kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншыларына ?арсы азатты? к?ресі

Нажмите, чтобы узнать подробности

              ?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншыларына

                                ?арсы азатты? к?ресі

  Саба?ты? ма?саты:

  а).?аза? хал?ыны? к?ш-жігерін ж?мылдыруы;

  Б?ланты мен А?ыра?ай шай?астарында же?іске ?ол жеткізу; Отан со?ысыны? тарихи ма?ызын т?сіндіру.

  ?).Патриотты?,адамгершілік т?рбиесін беру.

  б).?осымша материалдармен ж?не ?здігінен ж?мыс істеу да?дыларын дамыту,тарихи о?и?аларды ба?алай білуге,о?улы? м?тінін,картада?ы м?ліметтерді тал?ылау?а баулу.

  Саба?ты? т?рі: Жа?а та?ырыппен таныстыру ж?не кіріктірілген саба?.

  ?діс-т?сілдері: С?ра?-жауап.Проблемаларды тауып,оны? шешілуін зертеу.

Сахналы? к?рініс.Анаграмма шешу т.б.

  Саба?ты? к?рнекілігі: Карта,к?рнекілік «А?табан ш?бырыды»,

Анаграмма «Елім-ай»,батырларды?,?ш биді? суретері.

  Саба?ты? барысы:

  1.Психологиялы? дайынды?. ?ымдастыру кезе?і,саба?ты? ма?сатын хабарлау.

  2.?й тапсырмасы бойынша ж?мыс. ?й тапсырмасын с?рап,о?ушылырды ба?алау.  Жо??ар шап?ыншылы?ы.

  1.Жо??ар мемлекетіні? ?скери к?ш-куатыны? ны?аюы.

  (Рухани бірлігін кімдер ?амтамасыз етті?

  Зе?бірек ??юды кім ?йретті??ол?а т?скен Швед т?т?ыны Иоган Густав Ринат)

  2.Жо??ар мемлекетіні? бас?ыншылы? со?ысыны? себептері.

 .Жо??ар мемлекетіні? бас?ыншылы? со?ысыны? себептері.

 3.«А?табан ш?бырынды,Алак?л с?лама» к?рнекілік бойынша ж?мыс.

  ?ожаберген жыраудыі термесі.

  «Елім-ай» ?нін бір окушы?а орындату.

  4.?аза?тарды? же?ілу себептері: 1.2.3.4.5.6

  5.Жо??ар агрессиясыны? салдары.Осы о?и?аны? зерттелуі.

  ?й тапсырмасын бекіту,жа?а саба?ты байланастыру.

  Ш.??дайберді?лыны? келтірген деректері.

  И.И.Крафт «Далалы? айма?тарда?ы  кыр?ыздар(?аза?тар) туралы за?дар» жина?ынан ?зінді.

  ?й тапсырмасын м??алімні? ?орытындылып,о?ушыларды? ба?алануы.

  3.Жа?а саба?.

  ?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншыларына ?арсы азатты? куресі.

  М?тін бойынша ж?мыс.

  Негізгі мазм?ны(жалпы шолу).

  М?ліметтерді талдау.

  Хронологиялы? ж?мыс.

  Та?та?а жылдарды жазып о?ушылардан сол жылдарда ?андай о?и?а бол?анын с?рау.

  1723 ж.

  1724 ж.

  1725 ж.

  1726 ж.

  1728 ж.

  1730 ж.

  М?тінмен ж?мыс.

  -Біріккен к?штерді? ал?аш?ы же?істері.

  -?аза? халы? жаса?тарымен ірі ?олбасшыларыны? шы?уы.

  -?біл?айыр-бас сардарбек.

  -Болат ханы? кайтыс болуы,алауызды?тан ?айтадан басталуы.

  Проблемалар:

  -Ру тайпалы? аразды?,феодалды? жанжалдар,?ш ж?здегі саяси т?ра?сызды?.

  -Жон?ар ?скеріні? саны мен ?арулану жа?ынын басымды?ы.

                               Саба? барысында ?ш биге с?з беру.

                                            Сахналы? к?рініс.

                                ?аз дауысты ?азыбек бабамыз:

  -Біз ?аза? деген – мал ба??ан елміз,біра? ешкімге со?ты?пай жай жат?ан елміз.Елімізден ??т-береке ?ашпасын деп,жерімізді? шетін жау баспасын деп,найза?а ?кі та??ан елміз.Ешбір д?шпан басынба?ан елміз,басымыздан с?з асырма?ан елміз.Досты?ымызды са?тай білген елміз,ас?а?та?ан хан болса,ордасын таптай білген елміз.Атадан ?л туса,??л боламын деп тумайды,анадан ?ыз туса,к?? боламын деп тумайды! ?л мен ?ызды ?аматып отыра алмайтын елміз.Сен ?алма? болса?,біз – ?аза?,?арпыс?алы келгенбіз,сен темір болса?,біз – к?мір,еріткелі келгенбіз.?аза? ?алма? баласын теліткелі келгенбіз.Танымайтын жат елге таныс?алы келгенбіз,танысу?а к?нбесе?,шабыс?алы келгенбіз.Жа?а ?йреткен жас т?лпар жарыс?алы келгенбіз.Берсе? ж?н деп бітімінді айт,не т?рысатын жері?ді айт!

  Т?ле биді? Болат хан?а айт?аны:

  -Уау,Болат та?сыр! Тыным тап?ан ел к?рмей,шы?ын тап?ан ел к?ріп,?абыр?ам ?айысып барады.Б?ла? кердей б?лы?сы?ан елі?ні? б?гінгі  шерін тындар ??ла? бар ма? Ша?ыра?ы? к?йреп,а?ырауы? жиілеп бара жат?ан мына кунде елі?нін бірлігін шы?дар шыра? бар ма? Та?сыр,бат?ан к?нге,ту?ан ай?а бата ?ып ?ткен хал?ы? бауырын жаралап,жанын ?аралап алды?а тізіліп келіп отыр.Тынышын ал?ан ойраттан намысын ?айтарар к?нді к?теді.Тынышын ?зген жандан туысын,танысын ?айтарар шы?ты к?теді.Зар тілегіміз – бірлік.Со?ан ??лай ?ыса?,бейіл болса? жа?ыным,барым,бауырым деп ??лшын?ан ы?ыласы?ды т?гел бер.Орта?а ?лкен сыба?а т?сіп отыр.Б?ліп алып,таласып,ж?лмалап ?кетпе.Ж?мыла кірісіп,ке?есіп шешіп,шын иесіне ??с ?ылып ?ондыр.Ыр?асып кіріспейік,жай?асып келісейік.Ол – бас сардарды та?айындау. ?ш ж?зді? ?олын бас?арар бір білекті бетке ?стау,?ауым боп ?ау?ылдасып,іріленіп,шо?ты? к?теру.Келелі тобы?а ке?есімді салдым,кірісі?дер де келісі?дер,а?айын!  

  ?йтеке биді? с?зі: Елді? ба?ын ашпаса,ер м?рат?а жетер ме!

  Еріні? са?ын сындырса,ел м?рат?а жетер ме? Ел тілдегі – ері,ер тілегі еді болса,білген ?ауымны? басынан ба?ы кетер ме?  Есті ерінді ез т?тса?,?зінді – ?зі? ?орлайсын,есері?ді ер т?тса?,іргемізден жау кетпей,т?рі?ізден дау кетпей,сой?аннан сой?ан жолы?ып,сорларсы? да зарларсы?.Ел м?раты – к?решек,ер м?раты – келешек.К?решегін к?йттеген – т?бі коймас с?рінбей,келешегін к?йттеген – т?бі ?оймас с?йінбей.

  Жетелі ер адаспас,бабадан кал?ан с?з бар ?ой.Жетелі ел адаспас,ба?зыдан ?ал?ан із бар ?ой.

                                        Жа?а с?здерді д?птерге жазу.

  Аманат;

  ?ара?алпа?тар;

  Сардарбек;

                                                     Зерттеу.

  ??жаттармен ж?мыс.

  4.Бекіту.

  - ?андай киноларды білесі?дер? («Жаушылар асы?ады», «Батыр Баян», «К?шпенділер»).

  - ?андай шы?ырмаларды о?ыдындар?

  (?.Кекілбаев «?ркер», Х.Есенжанов «Жаушы», М.Ма?атаев «Райымбек,Райымбек», «?аракерей ?абанбай») т.б. кітаптар.

  ?йден осы шы?армаларды ?осымша окуды тапсыру.

 5.Анаграмма «Елім-ай».

  6.?орытындылау.

  Батырлы?,ерлік туралы ма?ал-м?телдермен ?орытындылау.

  Мысалы, «Ж?зге б?лінгенні? ж?зі к?йсін» т.б.

  О?ушылардан  с?рау.

  О?ушыларды ба?алау.

  Жа?а саба?та таныс?ан е? ма?ызды с?здерді айтуды тапсыру.

  Мысалы, «А?табан ш?бырынды». «А?ыра?ай шай?асы». ?аза? батырлы?ыны? алтын ?асыры. Отан со?ысы.

  Д?птерге т?сіру.

  М??алім с?зімен ?орытындылау.

  7. ?йге тапсырма: 4.?деби шы?армаларды о?у.

Просмотр содержимого документа
«?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншыларына ?арсы азатты? к?ресі »

Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына

қарсы азаттық күресіСабақтың мақсаты:

а).Қазақ халқының күш-жігерін жұмылдыруы;

Бұланты мен Аңырақай шайқастарында жеңіске қол жеткізу; Отан соғысының тарихи маңызын түсіндіру.

ә).Патриоттық,адамгершілік тәрбиесін беру.

б).Қосымша материалдармен және өздігінен жұмыс істеу дағдыларын дамыту,тарихи оқиғаларды бағалай білуге,оқулық мәтінін,картадағы мәліметтерді талқылауға баулу.Сабақтың түрі: Жаңа тақырыппен таныстыру және кіріктірілген сабақ.Әдіс-тәсілдері: Сұрақ-жауап.Проблемаларды тауып,оның шешілуін зертеу.

Сахналық көрініс.Анаграмма шешу т.б.Сабақтың көрнекілігі: Карта,көрнекілік «Ақтабан шұбырыды»,

Анаграмма «Елім-ай»,батырлардың,үш бидің суретері.Сабақтың барысы:

1.Психологиялық дайындық. Ұымдастыру кезеңі,сабақтың мақсатын хабарлау.2.Үй тапсырмасы бойынша жұмыс. Үй тапсырмасын сұрап,оқушылырды бағалау. Жоңғар шапқыншылығы.

1.Жоңғар мемлекетінің әскери күш-куатының нығаюы.

(Рухани бірлігін кімдер қамтамасыз етті?

Зеңбірек құюды кім үйретті?Қолға түскен Швед тұтқыны Иоган Густав Ринат)

2.Жоңғар мемлекетінің басқыншылық соғысының себептері.

.Жоңғар мемлекетінің басқыншылық соғысының себептері.

3.«Ақтабан шұбырынды,Алакөл сұлама» көрнекілік бойынша жұмыс.

Қожаберген жыраудыі термесі.

«Елім-ай» әнін бір окушыға орындату.

4.Қазақтардың жеңілу себептері: 1...2...3...4...5...6

5.Жоңғар агрессиясының салдары.Осы оқиғаның зерттелуі.Үй тапсырмасын бекіту,жаңа сабақты байланастыру.

Ш.Құдайбердіұлының келтірген деректері.

И.И.Крафт «Далалық аймақтардағы кырғыздар(қазақтар) туралы заңдар» жинағынан үзінді.

Үй тапсырмасын мұғалімнің қорытындылып,оқушылардың бағалануы.3.Жаңа сабақ.

Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық куресі.

Мәтін бойынша жұмыс.

Негізгі мазмұны(жалпы шолу).

Мәліметтерді талдау.Хронологиялық жұмыс.

Тақтаға жылдарды жазып оқушылардан сол жылдарда қандай оқиға болғанын сұрау.

1723 ж.

1724 ж.

1725 ж.

1726 ж.

1728 ж.

1730 ж.

Мәтінмен жұмыс.

-Біріккен күштердің алғашқы жеңістері.

-Қазақ халық жасаұтарымен ірі қолбасшыларының шығуы.

-Әбілқайыр-бас сардарбек.

-Болат ханың кайтыс болуы,алауыздықтан қайтадан басталуы.

Проблемалар:

-Ру тайпалық араздық,феодалдық жанжалдар,үш жүздегі саяси тұрақсыздық.

-Жонғар әскерінің саны мен қарулану жағынын басымдығы.Сабақ барысында үш биге сөз беру.

Сахналық көрініс.

Қаз дауысты Қазыбек бабамыз:

-Біз қазақ деген – мал баққан елміз,бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.Елімізден құт-береке қашпасын деп,жеріміздің шетін жау баспасын деп,найзаға үкі таққан елміз.Ешбір дұшпан басынбаған елміз,басымыздан сөз асырмаған елміз.Достығымызды сақтай білген елміз,асқақтаған хан болса,ордасын таптай білген елміз.Атадан ұл туса,құл боламын деп тумайды,анадан қыз туса,күң боламын деп тумайды! Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз.Сен қалмақ болсаң,біз – қазақ,қарпысқалы келгенбіз,сен темір болсаң,біз – көмір,еріткелі келгенбіз.Қазақ қалмақ баласын теліткелі келгенбіз.Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз,танысуға көнбесең,шабысқалы келгенбіз.Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз.Берсең жөн деп бітімінді айт,не тұрысатын жеріңді айт!

Төле бидің Болат ханға айтқаны:

-Уау,Болат тақсыр! Тыным тапқан ел көрмей,шығын тапқан ел көріп,қабырғам қайысып барады.Бұлаң кердей бұлықсыған еліңнің бүгінгі шерін тындар құлақ бар ма? Шаңырағың күйреп,аңырауың жиілеп бара жатқан мына кунде еліңнін бірлігін шыңдар шырақ бар ма? Тақсыр,батқан күнге,туған айға бата ғып өткен халқың бауырын жаралап,жанын қаралап алдыңа тізіліп келіп отыр.Тынышын алған ойраттан намысын қайтарар күнді күтеді.Тынышын үзген жандан туысын,танысын қайтарар шықты күтеді.Зар тілегіміз – бірлік.Соған құлай ұысаң,бейіл болсаң жақыным,барым,бауырым деп құлшынған ықыласыңды түгел бер.Ортаға үлкен сыбаға түсіп отыр.Бөліп алып,таласып,жұлмалап әкетпе.Жұмыла кірісіп,кеңесіп шешіп,шын иесіне құс қылып қондыр.Ырғасып кіріспейік,жайғасып келісейік.Ол – бас сардарды тағайындау. Үш жүздің қолын басқарар бір білекті бетке ұстау,қауым боп қауқылдасып,іріленіп,шоқтық көтеру.Келелі тобыңа кеңесімді салдым,кірісіңдер де келісіңдер,ағайын!

Әйтеке бидің сөзі: Елдің бағын ашпаса,ер мұратқа жетер ме!

Ерінің сағын сындырса,ел мұратқа жетер ме? Ел тілдегі – ері,ер тілегі еді болса,білген қауымның басынан бағы кетер ме? Есті ерінді ез тұтсаң,өзінді – өзің қорлайсын,есеріңді ер тұтсаң,іргемізден жау кетпей,төріңізден дау кетпей,сойқаннан сойқан жолығып,сорларсың да зарларсың.Ел мұраты – көрешек,ер мұраты – келешек.Көрешегін күйттеген – түбі коймас сүрінбей,келешегін күйттеген – түбі қоймас сүйінбей.

Жетелі ер адаспас,бабадан калған сөз бар ғой.Жетелі ел адаспас,бағзыдан қалған із бар ғой.Жаңа сөздерді дәптерге жазу.

Аманат;

Қарақалпақтар;

Сардарбек;Зерттеу.

Құжаттармен жұмыс.

4.Бекіту.

- Қандай киноларды білесіңдер? («Жаушылар асығады», «Батыр Баян», «Көшпенділер»).

- Қандай шығырмаларды оқыдындар?

(Ә.Кекілбаев «Үркер», Х.Есенжанов «Жаушы», М.Мақатаев «Райымбек,Райымбек», «Қаракерей Қабанбай») т.б. кітаптар.

Үйден осы шығармаларды қосымша окуды тапсыру.

5.Анаграмма «Елім-ай».

6.Қорытындылау.

Батырлық,ерлік туралы мақал-мәтелдермен қорытындылау.

Мысалы, «Жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін» т.б.

Оқушылардан сұрау.

Оқушыларды бағалау.

Жаңа сабақта танысқан ең маңызды сөздерді айтуды тапсыру.

Мысалы, «Ақтабан шұбырынды». «Аңырақай шайқасы». Қазақ батырлығының алтын ғасыры. Отан соғысы.

Дәптерге түсіру.

Мұғалім сөзімен қорытындылау.

7. Үйге тапсырма: 4.Әдеби шығармаларды оқу.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншыларына ?арсы азатты? к?ресі

Автор: М?т?н Ербол

Дата: 25.02.2015

Номер свидетельства: 178629

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства