kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урок на тему: АКТ м?мкіндіктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Шы?ыс ?аза?стан облысы

?лан ауданы

«?анай орта мектебі» КММ

Информатика п?ні м??алімі: Сыдыкова Надия Закарьяновна

П?н: информатика 

Сынып 5                          

Саба?ты? та?ырыбы:  «А?паратты коммуникациялы?  технологиясыны? м?мкіндіктері»

Саба?ты? ма?саты: ?азіргі ?о?ам с?ранысына сай, ?лемні? ?мірлік іс-?рекетінде дербес компьютерді? ??ралдарын ?ажетті де?гейде пайдалану.  Заманауи АКТ ??ралдарымен ж?мыс істеу о?ушыларды ??ыптылы??а, берілген тапсырмаларыны? н?тижелі орындалуына, басты н?тижеге назар аудару?а баулиды, сондай –а? д?рыс шешім шешуге т?рбиелеу.

Саба?ты? типі: Семинар

Саба?ты? ?дісі:  жеке, топтармен ж?мыс

Саба?ты? к?рнекілігі: карточка, компьютер

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

  С?леметсіздер ме? ?адірлі о?ушылар, сіздерді алдары?ызда «Жас келсе, іске!» атты жас мамандарды? апталы?ында ?ткізілгелі отыр?ан  «А?паратты коммуникациялы?  технологиясыны? м?мкіндіктері»  атты іс шара?а ?ош келді?іздер!

А) Досты? ше?бері

Б) Топты? ж?мыс.

2.  ?з топтарыны? атын ?ою

3. Слайд

4. Сергіту с?т

4.  «А?партты? технология д?уіріні? о?ушылары» атты постер ??рау

5. ?орытынды

«Адамзат ?шін ХХІ ?асыр – жа?а технологиялар ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру–б?гінгі жас ?рпа?, сіздерді?  еншілері?із

. Ал жас ?рпа?ты? та?дыры –?стаздарды? ?олында» 

  (Н. ?. Назарбаев)

А?паратты? технология-?азіргі та?да о?ушы-а?паратпен ?арулан?ан, жан-жа?ты дамы?ан т?л?а. Оны? білімдік ?абілеттерін дамыту ?шін біздер, м??алімдер жан-жа?ты ?арулан?ан болуымыз керек.

А?паратты? коммуникациялы?  технологиясыны? міндеттері : Компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желі, электронды? ж?не телекоммуникациялы? ??ралдарды, интерактивті ??ралдарды, электронды? о?улы?тарды о?у ?рдісіне тиімді пайдалану ар?ылы білім сапасын к?теру.

АКТ –??ралдары:Интерактивті та?та-Мультимедиалы? электронды? о?ыту ??ралдарыны? бірі.Б?л білім ?рдісінде ?олданылатын а?паратты к?рсетуге ж?не оны компьютермен бас?ару?а та?айындал?ан ?мбебап интерактивтік ж?йе

?аламтор: Компьютер ж?мысыны? тиімділігін ??райтын бір б?лік ол – ?аламтор желісіні? ?ызметін пайдалану. ?аламтор желісінде к?п м??алімге де, о?ушы?а да ?ажет к?птеген сайттар бар. ?ашы?ты?тан ?йымдастырыл?ан ?р т?рлі бай?аулар мен олимпиадалар?а ?атысу балаларды? д?ниетанымын ке?ейтіп, о?у?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыра т?седі.

  1. ?аламторда ?ажетті материалдарды іздеп табу?а, сондай- а? т?рлі п?ндерді о?ыту бойынша саба?тарды? толы? кешендері;

Kомпьютер уа?ытты ?немдеуге ж?не к?рнекілік материалдарды тиімді пайдалану?а да болады

АКТ - педагогты? м?мкіндігін к?шейтетін ??рал, біра? ол м??алімді алмастыра алмайды. Компьютер м?мкіндіктері психология мен дидактика т?р?ысынан талданып, керек кезінде педагогикалык талаптар?а сай ?олданылуы керек.

АКТ-ы м?мкіндіктері:

  • О?ытуды? жа?а ?дiстерi мен формаларын (проблемалы?, ?йымдастырушылы?-iс-?рекеттiк компьютерлiк ойындар ж?не т.б.);
  •  О?ушыны?  дайынды? де?гейiн, ынтасын ж?не ?абылдау жылдамды?ын ескеру ар?ылы жа?а материалды ме?гертуге байланысты о?ытуды ?йымдастыру ж?не о?ыту процесiне жа?а а?паратты? технологияны? м?мкiндiктерiн пайдалану;
  • А?паратты?  коммуникациялы? технология ??ралдарын (жа?а типтi компьютерлер, телекоммуникация, виртуальды орта ж?не мультимедиа-технология) пайдалану ар?ылы о?у процесiнi? материалды?-техникалы? базасын жетiлдiру.
  • Проблемалы?, зерттеу, аналитикалы? ж?не модельдеу ?дiстерiн ?олдану ар?ылы классикалы? ?дiстердi жетiлдiру

?орта келгенде:

ХХІ ?асыр компьютерлік а?параттар  заманы. Жер бетінде болып  жат?ан жа?алы?тар мен  ?згерістер туралы  спутник ар?ылы, интернет  ар?ылы к?н  сайын, са?ат сайын ма?л?мат  алып отыр?ан жас жеткіншектерді бас?а  н?рсемен та?дандыру  жа?а саба?ты  айтып, ты?дата білу м??алімге о?ай емес.

?азіргі та?да жа?а ?леуметтік жа?ынан ?ор?ан?ан адам-ол технология ауысуына ж?не нары? талабына сай тере? білімді, жан-жа?ты адам. ХХІ ?асыр а?парат ?асыры бол?анды?тан адамзат?а компьютерлік сауаттылы? ?ажет. Ал б?л сауаттылы?ты? ал?аш?ы баспалда?ы мектептен басталады. Мектеп ?абыр?асынан теориялы? біліммен ?атар практикалы? білімні? ал?ы шарттарын ме?геруі тиіс.

 

Просмотр содержимого документа
«Конспект урок на тему: АКТ м?мкіндіктері »

Шығыс Қазақстан облысы

Ұлан ауданы

«Қанай орта мектебі» КММ

Информатика пәні мұғалімі: Сыдыкова Надия Закарьяновна

Пән: информатика

Сынып 5

Сабақтың тақырыбы: «Ақпаратты коммуникациялық технологиясының мүмкіндіктері»

Сабақтың мақсаты: Қазіргі қоғам сұранысына сай, әлемнің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалану. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, берілген тапсырмаларының нәтижелі орындалуына, басты нәтижеге назар аударуға баулиды, сондай –ақ дұрыс шешім шешуге тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Семинар

Сабақтың әдісі: жеке , топтармен жұмыс

Сабақтың көрнекілігі: карточка, компьютер

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

Сәлеметсіздер ме? қадірлі оқушылар, сіздерді алдарыңызда «Жас келсе, іске!» атты жас мамандардың апталығында өткізілгелі отырған «Ақпаратты коммуникациялық технологиясының мүмкіндіктері» атты іс шараға қош келдіңіздер!

А) Достық шеңбері

Б) Топтық жұмыс.

2. Өз топтарының атын қою

3. Слайд

4. Сергіту сәт

4. «Ақпарттық технология дәуірінің оқушылары» атты постер құрау

5. Қорытынды

«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру–бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз

... Ал жас ұрпақтың тағдыры –ұстаздардың қолында»

(Н. Ә. Назарбаев)

Ақпараттық технология-Қазіргі таңда оқушы-ақпаратпен қаруланған, жан-жақты дамыған тұлға. Оның білімдік қабілеттерін дамыту үшін біздер, мұғалімдер жан-жақты қаруланған болуымыз керек.

Ақпараттық коммуникациялық технологиясының міндеттері : Компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.

АКТ –құралдары:Интерактивті тақта-Мультимедиалық электрондық оқыту құралдарының бірі.Бұл білім үрдісінде қолданылатын ақпаратты көрсетуге және оны компьютермен басқаруға тағайындалған әмбебап интерактивтік жүйе

Ғаламтор: Компьютер жұмысының тиімділігін құрайтын бір бөлік ол – Ғаламтор желісінің қызметін пайдалану. Ғаламтор желісінде көп мұғалімге де, оқушыға да қажет көптеген сайттар бар. Қашықтықтан ұйымдастырылған әр түрлі байқаулар мен олимпиадаларға қатысу балалардың дүниетанымын кеңейтіп, оқуға деген қызығушылығын арттыра түседі.

  1. Ғаламторда қажетті материалдарды іздеп табуға, сондай- ақ түрлі пәндерді оқыту бойынша сабақтардың толық кешендері;

Kомпьютер уақытты үнемдеуге және көрнекілік материалдарды тиімді пайдалануға да болады

АКТ - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде педагогикалык талаптарға сай қолданылуы керек.

АКТ-ы мүмкіндіктері:

  • Оқытудың жаңа әдiстерi мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық-iс-әрекеттiк компьютерлiк ойындар және т.б.);

  • Оқушының  дайындық деңгейiн, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа материалды меңгертуге байланысты оқытуды ұйымдастыру және оқыту процесiне жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану;

  • Ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын (жаңа типтi компьютерлер, телекоммуникация, виртуальды орта және мультимедиа-технология) пайдалану арқылы оқу процесiнiң материалдық-техникалық базасын жетiлдiру.

  • Проблемалық, зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдiстерiн қолдану арқылы классикалық әдiстердi жетiлдiру

Қорта келгенде:

ХХІ ғасыр компьютерлік ақпараттар  заманы. Жер бетінде болып  жатқан жаңалықтар мен  өзгерістер туралы  спутник арқылы, интернет  арқылы күн  сайын, сағат сайын мағлұмат  алып отырған жас жеткіншектерді басқа  нәрсемен таңдандыру  жаңа сабақты  айтып, тыңдата білу мұғалімге оңай емес.

Қазіргі таңда жаңа әлеуметтік жағынан қорғанған адам-ол технология ауысуына және нарық талабына сай терең білімді, жан-жақты адам. ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Ал бұл сауаттылықтың алғашқы баспалдағы мектептен басталады. Мектеп қабырғасынан теориялық біліммен қатар практикалық білімнің алғы шарттарын меңгеруі тиіс.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Конспект урок на тему: АКТ м?мкіндіктері

Автор: Сыдыкова Надия Закарьяновна

Дата: 04.04.2015

Номер свидетельства: 197004

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства