?арым-?атынас бастал?ан.

_____________________

 

 

Д?рыс жауап:

О?и?а

Уа?ыт

1/

Са?тарды? ?нерінде «А? стилі» деген ?зіндік бейнелеу ?неріні? т?рі шы??ан

Б.з.б. 8-7 ?асырлар

2/

«А? стилімен» ?атар «полихром стилі» дамы?ан /заттарды т?йіршіктермен ?шекейлеген, б?йым?а т?рлі т?сті тастарды жапсыр?ан/

Б.з.б. 8-5 ?асырлар

3/

«Полихромды стиль» барынша г?лденген

Б.з. 3-5 ?асырлар

4/

Са?тар ?ытаймен, ?ндістанмен, Персиямен сауда-сатты? ж?ргізіп т?р?ан.

Б.з.б. 6-3 ?асырлар

5/

?лы жібек жолы ар?ылы ж?йелі ?арым-?атынас бастал?ан.

Б.з.б. 2 ?асырда

 

4/ Терминология

 

Ма?ынасы

Термин

1/

Екі жа?даймен сипатталады: 1/ а?дар мен жануарлар; 2/ а?дарды? ?имыл-?оз?алыста бейнеленуі

_____________________

 

2/

К?шпелілер заттарды безендіруді, я?ни б?йым?а т?рлі т?сті тастарды жапсыруды жа?сы білген. Олар заттарды т?йіршіктермен  ?шекейлеген.

_____________________

 

 

Д?рыс жауап:

Ма?ынасы

Термин

1/

Екі жа?даймен сипатталады: 1/ а?дар мен жануарлар; 2/ а?дарды? ?имыл-?оз?алыста бейнеленуі

«А? стилі»

2/

К?шпелілер заттарды безендіруді, я?ни б?йым?а т?рлі т?сті тастарды жапсыруды жа?сы білген. Олар заттарды т?йіршіктермен  ?шекейлеген.

«Полихром стилі»

 

5/ Тарихи о?и?а

О?и?аларды сипаттау:

1/ Са?тар ж?нінде

2/ ?йсіндер мен ?а?лылар  ж?нінде

3/ ??ндар ж?нінде

4/ Стилдер ж?нінде

5/ ?лы Жібек жолы ж?нінде

 

 

 

І?.Жа?а саба?ты бекіту.

 

А) Тарихи диктант. К?п н?ктені? орнына тиісті с?зді ?ой.

?ола д?уірі кезі?де тайпаларды? т?рмысы ... т?уелді болды.

Сонды?тан ?ола д?уіріні? адамдары таби?ат к?шін  ... деп білді. Олар от?а табын?ан, б?л ?лікті ... ??рыптарынан ай?ын к?рінеді. От адамды жаманды?тан ... деп отты кие т?т?ан

 

Б) Семантикалы? карта.

 

Д?рыс жауап?а «+» та?басын ?ою керек

 

 

И?

жо?

Д?лел

«А? стилі»Екі жа?даймен сипатталады: 1/ а?дар мен жануарлар; 2/ а?дарды? ?имыл-?оз?алыста бейнеленуі 

+

 

 

«Полихром стилі» К?шпелілер заттарды безендіруді, я?ни б?йым?а т?рлі т?сті тастарды жапсыруды жа?сы білген. Олар заттарды т?йіршіктермен  ?шекейлеген.

+

 

 

Парсы сарайында ?за? уа?ыт т?рып, са?тарды? т?рбиелілігін сипаттайтын бір о?и?аны жаз?ан Геродот

 

+

?алым Ксенофонт

 

 

 

 

 

?. ?й тапсырмасын беру.

 

?І. О?ушыларды ба?алау./Ба?алау пара?ын ?олдану/

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Ежелгі ?аза?стан м?дениеті" атты 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары »

Сабақтың тақырыбы: Ежелгі Қазақстан мәдениеті.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Ежелгі Қазақстан мәдениеті жөнінде білімдерін жинақтауға жағдай жасау ;

Дамытушылық: Оқушының ой-өрісін, ойлау, сөйлеу қабілетін ашатын сұрақтар қою, сұрақ-жауап, кестелер бойынша сабақтың тақырыбына сай білімін толықтыру;

Тәрбиелік: Оқушыларды еліміздің өткен тарихына құрметпен қарауға, отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Аралас

Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, кестелер, жазбаша жұмыс

Сабақтың көрнекілігі: үлестірмелі кестелер, интерактивті тақта, электронды оқулық

Сабақтың барысы:

І Ұйымдастыру кезеңі

1. Оқушылармен амандасу және түгендеу.

2. Оқушылардың зейінін сабаққа аудару

ІІ Үй тапсырмасын сұрау.

1. сұрақтарға жауап беру.

№1. Көшпелі халықтардың киім-кешектері қандай ?

№2. Көшпелі халықтардың үй-жиһаздары қандай ?

№3. Көшпелі халықтардың сауыт-саймандары қандай?

№4. Көшпелі халықтардың қару-жарақтары қандай?


ІІІ Жаңа сабақ.

Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Ежелгі Қазақстан мәдениеті

Сабақтың жоспары:

І. Электронды оқулықпен жұмыс /мәтінмен таныса отырып талдау/

әр /4/ тақырыпшаға ат қоюға ұсыныс жасау.


1/ Гректер мен парсылардың сақтардың мәдениеті жөніндегі деректері

2/ Ең алғашқы материалдық мәдениет

3/ «Аң стилі» мен «Полхром стилі»

4/ Ұлы Жібек жолының мәдениетке қосқан үлесі
ІІ. Кестелермен жұмыс /өздігінен жұмыс жасау/

1/ Тарихи тұлға /оқушыларға тарату/


Оқиға

Тұлға

1/

Парсы сарайында ұзақ уақыт тұрып, сақтардың тәрбиелілігін сипаттайтын бір оқиғаны жазған.

_____________________


2/

Сақтар туралы құрметпен жаза келіп, «олардың бәрі ақ көңіл және уәдеге берік» дейді.

_____________________


3/

«Скифтер өздерін және аттарын берік сауытпен мұқият қорғаған»

_____________________

_____________________

4/

Сақтар туралы, сарматтар туралы, Ұлы жібек жолының бір тармағы туралы жазған

_____________________Дұрыс жауап:

Оқиға

Тұлға

1/

Парсы сарайында ұзақ уақыт тұрып, сақтардың тәрбиелілігін сипаттайтын бір оқиғаны жазған.

Ғалым Ксенофонт

2/

Сақтар туралы құрметпен жаза келіп, «олардың бәрі ақ көңіл және уәдеге берік» дейді.

Грек географы Страбон

3/

«Скифтер өздерін және аттарын берік сауытпен мұқият қорғаған»

Ескендір Зұлқарнайын тарихшысы Арриан

4/

Сақтар туралы, сарматтар туралы, Ұлы жібек жолының бір тармағы туралы жазған

Тарих атасы Геродот


2/ Тарихи аумақ /оқушыларға тарату/


Оқиға

Аумақ

1/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Шірік-Рабад қаласының орнынан

2/

______________________________________________

______________________________________________

Орта Азия, Қазақстан, Сібір, Оңтүстік-шығыс Еуропа аумағында табылған

3/

______________________________________________

______________________________________________

Орталық Қазақстанда

4/

______________________________________________

______________________________________________

Қытайдан басталып, Римге барып аяқталған.

5/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Қара теңіз жағалауынан Донға дейін, одан әрі сарматтар жеріне, Орал маңына, одан шығып Ертіс пен Алтайға дейін созылған

6/

______________________________________________

______________________________________________

Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен, Иранмен, Еуропа елдерімен


Дұрыс жауап:

Оқиға

Аумақ

1/

Сақ жауынгерінің темір қару-жарағы мен сауыт-сайманы табылған. Ал мұндай қарулар Еуропада тек орта ғасырларда ғана пайда болған.

Шірік-Рабад қаласының орнынан

2/

Б.з.б. 8-7 ғасырларда шыққан «Аң стилінде» жасалған бұйымдар

Орта Азия, Қазақстан, Сібір, Оңтүстік-шығыс Еуропа аумағында табылған

3/

Б.з.б. 8-5 ғасырларда «аң стилімен» қатар «полихром стилі» де дамыған.кңі

Орталық Қазақстанда

4/

Ұлы Жібек жолы.

Қытайдан басталып, Римге барып аяқталған.

5/

Геродоттың Ұлы Жібек жолының бір тармағы жөнінде сипаттаған /Қазақстан арқылы/

Қара теңіз жағалауынан Донға дейін, одан әрі сарматтар жеріне, Орал маңына, одан шығып Ертіс пен Алтайға дейін созылған

6/

Ұлы Жібек жолы арқылы сауда-саттық жасаған.

Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен, Иранмен, Еуропа елдерімен

3/ Тарихи уақыт

Оқиға

Уақыт

1/

Сақтардың өнерінде «Аң стилі» деген өзіндік бейнелеу өнерінің түрі шыққан

_____________________


2/

«Аң стилімен» қатар «полихром стилі» дамыған /заттарды түйіршіктермен әшекейлеген, бұйымға түрлі түсті тастарды жапсырған/

_____________________


3/

«Полихромды стиль» барынша гүлденген

_____________________

4/

Сақтар Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен сауда-саттық жүргізіп тұрған.

_____________________


5/

Ұлы жібек жолы арқылы жүйелі қарым-қатынас басталған.

_____________________Дұрыс жауап:

Оқиға

Уақыт

1/

Сақтардың өнерінде «Аң стилі» деген өзіндік бейнелеу өнерінің түрі шыққан

Б.з.б. 8-7 ғасырлар

2/

«Аң стилімен» қатар «полихром стилі» дамыған /заттарды түйіршіктермен әшекейлеген, бұйымға түрлі түсті тастарды жапсырған/

Б.з.б. 8-5 ғасырлар

3/

«Полихромды стиль» барынша гүлденген

Б.з. 3-5 ғасырлар

4/

Сақтар Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен сауда-саттық жүргізіп тұрған.

Б.з.б. 6-3 ғасырлар

5/

Ұлы жібек жолы арқылы жүйелі қарым-қатынас басталған.

Б.з.б. 2 ғасырда


4/ Терминология


Мағынасы

Термин

1/

Екі жағдаймен сипатталады: 1/ аңдар мен жануарлар; 2/ аңдардың қимыл-қозғалыста бейнеленуі

_____________________


2/

Көшпелілер заттарды безендіруді, яғни бұйымға түрлі түсті тастарды жапсыруды жақсы білген. Олар заттарды түйіршіктермен әшекейлеген.

_____________________Дұрыс жауап:

Мағынасы

Термин

1/

Екі жағдаймен сипатталады: 1/ аңдар мен жануарлар; 2/ аңдардың қимыл-қозғалыста бейнеленуі

«Аң стилі»

2/

Көшпелілер заттарды безендіруді, яғни бұйымға түрлі түсті тастарды жапсыруды жақсы білген. Олар заттарды түйіршіктермен әшекейлеген.

«Полихром стилі»


5/ Тарихи оқиға

Оқиғаларды сипаттау:

1/ Сақтар жөнінде

2/ Үйсіндер мен қаңлылар жөнінде

3/ Ғұндар жөнінде

4/ Стилдер жөнінде

5/ Ұлы Жібек жолы жөнінде
ІҮ.Жаңа сабақты бекіту.


А) Тарихи диктант. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой.

Қола дәуірі кезіңде тайпалардың тұрмысы ... тәуелді болды.

Сондықтан қола дәуірінің адамдары табиғат күшін ... деп білді. Олар отқа табынған, бұл өлікті ... ғұрыптарынан айқын көрінеді. От адамды жамандықтан ... деп отты кие тұтқан


Б) Семантикалық карта.


Дұрыс жауапқа «+» таңбасын қою керекИә

жоқ

Дәлел

«Аң стилі»Екі жағдаймен сипатталады: 1/ аңдар мен жануарлар; 2/ аңдардың қимыл-қозғалыста бейнеленуі

+«Полихром стилі» Көшпелілер заттарды безендіруді, яғни бұйымға түрлі түсті тастарды жапсыруды жақсы білген. Олар заттарды түйіршіктермен әшекейлеген.

+Парсы сарайында ұзақ уақыт тұрып, сақтардың тәрбиелілігін сипаттайтын бір оқиғаны жазған Геродот


+

Ғалым Ксенофонт


Ү. Үй тапсырмасын беру.


ҮІ. Оқушыларды бағалау./Бағалау парағын қолдану/


Бағалау парағы№1

№2

№3

№4

№5

Тарихи диктант

Семантикалық карта

Орташа баға

Дінмұхамед
1/ Тарихи тұлға /оқушыларға тарату/


Оқиға

Тұлға

1/

Парсы сарайында ұзақ уақыт тұрып, сақтардың тәрбиелілігін сипаттайтын бір оқиғаны жазған.

_____________________


2/

Сақтар туралы құрметпен жаза келіп, «олардың бәрі ақ көңіл және уәдеге берік» дейді.

_____________________


3/

«Скифтер өздерін және аттарын берік сауытпен мұқият қорғаған»

_____________________

_____________________

4/

Сақтар туралы, сарматтар туралы, Ұлы жібек жолының бір тармағы туралы жазған

_____________________2/ Тарихи аумақ /оқушыларға тарату/


Оқиға

Аумақ

1/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Шірік-Рабад қаласының орнынан

2/

______________________________________________

______________________________________________

Орта Азия, Қазақстан, Сібір, Оңтүстік-шығыс Еуропа аумағында табылған

3/

______________________________________________

______________________________________________

Орталық Қазақстанда

4/

______________________________________________

______________________________________________

Қытайдан басталып, Римге барып аяқталған.

5/

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Қара теңіз жағалауынан Донға дейін, одан әрі сарматтар жеріне, Орал маңына, одан шығып Ертіс пен Алтайға дейін созылған

6/

______________________________________________

______________________________________________

Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен, Иранмен, Еуропа елдерімен3/ Тарихи уақыт

Оқиға

Уақыт

1/

Сақтардың өнерінде «Аң стилі» деген өзіндік бейнелеу өнерінің түрі шыққан

_____________________


2/

«Аң стилімен» қатар «полихром стилі» дамыған /заттарды түйіршіктермен әшекейлеген, бұйымға түрлі түсті тастарды жапсырған/

_____________________


3/

«Полихромды стиль» барынша гүлденген

_____________________

4/

Сақтар Қытаймен, Үндістанмен, Персиямен сауда-саттық жүргізіп тұрған.

_____________________


5/

Ұлы жібек жолы арқылы жүйелі қарым-қатынас басталған.

_____________________4/ Терминология


Мағынасы

Термин

1/

Екі жағдаймен сипатталады: 1/ аңдар мен жануарлар; 2/ аңдардың қимыл-қозғалыста бейнеленуі

_____________________


2/

Көшпелілер заттарды безендіруді, яғни бұйымға түрлі түсті тастарды жапсыруды жақсы білген. Олар заттарды түйіршіктермен әшекейлеген.

_____________________5/ Тарихи оқиға

Оқиғаларды сипаттау:

1/ Сақтар жөнінде

2/ Үйсіндер мен қаңлылар жөнінде

3/ Ғұндар жөнінде

4/ Стилдер жөнінде

5/ Ұлы Жібек жолы жөнінде
ІҮ.Жаңа сабақты бекіту.


А) Тарихи диктант. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой.

Қола дәуірі кезіңде тайпалардың тұрмысы ... тәуелді болды.

Сондықтан қола дәуірінің адамдары табиғат күшін ... деп білді. Олар отқа табынған, бұл өлікті ... ғұрыптарынан айқын көрінеді. От адамды жамандықтан ... деп отты кие тұтқан


Б) Семантикалық карта.


Дұрыс жауапқа «+» таңбасын қою керекИә

жоқ

Дәлел

«Аң стилі»Екі жағдаймен сипатталады: 1/ аңдар мен жануарлар; 2/ аңдардың қимыл-қозғалыста бейнеленуі
«Полихром стилі» Көшпелілер заттарды безендіруді, яғни бұйымға түрлі түсті тастарды жапсыруды жақсы білген. Олар заттарды түйіршіктермен әшекейлеген.
Парсы сарайында ұзақ уақыт тұрып, сақтардың тәрбиелілігін сипаттайтын бір оқиғаны жазған ГеродотАбай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп


Ашық сабақТақырыбы: Ежелгі Қазақстан мәдениеті

6 сынып


Пән мұғалімі:

Ш.Д.Акауова

2013-2014 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Ежелгі ?аза?стан м?дениеті" атты 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары

Автор: Акауова Шамшат Даулетхановна

Дата: 01.02.2015

Номер свидетельства: 165399


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства