kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

КЕРЕЙ МЕН Ж?НІБЕК ??Р?АН ?АЗА? ХАНДЫ?Ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы : ?аза? ханды?ына 550 жыл «?лы дала д?бірі»

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: ?аза? ханды?ыны? ??рылу тарихымен таныстыру, ?аза? жеріндегі т???ыш дербес мемлекетті? жаулап алушылы? со?ыстар н?тижесінде д?ниеге келгенін т?сіндіру. Керей мен Ж?нібек ханны? билік саясатына т?сінік беру.

Т?рбиелік: Т???ыш ?аза? мемлекетіні? ??рылуына негіз ?ала?ан ?о?ам ?айраткерлеріні? е?бегін ба?алай білуге т?рбиелеу, ?з еліні? тарихына, адал ?лдарына деген ??рмет сезімін ?алыптастыру.

Дамытушылы?:?з бетінше ?орытынды жасау?а, ?з ойын ашы? жеткізе білуге, ізденіске да?дыландыру. Ойлау ?абілеттерін дамыту.

Т?рі: Пікіралмасу

?дісі: Ой - ?оз?ау

К?рнекі- ??ралдар: Интерактивті та?та, музыкалы? аспаптар, жиналмалы бетшелер.

Ж?ру барысы:

 1. ?йымдастыру б?лімі
 2. Кіріспе с?з.
 3. «?аза? елі» бейнеролигі
 4. Тарих?а ??ілсек б?лімі.
 5. ?орытынды

М??алім с?зі: ?асырлар бойы ?аза? хал?ы ке? даласын а? білекті? к?ші, а? найзаны? ?шымен ?олына алып жаудан ?ор?а?ан. ?аза? жеріні? ?лан ?айсар батырлары бостанды? ?шін жанын берген. «?аза? ханды?ыны? ??рылуы - ?аза?стан тарихында?ы сындарлы кезе? болып табылды» Н?рс?латан ?біш?лы Назарбаев. Биыл?ы жыл – ?алы? ?аза?ты бір жасатып тастады. Армысыздар б?гінгі т?рбиелік шара?а жинал?ан ??рметті о?ытушылар, студенттер. Б?гінгі ?ткелі отыр?ан т?рбиелік шара та?ырыбы - «?аза? ханды?ыны? ??рылуы». Осы ерекше датаны? б?гінде ма?ызы зор. Б?гінгі шара Д?бірлі тойды? ?з де?гейінде атап ?тілуі ?шін бізіді? ?ос?ан ?лесіміз болып табылады.

 1. Ж?ргізуші

Армысыздар осы кешті? ?она?тары

Хал?ымны? ашы? болсын атар та?ы

«?аза? ханды?ыны? ??рылуына 550 жыл атты кешімізді?

Беделін к?терейік тарихта?ы.

 1. Ж?ргізуші

С?лем бердік кешімізді? к?рермені

?аза?ты? ол аны??ой ?нер кені

Тарихи кешімізге ?ош келді?із

Алдары?да болаша?ты? ?рендері

1 ж?ргізуші

Еуразияны? ?а? ортасында орналасып, талай халы?ты? к?недегі ж?не ?азіргі кездегі тарихына ку? бол?ан, тарихы солармен та?дырлас ?аза? даласы, ?аза? жері, ?аза? ?лты ?андай ?иыншылы?тарды бастан ?ткізбеді десе?ізші.

Сіздерді? назарлары?ыз?а «?аза? елі» атты видео ролигін ?сынамыз.

2 –ж ?ргізуші Салдатбек За??ар

М?хит Жа?сылы??лыны? ?ле? жолдары: «?аза? мемлекетіне 550 жыл»

?лы боп к?к т??ірді? саналатын

Орындап сол т??ірді? аманатын

М??гілік ел болуды м?рат етіп,

Бумын ??р?ан Т?рікті? ?а?анатын

Жауларын айбарымен алжастыр?ан

Бумын ісін істемес жал?астыр?ан

Тоз тоз бол?ан халы?ты? басын ?осып

?лы Т?рік ?а?анатын за?дастыр?ан

Армандап Т?рік елін бай болсын деп

Т?рт т?лігі ?м?нда сай болсын деп

Хал?ыны? киімі к?к, ?арыны то?,

Елі бейбіт, к??ілі жай болсын деп

Сол ?шін ?за? т?ндер ?й?тама?ан,

?ара басты? ?амын еш ??нттама?ан

Батыр бабам К?лтегін, Тонык?ктер

Жоры?тарда тамшы су ?рттама?ан

Т?рік ж?рты осылай ?сіп – ?нген,

Ынтыма?ы жарасып жауды же?ген.

Билік- та??а талас?ан а?а –бауыр,

А?ыры ?а?анатты екі б?лген.

О?ушы: Азатхан Айжан

Кезінде жарты ?лемді билеп т?р?ан,

Бірлігіне бас?алар ??лды? ?р?ан.

Ыдырап ?лы т?рік ?а?анаты,

Ру –тайпа ?зінше ханды? ??р?ан.

Айрылып айбынды т?р келбетінде

Б?рі жеп б?лінгенді ?р шетінен.

Жойылды Шы??ыс ханны? жоры?ында,

?алалар Отырардай жер бетінен.

Т?рікті? бір б?та?ы ?аза? еді,

?айсар мінез ?р еді, ?ажап еді.

Ж?нібек,Керей хандар басын ?осып,

?мірге келген еді ?аза? елі.

Алтай мен Атырауды? арасында,

Жетісу, Жеті ?зенні? са?асында.

Бірігіп ?лы, Орта, Кіші ж?з боп,

Ханды? ??рды ?аза? ?з даласында

 1. Ж?ргізуші

Біз ?аза? деген мал ба??ан елміз,

Біра? ешкімге со?ты?пай жай жат?ан елміз.

Елімізден ??т береке ?ашпасын деп,

Елімізді? шетін жау баспасын деп,

Найза?а ?кі та??ан елміз.

Басымыздан с?з асырма?ан елміз.

 1. Ж?ргізуші

?р адамзатты? ?асиеті мен м?дениеті ?з хал?ын, ?зіні? ата мекенін ?алай білуімен ?лшенбек. Ананы? а? с?тіне, уызына жары?ан адам ?атанда отаншыл, ?лтжанды болма?.

?рнек к?йі

1 - ж?ргізуші:
?аза? жеріндегі саяси бытыра??ылы? ?сіресе ?біл?айырды? билігі т?сында ?зіні? шары?тау шегіне жетті.
К?рініс. «С?лтандар ке?есі»
/Керей с?лтан мен Ж?нібек с?лтан с?хбат ??руда, ?йге бір топ а?с?йектер кіреді/
- Ассалаума?алейкум, а?алар.
- Уа?алейкумсалам, т?рлеті?іздер.
А?с?йектер басшысы:- Біз бір ма?ызды м?селемен келіп т?рмыз. Елді бей – берекетсіздік басып алды. Хан - екем со?ыстарды ?детіп, салы?ты к?бейтті. ?скери дайынды?сыз, батырларды ??далау негізінде ойраттардан же?ілгені ?здері?ізге м?лім. Б?лінетін кез келмеді ме екен?
Ж?нібек:- Ия, с?здері?із рас, ханны? ?а?арына жергілікті с?лтандар мен ?арапайым халы? та ілігіп отыр. ?з алдымыз?а ел болатын к?н келді.
Керей: - Бар ?аза?ты біріктіретін уа?ыт келгенін халы? та т?сінді, со?ымыздан ереді деп сенемін.
Ж?нібек:- Елдігімізді са?тау ?шін ту?ан жерден жыра?тауымыз?а тура келеді. Мо?ол ханы Есен Б??а туысымыз дулаттарды? к?мегімен хан та?ына отырды. Біра? бауыры Ж?ніс Темір ?улетімен ода?тасып а?асына ?арсы шы?уда. Есен Б??а інісіне ?арсы ода?тас іздеуде. Сонда жол тартса? ?айтеді?
Керей: Ия, к?шсек к?шейік. Сол жа??а к?шіп барып, ?лы ж?збен бірігейік.
С?лтандар: - Біз дайынбыз баста?ыздар к?шті. Біз сіздермен біргеміз.
Ж?нібек: Кереке, ?за? жол?а шы??алы т?рмыз. ?зіні? бір бата бері?із.
Керей:
Жолы?ды Алла ?олдасын,
Жаманшылы? болмасын.
Кетілмесін т?лпары?ны? т?я?ы,
?айырылмасын с???ары?ны? ?ия?ы.
Бар?ан жерде ??ша? жая ?арсы алсын
Жа?сы адамдар, жайса? жандар зиялы.
Жалпа? емес, жа?сы жермен таныс?ын
Алла жебеп ?ш?ан ??спен жарыс?ын,
К??ілі? шат, ат - к?лігі? арымай,
Отбасы?мен аман - есен табыс?ын.
?умин.

1 - ж?ргізуші: Ия, сонымен Керей мен Ж?нібек баста?ан 200 мы? адам Жетісу?а бет алды. Ол туралы тарихшыларымызды? айт?андарына ??ла? т?рсек.

Оразбекова Маржанг?л
М?хаммед бен У?ли былай дейді: «?біл?айыр хан Дешті ?ыпша? айма?ында ?з жауларыны? балаларын же?іп шы??ан кезде Жошы ханны? ?лы То?а Темір хан ?рпа?тарыны? кейбіреулері, мысалы Керей мен Ж?нібек ба?ыну мен мойынсыну ше?берінен шы?ып, отанынан кетіп ?ал?анды ж?н к?рді. Олар бабаларынан м?ра?а ал?ан елден бас тартып жат жерге апаратын жол?а шы?ты. Мойындау?а лайы?ты адамдар тобымен олар Мо?олстан?а апаратын жолды та?дап алды.»

2 ж?ргізуші:-

Сейтжанов ?лішер:

Мырза М?хаммед Хайдар Х?сайын?лы Дулати: «Сол уа?ытта Дешті ?ыпша?ты ?біл?айыр хан биледі. Ол Жошы ?улетінен шы??ан с?лтандарды к?п мазалады. Ж?нібек пен Керей одан Мо?олстан?а ?ашып кетті. Есен Б??а оларды шын ы?ыласпен ?арсы алып, Мо?олстанны? батыс шебін ??райтын Шу мен ?озыбасы округін берді. ?біл?айыр ?лген со? ?збек ?лысы б?зылып сала берді. Онда ?лкен шата?тар басталды. Оны? к?п б?лігі Керей мен Ж?нібек хандар?а к?шіп кетті, с?йтіп оларды? т??ірегіне жинал?андарды? саны 200 мы??а жетті. Олар енді ?збек - ?аза?тар деп аталатын болды. ?аза? с?лтандарыны? билігі 870 жылдан басталады. Б?рін де Алла біледі.»
870 жыл ?азіргі бізді? жыл санауымызды? 1465 - 1466 жылдары.


1 - ж?ргізуші:
1465 - 1466 жылдары Керей мен Ж?нібекті? Батыс Жетісуды ??тты мекен етіп, Шуда?ы ?озыбасыда?ы ?аза? ханды?ыны? ?лтты? туын тігіп, Орда ??руы е? алдымен, к?шпелі ?аза?тарды? ел болып, е?се к?терсек деген ынта - ?мітін ж?зеге асырды.
2 - ж?ргізуші:
Екіншіден, суы мол, топыра?ы ??нарлы, жер жаннаты Жетісу жері ?алы? ?аза?ты? ма?танышына айналды.
Жер?йы?ты іздеген Асан ?ай?ы бабамыз Жетісуда бол?ан кезде: «Жетісуды? а?ашыны? басы жеміс екен» десе, екі с?лтан келіп орналас?ан жер Шу туралы: «Ей, Шу, аты?ды теріс ?ойыпты. Мына ну ?амысы? елді ешбір ж?т?а бере ?оймас» деген екен.

«Жауынгер жыры» 6 сынып о?ушылары

 1. Ж?ргізуші

Хал?ымызды? тарихында ел ?шін ?рпа?ыны? болаша?ы ?шін алысып ?ткен Хандар мен Билер, Батырлар, кеме?гер ойшылдар к?п бол?ан,е? бастысы олар от ауызды ора? тілді, а?ылы асып ту?ан ерлер болып бізге танылады.

Сейтжанов ?лішер, Жумабекв Абылхаирхан «Ал?а, ?аза?стан»

 1. Ж?ргізуші

Арманы ж?зеге асып бабаларды?,

Рухы ас?а?тады даналарды?.

Есімі ?айта ?ауышты ?рпа?ымен,

На?а?тан ш?йіт болан а?аларды?.

 1. Ж?ргізуші

Аманаты Абылайды? орындалды,

?лемге ?аза? елі мойындалды.

Тілі іні, д?ст?рі хал?ымызды?,

Т?рінен лайы?ты орын алды

 1. Ж?ргізуші

?ркендеп ал?а басты ?аза?стан,

Ба? ??сы ?айта ?онды ?олдан ?ш?ан.

?уатты, берекелі, бейбіт елмен,

Санасатын болды енді дос пен д?шпан.

 1. Ж?ргізуші

К?к аспан т?сіндей желбіреп байра?ы,

Бір м?дде, бір ма?сат алдына ?ой?аны.

К?к т?рік отаны б?гінгі ?аза?ты?,

Т?уелсіз М??гілік ел болу арманы

?орытынды: Жалпы ?лтты? ??ндылы?ты біз жастарды? бойына сі?іре білуіміз керек. Президент д?ст?рлі жолдауында «М?нгілік ел» ?а?идасына айры?ша к??іл б?луі тегін емес. «Н?рлы жол» болаша??а бастар жол

Просмотр содержимого документа
«КЕРЕЙ МЕН Ж?НІБЕК ??Р?АН ?АЗА? ХАНДЫ?Ы»

КЕРЕЙ МЕН ЖӘНІБЕК ҚҰРҒАН ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫТ.Н.Қайкен Павлодар қаласындағы № 37 ЖОМ, сынып 7 «Б»

Жетекші – Ж.К.Садуова тарих пәні мұғалімі

Зерттеудің мақсаты: Қазақ хандығының құрылу тарихымен таныстыру, қазақ жеріндегі тұңғыш дербес мемлекеттің жаулап алушылық соғыстар нәтижесінде емес,
халықтың ғасырлар бойы армандаған арман тілегі мен өзара туыстастығы нәтижесінде дүниеге келгенін түсіндіру. Керей мен Жәнібек ханның билік саясатына түсінік беру. Міндеті: Тұңғыш қазақ мемлекетінің құрылуына негіз қалаған қоғам қайраткерлерінің еңбегін бағалай білу, өз елінің тарихына, адал ұлдарына деген құрмет сезімін қалыптастыру. Кіріспе: Керей мен Жәнібек Шу мен Талас өзендері бойына келіп, Қазақ хандығын тұрғызды. Қазақ тарихындағы жаңа беттің ашылып, қазақ ұлтының қалыптасуы еді. Ел болып қалыптасқалы түбегейлі өзгерістерге ұшырап, елеулі оқиғаларға толы болды. Хандық күшейген сайын халық саны да артып, жер көлеміде ұлғайды. Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ хандығын толығымен суреттеп қағазға жазған алғашқы қазақ тарихшы. Дулат тайпасынан шыққан ол Кашмир елінде басшылық ете отырып, Орта Азия елдері жөнінде көптеген мәліметтер қалдырды. Қазақ хандығының құрылу тарихына байланысты жазылған тарихи зерттеулер мен әдебиеттердің бәрінде хандықтың негізін салушылар – Керей мен Жәнібек хандар деп айтылатыны белгілі. Дерек мәліметтерінде көрсетілгендей, «олардың Әбілқайыр ханнан бөлініп, Жетісудағы Моғолстан атты хандыққа келуімен Қазақ хандығы құрылды» деген пікірді зерттеушілердің бәрі мойындайды. XIX ғасырдың ортасында айтылған бұл пікір қазіргі күндерге дейін тек даму үстінде болды. Бірақ та осы саяси үрдісте жетекші рөл атқарған тұлғалар – Керей мен Жәнібек хандар туралы зерттеулер толық жүргізілмей, олар туралы біліміміз тек дерек мәліметі деңгейінде қала берді. Оған себеп – деректік мәліметтердің мардымсыздығы. Қазіргі күнде заман талабы өзгеріп, өз тарихымызға қайта үңілгенде, алғашқы хандарымыздың тарихын, олардың атқарған рөлін көрсетуге осы себеп қолбайлау болады да тұрады. Олай болса, қолда бар деректерге сүйеніп,ұлттық мемлекетіміздің іргетасын қалаушылардың ел тарихындағы алатын орнын неге ашып көрсетпейміз?
Керей мен Жәнібек хандарға тағ­дыр жаңа этникалық бірлестік­ке негізделген мемлекетті құру және оны басқару үлесін берді. Бұл үлес кездейсоқ сияқты болып көрінгенімен, заңдылық болатын. Өйткені екі ханның арғы ата-бабалары – Шыңғыс ханнан Керей мен Жәнібек хандарға дейін Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы саяси билікті мұрагерлік жолмен иемденіп, атадан балаға қалдырып отырған. Басқаша айтқанда, Керей мен Жәнібек бірнеше ғасыр бойы уысынан билік кетпеген өте мықты әрі өте беделді әулеттің өкілдері болып табылады.
Тарих ғылымында ХІХ ғасырдың 60-шы жылдарынан бері Қазақ хандығының негізін қалаған екі тұлғаның – Керей мен Жәнібектің есімдері анықталып, белгілі болған. В.В.Вельяминов-Зернов алғаш рет Оразмұхаммед ханның шығу тегін анықтау барысында «Тарих-и Рашидидің» мәліметтерін айналымға енгізе отыра, былай деп жазған болатын: «Қазақтар туралы (В.В. Вельяминов-Зернов қырғыз қайсақтар деп жазады – Б.К.) «Тарих-и Рашидиде» Мұхаммед Хайдар айтқан мәліметтер хижра бойынша 860 жылдан 944 жылға дейінгі, яғни 1456 жылдан 1537-38 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Осы 80 жыл ішінде Мұхаммед Хайдар бойынша қазақтардың ең басты тұлғалары: жошылық Керей мен Жәнібек, Керейдің ұлы Бұрындық, Жәнібектің ұлдары Әдік пен Қасым және Әдіктің ұлы Тахир болды». Міне, осы кезден бастап Керей мен Жәнібек хандардың Қазақ хандығының құрылуындағы тарихи рөлі анықталып, қазіргі күндерге дейін оны ешбір зерттеуші теріске шығармай, керісінше, оны зерттеушілердің бәрі бірауыздан мойын­дап отыр. Олай болса, осындай тарихи тұлғалардың өздеріне жеке тоқтап, олардың шығу тегіне, ата-бабаларына, жеке өміріне, хандықты құру ісіндегі іс-әрекеттеріне қатысты мәселелерге арнайы тоқтап өту арқылы олардың қазақ тарихындағы алатын орны мен атқарған рөліне назар аударалық.
Болат болса, Қойыршақтың ұлы – Барақ. Барақтың 1428 жылы қайтыс болғаны белгілі. ханнан тараған Керей мен Жәнібек секілді шөберелерді санағанымызда, Темір Мәліктің ұрпақтарынсыз олардың саны 20-ға жуықтаған. Олардың ішінде жасы жағынан ең үлкені Керейболған.«Неге тұңғыш хан Жәнібек емес, Керей болды» деген сұрақ төңірегінде жауап бере кетелік.
Моңғол жаулауы нәтижесінде хандық билік әкеден балаға қалдырылатын заңға айналды. XV ғасырда моңғолдар енгізген бұл жолды жергілікті халықтың әдет-ғұрпы ығыстырып шығарады. Қыпшақ дәуіріндегі хандық биліктің мұрагерлік жолы XV ғасыр ортасында қалпына келтіріле бастайды. Оған Керейдің хан сайланылуы дәлел. Әбілқайыр ханға дейін Дешті Қыпшақтың билеушісі Барақ хан болған еді. Моңғол дәстүрі бойын­ша келесі хан оның ұлы Жәнібек болуы тиіс. Жергілікті халық дәстүріне сай келесі билік Барақтың немере туысы Керейге тиді. Ал Керейден соң оның ұлына билік тимей, Жәнібек хан болды. Жәнібектен соң хан Бұрындық болды.
Міне, не себепті Керей хан болды деген сұрауға біздің жауабымыз осындай. Келесі мәселе қай жылдан бастап Керей хан болған деген сауал төңірегінде болмақшы.
Бұл сұрақ «Қазақ хандығы қашан құрылған» деген сауалмен тікелей байланыс­ты. Соңғы 4-5 жыл төңірегінде осы мәселе бойынша көптеген айтыс-тартыстар бол­ды, бірақ негізгі мәселе жайында бір тоқтамға келер пікір айтылмады. Мақала авторы да осыған байланысты өз ойларын білдірген болатын. Төменде біз ең соңғы деректерге сүйене отырып, Керей ханның қай жылдан бастап хандық құра бастағаны туралы тағы да пікірімізді айта кетелік.
Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарих-и Рашидиінде» «Қазақ хандарының билік ете бастағаны хижраның 870жылы» деп жазады.Керей хан 10 жылдай Шу бойында хандық құған (қараңыз: Елеуұлы М. Көрсетілген еңбек, Жәнібек ханның 1450 жылдардың соңына дейінгі өмірі белгісіз, ол жөнінде ешбір деректе айтылмайды. Солай десек те, ордаежендік әулеттің негізгі билік жүргізген аумағы Ертістен Ырғыз – Торғайға дейінгі, Сырдан Тобылға дейінгі аумақ болғандықтан, Барақ хан қаза тапқаннан кейін де әулет өкілдері осы өңірлерде өмір сүрген дейміз. Сырдың орта ағысы бойы Дешті Қыпшақ үшін де өте маңызды аймақ болғандықтан, екі аумақтың билеушілері ол өңірді өз қарамағында ұстауға күш салатыны белгілі. 1427 жылы Ұлығбек Барақ ханнан жеңіліп, Сығанақ өңірінен айырылып қалса да, Барақ хан қайтыс болғаннан кейін оның бұл өңірді қайтарып алатынын түсіну қиын емес. Тек 1446 жылы ғана күшейіп алған Әбілқайыр хан Сыр бойындағы қалалар мен өңірлерді Темір әулетінен қайта қайтарып алады. Осы жағдайларды ескере келе, 1428-1446 жылдар Орыс ханның немерелері Керей де, Жәнібек те өз ұлыстарымен Темір әулетіне жартылай тәуелді болған. Ал 1446 жылы Сыр бойында шайбан әулетінің билігінің орнауымен Жошыдан тарайтын екі әулет арасында бәсекелестік пайда болады. Бұл өз кезегінде дами келе ашық жаулыққа ұласады да, ордаежендік әулеттің сол тұстағы жетекшілері Керей мен Жәнібек өз қарамағындағы ру-тайпаларды бастап, Әбілқайыр ханның үстемдігінен дер
Бірінші, Қазақ хандарының шығу тегін Жошының кіші ұлы – Тұқай Темірден тарату ХVІ ғасырдың басындағы шайбанилық әулет өкілдерінің қазақ хандарының Шығыс Дешті Қыпшақтағы билігін әлсірету, жою үшін әдейі жасаған идеологиялық күресінің бір көрінісі деп білеміз де, Жошының үлкен ұлы Орда Ежен ұрпақтарының билігі ХІІІ ғасырдың 20-шы жылдарынан Орыс ханға дейін, одан кейінгі Барақ ханға дейін де үзілмеген. Көп ұзамай-ақ олар Шығыс Дешті Қыпшақ аумағына жаңа деңгейде қайта оралып, бұрынғы ордаежендік әулеттің билігін қайта қалпына келтіреді және жаңа – Қазақ хандары билігінің негізін қалайды.

Пайдаланған әдебиеттер:

 1. Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечание и указатели профессора А.А.Семенова. Изд-во АН Узб.ССР. Ташкент, 1956, 91б., Тарих-и Кипчаки. Мын История Казахстана (с древнейших времен до наших дней) В пяти томах. Том 2. А., Атамұра,1997, а жинақта: Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков (Извлечение из персидских и тюркских сочинений). Составители: С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, В.П. Юдин, Изд-во «Наука». А., 1969, 396-397 бб. Одан әрі – МИКХ.

 2. Шараф-наме-йи шахи. Мына кітапта: МИКХ., 257 б.

 3. Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века. А., «Наука», 1985, 91-93 б.б.

 4. Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. Ташкент, 1956, 81-82 б.б.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
КЕРЕЙ МЕН Ж?НІБЕК ??Р?АН ?АЗА? ХАНДЫ?Ы

Автор: Садуова Жанар Кабденовна

Дата: 22.04.2016

Номер свидетельства: 321518

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства