kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? №7

П?ні: Информатика

Класы: 5 «?»

К?ні:14.10.2015

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары.

Саба?ты? ма?саты: 
Білімділігі: ?осымша ??рыл?ылар, оларды орнату, драйверлер туралы жалпы м?лімет беру, компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары туралы білімдерін ?алыптастыру. 
Т?рбиелігі: Жауапкершілікке баулу, д?лдікке ?йрету. 
Дамытушылы?ы: О?ушыны? ?рбір саба??а ынтасы мен ?абілетін біріктіріп, есте са?тау ж?не зейіндік ?абілеттерін дамыту, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

Саба?ты? т?рі: аралас саба?
?дістері: Практикум, баяндау ар?ылы т?сіндіру.
К?рнекіліктер: Компьютер, электронды о?улы?, интерактивті та?та, презентация 
П?наралы? байланыс: а?ылшын тілі, орыс тілі

Саба?ты? барысы
І. ?йымдастыру кезе?і
А) О?ушыларды саба??а дайындау, т?гендеу
?) ??ыпты, ынталы болу?а ?йрету
 

І.?йымдастыру. Психологиялы? ахуал:

Топпен «С?лемдесу»  тренингін ?ткізу.

?лкенге де сіз,
Кішіге де сіз.
С?лем бердік сіздерге
??рметпенен  біз.
Жа?сы олай болса  ?рі ?арай саба?ымызды жал?астырайы?.

Б?гін саба?та топпен ж?мыс істейтін боламыз. (1топ,2топ)

?р орындал?ан тапсырма ?шін топтар?а фишкалар беріледі. Саба? со?ында фишкалар саналып ?орытынды шы?арылады.

  1. Балалар, мен б?гін сендерді к?ргеніме ?уаныштымын. Барлы?ы?ызды шатты? ше?беріне ша?ырамын. Бір -бірімізді к?ргенімізге ?уанышты екенімізді к?рсете отырып, амандасайы?.
    Топ?а б?луін ?йымдастыру.?обдишадан ?р т?рлі т?сті стикер болады ж?не сол стикерде с?ра? жазыл?ан.Сол т?стер ар?ылы 2топ ан?ыталады.

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

І топ. Компьютерді? ??рылы?ыларын ата. (таныстырылым жасайды)

ІІ топ. Компьютерді сипатта.

О?ушылар ?й тапсырмасын айтып бол?ан со? м??алім О?ышылардан ББ? ?дісі бойынша ?орытынды жасап жа?а саба?ты хабарлайды.

ББ? ?дісі

Білемін

Білгім келеді

?йрендім


ІІІ. Жа?а саба?

Біз алдын?ы саба?та дербес компьютерлерді? ??рылымдарын ж?не оларды? ат?аратын міндеттерімен танысты?. Енді ДК-ді? ж?мыс істеу принципін толы?ыра? ?арастырайы?. Біз осы?ан дейін компьютер дегеніміз – а?параттарды жинау, ??деу ж?не беру ?шін ?олданылатын ?мбебап электронды? машина деп айтты?. Оларды? ішінде жеке ж?мыс?а арнал?ан дербес компьютерлер ке? тара?ан. 
Дербес компьютер – кез келген ж?мыс орнына орнату?а болатын машина. 
ДК-ді? минимум тізіміне мыналар жатады: 
Ж?йелік блок; 
Монитор 
Пернета?та

5кл  электронды о?улы?ынан ты?датылады.

?осымша ??рыл?ылар-компьютерді? ж?йелік блогына ?осымша жал?анатын ??рыл?ылар.
Дыбыс колонкалары-дыбысты? а?паратты шы?ару ??рыл?ысы.

Сканер - ?а?азда?ы кескінді (жазуды, суретті) т?сіріп, дисплей экранына шы?ару?а м?мкіндік беретін ??рыл?ы. 

Принтер – компьютерге ?осыл?ан басып шы?ару ??рыл?ысы. 

Жылдамды?ы ж?не басып шы?ару сапасымен ерекшеленетін принтерді? ?ш т?рі ке?інен тара?ан: матрицалы?, б?ріккіш ж?не лазерлік. Оларды? ішіндегі е? ?арапайымы ж?не арзаны – матрицалы?, е? жылдамы ж?не сапалысы –лазерлік, ал б?ріккіш принтерлер арзан принтерлерді? ішіндегі е? сапалысы. 

Модем дегеніміз - компьютерді интернетпен ?осып т?ратын ??рыл?ы.
Ж?мыс жасауы принціпі - модем модулятор ж?не демодуляторлардан т?рады, компьютерден шы??ан а?парат модем ішінде модуляциядан ?тіп келесі модемге жетеді, ол жерде ?айта демодуляция орындалады
Компакт –дискілер. Компакт дискіні лазерлік дискі деп те атайды. Оны? сыйымдылы?ы ?те ?лкен, оларда?ы а?паратты тек о?у?а болады. CD-R компакт –дискілеріне бас?а жа?а а?параттар жазу?а немесе а?параттарды ?айта жазу?а болмайды. Ал CD-RW дискілеріне а?паратты жазу?а, ?айта жазу?а болады. 
Флэшка - жина?тауыштар ж?не жады карталары. Флэшка – а?паратты са?тау ?шін е? ?олайлы контейнер болып табылады. Олар?а 32 Мбайт-8 Гбайт дейін а?парат са?тау?а болады. Салма?ы же?іл, ?олайлы флэшкаларды USB –порт?а ?осады, секундына 1-10 Мбайт жылдамды?пен а?парат жазу?а болады. Ол ?азіргі за ман?ы компьютерлерді? ?р?айсысында болатын арнаулы USB - порт ар?ылы ?осылады
Дискета – а?паратты тасымалдаушы, оларда программалар мен м?ліметтерді компьютерден тыс са?тау?а болады. 
Драйвер- компьютер ??рамына кіретін ?рт?рлі ??рыл?ыларды бас?ару?а арнал?ан арнайы программалар. ?рбір ??рыл?ы?а ?зіні? драйвері с?йкес келеді. мысалы, принтер драйвері, сканер драйвері, ж?йелік картаны? драйвері. 
Компьютерге ?осыл?ан ?р ??рыл?ы драйвер к?мегімен ж?мыс жасайтын к?рінеді. М?селен, шина, юзби сия?ты ??рыл?ыларды? драйвері Windows операциялы? ж?йесінде бірге ж?руі м?мкін, бір?? бізге к?біне дыбыс картасы, видеокарта, чипсет ??рыл?ысыны? драйверін ?зіміз орнату?а тура келеді. Драйвер болма?ан жа?дайда, дыбыс шы?пай, мониторда?ы терезені жылжыт?анда ?ал?ып жылжуы, желелік сымды ?ос?анда желіге ?осылмай ?ою сия?ты проблемалар орын алатын к?рінеді.
Драйвер іздеуді? жолдары ?рине к?п те шы?ар, біра? практикада кездескен бірнеше жолын осында ?арастыра ?тсек: 
1. Аналы? та?шаны? (мат. плата) ?орабында бірге келетін драйвер дискісі к?мегімен орнату?а болады. Кей жа?дайда, дыбыс картасы мен видео карта аналы?та?ша?а орнатыл?ан болып келеді. Тиісінше, оларды? драйверін бір дисктен алып орната салу?а болады. Б?ндай орнатылып ?ой?ан ??рыл?ылар ?лсіз болып келетн к?рінеді, м?селен видео карта жады 16-128 мб шамасы болуы м?мкін. Тек, ?р компьютерді? ?з дискісіні? драйверлерін ?ана орнату керек.
2. ??рылы?ын ІД ар?ылы іздеп орнату. Ол ?шін: «Мой компьютер» ?стіне тыш?анны? о? жа?ын шертіп, «Управление» ашу керек, кейін «Диспетчер устройств». Тізімдегі кез-келген ??рыл?ыны? ?стіне тыш?анны? о? жа?ын басып, «Свойства» кейін «Сведение» деген жерінде ??рыл?ы ІД жазылып т?рады. 

Сол а?паратты к?шіріп (ctrl+c) алып, интернеттегі іздеу ж?йесі ар?ылы драйверді алу?а болады. Оны? же?ілдетілген т?рін ?сынатын жа?сы ресурс та бар: www.drp.su 
Сонымен ?атар, driver.ru сайты да жа?сы сайт, ?сіресе принтер драйверлеріні? к?бін осы сайттан алу?а болады, онда?ы тиісті ОЖ ?атысты драйверді алу?а болатын м?мкіндігі бар. 
Осы ??рыл?ыларды? ішінде мысалы, сканерді орнату?а то?талайы?. Сканер - ?а?аз бетіндегі барлы? а?паратты компьютерге т?сіру ?шін ?олданылатын ??рыл?ы. Айта кететін н?рсе, сканер а?паратты тек сурет к?йінде т?сіреді. Я?ни, jpg, bmp, png секілді форматтарда. 
Сканерді ?олданбас б?рын оны кей жа?дайларда алдымен драйверлерді орнатып алу ?ажет болуы м?мкін. Сонды?тан іске кіріспес б?рын, ?орапта?ы ?олданушылар?а арнал?ан кітапшаны байыппен о?ып шы?ы?ыз. Драйверді орнату ?ажеттілігі болса, сканер комплектінде болатын дискті ?осып драйверді орнатып алы?ыз. Ондай ?ажеттілік болмаса, ??рыл?ыны сенімді т?рде компьтері?ізге жал?ай беруі?ізге болады. ?детте, б?л ?шін USB шнур ?олданылады. 
Компьютерде орнатыл?ан барлы? ба?дарламалар Бас?ару панелінде Ба?дарламаларды орнату ж?не ?шіру категориясында к?рініп т?рады.
 

?ауіпсіздік ережені еске т?сіру. (Электронды о?улы?тан ты?датылады).

І?. Практикалы? ж?мыс.

Ітоп.

1-тапсырма ?омпьютерді? ??рамына кіретін ??рыл?ыларды айту

2-тапсырма Компьютер ??рыл?ыларын ?осу.

3-тапсырма Аны?тама?а с?йкес келетін ??рыл?ыны к?рсеті?із

ІІ топ.

1-тапсырма ?осымша  программаларды орнату.

2-тапсырма А?паратты тасымалдауыштарды ?з орналастыру 

3-тапсырма Компьютерде орнатыл?ан электронды о?улы?та?ы тапсырмаларды орындау.
 

Сергіту с?ті

?. Саба?ты бекіту: Тест тапсырмалары
1. Компьютерді? ж?йелік блогына ?осымша жал?анатын ??рыл?ылар:
А) негізгі ??рыл?ылар
Б) ?осымша ??рыл?ылар
В) екі жауап та д?рыс
2. Компьютерге ?осыл?ан басып шы?ару ??рыл?ысы
А) принтер
Б) сканер
В) модем
3. ?а?азда?ы кескінді (жазуды, суретті) т?сіріп, дисплей экранына шы?ару?а м?мкіндік беретін ??рыл?ы.
А) принтер
Б) модем
В) сканер
4. Драйвер дегеніміз не?
А) компьютер ??рамына кіретін ?рт?рлі ??рыл?ыларды бас?ару?а арнал?ан арнайы программалар
Б) ?здігінен к?беюге ?абілетті арнайы программалар
В) м?ліметтер типі
5. Флешка, дискета, компакт дискілер ?андай ??рыл?ылар:
А) а?паратты тасымалдаушы ??рыл?ылар
Б) негізгі ??рыл?ылар
В) басып шы?ару ??рыл?ысы
6. Интернетке ?осылу ?шін ?андай ??рыл?ы ?ажет?
А) принтер
Б) сканер
В) модем
7. Жылдамды?ы ж?не басып шы?ару сапасымен ерекшеленетін принтерді? ке? тара?ан т?рлері:
А) матрицалы?, б?ріккіш ж?не лазерлік
Б) планшеттік, сенсорлы?
В) антивирусты?, операциялы?
8. Компьютерді? негізгі ??рыл?ылары:
А) сканер, модем, монитор
Б) монитор, пернета?та, ж?йелік блок
В) принтер, монитор, ж?йелік блок
9. Пернета?таны? ж?мысын же?ілдететін ??рыл?ы
А) монитор
Б) тыш?ан (тінтуір)
В) принтер
10. Дыбыс шы?аратын ??рыл?ы
А) колонка Б) модем В) микрофон
 

Саба?ты ?орытындылау.

ББ? ?дісі

Білемін

Білгім келеді

?йрендім

?І. Ба?алау: О?ушыларды біліміне сай ба?алау.

?ІІ. ?йге тапсырма: Компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларына буклет жасау.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары»


Сабақ №7

Пәні: Информатика

Класы: 5 «Ә»

Күні:14.10.2015

Сабақтың тақырыбы: Компьютердің қосымша құрылғылары.

Сабақтың мақсаты: 
Білімділігі: Қосымша құрылғылар, оларды орнату, драйверлер туралы жалпы мәлімет беру, компьютердің қосымша құрылғылары туралы білімдерін қалыптастыру. 
Тәрбиелігі: Жауапкершілікке баулу, дәлдікке үйрету. 
Дамытушылығы: Оқушының әрбір сабаққа ынтасы мен қабілетін біріктіріп, есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру

Сабақтың түрі: аралас сабақ
Әдістері: Практикум, баяндау арқылы түсіндіру.
Көрнекіліктер: Компьютер, электронды оқулық, интерактивті тақта, презентация 
Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, орыс тілі

Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі
А) Оқушыларды сабаққа дайындау, түгендеу
Ә) Ұқыпты, ынталы болуға үйрету

І.Ұйымдастыру. Психологиялық ахуал:

Топпен «Сәлемдесу»  тренингін өткізу.

Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз.
Сәлем бердік сіздерге
Құрметпенен біз.
Жақсы олай болса әрі қарай сабағымызды жалғастырайық.

Бүгін сабақта топпен жұмыс істейтін боламыз. (1топ,2топ)

Әр орындалған тапсырма үшін топтарға фишкалар беріледі. Сабақ соңында фишкалар саналып қорытынды шығарылады.

  1. Балалар, мен бүгін сендерді көргеніме қуаныштымын. Барлығыңызды шаттық шеңберіне шақырамын. Бір -бірімізді көргенімізге қуанышты екенімізді көрсете отырып, амандасайық.
    Топқа бөлуін ұйымдастыру.Қобдишадан әр түрлі түсті стикер болады және сол стикерде сұрақ жазылған.Сол түстер арқылы 2топ анқыталады.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

І топ. Компьютердің құрылығыларын ата. (таныстырылым жасайды)

ІІ топ. Компьютерді сипатта.

Оқушылар үй тапсырмасын айтып болған соң мұғалім Оқышылардан ББҮ әдісі бойынша қорытынды жасап жаңа сабақты хабарлайды.

ББҮ әдісі

Білемін

Білгім келеді

Үйрендім

ІІІ. Жаңа сабақ

Біз алдынғы сабақта дербес компьютерлердің құрылымдарын және олардың атқаратын міндеттерімен таныстық. Енді ДК-дің жұмыс істеу принципін толығырақ қарастырайық. Біз осыған дейін компьютер дегеніміз – ақпараттарды жинау, өңдеу және беру үшін қолданылатын әмбебап электрондық машина деп айттық. Олардың ішінде жеке жұмысқа арналған дербес компьютерлер кең тараған. 
Дербес компьютер – кез келген жұмыс орнына орнатуға болатын машина. 
ДК-дің минимум тізіміне мыналар жатады: 
Жүйелік блок; 
Монитор 
Пернетақта

5кл электронды оқулығынан тыңдатылады.

Қосымша құрылғылар-компьютердің жүйелік блогына қосымша жалғанатын құрылғылар.
Дыбыс колонкалары-дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы.

Сканер - қағаздағы кескінді (жазуды, суретті) түсіріп, дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін құрылғы. 

Принтер – компьютерге қосылған басып шығару құрылғысы. 

Жылдамдығы және басып шығару сапасымен ерекшеленетін принтердің үш түрі кеңінен тараған: матрицалық, бүріккіш және лазерлік. Олардың ішіндегі ең қарапайымы және арзаны – матрицалық, ең жылдамы және сапалысы –лазерлік, ал бүріккіш принтерлер арзан принтерлердің ішіндегі ең сапалысы. 

Модем дегеніміз - компьютерді интернетпен қосып тұратын құрылғы.
Жұмыс жасауы принціпі - модем модулятор және демодуляторлардан тұрады, компьютерден шыққан ақпарат модем ішінде модуляциядан өтіп келесі модемге жетеді, ол жерде қайта демодуляция орындалады
Компакт –дискілер. Компакт дискіні лазерлік дискі деп те атайды. Оның сыйымдылығы өте үлкен, олардағы ақпаратты тек оқуға болады. CD-R компакт –дискілеріне басқа жаңа ақпараттар жазуға немесе ақпараттарды қайта жазуға болмайды. Ал CD-RW дискілеріне ақпаратты жазуға, қайта жазуға болады. 
Флэшка - жинақтауыштар және жады карталары. Флэшка – ақпаратты сақтау үшін ең қолайлы контейнер болып табылады. Оларға 32 Мбайт-8 Гбайт дейін ақпарат сақтауға болады. Салмағы жеңіл, қолайлы флэшкаларды USB –портқа қосады, секундына 1-10 Мбайт жылдамдықпен ақпарат жазуға болады. Ол қазіргі за манғы компьютерлердің әрқайсысында болатын арнаулы USB - порт арқылы қосылады
Дискета – ақпаратты тасымалдаушы, оларда программалар мен мәліметтерді компьютерден тыс сақтауға болады. 
Драйвер- компьютер құрамына кіретін әртүрлі құрылғыларды басқаруға арналған арнайы программалар. Әрбір құрылғыға өзінің драйвері сәйкес келеді. мысалы, принтер драйвері, сканер драйвері, жүйелік картаның драйвері. 
Компьютерге қосылған әр құрылғы драйвер көмегімен жұмыс жасайтын көрінеді. Мәселен, шина, юзби сияқты құрылғылардың драйвері Windows операциялық жүйесінде бірге жүруі мүмкін, бірәқ бізге көбіне дыбыс картасы, видеокарта, чипсет құрылғысының драйверін өзіміз орнатуға тура келеді. Драйвер болмаған жағдайда, дыбыс шықпай, монитордағы терезені жылжытқанда қалқып жылжуы, желелік сымды қосқанда желіге қосылмай қою сияқты проблемалар орын алатын көрінеді.
Драйвер іздеудің жолдары әрине көп те шығар, бірақ практикада кездескен бірнеше жолын осында қарастыра өтсек: 
1. Аналық тақшаның (мат. плата) қорабында бірге келетін драйвер дискісі көмегімен орнатуға болады. Кей жағдайда, дыбыс картасы мен видео карта аналықтақшаға орнатылған болып келеді. Тиісінше, олардың драйверін бір дисктен алып орната салуға болады. Бұндай орнатылып қойған құрылғылар әлсіз болып келетн көрінеді, мәселен видео карта жады 16-128 мб шамасы болуы мүмкін. Тек, әр компьютердің өз дискісінің драйверлерін ғана орнату керек.
2. Құрылығын ІД арқылы іздеп орнату. Ол үшін: «Мой компьютер» үстіне тышқанның оң жағын шертіп, «Управление» ашу керек, кейін «Диспетчер устройств». Тізімдегі кез-келген құрылғының үстіне тышқанның оң жағын басып, «Свойства» кейін «Сведение» деген жерінде құрылғы ІД жазылып тұрады. 

Сол ақпаратты көшіріп (ctrl+c) алып, интернеттегі іздеу жүйесі арқылы драйверді алуға болады. Оның жеңілдетілген түрін ұсынатын жақсы ресурс та бар: www.drp.su 
Сонымен қатар, driver.ru сайты да жақсы сайт, әсіресе принтер драйверлерінің көбін осы сайттан алуға болады, ондағы тиісті ОЖ қатысты драйверді алуға болатын мүмкіндігі бар. 
Осы құрылғылардың ішінде мысалы, сканерді орнатуға тоқталайық. Сканер - қағаз бетіндегі барлық ақпаратты компьютерге түсіру үшін қолданылатын құрылғы. Айта кететін нәрсе, сканер ақпаратты тек сурет күйінде түсіреді. Яғни, jpg, bmp, png секілді форматтарда. 
Сканерді қолданбас бұрын оны кей жағдайларда алдымен драйверлерді орнатып алу қажет болуы мүмкін. Сондықтан іске кіріспес бұрын, қораптағы қолданушыларға арналған кітапшаны байыппен оқып шығыңыз. Драйверді орнату қажеттілігі болса, сканер комплектінде болатын дискті қосып драйверді орнатып алыңыз. Ондай қажеттілік болмаса, құрылғыны сенімді түрде компьтеріңізге жалғай беруіңізге болады. Әдетте, бұл үшін USB шнур қолданылады. 
Компьютерде орнатылған барлық бағдарламалар Басқару панелінде Бағдарламаларды орнату және өшіру категориясында көрініп тұрады.


Қауіпсіздік ережені еске түсіру. (Электронды оқулықтан тыңдатылады).

ІҮ. Практикалық жұмыс.

Ітоп.

1-тапсырма Қомпьютердің құрамына кіретін құрылғыларды айту

2-тапсырма Компьютер құрылғыларын қосу.

3-тапсырма Анықтамаға сәйкес келетін құрылғыны көрсетіңіз

ІІ топ.

1-тапсырма Қосымша программаларды орнату.

2-тапсырма Ақпаратты тасымалдауыштарды өз орналастыру 

3-тапсырма Компьютерде орнатылған электронды оқулықтағы тапсырмаларды орындау.


Сергіту сәті

Ү. Сабақты бекіту: Тест тапсырмалары
1. Компьютердің жүйелік блогына қосымша жалғанатын құрылғылар:
А) негізгі құрылғылар
Б) қосымша құрылғылар
В) екі жауап та дұрыс
2. Компьютерге қосылған басып шығару құрылғысы
А) принтер
Б) сканер
В) модем
3. Қағаздағы кескінді (жазуды, суретті) түсіріп, дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін құрылғы.
А) принтер
Б) модем
В) сканер
4. Драйвер дегеніміз не?
А) компьютер құрамына кіретін әртүрлі құрылғыларды басқаруға арналған арнайы программалар
Б) өздігінен көбеюге қабілетті арнайы программалар
В) мәліметтер типі
5. Флешка, дискета, компакт дискілер қандай құрылғылар:
А) ақпаратты тасымалдаушы құрылғылар
Б) негізгі құрылғылар
В) басып шығару құрылғысы
6. Интернетке қосылу үшін қандай құрылғы қажет?
А) принтер
Б) сканер
В) модем
7. Жылдамдығы және басып шығару сапасымен ерекшеленетін принтердің кең тараған түрлері:
А) матрицалық, бүріккіш және лазерлік
Б) планшеттік, сенсорлық
В) антивирустық, операциялық
8. Компьютердің негізгі құрылғылары:
А) сканер, модем, монитор
Б) монитор, пернетақта, жүйелік блок
В) принтер, монитор, жүйелік блок
9. Пернетақтаның жұмысын жеңілдететін құрылғы
А) монитор
Б) тышқан (тінтуір)
В) принтер
10. Дыбыс шығаратын құрылғы
А) колонка Б) модем В) микрофон


Сабақты қорытындылау.

ББҮ әдісі

Білемін

Білгім келеді

Үйрендім


ҮІ. Бағалау: Оқушыларды біліміне сай бағалау.

ҮІІ. Үйге тапсырма: Компьютердің қосымша құрылғыларына буклет жасау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары

Автор: Биржанова Алтынгуль Алдигаровна

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 276209

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства