kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?тінді пішімдеуді? негізгі т?сілдері.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:    М?тінді пішімдеуді? негізгі т?сілдері.

Саба?ты? ма?саты:       

Білімділік: О?ушылар?а MS Word ба?дарламасында берілген м?тінді пішімдеу т?сілдерін ?йрету.

Т?рбиелік: О?ушыларды шапша?ды??а, ??ыптылы??а, жауапкершілікке ж?не ма?сат?а жете білуге т?рбиелеу.

Дамытушылы?: ?з іс-?рекетін жоспарлау,  ойлау, к?ру ж?не есте са?тау ?абілеттерін арттыру.

Саба?ты? типі:           Жа?а саба?ты ме?герту.

Саба?ты? т?рі:           Аралас саба?.

Саба?ты? ?дісі:           Тест ж?мысын алу, с?ра? ?ою, де?гейлік тапсырмалар орындату, сергіту с?ті, ж?пты? ж?мыс ар?ылы.

Саба?ты? к?рнекілігі: MyTest ба?дарламасы, MS Word ба?дарламасы, Prezi ба?дарламасы, интерактивті та?та, ноутбук, ?лестірмелі материалдар, кеспе ?а?аздар, жина?ан ?пайларды есептеу ?шін MS Excel ба?дарламасында дайындал?ан формула.

П?наралы? байланыс: ?аза? тілі мен ?дебиеті, технология, дене т?рбиесі

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і
 2. ?й тапсырмасын тексеру
 3. Жа?а саба?
 4. Сергіту с?ті
 5. Т?жірибелік ж?мыс
 6. Жа?а саба?ты бекіту
 7. ?й тапсырмасы
 8. Ба?алау
 9. Кері байланыс

 

І. ?йымдастыру кезе?і (3 мин):

1. С?лемдесу, о?ушыларды? саба??а ?атысын тексеру.

2. О?ушыларды? ??рал-жабды?ын тексеру.

3. О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

4. ?ауіпсіздік ережесі журналын толтырту.

5. Саба?ты ба?алау баллды? ж?йе ар?ылы ж?ргізілетіндігін айту. Саба?ты? ?р кезе?і бойынша жина?ан ?пайлары MS Excel ба?дарламасында дайындал?ан формула?а жазылып отырады.

 

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру (10 мин):

1. MyTest ба?дарламасында дайындал?ан тест с?ра?тары ар?ылы ?ткен та?ырыптарды ?аншалы?ты ме?гергендері тексеріледі. 10 с?ра?тан т?ратын тест о?ушыларды? ж?мыс компьютерлеріне м??алімні? компьютерінен (серверден) жіберіледі.

Тест с?ра?тары:

 1. Антивирус – ол...;
 2. Файлдарды м?ра?аттау деген не?
 3. Ал?аш?ы ЭЕМ ?ай жылы пайда болды?
 4. USB шинасын ?андай дискілерді ?осу ?шін ?олданады?
 5. Алгоритм дегеніміз – ...;
 6. Кез келген алгоритмні? со??ы б?йры?ын к?рсеті?дер.
 7. Блок-сызбада алгоритмні? басы мен со?ы ?андай фигуралармен беріледі?
 8. ?айсысы алгоритмге жатпайды?
 9. Циклдік алгоритм дегеніміз:
 10. М?тін енгізуге арнал?ан ба?дарламаларды к?рсеті?із.

 

О?ушылар тест с?ра?тарына жауап беріп бол?ан со?, н?тижелерін к?ре алады. Жина?ан ?пайлары MS Excel ба?дарламасында?ы формула?а енгізіледі.

 

2. Кеспе ?а?аздар ар?ылы ?йге о?ып келуге берілген та?ырыпты ?аншалы?ты ме?гергендері тексеріледі. Жауабыны? толы?ты?ына ?арай 5 ?паймен ба?аланады.

               Кеспе ?а?аз с?ра?тары мен тапсырмалары:

 1. MS Word ба?дарламасын іске ?осу жолы?
 2. MS Word ба?дарламасын іске ?осы?ыз.
 3. MS Word ба?дарламасы терезесіні? негізгі элементтерін ата.
 4. ??жатта?ы беттерді? санын ?алай аны?тау?а болады?
 5. ?алып к?й жолы не ?шін керек?
 6. ??жатты ?арап шы?у масштабын ?алай ?згертуге болады?
 7. ??жатты ?арап шы?у масштабын ?згерті?із.
 8. Жанама м?зірді ?алай ша?ырамыз?
 9. Жа?а ??жатты ??ру жолы?
 10. ??жатты са?тау жолдары?
 11. MS Word ба?дарламасынан шы?у жолдары?
 12. М?тінді пішімдеу жола?ын к?рсеті?із.

 

ІІІ. Жа?а саба? (10 мин):

Саба?ты? та?ырыбы:       М?тінді пішімдеуді? негізгі т?сілдері.

Саба?ты? ма?саты:          MS Word ба?дарламасында берілген м?тінді пішімдеу т?сілдерін ?йрету.

 

1.   Б?л та?ырыпта MS Word ба?дарламасыны? ?осымша м?мкіндіктерін ?арастырамыз.

Символды кірістіру

??жат?а пернета?тада жо? т?рлі символдарды кірістіруге болады. Ол ?деттегі м?тіндерде сирек кездесетін, біра? арнайы мазм?нды ??жаттармен ж?мыс істегенде ?олданылатын пайдалы, ерекше та?балар. Ба?дарлама?а ?олжетімді барлы? символдар арнайы символдар кестесінде орналас?ан.

Символдар кестесі Кірістіру (Встаска) à Символ à Бас?а символдар... (Другие символы...) б?йры?ы к?мегімен ша?ырылады. Б?йры?ты та?дар алдында ме?зерді (курсорды) символ кірістірілетін жерге орналастыру ?ажет.

Б?л терезеде ж?мыс істеу тым ?арапайым. Алдымен ?аріпті, одан кейін символды та?дайды. Символды орналастырып бол?ан со? терезені жабу?а болады.

 

?аріпті ?згерту

?аріпті ?згерту ?шін жола?ты? Басты (Главная) à ?аріп (Шрифт) тіркеме пара?ы пайдаланылады.

Тіркеме батырмаларыны? ?ызметін толы?ыра? ?арастырайы?:

- ?аріпті? т?рін та?дау

- ?аріпті? м?лшері

- ?аріпті? м?лшерін ?лкейту/кішірейту

- ерекшеленген фрагмент ?ріптерін жай ж?не бас ?ріптер режиміне т?рлендіру

- пішімді тазалау (барлы? баптауларды алып тастау)

- жартылай ?ою, к?лбеу (курсив), асты сызыл?ан ?аріп режимдері

- сызып тастал?ан ?аріп

- жоласты белгісі

- жол?сті белгісі

- м?тінді маркермен ерекшелеу

- м?тінні? т?сі

 

2. О?улы?пен, д?птермен ж?мыс.

О?улы?ты? 98 бетінде берілген «Т?йін» жа?а саба? бойынша ?ыс?аша а?паратын д?птерге жазып алу тапсырылады.

 

ІV. Сергіту с?ті (1 мин):

1. ?ауіпсіздік ережесіне с?йкес сергіту с?тін о?ушылар орындарында отырып ?ткізеді.

2. О?ушыларды сергіту ма?сатында к?з жатты?улары жасалады. Жатты?уды жасау ?шін бейнеролик ?осылады.

 

V. Т?жірибелік ж?мыс (11 мин).

1. Т?жірибелік ж?мыс?а де?гейлік тапсырмалар беріледі.

 

А де?гейі

М?лшері 28, жуан курсивті, ?рбір ?ріп т?рлі т?сті етіп жазыл?ан мерекемен ??тты?тау с?зін жазы?дар, мысалы:

??тты?таймын!

(3  ?пай)

 

В де?гейі

М?тінді тері?дер.

?ыс

?ыс мезгілі. ?ыс ?арлы ?рі суы? болып келеді. Температура н?лден т?мен болады.  К?н кеш шы?ып, ерте батады. ?ыс мезгіліндегі е? ?ызы?ты спорт т?рі б?л ша??ы тебу ?. «?ыс» с?зін естігенде, е? бірінші к?з алдыма аппа? ?ар елестейді.

(5 ?пай)

 

С де?гейі

Символдарды пайдалана отырып сурет салы?дар, мысалы: адам, к?лік, ?имарат, т.б.

(8  ?пай)

VІ. Жа?а саба?ты бекіту (5 мин):

1. С?йкестендіру тесті.

О?ушылар?а б?йры? аттары жазыл?ан пара?шалар мен суреттер таратылады. Б?йры? т?сына с?йкес суретті желіммен жапсырулары тиіс.

О?ушылар берген жауапты тексеру ?шін ж?пты? ж?мыс ар?ылы бір-бірін экранда шы??ан д?рыс жауаптар ар?ылы тексереді.

Берілетін жауапты? д?рысты?ына ?арай 5 ?паймен ба?аланады

 

VІІ. ?йге тапсырма беру (2 мин):

 1. М?тінді пішімдеуді? негізгі т?сілдері.
 2. О?улы?ты? 99-бетінде берілген ба?ылау с?ра?тары мен тапсырмаларын д?птерге орындау.

 

VІІІ. Ба?алау (3 мин):

 1. Саба? барысында жина?ан ?пайлары бойынша ба?аланады.
 2. 1 – 5 ?пай аралы?ы       ............................  2

6 – 11 ?пай аралы?ы     ............................       3

12 – 23 ?пай аралы?ы   ............................  4

24 – 31 ?пай аралы?ы   ............................  5

 1. Кері байланыс. О?ушылар ?ткізілген саба?ты ба?алайды.

Просмотр содержимого документа
«Мәтінді пішімдеудің негізгі тәсілдері.»

«Бейнеу ауданы Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» ММАшық сабақСабақтың тақырыбы: Мәтінді пішімдеудің

негізгі тәсілдері.


Сыныбы: 6 «Г» сыныбы

Пән мұғалімі: Тасмагамбетова ФаридаКүні: 22.01.2015
Бейнеу

2014-2015 оқу жылы

Сабақтың тақырыбы:

Мәтінді пішімдеудің негізгі тәсілдері.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға MS Word бағдарламасында берілген мәтінді пішімдеу тәсілдерін үйрету.

Тәрбиелік: Оқушыларды шапшаңдыққа, ұқыптылыққа, жауапкершілікке және мақсатқа жете білуге тәрбиелеу.

Дамытушылық: Өз іс-әрекетін жоспарлау, ойлау, көру және есте сақтау қабілеттерін арттыру.

Сабақтың типі:

Жаңа сабақты меңгерту.

Сабақтың түрі:

Аралас сабақ.

Сабақтың әдісі:

Тест жұмысын алу, сұрақ қою, деңгейлік тапсырмалар орындату, сергіту сәті, жұптық жұмыс арқылы.

Сабақтың көрнекілігі:

MyTest бағдарламасы, MS Word бағдарламасы, Prezi бағдарламасы, интерактивті тақта, ноутбук, үлестірмелі материалдар, кеспе қағаздар, жинаған ұпайларды есептеу үшін MS Excel бағдарламасында дайындалған формула.

Пәнаралық байланыс:

Қазақ тілі мен әдебиеті, технология, дене тәрбиесі

Сабақтың барысы:


 1. Ұйымдастыру кезеңі

 2. Үй тапсырмасын тексеру

 3. Жаңа сабақ

 4. Сергіту сәті

 5. Тәжірибелік жұмыс

 6. Жаңа сабақты бекіту

 7. Үй тапсырмасы

 8. Бағалау

 9. Кері байланыс


І. Ұйымдастыру кезеңі (3 мин):

1. Сәлемдесу, оқушылардың сабаққа қатысын тексеру.

2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру.

3. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

4. Қауіпсіздік ережесі журналын толтырту.

5. Сабақты бағалау баллдық жүйе арқылы жүргізілетіндігін айту. Сабақтың әр кезеңі бойынша жинаған ұпайлары MS Excel бағдарламасында дайындалған формулаға жазылып отырады.


ІІ. Үй тапсырмасын тексеру (10 мин):

1. MyTest бағдарламасында дайындалған тест сұрақтары арқылы өткен тақырыптарды қаншалықты меңгергендері тексеріледі. 10 сұрақтан тұратын тест оқушылардың жұмыс компьютерлеріне мұғалімнің компьютерінен (серверден) жіберіледі.

Тест сұрақтары:

 1. Антивирус – ол...;

 2. Файлдарды мұрағаттау деген не?

 3. Алғашқы ЭЕМ қай жылы пайда болды?

 4. USB шинасын қандай дискілерді қосу үшін қолданады?

 5. Алгоритм дегеніміз – ...;

 6. Кез келген алгоритмнің соңғы бұйрығын көрсетіңдер.

 7. Блок-сызбада алгоритмнің басы мен соңы қандай фигуралармен беріледі?

 8. Қайсысы алгоритмге жатпайды?

 9. Циклдік алгоритм дегеніміз:

 10. Артығын таңдаңдар.


Оқушылар тест сұрақтарына жауап беріп болған соң, нәтижелерін көре алады. Жинаған ұпайлары MS Excel бағдарламасындағы формулаға енгізіледі.


2. Кеспе қағаздар арқылы үйге оқып келуге берілген тақырыпты қаншалықты меңгергендері тексеріледі. Жауабының толықтығына қарай 5 ұпаймен бағаланады.

Кеспе қағаз сұрақтары мен тапсырмалары:

 1. MS Word бағдарламасын іске қосу жолы?

 2. MS Word бағдарламасын іске қосыңыз.

 3. MS Word бағдарламасы терезесінің негізгі элементтерін ата.

 4. Құжаттағы беттердің санын қалай анықтауға болады?

 5. Қалып күй жолы не үшін керек?

 6. Құжатты қарап шығу масштабын қалай өзгертуге болады?

 7. Құжатты қарап шығу масштабын өзгертіңіз.

 8. Жанама мәзірді қалай шақырамыз?

 9. Жаңа құжатты құру жолы?

 10. Құжатты сақтау жолдары?

 11. MS Word бағдарламасынан шығу жолдары?

 12. Мәтінді пішімдеу жолағын көрсетіңіз.


ІІІ. Жаңа сабақ (10 мин):


Сабақтың тақырыбы: Мәтінді пішімдеудің негізгі тәсілдері.

Сабақтың мақсаты: MS Word бағдарламасында берілген мәтінді пішімдеу тәсілдерін үйрету.


1. Бұл тақырыпта MS Word бағдарламасының қосымша мүмкіндіктерін қарастырамыз.


Символды кірістіру

Құжатқа пернетақтада жоқ түрлі символдарды кірістіруге болады. Ол әдеттегі мәтіндерде сирек кездесетін, бірақ арнайы мазмұнды құжаттармен жұмыс істегенде қолданылатын пайдалы, ерекше таңбалар. Бағдарламаға қолжетімді барлық символдар арнайы символдар кестесінде орналасқан.

Символдар кестесі Кірістіру (Встаска) Символ Басқа символдар... (Другие символы...) бұйрығы көмегімен шақырылады. Бұйрықты таңдар алдында меңзерді (курсорды) символ кірістірілетін жерге орналастыру қажет.


Бұл терезеде жұмыс істеу тым қарапайым. Алдымен қаріпті, одан кейін символды таңдайды. Символды орналастырып болған соң терезені жабуға болады.


Қаріпті өзгерту

Қаріпті өзгерту үшін жолақтың Басты (Главная) Қаріп (Шрифт) тіркеме парағы пайдаланылады.Тіркеме батырмаларының қызметін толығырақ қарастырайық:


- қаріптің түрін таңдау


- қаріптің мөлшері


- қаріптің мөлшерін үлкейту/кішірейту


- ерекшеленген фрагмент әріптерін жай және бас әріптер режиміне түрлендіру


- пішімді тазалау (барлық баптауларды алып тастау)


- жартылай қою, көлбеу (курсив), асты сызылған қаріп режимдері


- сызып тасталған қаріп


- жоласты белгісі


- жолүсті белгісі


- мәтінді маркермен ерекшелеу


- мәтіннің түсі

2. Оқулықпен, дәптермен жұмыс.

Оқулықтың 98 бетінде берілген «Түйін» жаңа сабақ бойынша қысқаша ақпаратын дәптерге жазып алу тапсырылады.


ІV. Сергіту сәті (1 мин):

1. Қауіпсіздік ережесіне сәйкес сергіту сәтін оқушылар орындарында отырып өткізеді.

2. Оқушыларды сергіту мақсатында көз жаттығулары жасалады. Жаттығуды жасау үшін бейнеролик қосылады.


V. Тәжірибелік жұмыс (11 мин).

1. Тәжірибелік жұмысқа деңгейлік тапсырмалар беріледі.


А деңгейі

Мөлшері 28, жуан курсивті, әрбір әріп түрлі түсті етіп жазылған мерекемен құттықтау сөзін жазыңдар, мысалы:


Құттықтаймын!

(3 ұпай)

В деңгейі

Мәтінді теріңдер.

Қыс

Қыс мезгілі. Қыс әріболып келеді.нөлден төмен болады. кеш шығып, ерте батады. Қыс мезгіліндегі ең қызықты спорт түрі бұл. «Қыс» сөзін естігенде, ең бірінші көз алдыма аппақ елестейді.

(5 ұпай)

С деңгейі

Символдарды пайдалана отырып сурет салыңдар, мысалы: адам, көлік, ғимарат, т.б.

(8 ұпай)

VІ. Жаңа сабақты бекіту (5 мин):

1. Сәйкестендіру тесті.

Оқушыларға бұйрық аттары жазылған парақшалар мен суреттер таратылады. Бұйрық тұсына сәйкес суретті желіммен жапсырулары тиіс.

Оқушылар берген жауапты тексеру үшін жұптық жұмыс арқылы бір-бірін экранда шыққан дұрыс жауаптар арқылы тексереді.

Берілетін жауаптың дұрыстығына қарай 5 ұпаймен бағаланады


VІІ. Үйге тапсырма беру (2 мин):

 1. Мәтінді пішімдеудің негізгі тәсілдері.

 2. Оқулықтың 99-бетінде берілген бақылау сұрақтары мен тапсырмаларын дәптерге орындау.


VІІІ. Бағалау (3 мин):

 1. Сабақ барысында жинаған ұпайлары бойынша бағаланады.

 2. 1 – 5 ұпай аралығы ............................ 2

6 – 11 ұпай аралығы ............................ 3

12 – 23 ұпай аралығы ............................ 4

24 – 31 ұпай аралығы ............................ 5

 1. Кері байланыс. Оқушылар өткізілген сабақты бағалайды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
М?тінді пішімдеуді? негізгі т?сілдері.

Автор: Тасмагамбетова Фарида Алпысбаевна

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162230

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства