kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?тіндік процессор туралы жалпы ма?л?мат. Программаны? интерфейсі. ??жатты ??ру ж?не са?тау

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:  13.01.2015

Сыныбы: 6 «А»

Саба?ты? та?ырыбы: М?тіндік процессоры жайлы жалпы ма?л?мат, программа интерфейсі. ??жаттарды ??ру ж?не са?тау.

Саба?ты? ма?саты:М?тіндік редакторды іске ?осу, м?тіндік процессор туралы т?сінік ?алыптастыра отырып, ??жаттарды ??ру ж?не са?тау да?дысын ?алыптастыру.

Міндеттері:

 • М?тіндік редакторды іске ?оса алу;
 • М?тіндік процессор туралы т?сінік ?алыптастыру;
 • ??жаттарды ??ра ж?не са?тай алу

К?тілетін н?тиже;

 • М?тіндік редакторды іске ?оса алады (барлы?ы);
 • М?тіндік процессор туралы т?сінік ?алыптасады; (барлы?ы);
 • ??жаттарды ??ра ж?не са?тай алады (кейбіреуі).

?олданылатын модульдер;

 • О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер
 • Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету
 • О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?у ?шін ба?алау

?діс-т?сілдер: «С?ра?-жауап», «А?паратты? диктант», «Ма?ынаны ажырату», «Си?ырлы суреттер»,

Рефлексия

Саба? уа?ыты

Кезе?, оны? мазм?ны

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

О?ыту ?шін ба?алау, о?у ?шін ба?алау

Ресурстар

5 мин

Кіріспе

Топ?а б?ліну

«Суреттер» ар?ылы о?ушыларды екі топ?а б?лу. Топ?а ат ?ою ж?не топ басшыларын сайлауын ?сынамын.

Алтын ережені еске т?сіру

О?ушыларды? топ?а орналасуын ?ада?алап отырады.

Алтын ережені еске т?сіремін

О?ушылар та?да?ан мозайка бойынша топ?а бл?ініп отырады. Топ?а ат ?ояды. Топ басшысын сайлайды.

Кезекпен кезек алтын ережені? б?лімдерін айтып шы?ады.

Тамаша

Суреттер

10 мин

Т?саукесер

«Асыл тасты с?ра?тар»

Ма?саты: ?ткен саба?ты еске т?сіру, ?айталау

«А?паратты? диктант»  ?дісі

Ма?саты:

Та?ырыпты? т?сіну де?гейін арттыру?а ж?не тал?ылау да?дыларын дамыту?а ?ол жеткізу.

1.Циклдік алгоритм дегеніміз не? ( Алгоритмні? бірнеше рет ?айталануы)

2.Блок сызбада циклдік алгоритм шарты ?андай фигурада жазылады? (алтыб?рышта)

3.Модель дегеніміз не? (на?ты нысанды, ??былысты немесе ?дерісті ?арапайым етіп т?сіндіреді)

4.Модельдеу дегеніміз не? (нысандарды, ?дерістерді ж?не ??былыстарды зерттеу ?шін модель ??ру)

5.Зерттеу нысаныны? сызбасы? (нысанны? т?пн?с?асы, модельдеу, шешім ?абылдау)

6.Модельдеуді? негізгі кезе?дері (есепті? ?ойылуы, модель ??ру, компьютерлік т?жірибе, модельдеу н?тижесін талдау)

7.Модельді? жіктелуі (?олдану айма?ы, уа?ыт факторларын ескеру, к?рсету немесе ?сыну т?сілі)

8.Модельді? т?рлері (а?паратты?, та?балы?, компьютерлік)

9.А?паратты? модель дегеніміз не? (нысанны?, ?дерісті?, ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын а?парат жиынты?ы)

10.Компьютерлік модель дегеніміз не? (программалы? орта к?мегімен ж?зеге асатын модельдерді айтады)

11.Моделді тек ?айда ??ру?а болады? (кез-келген нысан?а, ?деріске, ??былыс?а)

12.Уа?ыт факторларына байланысты модельді ?алай атау?а болады? (статисткалы? ж?не динамикалы?)

Т?сіп ?ал?ан с?здерді толы?тырып жазу

І-топ:

1..........  – на?ты нысанды,.... немесе ?дерісті.... етіп т?сіндіреді.

2. А?паратты? модель – нысанны?,...., ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын...... жиынты?ы ж?не  сырт?ы ?леммен.. байланысы болып табылады.

3. Компьютерлік модельдеу кезінде.. компьютерде ж?мыс істеу... жа?сылап ме?герту ?ажет.

ІІ-топ:

1.  Модельдеу –..., ?дерістерді  ж?не  .... зерттеу  ?шін.. ??ру.

2.......... ..  – деп программалы? орта к?мегімен...  асыратын модельдерді айтады.

3.Алгоритмні?.. рет ?айталануы... алгоритм деп аталады.         

С?ра?тар?а на?ты жауап беру

Ал?ан білімдерін орта?а салып тал?ылау.

Смайлик ар?ылы ба?алау

Смайлик

20 мин

Негізгі б?лім

Саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатымен таныстыру

«Ма?ынаны ажырату» ?дісі

Практикалы? ж?мыс

Ма?саты:

Ал?ан білімдерін т?жірибе ж?зінде ?олдану

Саба?ты? та?ырыбын д?птерлеріне жазуды ?сынамын.

Ма?ынаны тану

І топ:«М?тіндік процессор туралы жалпы т?сінік»

ІІ топ:«??жаттарды ??ру ж?не са?тау»

Постерге жазып ?ор?ауды ?сынамын

 1. ?р о?ушы ?зіні? сыныбын, мектебін ж?не тобында?ы о?ушыларды? аты-ж?нін жазып, ?рт?рлі ?ылып безендіру керек ж?не сурет ?ойып жиегіне граница ?ояды.
 2. ??жатты «Мені? ??жаттарым» бумасында ?здеріні? аты-ж?імен са?тау керек.

О?ушылар д?птерлеріне саба?ты? та?ырыбын жазады.

М?тіндерді жеке о?ып, топта  тал?ылап ?р топ ?з материалдарын постерлермен ?ор?айды

Компьютерде  т?жірибелік ж?мыс жасайды.

«Тамаша»

Бірін-бірі ба?алау

«2 ж?лдыз, 1 тілек»

?те тамаша

Жарайсы?дар

Д?птер

Таныстырылым

Стикер, маркер

Таныстырылым

10 мин

?орытынды

«Си?ырлы суреттер»  ?дісі

Ма?саты: та?ырыпты талдау, ал?ан білімдерін ж?йелеу

Ба?алау

Рефлексия

?рт?рлі суреттерді? астына с?ра?тар жасырылады.

1. М?тіндік процессор дегеніміз не?

 2. М?тіндік процессорды? кемшіліктері?

 3.Жа?а ??жатты ?алай ашады?

 4. М?тіндік редакторды ?алай іске ?осады?

?зін -?зі ба?алауды ?сынамын

Б?гінгі саба?та ал?ан ?серлерін кері байланыс пара?ына жазуларын с?раймын.

О?ушылар ?здері ?ала?ан суреттерді та?дай отырып, артында жасырыл?ан с?ра?тар?а жауап береді

О?ушылар ?зін-?зі ба?алайды

О?ушылар саба?та ал?ан ?серлерін кері байланыс пара?ына жазады.

?те жа?сы.

Ба?алау пара?ы

Конверт

Стикер

Ба?алау пара?ы

Кері байланыс пара?ы.

?йге тапсырма

Та?ырыпты о?у ж?не интернеттен ?осымша м?ліметтер алу.

Иинформатика о?улы?ынан Word м?тіндік редакторыны? батырмаларымен танысу ж?не ат?аратын міндеттерін жаттау

К?нделікке жазу.

Просмотр содержимого документа
«Мәтіндік процессор туралы жалпы мағлұмат. Программаның интерфейсі. »

101 орта мектеп

Тақырыбы: Мәтіндік процессор туралы жалпы мағлұмат. Программаның интерфейсі.

Құжатты құру және сақтауСыныбы: 6 «А»

Пән мұғалімі: Нысанова Жұлдыз

2014-2015 оқу жылы

Күні: 13.01.2015

Сыныбы: 6 «А»

Сабақтың тақырыбы: Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау.

Сабақтың мақсаты:Мәтіндік редакторды іске қосу, мәтіндік процессор туралы түсінік қалыптастыра отырып, құжаттарды құру және сақтау дағдысын қалыптастыру.

Міндеттері:

 • Мәтіндік редакторды іске қоса алу;

 • Мәтіндік процессор туралы түсінік қалыптастыру;

 • Құжаттарды құра және сақтай алу

Күтілетін нәтиже;

 • Мәтіндік редакторды іске қоса алады (барлығы);

 • Мәтіндік процессор туралы түсінік қалыптасады; (барлығы);

 • Құжаттарды құра және сақтай алады (кейбіреуі).

Қолданылатын модульдер;

 • Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

 • Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету

 • Оқыту үшін бағалау және оқу үшін бағалау

Әдіс-тәсілдер: «Сұрақ-жауап», «Ақпараттық диктант», «Мағынаны ажырату» , «Сиқырлы суреттер»,

Рефлексия


Сабақ уақыты

Кезең, оның мазмұны

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Оқыту үшін бағалау, оқу үшін бағалау

Ресурстар

5 мин

Кіріспе

Топқа бөліну

«Суреттер» арқылы оқушыларды екі топқа бөлу. Топқа ат қою және топ басшыларын сайлауын ұсынамын.


Алтын ережені еске түсіруОқушылардың топқа орналасуын қадағалап отырады.


.
Алтын ережені еске түсіремінОқушылар таңдаған мозайка бойынша топқа блөініп отырады. Топқа ат қояды. Топ басшысын сайлайды.


Кезекпен кезек алтын ереженің бөлімдерін айтып шығады.


Тамаша


Суреттер

10 мин

Тұсаукесер


«Асыл тасты сұрақтар»


Мақсаты: өткен сабақты еске түсіру, қайталау«Ақпараттық диктант» әдісі

Мақсаты:

Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға қол жеткізу.


1.Циклдік алгоритм дегеніміз не? ( Алгоритмнің бірнеше рет қайталануы)

2.Блок сызбада циклдік алгоритм шарты қандай фигурада жазылады? (алтыбұрышта)

3.Модель дегеніміз не? (нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді)

4.Модельдеу дегеніміз не? (нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру)

5.Зерттеу нысанының сызбасы? (нысанның түпнұсқасы, модельдеу, шешім қабылдау)

6.Модельдеудің негізгі кезеңдері (есептің қойылуы, модель құру, компьютерлік тәжірибе, модельдеу нәтижесін талдау)

7.Модельдің жіктелуі (қолдану аймағы, уақыт факторларын ескеру, көрсету немесе ұсыну тәсілі)

8.Модельдің түрлері (ақпараттық, таңбалық, компьютерлік)

9.Ақпараттық модель дегеніміз не? (нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы)

10.Компьютерлік модель дегеніміз не? (программалық орта көмегімен жүзеге асатын модельдерді айтады)

11.Моделді тек қайда құруға болады? (кез-келген нысанға, үдеріске, құбылысқа)

12.Уақыт факторларына байланысты модельді қалай атауға болады? (статисткалық және динамикалық)


Түсіп қалған сөздерді толықтырып жазу

І-топ:

1. . . . . . . . . . – нақты нысанды, .................... немесе үдерісті ..................... етіп түсіндіреді.

2. Ақпараттық модель – нысанның, ..................., құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ................................. жиынтығы және сыртқы әлеммен ............ байланысы болып табылады.

3. Компьютерлік модельдеу кезінде ............ компьютерде жұмыс істеу .............. жақсылап меңгерту қажет.

ІІ-топ:

1. Модельдеу – ................, үдерістерді және .................... зерттеу үшін ......... құру.

2. . . . . . . . . . . . – деп программалық орта көмегімен .................. асыратын модельдерді айтады.

3.Алгоритмнің ....... рет қайталануы .................. алгоритм деп аталады.


Сұрақтарға нақты жауап беру


Алған білімдерін ортаға салып талқылау.Смайлик арқылы бағалау
Смайлик

20 мин

Негізгі бөлім

Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру


«Мағынаны ажырату» әдісі

Практикалық жұмыс

Мақсаты:

Алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдануСабақтың тақырыбын дәптерлеріне жазуды ұсынамын.Мағынаны тану

І топ:«Мәтіндік процессор туралы жалпы түсінік»

ІІ топ:«Құжаттарды құру және сақтау»

Постерге жазып қорғауды ұсынамын


 1. Әр оқушы өзінің сыныбын, мектебін және тобындағы оқушылардың аты-жөнін жазып, әртүрлі қылып безендіру керек және сурет қойып жиегіне граница қояды.

 2. Құжатты «Менің құжаттарым» бумасында өздерінің аты-жөімен сақтау керек.


Оқушылар дәптерлеріне сабақтың тақырыбын жазады.


Мәтіндерді жеке оқып, топта  талқылап әр топ өз материалдарын постерлермен қорғайдыКомпьютерде тәжірибелік жұмыс жасайды.
«Тамаша»Бірін-бірі бағалау

«2 жұлдыз, 1 тілек»Өте тамаша

ЖарайсыңдарДәптер
Таныстырылым


Стикер, маркер

Таныстырылым

10 мин

Қорытынды

«Сиқырлы суреттер» әдісі

Мақсаты: тақырыпты талдау, алған білімдерін жүйелеу


БағалауРефлексияӘртүрлі суреттердің астына сұрақтар жасырылады.

1. Мәтіндік процессор дегеніміз не?

2. Мәтіндік процессордың кемшіліктері?

3.Жаңа құжатты қалай ашады?

4. Мәтіндік редакторды қалай іске қосады?


Өзін -өзі бағалауды ұсынамынБүгінгі сабақта алған әсерлерін кері байланыс парағына жазуларын сұраймын.

Оқушылар өздері қалаған суреттерді таңдай отырып, артында жасырылған сұрақтарға жауап бередіОқушылар өзін-өзі бағалайды


Оқушылар сабақта алған әсерлерін кері байланыс парағына жазады.

Өте жақсы.Бағалау парағыКонверт

Стикер


Бағалау парағы
Кері байланыс парағы.


Үйге тапсырма


Тақырыпты оқу және интернеттен қосымша мәліметтер алу.

Иинформатика оқулығынан Word мәтіндік редакторының батырмаларымен танысу және атқаратын міндеттерін жаттау

Күнделікке жазу.


Күнделік


Просмотр содержимого презентации
«Мәтіндік процессор туралы жалпы мағлұмат. Программаның интерфейсі. »

«Біле бер, қанша білсең – тағы тіле, Жетерсің мұратыңа біле, біле.» Жүсіп Баласағұн

«Біле бер, қанша білсең – тағы тіле,

Жетерсің мұратыңа біле, біле.»

Жүсіп Баласағұн

“ Алтын тасты сұрақтар” арқылы сұралады. Ол үшін әр топ кезекпен ұяшықтарды таңдап сұрақтарға жауап береді. Ақпараттық диктант
 • “ Алтын тасты сұрақтар” арқылы сұралады. Ол үшін әр топ кезекпен ұяшықтарды таңдап сұрақтарға жауап береді.
 • Ақпараттық диктант
(алтыбұрышта)

(алтыбұрышта)

Модельдеу дегеніміз не? (нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру)

Модельдеу дегеніміз не?

(нысандарды,

үдерістерді және

құбылыстарды зерттеу

үшін модель құру)

(нысанның түпнұсқасы, модельдеу, шешім қабылдау)

(нысанның түпнұсқасы, модельдеу, шешім қабылдау)

(қолдану аймағы, уақыт факторларын ескеру, көрсету немесе ұсыну тәсілі)

(қолдану аймағы, уақыт факторларын ескеру, көрсету немесе ұсыну тәсілі)

Модельдің түрлері:

Модельдің түрлері:

(нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы)

(нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы)

(программалық орта көмегімен жүзеге асатын модельдерді айтады )

(программалық орта көмегімен жүзеге асатын модельдерді айтады )

(кез-келген нысанға, үдеріске, құбылысқа)

(кез-келген нысанға,

үдеріске, құбылысқа)

(статисткалық және динамикалық)

(статисткалық және

динамикалық)

І-топ: 1. . . . . . . . . . – нақты нысанды, .................... немесе үдерісті ..................... етіп түсіндіреді. 2. Ақпараттық модель – нысанның, ..................., құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ................................. жиынтығы және сыртқы әлеммен ............ байланысы болып табылады. 3. Компьютерлік модельдеу кезінде ............ компьютерде жұмыс істеу .............. жақсылап меңгеру қажет. ІІ-топ: 1. Модельдеу – ................, үдерістерді немесе .................... зерттеу зерттеу үшін ......... құру. 2. . . . . . . . . . . . – деп программалық орта көмегімен .................. асыратын модельдерді айтады. 3. Алгоритмнің ....... рет қайталануы .................. алгоритм деп аталады.

І-топ:

1. . . . . . . . . . – нақты нысанды, .................... немесе үдерісті ..................... етіп түсіндіреді.

2. Ақпараттық модель – нысанның, ..................., құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ................................. жиынтығы және сыртқы әлеммен ............ байланысы болып табылады.

3. Компьютерлік модельдеу кезінде ............ компьютерде жұмыс істеу .............. жақсылап меңгеру қажет.

ІІ-топ:

1. Модельдеу – ................, үдерістерді немесе .................... зерттеу зерттеу үшін ......... құру.

2. . . . . . . . . . . . – деп программалық орта көмегімен .................. асыратын модельдерді айтады.

3. Алгоритмнің ....... рет қайталануы .................. алгоритм деп аталады.

І-топ: 1. Модель – нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. 2. Ақпараттық модель – нысанның, үдерістің , құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланысы болып табылады. 3. Компьютерлік модельдеу кезінде программалардың компьютерде жұмыс істеу технологиясын жақсылап меңгеру қажет. ІІ-топ: 1. Модельдеу – нысандарды , үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру. 2. Компьютерлік модель – деп программалық орта көмегімен жүзеге асыратын модельдерді айтады. 3. Алгоритмнің бірнеше рет қайталануы циклдік алгоритм деп аталады.

І-топ:

1. Модель – нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді.

2. Ақпараттық модель – нысанның, үдерістің , құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланысы болып табылады.

3. Компьютерлік модельдеу кезінде программалардың компьютерде жұмыс істеу технологиясын жақсылап меңгеру қажет.

ІІ-топ:

1. Модельдеу – нысандарды , үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру.

2. Компьютерлік модель – деп программалық орта көмегімен жүзеге асыратын модельдерді айтады.

3. Алгоритмнің бірнеше рет қайталануы циклдік алгоритм деп аталады.

Құжаттарды құру және теру Кестелер, графиктер пайдалану Қаріптер жиынын пайдалану

Құжаттарды құру

және теру

Кестелер, графиктер

пайдалану

Қаріптер жиынын

пайдалану

Математикалық формулаларды енгізу күрделі Растрлық графикаларға арналмаған

Математикалық

формулаларды

енгізу күрделі

Растрлық

графикаларға

арналмаған

Программы = Microsoft Office = Microsoft word" width="640"

Пуск = Программы = Microsoft Office = Microsoft word

Тақырып жолы Жылдам жеткізу батырмасы Office батырмасы Жолақ Пішімдеу сызғышы Айналдыру жолағы Масштаб Қалып-күй жолы

Тақырып жолы

Жылдам жеткізу батырмасы

Office батырмасы

Жолақ

Пішімдеу сызғышы

Айналдыру жолағы

Масштаб

Қалып-күй жолы

Мәтіндік процессор жұмысын дұрыс аяқтау үшін келесі әдістерді орындауға болады:

Мәтіндік процессор жұмысын дұрыс аяқтау үшін келесі әдістерді орындауға болады:

 • Файл = Шығу командаларын таңдаңыз;
 • Alt +F4 батырмалар комбинациясын басыңыз
 • Microsoft word программасының атаулар жолының оң жақтағы жоғарғы жабу батырмасын шертіңіз
Қаріптің өлшемін өзгерту үшін

Қаріптің өлшемін өзгерту үшін

Суретті кірістіру үшін Вставка – Рисунок –Картинки.... Бағдарламасын орындаймыз

Суретті кірістіру үшін Вставка – Рисунок –Картинки.... Бағдарламасын орындаймыз

Парақтың шетіне рамка қою үшін ( Разметка страницы – граница заливки – страница – керекті рамкамызды таңдаймыз.)

Парақтың шетіне рамка қою үшін ( Разметка страницы – граница заливки – страница – керекті рамкамызды таңдаймыз.)

Мәтінді безендіру – Word ART

Мәтінді безендіру – Word ART

Әр оқушы өзінің сыныбын, мектебін және тобындағы оқушылардың аты-жөнін жазып, әртүрлі қылып безендіру керек және сурет қойып жиегіне граница қояды.
 • Әр оқушы өзінің сыныбын, мектебін және тобындағы оқушылардың аты-жөнін жазып, әртүрлі қылып безендіру керек және сурет қойып жиегіне граница қояды.

2. Құжатты «Менің құжаттарым» бумасында өздерінің аты-жөімен сақтау керек.

Тақырыпты оқу және интернеттен қосымша мәліметтер алу. Информатика оқулығынан Word мәтіндік редакторының батырмаларымен танысу және атқаратын міндеттерін жаттау
 • Тақырыпты оқу және интернеттен қосымша мәліметтер алу.
 • Информатика оқулығынан Word мәтіндік редакторының батырмаларымен танысу және атқаратын міндеттерін жаттау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Автор: Нысанова Жулдыз Кенжегуловна

Дата: 09.03.2015

Номер свидетельства: 183432

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства