kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Паскаль-программалау тілі

Нажмите, чтобы узнать подробности

М.?уезов атында?ы №2 орта жалпы білім беретін мектеп

 •  

(факультатив саба?)

Дюсенова А.Е.

(Жайы? негізгі мектебі)

 1.  о?у жылы

Т?сінік хат

        9-сыныпта?ы «Информатика»  п?ні бойынша  ?ткізілген факультатив саба?ты? та?ырыбы  «Паскаль-программалау тілі». 

        Б?л саба?ты? негізгі ма?саты-Turbo Pascal ж?йесінде ж?мыс істеуді игерту, Pascal тіліндегі программа туралы т?сініктерді ке?ейту, сызы?ты программаларды ??ру ж?не орындау да?дылары мен икемділіктерін ?алыптастыру, ?арапайым есептерді  паскаль тіліне аударып, компьютерге программаларды енгізу,  редакциялау ж?не орындау бойынша  практикумдар ж?ргізу.

        Бала ?шін ??ндылы?ы: Паскаль тілі бойынша ме?герген теориялы? білімдерін  есептер шы?аруда ?олданып ?йренеді.          

        К?тілетін н?тиже:

-О?ушылар Pascal редакторы  терезелеріні? ??рамы мен арналу міндеттерін, негізгі меню позицияларыны арналу міндеттерін, программа м?тіндерін редакциялау ?шін негізгі пернелерді Pascal тілінде стандарт функцияларды кескіндеуді білуі керек;

-Олар Pascal редакторында ж?мыс істей алуы, стандарт функцияларды пайдаланып, Pascal-да ?рнектерді  жаза ж?не оларды компьютерде есептеуді ж?ргізе алу керек;

Саба?ты? та?ырыбы:  Паскаль - программалау тілі.

Ма?саты: 

Білімділік:  О?ушыларды?  паскаль тілі туралы білімдерін тере?дету, болаша?та білімдерін жал?астыру?а  сапалы  дайынды?  жасау.

Дамытушылы?:  О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамытып, ?з беттерімен ж?мыс?а жасау?а баулу, ойларын жина?тай білуге ?йретіп, компьютерлік сауаттылы?ын дамыту.

Т?рбиелік:  ?з бетінше ізденуге, жауапкершілікке т?рбиелеу.

Саба?ты? типі:  Білімді, іскерлікті, да?дыны ?алыптастыру саба?ы.

Саба?ты? т?рі:  факультатив саба?

П?наралы? байланыс:  Математика

Саба?ты? жоспары:

І. ?йымдастыру б?лімі

ІІ. Паскаль программалау тіліне кіріспе.

ІІІ. Де?гейлік тапсырмалар орындау.

1-де?гей. Берілген есепті  Паскаль тіліне аудару.

2-де?гей. Паскаль тілінде келтірілген ?рнектерге с?йкес формулаларды жазу керек.

3-де?гей. Паскаль программалау тілі бойынша тест ж?мысы.

ІY. Саба?ты ?орытындылау,?йге тапсырма беру.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру б?лімі

ІІ. Паскаль программалау тіліне кіріспе.

       Компьютерде т?сінікті  командалар тізбегі ар?ылы жазыл?ан алгоритм программа деп аталады. Программа ??ру процесі программалау деп аталады.

      Программалау тілі дегеніміз-эем-де шешілетін ?рт?рлі есептерді? программасын компьютерге т?сінікті формада жазу т?сілі. Программалау тілдері жо?ар?ы ж?не т?менгі болып екіге б?лінеді. Жо?ар?ы де?гейлі программалау тілдеріні? бірі—Паскаль программалау тілі.Оны? ал?аш?ы вариантын 1971 жылы Швейцария ?алымы Никлаус Вирг жары??а шы?ар?ан болатын Автор ата?ты  француз математигі  Блез Паскальді? ??рметіне жа?а программалау тіліне оны? атын берді.

 1. Паскаль тіліні? алфавиті.

а/Латын альфавитіні? бас ж?не кіші ?ріптері ж?не астын сызу белгісі

в/Арнай символдар-арифметикалы? операция белгілері, ?атынас операцияларыны? белгілері, тыныс белгілер, ?осарлы символдар, меншіктеу белгісі, ?ызметші с?здер.

 1. Деректер типтері.

Паскальда?ы кез-келген деректер, я?ни айнымалылар, т?ра?тылар, функция м?ндері ж?не ?рнектер ?здеріні? типтері ар?ылы сипатталады. Тип атал?ан обьектіні? ?абылдайтын м?ндеріні? жиынын ж?не деректерді? компьютер жадысында ішкі ?рнектелу форматын аны?тайды.

Деректерді? мынадай типтері бар:

а/ Стандарт ж?й тип:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

в/ Стандарт емес ж?й тип: сана?ты ж?не шектеулі типтер.

с/ ??рылымды? тип: массив, жазу, жиын, файл.

 1. Стандарт функциялар-м?ндері компьютерді? арнайы программалары ар?ылы автоматты т?рде есептелетін функциялар.
 2. Паскаль тіліндегі программаны? негізгі ??рылымы:
 1. Программа та?ырыбы.
 2. Сипаттау б?лімі.
 3. Операторлар б?лімі.

ІІІ. Паскаль тіліні? стандарт функцияларын ж?не алфавитін пайдаланып де?гейлік тапсырмаларды орындау.

1-де?гей. Берілген есепті  Паскаль тіліне аудару.

 1.   
 2.      +
 3.  
 4.  
 5. M=2.13y +

 

2-де?гей. Паскаль тілінде келтірілген ?рнектерге с?йкес формулаларды жазу керек.

 1. 3,72+0,015*2,8+120/30
 2. (7,2*7,2*7,2-3,2*3,2) / (2,05*2,05+1,3-9,8*3,2*3,2)
 3. (3*х*х*х+5)/ ((х+2)*(х+2))
 4. Sqr(cos(sqr(x)))
 5. (-b+sqrt (D)) / (2*a)

          Сергіту с?ті:

1/ «?зен» атты ойын жарысыны? шарты.

      Бірінші отыр?ан о?ушы информатика?а байланысты  бір термин айтады, келесі о?ушы сол с?з ?ай ?ріптен ая?талса, сол ?ріптен басталатын информатика?а байланысты термин айтады. Осылайша суды? а?ыны сия?ты о?ушыларды? ?р ?айсысы термин айтып шы?ады.

2/ Д?птерге ше?бер сызып, оны 4-ке б?леміз. 4-б?лікке

4 т?рлі кез-келген жан-жануарды?,??сты? атын жазу керек.

Жауабы: 1. ?йіндегілер ??сатады.

               2. Сыныптастары?ыз ??сатады.

              3. Достары?ыз ??сатады.

            4. ?кімшілігі?із ??сатады.

3-де?гей. Паскаль программалау тілі бойынша тест ж?мысы.

 1. Паскаль тіліні? ал?аш?ы н?с?асын жаса?ан кім ж?не ?ай жылы?

а/ Б.Паскаль 1791 жылы

в/ Н.Вирг 1971 жылы

с/ Н.Клаузис 1970 жылы

 1. Программалау тілдері нешеге б?лінеді?

а/ 2        в/ 3        с/ 4

 1. Паскальда ба?дарлама ?андай ?ызметші с?зден басталады?
 2. begin
 3. var
 4. program
 5. ?рнекті? м?нін табы?ыз:х=3 бол?ан жа?дайда sqr(sqr(x))=?

а/ 9       в/81      с/27

 1. Б?лінді ?алды?ын табу ?шін ?андай функция ?олданылады?
 2. div
 3. mod
 4. abs
 5. Турбо Паскаль ба?дарламасында циклді? ?анша т?рі бар?

а/1        в/2        с/3

 1. ?рнекті? м?ні неге те?: 19 div 4?
 2.           в/4         с/19
 3. Блок – схемада ромб нені білдіреді?

а/м?ліметтерді ??дейді

в/н?тижені шы?арады

с/шарт беріледі

 1. Меншіктеу командысыны? белгісі:

а/ ;         в/ :            с/ !

 1. Шы?ару операторы?
 2. writeln
 3. readln
 4. write-read

ІY. Саба?ты ?орытындылау.

      ?йге тапсырма: Интернет  ж?йесінен Паскаль программалау  тіліне берілген есептер ?лгілерін алу, оларды шы?ару.

Просмотр содержимого документа
«Паскаль-программалау тілі »

М.Әуезов атындағы №2 орта жалпы білім беретін мектеп

Тақырыбы:(факультатив сабақ)Дюсенова А.Е.

(Жайық негізгі мектебі)

  1. оқу жылы


Түсінік хат


9-сыныптағы «Информатика» пәні бойынша өткізілген факультатив сабақтың тақырыбы «Паскаль-программалау тілі».

Бұл сабақтың негізгі мақсаты-Turbo Pascal жұйесінде жұмыс істеуді игерту, Pascal тіліндегі программа туралы түсініктерді кеңейту, сызықты программаларды құру және орындау дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыру, қарапайым есептерді паскаль тіліне аударып, компьютерге программаларды енгізу, редакциялау және орындау бойынша практикумдар жүргізу.

Бала үшін құндылығы: Паскаль тілі бойынша меңгерген теориялық білімдерін есептер шығаруда қолданып үйренеді.

Күтілетін нәтиже:

-Оқушылар Pascal редакторы терезелерінің құрамы мен арналу міндеттерін, негізгі меню позицияларыны арналу міндеттерін, программа мәтіндерін редакциялау үшін негізгі пернелерді Pascal тілінде стандарт функцияларды кескіндеуді білуі керек;

-Олар Pascal редакторында жұмыс істей алуы, стандарт функцияларды пайдаланып, Pascal-да өрнектерді жаза және оларды компьютерде есептеуді жүргізе алу керек;Сабақтың тақырыбы: Паскаль - программалау тілі.

Мақсаты:

Білімділік: Оқушылардың паскаль тілі туралы білімдерін тереңдету, болашақта білімдерін жалғастыруға сапалы дайындық жасау.

Дамытушылық: Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, өз беттерімен жұмысқа жасауға баулу, ойларын жинақтай білуге үйретіп, компьютерлік сауаттылығын дамыту.

Тәрбиелік: Өз бетінше ізденуге, жауапкершілікке тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Білімді, іскерлікті, дағдыны қалыптастыру сабағы.

Сабақтың түрі: факультатив сабақ

Пәнаралық байланыс: Математика

Сабақтың жоспары:

І. Ұйымдастыру бөлімі

ІІ. Паскаль программалау тіліне кіріспе.

ІІІ. Деңгейлік тапсырмалар орындау.

1-деңгей. Берілген есепті Паскаль тіліне аудару.

2-деңгей. Паскаль тілінде келтірілген өрнектерге сәйкес формулаларды жазу керек.

3-деңгей. Паскаль программалау тілі бойынша тест жұмысы.

ІY. Сабақты қорытындылау,үйге тапсырма беру.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру бөлімі

ІІ. Паскаль программалау тіліне кіріспе.

Компьютерде түсінікті командалар тізбегі арқылы жазылған алгоритм программа деп аталады. Программа құру процесі программалау деп аталады.

Программалау тілі дегеніміз-эем-де шешілетін әртүрлі есептердің программасын компьютерге түсінікті формада жазу тәсілі. Программалау тілдері жоғарғы және төменгі болып екіге бөлінеді. Жоғарғы деңгейлі программалау тілдерінің бірі—Паскаль программалау тілі.Оның алғашқы вариантын 1971 жылы Швейцария ғалымы Никлаус Вирг жарыққа шығарған болатын Автор атақты француз математигі Блез Паскальдің құрметіне жаңа программалау тіліне оның атын берді.

 1. Паскаль тілінің алфавиті.

а/Латын альфавитінің бас және кіші әріптері және астын сызу белгісі

в/Арнай символдар-арифметикалық операция белгілері, қатынас операцияларының белгілері, тыныс белгілер, қосарлы символдар, меншіктеу белгісі, қызметші сөздер.

 1. Деректер типтері.

Паскальдағы кез-келген деректер, яғни айнымалылар, тұрақтылар, функция мәндері және өрнектер өздерінің типтері арқылы сипатталады. Тип аталған обьектінің қабылдайтын мәндерінің жиынын және деректердің компьютер жадысында ішкі өрнектелу форматын анықтайды.

Деректердің мынадай типтері бар:

а/ Стандарт жәй тип:

бүтін

нақты

логикалық

процедуралық

символдық

в/ Стандарт емес жәй тип: санақты және шектеулі типтер.

с/ құрылымдық тип: массив, жазу, жиын, файл.

 1. Стандарт функциялар-мәндері компьютердің арнайы программалары арқылы автоматты түрде есептелетін функциялар.

 2. Паскаль тіліндегі программаның негізгі құрылымы:

 1. Программа тақырыбы.

 2. Сипаттау бөлімі.

 3. Операторлар бөлімі.

ІІІ. Паскаль тілінің стандарт функцияларын және алфавитін пайдаланып деңгейлік тапсырмаларды орындау.

1-деңгей. Берілген есепті Паскаль тіліне аудару.

 1. +

 2. M=2.13y +

2-деңгей. Паскаль тілінде келтірілген өрнектерге сәйкес формулаларды жазу керек.

 1. 3,72+0,015*2,8+120/30

 2. (7,2*7,2*7,2-3,2*3,2) / (2,05*2,05+1,3-9,8*3,2*3,2)

 3. (3*х*х*х+5)/ ((х+2)*(х+2))

 4. Sqr(cos(sqr(x)))

 5. (-b+sqrt (D)) / (2*a)

Сергіту сәті:

1/ «Өзен» атты ойын жарысының шарты.

Бірінші отырған оқушы информатикаға байланысты бір термин айтады, келесі оқушы сол сөз қай әріптен аяқталса, сол әріптен басталатын информатикаға байланысты термин айтады. Осылайша судың ағыны сияқты оқушылардың әр қайсысы термин айтып шығады.

2/ Дәптерге шеңбер сызып, оны 4-ке бөлеміз. 4-бөлікке

4 түрлі кез-келген жан-жануардың,құстың атын жазу керек.

Жауабы: 1. Үйіндегілер ұқсатады.

2. Сыныптастарыңыз ұқсатады.

3. Достарыңыз ұқсатады.

4. Әкімшілігіңіз ұқсатады.

3-деңгей. Паскаль программалау тілі бойынша тест жұмысы.

 1. Паскаль тілінің алғашқы нұсқасын жасаған кім және қай жылы?

а/ Б.Паскаль 1791 жылы

в/ Н.Вирг 1971 жылы

с/ Н.Клаузис 1970 жылы

 1. Программалау тілдері нешеге бөлінеді?

а/ 2 в/ 3 с/ 4

 1. Паскальда бағдарлама қандай қызметші сөзден басталады?

а/ begin

в/var

с/program

 1. Өрнектің мәнін табыңыз:х=3 болған жағдайда sqr(sqr(x))=?

а/ 9 в/81 с/27

 1. Бөлінді қалдығын табу үшін қандай функция қолданылады?

а/div

в/mod

с/abs

 1. Турбо Паскаль бағдарламасында циклдің қанша түрі бар?

а/1 в/2 с/3

 1. Өрнектің мәні неге тең: 19 div 4?

а/3 в/4 с/19

 1. Блок – схемада ромб нені білдіреді?

а/мәліметтерді өңдейді

в/нәтижені шығарады

с/шарт беріледі

 1. Меншіктеу командысының белгісі:

а/ ; в/ : с/ !

 1. Шығару операторы?

а/writeln

в/readln

с/write-read


ІY. Сабақты қорытындылау.

Үйге тапсырма: Интернет жүйесінен Паскаль программалау тіліне берілген есептер үлгілерін алу, оларды шығару.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Паскаль-программалау тілі

Автор: Дюсенова Айнур Ержановна

Дата: 17.02.2015

Номер свидетельства: 174993

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства