kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жиымдар.Оны? т?рлері. Бір ?лшемді, екі ?лшемді жиым элементтерімен ж?мыс."

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н аты:   Информатика

Класы:    9 «А», 

     Саба?ты? та?ырыбы:  Жиымдар.Оны? т?рлері. Бір ?лшемді, екі ?лшемді  жиым элементтерімен    

                                              ж?мыс.

     Саба?ты? ма?саты:     

      Білімділік:  О?ушылар?а “жиым” ??ымы,бір?лшемді, жиым туралы толы?  ма?л?мат беру;

      Дамытушылы? :  О?ушыларды «жиым» ??ымы,бір?лшемді, екі?лшемді жиым туралы толы?  

                ма?л?мат   бере отырып,программа ??ру да?дыландыру,логикалы?   ой-?рісін дамыту;

                   Т?рбиелік: О?ушыларды адамгершілікке,??ыптылы??а ж?не жауапкершілікке т?рбиелеу

  Саба?ты? т?рі:                аралас саба?

  Саба?ты? кезе?дері:      

·         ?ткен та?ырып бойынша с?ра?тар

1.На?ты X айнымалысын сипаттау

  А) Var x : integer;                            В) Var x : real:

  С) Var x : array (1.n)of real;           Д) Var x : array (1.n)of integer        Е) X  of   real

 2. Символды?  айнымалылар Паскаль тілінде.типіне жатады?

         А) integer;           В)real;          С)string:    Д)array(1.n)of string:     Е)char:

 3. Егер L-б?тін,S-т?ра?ты,P- на?ты сандар болса,VAR т?йінді сипаттаймыз?

    А) Var : p : integer; L: real; const S=2;

    B)  const S=2: Var   L:  integer; p: real:

    C)  const  S:=2; l ; integer;  p: real;

    Д)  label  s:=2: l: integer; p: real;

    E)   Var  const s:=2 :  l : integer; p: real:

         4. LENGTH (S) функциясы.

           А) S жолды? айнымалысыны? та?басыны? санын есептеу

           В) S жолды? айнымалысын кері о?у                                                                 

           С) S жолды? айнымалысын ?шіру

           Д) S  жолды? айнымалыны? та?баларын жеке-жеке жолдар?а жазу

           Е) S  жолды? айнымалысын к?шіру

         5. UPCASE (Символ)функциясыны? ?ызметі

         А) Латынны? ?лкен ?ріптерін кіші ?ріптерге ауыстырады

         В) Латынны? кіші ?ріптерін ?лкен ?ріптерге ауыстырады

         С)  Символдарды санау

         Д)  Символдарды алфавит бойынша реттеу

         Е)   ?аза?ты? кіші ?ріптерін ?лкен ?ріптерге ауыстырады

          6. Бір жол?а неше символ жазу?а болады?

    А) шексіз         В) 255- тен аспауы керек   С) 255- тен кем болмауы керек

    Д ) 200-ден аспауы керек   Е) 150 – ден аспауы керек

Тест жауаптары

 

1 в

2 с

3в

 

                                                Жа?а саба?ты т?сіндіру

  М?ліметтерді ?йымдастыру т?сілдеріні? ке? тара?ан т?рі – кестелік т?сіл.

             Бір ?ана жолдан т?ратын кесте сызы?ты? деп аталады. Мысалы: A (2,3-5,0,1).

             Бірнеше жолдан т?ратын кесте тікт?ртб?рышты  кесте деп аталады.Б?ларды к?п жа?дайда бір?лшемді ж?не екі не к?п?лшемді жиымдар (массивтер) деп те атайды.

   Жиым  дегеніміз- бір атаумен белгіленіп біріктірілген біртекті элементтер жиыны. Осы жиым?а кіретін айнымалыларды жиым элементтері дейді. Жиымны? міндетті т?рде аты, ?лшемі, индекстері, со?ан с?йкес элементтері ж?не оны? т?рлері болады. Жиым т?тасымен бір атпен аталады, ал элементтеріні? реті индекстер ар?ылы к?рсетіледі. Индекс жиымны? иденфикаторынан со? тік жа?ша?а алынып жазылады: (a [1], x[1,1],…)

Жиымны? типін аны?тау ?шін ARRAY, OF  ?ызметші с?здері ?олданылады.

Жиым элементтеріні? сипатталуы былай к?рсетіледі; 

       Аты  Array[индекс ?лшемі]of real;

 немесе

        TYPE Аты; =Array [индекс ?лшемі] of integer

 

Саба?ты бекіту

Мысал: 20 на?ты сан берілген. Осы сандарды? арифметикалы? ортасын табу программасы? ??ру керек. Осы 20 на?ты сандар тобын А жиымы деп ?арастырса?, жиымны? элементтері A[1], A[2], …,A[20] на?ты сандар болады.

 Program

 Var     A: array [l.20] of real;

             I:integer;

             S:real;

Begin

                  For i:=1 to 20 do

             Read (A[i]);

             S:=0;

             For i:=l to 20 do

             S:=S+A[i];

             S:=S\20;

  Write (S);

   End.

                                           Компьютермен ж?мыс

·Кіші латын ?ріпімен енгізілген жолды, ?лкен латын ?ріптеріне ауыстыру программасын ??ры?ыз.

     Program austir:

     Var      s:string:

                 k:byte:

                  begin

                 readln(s):

                 for  k:=l to length (s) do

s[K]: =Upcase (s[k]);

writeln(s):

end.

 

С?ра?тар?а жауап беру.

 

·Сызы?ты? ж?не тікт?рб?рышты кестені? айырмашылы?ы ?андай?

·Жиым деп нені айтамыз?

·Жиымдар ?алай сипатталады?

· Индекс дегеніміз не?

·Бір?лшемді жиым дегеніміз не?

·Екі?лшемді жиым дегеніміз не?

 

№2. Берілген бір ?лшемді A{2,-3,5,8,-2} массив элементтеріні? ?осындысын есептейтін прграмма жазу керек.

      Program esep2:

 Uses crt;

 Var I,s:integer:

       A: array [l…5] of integer;

    Begin

Clrscr;

 For i:=1to 5 do

Begin    S:= 0;

      Writeln(`a[`,I`]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

 Begin

S:=S+a[i];

Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End;

End.

№3 Берілген бір ?лшемді А{2,-3,5,-8,2} ма ссив элементтеріні? квадраттарыны? ?осындысын есептеу программасын ??ру керек.

      Program esep3;

 Uses crt;

 Var I,s:integer:

       A: array [l…5] of integer;

    Begin

Clrscr;

 For i:=1to 5 do

Begin    S:= 0;

      Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

 Begin

S:=S+sqr(a[i]);

 Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End;  End.

№4.Берілген бір ?лшемді А{2,-3,5,-8,2} массив берілген, о? элементтерін баспа?а шы?аратын  программа ??ру керек

Program esep4;

 Uses crt;

 Var I:integer:

       A: array [l…5] of integer;

    Begin

Clrscr;

 For i:=1to 5 do

Begin   

      Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

 Begin

If (a[i])>0 then  Writeln(`a[`,I,`]=`,a[i]);

End;  End.

?йге тапсырма:     5.1, 5.2, 5.3, 5.4   та?ырыптарын   о?у.

Просмотр содержимого документа
«"Жиымдар.Оны? т?рлері. Бір ?лшемді, екі ?лшемді жиым элементтерімен ж?мыс." »

Пән аты: Информатика

Класы: 9 «А»,

Сабақтың тақырыбы: Жиымдар.Оның түрлері. Бір өлшемді, екі өлшемді жиым элементтерімен

жұмыс.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға “жиым” ұғымы,бірөлшемді, жиым туралы толық мағлұмат беру;

Дамытушылық : Оқушыларды «жиым» ұғымы,бірөлшемді, екіөлшемді жиым туралы толық

мағлұмат бере отырып,программа құру дағдыландыру,логикалық ой-өрісін дамыту;

Тәрбиелік: Оқушыларды адамгершілікке,ұқыптылыққа және жауапкершілікке тәрбиелеу

Сабақтың түрі: аралас сабақ

Сабақтың кезеңдері:

 • Өткен тақырып бойынша сұрақтар

1.Нақты X айнымалысын сипаттау

А) Var x : integer; В) Var x : real:

С) Var x : array (1..n)of real; Д) Var x : array (1..n)of integer Е) X of real

2. Символдық айнымалылар Паскаль тілінде...типіне жатады?

А) integer; В)real; С)string: Д)array(1..n)of string: Е)char:

3. Егер L-бүтін,S-тұрақты,P- нақты сандар болса,VAR түйінді сипаттаймыз?

А) Var : p : integer; L: real; const S=2;

B) const S=2: Var L: integer; p: real:

C) const S:=2; l ; integer; p: real;

Д) label s:=2: l: integer; p: real;

E) Var const s:=2 : l : integer; p: real:

4. LENGTH (S) функциясы...

А) S жолдық айнымалысының таңбасының санын есептеу

В) S жолдық айнымалысын кері оқу

С) S жолдық айнымалысын өшіру

Д) S жолдық айнымалының таңбаларын жеке-жеке жолдарға жазу

Е) S жолдық айнымалысын көшіру

5. UPCASE (Символ)функциясының қызметі

А) Латынның үлкен әріптерін кіші әріптерге ауыстырады

В) Латынның кіші әріптерін үлкен әріптерге ауыстырады

С) Символдарды санау

Д) Символдарды алфавит бойынша реттеу

Е) Қазақтың кіші әріптерін үлкен әріптерге ауыстырады

6. Бір жолға неше символ жазуға болады?

А) шексіз В) 255- тен аспауы керек С) 255- тен кем болмауы керек

Д ) 200-ден аспауы керек Е) 150 – ден аспауы керек


Тест жауаптары


1 в

2 с

3вЖаңа сабақты түсіндіру


Мәліметтерді ұйымдастыру тәсілдерінің кең тараған түрі – кестелік тәсіл.

Бір ғана жолдан тұратын кесте сызықтық деп аталады. Мысалы: A (2,3-5,0,1).

Бірнеше жолдан тұратын кесте тіктөртбұрышты кесте деп аталады.Бұларды көп жағдайда бірөлшемді және екі не көпөлшемді жиымдар (массивтер) деп те атайды.

Жиым дегеніміз- бір атаумен белгіленіп біріктірілген біртекті элементтер жиыны. Осы жиымға кіретін айнымалыларды жиым элементтері дейді. Жиымның міндетті түрде аты , өлшемі , индекстері, соған сәйкес элементтері және оның түрлері болады. Жиым тұтасымен бір атпен аталады, ал элементтерінің реті индекстер арқылы көрсетіледі . Индекс жиымның иденфикаторынан соң тік жақшаға алынып жазылады: (a [1], x[1,1],…)

Жиымның типін анықтау үшін ARRAY, OF қызметші сөздері қолданылады.

Жиым элементтерінің сипатталуы былай көрсетіледі;

Аты Array[индекс өлшемі]of real;

немесе

TYPE Аты; =Array [индекс өлшемі] of integer


Сабақты бекіту

Мысал: 20 нақты сан берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табу программасың құру керек . Осы 20 нақты сандар тобын А жиымы деп қарастырсақ , жиымның элементтері A[1], A[2], …,A[20] нақты сандар болады.

Program

Var A: array [l..20] of real;

I:integer;

S:real;

Begin

For i:=1 to 20 do

Read (A[i]);

S:=0;

For i:=l to 20 do

S:=S+A[i];

S:=S\20;

Write (S);

End.

Компьютермен жұмыс


 • Кіші латын әріпімен енгізілген жолды, үлкен латын әріптеріне ауыстыру программасын құрыңыз.

Program austir:

Var s:string:

k:byte:

begin

readln(s):

for k:=l to length (s) do

s[K]: =Upcase (s[k]);

writeln(s):

end.Сұрақтарға жауап беру.


 • Сызықтық және тіктөрбұрышты кестенің айырмашылығы қандай?

 • Жиым деп нені айтамыз?

 • Жиымдар қалай сипатталады?

 • Индекс дегеніміз не?

 • Бірөлшемді жиым дегеніміз не?

 • Екіөлшемді жиым дегеніміз не?


2. Берілген бір өлшемді A{2,-3,5,8,-2} массив элементтерінің қосындысын есептейтін прграмма жазу керек.

Program esep2:

Uses crt;

Var I,s:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin

Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin S:= 0;

Writeln(`a[`,I`]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

Begin

S:=S+a[i];

Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End;

End.

3 Берілген бір өлшемді А{2,-3,5,-8,2} ма ссив элементтерінің квадраттарының қосындысын есептеу программасын құру керек.

Program esep3;

Uses crt;

Var I,s:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin

Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin S:= 0;

Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

Begin

S:=S+sqr(a[i]);

Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

End; End.

4.Берілген бір өлшемді А{2,-3,5,-8,2} массив берілген, оң элементтерін баспаға шығаратын программа құру керек

Program esep4;

Uses crt;

Var I:integer:

A: array [l…5] of integer;

Begin

Clrscr;

For i:=1to 5 do

Begin

Writeln(`a[`,I,` ]-?`);

Readln(a[i]);

End;

For i:=1 to 5do

Begin

If (a[i])0 then Writeln(`a[`,I,`]=`,a[i]);

End; End.Үйге тапсырма: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 тақырыптарын оқу.5жалпы білім беретін орта мектеп


«Бекітемін» ________________

Оқу ісінің меңгерушісі

«___________» ______2014 ж

Пән аты: Информатика

Класы: 9 «А»

Сабақтың тақырыбы:

«Жиымдар.Олардың түрлері. Бірөлшемді жиым элементтерімен жұмыс.» Пән мұғалімі Ұ.М.НазароваАқтөбе қаласы - 2014 жыл • бүтін – INTEGER- х= -25,у=1936,с = 123нақты – REAL х= -25,у = 4Е156,

 • логикалық – BOOLEAN В1= true, B2 = false

 • тіркестік – STRING C = ‘Turbo Paskal’ мәтіндік - TEXT типтер жатады.
 • Берілген бір өлшемді A{2,-3,5,8,-2} массив элементтерінің қосындысын есептейтін прграмма жазу керек.

 • Program esep2: / кез келген программа Program түйінді сөзінен басталады

 • Uses crt; / қолданылатын crt модулі

 • Var I,s:integer: / айнымалыларды сипаттау бөлімі, мұнда і - есептегі сандар{2,-3,5,8,-2}

s – қосындыны білдіреді

 • A: array [l…5] of integer; / А- жиымның аты, бірден беске дейінгі бүтін типті айнымалылар

 • Begin / басы

 • Clrscr;

 • For i:=1to 5 do / і - ға бес сан меншіктеледі

 • Begin S:= 0; / қосынды 0 ге тен

 • Writeln(`a[`,i`]-?`); / а, і енгізу

 • Readln(a[i]); /

 • End;

 • For i:=1 to 5do

 • Begin

 • S:=S+a[i];

 • Writeln(`S[`,I,`]=`,S);

 • End;

 • End.

 • Мысал: 20 нақты сан берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табу программасың құру керек . Осы 20 нақты сандар тобын А жиымы деп қарастырсақ , жиымның элементтері A[1], A[2], …,A[20] нақты сандар болады.

 • Program

 • Var A: array [l..20] of real;

 • I:integer;

 • S:real;

 • Begin

 • For i:=1 to 20 do

 • Read (A[i]);

 • S:=0;

 • For i:=l to 20 do

 • S:=S+A[i];

 • S:=S\20;

 • Write (S);

 • End.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
"Жиымдар.Оны? т?рлері. Бір ?лшемді, екі ?лшемді жиым элементтерімен ж?мыс."

Автор: Назарова ?лмекен Марешовна

Дата: 15.05.2015

Номер свидетельства: 211719

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства