kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ХХІ ?асыр к?шбасшысы (зияткерлік сайыс)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Батыс ?аза?стан облысы,

Теректі ауданы,

А?жайы? жалпы орта білім

беретін мектебіні? тарих п?ніні?

м??алімі Са?ит М?лдір

Азбек?ызы 

 

ХХІ ?асыр к?шбасшысы

 

  Сайысты? ма?саттары:

Білімділік: Сайыскерлерді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасыны? т?уелсіздікке дейінігі кезе?дегі ж?не   т?уелсіздік жылдардында?ы шежіресін, Т?уелсіз ?аза?станны? дамуы мен ны?аюы жолында?ы елбасы Н. ?. Назарбаевты? ?ызметі ж?не оны? ма?ызы, т???ыш президентті? саяси т?л?асы, к?нделікті ?мірі мен отбасылы? жа?дайы туралы білімдерін тексеру.

 Дамытушылы?: Жо?ар?ы сынып о?ушыларыны? ?зара сайыста жылдам      ойлау, тез шешім ?абылдау, ?з пікірін жеткізе білу бойынша да?дыларын ?алыптастыру.

Т?рбиелік: Ел ерте?і жастарды ?лтжандылы??а, ?з елін, ту?ан жерін с?юге, елбасыны ??рметтеуге т?рбиелеу.

   Сайыс т?рт б?лімнен т?рады.

1.     «Жалпы с?ра?тар».

2.     «К?кпар».

3.     «Б?йге».

4.     «Жор?а».

?азылар ал?асы болмаса  ны? сын алар дегендей кез келген сайыс ба?алану тиіс.Осыны? аражігін ажырататын ?азылар ал?асын  сайлап алайы?.

 

І тур. Жалпы с?ра?тар

 1. Президент к?ні:

А)  10 желто?сан                 В)  1 желто?сан     С) 16 желто?сан.

 1. ?лтты? валюта “те?ге” ?ай жылы айналым?а енгізілді?:

А)   1993 ж         В) 1995          С) 1997 ж

 1.  ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері ?ашан ?абылданды?:

А) 1990 ж;                В)  1997 ж;               С)  1992 ж  

 1. ?аза?станны? бас ?аласы?:

А) Астана;               В) Алматы;             С) А?тау

 1. ?аза?станда ?анша млн. адам т?рады?

А) 17 млн;         В) 15 млн;        С) 13 млн

 1. ?аза?стан Республикасында Тілдер К?ні мерекесі ?ашан тойланады?

А) 25 ?араша;                      В) 28 ?азан;                      С) 22 ?ырк?йек

 1. ?аза?стан Республикасыны? Конституция к?ні:

А) 16 желто?сан;            В) 30 тамыз;                С)   6 шілде.

 1. Елбасыны? толы?тыруымен ??делген «Мені? ?аза?станым»  ?ніні? жа?а м?тіні ?ай жылы ?н?ран ретінде ?абылданды?

А)  2001 жылы;                       В) 2003 жылы;              С)  2006 жылы

 1.  ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туыны? авторы кім?

А)  Ш.У?лиханов;                В) Ш.Ниязбеков;               С) Ж.М?лібеков.

 1.  ЕХРО – 2017 к?рмесі  ?тетін ?аза?стан ?аласы:

А)  Алматы;                      В) А?тау;                 С) Астана.

ІІ тур. К?кпар

Т?уелсіз ?аза?стан

 1. Елімізді? ?з т?уелсіздігін ?ашан ресми т?рде жариялады?   1991 жылы 16 желто?сан к?ні
 2. Елімізде Мемлекеттік р?міздер к?ні ?ашан тойланады?   Т?ртінші маусым к?ні
 3. Отанымыз ?аза?стан Республикасыны? т?уелсіздігіні? символына айнал?ан Алматы ?аласында?ы ескерткіш ?алай аталады?     Т?уелсіздік монументі     
 4. Елімізді? т?уелсіздігін бірінші болып таны?ан мемлекет  Т?ркия Республикасы
 5. 1999 жылы 13 ?а?тарда жары? к?рген Елбасыны? елімізді? т?уелсіздік алу жолында?ы ?иынды?тары туралы жаз?ан кітабы ?алай аталады?               Тарих тол?ынында

 

Т???ыш елбасы

 1. Т?уелсіз ?аза?станда?ы т???ыш президенттік сайлау ?ашан ?тті?     1991 жылы 1 желто?сан
 2. Елбасымыз Украина жеріндегі ?ай ?алада техникалы? училищені ая?тады?   Днепродзержинск
 3. Елбасы 1960 жылы ?ай ?алада ?зіні? е?бек жолын металлургия комбинатында ?атарда?ы ж?мысшы болып бастады?         Теміртау
 4. Елбасыны? а?ынды? шабытынан туып, ?нге айнал?ан, МузАРТ тобыны? орындауында?ы сазгер А. ?оразбаевты? ?ніне жазыл?ан ?ле?ін ата?ыз         «?ш?о?ыр»
 5. 1997 жылы баспас?зде жариялан?ан елбасыны? ?аза?станны? алда?ы уа?ытта?ы дамуына арнал?ан стратегиялы? жоспары            ?аза?стан - 2030

 

Еуразия ж?регі – Астана

 

 1. А?мола ?аласы елбасы жарлы?ымен ?ай уа?ыттан бастап Астана деп атала бастады?        1998 жылы  6 маусым
 2. Астана ?аласыны? бейресми символына айнал?ан ?имарат.    Б?йтерек
 3. Д?ст?рлі діни конфессия басшыларыны? жиналыстары ?ткен Астана ?аласында?ы пирамида т?ріндегі ?имарат ?алай аталады?    Бейбітшілік пен келісім сарайы
 4. Астана ?аласыны? ?азіргі кездегі ?кімі кім?        И. Тасма?амбетов
 5. Елбасыны? 2005 жылы жары? к?рген Астана ?аласыны? тарихына арнал?ан кітабы ?алай аталады?    «Еуразия ж?регінде»

 

Тарихи т?л?алар

 1. Ке?ес Ода?ыны? батыры, т???ыш ?аза?стан Республикасыны? ?арулы К?штеріні? маршаллы   Са?адат Н?рма?амбетов
 2. Т?уелсіз елімізді? тарихында т???ыш рет Бай?о?ырдан ?арыш?а ?ш?ан ?аза? батыры кім?   Т. О. ?уб?кіров
 3. Т?уелсіз елімізді? тарихында бірінші болып ?дебиетте Мемлекеттік сыйлы?ты? иегері бол?ан жазушы кім?    ?алихан Ыс?а?
 4. 2010 жылы елімізде Халы? ?а?арманы, Ке?ес Ода?ыны? батыры, жазушы болып табылатын ?андай ?лы т?л?аны? 100 жылды?ы аталып ?тілді?  Б. Момыш?лы
 5. ?аза? ?ліпбиіні? реформаторы, Алаш ?айраткері, ?лы жазушы, а?ын кім?                        А. Байт?рсынов

Ата За?

 1. ?аза?стан Республикасыны? ал?аш?ы Конституциясы ?ашан ?абылданды?   1993 жылы 28 ?а?тарда
 2. ?азіргі кезедегі ?олданыста?ы Конституция ?ашан ?абылданды?  1995 жылы 30 тамызда
 3. Барлы? азаматтарды? ?атысуымен ?тетін халы?ты? ?з дауысын бере ар?ылы т?йткілді м?селелерді? шешімін табатын сайлауды? т?рі     референдум
 4. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы неше б?лімнен, неше баптан т?рады?  9 б?лім, 98 бап
 5. Конституция баптарында?ы за? нормаларыны? са?талуын, ?зге за?дарды? Конституция?а ?айшы келмеуін ?ада?алайтын мемлекеттік орган  Конституциялы? Ке?ес

 

?лемдік ?ауымдасты?

 1.  2003, 2006, 2009 жылдары Астана ?аласында елбасыны? басшылы?ымен кімдерді? жиылысы ?тті?   ?лемдік д?ст?рлі діни кофессия басшыларыны? съезі
 2.  Елбасыны? беделіні? ар?асында еліміз 2010 жылы ?андай белді ?йым?а басшылы? етті    Е?Ы?
 3.  ?аза?стан Ислам Конференциясы ?йымыны? сырт?ы істер министрлігі Ке?есіне ?ай жылы т?ра?алы? етті?        2011 жылы
 4.  ?лем халы?тарыны? м?дениетін, салт-д?ст?рін, тілін ?олдау ж?не ?ор?ау бойынша ?ызмет ат?аратын Біріккен ?лттар ?йымыны? органы     ЮНЕСКО
 5.  Біріккен ?лттар ?йымыны? штабы ?ай ?алада орналас?ан        Нью-Йорк

 

Ойын шарты бойынша ойынды осы жерден ?пайы аз 3 о?ушы то?татады

 

ІІІ тур. «Б?йге»

Балалы? ша?ымны? аспаны

10. Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы ?ашан, ?ай жерде д?ниеге келді?    1940  жылы  6  мамырда, Алматы облысы ?аскеле? ауданы Шамал?ан ауылы

20. Елбасыотбасында нешінші бала?       Отбасыны? т???ышы    

30. Елбасы туралы т?сірілген «Балалы? ша?ымны? аспаны» фильміні? режиссері кім?   Р?стем ?бдірашев

40. «Балалы? ша?ымны? аспаны» фильмінде Елбасыны? жас жігіт кезіндегі образын сомда?ан ?нші, актер, сазгер кім?    Н?рлан ?лімжанов  

 

 •  

10. Елбасымызды? зайыбыны? есімін ата?ыз.    Сара Алпыс?ызы

20. Елбасы отбасында ж?байымен неше бала т?рбиелеп ?сірді?    ?ш ?ыз: Дари?а, Динара, ?лия

30. Елбасыны? бос уа?ытында айналысатын с?йікті спорт т?рі         гольф

40. Елбасыны? Интернет желісіндегі ресми сайтыны? атауы ?андай?    www.akorda.kz

 

Зиялы елбасы

10.  Н?рс?лтан ?біш?лыны? ?андай ?ылыми ата?ы бар?    Экономика ?ылымыны? докторы                                   

    20. Елбасыны? ?аза?стан хал?ына биыл?ы жолдауы: «?аза?стан жолы – 2050:    Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?»

30.   Елбасыны? бастамасымен ?аза? жастарына ?лемдегі беделді о?у орындарында білім алу?а м?мкіндік беретін жобаны? атауы ?андай?   Болаша?

40.  О?у-білімде ?лкен жетістіктерге жеткен аса талантты о?ушылар?а та?айындалатын президент атында?ы сыйлы?ты ата?ыз          «Дарын» сыйлы?ы

 

IV тур Жор?а

Жалпы с?ра?тар

 1. Елбасы бас?аратын саяси партия    «Н?рОтан»
 2. Латын тілінен аудар?анда «алдында отыратын» деген ма?ына беретін саяси лауазым?   президент
 3. ?Р Президентіні? резиденциясы ?алай аталады?      А?орда
 4. Парламентті? жо?ар?ы палатасы:      Сенат
 5. «Жеті Жар?ы» за?дары ?ай ханны? т?сында ?абылданды?    Т?уке хан
 6. Хан, патша, император, король бас?аратын мемлекеттік ??рылымны? т?рі:   монархия
 7. Наурыз мерекесін ?аза?тар бас?аша ?алай ата?ан?  ?лысты? ?лы к?ні
 8. ?лы Отан со?ысы жылдарында Ленинградты ?ор?ау кезінде ерлікпен ?аза тап?ан ?аза?ты? мерген ?ызы?      ?. Молда??лова
 9. Е? жо?ар?ы ?ылыми ата?:   академик
 10. Еліміздегі ?арыш айла?ы ?алай аталады?   Бай?о?ыр

 

 1. Астана ?аласыны? мейрамы ?ай к?н?   6 шілде
 2. ?аза?стан халы?тары Бас Ассамблеясыны? басшысы кім?  Н. ?. Назарбаев
 3. Астана ?аласында?ы Гиннестер рекорды кітабына енген океанариум   Думан
 4. Парламентті? т?менгі палатасы    М?жіліс
 5. Абылай ханны? шын есімі         ?білманс?р
 6. Президент немесе парламент бас?аратын мемлекеттік ??рылымны? т?рі  республика
 7. «Наурыз» с?зі парсы тілінен аудар?анда ?андай ма?ына береді?  Жа?а к?н
 8. ?лы Отан со?ысы жылдарында Невель ?аласын ?ор?ау кезінде ерлікпен ?аза тап?ан ?аза?ты? пулеметші ?ызы   М. М?метова
 9. Гиппократ антын кімдер ?абылдайды?   Д?рігерлер
 10. Еліміздегі суыны? жартысы т?щы, жартысы ащы к?л      Бал?аш 

 

?діл?азыларды? шешімін ты?дау. Же?імпаздарды марапаттау 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«21 ғасыр көшбасшысы жоспары»

Батыс Қазақстан облысы,

Теректі ауданы, Ақжайық ауылы

Ақжайық жалпы орта білім

беретін мектебінің тарих пәнінің

мұғалімі Сағит Мөлдір

Азбекқызы


ХХІ ғасыр көшбасшысы

(зияткерлік сайыс)


Сайыстың мақсаттары:

Білімділік: Сайыскерлердің Отанымыз – Қазақстан Республикасының тәуелсіздікке дейінігі кезеңдегі және тәуелсіздік жылдардындағы шежіресін, Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен нығаюы жолындағы елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қызметі және оның маңызы, тұңғыш президенттің саяси тұлғасы, күнделікті өмірі мен отбасылық жағдайы туралы білімдерін тексеру.

Дамытушылық: Жоғарғы сынып оқушыларының өзара сайыста жылдам ойлау, тез шешім қабылдау, өз пікірін жеткізе білу бойынша дағдыларын қалыптастыру.

Тәрбиелік: Ел ертеңі жастарды ұлтжандылыққа, өз елін, туған жерін сүюге, елбасыны құрметтеуге тәрбиелеу.

Қатысушылар: «Арғымақ», «Қыран», « »

Қайырлы күн,құрметті ұстаздар,көрермендер,оқушылар!

Ойын толқын, айналған қатты ағысқа,

Табылғандай танымда, жат дауыста.

Біреу озып келеді қатарынан,

Біреу қалып жатады асығыста.

Ойын толқын жатқанда асып, тасып,

Біреу мығым, біреулер шалыс басып.

Бұл ойыннан өтеді ғұлама ойлар,

Жеңсе де, жеңілсе де қалма жасып, - деп бақ сынасар сайыскерлерімізді ортаға шақырайық


Сайыскер,сіздерге сәттілік тілейміз!

Сайысқа бақ сыналар,бап сыналар

Бас жүлдені өнерлі тапқыр алар

Кім өнерлі,кім тапқыр – шығу қиын

Сайыс төрт бөлімнен тұрады.

 1. «Жалпы сұрақтар».

 2. «Көкпар».

 3. «Бәйге».

 4. «Жорға».

Қазылар алқасы болмаса нық сын алар дегендей кез келген сайыс бағалану тиіс.Осының аражігін ажырататын қазылар алқасын сайлап алайық.

1.

2.

3.


І тур. Жалпы сұрақтар

Сайысқа қатысушылар төмендегі сұрақтарға жауап қайтарып, ұпайлар жинайды. (әр дұрыс жауап 10 ұпай)

 1. Президент күні:

А) 10 желтоқсан В) 1 желтоқсан С) 16 желтоқсан.

 1. Ұлттық валюта “теңге” қай жылы айналымға енгізілді?:

А) 1993 ж В) 1995 С) 1997 ж

 1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қашан қабылданды?:

А) 1990 ж; В) 1997 ж; С) 1992 ж

 1. Қазақстанның бас қаласы?:

А) Астана; В) Алматы; С) Ақтау

 1. Қазақстанда қанша млн. адам тұрады?

А) 17 млн; В) 15 млн; С) 13 млн

 1. Қазақстан Республикасында Тілдер Күні мерекесі қашан тойланады?

А) 25 қараша; В) 28 қазан; С) 22 қыркүйек

 1. Қазақстан Республикасының Конституция күні:

А) 16 желтоқсан; В) 30 тамыз; С) 6 шілде.

 1. Елбасының толықтыруымен өңделген «Менің Қазақстаным» әнінің жаңа мәтіні қай жылы Әнұран ретінде қабылданды?

А) 2001 жылы; В) 2003 жылы; С) 2006 жылы

 1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының авторы кім?

А) Ш.Уәлиханов; В) Ш.Ниязбеков; С) Ж.Мәлібеков.

 1. ЕХРО – 2017 көрмесі өтетін Қазақстан қаласы:

А) Алматы; В) Ақтау; С) Астана.ІІ тур. Көкпар

(Берілген тақырыптар бойынша ұяшық таңдайды, әр ұяшықта 5 сұрақтан, дұрыс жауап 10 ұпай)

Тәуелсіз Қазақстан

 1. Еліміздің өз тәуелсіздігін қашан ресми түрде жариялады? 1991 жылы 16 желтоқсан күні

 2. Елімізде Мемлекеттік рәміздер күні қашан тойланады? Төртінші маусым күні

 3. Отанымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің символына айналған Алматы қаласындағы ескерткіш қалай аталады? Тәуелсіздік монументі

 4. Еліміздің тәуелсіздігін бірінші болып таныған мемлекет Түркия Республикасы

 5. 1999 жылы 13 қаңтарда жарық көрген Елбасының еліміздің тәуелсіздік алу жолындағы қиындықтары туралы жазған кітабы қалай аталады? Тарих толқынында


Тұңғыш елбасы


 1. Тәуелсіз Қазақстандағы тұңғыш президенттік сайлау қашан өтті? 1991 жылы 1 желтоқсан

 2. Елбасымыз Украина жеріндегі қай қалада техникалық училищені аяқтады? Днепродзержинск

 3. Елбасы 1960 жылы қай қалада өзінің еңбек жолын металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастады? Теміртау

 4. Елбасының ақындық шабытынан туып, әнге айналған, МузАРТ тобының орындауындағы сазгер А. Қоразбаевтың әніне жазылған өлеңін атаңыз «Үшқоңыр»

 5. 1997 жылы баспасөзде жарияланған елбасының Қазақстанның алдағы уақыттағы дамуына арналған стратегиялық жоспары Қазақстан - 2030


Еуразия жүрегі – Астана


 1. Ақмола қаласы елбасы жарлығымен қай уақыттан бастап Астана деп атала бастады? 1998 жылы 6 маусым

 2. Астана қаласының бейресми символына айналған ғимарат. Бәйтерек

 3. Дәстүрлі діни конфессия басшыларының жиналыстары өткен Астана қаласындағы пирамида түріндегі ғимарат қалай аталады? Бейбітшілік пен келісім сарайы

 4. Астана қаласының қазіргі кездегі әкімі кім? И. Тасмағамбетов

 5. Елбасының 2005 жылы жарық көрген Астана қаласының тарихына арналған кітабы қалай аталады? «Еуразия жүрегінде»


Тарихи тұлғалар

 1. Кеңес Одағының батыры, тұңғыш Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің маршаллы Сағадат Нұрмағамбетов

 2. Тәуелсіз еліміздің тарихында тұңғыш рет Байқоңырдан ғарышқа ұшқан қазақ батыры кім? Т. О. Әубәкіров

 3. Тәуелсіз еліміздің тарихында бірінші болып әдебиетте Мемлекеттік сыйлықтың иегері болған жазушы кім? Қалихан Ысқақ

 4. 2010 жылы елімізде Халық Қаһарманы, Кеңес Одағының батыры, жазушы болып табылатын қандай ұлы тұлғаның 100 жылдығы аталып өтілді? Б. Момышұлы

 5. Қазақ әліпбиінің реформаторы, Алаш қайраткері, ұлы жазушы, ақын кім? А. Байтұрсынов

Ата Заң

 1. Қазақстан Республикасының алғашқы Конституциясы қашан қабылданды? 1993 жылы 28 қаңтарда

 2. Қазіргі кезедегі қолданыстағы Конституция қашан қабылданды? 1995 жылы 30 тамызда

 3. Барлық азаматтардың қатысуымен өтетін халықтың өз дауысын бере арқылы түйткілді мәселелердің шешімін табатын сайлаудың түрі референдум

 4. Қазақстан Республикасының Конституциясы неше бөлімнен, неше баптан тұрады? 9 бөлім, 98 бап

 5. Конституция баптарындағы заң нормаларының сақталуын, өзге заңдардың Конституцияға қайшы келмеуін қадағалайтын мемлекеттік орган Конституциялық Кеңес


Әлемдік қауымдастық

 1. 2003, 2006, 2009 жылдары Астана қаласында елбасының басшылығымен кімдердің жиылысы өтті? Әлемдік дәстүрлі діни кофессия басшыларының съезі

 2. Елбасының беделінің арқасында еліміз 2010 жылы қандай белді ұйымға басшылық етті ЕҚЫҰ

 3. Қазақстан Ислам Конференциясы Ұйымының сыртқы істер министрлігі Кеңесіне қай жылы төрағалық етті? 2011 жылы

 4. Әлем халықтарының мәдениетін, салт-дәстүрін, тілін қолдау және қорғау бойынша қызмет атқаратын Біріккен Ұлттар Ұйымының органы ЮНЕСКО

 5. Біріккен Ұлттар Ұйымының штабы қай қалада орналасқан Нью-ЙоркОйын шарты бойынша ойынды осы жерден ұпайы аз 3 оқушы тоқтатады


ІІІ тур. «Бәйге»

(Ойынды ұпайы жоғары ойыншы бастайды. Ойын шарты бойынша 10, 20, 30, 40 ұпайдан тұратын 3 тақырып берілген, дұрыс жауап сұрақ ұпайы)

Балалық шағымның аспаны

10. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы қашан, қай жерде дүниеге келді? 1940 жылы 6 мамырда, Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылы

20. Елбасыотбасында нешінші бала? Отбасының тұңғышы

30. Елбасы туралы түсірілген «Балалық шағымның аспаны» фильмінің режиссері кім? Рүстем Әбдірашев

40. «Балалық шағымның аспаны» фильмінде Елбасының жас жігіт кезіндегі образын сомдаған әнші, актер, сазгер кім? Нұрлан Әлімжанов


Тұлға

10. Елбасымыздың зайыбының есімін атаңыз. Сара Алпысқызы

20. Елбасы отбасында жұбайымен неше бала тәрбиелеп өсірді? үш қыз: Дариға, Динара, Әлия

30. Елбасының бос уақытында айналысатын сүйікті спорт түрі гольф

40. Елбасының Интернет желісіндегі ресми сайтының атауы қандай? www.akorda.kz


Зиялы елбасы

10. Нұрсұлтан Әбішұлының қандай ғылыми атағы бар? Экономика ғылымының докторы

20. Елбасының Қазақстан халқына биылғы жолдауы: «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»

30. Елбасының бастамасымен қазақ жастарына әлемдегі беделді оқу орындарында білім алуға мүмкіндік беретін жобаның атауы қандай? Болашақ

40. Оқу-білімде үлкен жетістіктерге жеткен аса талантты оқушыларға тағайындалатын президент атындағы сыйлықты атаңыз «Дарын» сыйлығы


IV тур Жорға

(бұл кезеңге ұпайы жоғары 2 ойыншы қатысады, әр оқушыға 10 сұрақтан қойылады, дұрыс жауап 5 ұпай)

Жалпы сұрақтар (А нұсқасы)

 1. Елбасы басқаратын саяси партия «НұрОтан»

 2. Латын тілінен аударғанда «алдында отыратын» деген мағына беретін саяси лауазым? президент

 3. ҚР Президентінің резиденциясы қалай аталады? Ақорда

 4. Парламенттің жоғарғы палатасы: Сенат

 5. «Жеті Жарғы» заңдары қай ханның тұсында қабылданды? Тәуке хан

 6. Хан, патша, император, король басқаратын мемлекеттік құрылымның түрі: монархия

 7. Наурыз мерекесін қазақтар басқаша қалай атаған? Ұлыстың ұлы күні

 8. Ұлы Отан соғысы жылдарында Ленинградты қорғау кезінде ерлікпен қаза тапқан қазақтың мерген қызы? Ә. Молдағұлова

 9. Ең жоғарғы ғылыми атақ: академик

 10. Еліміздегі ғарыш айлағы қалай аталады? Байқоңыр

(В нұсқасы)

 1. Астана қаласының мейрамы қай күн? 6 шілде

 2. Қазақстан халықтары Бас Ассамблеясының басшысы кім? Н. Ә. Назарбаев

 3. Астана қаласындағы Гиннестер рекорды кітабына енген океанариум Думан

 4. Парламенттің төменгі палатасы Мәжіліс

 5. Абылай ханның шын есімі Әбілмансұр

 6. Президент немесе парламент басқаратын мемлекеттік құрылымның түрі республика

 7. «Наурыз» сөзі парсы тілінен аударғанда қандай мағына береді? Жаңа күн

 8. Ұлы Отан соғысы жылдарында Невель қаласын қорғау кезінде ерлікпен қаза тапқан қазақтың пулеметші қызы М. Мәметова

 9. Гиппократ антын кімдер қабылдайды? Дәрігерлер

 10. Еліміздегі суының жартысы тұщы, жартысы ащы көл Балқаш


Әділқазылардың шешімін тыңдау. Жеңімпаздарды марапаттау

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ХХІ ?асыр к?шбасшысы (зияткерлік сайыс)

Автор: Са?ит М?лдір Азбек?ызы

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 170027


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства