kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

10 сынып. Пікір –сайыс та?ырыбы: Жа??ыры?ы ерлікті? – желто?сан!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Пікір –сайыс та?ырыбы: Жа??ыры?ы ерлікті? – желто?сан!

МА?САТЫ:

     О?ушылар?а патриотты? т?рбие беру, Отанды с?юге ж?не ерлікке баулу. Желто?сан о?и?асында ел ?амын жеген ерлерді ?лгі т?ту, ?неге алу?а ж?не хал?ыны? тарихын білуге ?йрету, досты??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу.

Ал?ы с?з:  Т?уелсіздік жолы о?ай жол емес, б?л жолда сан мы?да?ан адамны? арманы мен та?дыры т?лкекке т?сті. Бізді? еліміз б?гінгі к?нге сондай ?иын-?ыстау, да??ты жолдардан ?тіп келіп отыр. Сонды?тан да, т?уелсіздігімізді? м?ні ?згеше, ба?асы те?дессіз. Ендеше т?уелсіздігімізді? т??ыры ?р?ашан биік болсын.

  • ?аза?стан жо?ары Ке?есі 1991ж. 16 желто?санда ?аза?станды т?уелсіз Республика деп жариялады. Екі ж?з жылдай патшалы? Рессейді? отары, жетпіс жылдан астам Ке?ес ?кіметіні? б??ауында бол?ан ?аза?стан егенмен ел болды.

Капитандар сайысы: Екі топ капитандары орта?ы шы?ып та?ырыпты ?ор?айды.

?анды ?ыр?ын-?ал?ан іс,

Бейне те?із се? со??ан.

Жар?ылдайды ар-намыс,

Алматы. Аяз. Желто?сан.

Д?рсілдейді ж?ректер,

Сесі к?шті  к?шті ?аруды?.

Ж?зіне м?? т?нетті,

?лбіреген аруды?.

Арманы алда, сенім к?п,

Оранды от?а ?міттер.

М?рты жа?а тебі?деп,

Келе жатты жігіттер.

Жасамай ездік бос?а айбат,

Намысымен от шайнап.

Халы? ?шін бас байлап,

Жанып та кетті жас ?айрат.

?анды ?ыр?ын от ?рген,

Жар?ылдады а?ыл-ой.

Б?рін соны? к?терген,

Бізді? халы? батыр ?ой!

 Б?л б?гінгі пікір -сайыс 1986ж 16-17 желто?сан к?ндері бол?ан желто?сан о?и?асына, онда бейбіт ереуілге шы??ан, сонымен тарихта аты ?ал?ан желто?сан к?терілісіне ?атысушыларды? ?андай себептермен шы??анды?тары ж?не ?андай жетістіктерге жеткіндіктері туралы с?з ?оз?аймыз. Осы бір та?ылымы тере? о?и?аны? себептеріне ??іліп к?рейік, жауап іздейік.

Екі топ м?шелеріне с?ра?тар ?ойылады.

С?ра?:Желто?сан о?и?асыны? шы?у себебі не?

С?ра?:?аза?стан компартиясы орталы? комитетіні? пленумы болды, онда Д.?онаевты ?аза?стан компартиясы орталы? комитетіні? бірінші хатшылы?ынан босатып, орнына Колбинді сайлады.Б?л ?ай жылы ?ай к?ні болды?/ 1986ж 16 желто?санда/

С?ра?.Колбин ?аза?станда т?рмайды, онда ?ызмет етпеген. Міне, осы пленум шешіміне ?аза? жастары бейбіт т?рде наразылы? білдіріп ала??а шы?ты. Жастар шеруі желто?сан айыны? ?ай к?ндері болды? /17-18/

С?ра? :Жастар наразылы?ы неге бізді? ж?не М?скеу тарапынан ?олдау таппады? Неге жаныштау?а тырысты?

Жауап: Республиканы? Колбин баста?ан жа?а басшылы?ы олармен терезесі те? т?рде пікір алысып, ?сыныстарына ??ла? салуды намыс к?рді. Олар ?кімшілік-?міршілдік ?ктем к?кірек, ?р мінез к?рсетті. Республикада т?ратын 6 миллионнан астам адамнан, ?аза?тан лайы?ты ешкім таппай, сенімсіздік білдірген М?скеуге ?арсы б?л жастар ?оз?алысын олар ?лтшылды?, наша?орлы? деп айып та?ып, жаныштады.

 ”Желто?сан желі” – ?ніні? авторы кім?.......

С?ра?:?ділдік ?шін к?рескен жастарды? ?аншасы жауап?а тартылды?

С?ра?:Желто?сан о?и?асында ерен ерлігімен к?зге т?скендер болды ма, олар кімдер?

Жауап: Б?л о?и?а?а байланысты 103 адам жауап?а тартылды. 99-ы сотталды. Алматы ?аласы бойынша 2401 адам ?амау?а алынып о?удан 309 студент шы?арыл?ан, 99-ны? ішінде 2 адам ?лім жазасына кесілген. Олар: ?айрат Рыс??лбеков, Мырза?али ?бді??лов. Желто?сан о?и?асында ерен ерлігімен к?ге т?скендер ?те к?п, соларды? бірі – ?айрат. Ол ?ыршын жасын ?иды. О?ан ?лкен айып та?ылды.

  Ерлігі?е ?уанам да, с?йінем,

?айрат а?а рухы?а мен иілем.

Б?йшешекті? сол?анына ах ?рсам,

?діл жанны? ?азасына к?йінем.

Видио ролик к?рсетіліп, сол бойынша ?атысушы топтарды? сыныптастырна с?ра?тар ?ойылады.

С?ра?:?лы Отан со?ысында к?птеген батыр ?ыздар болды, ?зілхан Н?ршайы?ов а?амыз айт?андай осы екі к?нге созыл?ан с?м со?ыста елім деп, ала?да ж?рген ?ыздар болды ма?

Жауап : Жаза?а тартыл?ан 99-ды? 76-сы ерлер де, ал ?ал?ан 23-і ?ыз-келіншектер бол?ан. Осы ел намысын ?ор?ап, ел болаша?ын ойлап, ерлігімен к?зге т?скен 23-ті? атынан Л?ззат туралы айт?ым келеді. Чайковский атында?ы училищені? студенті-Л?ззат танкімен тапталып ?лтірілген. О?ан к?птеген а?ын жазушылар жыр арнады. Желто?сан о?и?асы туралы режиссер ?алдыбай ?сенов т?сірген ”Аллажар” фильміні? басты кейіпкері де – Л?ззат.

Cонымен бірге осы о?и?ада ?скемендік Сабира М?хаметжановада ?аза тап?ан еді.

О?ушылар с?ра?тары

1.  желто?сан о?и?асы бол?ан кезде жастарды ала??а бару?а ?андай жа?дай себеп болды?

2. к?птеген желто?сан?а ?атыс?ан а?алар мен апаларымыз сол кездегі о?и?аларды еске ал?ысы келмейді неліктен деп ойлайсыздар?

3. 16-желто?сан о?и?асына ?атыс?ан жастар мен ?азіргі жастар арасынан алша?ты? бай?айсызба?

4 Т?уелсiздік дегенді калай т?несiндер?

Жауап: ?з алдына дербес, еркiн мемлекет. я?ни ешкiмге т?уелдi болмай, iшкi сырт?ы м?селелердi ?здерiнi? шеше алатын м?мкiндiгi болуды т?уелсiз мемлекет деймiз.

М?хтар Шахановты? ”Т?рт жыл кешіккен шынды? ” -?ле?і.

?р д?уірді? еркіне сай нар?ы ?згерген алтынны?,

Айналайын алтын ?нім, жас ?ркені хал?ымны?.

Желто?санда шынды? жырын шыр?аймын деп шар? ?рды?,

Желто?санда егеменді ел болсам деп талпынды?.

?сер ?лды? ?ай с?тте де бірлік болма? ?алауы,

Лаула, лаула, Желто?санны? м?з?а жа??ан алауы.

?здері?дей ер намысты жас ?ркені бар елді?,

Еш?ашанда е?кеюге тиісті емес жалауы.

Слайд бойынша жалпы с?ра?тар: екі топ?а «кім жылдам» ойыны.

Жалпы мараппаттау, топ же?імпаздарын аны?тау, ??тты?тау.


 
Саба?ты? барысы:
М??алімні? кіріспе с?зі:
К?к туым к?терілді ба?ым жанып,
Елта?бам к?ллі ?лемге танылды аны?.
Шыр?адым ?н?ранды бар дауыспен,
Арманым –Ата за?ым ?абылданып.

Бізге т?уелсіздік туын, ?аза?ты? к?к байра?ын биік к?теріп, ел екенімізді д?лелдеп, д?ние ж?зіне танылуымыз?а себеп бол?ан ж?не д?ниені д?р сілкіндірген Желто?сан о?и?асына биыл 25 жыл толып отыр.
«Мен - ?аза?, ?аза?пын деп ма?танамын,
?ран?а «алаш» деген атты аламын» - деп азатты?ты а?са?ан, сол жолда аянбай ?ызмет еткен алаш арыстарыны? барлы?ы да ?у?ын – с?ргінге ?шырап, Сталиндік ?ызыл террорды? ??рбандары болды. Сол алаш ?айраткерлеріні? азатты? идеясын жал?астыр?ан, ?ыршын кеткен арыстарды? аманатын ар?ала?ан кейінгі тол?ын іні – ?арындастары 1986 жылды? желто?санында т?уелсіздік ?шін к?ресе білді.

Т?уелсіздікті? т?п тамыры «Желто?сан» о?и?асына тікелей байланысты екендігіне ешкім дау айта алмас. «Т?бін білмеген тексіз» деген ?аза?ты? ?ажап с?зі осындайдан шы?са керек. Себебі, т?уелсіздікті? т?п тамыры сонау бабалар ар – намысынан туындап жат?ан жо? па? Бейбіт шеруге шы?ып, билік тарапынан кін?лі деп санал?ан жастарымызды? бір б?лігі ?анды ?ыр?ында к?з ж?мса, аман ?ал?андары ?здері а?са?ан азатты?ты? ?ызы?ын к?руде. Уа?ыт емші деп ?зімізді ж?бат?анымызбен, ?ыршын кеткен бауырларымыз есімізге т?скенде жан – жарасы жа??ырып, ?ай?ыны? айы?пас дертіне шалды??аны?ды тере? сезіне т?сесі?. ?айрат Рыс??лбеков, Л?ззат Асанова, С?бира М?хамеджанова, Ербол Сыпатаев сынды ?андастарымызды естен шы?ару м?мкін бе?

Осы желто?сан о?и?асы салдарынан ?аза бол?ан жазы?сыз жастарымызды? рухына бас иіп, орынымыздан т?рып бір минут еске алайы?!
Бір минут ?нсіздік.

1-ж?ргізуші:
1986 жыл?ы 16 желто?санда ?аза?стан Компартиясы Орталы? Комитетіні? пленумы болды. Сол пленумда Д. ?онаев бірінші хатшы ?ызметінен босатылып, орнына б?рын?ы Ульянов облысты? партия комитетіні? бірінші хатшысы бол?ан Г.В. Колбин сайланды. Б?л студент ж?не ж?мысшы жастарды? бейбіт ма?сатта?ы шеруіне ?кеп со?ты. Ала??а шы??ан жастарды ?арулы к?шпен басып – жаншыды. Демонстрация аяусыз басылды.
К?ллі ?лемді д?р сілкінткен 1986 жыл?ы Алматыда?ы желто?сан о?и?асы ?аза? топыра?ына ?лтты? санасын, намысын жетелеген жа?а ?рі ?айсар буынны? келгенін ?йгіледі.
«Т?уелсіздік бастауы - Желто?сан» атты ашы? т?рбие са?атымызды бастаймыз.
Хор: Мемлекеттік ?н?ран

2-ж?ргізуші:
Жа?асына жауыны? жетіп ?олы,
Тартып ал?ан т?уелсіз к?шпен ?ткен.
Т?уелсіздік елімні? ерлік жолы,
Олжа емес салбырап т?скен к?ктен.
?уаныш аралас ?асіретпен,
Ерлік жолда ?аншама ?асыр ?ткен.
Еркіндік, ерлігін са?тау ?шін,
Талай ерді? б?л жолда басы кеткен.

1-о?ушы:
Т?уелсіздік т?скен жо? ?ой аспаннан,
Тарихы оны? тым ?ріден бастал?ан.
Боданды?тан ??т?арам деп елімді,
Талай бозда? ?ара жерді жастан?ан.
2- о?ушы:
Жазалаушы ?ара ??рттай ?аптады,
?аза?ымды ?ырып – жойып таптады.
Сонда елімні? ?л – ?ыздары арда?ты,
?арсы шы?ып ел сенімін а?тады.
3- о?ушы:
Жал?ыз Отан –адамны? ж?регі ?ой,
Ер жігіт ту?ан жерін с?йеді ?ой.
Ел ?шін Желто?санда ??рбан бол?ан,
Ербол, ?айрат – на?ыз ерді? бірі еді ?ой.
4 – о?ушы:
С?бира, Л?ззат сынды жау?азындар,
Жетілмей ерте сол?ан г?л еді ?ой.
Болаша??а да??ыл жол салып берген,
Бозда?тар м??гі айтылар жыр еді ?ой.
5- о?ушы:
Желто?сан – тарихымда ?йгілі к?н,
Ерттеп мініп ар – ождан с?йг?лігін
Ерлерім елдік ?шін атой салып,
Еншілер ?айтар?ан б?йгелі к?н.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«10 сынып. Пікір –сайыс та?ырыбы: Жа??ыры?ы ерлікті? – желто?сан!»

Пікір –сайыс тақырыбы: Жаңғырығы ерліктің – желтоқсан!МАҚСАТЫ:

     Оқушыларға патриоттық тәрбие беру, Отанды сүюге және ерлікке баулу. Желтоқсан оқиғасында ел қамын жеген ерлерді үлгі тұту, өнеге алуға және халқының тарихын білуге үйрету, достыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Алғы сөз:  Тәуелсіздік жолы оңай жол емес, бұл жолда сан мыңдаған адамның арманы мен тағдыры тәлкекке түсті. Біздің еліміз бүгінгі күнге сондай қиын-қыстау, даңқты жолдардан өтіп келіп отыр. Сондықтан да, тәуелсіздігіміздің мәні өзгеше, бағасы теңдессіз. Ендеше тәуелсіздігіміздің тұғыры әрқашан биік болсын.

  • Қазақстан жоғары Кеңесі 1991ж. 16 желтоқсанда Қазақстанды тәуелсіз Республика деп жариялады. Екі жүз жылдай патшалық Рессейдің отары, жетпіс жылдан астам Кеңес үкіметінің бұғауында болған Қазақстан егенмен ел болды.

Капитандар сайысы: Екі топ капитандары ортағы шығып тақырыпты қорғайды.

Қанды қырғын-қалған іс,

Бейне теңіз сең соққан.

Жарқылдайды ар-намыс,

Алматы. Аяз. Желтоқсан.

Дүрсілдейді жүректер,

Сесі күшті  күшті қарудың.

Жүзіне мұң түнетті,

Үлбіреген арудың.

Арманы алда, сенім көп,

Оранды отқа үміттер.

Мұрты жаңа тебіңдеп,

Келе жатты жігіттер.

Жасамай ездік босқа айбат,

Намысымен от шайнап.

Халық үшін бас байлап,

Жанып та кетті жас Қайрат.

Қанды қырғын от өрген,

Жарқылдады ақыл-ой.

Бәрін соның көтерген,

Біздің халық батыр ғой!

 Бұл бүгінгі пікір -сайыс 1986ж 16-17 желтоқсан күндері болған желтоқсан оқиғасына, онда бейбіт ереуілге шыққан, сонымен тарихта аты қалған желтоқсан көтерілісіне қатысушылардың қандай себептермен шыққандықтары және қандай жетістіктерге жеткіндіктері туралы сөз қозғаймыз. Осы бір тағылымы терең оқиғаның себептеріне үңіліп көрейік, жауап іздейік.

Екі топ мүшелеріне сүрақтар қойылады.

Сұрақ:Желтоқсан оқиғасының шығу себебі не?

Сұрақ:Қазақстан компартиясы орталық комитетінің пленумы болды, онда Д.Қонаевты Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатып, орнына Колбинді сайлады.Бұл қай жылы қай күні болды?/ 1986ж 16 желтоқсанда/

Сүрақ.Колбин Қазақстанда тұрмайды, онда қызмет етпеген. Міне, осы пленум шешіміне қазақ жастары бейбіт түрде наразылық білдіріп алаңға шықты. Жастар шеруі желтоқсан айының қай күндері болды? /17-18/

Сұрақ :Жастар наразылығы неге біздің және Мәскеу тарапынан қолдау таппады? Неге жаныштауға тырысты?

Жауап: Республиканың Колбин бастаған жаңа басшылығы олармен терезесі тең түрде пікір алысып, ұсыныстарына құлақ салуды намыс көрді. Олар әкімшілік-әміршілдік өктем көкірек, өр мінез көрсетті. Республикада тұратын 6 миллионнан астам адамнан, қазақтан лайықты ешкім таппай, сенімсіздік білдірген Мәскеуге қарсы бұл жастар қозғалысын олар ұлтшылдық, нашақорлық деп айып тағып, жаныштады.

 ”Желтоқсан желі” – әнінің авторы кім?...................................

Сұрақ:Әділдік үшін күрескен жастардың қаншасы жауапқа тартылды?

Сұрақ:Желтоқсан оқиғасында ерен ерлігімен көзге түскендер болды ма, олар кімдер?

Жауап: Бұл оқиғаға байланысты 103 адам жауапқа тартылды. 99-ы сотталды. Алматы қаласы бойынша 2401 адам қамауға алынып оқудан 309 студент шығарылған, 99-ның ішінде 2 адам өлім жазасына кесілген. Олар: Қайрат Рысқұлбеков, Мырзағали Әбдіқұлов. Желтоқсан оқиғасында ерен ерлігімен көге түскендер өте көп, солардың бірі – Қайрат. Ол қыршын жасын қиды. Оған үлкен айып тағылды.

  Ерлігіңе қуанам да, сүйінем,

Қайрат аға рухыңа мен иілем.

Бәйшешектің солғанына ах ұрсам,

Әділ жанның қазасына күйінем.

Видио ролик көрсетіліп, сол бойынша қатысушы топтардың сыныптастырна сұрақтар қойылады.

Сұрақ:Ұлы Отан соғысында көптеген батыр қыздар болды, Әзілхан Нұршайықов ағамыз айтқандай осы екі күнге созылған сұм соғыста елім деп, алаңда жүрген қыздар болды ма?

Жауап : Жазаға тартылған 99-дың 76-сы ерлер де, ал қалған 23-і қыз-келіншектер болған. Осы ел намысын қорғап, ел болашағын ойлап, ерлігімен көзге түскен 23-тің атынан Ләззат туралы айтқым келеді. Чайковский атындағы училищенің студенті-Ләззат танкімен тапталып өлтірілген. Оған көптеген ақын жазушылар жыр арнады. Желтоқсан оқиғасы туралы режиссер Қалдыбай Әсенов түсірген ”Аллажар” фильмінің басты кейіпкері де – Ләззат.

Cонымен бірге осы оқиғада Өскемендік Сабира Мұхаметжановада қаза тапқан еді.

Оқушылар сұрақтары

1. желтоқсан оқиғасы болған кезде жастарды алаңға баруға қандай жағдай себеп болды?

2. көптеген желтоқсанға қатысқан ағалар мен апаларымыз сол кездегі оқиғаларды еске алғысы келмейді неліктен деп ойлайсыздар?

3. 16-желтоқсан оқиғасына қатысқан жастар мен қазіргі жастар арасынан алшақтық байқайсызба?

4 Тәуелсiздік дегенді калай түнесiндер?

Жауап: Өз алдына дербес, еркiн мемлекет. яғни ешкiмге тәуелдi болмай, iшкi сыртқы мәселелердi өздерiнiң шеше алатын мүмкiндiгi болуды тәуелсiз мемлекет деймiз.

Мұхтар Шахановтың ”Төрт жыл кешіккен шындық ” -өлеңі.

Әр дәуірдің еркіне сай нарқы өзгерген алтынның,

Айналайын алтын әнім, жас өркені халқымның.

Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың,

Желтоқсанда егеменді ел болсам деп талпындың.

Өсер ұлдың қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,

Лаула, лаула, Желтоқсанның мұзға жаққан алауы.

Өздеріңдей ер намысты жас өркені бар елдің,

Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы.

Слайд бойынша жалпы сұрақтар: екі топқа «кім жылдам» ойыны.

Жалпы мараппаттау, топ жеңімпаздарын анықтау, құттықтау.

 

 Сабақтың барысы:
Мұғалімнің кіріспе сөзі:
Көк туым көтерілді бағым жанып,
Елтаңбам күллі әлемге танылды анық.
Шырқадым әнұранды бар дауыспен,
Арманым –Ата заңым қабылданып.

Бізге тәуелсіздік туын, қазақтың көк байрағын биік көтеріп, ел екенімізді дәлелдеп, дүние жүзіне танылуымызға себеп болған және дүниені дүр сілкіндірген Желтоқсан оқиғасына биыл 25 жыл толып отыр.
«Мен - қазақ, қазақпын деп мақтанамын,
Ұранға «алаш» деген атты аламын» - деп азаттықты аңсаған, сол жолда аянбай қызмет еткен алаш арыстарының барлығы да қуғын – сүргінге ұшырап, Сталиндік қызыл террордың құрбандары болды. Сол алаш қайраткерлерінің азаттық идеясын жалғастырған, қыршын кеткен арыстардың аманатын арқалаған кейінгі толқын іні – қарындастары 1986 жылдың желтоқсанында тәуелсіздік үшін күресе білді.

Тәуелсіздіктің түп тамыры «Желтоқсан» оқиғасына тікелей байланысты екендігіне ешкім дау айта алмас. «Түбін білмеген тексіз» деген қазақтың ғажап сөзі осындайдан шықса керек. Себебі, тәуелсіздіктің түп тамыры сонау бабалар ар – намысынан туындап жатқан жоқ па? Бейбіт шеруге шығып, билік тарапынан кінәлі деп саналған жастарымыздың бір бөлігі қанды қырғында көз жұмса, аман қалғандары өздері аңсаған азаттықтың қызығын көруде. Уақыт емші деп өзімізді жұбатқанымызбен, қыршын кеткен бауырларымыз есімізге түскенде жан – жарасы жаңғырып, қайғының айықпас дертіне шалдыққаныңды терең сезіне түсесің. Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджанова, Ербол Сыпатаев сынды қандастарымызды естен шығару мүмкін бе?

Осы желтоқсан оқиғасы салдарынан қаза болған жазықсыз жастарымыздың рухына бас иіп, орынымыздан тұрып бір минут еске алайық!
Бір минут үнсіздік.

1-жүргізуші:
1986 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің пленумы болды. Сол пленумда Д. Қонаев бірінші хатшы қызметінен босатылып, орнына бұрынғы Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болған Г.В. Колбин сайланды. Бұл студент және жұмысшы жастардың бейбіт мақсаттағы шеруіне әкеп соқты. Алаңға шыққан жастарды қарулы күшпен басып – жаншыды. Демонстрация аяусыз басылды.
Күллі әлемді дүр сілкінткен 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы қазақ топырағына ұлттық санасын, намысын жетелеген жаңа әрі қайсар буынның келгенін әйгіледі.
«Тәуелсіздік бастауы - Желтоқсан» атты ашық тәрбие сағатымызды бастаймыз.
Хор: Мемлекеттік Әнұран

2-жүргізуші:
Жағасына жауының жетіп қолы,
Тартып алған тәуелсіз күшпен өткен.
Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы,
Олжа емес салбырап түскен көктен.
Қуаныш аралас қасіретпен,
Ерлік жолда қаншама ғасыр өткен.
Еркіндік, ерлігін сақтау үшін,
Талай ердің бұл жолда басы кеткен.

1-оқушы:
Тәуелсіздік түскен жоқ қой аспаннан,
Тарихы оның тым әріден басталған.
Бодандықтан құтқарам деп елімді,
Талай боздақ қара жерді жастанған.
2- оқушы:
Жазалаушы қара құрттай қаптады,
Қазағымды қырып – жойып таптады.
Сонда елімнің ұл – қыздары ардақты,
Қарсы шығып ел сенімін ақтады.
3- оқушы:
Жалғыз Отан –адамның жүрегі ғой,
Ер жігіт туған жерін сүйеді ғой.
Ел үшін Желтоқсанда құрбан болған,
Ербол, Қайрат – нағыз ердің бірі еді ғой.
4 – оқушы:
Сәбира, Ләззат сынды жауқазындар,
Жетілмей ерте солған гүл еді ғой.
Болашаққа даңғыл жол салып берген,
Боздақтар мәңгі айтылар жыр еді ғой.
5- оқушы:
Желтоқсан – тарихымда әйгілі күн,
Ерттеп мініп ар – ождан сәйгүлігін
Ерлерім елдік үшін атой салып,
Еншілер қайтарған бәйгелі күн.

Начало формы

+1дауыс

Конец формы

Начало формы

Сабақтың мақсаты: Елiмiздiң тарихын оқушыларға таныстыру, бiлдiру. Желтоқсан құрбандарымен таныстыру. Желтоқсан оқиғасы туралы шындыққа көз жеткiзу. Оқушыларды елiн, жерiн, халқын сүйюге тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілiгi: Қазақстан Республикасының Туы, Елтаңбасы. Желтоқсан жұлдыздары. К.Рысқұлбеков., .Л.Асанова, Е.Сыпатаев, т.б.

Оқушы: Бұл Әнұран сөздерi дүниеге келіп. Егеменді ел атанғанымызша, бiздiң халқымыздың басынан қиындықтар мен қатыгез жылдардың не бір сұмдықтары өттi. Бұл қазақ халқының ары мен намысына, тағдыры мен тарихына өшпес таңба салған 1986 жылғы желтоқсан.

Мұғалім: Бүгінгі тәрбие сағатының мақсаты кең байтақ қазақ жерiң. елiң, сақтаған ұлы тұлғаларды балаларға таныта отырып тәуелсiздiктiң тiзгiнiң берік ұстауға, отанымызды сүюге балаларды тәрбиелеу.

Оқушы: 1730 - 1916 жылдары Қазақ елі патшалық Ресейдің отарына айналады. Бiрнеше дүркін отарлау саясатына қарсы ұлт-азаттық көтерілістер болады.

Оқушы: 1917 жылы Қазақ төңкерісінен кейін Қазақстанда Кеңес өкіметі орнады.

Мұғалім: Олай болса, балалар, 1986 жылы желтоқсанда Алматы қаласында бұрынғы Брежнев атындағы алаңға жастар мен студенттер не үшін жиналды.

Хор: Өз тәуелсіздігін алу үшін.

Оқушы: 1986 жылы 17 жслтоксанда астанамыз Алматы каласында мыңдаған қазақ жастары наразылық бiлдiрiп шеруге шықты. Олар:“Тәуелсiздiк керек Қазақ елiнің өз көсемi сайлансын” деген тілек білдірдi.

Сол кездегi үкiмет басшыларының бұйрығымен күш көрсетiлді. Көптеген жастар түрмеге қамалды. Өз елiнiң тәуелсіздiгiн талап етiп, шеруге шыққан жастарға бұзақылар, ұлтшылдар нашақорлар” деген кiнә тағылды.

Окушы:

Нашақор деп, ұлтшыл деп,

Қазаққа күйе жаққан күн!.

Базары кеттiп 6ір күнде,

Қайғыға халық 6атқан күн.

Әдiлдікпен шындықты,

Өтiрiк жала еткен күн.

Надан жасаған шындықтан

Адамдар азап шеккен күн.

Мұғалім: Тәуелсiздік дегенді калай түнесiндер?

Оқушы: Өз алдына дербес, еркiн мемлекет. яғни ешкiмге тәуелдi болмай, iшкi сыртқы мәселелердi өздерiнiң шеше алатын мүмкiндiгi болуды тәуелсiз мемлекет деймiз.

Ән: “Өз елiм” әнiн орындайды.

Мұғалiм: Тәуелсiз мемлекет атануымызға ана тiлiнен оқынымыздай кiмдердің еңбегi сiңді?

Оқушы: К.Рысқұлбеков. Е.Сыпатаев, Л.Асанова, С.Мухаметжанова сияқты азаматтардың.

Мұғалім: Дұрыс балалар! Бүгін бiр сәт осы атаған азаматтарды еске алайық.

Хор: Желтоқсан желі”.

Мұғалiм: Түн кәдiмгi миллиондаған түндердің бiрi. Бұл түнде қаланың кез—келген тұсынан ұстаған жастарды ұрып-соғып, өлiмшi халге жеткiздi. Осындай катыгездiктi көрген, Оларға араша түскендердің арасында К. Рысқұлбеков те бар еді.

Оқушы:

Желтоқсанның жан түршігер күндері

Жалдап әкер аяушылық білмеді.

Бұрымынан сүйреп ару қыздарды

Ал ұлдарды тоғытқан жер түрме еді.

Көрінiс: Желтоқсан күндерiнде.

Оқушы:
Бұрқ етінп қазақ баласы,
Кеудеде өршіп наласы.
Алаңға қарайа ағылды,
Таусылып барлық шарасы.
(Желтоқсан күндерiнен көрiнiс көрсету.)
Оқушы:
Озбырлық күшпен тұншығып,
Үміттің оты өшкен күн.
Жанына таппай бiр шындық
Ер Қайрат қыршын кеткен күн.
Мұғалiм: 1988 жыл 13 мамырда Семей түрмесiне әкелiнген Қ. Рыскұлбеков 21 мамыр күнi өмірiмен қоштасты.
Оқушы:
Желтоқсан айы естісің,
Дауыл боп бұрқыл ескенсің.
Азаттық күйі қашаннан,
Көкейін елдің тескенсің.
Би: Қазақ биі.
Окушы:
шектеліп ана тіліміз, ,
Оқылмай өлең жырымыз.
Жабылып жатса мектептер,
Жадырар қалай күніміз.
Окушы:
Тарылтьп жатса даламыз,
Қайтіп бiз тыныс аламыз

Кақымыз да жоқ айтуға,
Әділет қайдан табамыз.

Оқушы:

Жанымыз жомарт қазақпыз,

Мәнгүрт боп кете жаздаппыз.

Қосайық басты Бауырлар,

Жанайық жансақ маздап біз.
Ән: «Туған жер» орындалады.
Оқушы:
Қыстың қалай қанқызыл таңғы нұры,

Бүр жаратын гүлдердің мәңгі ұрығы.

Күйдіргідей кеудені күйдіреді,

Жүректегі желтоқсан жанғырығы.
Оқушы:
Өсер ұлдың қай сітте де білік болмақ қалауы,

Лаула, лаула желтоқсанның мұзда жаққан алауы.

Өздеріңдей ар-намысты жас өркен бар елдің

Ешқанда еңкеюге тиісті емес жолауы:

Оқушы:

Желтоқсан — заман, толғағы

байтақ даланың,

Шарпысқан сәтi үміт пен

күдiк наланың.

Желтоқсан - Қайрат, Ләззат,

Сәбира,

Құрбаны болған жаланың:

Оқушы:

Әр қазақтың есінде сақталады,

Желтоқсандық өрендер ақталады.

Ел намысын қорғаған сарбаздарым.

Ерлiктерің мәңгілік сақталады.

Оқушы: 1991 жылы 16 желтоқсан
— Тәуелсiз Қазақстан Республикасы жарияланды.
Оқушы:
Дәл бүгін қуанышты қала далам,

Жасадың сол арманға жаңа қадам.

Жеткенше ұлы мақсат шетіне біз,

Басты ғой қызыл шоқты қара табан.
Оқушы:

Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін,
Қайта тудым өмірге, қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске.

Айта бергім келеді, айта бергім.

Мұғалiм: Мiне, балалар, ата-бабаларымыздың жерiмiздi, елiмiздi қорғай отырып, ғасырлар бойы тәуелсiздікті аңсап, осы тәуелсiздікке қолымыздың қалай жеткенiн, кiмдердiң еңбек еткенiн сабағымызда аз да болса мағлұмат алдық. Тәуелсiздiкті алу жолындағы халқымыздың ерен еңбектерін алдағы уақыттарда оқып үйренемiз. Бүгiн Қазақстан аз алдына Тәуелсiз Мемлекет. Біздiң өзіміздің Туымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар.

Сендер — Отанымыздың болашақ ұрпақтарысыңдар. Сабақтарыңды жақсы оқып, тәртіпті болыңдар.

Конец формы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
10 сынып. Пікір –сайыс та?ырыбы: Жа??ыры?ы ерлікті? – желто?сан!

Автор: ?амбарбеков Орынбасар ?амбарбек?лы

Дата: 09.01.2016

Номер свидетельства: 274319


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства