kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Microsoft PowerPoint интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялы? презентацияларды? конструкторы..

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Microsoft PowerPoint интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялы? презентацияларды? конструкторы.. Білімділік: О?ушыларды MS Power Point ба?дарламасыны? интерфейсімен таныстыру. Т?рбиелілік: О?ушыларды т?рбиелікке,?птылы??а,тияна?тылы??а ?йрету. Дамытушылы?: О?ушыларды? ойлау ?абілетін,логикалы?-абстракциясын дамыту. Саба?ты? т?рі: Практикалы? ж?мыс. Саба?та ?олданылатын к?рнекті ??ралдар: компьютер, о?улы?, инт.та?та, ж?мыс д?птері Саба?ты? ?ту барысы:1.О?ушыларды ?йымдастыру 2.?й тапсырмасын тексеру. 3.Жа?а та?ырыпты т?сіндіру 4.Тапсырмаларды орындау 5.Саба?ты бекіту 6.?йге тапсырма ?й тапсырмасын тексеру. О?ушылар?а с?ра?тар ?ою ар?ылы ?й ж?мысын тексеру. Жа?а саба?: МS Offiсе барлы? ?осымшаларыны? к?м?нсіз ?олайлылы?ы ?олданылатын интерфейсті біркелкі к?рсетуінде, сонды?тан РоwerРoint интерфейсі осы операциялы? ж?йе ?шін ?лгі(стандарт) болып табылады. РоwerРoint мына ?дістерді? бірімен іске ?осу?а болады: Меню ар?ылы: Пуск – Программы - Місrosoft РоwerРoint . ?олданушы тыш?анны? о? батырмасын басып: Создать – Презентация Місrosoft РоwerРoint-ты та?дайды. ?осу барысында диалогты терезесі бар Роwer Рoint терезесі шы?ады, ол т?рлі ?діспен презентацияны дайындауды ?сынады. Стандартты баптау кезінде Місrosoft РоwerРoint терезесі келесі элементтерден т?рады: Терезе та?ырыбы (Заголовок окна) – Windows терезесі ?шін – стандартты. Меню жолы та?ырып жолыны? астында орналас?ан. ??ралдар панелі (Панели инструментов) – ?нсіз келісім бойынша Стандартная ж?не Форматирование панелдері к?рсетіледі. Ж?мыс аума?ы (Рабочая область) – ??жат бейнеленетін ж?не редакцияланатын ?ріс. О? жа?тан ж?мыс аума?ы айналдыру жолымен шектелген. Word немесе ЕхсеІ салыстыр?анда?ы ?лкен айырмашылы?, ж?гірткі м?тін бойынша бір слайдты? ішінде емес, слайдтан слайд?а ?ту м?мкіндігін береді. Ж?мыс аума?ыны? на?ты т?рі редактор ж?мысыны? режиміне т?уелді. Жа?дай жолы (Строка состояния) – к?ру режимі ж?не презентация жайлы ?р т?рлі а?парат : слайдтар саны, тіл, слайдты к?ркемдеу параметрлері ж?не т.с.с. к?рсетілетін а?паратты? жол. Меню жолы келесі элементтерден т?рады. 1. Файл. МS Offiсе стандартты? менюі. /почталы? хабар жіберу, о?ан презентациялар салу, презентацияны WORD-?а ж?нелту/; 2. Т?зету. Командалар: операция н?тижесін орындатпау, ойып алу, к?шіру, кірістіру, табу, алмастыру, бас?а файлдармен байланыс жасау, ж?не объектіні редакциялау; 3. К?рініс. Презентация к?рінісін та?дау, инструменттер панельдерін, сызы?тар мен ба?ыттауыштарды бас?ару, сондай-а? слайдтар ?лгілерін, берулер ж?не жазбаларды ?арау, бейнелеу масштабын ?згерту командалары; 4. Кірістірме. Презентация?а ?р т?рлі объектілерді кірістіру командалары (к?ні, уа?ыты, диаграмма, кесте, дыбыс, фильм ж?не т.б.); 5. Пішім. ?аріпті, туралауды, м?тін интервалдарын немесе слайд объектілерін, тізім маркері т?рін, фонды, т?сті схемаларды, безендіру шаблондарын ж?не т.б.?згерту командалары; 6. Сервис. МS Offiсе ?деттегі инструменттері ж?не де РоwerРoint ерекше командалары; 7. Слайдтарды к?рсету. Презентацияда?ы объектілермен, слайдтармен манипуляция жасау командалары (анимацияны баптау, ??рамдас анимацияны ?олдану, слайдтарды алмастыру ?серлері, презентацияны баптау, проекторлар мастерін пайдалануды ?оса); 8. Тезере. Б?л меню слайды бар терезені? параметрлерін бас?ару м?мкіндігін береді; 9. Аны?тама. Б?л меню ар?ылы презентациялар редакторы к?мек ж?йесі, сонымен ?атар К?мекшіні ша?ыру м?мкін болады. РоwerРoint интерфейсіні? Місrosoft Offiсе ??рамына кіретін программалардан негізгі айырмашылы?ы, ??жатты? ж?мыс ?стеліндегі арнайы бейнелену режимдері. Т?рт негізгі бейнелену режимі ?арастырыл?ан: 1. ?деттегі. 2. ??рылымды?. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы. Слайдтарды сорттаушы режимінде кадрлар б?кіл ж?мыс ?стелін алатын эскиз т?рінде к?рінеді, оларды? ?р?айсысыны? астында слайдтарды, анимацияларды ауыстыру параметрін, кадр экспозиция уа?ытын к?рсететін ба?даршалар орналас?ан. ?рине ?ажет бас?ару элементтері пайда болатын ??ралдар панелі де, слайд эскизінде тыш?анны? о? жа? батырмасын бас?анда ашылатын контесттік меню де ?згереді. Слайдты к?рсету режиміне ауыс?ан кезде слайдтарды сорттаушы режимінде орналас?ан параметрлерімен толы?-экранды демонстрация ?осылады. Демонстрация та?дал?ан слайдтан басталады. Оны Еsс батырмасын басып ?р уа?ытта ая?тау?а болады. Саба?ты? бекіту с?ра?тары: 1) Презентацияны ?алай ??рады? 2) ?андай бейнелеу режимдерін білесі?? 3) Меню жолыны? элементтері. ?йге тапсырма: Та?ырыпты ?айталау.

Просмотр содержимого документа
«Microsoft PowerPoint интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялы? презентацияларды? конструкторы.. »

Сабақтың тақырыбы: Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы..

Білімділік: Оқушыларды MS Power Point бағдарламасының интерфейсімен таныстыру.

Тәрбиелілік: Оқушыларды тәрбиелікке,ұптылыққа,тиянақтылыққа үйрету.

Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін,логикалық-абстракциясын дамыту.

Сабақтың түрі: Практикалық жұмыс.

Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар:

компьютер, оқулық, инт.тақта, жұмыс дәптері

Сабақтың өту барысы:1.Оқушыларды ұйымдастыру

2.Үй тапсырмасын тексеру.

                                          3.Жаңа тақырыпты түсіндіру

                                          4.Тапсырмаларды орындау

                                          5.Сабақты бекіту

                                          6.Үйге тапсырма

Үй тапсырмасын тексеру.

Оқушыларға сұрақтар қою арқылы үй жұмысын тексеру.

Жаңа сабақ:

МS Offiсе барлық қосымшаларының күмәнсіз қолайлылығы қолданылатын интерфейсті біркелкі көрсетуінде, сондықтан РоwerРoint интерфейсі осы операциялық жүйе үшін үлгі(стандарт) болып табылады. РоwerРoint мына әдістердің бірімен іске қосуға болады:

Меню арқылы: Пуск – Программы - Місrosoft РоwerРoint .

Қолданушы тышқанның оң батырмасын басып:

Создать – Презентация Місrosoft РоwerРoint-ты таңдайды.

Қосу барысында диалогты терезесі бар Роwer Рoint терезесі шығады, ол түрлі әдіспен презентацияны дайындауды ұсынады. Стандартты баптау кезінде Місrosoft РоwerРoint терезесі келесі элементтерден тұрады:

Терезе тақырыбы (Заголовок окна) – Windows терезесі үшін – стандартты.

Меню жолы тақырып жолының астында орналасқан.

Құралдар панелі (Панели инструментов) – үнсіз келісім бойынша Стандартная және Форматирование панелдері көрсетіледі.

Жұмыс аумағы (Рабочая область) – құжат бейнеленетін және редакцияланатын өріс. Оң жақтан жұмыс аумағы айналдыру жолымен шектелген. Word немесе ЕхсеІ салыстырғандағы үлкен айырмашылық, жүгірткі мәтін бойынша бір слайдтың ішінде емес, слайдтан слайдқа өту мүмкіндігін береді. Жұмыс аумағының нақты түрі редактор жұмысының режиміне тәуелді.

Жағдай жолы (Строка состояния) – көру режимі және презентация жайлы әр түрлі ақпарат : слайдтар саны, тіл, слайдты көркемдеу параметрлері және т.с.с. көрсетілетін ақпараттық жол.

Меню жолы келесі элементтерден тұрады.

1. Файл. МS Offiсе стандарттық менюі. /почталық хабар жіберу, оған презентациялар салу, презентацияны WORD-қа жөнелту/;

2. Түзету. Командалар: операция нәтижесін орындатпау, ойып алу, көшіру, кірістіру, табу, алмастыру, басқа файлдармен байланыс жасау, және объектіні редакциялау;

3. Көрініс. Презентация көрінісін таңдау, инструменттер панельдерін, сызықтар мен бағыттауыштарды басқару, сондай-ақ слайдтар үлгілерін, берулер және жазбаларды қарау, бейнелеу масштабын өзгерту командалары;

4. Кірістірме. Презентацияға әр түрлі объектілерді кірістіру командалары (күні, уақыты, диаграмма, кесте, дыбыс, фильм және т.б.);

5. Пішім. Қаріпті, туралауды, мәтін интервалдарын немесе слайд объектілерін, тізім маркері түрін, фонды, түсті схемаларды, безендіру шаблондарын және т.б.өзгерту командалары;

6. Сервис. МS Offiсе әдеттегі инструменттері және де РоwerРoint ерекше командалары;

7. Слайдтарды көрсету. Презентациядағы объектілермен, слайдтармен манипуляция жасау командалары (анимацияны баптау, құрамдас анимацияны қолдану, слайдтарды алмастыру әсерлері, презентацияны баптау, проекторлар мастерін пайдалануды қоса);

8. Тезере. Бұл меню слайды бар терезенің параметрлерін басқару мүмкіндігін береді;

9. Анықтама. Бұл меню арқылы презентациялар редакторы көмек жүйесі, сонымен қатар Көмекшіні шақыру мүмкін болады.

РоwerРoint интерфейсінің Місrosoft Offiсе құрамына кіретін программалардан негізгі айырмашылығы, құжаттың жұмыс үстеліндегі арнайы бейнелену режимдері. Төрт негізгі бейнелену режимі қарастырылған:

1. Әдеттегі.

2. Құрылымдық.

3. Слайдтар.

4. Слайдтарды сорттаушы.

Слайдтарды сорттаушы режимінде кадрлар бүкіл жұмыс үстелін алатын эскиз түрінде көрінеді, олардың әрқайсысының астында слайдтарды, анимацияларды ауыстыру параметрін, кадр экспозиция уақытын көрсететін бағдаршалар орналасқан. Әрине қажет басқару элементтері пайда болатын құралдар панелі де, слайд эскизінде тышқанның оң жақ батырмасын басқанда ашылатын контесттік меню де өзгереді. Слайдты көрсету режиміне ауысқан кезде слайдтарды сорттаушы режимінде орналасқан параметрлерімен толық-экранды демонстрация қосылады. Демонстрация таңдалған слайдтан басталады. Оны Еsс батырмасын басып әр уақытта аяқтауға болады.


Сабақтың бекіту сұрақтары:

 1. Презентацияны қалай құрады?

 2. Қандай бейнелеу режимдерін білесің?

 3. Меню жолының элементтері.

Үйге тапсырма:

Тақырыпты қайталау.

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Автор: Сабирова Жибек Сыдыковна

Дата: 05.02.2015

Номер свидетельства: 167563

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "PowerPoint программа интерфейсімен танысу,презентациялар"
  ["seo_title"] => string(64) "powerpoint-proghramma-intierfieisimien-tanysu-priezientatsiialar"
  ["file_id"] => string(6) "298893"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456413657"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(144) "Power Point ба?дарламасында кестелерді, суреттерді, бейнені ж?не дыбысты кірістіру "
  ["seo_title"] => string(90) "power-point-bag-darlamasynda-kiestielierdi-suriettierdi-bieinieni-zh-nie-dybysty-kiristiru"
  ["file_id"] => string(6) "201557"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1429088444"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства