kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

§ 8 ?аза?-?алма? ?атынастары тест. 8 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

§ 8 ?аза?-?алма? ?атынастары

1.XVII?.б. ойрат ода?ыны? ?ай тайпаларыны? арасында ?зара ?ыр?ыстар болды:

А)  бураттар мен яшлыктар  В)  барунгарлар мен тан??ттар С) жалайыр мен барлас  Д) тор?ауыттар мен хашауыттар

2. XVII? ?аза?тарды?  солт?стік-батысында орналас?ан мемлекет:

А)  ?алма? ханды?ы  В)  Жо??ар ханды?ы  С) Сібір ханды?ы   Д)  Астрахань ханды?ы

3. ?ай жылы тор?ауыт тайпасы ?аза? даласы ар?ылы Еділге ?оныстана бастады:

А) 1595ж  В) 1628ж   С) 1701ж   Д) 1773ж

4. Тор?ауыт тайпалары Еділ бойына ?оныстан?аннан кейін оларды ?алай атады?

А)  Еділ тор?ауыттары В) Батыс жо??ар  С) Ойраттар   Д) Еділ ?алма?тары

5. Ресейге жартылай т?уелді мемлекет болып, Далай-ламадан хан лауазымын, хан м?рін ал?ан ?алма? ханы :

А) Аюке  В) ?мірсана  С) ?алдан Церен   Д) Арыс-Тайшы

6. Ресей мемлекетіні? алдында ?алма?тарды? негізгі міндеті:

А)  Ресейді? т?ра?ты ?скері болу  В) Елді? экономикасын к?теруге ы?пал ету  С) дворяндар?а жалдамалы ж?мысшы болу  Д) Ресейді? о?т?стік шептерін ?аза?тардан ?ор?ау

7. І Птер ?ай жылы Аюкеге шы?ыс шептерді ?ор?ауды ресми т?рде тапсырды:

А)  1660ж В) 1670ж С) 1697ж Д) 1752ж

8. І Петрді? ?олдауына с?йенген, жа?сы ?арулан?ан ?алма?тар ?ай тайпа?а жиі-жиі шабуыл жасап, тас-тал?ан етіп же?ді:

А)  ?аза?тарды  В) но?айларды  С)  дулаттарды  Д) жалайырларды

9. XVII? ?алма?тар ?ай мемлекеттерге шабуыл жасап отырды:

А) Ау?анстан,  Хорезм шахы   В) Жо??ар ханды?ы, ?ытай империясы  С) Хиуа, Б??ар ханды?ы Д) Да?ыстан, Кабардин княздігі

10. ?біл?айыр хан ?ай жылы ?аза?тар мен ?ара?алпа?тардан ??рал?ан 20мы? ?олымен Еділ ?алма?тарына шабуыл жасады:

А) 1717ж  В) 1720ж  С) 1723ж  Д) 1730ж

11. 1726ж ?біл?айыр 10 мы? ?ол ?скерімен жоры? жасады:

А)  ?ара?алпа?тар?а   В)  жо??арлар?а  С) Еділ ?алма?тарына  Д) баш??рттар?а

12. ?алма?тар?а  XVIІI?  Ресей империсы ?олдан?ан саясат:

А)  ?алма?тарды ?олдап, олар?а жер берді В) Христиан дінін к?штеп ?абылдадатып, жаса? т?леуге міндетті болды  С) Жо??ария?а ?оныстандырды   Д) ?з мемлекетіні? азаматты?ын берді

13. ?алма?тарды? шы?ыста?ы  ?з жерлері бос ?алуына байланысты, ежелгі отанына ?айтару ж?нінде ?гіт ж?ргізді:

А) ?мірсана  В) Убаши  С) Шерен  Д) ?алдан Церен

14. ?алма?тар ?ытай мемлекетімен ?з жерлеріне к?шц ж?нінде келіскен жыл:

А) 1761ж  В) 1752ж   С) 1769ж  Д) 1770ж

15. 180 мы? ?алма? ?ытай жеріне к?шуге ?рекет жаса?ан жыл:

А) 1771ж  В)  1780ж  С) 1782ж  Д) 1776ж

16. ?алма?тарды? ?ытай?а ?оныс аудару к?шін бас?ар?ан:

А)  ?білпейіз  В) Шерен  С) Убаши  Д) ?мірсана

17. ?алма?тарды Жайы?тан ?ткізбеуден жайы? казактарыны? бас тартуына байланысты патша ?кіметі пайдаланды:

А) ?аза?тарды  В) Орынбор казактарын  С) ?ара?алпа?тарды Д) баш??рттарды

18. ?алма?тарды Жайы?тан ?ткізбеу ?шін к?ресте ?атыс?ан ?аза? с?лтандары:

А) ?мірсана мен С?меке   В) Абылай мен ?білпейіз С) ?біл?айыр мен Болат   Д) Есім мен Шер?азы 

19. ?алма?тар Са?ыз ?зені бойында тап бол?ан ?арсылы?:

А) Н?ралы ?скері   В) Айшуа? ?скері   С) Орыс ?скері  Д) ?білпейіз ?скері

20. М??алжар тауына таяу жерде Ор, ?жым ?зендері бойында ?алма?тар?а ?арсы шы?ты:

А) ?білпейіз ?скері   В) ?мірсана ?скері   С)  Айшуа? ?скері  Д) Н?ралы ?скері

21. ?аза?тар мен ?аза?тарды? е?  ірі шай?асы бол?ан жер:

А) Жем ?зені бойында   В) М??алжар тауында  С) Тор?ай ?зені бойында  Д) Жайы? бойында

22.?алма?тар мен ?аза?тар арасында?ы со?ыс  тарихта ?алай аталады:

А) «?алма? ?ырыл?ан » В) «?аза?-?алма? шай?асы »С)  «Жайы? шай?асы »Д) «Ша?ды жоры? »

23. Баян, Ж?нібек, ?йсінбай, Бай?озы, Оразымбет, Елшібек. Райымбек батырлар ?атыс?ан шай?астар:

А) ?алма?тар?а ?арсы шай?ас   В) баш??рттар?а ?арсы  С) Хиуа ханды?ына ?арсы   Д) ?ытай имперясына ?арсы

24. ?алма?тар?а ?арсы шай?аста Елшібек батырды? ?алма? мергенін ерлікпен ?лтіргені ж?нінде жаз?ан:

А) И.Левшин   В) Ш.??дайберді?лы   С) Ш.Уалиханов  Д) С.Асфендияров

25. ?аза?тарды? Еділ ?алма?тарымен бол?ан шай?асыны? н?тижесі:

А) ?аза?тар Еділ мен Жайы? арасында?ы б?рыннан к?шіп ж?рген жерлерін ?айтарды В)  ?аза?тар ?алма?тардан ойсырай же?ілді  С) ?аза?тар?а ?алма?тарды же?гені ?шін патша ?кіметі марапаттау берді  Д) ?аза?тар мен ?алма?тар арасында бейбіт ?арым-?атынс орнады

Просмотр содержимого документа
«тест»


§ 8 Қазақ-қалмақ қатынастары

1.XVIIғ.б. ойрат одағының қай тайпаларының арасында өзара қырқыстар болды:

А) бураттар мен яшлыктар В) барунгарлар мен танғұттар С) жалайыр мен барлас Д) торғауыттар мен хашауыттар

2. XVIIғ қазақтардың солтүстік-батысында орналасқан мемлекет:

А) Қалмақ хандығы В) Жоңғар хандығы С) Сібір хандығы Д) Астрахань хандығы

3. Қай жылы торғауыт тайпасы қазақ даласы арқылы Еділге қоныстана бастады:

А) 1595ж В) 1628ж С) 1701ж Д) 1773ж

4. Торғауыт тайпалары Еділ бойына қоныстанғаннан кейін оларды қалай атады?

А) Еділ торғауыттары В) Батыс жоңғар С) Ойраттар Д) Еділ қалмақтары

5. Ресейге жартылай тәуелді мемлекет болып, Далай-ламадан хан лауазымын, хан мөрін алған қалмақ ханы :

А) Аюке В) Әмірсана С) Қалдан Церен Д) Арыс-Тайшы

6. Ресей мемлекетінің алдында қалмақтардың негізгі міндеті:

А) Ресейдің тұрақты әскері болу В) Елдің экономикасын көтеруге ықпал ету С) дворяндарға жалдамалы жұмысшы болу Д) Ресейдің оңтүстік шептерін қазақтардан қорғау

7. І Птер қай жылы Аюкеге шығыс шептерді қорғауды ресми түрде тапсырды:

А) 1660ж В) 1670ж С) 1697ж Д) 1752ж

8. І Петрдің қолдауына сүйенген , жақсы қаруланған қалмақтар қай тайпаға жиі-жиі шабуыл жасап, тас-талқан етіп жеңді:

А) қазақтарды В) ноғайларды С) дулаттарды Д) жалайырларды

9. XVIIғ қалмақтар қай мемлекеттерге шабуыл жасап отырды:

А) Ауғанстан, Хорезм шахы В) Жоңғар хандығы, Қытай империясы С) Хиуа, Бұқар хандығы Д) Дағыстан, Кабардин княздігі

10. Әбілқайыр хан қай жылы қазақтар мен қарақалпақтардан құралған 20мың қолымен Еділ қалмақтарына шабуыл жасады:

А) 1717ж В) 1720ж С) 1723ж Д) 1730ж

11. 1726ж Әбілқайыр 10 мың қол әскерімен жорық жасады:

А) қарақалпақтарға В) жоңғарларға С) Еділ қалмақтарына Д) башқұрттарға

12. Қалмақтарға XVIІIғ Ресей империсы қолданған саясат:

А) Қалмақтарды қолдап, оларға жер берді В) Христиан дінін күштеп қабылдадатып, жасақ төлеуге міндетті болды С) Жоңғарияға қоныстандырды Д) Өз мемлекетінің азаматтығын берді

13. Қалмақтардың шығыстағы өз жерлері бос қалуына байланысты , ежелгі отанына қайтару жөнінде үгіт жүргізді:

А) Әмірсана В) Убаши С) Шерен Д) Қалдан Церен

14. Қалмақтар Қытай мемлекетімен өз жерлеріне көшц жөнінде келіскен жыл:

А) 1761ж В) 1752ж С) 1769ж Д) 1770ж

15. 180 мың қалмақ Қытай жеріне көшуге әрекет жасаған жыл:

А) 1771ж В) 1780ж С) 1782ж Д) 1776ж

16. Қалмақтардың Қытайға қоныс аудару көшін басқарған:

А) Әбілпейіз В) Шерен С) Убаши Д) Әмірсана

17. Қалмақтарды Жайықтан өткізбеуден жайық казактарының бас тартуына байланысты патша үкіметі пайдаланды:

А) қазақтарды В) Орынбор казактарын С) қарақалпақтарды Д) башқұрттарды

18. Қалмақтарды Жайықтан өткізбеу үшін күресте қатысқан қазақ сұлтандары:

А) Әмірсана мен Сәмеке В) Абылай мен Әбілпейіз С) Әбілқайыр мен Болат Д) Есім мен Шерғазы

19. Қалмақтар Сағыз өзені бойында тап болған қарсылық:

А) Нұралы әскері В) Айшуақ әскері С) Орыс әскері Д) Әбілпейіз әскері

20. Мұғалжар тауына таяу жерде Ор, Ұжым өзендері бойында қалмақтарға қарсы шықты:

А) Әбілпейіз әскері В) Әмірсана әскері С) Айшуақ әскері Д) Нұралы әскері

21. Қазақтар мен қазақтардың ең ірі шайқасы болған жер:

А) Жем өзені бойында В) Мұғалжар тауында С) Торғай өзені бойында Д) Жайық бойында

22.Қалмақтар мен қазақтар арасындағы соғыс тарихта қалай аталады:

А) «Қалмақ қырылған » В) «қазақ-қалмақ шайқасы »С) «Жайық шайқасы »Д) «Шаңды жорық »

23. Баян, Жәнібек, Үйсінбай, Байғозы, Оразымбет, Елшібек. Райымбек батырлар қатысқан шайқастар:

А) қалмақтарға қарсы шайқас В) башқұрттарға қарсы С) Хиуа хандығына қарсы Д) Қытай имперясына қарсы

24. Қалмақтарға қарсы шайқаста Елшібек батырдың қалмақ мергенін ерлікпен өлтіргені жөнінде жазған:

А) И.Левшин В) Ш.Құдайбердіұлы С) Ш.Уалиханов Д) С.Асфендияров

25. Қазақтардың Еділ қалмақтарымен болған шайқасының нәтижесі:

А) қазақтар Еділ мен Жайық арасындағы бұрыннан көшіп жүрген жерлерін қайтарды В) Қазақтар қалмақтардан ойсырай жеңілді С) Қазақтарға қалмақтарды жеңгені үшін патша үкіметі марапаттау берді Д) қазақтар мен қалмақтар арасында бейбіт қарым-қатынс орнады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
§ 8 ?аза?-?алма? ?атынастары тест. 8 класс

Автор: Уресова Эльмира Сериковна

Дата: 17.01.2016

Номер свидетельства: 277978

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства