kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ыс?а мерзімді саба? жоспары. Компьютердегі кестелік есептеулер

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мамандандырыл?ан "Дарын"мектеп-интернатыны? информатика п?ніні? м??алімі  М.Д.Утегенованы? ?ыс?а мерзімді  жоспары

К?ні:

П?ні: Информатика

Сыныбы:    8 «А»

Саба?ты? та?ырыбы:

Компьютердегі кестелік есептеулер

Жалпы ма?саты:

1. деректерді кестелік т?рде ?сыну;

2. электронды? кестелердегі деректерді ??деу;

3. формула жазу ережесі, кестелік есептеуді компьютерде ??деу технологиясы туралы білімдерін ?алыптастыру;

Сілтеме:

Информатика 8-сынып 10-б?лім, 153 бет. 

М??алімге арнал?ан н?с?аулы?.

О?у н?тижесі:

Электронды? кестелерге деректерді енгізе алады, деректерді? типтерін, формула жазу ережесін біледі, ?арапайым кестелік есептеулер ж?ргізе алады.

Топпен ж?мыс істеуге ?алыптасады. О?ушыларда О?Б да?дылары ?алыптасады.

?олданылатын материалдар:

АКТ, тест тапсырмалары, с?йкестендіру кестесі, кластер, сандар жазыл?ан пара?шалар.

О?ыту формасы, технологиясы,  ?дістері:

О?ыту мен о?уда АКТ пайдалану, Диалогты? о?ыту, СТО, О?Б, О?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

 Топпен ж?мыс. Жеке ж?мыс (А,В,С тобыны? о?ушыларын ерекше ба?ылау) Блум таксономиясы.

Саба? кезе?дері

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Уа?ыт

Ба?алау т?рі

Ба?алау

?пай

Критерий-лер

Дескриптор

Психологиялы?

дайынды?

Сынып о?ушыларына жа?ымды ахуал ту?ызу, назарларын  саба??а аудару, топ?а б?лу.

Сандар жазыл?ан пара?шаларды та?дау ар?ылы  4 топ?а б?лінеді

2 мин

І.Білу

1. Саба?ты? ма?сатын ай?ындау. Саба? бойында?ы ба?алау т?рлерімен таныстырады.

2. ?й тапсырмасы. «М?тіндік редактор» м?мкіндіктері. Тест тапсырмасы.

Слайд-2,3

Топ ішінде топ басшы ж?не ба?ылаушы сайланады.

О?ушылар тест с?ра?тарына жауап береді.

Д?рыс жауаптар шы?арылады. О?ушылар д?рыс жауаптарын санап, пара?ына ?пай санын жазады.

5 мин

?зін-?зі ба?алау.

(Топ м?шелеріні? ба?алауын ба?ылаушы белгілеп алады)

Білім к?лемін зерделеу

10-8

4

7-5

3

5 -3

2

3-0

0

ІІ.Т?сіну

Жа?а саба?ты т?сіндіру.

1. Кесте дегеніміз не?

2. Кесте нелерден т?рады?

3. Кестелерді ?андай ма?сатта ?олданамыз?   Слайд-4.

М??алім топтар?а кластер туралы м?лімет беріп, ж?мыс ма?сатымен т?сіндіреді.

1-ші топ?а "Электронды? кестелер", 2-ші топ?а "Деректерді? типтері" та?ырыпшалары бойынша кластер жасау тапсырылады. ?р топ жанына отырып бір с?т тал?ылауды ты?дайды.

О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді. Жа?а та?ырып бойынша м?ліметтерді д?птерге жазып алады.

Топ м?шелері ?здеріне берілген та?ырып б?лімін о?ып шы?ады, бір-біріне т?сіндіреді. Сол бойынша бойынша кластер жасайды. Топ басшы ж?мысты ?ор?айды.

Топтар а?ылдасып  «Екі  ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы ?ала?ан топтарын ба?алайды.

                   Жарайсы?, керемет, ?ш?ыр ой

                            Дегенмен,.

5 мин

Топты? ба?алау

(Топ м?шелерін ба?ылаушы ба?алайды)

Та?ырып-ты? м?тіні? ?з с?зімен жеткізу Жа?а та?ырыпты т?сінуі.

Ережелерді, фактілерді т?сінеді.

4

М?тінді ?з с?зімен жеткізе алады.

3

Кластер жасау?а ?лес ?осты.

2

М??ият ба?ылады

1

Тапсырма орындау?а ?атыспады

0

ІІІ. ?олдану

М??алім формула жазу ережесімен таныстырып, тапсырма береді.

Тапсырма №1.

1. B2:D7 ?яшы?тарында?ы сандарды? ?осындысын табу.

2. D5 ж?не D7 ?яшы?тарында?ы сандарды? айырымын табу.

3. B5 ж?не C5 ?яшы?тарында?ы сандарды? к?бейтіндісін табуды жазы?ыздар.

Тапсырманы тексеру барысында ?ате тап?ан ж?не оны ж?ндеген о?ушылар?а 1 ?пай ?оса беріледі.

О?ушылар тапсырмада?ы амалдарды есептейтін формулалар жазады.

Ж?мыстарын алмастырып тексереді.

Та?тада д?рыс жауаптар к?рсетіліп, о?ушылар ?з ж?мыстарыны? ?алай тексерілгендігін ?арап ?тіп, с?ра?тары болса ?ояды.

(Ж?птарда ?зара ба?алау)

6 мин

Ж?пты? ба?алау

(Топ м?шелеріні? ба?алауын ба?ылаушы белгілеп алады)

Жа?а та?ырыпты т?сінуі, есте са?тауы, зейінділігі.

Барлы?ы д?рыс

4

2 д?рыс

3

1 д?рыс

2

Ж?быны? ?атесін тауып ж?ндеді

1

Ж?быны? ?атесін таба алмады

-1

І?. Талдау

М?тіндік редакторда ??рыл?ан кесте мен электронды кестені? айырмашылы?ы мен ??састы?ы бойынша тапсырма.

Венн диаграммасы.

О?ушылар тапсырманы ?здеріні? ж?мыс д?птерлерінде орындайды. Ж?птасып ойларымен б?ліседі, орта? ой т?зеді. Орта? шешім топ ішінде тындалып топ шешімі бойынша д?рыс ??рыл?ан ж?мыс о?ылады.

6 мин

Ж?пты? ба?алау

(Топ м?шелеріні? ба?алауын ба?ылаушы белгілеп отырады)

Кешегі білімі мен б?гінгі білімін салыстыру, талдау жасау

Жасырын болжамды ай?ындайды

3

Жіберілген кемшіліктері мен ?ателіктеліктерін к?ре біледі.

2

Айырмашы-лы?ты ажыратады.

1

?.Жина?тау

О?ушылар?а с?ра?тар жазыл?ан пара?шаларды таратып береді.

Блум таксаномиясы бойынша тапсырма:

А) 1. Электронды? кестедегі формула деп нені айтады?

2. Бірінші ж?не туынды а?параттарды? айырмашылы?ы неде?

Б)  Енгізілетін ж?не бейнеленетін м?ндер арасында?ы айырмашылы? ?андай?

С) 1. Абсолюттік ж?не салыстырмалы адрестерді? арасында ?андай айырмашылы? бар?

2. =A2+B2 формулаcында?ы В2-ні абсолюттік адрес ретінде жазы?дар.

О?ушылар пара?шаларда?ы с?ра?тар?а жауап жазады. Жауап пара?шалар?а есімдерін жазып м??алімге береді.

О?ушылар м??алімні? берген пара?шасын д?рыс жауап бойынша тексереді.

О?ушылар ?здеріні? ж?мысын кім тексергеніні? білмейтін болады.

(Жауап ?лгілері бар ж?птарда  ?зара ба?алау)

7 мин

Сыныптасын ба?алау.

(Топ м?шелеріні? ба?алауын ба?ылаушы белгілеп отырады)

Жа?а та?ырып бойынша білімін зерделеу.

Жауаптар?а талдау жасады

5

На?ты жауап берді

3

Толы? жауап бере алмады

1

Жауаптар д?рыс емес

0

?І.Ба?алау

Кестелік есептеуді? ?ажеттілігі ?ай салада басым ж?не неліктен?

О?ушылар ?з ойларын пара??а т?сіреді. Ж?птасып ойларымен б?ліседі. Топ ішінде талдап орта? шешімге келеді (о?ушылар диалог?а т?седі).

7 мин

Топты? ба?алау

(Топ м?шелерін ба?ылаушы ба?алайды)

О?ушы-ларды? пікірлері

Жа?сы пікір айтты

3

Тал?ылап отырды

2

М??ият ты?дап отырды

1

Тындамай отырды

0

V. ?йге тапсырмасын  беру 

Компьютердегі кестелік есептеулер.

О?ушылар тапсырманы к?нделіктеріне жазады.

2 мин

Компьютердегі кестелік есептеулер та?ырыбы бойынша с?ра?тар дайындап келу

VII. ?орытынды, ба?алау

М??алім ?зіні? ба?алауын о?ушыны? ба?алауымен салыстырып, сынып о?ушыларын ба?алайды.

Ба?ылаушылар есептерін о?иды. Саба? барысында белсенділік таныт?ан о?ушы?а к?шпелі белгі беріледі.

3 мин

Рефлексия

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серін ?а?аз?а т?сіру пара?тарын таратады.

-Ма?ан б?гінгі саба?тан ?на?аны?

-Нені ?йренгін келеді?

К??іл-к?йлерін  ба?даршам ар?ылы к?рсетеді.

2 мин

         20 -23 ?пай - "5"

         19-15 ?пай - "4"

         14-8 ?пай - "3"

Просмотр содержимого документа
«Меруерт қмж-1»


Пән мұғалімі: Утегенова М.Д.

Сабақ өтілетін уақыты: 14.05.2014 жыл
ОҚО, Кентау қаласындағы дарынды балаларға арналған "Дарын" аймақтық мектеп-интернатының информатика пәнінің мұғалімі М.Д.Утегенованың қысқа мерзімді жоспарыКүні:

Пәні: Информатика


Сыныбы: 8 «А»

Сабақтың тақырыбы:

Компьютердегі кестелік есептеулер

Жалпы мақсаты:

1. деректерді кестелік түрде ұсыну;

2. электрондық кестелердегі деректерді өңдеу;

3. формула жазу ережесі, кестелік есептеуді компьютерде өңдеу технологиясы туралы білімдерін қалыптастыру;

Сілтеме:

Информатика 8-сынып 10-бөлім, 153 бет.

Мұғалімге арналған нұсқаулық.

Оқу нәтижесі:

Электрондық кестелерге деректерді енгізе алады, деректердің типтерін, формула жазу ережесін біледі, қарапайым кестелік есептеулер жүргізе алады.

Топпен жұмыс істеуге қалыптасады. Оқушыларда ОүБ дағдылары қалыптасады.

Қолданылатын материалдар:

АКТ, тест тапсырмалары, сәйкестендіру кестесі, кластер, сандар жазылған парақшалар.


Оқыту формасы, технологиясы, әдістері:

Оқыту мен оқуда АКТ пайдалану, Диалогтық оқыту, СТО, ОүБ, Оқытудағы басқару және көшбасшылық.

Топпен жұмыс. Жеке жұмыс (А,В,С тобының оқушыларын ерекше бақылау) Блум таксономиясы.

Сабақ кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Уақыт

Бағалау түрі

Бағалау

Ұпай

Критерий-лер

Дескриптор

Психологиялық

дайындық

Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу, назарларын сабаққа аудару, топқа бөлу.

Сандар жазылған парақшаларды таңдау арқылы 4 топқа бөлінеді

2 мин


І.Білу

1. Сабақтың мақсатын айқындау. Сабақ бойындағы бағалау түрлерімен таныстырады.

2. Үй тапсырмасы. «Мәтіндік редактор» мүмкіндіктері. Тест тапсырмасы.

Слайд-2,3

Топ ішінде топ басшы және бақылаушы сайланады.

Оқушылар тест сұрақтарына жауап береді.

Дұрыс жауаптар шығарылады. Оқушылар дұрыс жауаптарын санап, парағына ұпай санын жазады.5 мин


Өзін-өзі бағалау.


(Топ мүшелерінің бағалауын бақылаушы белгілеп алады)

Білім көлемін зерделеу


10-8

4

7-5

3

5 -3

2

3-0

0

ІІ.Түсіну

Жаңа сабақты түсіндіру.

1. Кесте дегеніміз не?

2. Кесте нелерден тұрады?

3. Кестелерді қандай мақсатта қолданамыз? Слайд-4.


Мұғалім топтарға кластер туралы мәлімет беріп, жұмыс мақсатымен түсіндіреді.

1-ші топқа "Электрондық кестелер", 2-ші топқа "Деректердің типтері" тақырыпшалары бойынша кластер жасау тапсырылады. Әр топ жанына отырып бір сәт талқылауды тыңдайды.

Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Жаңа тақырып бойынша мәліметтерді дәптерге жазып алады.Топ мүшелері өздеріне берілген тақырып бөлімін оқып шығады, бір-біріне түсіндіреді. Сол бойынша бойынша кластер жасайды. Топ басшы жұмысты қорғайды.

Топтар ақылдасып «Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы қалаған топтарын бағалайды.

Жарайсың, керемет, ұшқыр ой

Дегенмен, ...


5 мин


Топтық бағалау
(Топ мүшелерін бақылаушы бағалайды)

Тақырып-тың мәтінің өз сөзімен жеткізу Жаңа тақырыпты түсінуі.

Ережелерді, фактілерді түсінеді.

4

Мәтінді өз сөзімен жеткізе алады.

3

Кластер жасауға үлес қосты.

2

Мұқият бақылады

1

Тапсырма орындауға қатыспады

0

ІІІ. Қолдану

Мұғалім формула жазу ережесімен таныстырып, тапсырма береді.

Тапсырма №1.

1. B2:D7 ұяшықтарындағы сандардың қосындысын табу.

2. D5 және D7 ұяшықтарындағы сандардың айырымын табу.

3. B5 және C5 ұяшықтарындағы сандардың көбейтіндісін табуды жазыңыздар.


Тапсырманы тексеру барысында қате тапқан және оны жөндеген оқушыларға 1 ұпай қоса беріледі.

Оқушылар тапсырмадағы амалдарды есептейтін формулалар жазады.


Жұмыстарын алмастырып тексереді.


Тақтада дұрыс жауаптар көрсетіліп, оқушылар өз жұмыстарының қалай тексерілгендігін қарап өтіп, сұрақтары болса қояды.

(Жұптарда өзара бағалау)

6 минЖұптық бағалау
(Топ мүшелерінің бағалауын бақылаушы белгілеп алады)

Жаңа тақырыпты түсінуі, есте сақтауы, зейінділігі.

Барлығы дұрыс

4

2 дұрыс

3

1 дұрыс

2

Жұбының қатесін тауып жөндеді

1

Жұбының қатесін таба алмады

-1

ІҮ. Талдау


Мәтіндік редакторда құрылған кесте мен электронды кестенің айырмашылығы мен ұқсастығы бойынша тапсырма.

Венн диаграммасы.


Оқушылар тапсырманы өздерінің жұмыс дәптерлерінде орындайды. Жұптасып ойларымен бөліседі, ортақ ой түзеді. Ортақ шешім топ ішінде тындалып топ шешімі бойынша дұрыс құрылған жұмыс оқылады.

6 мин


Жұптық бағалау

(Топ мүшелерінің бағалауын бақылаушы белгілеп отырады)

Кешегі білімі мен бүгінгі білімін салыстыру, талдау жасау

Жасырын болжамды айқындайды

3

Жіберілген кемшіліктері мен қателіктеліктерін көре біледі.

2

Айырмашы-лықты ажыратады.

1

Ү.Жинақтау

Оқушыларға сұрақтар жазылған парақшаларды таратып береді.

Блум таксаномиясы бойынша тапсырма:

А) 1. Электрондық кестедегі формула деп нені айтады?

2. Бірінші және туынды ақпараттардың айырмашылығы неде?

Б) Енгізілетін және бейнеленетін мәндер арасындағы айырмашылық қандай?

С) 1. Абсолюттік және салыстырмалы адрестердің арасында қандай айырмашылық бар?

2. =A2+B2 формулаcындағы В2-ні абсолюттік адрес ретінде жазыңдар.

Оқушылар парақшалардағы сұрақтарға жауап жазады. Жауап парақшаларға есімдерін жазып мұғалімге береді.


Оқушылар мұғалімнің берген парақшасын дұрыс жауап бойынша тексереді.


Оқушылар өздерінің жұмысын кім тексергенінің білмейтін болады.

(Жауап үлгілері бар жұптарда өзара бағалау)

7 мин


Сыныптасын бағалау.


(Топ мүшелерінің бағалауын бақылаушы белгілеп отырады)

Жаңа тақырып бойынша білімін зерделеу.

Жауаптарға талдау жасады

5

Нақты жауап берді

3

Толық жауап бере алмады

1

Жауаптар дұрыс емес

0

ҮІ.Бағалау


Кестелік есептеудің қажеттілігі қай салада басым және неліктен?

Оқушылар өз ойларын параққа түсіреді. Жұптасып ойларымен бөліседі. Топ ішінде талдап ортақ шешімге келеді (оқушылар диалогқа түседі).


7 мин


Топтық бағалау

(Топ мүшелерін бақылаушы бағалайды)

Оқушы-лардың пікірлері

Жақсы пікір айтты

3

Талқылап отырды

2

Мұқият тыңдап отырды

1

Тындамай отырды

0

V. Үйге тапсырмасын беру

Компьютердегі кестелік есептеулер.Оқушылар тапсырманы күнделіктеріне жазады.

2 минКомпьютердегі кестелік есептеулер тақырыбы бойынша сұрақтар дайындап келу

VII. Қорытынды, бағалау

Мұғалім өзінің бағалауын оқушының бағалауымен салыстырып, сынып оқушыларын бағалайды.

Бақылаушылар есептерін оқиды. Сабақ барысында белсенділік танытқан оқушыға көшпелі белгі беріледі.

3 мин
Рефлексия


Бүгінгі сабақтан алған әсерін қағазға түсіру парақтарын таратады.


-Маған бүгінгі сабақтан ұнағаны?

-Нені үйренгін келеді?

Көңіл-күйлерін бағдаршам арқылы көрсетеді.

2 мин
20 -23 ұпай - "5"

19-15 ұпай - "4"

14-8 ұпай - "3"Просмотр содержимого документа
«Бағалау парагы-1 саб»

Бақылаушының аты-жөні: ________________________________ Топ №____


Тапсырма

Бағалау

Ұпай

Оқушылардың аты-жөні

Критерийлер

Дескриптор
тест

Білім көлемін зерделеу


10-8

4
7-5

3

5 -3

2

3-0

0

Жаңа тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру, кластер жасау.

Тақырыптың мәтінің өз сөзімен жеткізу Жаңа тақырыпты түсінуі.

Ережелерді, фактілерді түсінеді.

4
Мәтінді өз сөзімен жеткізе алады.

3

Кластер жасауға үлес қосты.

2

Мұқият бақылады

1

Тапсырма орындауға қатыспады

0

Жаңа тақырыпты талдау. Тапсырма-1

Жаңа тақырыпты түсінуі, есте сақтауы, зейінділігі.

Барлығы дұрыс

4
2 дұрыс

3

1 дұрыс

2

Жұбының қатесін тауып жөндеді

1

Жұбының қатесін таба алмады

-1

Венн диаграм.

Кешегі білімі мен бүгінгі білімін салыстыру, талдау жасау

Жасырын болжамды айқындайды

3
Жіберілген кемшіліктері мен қателіктеліктерін көре біледі.

2

Айырмашылықты ажыратады.

1

Деңгейлік тапсырма

Жаңа тақырып бойынша білімін зерделеу.

Мысал келтіріп, талдау жасады

5
Нақты жауап берді

3

Толық жауап бере алмады

1

Кестелік есептеудің қажеттілігі қай салада басым және неліктен?

Оқушылардың пікірлері

Жақсы пікір айтты

3
Талқылап отырды

2

Мұқият тыңдап отырды

1

Тындамай отырды

0


Просмотр содержимого документа
«Блум таксаномиясы бойынша тапсырма 1-саб»

Деңгейлік тапсырма

Оқушының аты:________________________


Тапсырма

Жауап

А.

1. Электрондық кестедегі формула деп нені айтады?

2. Бірінші және туынды ақпараттардың айырмашылығы неде?


Б.

Енгізілетін және бейнеленетін мәндер арасындағы айырмашылық қандай?С.


1. Абсолюттік және салыстырмалы адрестердің арасында қандай айырмашылық бар?

2. =A2+B2 формулаcындағы В2-ні абсолюттік адрес ретінде жазыңдар.


Критерий

Дескриптор

Ұпай

Қорытынды ұпай

Жаңа тақырып бойынша білімін зерделеу.

Формулаларды дұрыс жазды, талдау жасады

5


Формулаларды дұрыс жазды, нақты жауап берді

3

Толық жауап бере алмады

1

Жауаптар.

А

1. Электрондық кестедегі формула деп есептеу үшін қолданылатын кәдімгі
математикалық өрнектерді айтады. Формула
математикалық, статистикалық, қаржылық, логикалық және басқа болып бөлінеді.

2. Бірінші ақпарат ұяшыққа өзіміз енгізген мән, туынды ақпарат формуланың көмегімен есептелген мән.

B

Енгізілетін мән бұл формула жолына жазған ақпарат, ал бейнеленетін мән сол формула арқылы есептелініп ұяшықта нәтижесі көрсетілген мән.

C

1. Абсолюттік адрестегі мәніді көшіру кезінде оның адресі өзгермейді. салыстырмалы адрестегі мәнді көшіру кезінде адресі автоматты түрде жолға және бағанға байланысты өзгереді.

2. =A2+$B$2
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?ыс?а мерзімді саба? жоспары. Компьютердегі кестелік есептеулер

Автор: Утегенова Меруерт Дуйсенбаевна

Дата: 16.01.2016

Номер свидетельства: 277758

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства