kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан – кеше, б?гін , ерте?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ?аза?стан – кеше, б?гін, ерте?.
Саба?ты? ма?саты:
О?ушы бойында ?аза?станны? ?ткені мен б?гінгі ?мірін салыстыра отырып, ?з елімізді? даму тарихы туралы танымдарын ?алыптастыру.Та?ырып бойынша с?йлесім ж?мыстарын ?йымдастыру.
Саба?ты? міндеті:
Білімділік: М?тіндермен ж?мыс жасау барысында лексикалы? ?орын байыту.Саба?ты? лексикалы? минимумын ?алыптастыру,оны с?йлесімде пайдалану?а ?йрету;
Т?рбиелік: ?аза?станны? болаша? дамуына ?зіндік ?лес ?осатын жеке т?л?а екендігін ??ындыру;
Дамытушылы?: С?йлеу м?дениетін дамыту.
?олданылатын ?діс-т?сілдер: коммуникативті, салыстырмалы,  СТО технологиясыны? элементтері, с?ра?-жауап.
К?рнекіліктер: видеосюжеттер,презентация, ойындар,мини-м?тін.
Саба?ты? ?ту барысы:
?йымдастыру б?лімі: С?лемдесу.

Негізгі б?лім:

Саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатымен таныстыру.
М??алім с?зі: «Отан» деген с?зді естігенде есі?ізге не т?седі. Ассоциация ту?ызу. Ал бізді? Отаным-сонау Каспийден Алтай?а дейін созылып жат?ан ?асиетті ?лке – ?аза?стан. ?аза?стан – т?уелсіз, азат ел. Сол т?уелсіздік жолында ?аза? бабам не к?рмеді десе?ізші?! Елімізді? басынан азап та, ашты? та, с?м со?ыс та ?тті. ?сіресе ХХ ?асыр ?аза? хал?ы ?шін ауыр, ?ай?ы?а толы кезе?дерімен есте ?алады. 1916 жыл?ы к?теріліс 1928-1932 жылдарда?ы ашты?, ?лы Отан со?ысы, 1986 жыл?ы жерді д?рсілкендірген желто?сан о?и?асы.
Б?ны? барлы?ы да ?аза? жеріне ауыр жара салды. ?анша ?иыншылы? келсе де біз оны еш?ашан ?мытпаймыз. Себебі б?л – тарих.
О?ушылар ?аза?станны? кешегі к?ніне, я?ни тарих?а шолу жасайды.
Енді,мына видеосюжетті тамашалайы?. (?аза?станны? тарихына шолу жасайтын видеоролик)
1.Жо??ар шап?ыншылы?ы
2.Ашаршылы?
3.Репрессия
4.?лы Отан со?ысы
5.Желто?сан о?и?асы
Бізді? елімізді? басынан ?андай ?иын-?ыстау кезе? ?тті? Желто?сан о?и?асына б?лек то?талайы?:1986 ж. Желто?сан о?и?асы Ке?ес империясыны? тоталитарлы? режиміне т???ыш рет ?арсылы? ретінде тарихта ?алды.?айрат, Л?ззат, Ербол, С?бира, Мырза??лдар- елді? на?ыз ерлеріні? ерлігін еш?ашанда ?мытпаймыз. Екі о?ушыны? жат?а ?ле? жолдарын арнауы.  

Топтастырайы?:
?аза?стан кеше
 

1465-1466 жж.

?аза? ханды?ы ??рылуы / М. Хайдар Дулати/

1511-1521 жж

?асым хан

1538-1580 жж

Ха?назар хан

1582-1598 жж

Т?уекел хан

1598-1628 жж

Есім хан

1629-1652 жж

Ж??гір хан

1680-1718 жж

Т?уке хан

1718-1748 жж

?білхайыр хан


Жо??ар шап?ыншылы?ы. Ашаршылы?

Репрессия ?ОС Желто?сан о?и?асы
1. ??с ?ясыз болмайды адам Отансыз болмайды. Ал мені? Отаным-сонау Каспийден Алтай?а дейін созылып жат?ан ?асиетті ?лке – ?аза?стан. ?аза?стан – т?уелсіз, азат ел. Сол т?уелсіздік жолында ?аза? бабам не к?рмеді десе?ізші?! Елімізді? басынан азап та, ашты? та, с?м со?ыс та ?тті. ?сіресе ХХ ?асыр ?аза? хал?ы ?шін ауыр, ?ай?ы?а толы кезе?дерімен есте ?алады. 1916 жыл?ы к?теріліс 1928-1932 жылдарда?ы ашты?, ?лы Отан со?ысы, 1986 жыл?ы жерді д?рсілкендірген желто?сан о?и?асы.

1?ай хан ?лген со? жо??ар шап?ын-?ы басталды?

Т?уке хан

         21723 ж жеті шекпемен кірген жо??ар билеушісі?

Цеван Рабдан

  3«А?табан ш?бырынды жылдары»?

1723-27 ж

            4 1725 жылы жо??арлар ?ай ?аланы басып алды?

Т?ркістан.

             5 Б?ланты ?зені?дегі шай?ас ?ай жылы болды? 

1726 жылы.

            6. 1731 жыл?ы а?пан айыны? 19 к?ні Кіші ж?зді Ресей ??рамына ?абылдау ж?ніндегі Жарлы?ына кім ?ол ?ой?ан?

    

  Анна Иоанновна.

           7. ?біл?айыр ханмен Кіші ж?зді? 29 старшындары Ресейді? ?ол астына кіруге ант ?ай жылы берді?

 10 ?азан 1731 жылы.

    

           8. Кіші ж?зді Ресейді? ?арама?ына алу ?шін келісс?з ж?ргізуге ?аза? даласына кім жіберілді?

 А. Тевкелев.

    

 

2.?аза?стан бізді? с?йікті-Отанымыз.К?рсе? к?з тоймас ас?ар шы?ды таулары,айдын шал?ар к?лдері,жайыла а??ан ?зендері,ормандары бар.
Осыны? б?рі Алтай менен Атырау,А?жайы? мен Алатуды? аясында ??лаш жайып,жайнай т?рленіп жасанып-жасарып жатыр.

1. ?аза?станда ашты? ?ай жылдары болды?
   1930-33ж.ж.

    2 1925-33 жылдары аралы?ында ?аза?станды кім бас?арды

     Ф.Голошекин

   3  Каза?станда «Кіші ?азан» т??керісін ?ткізу идеясын ?сын?ан кім?

    Ф.Голошекин

     4. «Кіші ?азан» ба?ытына ?арсы шы??андарды? бірі?
       С.С?дуа?асов

     5 Т?рксібте ?анша адам е?бек етті?

       100мы?

      6 Т?рксіб ??рылысы неше жыл?а жоспарланды?

           5

       7  1931-ЗЗ жылдары республиканы? 6,2млн. т?р?ынны? ?аншасы ?ырылды?

        2,1млн        

       8.1932 ж. шілдеде «Бесеуді? ашы? хаты» кімге жазылды?

 Ф.Голощекинге

3. «Отан отбасынан басталады»-деп хал?ымыз айт?андай,О?ан ке? ма?ыналы,?асиетті ??ым.?рбір адамны? отбасы,т?р?ан мекенні,?скен ортасы,айма?ы,мемлекеті-оны? жары? д?ниедегі жансаясы,?мір ?рісі,оттай жандыр?ан Отаны.

     1 Репрессия ?ай жылы болды?

1937-38 ж

    2 Сталиндік террор ?ай жылдары жаппай сипат алды?

    1937-38ж.ж.

      3. Сталиндік жаппай жазалау шараларыны? ??рбаны, ?аза?  тіл ?ылымыны? негізін салушы кім?

       М.Т?лепов

 

    4. Сталиндік жаппай жазалау шараларыны? ??рбаны, к?рнекті тілші ?алым, профессор : 

        А.Байт?рсынов

5. «Гулаг» азабынан ?ткен неше ?аза?станды?  атылды?

В) 101 мы?  

 

4.1941-1945 жылдары адамзат тарихында болма?ан алапат со?ыста, бірлік жолында жан ?и?ан ?аза? батырлары фашизмнен б?кіл адамзатты ?ор?ап, ерекше ерлік к?рсетті. 100-ге тарта ?аза? ?а?арманына Ке?ес Ода?ыны? Батыры деген абыройлы ата? берілді.
 

1. «Барбаросса» жоспары бойынша ?аза?стан Германияны? ?андай отар айма?ына кіруге тиіс болды?

        ?лкен Т?ркістан

2. «А?ам да, апам да жок, мені майдан?а жіберуді ?тінемін» деген с?здер кімдікі?

        М. М?метова

3. ?лы Отан со?ысына барлы?ы ?анша ?аза?станды? ?атысты?

    1,2 млн

4. ?лы Отан со?ысына ?рбір нешінші ?аза?станды? ?атысты?

   бесінші

5.20 ?асырда д?ние ж?зіндегі бір де бір ел ?аза? к?ргенді к?рген жо?. 1949-50 жылдары Семей полигонында сынал?ан 600-ден астам ядролы? жарылыстарды? кесірінен осы ??ірдегі 500 мы?нан астам адам уланды.
 

6.1986 жылды? желто?саны.
Атыраудан Алтай?а, Сарар?адан Алатау?а дейінгі байта? жерімізге желто?санны? ?анды ?ара дауылы ?дей т?сіп д?беле? жайылды. ?аза?ты? к?птеген азаматтарыны? мойындарына ?ыл шылбыр салынды. ?ділік ?шін бой к?терген жас бозда?тарды? ма?дайы тас?а со?ылды. Бастарына ?ара б?л т?йірілді.

 

?аза?стан б?гін.(Б?гінгі к?нні? тарихына шолу)
?азіргі кезде ?аза?стан ?андай? О?ушы жауабын ты?дау
Бізді? туып - ?скен жеріміз, еліміз – ?аза?стан. Еліміз м?най?а пайдалы ?азбалар?а ?те бай. ?азір ынтыма?ы жарас?ан к?птеген ?лтты? ?кілдері т?рады. Олар: орыс, татар, ?збек, неміс, т?рік т.б. к?п ?лттар т?рады. Ол б?гінде д?ние ж?зіні? к?птеген елдерімен досты? байланыс орнат?ан, б?кіл ?лем таны?ан елге айналды. Бізді? елімізді? президенті Н?рс?лтан Назарбаевты? бейбітшілікті ны?айту жолында к?п ж?мыстар ат?арып келеді. Еліміз ЕД, ТМД, Б?? ?йымдарына м?ше. ?азір еліміз алды??ы ?атарлы дамы?ан 50 елдер ?атарына ?осылу?а талпынып ж?мыстар ат?аруда. Мемлекетіміз заман талабына сай заманауи техникалар мен машиналар, ?нерк?сіптер ?арыштап дамып келеді. Мен осы т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? азаматы бол?аныма ма?танамын.
?азіргі та?да ?аза?стан ?ркениетті, дамы?ан елдер ?атарында енген мемлекет. Еліміз, т?уелсіз, дербес ел атанды. Ел ?з ?алауымен президентті сайлап Ата За?ымыз бен мемлекеттік р?міздерді ?абылдады?. Ана тіл-?аза? тілі мемлекеттік тіл болып жарияланды. ?аза?станны? астанасы – Астана ?аласы. Ол к?ннен к?нге жа?арып, жа?а белестерге к?терілуде. Осы мемлекетті одан да биіктен к?рсету ?рпа?ты?, ?аза? ?ландарыны? ?олында деп есептеймін. (?аза?станны? б?гінгі к?ні туралы слайдтар к?рсету).
“Елді? жастар?а жасауы”
Т?уелсіз елді? жастарына жасалып жат?ан шараларды топтастыру
Бала ???ы?ын ?ор?ау конвенция
?шт??ырлылы? – заман талабы
О?у кабинеттері жаса?талуда
Мектептер,балалба?шалар саны к?беюде
Интерактивтік ж?йе енгізілуде
Халы?аралы? “Болаша?” степендиясы та?айындалды
Жо?ар?ы о?у орындарын ашу
Жастар саясаты ?олдау алды
?аза?стан кеше,б?гін,ерте?.
• Ерте? (ерте?гі к?нге болжау жасау )О?ушылар ?з жобаларын жасап, ?ор?ап шы?ады.Мысалы:  «Болаша? мектеп ?андай болу керек» та?ырыбында жа?а мектеп жобасын жасап таныстырады.т.б
Болаша? бізді? к?зімізбен (ой тол?ау, сурет, ?ле?, шы?арма т.б.)

«Мен егеменді елді? болаша?ымын» та?ырыбына эссе жазу.

О?ушылар та?та алдына шы?ып ант етеді:
Біз т?уелсіз, б?секеге ?абілетті, бай, экономикасы дамы?ан, алды??ы ?атарлы елді? на?ыз патриоты болу?а ант етеміз!
?аза?стан облысы
А?тогай ауданы, А?тогай ауылыны?

К. Байсейітова атында?ы ЖББО мектеп
Тарих п?ніні? м??алімі.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан – кеше, б?гін , ерте? »

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан – кеше, бүгін , ертең.
Сабақтың мақсаты:
Оқушы бойында Қазақстанның өткені мен бүгінгі өмірін салыстыра отырып, өз еліміздің даму тарихы туралы танымдарын қалыптастыру.Тақырып бойынша сөйлесім жұмыстарын ұйымдастыру.
Сабақтың міндеті:
Білімділік: Мәтіндермен жұмыс жасау барысында лексикалық қорын байыту.Сабақтың лексикалық минимумын қалыптастыру,оны сөйлесімде пайдалануға үйрету;
Тәрбиелік: Қазақстанның болашақ дамуына өзіндік үлес қосатын жеке тұлға екендігін ұғындыру;
Дамытушылық: Сөйлеу мәдениетін дамыту.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: коммуникативті, салыстырмалы, СТО технологиясының элементтері, сұрақ-жауап.
Көрнекіліктер: видеосюжеттер,презентация, ойындар,мини-мәтін.
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру бөлімі: Сәлемдесу.

Негізгі бөлім:

Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру.
Мұғалім сөзі: «Отан» деген сөзді естігенде есіңізге не түседі. Ассоциация туғызу. Ал біздің Отаным-сонау Каспийден Алтайға дейін созылып жатқан қасиетті өлке – Қазақстан. Қазақстан – тәуелсіз, азат ел. Сол тәуелсіздік жолында қазақ бабам не көрмеді десеңізші?! Еліміздің басынан азап та, аштық та, сұм соғыс та өтті. Әсіресе ХХ ғасыр қазақ халқы үшін ауыр, қайғыға толы кезеңдерімен есте қалады. 1916 жылғы көтеріліс 1928-1932 жылдардағы аштық, Ұлы Отан соғысы, 1986 жылғы жерді дүрсілкендірген желтоқсан оқиғасы.
Бұның барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды. Қанша қиыншылық келсе де біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Себебі бұл – тарих.
Оқушылар Қазақстанның кешегі күніне, яғни тарихқа шолу жасайды.
Енді,мына видеосюжетті тамашалайық. (Қазақстанның тарихына шолу жасайтын видеоролик)
1.Жоңғар шапқыншылығы
2.Ашаршылық
3.Репрессия
4.Ұлы Отан соғысы
5.Желтоқсан оқиғасы
Біздің еліміздің басынан қандай қиын-қыстау кезең өтті? Желтоқсан оқиғасына бөлек тоқталайық:1986 ж. Желтоқсан оқиғасы Кеңес империясының тоталитарлық режиміне тұңғыш рет қарсылық ретінде тарихта қалды.Қайрат, Ләззат, Ербол, Сәбира, Мырзағұлдар- елдің нағыз ерлерінің ерлігін ешқашанда ұмытпаймыз. Екі оқушының жатқа өлең жолдарын арнауы.

Топтастырайық:
Қазақстан кеше

1465-1466 жж.

Қазақ хандығы құрылуы / М. Хайдар Дулати/

1511-1521 жж

Қасым хан

1538-1580 жж

Хақназар хан

1582-1598 жж

Тәуекел хан

1598-1628 жж

Есім хан

1629-1652 жж

Жәңгір хан

1680-1718 жж

Тәуке хан

1718-1748 жж

Әбілхайыр ханЖоңғар шапқыншылығы. Ашаршылық

Репрессия ҰОС Желтоқсан оқиғасы
1. Құс ұясыз болмайды адам Отансыз болмайды. Ал менің Отаным-сонау Каспийден Алтайға дейін созылып жатқан қасиетті өлке – Қазақстан. Қазақстан – тәуелсіз, азат ел. Сол тәуелсіздік жолында қазақ бабам не көрмеді десеңізші?! Еліміздің басынан азап та, аштық та, сұм соғыс та өтті. Әсіресе ХХ ғасыр қазақ халқы үшін ауыр, қайғыға толы кезеңдерімен есте қалады. 1916 жылғы көтеріліс 1928-1932 жылдардағы аштық, Ұлы Отан соғысы, 1986 жылғы жерді дүрсілкендірген желтоқсан оқиғасы.

1Қай хан өлген соң жоңғар шапқын-ғы басталды?

Тәуке хан

21723 ж жеті шекпемен кірген жоңғар билеушісі?

Цеван Рабдан

3«Ақтабан шұбырынды жылдары»?

1723-27 ж

4 1725 жылы жоңғарлар қай қаланы басып алды?

Түркістан.

5 Бұланты өзеніңдегі шайқас қай жылы болды?

1726 жылы.

6. 1731 жылғы ақпан айының 19 күні Кіші жүзді Ресей құрамына қабылдау жөніндегі Жарлығына кім қол қойған?

Анна Иоанновна.

7. Әбілқайыр ханмен Кіші жүздің 29 старшындары Ресейдің қол астына кіруге ант қай жылы берді?

10 қазан 1731 жылы.

8. Кіші жүзді Ресейдің қарамағына алу үшін келіссөз жүргізуге қазақ даласына кім жіберілді?

А. Тевкелев.


2.Қазақстан біздің сүйікті-Отанымыз.Көрсең көз тоймас асқар шыңды таулары,айдын шалқар көлдері,жайыла аққан өзендері,ормандары бар.
Осының бәрі Алтай менен Атырау,Ақжайық мен Алатудың аясында құлаш жайып,жайнай түрленіп жасанып-жасарып жатыр.

1. Қазақстанда аштық қай жылдары болды?
1930-33ж.ж.

2 1925-33 жылдары аралығында Қазақстанды кім басқарды

Ф.Голошекин

3 Казақстанда «Кіші Қазан» төңкерісін өткізу идеясын ұсынған кім?

Ф.Голошекин

4. «Кіші Қазан» бағытына қарсы шыққандардың бірі?
С.Сәдуақасов

5 Түрксібте қанша адам еңбек етті?

100мың

6 Түрксіб құрылысы неше жылға жоспарланды?

5

7 1931-ЗЗ жылдары республиканың 6,2млн. тұрғынның қаншасы қырылды?

2,1млн

8.1932 ж. шілдеде «Бесеудің ашық хаты» кімге жазылды?

Ф.Голощекинге


3. «Отан отбасынан басталады»-деп халқымыз айтқандай,Оған кең мағыналы,қасиетті ұғым.Әрбір адамның отбасы,тұрған мекенні,өскен ортасы,аймағы,мемлекеті-оның жарық дүниедегі жансаясы,өмір өрісі,оттай жандырған Отаны.

1 Репрессия қай жылы болды?


1937-38 ж

2 Сталиндік террор қай жылдары жаппай сипат алды?

1937-38ж.ж.

3. Сталиндік жаппай жазалау шараларының құрбаны, қазақ тіл ғылымының негізін салушы кім?

М.Төлепов


4. Сталиндік жаппай жазалау шараларының құрбаны, көрнекті тілші ғалым, профессор :

А.Байтұрсынов

5. «Гулаг» азабынан өткен неше қазақстандық атылды?


В) 101 мың


4.1941-1945 жылдары адамзат тарихында болмаған алапат соғыста, бірлік жолында жан қиған қазақ батырлары фашизмнен бүкіл адамзатты қорғап, ерекше ерлік көрсетті. 100-ге тарта қазақ қаһарманына Кеңес Одағының Батыры деген абыройлы атақ берілді.

1. «Барбаросса» жоспары бойынша Қазақстан Германияның қандай отар аймағына кіруге тиіс болды?

Үлкен Түркістан

2. «Ағам да, апам да жок, мені майданға жіберуді өтінемін» деген сөздер кімдікі?

М. Мәметова

3. Ұлы Отан соғысына барлығы қанша қазақстандық қатысты?

1,2 млн

4. Ұлы Отан соғысына әрбір нешінші қазақстандық қатысты?

бесінші


5.20 ғасырда дүние жүзіндегі бір де бір ел қазақ көргенді көрген жоқ. 1949-50 жылдары Семей полигонында сыналған 600-ден астам ядролық жарылыстардың кесірінен осы өңірдегі 500 мыңнан астам адам уланды.

6.1986 жылдың желтоқсаны.
Атыраудан Алтайға, Сарарқадан Алатауға дейінгі байтақ жерімізге желтоқсанның қанды қара дауылы үдей түсіп дүбелең жайылды. Қазақтың көптеген азаматтарының мойындарына қыл шылбыр салынды. Әділік үшін бой көтерген жас боздақтардың маңдайы тасқа соғылды. Бастарына қара бұл түйірілді.Қазақстан бүгін.(Бүгінгі күннің тарихына шолу)
Қазіргі кезде Қазақстан қандай? Оқушы жауабын тыңдау
Біздің туып - өскен жеріміз, еліміз – Қазақстан. Еліміз мұнайға пайдалы қазбаларға өте бай. Қазір ынтымағы жарасқан көптеген ұлттың өкілдері тұрады. Олар: орыс, татар, өзбек, неміс, түрік т.б. көп ұлттар тұрады. Ол бүгінде дүние жүзінің көптеген елдерімен достық байланыс орнатқан, бүкіл әлем таныған елге айналды. Біздің еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілікті нығайту жолында көп жұмыстар атқарып келеді. Еліміз ЕД, ТМД, БҰҰ ұйымдарына мүше. Қазір еліміз алдыңғы қатарлы дамыған 50 елдер қатарына қосылуға талпынып жұмыстар атқаруда. Мемлекетіміз заман талабына сай заманауи техникалар мен машиналар, өнеркәсіптер қарыштап дамып келеді. Мен осы тәуелсіз Қазақстан Республикасының азаматы болғаныма мақтанамын.
Қазіргі таңда Қазақстан өркениетті, дамыған елдер қатарында енген мемлекет. Еліміз, тәуелсіз, дербес ел атанды. Ел өз қалауымен президентті сайлап Ата Заңымыз бен мемлекеттік рәміздерді қабылдадық. Ана тіл-қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жарияланды. Қазақстанның астанасы – Астана қаласы. Ол күннен күнге жаңарып, жаңа белестерге көтерілуде. Осы мемлекетті одан да биіктен көрсету ұрпақтың, қазақ ұландарының қолында деп есептеймін. (Қазақстанның бүгінгі күні туралы слайдтар көрсету).
“Елдің жастарға жасауы”
Тәуелсіз елдің жастарына жасалып жатқан шараларды топтастыру
Бала құқығын қорғау конвенция
Үштұғырлылық – заман талабы
Оқу кабинеттері жасақталуда
Мектептер,балалбақшалар саны көбеюде
Интерактивтік жүйе енгізілуде
Халықаралық “Болашақ” степендиясы тағайындалды
Жоғарғы оқу орындарын ашу
Жастар саясаты қолдау алды
Қазақстан кеше,бүгін,ертең ...
• Ертең (ертеңгі күнге болжау жасау )Оқушылар өз жобаларын жасап, қорғап шығады.Мысалы: «Болашақ мектеп қандай болу керек» тақырыбында жаңа мектеп жобасын жасап таныстырады.т.б
Болашақ біздің көзімізбен (ой толғау, сурет, өлең, шығарма т.б.)

«Мен егеменді елдің болашағымын» тақырыбына эссе жазу.

Оқушылар тақта алдына шығып ант етеді:
Біз тәуелсіз, бәсекеге қабілетті, бай, экономикасы дамыған, алдыңғы қатарлы елдің нағыз патриоты болуға ант етеміз!
Қазақстан облысы
Ақтогай ауданы, Ақтогай ауылының

К. Байсейітова атындағы ЖББО мектеп
Тарих пәнінің мұғалімі.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза?стан – кеше, б?гін , ерте?

Автор: Шакирбаева Назым Тасболатовна

Дата: 28.03.2015

Номер свидетельства: 192717

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства