kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ткен жылдар да??ына бас иеміз

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы :                          «?ткен жылдар да??ына бас иеміз»

Ма?саты :                               ?лы Же?істі? 70  жылды? мерекесіне орай ?лы Отан со?ысы,                       

                                                  Отан  ?шін, Же?іс ?шін ерлікпен шай?ас?ан батырлар туралы,

                                                  халы? ?а?арманды?ы, тылда?ы ке?ес адамдарыны? е?бектері

                                                  туралы, Же?іс мерекесі туралы ??гімелеу. Ерлікті та?ы бір рет

                                                  паш  ету, батырлар?а та?зым ету, ?ле? -жырлар о?у, ма?ал-

                                                  м?телдер  айту, с?ра?тар?а жауап   беру.

Т?рбиелік м?ні:                     патриотты? т?рбие, ?лтжандылы??а т?рбиелеу, батырларды 

                                                  ??рметтеуге, ерліктерін о?ып білуге ?йрету.

К?рнекіліктер :                     карта, слайдтар, кітап к?рмесі, бейнетаспалар,баспа материалдары,

                                                 «Ке?ес Ода?ыны? батырлары» суреттері.

                                                         ? т у   б а р ы с ы:

  Ж?ргізуші :

     1941 ж 22 маусым к?ні неміс- фашист бас?ыншылары Ке?ес Ода?ына ?ара?шылы?пен тосыннан басып кірді. Ке?ес жауынгерлерлері ?алалар мен деревняларды  жан?иярлы?пен ерлікпен ?ор?ады. Со?ыс  1418 к?нге созылды. Б?л со?ыста д?ниеж?зі хал?ына ?ара т?нек бол?ан неміс жендеттерін же?іп, ?ызыл Армия Еуропа хал?ын фашистік б??аудан азат етті.

      ?ызыл Армия М?скеуден Берлинге дейін да??ты жолдардан ?тті. 1945 жылы 9  мамырда Ке?ес Армиясы фашизм ордасы Рейхстаг?а ?ызыл ту тікті. Міне содан бері 9 мамыр – Же?іс к?ні болып мерекеленеді.  Биыл ?лы Же?іске- 65  жыл.

                ?н?ран ойналады.

О?ушы :                                       Д?ниені ?йірем деп ?ршы? ??рлы,

Д?лей к?ш шекарама д?рсіп кірлі.

Жыландай оратыл?ан жас денеге,

Жауызды? тынышты?ты т?ршіктірді.

Мы? ал?ыс, Же?іс ?шін  жан кешкендер,

М??гілік да??ы? артсын мар?ас?а ерлер.

??лпырды жа?быр жау?ан ?ыз?алда?тай,

?адамын ?асы? ?анмен ?ор?ас?ан жер.

Ж?ргізуші:

             ?лы Отан со?ысы бастал?ан сын са?атты? ал?аш?ы минуттарында жауды ?арсы ал?андарды? ішінде ?аза?станды?тар да болды. Ал кейін бізді? жерімізден ша?ырыл?ан жауынгерлерді? со?ыспа?ан майданы, болма?ан жерлері жо?. ?лы Отан со?ысы ?р ?улетті?, ?р ша?ыра?ты? та?дырына ?сер етті. Же?іс ?р ша?ыра? ?шін ?ымбат. Же?іс к?ні еш?ашан ескірмейтін ерекше мереке.

Ж?ргізуші: Орта?а «?айталанбас ерлік бар есімімде» ?німен ?сияны  ша?ырамыз.

О?ушы :                                             Со?ыс жайлы с?ра анадан,

Айырыл?ан ту?ан баладан.

?лі к?нге к?тіп хабарын,

?шірмеген ойдан, санадан.

Екі ?ызы ту?ан ?аза?ты?,

?ан майдан?а ?атар аттанды.

Жау жа?адан мы?тап жабысты,

Г?лді дала ?ан?а бат?анды.

С?йді олар бейбіт ?ндерді,

Отан -Ана намыс, ?л берді.

Ж?лдыздары ерте с?нді тек,

Болаша?ты ?ор?ап жан берді.

К?рмеді олар бейбіт а? та?ды,

Ерліктерін ?рпа? жаттады.

Аманат ?ып бізге ?алдырды,

Бейбіт к?нді м??гі са?тауды.

О?ушы :    Со?ыс кезінде жау?а берілмеген батыр ?алалар к?п. Оларды? аты ?лемге ?йгілі.  

                     Олар   ?андай ?алалар?

Жауап :  М?скеу, Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Кмев, Керчь, Волгоград.

О?ушы :     28  батыр. М?ны? 20- дан астамы ?аза?станды?тар. Оны? ішінде т?ртеуі ?аза?.     Олар    Есболатов Н?рс?лтан, ?ожабергенов ?лиас?ар, ?осаев ?лменбай, Се?гірбаев М?сабек.

                «?аза?» биі.  ?уанова Салтанат, ?ор?анбекова Салтанат.

Ж?ргізуші:

        Ананы баласынан, а?аны бауырынан айырып, мы?да?ан бозда?тарды жер жастандырып, б?тен елді? топыра?ын б?йырт?ан з?лмат со?ысты? ?лшемі ?мірімен, та?дырымен ба?аланып, ?те ?ымбат?а т?скен же?іспен ая?тала?анына 65 жыл толды. Алайда сол ?ыр?ын со?ысты? от пен жалын?а оран?ан к?ні мен т?ніндегі, аспан мен жерден ажал о?ын сепкен зе?бірек зіркілі, к?ктен тажал боп жау?ан сансыз бомба д?мпуіні? жа??ыры?ын арада ?ткен осынша уа?ыт майдангерлер ??ла?ынан ?шіре ала ма?

Хор «Со?ыстан ?айт?ан солдаттар»

Ж?ргізуші:

         Же?іс о?айлы?пен келген жо?. Б?л ?ымбат?а т?скен же?іс. Со?ысты? ?а?арлы к?ндері алыста ?алса да, же?істі жа?ындат?ан бізді? а?а буын ?а?армандарымызды? ерліктері келер ?рпа? жадында м??гі са?талады. Біз олар?а бас иеміз.

?лы Же?іске ?лес ?ос?ан, Отан ?ор?ау жолында мерт бол?ан ж?не б?гінгі к?нді к?ре алмай ?мірден ?ткен ардагерлер есімдерін ?астерлеуді парызымыз деп санай отырып, 1 минут ?нсіздік жариялаймыз.

                               ?нсіздік

 Ж?ргізуші: Рахмет

О?ушы:                                        Пронизен звоном соловьиным,

В цветущих вишнях майский сад.

И так к лицу твои седини,

Твое величество, солдат

Пьянит прохладный запах мяты,

В деревьях плавится закат

Ты вспоминаешь сорок пятый

Твое величество солдат

Ж?ргізуші:

        «Б?рі де майдан ?шін, б?рі де же?іс ?шін» - деген ?ажеттіліктен Ке?ес елін мекендеген барлы? халы? бірікті. ?лы Же?іске жетелеген к?ш барлы? ?лт ?кілдеріні? бір жа?адан бас, бір же?нен ?ол шы?аруы. Мынаны ескерте кетейік. Со?ыста ?анша адам жо?алт?анымыз ?лі на?ты белгісіз. Сталин 7 млн адам деген цифр?а то?талды. Хрущев 20 млн-?а жеткізді. ?азір ?аза тап?андар саны -27 млн десе, соны? 410 мы?нан астамы ?аза?тар. Б?л орны толмас зор шы?ын. А?т?бе облысынан со?ыс?а 122 мы? 423 адам аттанды, 36 мы? 192 жауынгер оралмай ?алды.

Ерлігімен аты шы??ан ?р елге,

Же?іс к?ні-жарайды бар д?лелге

Дос?а ?ор?ан ?лды былай ?ой?анда

?лия мен М?нш?к а?ыз ?лемге

О?ушы                                   ?ос шынары ?аза?ты? -    ?лия- М?нш?к,

Алдаспаны ?аза?ты? -        ?лия- М?нш?к,

Маралындай даланы? жандары с?лу,

?айсар ?ызы ?аза?ты?-    ?лия- М?нш?к.

«?лия» Орындайтын  Балмурзина Айымг?л

Ж?ргізуші:

      Енді  «Ерлікке та?зым» атты «?лия ауылынан М?нш?к ауылына дейінгі сапар» бейнекассетасын ?арайы?.  Иесі ?ос ж?лдыз ?лия мен М?нш?к ?мірін, ерлігін зерттеп ж?рген а?т?белік журналист, « ?лия- ?асыр аруы», « ?лия – батыр ?ызы сен хал?ымны?» кітаптарыны? авторларыны? бірі ?за?бай ?ауыс.

 О?ушы   ?лы Отан со?ысыны? бастал?анына74  жыл. «Сандар с?йлесе» газет беттерінен  

                  ?зінді о?ылады.

О?ушы:                                        ?асырларды? ?ойнауында адас?ан,

Ашыл?андай ?аза? ?шін а? аспан.

Егеменді ел болу?а бекіндік,

С?тті жылы д?уір бастап, ба? аш?ан.

Б?гінде бар армиясы айбынды,

?аза? жерін ?ор?айды олар байыр?ы.

Сарбаздар мен сардарлары сайма-сай,

Болдырмайды ?асірет пен ?ай?ы?ды

«?н сал сарбаз» Балмурзина Айымг?л

Ж?ргізуші:

     ?азіргі та?да ?лы Отан со?ысына, е?бек майданына ?атыс?ан ардагерлерімізге ??рмет пен ?ошемет к?рсетілуде. Ардагерлерімізді? ерлігі мен елеулі е?бектері ?азіргі ?рпа??а ?лгі, болаша??а ?неге болып ?ала береді. А?алар есімі ?рпа? жадында м??гі са?талады. Біз бейбітшілікті ?олдаймыз. Аспанымызда а? к?гершін ?алы?тап, ?лтты? рухымыз биік болсын. Со?ыс ла?ы еш?ашан ?айталанбай, бізді? ?асиетті жерімізде ?р?ашан бейбітшілік болсын!

Болмайды со?ыс, со?ыс?а жол жо?, болмайды, м?лдем болмайды,

Ер мінез елді?, ке? байта? жерді? г?лдері м??гі солмайды.

Отанын, хал?ын, жауынгер салтын ?астерлеп ??мыр бойына,

?тетін батыл, ерж?рек, ?жет а?алар бізді ?ор?айды.

«День Победы» (б?рі хормен)

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?ткен жылдар да??ына бас иеміз»

Тақырыбы : «Өткен жылдар даңқына бас иеміз»


Мақсаты : Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай Ұлы Отан соғысы,

Отан үшін, Жеңіс үшін ерлікпен шайқасқан батырлар туралы,

халық қаһармандығы, тылдағы кеңес адамдарының еңбектері

туралы, Жеңіс мерекесі туралы әңгімелеу. Ерлікті тағы бір рет

паш ету, батырларға тағзым ету, өлең -жырлар оқу, мақал-

мәтелдер айту, сұрақтарға жауап беру.


Тәрбиелік мәні: патриоттық тәрбие, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, батырларды

құрметтеуге , ерліктерін оқып білуге үйрету.


Көрнекіліктер : карта, слайдтар, кітап көрмесі, бейнетаспалар,баспа материалдары,

«Кеңес Одағының батырлары» суреттері.


Ө т у б а р ы с ы:

Жүргізуші :

1941 ж 22 маусым күні неміс- фашист басқыншылары Кеңес Одағына қарақшылықпен тосыннан басып кірді. Кеңес жауынгерлерлері қалалар мен деревняларды жанқиярлықпен ерлікпен қорғады. Соғыс 1418 күнге созылды. Бұл соғыста дүниежүзі халқына қара түнек болған неміс жендеттерін жеңіп, Қызыл Армия Еуропа халқын фашистік бүғаудан азат етті.

Қызыл Армия Мәскеуден Берлинге дейін даңқты жолдардан өтті. 1945 жылы 9 мамырда Кеңес Армиясы фашизм ордасы Рейхстагқа қызыл ту тікті. Міне содан бері 9 мамыр – Жеңіс күні болып мерекеленеді. Биыл Ұлы Жеңіске- 65 жыл.

Әнұран ойналады.

Оқушы : Дүниені үйірем деп ұршық құрлы,

Дүлей күш шекарама дүрсіп кірлі.

Жыландай оратылған жас денеге,

Жауыздық тыныштықты түршіктірді.


Мың алғыс, Жеңіс үшін жан кешкендер,

Мәңгілік даңқың артсын марқасқа ерлер.

Құлпырды жаңбыр жауған қызғалдақтай,

Қадамын қасық қанмен қорғасқан жер.

Жүргізуші:

Ұлы Отан соғысы басталған сын сағаттың алғашқы минуттарында жауды қарсы алғандардың ішінде қазақстандықтар да болды. Ал кейін біздің жерімізден шақырылған жауынгерлердің соғыспаған майданы, болмаған жерлері жоқ. Ұлы Отан соғысы әр әулеттің, әр шаңырақтың тағдырына әсер етті. Жеңіс әр шаңырақ үшін қымбат. Жеңіс күні ешқашан ескірмейтін ерекше мереке.


Жүргізуші: Ортаға «Қайталанбас ерлік бар есімімде» әнімен Әсияны шақырамыз.


Оқушы : Соғыс жайлы сұра анадан,

Айырылған туған баладан.

Әлі күнге күтіп хабарын,

Өшірмеген ойдан, санадан.


Екі қызы туған қазақтың,

Қан майданға қатар аттанды.

Жау жағадан мықтап жабысты,

Гүлді дала қанға батқанды.


Сүйді олар бейбіт әндерді,

Отан -Ана намыс, әл берді.

Жұлдыздары ерте сөнді тек,

Болашақты қорғап жан берді.


Көрмеді олар бейбіт ақ таңды,

Ерліктерін ұрпақ жаттады.

Аманат қып бізге қалдырды,

Бейбіт күнді мәңгі сақтауды.


Оқушы : Соғыс кезінде жауға берілмеген батыр қалалар көп. Олардың аты әлемге әйгілі.

Олар қандай қалалар?

Жауап : Мәскеу, Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Кмев, Керчь, Волгоград.


Оқушы : 28 батыр. Мұның 20- дан астамы Қазақстандықтар. Оның ішінде төртеуі қазақ. Олар Есболатов Нұрсұлтан, Қожабергенов Әлиасқар, Қосаев Әлменбай, Сеңгірбаев Мұсабек.

«Қазақ» биі. Қуанова Салтанат, Қорғанбекова Салтанат.


Жүргізуші:

Ананы баласынан, ағаны бауырынан айырып, мыңдаған боздақтарды жер жастандырып, бөтен елдің топырағын бұйыртқан зұлмат соғыстың өлшемі өмірімен, тағдырымен бағаланып, өте қымбатқа түскен жеңіспен аяқталағанына 65 жыл толды. Алайда сол қырғын соғыстың от пен жалынға оранған күні мен түніндегі, аспан мен жерден ажал оғын сепкен зеңбірек зіркілі, көктен тажал боп жауған сансыз бомба дүмпуінің жаңғырығын арада өткен осынша уақыт майдангерлер құлағынан өшіре ала ма?


Хор «Соғыстан қайтқан солдаттар»


Жүргізуші:

Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Бұл қымбатқа түскен жеңіс. Соғыстың қаһарлы күндері алыста қалса да, жеңісті жақындатқан біздің аға буын қаһармандарымыздың ерліктері келер ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Біз оларға бас иеміз.

Ұлы Жеңіске үлес қосқан, Отан қорғау жолында мерт болған және бүгінгі күнді көре алмай өмірден өткен ардагерлер есімдерін қастерлеуді парызымыз деп санай отырып, 1 минут үнсіздік жариялаймыз.

Үнсіздік

Жүргізуші: Рахмет


Оқушы: Пронизен звоном соловьиным,

В цветущих вишнях майский сад.

И так к лицу твои седини,

Твое величество, солдат

Пьянит прохладный запах мяты,

В деревьях плавится закат

Ты вспоминаешь сорок пятый

Твое величество солдат


Жүргізуші:

«Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін» - деген қажеттіліктен Кеңес елін мекендеген барлық халық бірікті. Ұлы Жеңіске жетелеген күш барлық ұлт өкілдерінің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы. Мынаны ескерте кетейік. Соғыста қанша адам жоғалтқанымыз әлі нақты белгісіз. Сталин 7 млн адам деген цифрға тоқталды. Хрущев 20 млн-ға жеткізді. Қазір қаза тапқандар саны -27 млн десе, соның 410 мыңнан астамы қазақтар. Бұл орны толмас зор шығын. Ақтөбе облысынан соғысқа 122 мың 423 адам аттанды, 36 мың 192 жауынгер оралмай қалды.


Ерлігімен аты шыққан әр елге,

Жеңіс күні-жарайды бар дәлелге

Досқа қорған ұлды былай қойғанда

Әлия мен Мәншүк аңыз әлемге


Оқушы Қос шынары қазақтың - Әлия- Мәншүк,

Алдаспаны қазақтың - Әлия- Мәншүк,

Маралындай даланың жандары сұлу,

Қайсар қызы қазақтың- Әлия- Мәншүк.


«Әлия» Орындайтын Балмурзина Айымгүл


Жүргізуші:

Енді «Ерлікке тағзым» атты «Әлия ауылынан Мәншүк ауылына дейінгі сапар» бейнекассетасын қарайық. Иесі Қос жұлдыз Әлия мен Мәншүк өмірін, ерлігін зерттеп жүрген ақтөбелік журналист, « Әлия- ғасыр аруы», « Әлия – батыр қызы сен халқымның» кітаптарының авторларының бірі Ұзақбай Қауыс.

Оқушы Ұлы Отан соғысының басталғанына74 жыл. «Сандар сөйлесе» газет беттерінен

үзінді оқылады.


Оқушы: Ғасырлардың қойнауында адасқан,

Ашылғандай қазақ үшін ақ аспан.

Егеменді ел болуға бекіндік,

Сәтті жылы дәуір бастап, бақ ашқан.

Бүгінде бар армиясы айбынды,

Қазақ жерін қорғайды олар байырғы.

Сарбаздар мен сардарлары сайма-сай,

Болдырмайды қасірет пен қайғыңды


«Ән сал сарбаз» Балмурзина Айымгүл


Жүргізуші:

Қазіргі таңда Ұлы Отан соғысына, еңбек майданына қатысқан ардагерлерімізге құрмет пен қошемет көрсетілуде. Ардагерлеріміздің ерлігі мен елеулі еңбектері қазіргі ұрпаққа үлгі, болашаққа өнеге болып қала береді. Ағалар есімі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Біз бейбітшілікті қолдаймыз. Аспанымызда ақ көгершін қалықтап, ұлттық рухымыз биік болсын. Соғыс лаңы ешқашан қайталанбай, біздің қасиетті жерімізде әрқашан бейбітшілік болсын!


Болмайды соғыс, соғысқа жол жоқ, болмайды, мүлдем болмайды,

Ер мінез елдің, кең байтақ жердің гүлдері мәңгі солмайды.

Отанын, халқын, жауынгер салтын қастерлеп ғұмыр бойына,

Өтетін батыл, ержүрек, өжет ағалар бізді қорғайды.


«День Победы» (бәрі хормен)Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
?ткен жылдар да??ына бас иеміз

Автор: Карибаева Калдыгул Акдаулетовна

Дата: 11.02.2016

Номер свидетельства: 292127


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства