kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

§ 22 М?тінді пішімдеу. ?ріптер.Абзац.

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 25.02.2014ж

П?н аты : Информатика

Сынып : 5

Саба?ты? та?ырыбы : § 22 М?тінді пішімдеу. ?ріптер.Абзац.

Саба?ты? ма?саты : берілген ?лшемдер бойынша м?тінді пішімдеуді ?йрету.

О?ушылар білуі тиіс : шрифтті, абзацты пішімдеу параметрлерін, стандартты ?лшем ж?не ?ріп гарнитурасын.

О?ушылар ?йренуі тиіс : м?тін енгізу алдында, ерекшеленген б?лігі ?шін, б?кіл м?тін ?шін ?ріпті, ?лшемін та?дауды; абзац, бірінші жолды? шегерімін т?зетуді орнатуды, сыз?ышты, табуляцияны ?олдануды, м?тінді тізім т?рінде р?сімдеуді.

Саба?ты? барысы :

І ?йымдастыру кезе?і

ІІ Саба?ты? ма?саты мен міндеттерін ?ою

ІІІ ?й тапсырмасын тексеру

IV Білімі ?зектендіру

Кубик ла?тыру.

 1. Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларын ата.
 2. Принтер дегеніміз не?
 3. Бос орын ?ай кезде ?олданады?
 4. Пернета?та дегеніміз не?
 5. Бас ?ріпті ?алай енгіземіз?

 

V Жа?а та?рыпты т?сіндіру

       Біріншіден, пішімдеу б?йры?тарын бірнеше т?сілмен ша?ыру?а болады : Контекстік м?зір лентасында?ы б?йры?тар батырмаларын шерту.

       Екіншіден, пішімдеу м?тіні енгізілгенге дейін та?айындалу немесе енгізілгеннен кейін орындалуы м?мкін.

        ?ріпті? кескінін мына батырмамен ?згертуге болады:

        Экранда ?ріптерді? к?лемін ?згертуге де болады. Оларды ?лкейтуге де, кішірейтуге де болады. Ол ?шін   батырмасын ?олданады. Келесі ?ш батырманы? ?ызметі:

 - ?ріптерді жуандатады;

 - ?ріптерді ?исайтады;

 - м?тінні? астын сызады.

        Символ ?шін мынадай баптауларды та?айындау?а болады:

 • ?ріпті? т?рін ;
 • м?лшерін;
 • т?сін.

 Іскерлік хаттар, рефераттар ?шін ?ріпті? 14 пт м?лшері, TimesNewRoman гарнитуралары ?сынылады. М?тінді т?стермен ж?не ерекше кескінмен к?зге т?сердей етіп арты? белгілеуді? ?ажеті шамалы.

Сондай – а? ерекшеленген м?тінді пішімдегенде пернелер тіркесімін бірге пайдалан?ан да ы??айлы. Мысалы, ?ріпті? кескінін жуан ету ?шін Ctrl+B, курсив ету ?шін - Ctrl+І пернелер тіркесімін ?олдану?а болады.

Егер электронды? ??жатта тасымалдау орнатылмаса, онда абзацта сол жа? шет бойынша т?зеу аны?талады. Автор ??жатты? ?андай принтерде, ?андай ?ріппен ж?не м?лшермен басып шы?арылатынын білмейді. Сонды?тан к?біне та?ырып орта?а, ал автор?а сілтеме немесе ??жат ??рыл?ан мерзім – о? жа? шет бойынша т?зеледі.

        Абзац ?шін келесі баптаулар аны?талады:

 • т?зеу;
 • жоларалы? интервал ;
 • шегінулер ;

Т?зеу

 - М?тін жолды? басында, сол жа?та орналасады.

        Негізгі м?тінді осылай жазады.

 - М?тін орта?а теріледі. Та?ырыптарды осылай тереді.

  - М?тін жолды? со?ынан, о? жа?тан теріледі.

       Мысалы, эпиграфты безендіргенде, шегініс бетті? сол жа? шетінен ж?не т?зеу сол жа? шеті бойынша орнатылады.

Шегіністер

       Сол сия?ты абзацты? бірінші жолында шегініс – «?ызыл» жол болуы м?мкін.

Шегіністерді Сыз?ышта?ы ж?гіргіштерді жылжытып та бекітуге болады.

       М?тінні? фрагменттерін д?л к?рсетілген жерге орналастыру?а м?мкіндік беретін ??ралды? бірі – Табуляция.

       Табуляцияны? м?нін аны?тай отырып, мысалы, м?тінді екі ба?ан?а б?луге болады.

       Б?л мысалда Абзац, Тіркеме беттер б?йры?ы орындал?ан, Табуляция позицияларыны? ?лшемі 6 см етіп алын?ан. М?тін енгізгенде Tab пернесін басу жеткілікті. Абзацта бірнеше табуляция позициялары аны?талуы м?мкін.

Тізім

         Егер о?ушыларды? тізімін басып шы?ару немесе д?кендегі тауарды санап шы?у керек болса, не істейміз ? WordPad м?тіндік редакторында м?тінді тізім т?рінде ?йымдастыру?а болады. Тізімде ?рбір абзац бірдей пішімделген ж?не н?мірден немесе арнайы та?башадан – маркерден басталады. Тізімді бастау немесе ая?тау ?шін Тізімді бастау батырмасын басы?дар.

        Абзацты тізімдегі шегініспен ??ру ?шін, Shift ж?не Enter пернелерін бір мезгілде басы?дар. Осылай м?тінге абзац символы емес, жолды к?штеп айыру символы кірістіріледі. Жолды? басында маркер пайда болмайды. 

Ойлан тап.( ?шіргіш, ?арындаш, ?исы? сызы?, ??ю, кисть, масштаб, эллипс, б?ріккіш, жазу)


 

Симантикалы? карта.

VІІ ?орытынды Ба?ылау с?ра?тарымен ?орытындылау.

VІІІ ?йге тапсырма

§ 22 М?тінді пішімдеу. ?ріптер.Абзац.(тест с?ра?тарын дайындап келу)

Просмотр содержимого документа
«§ 22 М?тінді пішімдеу. ?ріптер.Абзац.»

Күні: 25.02.2014ж

Пән аты : Информатика

Сынып : 5

Сабақтың тақырыбы : § 22 Мәтінді пішімдеу. Әріптер.Абзац.

Сабақтың мақсаты : берілген өлшемдер бойынша мәтінді пішімдеуді үйрету.

Оқушылар білуі тиіс : шрифтті, абзацты пішімдеу параметрлерін, стандартты өлшем және әріп гарнитурасын.

Оқушылар үйренуі тиіс : мәтін енгізу алдында, ерекшеленген бөлігі үшін, бүкіл мәтін үшін әріпті, өлшемін таңдауды; абзац, бірінші жолдың шегерімін түзетуді орнатуды, сызғышты, табуляцияны қолдануды, мәтінді тізім түрінде рәсімдеуді.

Сабақтың барысы :

І Ұйымдастыру кезеңі

ІІ Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою

ІІІ Үй тапсырмасын тексеру

IV Білімі өзектендіру


Кубик лақтыру.

 1. Компьютердің негізгі құрылғыларын ата.

 2. Принтер дегеніміз не?

 3. Бос орын қай кезде қолданады?

 4. Пернетақта дегеніміз не?

 5. Бас әріпті қалай енгіземіз?


V Жаңа тақрыпты түсіндіру

Біріншіден, пішімдеу бұйрықтарын бірнеше тәсілмен шақыруға болады : Контекстік мәзір лентасындағы бұйрықтар батырмаларын шерту.

Екіншіден, пішімдеу мәтіні енгізілгенге дейін тағайындалу немесе енгізілгеннен кейін орындалуы мүмкін.

Әріптің кескінін мына батырмамен өзгертуге болады:

Экранда әріптердің көлемін өзгертуге де болады. Оларды үлкейтуге де, кішірейтуге де болады. Ол үшін батырмасын қолданады. Келесі үш батырманың қызметі:

- Әріптерді жуандатады;

- Әріптерді қисайтады;

- мәтіннің астын сызады.

Символ үшін мынадай баптауларды тағайындауға болады:

 • әріптің түрін ;

 • мөлшерін;

 • түсін.

Іскерлік хаттар, рефераттар үшін әріптің 14 пт мөлшері, TimesNewRoman гарнитуралары ұсынылады. Мәтінді түстермен және ерекше кескінмен көзге түсердей етіп артық белгілеудің қажеті шамалы.

Сондай – ақ ерекшеленген мәтінді пішімдегенде пернелер тіркесімін бірге пайдаланған да ыңғайлы. Мысалы, әріптің кескінін жуан ету үшін Ctrl+B , курсив ету үшін - Ctrl+І пернелер тіркесімін қолдануға болады.

Егер электрондық құжатта тасымалдау орнатылмаса, онда абзацта сол жақ шет бойынша түзеу анықталады. Автор құжаттың қандай принтерде, қандай әріппен және мөлшермен басып шығарылатынын білмейді. Сондықтан көбіне тақырып ортаға, ал авторға сілтеме немесе құжат құрылған мерзім – оң жақ шет бойынша түзеледі.

Абзац үшін келесі баптаулар анықталады:

 • түзеу;

 • жоларалық интервал ;

 • шегінулер ;


Түзеу

- Мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.

Негізгі мәтінді осылай жазады.

- Мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай тереді.

- Мәтін жолдың соңынан, оң жақтан теріледі.

Мысалы, эпиграфты безендіргенде, шегініс беттің сол жақ шетінен және түзеу сол жақ шеті бойынша орнатылады.

Шегіністер

Сол сияқты абзацтың бірінші жолында шегініс – «қызыл» жол болуы мүмкін.

Шегіністерді Сызғыштағы жүгіргіштерді жылжытып та бекітуге болады.

Мәтіннің фрагменттерін дәл көрсетілген жерге орналастыруға мүмкіндік беретін құралдың бірі – Табуляция.

Табуляцияның мәнін анықтай отырып, мысалы, мәтінді екі бағанға бөлуге болады.

Бұл мысалда Абзац , Тіркеме беттер бұйрығы орындалған, Табуляция позицияларының өлшемі 6 см етіп алынған. Мәтін енгізгенде Tab пернесін басу жеткілікті. Абзацта бірнеше табуляция позициялары анықталуы мүмкін.

Тізім

Егер оқушылардың тізімін басып шығару немесе дүкендегі тауарды санап шығу керек болса, не істейміз ? WordPad мәтіндік редакторында мәтінді тізім түрінде ұйымдастыруға болады. Тізімде әрбір абзац бірдей пішімделген және нөмірден немесе арнайы таңбашадан – маркерден басталады. Тізімді бастау немесе аяқтау үшін Тізімді бастау батырмасын басыңдар.

Абзацты тізімдегі шегініспен құру үшін, Shift және Enter пернелерін бір мезгілде басыңдар . Осылай мәтінге абзац символы емес, жолды күштеп айыру символы кірістіріледі. Жолдың басында маркер пайда болмайды.


Ойлан тап.( өшіргіш, қарындаш, қисық сызық, құю, кисть, масштаб, эллипс, бүріккіш, жазу)
Симантикалық карта.

VІІ Қорытынды Бақылау сұрақтарымен қорытындылау.

VІІІ Үйге тапсырма

§ 22 Мәтінді пішімдеу. Әріптер.Абзац.(тест сұрақтарын дайындап келу)
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
§ 22 М?тінді пішімдеу. ?ріптер.Абзац.

Автор: Кошанова Жадра Амангельдиевна

Дата: 03.05.2016

Номер свидетельства: 323923

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства