kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?аза? еліні? м?дениеті» 9 сыныптар?а арнал?ан факультативтік к?нтізбелік жоспар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырып атауы

Та?ырып атауы

Мазм?ны

Са? сан

?тілетін к?ні

Лекция

1

Д?уір /?асыр/ кезе?деріне шолу

Палеолит /тас д?уірі/

Мезолит /орта тас/

Неолит /жа?а тас/

Энеолит /мыс-тас/

Ертедегі т?ра?тар.

Адамдарды? к?сібі.

Рулы? ??рылыс.

Ботай м?дениеті.

2

2

?ола-темір д?уіріндегі ?аза?стан ??ірі

Андронов м?дениеті

Тасмола м?дениеті

Д?ндібай-Бе?азы м?дениеті.

Б.з.б.ІІ-ші мы?жылды? кезінде ?ола ?орыту.

Металлургия орталы?ы.

Андрон,Петров,Алак?л,

Федоров м?дениеттері.

Мал,егін шаруашылы?ы.

Обалар мен жерлеу д?ст?рі.

Д?ндібай-Бе?азы.

3

3

?аза?стан аума?ында?ы тайпалы? ода?тар

Са? ?о?амы.

Шаруашылы?ы.

Са?тар:

?леуметтік ?йымдар.

Тарихи зерттеулер

?йсіндер:

территориясы ж/е этникалы? тарихы.

?леуметтік-саяси ?йымдар.

К?рші елдермен ?атынасы.

?а?лылар:

Этникалы? ??рамы.

Шаруашылы?ы.

?леуметтік-саяси ?йымдар.

Сыр бойы археология ескерткіштері.

??ндар:

Этникалы? ??рамы.

Мал мен егін шаруасы.

?алалар. ?скери ісі.

Сармат,Савромат:

Хал?ы. Шаруашылы?ы.

К?рші елдермен ?атынасы.

Археология.ескерткіштер.

3

Солт?стік ?аза?стан Ескерткіштер

О?т?стік ?аза?стан

Ескерткіштер

Шы?ыс ?аза?стан

Ескерткіштер

Батыс ?аза?стан Ескерткіштер

Орталы? ?аза?стан. Ескерткіштер

4

Тайпалы? ода?тарды? м?дени дамуы

?йсін. Бас?ару ж?йесі. Шаруашылы?ы

Хал?ты? салт-д?ст?рлеріне

этнографиялы? деректер.

Тесттер ж?йесі

3

?а?лы. Бас?ару ж?йесі.

Шаруашылы?ы

??ндар тарихы. Шаруашылы?ы, т?рмысы

Сармат ж/е Савромат.

Шаруашылы?ы,т?рмысы

5

Діни наным-сенімдер

?аза?станда тарал?ан діндер

Зорастризм.

Манехей

Христиан

Будда

Ислам

Тайпалы? д?уір кезіндегі наным-сенімдер. От?а табыну. К?к т??ірге ??лшылы? ету. Тас?а,жерге,су?а жалбарыну

?май ана.

2

6

Орта?асырлы?

білім мен ?ылым

?лы ??лама о?ымысты ?алымдар.Е?бектері мен шы?армалары.

?бу Наср ?л-Фараби,Ахмет Иг?неки,Баласа??ни, ?л Масуди,?.А.Иасауи,М.?аш?ари, ?.Жалайри,?біл?азы

4

7

Т?ркі хал?ыны? ?алыптасу кезе?індегі м?дениет

?ала мен дала м?дениеті.

 Ислам дініне к?шу ?дірісі.

Батыс Т?рік,Т?ркеш,

?арл??,?араханид,?има? мемлекеттері.

Тайпалар арасында?ы ?арым-?атынас.

2

8

Орта?асырлы? мемлекеттерді? ?леуметтік-экономикалы? дамуы процесі

XII-XIV?асырларда?ы ?алаларды? экономикалы? дамуы.

Т?рлі-т?сті бояуларды ?мірге ?келу.

Керамикалы? ыдыс ??мыраларды шы?ару.

?лы Жібек жолыны? шы?уы Отырар,Сы?ана?,Сауран,?има?,?зкент,Баршыкент,Тараз,Сарайшы?,Соза?,Мерке,??лан,Испиджаб,Кедер,Жікіл,Янгикент,Баласа??н,Атлах,Аркук,Аспара,?аялы?,?арна?,??яш,СуябТалхир,Т?ркістан,Шаб?ар,Якалыг т.б. архтитектуралы? с?улет ?нері,Керамикалы?

 шыныларды? ?олдану т?сілі.

4

9

?аза? хал?ыны? материалды? м?дениеті

Киіз ?йдін ??рылысы.

Шаруашылы? ??рал-саймандар.

Киіз ?йді? б?лшектері. Ішкі ж?не сырт?ы жамыл?ылар.

К?рек,тырнауыш,аша,арба.шал?ы,ора?,балта,бал?а,тескіш,диірмен. Ат-арба ?бзелдері т.б.

2

10

?аза? хал?ыны? музыка ?нері

?аза? хал?ыны? а?ын-жыраулары,?ншілері мен к?йшілері

Шер?азы,Б?хар жырау, Мар?ас?а,А??ожа би, Майлы?ожа би, Тентек т?ре,??рман?азы,С?йінбай,Т?тімбет,Ы?ылас.Д?улеткерей,Жаяу М?са,А?ан сері,?сет Найманбай?лы, Махамбет,Ш?к?рім ??дайберген?лы, т.б.

3

11

Егеменді ?аза?стан-?азіргі кезе?де

?арышты игеру.

Техникалы? инновация

Бай?о?ыр айла?ы. Казсат спутнигі. Теле-радио хабарлар. Тіл саясаты.

«?аза?стан-2050» ба?дарлама ж?йесі.

3

12

Хронология

Тесттік тапсырмалар

Тапсырмалар

2

?ткенді ?айталау

Терминологиялы? с?здіктер

1

Просмотр содержимого документа
««?аза? еліні? м?дениеті» 9 сыныптар?а арнал?ан факультативтік к?нтізбелік жоспар»

9 «А». «Қазақ елінің мәдениеті» факультативіне арналған күнтізбелік жоспар

Аптасына-1 сағат. Жылына-34 сағат.


Тақырып атауы

Тақырып атауы


Мазмұны

Сағ сан

Өтілетін күні

Лекция

1

Дәуір /ғасыр/ кезеңдеріне шолу

Палеолит /тас дәуірі/

Мезолит /орта тас/

Неолит /жаңа тас/

Энеолит /мыс-тас/

Ертедегі тұрақтар.

Адамдардың кәсібі.

Рулық құрылыс.

Ботай мәдениеті.

22

Қола-темір дәуіріндегі Қазақстан өңірі

Андронов мәдениеті

Тасмола мәдениеті

Дәндібай-Беғазы мәдениеті.

Б.з.б.ІІ-ші мыңжылдық кезінде қола қорыту.

Металлургия орталығы.

Андрон,Петров,Алакөл,

Федоров мәдениеттері.

Мал,егін шаруашылығы.

Обалар мен жерлеу дәстүрі.

Дәндібай-Беғазы.

3
3

Қазақстан аумағындағы тайпалық одақтар

Сақ қоғамы.

Шаруашылығы.

Сақтар:

Әлеуметтік ұйымдар.

Тарихи зерттеулер

Үйсіндер:

территориясы ж/е этникалық тарихы.

Әлеуметтік-саяси ұйымдар.

Көрші елдермен қатынасы.

Қаңлылар:

Этникалық құрамы.

Шаруашылығы.

Әлеуметтік-саяси ұйымдар.

Сыр бойы археология ескерткіштері.

Ғұндар:

Этникалық құрамы.

Мал мен егін шаруасы.

Қалалар. Әскери ісі.

Сармат,Савромат:

Халқы. Шаруашылығы.

Көрші елдермен қатынасы.

Археология.ескерткіштер.

3


Солтүстік Қазақстан Ескерткіштер


Оңтүстік Қазақстан

Ескерткіштер


Шығыс Қазақстан

Ескерткіштер


Батыс Қазақстан Ескерткіштер


Орталық Қазақстан. Ескерткіштер4


Тайпалық одақтардың мәдени дамуы


Үйсін. Басқару жүйесі. Шаруашылығы

Халқтың салт-дәстүрлеріне

этнографиялық деректер.

Тесттер жүйесі

3


Қаңлы. Басқару жүйесі.

Шаруашылығы

Ғұндар тарихы. Шаруашылығы, тұрмысы

Сармат ж/е Савромат.

Шаруашылығы,тұрмысы

5

Діни наным-сенімдер

Қазақстанда таралған діндер

Зорастризм.

Манехей

Христиан

Будда

Ислам

Тайпалық дәуір кезіндегі наным-сенімдер. Отқа табыну. Көк тәңірге құлшылық ету. Тасқа,жерге,суға жалбарыну

Ұмай ана.


26

Ортағасырлық

білім мен ғылым

Ұлы ғұлама оқымысты ғалымдар.Еңбектері мен шығармалары.Әбу Наср әл-Фараби,Ахмет Игүнеки,Баласағұни, Әл Масуди,Қ.А.Иасауи,М.Қашғари, Қ.Жалайри,Әбілғазы


47

Түркі халқының қалыптасу кезеңіндегі мәдениет


Қала мен дала мәдениеті.

Ислам дініне көшу үдірісі.

Батыс Түрік,Түркеш,

Қарлұқ,Қараханид,Қимақ мемлекеттері.

Тайпалар арасындағы қарым-қатынас.

28

Ортағасырлық мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуы процесі

XII-XIVғасырлардағы қалалардың экономикалық дамуы.

Түрлі-түсті бояуларды өмірге әкелу.

Керамикалық ыдыс құмыраларды шығару.


Ұлы Жібек жолының шығуы Отырар,Сығанақ,Сауран,Қимақ,Өзкент,Баршыкент,Тараз,Сарайшық,Созақ,Мерке,Құлан,Испиджаб,Кедер,Жікіл,Янгикент,Баласағұн,Атлах,Аркук,Аспара,Қаялық,Қарнақ,Құяш,СуябТалхир,Түркістан,Шабғар,Якалыг т.б. архтитектуралық сәулет өнері,Керамикалық

шынылардың қолдану тәсілі.

49

Қазақ халқының материалдық мәдениеті

Киіз үйдін құрылысы.

Шаруашылық құрал-саймандар.

Киіз үйдің бөлшектері. Ішкі және сыртқы жамылғылар.

Күрек,тырнауыш,аша,арба.шалғы,орақ,балта,балға,тескіш,диірмен. Ат-арба әбзелдері т.б.

210

Қазақ халқының музыка өнері

Қазақ халқының ақын-жыраулары,әншілері мен күйшілері

Шерғазы,Бұхар жырау, Марғасқа,Аққожа би, Майлықожа би, Тентек төре,Құрманғазы,Сүйінбай,Тәтімбет,Ықылас.Дәулеткерей,Жаяу Мұса,Ақан сері,Әсет Найманбайқлы, Махамбет,Шәкәрім Құдайбергенұлы, т.б.

311

Егеменді Қазақстан-қазіргі кезеңде

Ғарышты игеру.

Техникалық инновация

Байқоңыр айлағы. Казсат спутнигі. Теле-радио хабарлар. Тіл саясаты.

«Қазақстан-2050» бағдарлама жүйесі.

312

Хронология


Тесттік тапсырмалар

Тапсырмалар

2

Өткенді қайталау


Терминологиялық сөздіктер

19 «А» сынып. «Қазақ елінің мәдениеті» факультативіне арналған жоспар

Пән бойынша оқу жүктемесі:

Аптасына-1 сағат, жылына-34 сағат.

Оқу пәнінің базалық мазмұны.

1. Дәуір /ғасыр/ кезеңдеріне шолу-2 сағат.

2. Қола-темір дәуіріндегі Қазақстан өңірі-3 сағат.

3. Қазақстан аумағындағы тайпалық одақтар-3 сағат.

4. Тайпалық одақтардың мәдени дамуы-3 сағат

5. Діни наным-сенімдер-2 сағат.

6. Ортағасырлық білім мен ғылым-4 сағат.

7. Түркі халқының қалыптасу кезеңіндегі мәдениет-2 сағат.

8. Ортағасырлық мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуы процесі-4 сағат.

9. Қазақ халқының материалдық мәдениеті-2 сағат.

10. Қазақ халқының музыка өнері-3 сағат.

11. Егеменді Қазақстан-қазіргі кезеңде-3 сағат.

12. Хронология-2 сағат.

13. Қайталау-1 сағат.
«Павлодар ауданы Мичурин орта жалпы білім беру мектебі»

Мемлекеттік мекеме


11 сыныпқа арналған


«Қазақ елінің мәдениеті»

атты арнайы курсынан бағдарлама


Мұғалім: Шапауов Әлібек Қабыкенұлы2013-2014 оқу жылы

Павлодар облысы

Павлодар ауданы

Мичурин жалпы орта білім беру мектебі
Тақырыптық-күнтізбелік жоспар


«Қазақ елінің мәдениеті» факультативтік курс
Сынып 10 «а»


Мұғалім Шапауов Әлібек Қабыкенұлы


Барлығы: 34 сағат. Аптасына 1 сағат


Негізгі құжат Жоспар негізге қарай құрылған:

- Әдістемелік нұсқау хат, Астана 2012;

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 09.07.2010 жылғы №367

бұйрығымен бекітілген.

Оқулық

  1. «Қазақстанның ежелгі қалалары». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

  2. «Ерте дәуір кезіндегі Қазақстан». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

К.Байпақов

  1. «Қазақстанның ежелгі қалалары». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

  2. «Ерте дәуір кезіндегі Қазақстан». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

К.Байпақов

3. «Қазақтар» III-V томдар. Алматы. ЖШС «Баспа»-2000ж.

4. «Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журналдар.Алматы.«Асубаев С.Ш» 2003ж

5. «История»республиканский научно-методический журнал. 2011г.

Алматы. ТОО «ТНК-2030».

6. Қазақстан Республикасының Конституциясы.

«Алматы» -«Жеті Жарғы»1993,1995,,2006 ж, 2009 ж.

7. «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі»-Жалпы бөлім .

Алматы «Юрист»,2006 ж.

9. Қазақстан тарихы. Алматы. «Атамұра»2007-2012 ж.ж. С.Жолдасбаев.

10. «Қазақстан тарихы». Алматы. «Мектеп»2006-2010ж.ж. М.Қойгелдиев.

11. «Ақиқат»ұлттық қоғамдық-саяси журнал.Аматы. ЖШС «Дәуір»-2010-2013ж.ж.

12. «Егемен Қазақстан» газеті. Алматы. №195,267,258,беттер.


Тақырыптық-күнтізбелік жоспарды құрастырған: / Ә.Қ.Шапауов / ______________/


Тексерген: ______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ / _____________/Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

  1. «Қазақстанның ежелгі қалалары». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

  2. «Ерте дәуір кезіндегі Қазақстан». Алматы. ЖШС«Аруна Ltd» 2005ж.

К.Байпақов

3. «Қазақтар» III-V томдар. Алматы. ЖШС «Баспа»-2000ж.

4. «Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журналдар.

Алматы.«Асубаев С.Ш» 2003ж

5. «История»республиканский научно-методический журнал. 2011г.

Алматы. ТОО «ТНК-2030».

6. Қазақстан Республикасының Конституциясы.

«Алматы» -«Жеті Жарғы»1993,1995,,2006 ж, 2009 ж.

7. «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі»-Жалпы бөлім .

Алматы «Юрист»,2006 ж.

8. «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі».

Алматы «Юрист»,2006 ж.

9. Қазақстан тарихы. Алматы. «Атамұра»2007-2012 ж.ж. С.Жолдасбаев.

10. «Қазақстан тарихы». Алматы. «Мектеп»2006-2010ж.ж. М.Қойгелдиев.

11. «Ақиқат»ұлттық қоғамдық-саяси журнал.

Аматы. ЖШС «Дәуір»-2010-2013ж.ж.

12. «Егемен Қазақстан» газеті. Алматы. №195,267,258,беттер.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?аза? еліні? м?дениеті» 9 сыныптар?а арнал?ан факультативтік к?нтізбелік жоспар

Автор: Шапауов Алибек Кабыкенович

Дата: 23.11.2015

Номер свидетельства: 257230

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства