kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жас-информатиктер» атты сайыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?т?стік ?аза?стан Облысы, Сайрам ауданы, А?сукент ауылы №20 С Сейфуллин атында?ы мекте-гимназиясы

Саба?ты? ма?саты:
О?ушыларды? білімдерін тексеру, ал?ан білімдерін тияна?тау, берілген тапсырмаларды орындап, н?тижесін алу.
Компьютерде программамен ж?мыс жасауда ?р-т?рлі амал-т?сілдер ар?ылы логикалы? ойлау ?абілеттерін дамыту.
Танымды? ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін арттыру. Берілген топты? ж?мыстарды орындату ар?ылы ?йымшылды??а т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: сайыс саба?
К?рнекілігі: интерактивті та?та, слайд

Барысы:
Саламатсыздар ма, ??рметті ?стаздар, ?діл-?азылар, о?ушылар! Сіздермен бірлесе отырып «Жас-информатиктер» атты сайысымызды бастау?а р??сат еті?іздер.
Сайысымызды? ?діл-?азылар ал?асымен таныстырып ?тейін.
?р жауап?а 5 ?пай беріледі.
Ойын?а  4  топтан  4 – о?ушыдан  ?атысады. Б?гінгі ойынымыз  5 турдан т?рады.
(Ойыншылар ?здерін таныстырып ?теді)

1 ші тур – «Топты таныстыру»
2 ші тур – «К?шбасшы» ойыны
3 ші тур – «Компьютерді вирустан ??т?арайы?» сайысы
4-ші тур – «Топ басшылар » сайысы
5-ші тур – «Компьютерді? зияны мен пайдасы» (пікір-талас)
1 ші тур «Топты таныстыру». Жарыс?а ?атысып отыр?ан о?ушылар?а с?т сапар тілей отырып, шы?дар?а биік ?он?айсы? демекпіз. Ал 1 турын бастаймыз. Сіздер ?з топтары?ызды таныстыры?ыздар.
1. А?паратты? е? кіші ?лшем бірлігі? (байт)
2. ?арапайым есептеулер ж?ргізетін программа? (калькулятор)
3. ?а?азда?ы к?ріністі экран?а т?сіруші? (сканер)
4. Адам мен компьютер арасында?ы ?арым-?атынас? (интерфейс)
5. Д?ниеж?зілік компьютер арасында?ы байланыс? (интернет)
6. А?партты енгізуге арнал?ан ??рыл?ы? (пернетакта)
7. Компьютерді? а?ыл –ойы? (процессор)
8. М?тін дегеніміз не? (жолдар тізбегі)
9. Вирусты? кері ?серін жоятын программа? (Антивирус)
10. Сурет салу?а арнал?ан программа? (Paint)

К?рермен жинал?ан б?л тамаша?а
??р ?арап жай отыру жараса ма?
Туыс, дос?а , сынптас, таныс?а емес
Со? ?олы?ды білімді жас талант?а.
2 тур – «Полиглот» 2 топ?а бирдей с?ра?тан. ?рбір д?рыс жауап?а 5 ?пай, 2 минут уа?ыт беріледі.  ?ойыл?ан с?ра?ты? жауабын ?ш тілде айту керек: ?аза?,  орыс, а?ылшын тілінде.
1. Фонограф ба?дарламасы ?андай м?ліметті ??деуге м?мкіндік береді? (дыбыс, звук, sound)
2. Жіпке ілдім мен ?зім,
    Кіп-кішкене к?н к?зін  (шам, лампочка, lamp)
3. А?паратты? ?айнар к?зі? (таби?ат, природа, nature)
4. Графиктік курсорды бас?аруды же?ілдететін ??рыл?ы? (тыш?ан, мышь, mouse)
5. Ас – адамны? ар?ауы, ал компьютерді? асы .. (ток, ток, currnt)
6. ?нер алды – ?ызыл ….(тіл, язык, landguage)
3 тур – «?ажайып ала?ы»
М??гі ба?и есте ?алар
?ажайып бір кеш болсын
Білімдірек ш?кірт озар
?иыныра? с?ра? болсын.
(Информатика п?ні бойынша с?ра?тар, с?ра?тар сандар ар?ылы ?яшы?тарда к?рсетіледі)
1. «Операциялы? ж?йе» б?лімі бойынша
30-1 ОЖ дегеніміз не ж?не оны? т?рлері ?андай? (Адам ж?не компьютер арасында?ы байланысты ?амтамасыз ететін ж?йелік программа. ОЖ компьютер ж?мысын бас?арады)
30-2.  Бас меню ?алай ашылады ж?не ?андай командалалардан т?рады? (Бастау командасы ар?ылы ж?не мынадай командалалардан т?рады: Программалар, ??жаттар, Аны?тама беру, Орындау, Компьютерді ?айта ж?ктеу, Компьютерді ?шіру)
30-3. Ж?мыс ?стелі дегеніміз ж?не оны? негізгі объектілері? ( ОЖ ж?ктелгеннен кейін пайда бол?ан экран ж?не Windows ОЖ негізгі терезесі. Негізгі объектілері: Мені? компьютерім, ?оржын, мені? ??жаттарым, желілік орта)
40-1.Тапсырмалар та?тасы дегеніміз не? (Бастау менюінен кейінгі орналас?ан ?зын жола?)
40-2. Операциялы? ж?йе ?ызметі? (Компьютерді? барлы?  ресурстарыны? ж?мысын бас?арады)
40-3. Windows терезесіні? т?рлері ?андай? (с?хбат терезе, аны?тама терезе, ескерту терезе, бума терезе, ??жат терезе, сілтеуіш терезе)
50-1. Стандартты программалар (Блокнот, Калькулятор, Word Pad, Paint)
50-2. Интернет желісі ( Б?кіл ?лемдік желі,  ?рмек)
50-3. Ж?йелік блокты? ішкі ??рыл?ыларын ата? (процессор, аналы? та?ша, оперативті жады, т?р?ылы?ты диск, алмалы дискілерге арнал?ан диск жетегі, CD, DVD диск жетегі)
2.  «Аралас с?ра?тар» б?лімі бойынша
30-1.  М?тінді жою пернелері? (Delete, Backspace)
30-2.  Принтерді? неше т?рі бар? (3)
30-3.  К?п пернелі ??рыл?ы? (пернета?та)
40-1. Сырт?ы жад (диск)
40-2. Microsoft  фирмасын ??р?ан адам? (Билл  Гейтс)
40-3. Д?ние ж?зіндегі е? бай адам? (Билл Гейтс)
50-1. Интернетпен байланыс жасайтын ??рыл?ы? (модем)
50-2.  Аз батырмалы ??рыл?ы (тыш?ан)
50-3. Калькуляторды е? ал?аш кімдер жасады? (Чевышев, Однер)

Айналайын ал?а ?мтыл?ан дарындар!
Айналайын же?іс ??ш?ан ?ырандар
Бізден ?иын жа?дайларды с?ра?дар
С?рап ?оймай, шешу жолын табы?дар.
4-тур. «?иял ?лемі» сайыскерлерімізге та?ырып беріледі. Та?ырып?а с?йкес ?ызы?ты  ??гіме ??растыруы тиіс.
1. Егер мен робот болсам..
2. Егер мен хаккер болсам…
Ойыншылар?а дайындалу?а 5 минут уакыт беріледі. Кезекпен ?нерін орта?а салады.

Білімні? ?ш?ырлы?ын танып сен,
Асып, тасып, асы?па, ?алыспа сен
Уакыт деген зымырап, зулап жатыр
Шапша?ды? б?л сайыста керек екен.

5 тур. «Жор?а»
1 топ
1. А?паратты шы?ару ??рыл?ысы? (принтер)
2. Жалпы желіге ?осылу ?шін ?ажетті ??рыл?ы (модем)
3. А?паратты ??деу ??рыл?ысы (процессор)
4. ?арапайым есептеулер ж?ргізетін программа (калькулятор)
5. Дыбыс жазу ??рыл?ысы? (микрофон)
6. Дискета т?рлері (3,5 ж?не 5,25 дюймдік)
7. Адам денсаулы?ына зиянды компьютер ??рыл?ысы? (монитор)
8. Компакт дискіні о?у?а арнал?ан ??рыл?ы? (CD-ROM)
9. Дыбыс шы?аратын ??рыл?ы? (колонка)
10. Информация ?лгем бірлігі? (бит, байт)
2 топ
1. Windows  с?зіні? аудармасы? (терезе)
2. Белгілі бір атпен жазыл?ан м?ліметтер жиыны? (файл)
3. М?ліметтер енгізу пернесі? (интер)
4. Курсорды? о? жа?ында?ы символдарды ?шіру пернесі? (delete)
5. Компьютерді? негізгі ??рыл?ылары (пернета?та, монитор, ж?йелік блок)
6. Вирусты тауып жоятын программа (Антивирус)
7. Жойыл?ан нысандар орналасатын ?апшы? (Себет)
8. М?тіндік а?паратты енгізуге арнал?ан прорграмма (Word)
9.  Монитор т?рлері (электронды т?тікшелі, с?йы? кристалды, плазмалы?)
10. Адам а?паратпен не істейді? (а?паратты са?тайды, таратады, ??дейді)
   
?орытындылау.
Осымен  сайысымыз ая?талды. С?з кезегін ?діл-?азылар ал?асына береміз.
Б?гінгі сайысымыз ?з м?ресіне жетті. К?ріп тамашала?андары?ыз?а к?п рахмет!

Просмотр содержимого документа
««Жас-информатиктер» атты сайыс »

Сабақтың тақырыбы: «Жас-информатиктер»  атты сайыс
Сабақтың мақсаты:
Оқушылардың білімдерін тексеру, алған білімдерін тиянақтау, берілген тапсырмаларды орындап, нәтижесін алу.
Компьютерде программамен жұмыс жасауда әр-түрлі амал-тәсілдер арқылы логикалық ойлау қабілеттерін дамыту.
Танымдық қызығушылығын, белсенділігін арттыру. Берілген топтық жұмыстарды орындату арқылы ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: сайыс сабақ
Көрнекілігі: интерактивті тақта, слайд

Барысы:
Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, әділ-қазылар, оқушылар! Сіздермен бірлесе отырып «Жас-информатиктер» атты сайысымызды бастауға рұқсат етіңіздер.
Сайысымыздың әділ-қазылар алқасымен таныстырып өтейін.
Әр жауапқа 5 ұпай беріледі.
Ойынға  4  топтан  4 – оқушыдан  қатысады. Бүгінгі ойынымыз  5 турдан тұрады.
(Ойыншылар өздерін таныстырып өтеді)

1 ші тур – «Топты таныстыру»
2 ші тур – «Көшбасшы» ойыны
3 ші тур – «Компьютерді вирустан құтқарайық» сайысы
4-ші тур – «Топ басшылар » сайысы
5-ші тур – «Компьютердің зияны мен пайдасы» (пікір-талас)
1 ші тур «Топты таныстыру». Жарысқа қатысып отырған оқушыларға сәт сапар тілей отырып, шыңдарға биік қонғайсың демекпіз. Ал 1 турын бастаймыз. Сіздер өз топтарыңызды таныстырыңыздар.
1. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі? (байт)
2. Қарапайым есептеулер жүргізетін программа? (калькулятор)
3. Қағаздағы көріністі экранға түсіруші? (сканер)
4. Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас? (интерфейс)
5. Дүниежүзілік компьютер арасындағы байланыс? (интернет)
6. Ақпартты енгізуге арналған құрылғы? (пернетакта)
7. Компьютердің ақыл –ойы? (процессор)
8. Мәтін дегеніміз не? (жолдар тізбегі)
9. Вирустың кері әсерін жоятын программа? (Антивирус)
10. Сурет салуға арналған программа? (Paint)

Көрермен жиналған бұл тамашаға
Құр қарап жай отыру жараса ма?
Туыс, досқа , сынптас, танысқа емес
Соқ қолыңды білімді жас талантқа.
2 тур – «Полиглот» 2 топқа бирдей сұрақтан. Әрбір дұрыс жауапқа 5 ұпай, 2 минут уақыт беріледі.  Қойылған сұрақтың жауабын үш тілде айту керек: қазақ,  орыс, ағылшын тілінде.
1. Фонограф бағдарламасы қандай мәліметті өңдеуге мүмкіндік береді? (дыбыс, звук, sound)
2. Жіпке ілдім мен өзім,
    Кіп-кішкене күн көзін  (шам, лампочка, lamp)
3. Ақпараттың қайнар көзі? (табиғат, природа, nature)
4. Графиктік курсорды басқаруды жеңілдететін құрылғы? (тышқан, мышь, mouse)
5. Ас – адамның арқауы, ал компьютердің асы .. (ток, ток, currnt)
6. Өнер алды – қызыл ….(тіл, язык, landguage)
3 тур – «Ғажайып алаңы»
Мәңгі бақи есте қалар
Ғажайып бір кеш болсын
Білімдірек шәкірт озар
Қиынырақ сұрақ болсын.
(Информатика пәні бойынша сұрақтар, сұрақтар сандар арқылы ұяшықтарда көрсетіледі)
1. «Операциялық жүйе» бөлімі бойынша
30-1 ОЖ дегеніміз не және оның түрлері қандай? (Адам және компьютер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін жүйелік программа. ОЖ компьютер жұмысын басқарады)
30-2.  Бас меню қалай ашылады және қандай командалалардан тұрады? (Бастау командасы арқылы және мынадай командалалардан тұрады: Программалар, Құжаттар, Анықтама беру, Орындау, Компьютерді қайта жүктеу, Компьютерді өшіру)
30-3. Жұмыс үстелі дегеніміз және оның негізгі объектілері? ( ОЖ жүктелгеннен кейін пайда болған экран және Windows ОЖ негізгі терезесі. Негізгі объектілері: Менің компьютерім, қоржын, менің құжаттарым, желілік орта)
40-1.Тапсырмалар тақтасы дегеніміз не? (Бастау менюінен кейінгі орналасқан ұзын жолақ)
40-2. Операциялық жүйе қызметі? (Компьютердің барлық  ресурстарының жұмысын басқарады)
40-3. Windows терезесінің түрлері қандай? (сұхбат терезе, анықтама терезе, ескерту терезе, бума терезе, құжат терезе, сілтеуіш терезе)
50-1. Стандартты программалар (Блокнот, Калькулятор, Word Pad, Paint)
50-2. Интернет желісі ( Бүкіл әлемдік желі,  өрмек)
50-3. Жүйелік блоктың ішкі құрылғыларын ата? (процессор, аналық тақша, оперативті жады, тұрғылықты диск, алмалы дискілерге арналған диск жетегі, CD, DVD диск жетегі)
2.  «Аралас сұрақтар» бөлімі бойынша
30-1.  Мәтінді жою пернелері? (Delete, Backspace)
30-2.  Принтердің неше түрі бар? (3)
30-3.  Көп пернелі құрылғы? (пернетақта)
40-1. Сыртқы жад (диск)
40-2. Microsoft  фирмасын құрған адам? (Билл  Гейтс)
40-3. Дүние жүзіндегі ең бай адам? (Билл Гейтс)
50-1. Интернетпен байланыс жасайтын құрылғы? (модем)
50-2.  Аз батырмалы құрылғы (тышқан)
50-3. Калькуляторды ең алғаш кімдер жасады? (Чевышев, Однер)

Айналайын алға ұмтылған дарындар!
Айналайын жеңіс құшқан қырандар
Бізден қиын жағдайларды сұраңдар
Сұрап қоймай, шешу жолын табыңдар.
4-тур. «Қиял әлемі» сайыскерлерімізге тақырып беріледі. Тақырыпқа сәйкес қызықты  әңгіме құрастыруы тиіс.
1. Егер мен робот болсам..
2. Егер мен хаккер болсам…
Ойыншыларға дайындалуға 5 минут уакыт беріледі. Кезекпен өнерін ортаға салады.

Білімнің ұшқырлығын танып сен,
Асып, тасып, асықпа, қалыспа сен
Уакыт деген зымырап, зулап жатыр
Шапшаңдық бұл сайыста керек екен.

5 тур. «Жорға»
1 топ
1. Ақпаратты шығару құрылғысы? (принтер)
2. Жалпы желіге қосылу үшін қажетті құрылғы (модем)
3. Ақпаратты өңдеу құрылғысы (процессор)
4. Қарапайым есептеулер жүргізетін программа (калькулятор)
5. Дыбыс жазу құрылғысы? (микрофон)
6. Дискета түрлері (3,5 және 5,25 дюймдік)
7. Адам денсаулығына зиянды компьютер құрылғысы? (монитор)
8. Компакт дискіні оқуға арналған құрылғы? (CD-ROM)
9. Дыбыс шығаратын құрылғы? (колонка)
10. Информация өлгем бірлігі? (бит, байт)
2 топ
1. Windows  сөзінің аудармасы? (терезе)
2. Белгілі бір атпен жазылған мәліметтер жиыны? (файл)
3. Мәліметтер енгізу пернесі? (интер)
4. Курсордың оң жағындағы символдарды өшіру пернесі? (delete)
5. Компьютердің негізгі құрылғылары (пернетақта, монитор, жүйелік блок)
6. Вирусты тауып жоятын программа (Антивирус)
7. Жойылған нысандар орналасатын қапшық (Себет)
8. Мәтіндік ақпаратты енгізуге арналған прорграмма (Word)
9.  Монитор түрлері (электронды түтікшелі, сұйық кристалды, плазмалық)
10. Адам ақпаратпен не істейді? (ақпаратты сақтайды, таратады, өңдейді)
   
Қорытындылау.
Осымен  сайысымыз аяқталды. Сөз кезегін әділ-қазылар алқасына береміз.
Бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Жас-информатиктер» атты сайыс

Автор: Аитова Карима Махамедлативовна

Дата: 13.06.2014

Номер свидетельства: 103805

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства