kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ерте темір д?уіріндегі ?аза?стан

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                            Орта мерзімді жоспарлау
Тарау та?ырыбы:
Ерте Темір д?уірі кезе?індегі ?аза?стан(4са?ат)
Ма?саты: ?аза?стан жерінде ерте темір д?нірінде мекендеген тайпаларды? Грек жазба деректеріндегі    атаулары, мекендеген жер аума?ы,оларды? ?леуметтік ж?не мемлекеттік ??рылысы туралы жалпы ма?л?мат беру.
Жалпы міндеттері:1.Саба? барысында о?ушыларды? ?з ойын айта білуге ы?пал ету.
                                   2.Ерте темір діуіріндегіса? тайпалары туралы ?з бетінше ізденіп та?ырыпты жетік ме?геруге 
                                        да?дыландыру. 
                                   3.о?ушыларды ?з тарихын ,Отанын с?юге адамгершілікке,имандылы??а, асыл ?асиеттерге 
                                   т?рбиелеу.
?олданыл?ан ?діс-т?сілдері:Топты? ж?мыс, сыни т?р?ыдан ойлау,Домино,хронологиялы? кесте,и? ж?не жо? ?дісі
Н?тижелері: та?ырыпты ??гімелей алады,мазм?нын т?сінеді, ?з ойын на?ты жеткізе алады.
 

 

 

Саба?ты? та?ырыбы

 

Са?ат саны

 

Мерзімі

 

?йге тапсырма

1


1. Са? ж?не сармат тайпалары

1

7.10.2014

Са? ж?не сармат тайпаларына  эссе жазып келу.

2

2 Ерте темір д?уіріндегі тайпаларды? шаруашылы?ы 

1

10.10.2014

 Ерте темір д?уіріндегі тайпаларды? шаруашылы?ына ма?л?мат жинау.

3

3 Са?тарды? м?дениеті

1

14.10.2014

Са?тарды? м?дениеті туралы  эссе жазып келу.

4

4 Са?тарды? ?леуметтік ?о?амды? ??рылысы
 

1

17.10.2014

Сканвордворд жасау.

 

Саба? №, та?ырыбы

О?ып ?йренуді? негізгі ма?саттары

О?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер

Диалог ар?ылы тіл тос?ауылын же?у

О?ып-?йренуді? н?тижесі

?йрену ма?сатында ба?аны ?оса ал?анда, ба?алау

7 модульді? саба?та ы?палдас-тыру

Негізгі дерек к?здер

1Са? ж?не сармат тайпалары

Тарихшыларды? ?алымдарды? са?тар туралы к?з?арасын т?сіндіру.

1.ДОМИНО

2альтернативті тест

3. Кестемен ж?мыс

4. Кері байланыс пара?ы

5. Эссе

 

С?з ?орларыны? азды?ы, с?йлесу м?нерлеріні? т?мендігі,

Картамен, кескін картамен ж?мыс істеуді біледі.?осымша ?дістемелік материалдарды ?олдана алады.

?з білімдерін тексереді,?ткен саба?ты еске т?сіру; Кезе?дерге ба?а бере алады; Бірін-бірі ба?алау/ба?алау пара?ы бері-леді/;?зін-?зі ба?алау

 О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, АКТ, ?зін-?зі ба?алау

?аза?стан тарихы 10 сынып «Мектеп» баспасы о?улы?, слайдты к?рсетілімдер, ?има ?а?аздар

постер, маркер,  сыз?ыш, суреттер

2Ерте темір д?уіріндегі тайпаларды? шаруашылы?ы

Ерте темір д?уіріндегі тайпаларды? шаруашылы?ы туралы т?сінік беру.

1.«Австралиялы? жа?быр» тренинг

2.«Топтастыру»

3.Домино ?дісі

4. «и?» « жо?» ойыны ар?ылы ми?а шабуыл, диалогтік о?ыту

5. Эссе

 

С?йлесу м?нерлеріні? т?мендігін, с?з ?орлары-ны? азды?ын айтып мазаламай,

керісінше ?ызы?ты ?деби кітаптар жай-лы ??гімелеу,

Атаус?здер-мен ж?мыс істеп,мазм?нын аша алады

Тестпен,кар-тамен ж?мыс істей  алады.

 

?тілген та?ы-рып бойынша ?з ойларын жеткі-зуге жетелеу; Формативтік ба?алау;

?зін-?зі ба?алау;

Топты? ж?мыс-ты ба?алау.

 Сыни т?р?ыдан ойлауды ?йрету, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, АКТ, ?зін-?зі ба?алау

интерактивті та?та, слайдты к?рсетілімдер,

суреттер, ?има ?а?аздар ?аза?стан тарихы 10сынып «Мектеп» баспасы о?улы?,

§3са?тарды? м?дениеті

Са?тарды? м?дениемі туралы жалпы т?сінік

 Са?-скиф ?штігі: ат ?бзелдері, ?ару-жара?тар ж?не ?олданбалы ?нердегі «а? стилі»туралы т?сіндіру.

1.«Шатты?  ше?бері» тренинг

2. «Топтастыру»

3. «?ткеншек» ?дісі

5. «Жигсо» ?дісі

6. Кері байланыс пара?ы

7. Эссе

 

С?з ?орларыны? азды?ы, с?йлесу м?нерлеріні? т?мендігі.

?осымша ?дістемелік материалдарды ?олдана алады; Сурет, дидак-тикалы? мате-риалдармен ж?мыс.

Тапсырманы критерий ар?ылы ба?алау, «Басбарма?» ?дісі, кері байланыс

Сыни т?р?ыдан ойлауды ?йрету, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, АКТ, ?зін-?зі ба?алау

Cлайдты к?рсетілімдер, кесте, ?аза?стан тарихы 10 сынып «Мектеп» баспасы о?улы?

§4Са?тарды? ?леуметтік-?о?амды? ??рылысы

Са?тарды? ?леуметтік-?о?амды? ??рылысы туралы жалпы ма?л?матберу.

1. «Тамаша к?н» тренинг

2. «Топтастыру»

3. «Б??» ?дісі

4. «Б?гінгі саба? са?ан ?нады ма?» кері  байланыс пара?ы

6. Эссе

 

О?ушылар-ды? ?зара ??гімелесу ар?ылы тіл байлы?ын дамыту.

Тас д?уіріні? кезе?деріні? айырмашылы-?ын біледі. Тестпен,кар-тамен ж?мыс істей  алады

Формативті ба?алауды? т?сілдері, (мада?тау),

Критерий ар?ылы ба?алау

 

Сыни т?р?ыдан ойлауды ?йрету, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, АКТ, ?зін-?зі ба?алау

Слайдты ??рсетілімдер, а? пара?тар, маркер, ?аза?стан тарихы 10сынып «Мектеп» баспасы о?улы?

Интернет «google сайты», Т?леубаев.?. ?аза?стан тарихы о?улы?ы 10-сынып.
 

 

 


 

О?у ба?дарламасын ?детте білім саласында?ы саясатты ?алыптастыратын адамдар мен мектеп ?кімшілігі жоспарлайды. Дегенмен мен, осы курста?ы жина?та?ан білімімді ж?не «М??алімге арнал?ан н?с?аулы?ты» басшылы??а ала отырып орта мерзімді жоспарлауда тізбектелген т?рт саба?ымда ма?сат, міндеті орындалып, н?тижеге жету барысында жеті модульді ?амти отырып жоспар ??рдым. Жоспар ??ру кезінде саба?тарымда о?ушылар?а та?ырыпты ?з бетінше ме?гере алатындай ж?не топтасу кезінде бірігіп, ынтыма?тасты? атмосферасында ж?мыс жасайтындай о?ытуда?ы жа?а ?діс – т?сілдерді пайдаландым . Атап айтатын болсам, топ?а б?ліну ж?не ж?птасу ар?ылы диалогтік о?ыту ?дісі бойынша о?ушылар бір-бірімен пікір алмасып, орта? шешім шы?ару?а ?йренеді. Сонымен ?атар, орта мерзімді жоспарлау барысында ?з саба?тарыма ми?а шабуыл ж?не та?ырып?а байланысты тестті? ?рт?рлі т?рлерін, БББ кестесін, Венн диаграммасын, т?жырымдамалы? карта жасау ж?не Блум ж?йесін ?олдандым. Б?л жоспар бойынша о?ушыларды? о?у?а ?ызы?ушылы?ы одан ?рі артып, н?тижесінеде ал?ан білімдерін ?мірде пайдалана алатындай т?л?а ?алыптасады . Тізбектелген т?рт саба?ымда да заман талабына ж?не ?азіргі ?скеле? ?рпа?ты? назарын ?зіне аударып отыр?ан АКТ-ны ?немі тиімді пайдалануды жоспарлаудамын. АКТ-ны пайдалану ар?ылы мен б?рын?ы д?ст?рлі саба?та?ы ?а?аз бастылы?тан арылып, саба?ты? басты к?рнекі ??ралы ретінде ?олданамын.Сонымен бірге, АКТ-ны тиімді пайдаланып ж?не о?ытуда?ы жа?а т?сілдерді ?з жоспарыма ?оса отырып дарынды ж?не талантты о?ушыларды аны?таймын. ?з т?жірибеме ал?аш рет жа?а ?згерістер енгізіп отыр?анды?тан, мектептгегі к?шбасшы ретінде ?зімді санап отырмын. Біра? топ?а б?ліну кезінде ?рбір топта?ы к?шбасшыларды осы жоспарымны? барысында аны?таймын деп болжаудамын. АКТ –ны пайдалана отырып осьтік ж?не центрлік симметрия та?ырыптарынао?ушыларды? жас ерекшеліктеріне ?арай мысалдар, суреттер к?рсету ар?ылы ба?ыт беріп отырамын. Б?рын?ы саба?ымда та?ырыпты ?зім т?сіндіріп келсем, енді осы т?сілді ?з т?жірибеме енгізу ар?ылы, та?ырыпты о?ушылырды? топта тал?ылап, ?здері ме?геруіне жа?дай жасаймын. Н?тижесінде ?рт?рлі постер дайындап, оны ?ор?ай алу?а ?алыптастырып, ?рбір саба?тан со? кері байланыс жасау ар?ылы есеп беріп отыру?а ?йретемін.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Ерте темір д?уіріндегі ?аза?стан »

Орта мерзімді жоспарлау
Тарау тақырыбы:
Ерте Темір дәуірі кезеңіндегі Қазақстан(4сағат)
Мақсаты: Қазақстан жерінде ерте темір дәнірінде мекендеген тайпалардың Грек жазба деректеріндегі атаулары, мекендеген жер аумағы,олардың әлеуметтік және мемлекеттік құрылысы туралы жалпы мағлұмат беру.
Жалпы міндеттері:1.Сабақ барысында оқушылардың өз ойын айта білуге ықпал ету.
2.Ерте темір діуіріндегісақ тайпалары туралы өз бетінше ізденіп тақырыпты жетік меңгеруге 
                                        дағдыландыру. 
3.оқушыларды өз тарихын ,Отанын сүюге адамгершілікке,имандылыққа, асыл қасиеттерге 
тәрбиелеу.
Қолданылған әдіс-тәсілдері:Топтық жұмыс, сыни тұрғыдан ойлау,Домино,хронологиялық кесте,иә және жоқ әдісі
Нәтижелері: тақырыпты әңгімелей алады,мазмұнын түсінеді, өз ойын нақты жеткізе алады.

Сабақтың тақырыбыСағат саныМерзіміҮйге тапсырма

1


1. Сақ және сармат тайпалары

1

7.10.2014

Сақ және сармат тайпаларына эссе жазып келу.

2

2 Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың шаруашылығы

1

10.10.2014

Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың шаруашылығына мағлұмат жинау.

3

3 Сақтардың мәдениеті

1

14.10.2014

Сақтардың мәдениеті туралы эссе жазып келу.

4

4 Сақтардың әлеуметтік қоғамдық құрылысы

1

17.10.2014

Сканвордворд жасау.Сабақ №, тақырыбы

Оқып үйренудің негізгі мақсаттары

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Диалог арқылы тіл тосқауылын жеңу

Оқып-үйренудің нәтижесі

Үйрену мақсатында бағаны қоса алғанда, бағалау

7 модульдің сабақта ықпалдас-тыру

Негізгі дерек көздер

1Сақ және сармат тайпалары

Тарихшылардың ғалымдардың сақтар туралы көзқарасын түсіндіру.

1.ДОМИНО

2альтернативті тест

3. Кестемен жұмыс

4. Кері байланыс парағы

5. Эссе


Сөз қорларының аздығы, сөйлесу мәнерлерінің төмендігі,

Картамен, кескін картамен жұмыс істеуді біледі.Қосымша әдістемелік материалдарды қолдана алады.

Өз білімдерін тексереді,өткен сабақты еске түсіру; Кезеңдерге баға бере алады; Бірін-бірі бағалау/бағалау парағы бері-леді/;Өзін-өзі бағалау

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, АКТ, өзін-өзі бағалау

Қазақстан тарихы 10 сынып «Мектеп» баспасы оқулық, слайдты көрсетілімдер, қима қағаздар

постер, маркер, сызғыш, суреттер

2Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың шаруашылығы

Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың шаруашылығы туралы түсінік беру.

1.«Австралиялық жаңбыр» тренинг

2.«Топтастыру»

3.Домино әдісі

4. «иә» « жоқ» ойыны арқылы миға шабуыл, диалогтік оқыту

5. Эссе


Сөйлесу мәнерлерінің төмендігін, сөз қорлары-ның аздығын айтып мазаламай,

керісінше қызықты әдеби кітаптар жай-лы әңгімелеу,

Атаусөздер-мен жұмыс істеп,мазмұнын аша алады

Тестпен,кар-тамен жұмыс істей  алады.


Өтілген тақы-рып бойынша өз ойларын жеткі-зуге жетелеу; Формативтік бағалау;

Өзін-өзі бағалау;

Топтық жұмыс-ты бағалау.

Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, АКТ, өзін-өзі бағалау

интерактивті тақта, слайдты көрсетілімдер,

суреттер, қима қағаздар Қазақстан тарихы 10сынып «Мектеп» баспасы оқулық,

§3сақтардың мәдениеті

Сақтардың мәдениемі туралы жалпы түсінік

Сақ-скиф үштігі: ат әбзелдері, қару-жарақтар және қолданбалы өнердегі «аң стилі»туралы түсіндіру.

1.«Шаттық шеңбері» тренинг

2. «Топтастыру»

3. «Әткеншек» әдісі

5. «Жигсо» әдісі

6. Кері байланыс парағы

7. Эссе


Сөз қорларының аздығы, сөйлесу мәнерлерінің төмендігі.

Қосымша әдістемелік материалдарды қолдана алады; Сурет, дидак-тикалық мате-риалдармен жұмыс.

Тапсырманы критерий арқылы бағалау, «Басбармақ» әдісі, кері байланыс

Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, АКТ, өзін-өзі бағалау

Cлайдты көрсетілімдер, кесте, Қазақстан тарихы 10 сынып «Мектеп» баспасы оқулық

§4Сақтардың әлеуметтік-қоғамдық құрылысы

Сақтардың әлеуметтік-қоғамдық құрылысы туралы жалпы мағлұматберу.

1. «Тамаша күн» тренинг

2. «Топтастыру»

3. «БҮҮ» әдісі

4. «Бүгінгі сабақ саған ұнады ма?» кері байланыс парағы

6. Эссе


Оқушылар-дың өзара әңгімелесу арқылы тіл байлығын дамыту.

Тас дәуірінің кезеңдерінің айырмашылы-ғын біледі. Тестпен,кар-тамен жұмыс істей  алады

Формативті бағалаудың тәсілдері, (мадақтау),

Критерий арқылы бағалау


Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, АКТ, өзін-өзі бағалау

Слайдты қөрсетілімдер, ақ парақтар, маркер, Қазақстан тарихы 10сынып «Мектеп» баспасы оқулық

Интернет «google сайты», Төлеубаев.Ә. Қазақстан тарихы оқулығы 10-сынып.

Оқу бағдарламасын әдетте білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар мен мектеп әкімшілігі жоспарлайды. Дегенмен мен, осы курстағы жинақтаған білімімді және «Мұғалімге арналған нұсқаулықты» басшылыққа ала отырып орта мерзімді жоспарлауда тізбектелген төрт сабағымда мақсат, міндеті орындалып, нәтижеге жету барысында жеті модульді қамти отырып жоспар құрдым. Жоспар құру кезінде сабақтарымда оқушыларға тақырыпты өз бетінше меңгере алатындай және топтасу кезінде бірігіп, ынтымақтастық атмосферасында жұмыс жасайтындай оқытудағы жаңа әдіс – тәсілдерді пайдаландым . Атап айтатын болсам, топқа бөліну және жұптасу арқылы диалогтік оқыту әдісі бойынша оқушылар бір-бірімен пікір алмасып, ортақ шешім шығаруға үйренеді. Сонымен қатар, орта мерзімді жоспарлау барысында өз сабақтарыма миға шабуыл және тақырыпқа байланысты тесттің әртүрлі түрлерін, БББ кестесін, Венн диаграммасын, тұжырымдамалық карта жасау және Блум жүйесін қолдандым. Бұл жоспар бойынша оқушылардың оқуға қызығушылығы одан әрі артып, нәтижесінеде алған білімдерін өмірде пайдалана алатындай тұлға қалыптасады . Тізбектелген төрт сабағымда да заман талабына және қазіргі өскелең ұрпақтың назарын өзіне аударып отырған АКТ-ны үнемі тиімді пайдалануды жоспарлаудамын. АКТ-ны пайдалану арқылы мен бұрынғы дәстүрлі сабақтағы қағаз бастылықтан арылып, сабақтың басты көрнекі құралы ретінде қолданамын.Сонымен бірге, АКТ-ны тиімді пайдаланып және оқытудағы жаңа тәсілдерді өз жоспарыма қоса отырып дарынды және талантты оқушыларды анықтаймын. Өз тәжірибеме алғаш рет жаңа өзгерістер енгізіп отырғандықтан, мектептгегі көшбасшы ретінде өзімді санап отырмын. Бірақ топқа бөліну кезінде әрбір топтағы көшбасшыларды осы жоспарымның барысында анықтаймын деп болжаудамын. АКТ –ны пайдалана отырып осьтік және центрлік симметрия тақырыптарынаоқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай мысалдар, суреттер көрсету арқылы бағыт беріп отырамын. Бұрынғы сабағымда тақырыпты өзім түсіндіріп келсем, енді осы тәсілді өз тәжірибеме енгізу арқылы, тақырыпты оқушылырдың топта талқылап, өздері меңгеруіне жағдай жасаймын. Нәтижесінде әртүрлі постер дайындап, оны қорғай алуға қалыптастырып, әрбір сабақтан соң кері байланыс жасау арқылы есеп беріп отыруға үйретемін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Ерте темір д?уіріндегі ?аза?стан

Автор: Нурпеисова Жадыра Тасаевна

Дата: 22.11.2014

Номер свидетельства: 134059

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства