kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект на тему "Компьютерлик жели"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерлік желілер. Сыныпты? компьютерлік желісі Білімділік: О?ушыларды компьютерлік желі ??ымымен, т?рлерімен ж?мыс істеу ережесі мен таныстыру. Дамытушылы?: Компьютерлік желілер туралы т?сінік бере отырып, о?ушыларды? информатика п?нінен ал?ан білімдерін толы?тыру, ой - ?рістерін дамыту, ?зіндік іс ?рекетін, шы?армашылы?ын, п?нге деген ?ызу?ышылы?ын арттыру. Т?рбиелік : О?ушыларды жан – жа?ты болу?а, ?з бетімен ж?мыс жасау?а, сауатты жазу?а, ізденімпазды??а, компьютерлік сауаттылы??а т?рбиелеу. Керекті техникалы? ??ралдар: Компьютер кешені, интерактивті та?та. Саба?ты? т?рі: Д?ст?рлі Саба?ты? ?дісі: Т?сіндіу, практикалы? І. ?йымдастыру б?лімі. О?ушылармен амaндасып, саба??а дайындау. ІІ. ?й тапсырмасын тексеру кезе?і 1. Paint редакторын ?алай іске ?осамыз ? а) Пуск —»Программы —»Настройка —»Paint ?) Пуск —»Программы —»Стандартный —»Paint б) Пуск —»Программы —»Paint 2. Болдырмау командасы. а) Правка —» Отменить б) Правка —» Вставить в) Правка —» Копировать 3. Суретті ?алай са?тайды ? а) Файл —»Сохранить как б) Файл —» Отменить в) Файл —» Сохранить 4. М?тіні бар сурет салу ?шін ?андай ??рал пайдаланылады ? а) Сызы?, т?зу сызы?тар салу?а арнал?ан б) Жазу, б?л сурет ішіне м?тін орналастыруды в) Эллипс, ше?бер ж?не эллипс салу?а арнал?ан 5. WordPad программасын іске ?осу ?шін ?андай команданы орындаймыз? а) Пуск –программы - WordPad в) Пуск – найти – стандартные - WordPad г) Пуск – программы – стандартные – WordPad 6. Backspase пернесіні? ат?аратын ?ызметі а) Курсорды? о? жа?ында?ы симолды ошіреді б) Курсорды? астында?ы символды ?шіреді в) Курсорды? сол жа?ында?ы символды ?шіреді 7. Калькуляторды? ?андай т?рі бар? а) Кішкентай, ?лкен б) ?арапайым, инженерлік в) ?арапайым, к?рделі 8. ?арапайым калькулятордан инженерлік калькулятор?а ауысу ?шін ?андай команданы орындаймыз? а) Вид - инженерный б) Правка - инженерный в) Вид - обычный ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру кезе?і: Компьютерлік желі дегеніміз – ресурстарды (дискі, файл, принтер, коммуникациялы? ??рыл?ылар) тиімді пайдалану ма?сатында бір – бірімен байланыстырыл?ан компьютерлер тізбегі. Компьютерлік желілер пайдаланушыларды? жылдам а?парат алмасуын ?амтамасыз етумен ?атар, принтерлер мен бас?а да ?осымша ??рыл?ыларды біріге пайдалану?а, бір мезгілде бірнеше адамны? бір ??жатпен ж?мыс жасауына м?мкіндік береді. Компьютерлік желілерді? т?рлері: жергілікті желі, корпоративтік желі ж?не айма?ты? желі, телекоммуникациялы? желі, интернет желісі. Компьютерлік желілер масштабы мен м?мкіндігі бойынша ерекшеленеді. Жергілікті желі бір б?лмеде (мысалы 8-12 компьютерден т?ратын мектепті? компьютерлік класы) немесе бір ?имаратта (мысал?а, мектеп ?имаратыны? ?р т?рлі кабинетінде орналас?ан онда?ан компьютерлер жергілікті желі ар?ылы ?зара байланысып т?рады) орналас?ан компьютерлерді ?зара байланыстырады. Жергілікті желідегі компьютерлерді? бір-бірімен геометриялы? байланысу т?сілі топология деп аталады. Жергілікті желіге ?осыл?ан ?рбір компьютер арнайы та?шамен (желілік адаптер) жабды?талуы керек. Компьютерлер (желілік адаптерлер) бір-бірімен кабельдер ар?ылы байланысады. Жергілікті желі бір-бірінен ?ашы?та орналас?ан компьютерлерді (мысал?а бір ?аланы? екі шетінде орналас?ан мекемелерді? компьютерлерін) байланыстыра алмайды. Бір ?ала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналас?ан мекемелерді? компьютерлерін ?зара біріктіру ?шін айма?ты? желілер ??рылады. К?птеген ірі мекемелер ?з желісінде орналас?ан а?паратты б?где адамдарды? ?ол с??уынан са?тау ?шін осы мекемеге тиесілі ?з желісін, я?ни корпоративті желіні ??рады. Корпоративті желіге банк мекемелері мен оларды? филиалдарын, ?скери ?йымдарды, са?тандыру компаниялары т.б. ?йымдарды? компьютерлерін біріктіретін желілерді жат?ызу?а болады. Корпоративті желі ?р т?рлі ?ала немесе мемлекетте орналас?ан мы?да?ан, тіпті он мы?да?ан компьютерлерді біріктіре алады (мысал ретінде Microsoft корпорациясыны? MSN желісін айту?а болады) Егер ?ашы?та?ы компьютерлерді байланыстыру ?шін телефон желісі ?олданылса, модем ?ажет болады. Модем дегеніміз – б?л компьютерге телефон желісі ж?не сымдары ар?ылы м?лімет алмасу?а м?мкіндік беретін ??рыл?ы. Телекоммуникациялы? желілер- ?лкен ?ашы?ты?та ж?не пайдаланушыларды молынан ?амтитын есептеуіш желілер телекоммуникациялы? желілер деп аталады. Телекоммуникациялы? желілерде а?паратты жіберу, телефон, телеграфты?, телевизиалы?, ж?не спутниктік ж?йе байланыстары ар?ылы ж?зеге асырлады. Интернет желісі ?р т?рлі масштабта?ы желілерді? ?зара біріктірлуі м?мкін. Мысалы кабельмен жал?астырыл?ан мекемедегі жергілікті желі айма?ты? желіге, ал ?р т?рлі айма?ты? желілер телефон желісі ар?ылы байланыстырлуы м?мкін. ?лкен ?ашы?ты?та желіаралы? байланыс орнату ?ажет бол?анда кабельдік желілерді пайдалану?а болмайды М?ндай жа?дайда телекоммуникация каналдары: телефон, радио релік байланыс, талшы?ты-ортикалы? байланыс, ?арышты? жасанды серіктері арылы байланыс т.б. ?олданылады. ?р т?рлі желілерді т?йістіру шлюз деп аталады. Интернет – к?птеген жергілікті, айма?ты? ж?не корпоративтік желілерді біріктіретін ау?ымды компьютерлік желі. Интернет жер шарыны? ?р т?кпірінде орналас?ан миллионда?ан компьютерлерді ?зара байланыстырады. ІV. «Ой ша?ыру» кезе?і: 1. Жергілікті желідегі компьютерлерді? бір-бірімен геометриялы? байланысу т?сілі не деп аталады? (топология) 2. Компьютерлерді бір ?йым немесе мекеме ішінде біріктіру ?шін ?олданылатын желі (жергілікті желі) 3. Жергілікті желіні? неше т?рі бар? (клиент сервер ж?не бір де?гейлі) 4. ?лкен ?ашы?ты?та ж?не пайдаланушыларды молынан ?амтитын есептеуіш желілер ?андай желілер деп аталады? (телекоммуникация) 5. Ресурстарды тиімді пайдалану ма?сатында бір – бірімен байланыстырыл?ан компьютерлер тізбегі (Компьютерлік желі) 6. Бір ?ала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналас?ан мекемелерді? компьютерлерін ?зара біріктіру ( айма?ты? желілер). V. ?орытындылау «Ой ашар» ?дісі: К О М П Ь Ю Т Е Р Ж Е Л І 1. ?а?азда?ы к?ріністі компьютерге енгізетін ??рыл?ы. 2. А?паратты ??дейтін есептеу ??ралы 3. Тыш?анны? а?ылшынша атауы 4. А?паратты ?а?аз бетіне шы?аратын ??рыл?ы 5. Кескінді ??райтын кішкене н?ктелер 6. М?зір орысша ?алай аталады 7. Рычагты монипулятор 8. Компьютерді? миы 9. Адам денсаулы?ына зиянды ??рыл?ы 10. Компьютерді? есте са?тау ??рыл?ысы 11. Интернет желісіне шы?у ?шін ?ажет ??ралды? бірі 12. Принтерді? т?рі 13.Шрифтіні? ?аза?ша атауы VI. Бекіту кезе?і: Нені білдік? Нені білгіміз келеді? ?йге тапсырма: Компьютерлік желі та?ырыбына тест ??растыр!

Просмотр содержимого документа
«Конспект на тему "Компьютерлик жели" »


Сабақтың тақырыбы: Компьютерлік желілер.

Сыныптың компьютерлік желісі


Білімділік: Оқушыларды компьютерлік желі ұғымымен, түрлерімен жұмыс істеу

ережесі мен таныстыру.

Дамытушылық: Компьютерлік желілер туралы түсінік бере отырып,

оқушылардың информатика пәнінен алған білімдерін толықтыру, ой

- өрістерін дамыту, өзіндік іс әрекетін, шығармашылығын,

пәнге деген қызуғышылығын арттыру.

Тәрбиелік : Оқушыларды жан – жақты болуға, өз бетімен жұмыс жасауға, сауатты

жазуға, ізденімпаздыққа, компьютерлік сауаттылыққа

тәрбиелеу.


Керекті техникалық құралдар:

Компьютер кешені, интерактивті тақта.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі

Сабақтың әдісі: Түсіндіу, практикалық

І. Ұйымдастыру бөлімі. Оқушылармен амaндасып, сабаққа дайындау.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

1. Paint редакторын қалай іске қосамыз ?

а) Пуск —»Программы —»Настройка —»Paint

ә) Пуск —»Программы —»Стандартный —»Paint

б) Пуск —»Программы —»Paint


2. Болдырмау командасы.

а) Правка —» Отменить

б) Правка —» Вставить

в) Правка —» Копировать

3. Суретті қалай сақтайды ?

а) Файл —»Сохранить как

б) Файл —» Отменить

в) Файл —» Сохранить


4. Мәтіні бар сурет салу үшін қандай құрал пайдаланылады ?

а) Сызық , түзу сызықтар салуға арналған

б) Жазу , бұл сурет ішіне мәтін орналастыруды

в) Эллипс , шеңбер және эллипс салуға арналған


5. WordPad программасын іске қосу үшін қандай команданы орындаймыз?

а) Пуск –программы - WordPad

в) Пуск – найти – стандартные - WordPad

г) Пуск – программы – стандартные – WordPad


6. Backspase пернесінің атқаратын қызметі

а) Курсордың оң жағындағы симолды ошіреді

б) Курсордың астындағы символды өшіреді

в) Курсордың сол жағындағы символды өшіреді


7. Калькулятордың қандай түрі бар?

а) Кішкентай, үлкен б) Қарапайым, инженерлік

в) қарапайым, күрделі

8. Қарапайым калькулятордан инженерлік калькуляторға ауысу үшін қандай

команданы орындаймыз?

а) Вид - инженерный б) Правка - инженерный

в) Вид - обычный


ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі:

Компьютерлік желі дегеніміз – ресурстарды (дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір – бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі.


Компьютерлік желілер пайдаланушылардың жылдам ақпарат алмасуын қамтамасыз етумен қатар, принтерлер мен басқа да қосымша құрылғыларды біріге пайдалануға, бір мезгілде бірнеше адамның бір құжатпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді.


Компьютерлік желілердің түрлері: жергілікті желі, корпоративтік желі және аймақтық желі, телекоммуникациялық желі, интернет желісі.

Компьютерлік желілер масштабы мен мүмкіндігі бойынша ерекшеленеді.

Жергілікті желі бір бөлмеде (мысалы 8-12 компьютерден тұратын мектептің компьютерлік класы) немесе бір ғимаратта (мысалға, мектеп ғимаратының әр түрлі кабинетінде орналасқан ондаған компьютерлер жергілікті желі арқылы өзара байланысып тұрады) орналасқан компьютерлерді өзара байланыстырады.

Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілі топология деп аталады.


Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен (желілік адаптер) жабдықталуы керек. Компьютерлер (желілік адаптерлер) бір-бірімен кабельдер арқылы байланысады.

Жергілікті желі бір-бірінен қашықта орналасқан компьютерлерді (мысалға бір қаланың екі шетінде орналасқан мекемелердің компьютерлерін) байланыстыра алмайды. Бір қала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіру үшін аймақтық желілер құрылады.

Көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан ақпаратты бөгде адамдардың қол сұғуынан сақтау үшін осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрады. Корпоративті желіге банк мекемелері мен олардың филиалдарын, әскери ұйымдарды, сақтандыру компаниялары т.б. ұйымдардың компьютерлерін біріктіретін желілерді жатқызуға болады. Корпоративті желі әр түрлі қала немесе мемлекетте орналасқан мыңдаған, тіпті он мыңдаған компьютерлерді біріктіре алады (мысал ретінде Microsoft корпорациясының MSN желісін айтуға болады)

Егер қашықтағы компьютерлерді байланыстыру үшін телефон желісі қолданылса, модем қажет болады. Модем дегеніміз – бұл компьютерге телефон желісі және сымдары арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы.

Телекоммуникациялық желілер- Үлкен қашықтықта және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеуіш желілер телекоммуникациялық желілер деп аталады.

Телекоммуникациялық желілерде ақпаратты жіберу, телефон, телеграфтық, телевизиалық, және спутниктік жүйе байланыстары арқылы жүзеге асырлады.

Интернет желісі

Әр түрлі масштабтағы желілердің өзара біріктірлуі мүмкін. Мысалы кабельмен жалғастырылған мекемедегі жергілікті желі аймақтық желіге, ал әр түрлі аймақтық желілер телефон желісі арқылы байланыстырлуы мүмкін. Үлкен қашықтықта желіаралық байланыс орнату қажет болғанда кабельдік желілерді пайдалануға болмайды Мұндай жағдайда телекоммуникация каналдары: телефон, радио релік байланыс, талшықты-ортикалық байланыс, ғарыштық жасанды серіктері арылы байланыс т.б. қолданылады. Әр түрлі желілерді түйістіру шлюз деп аталады. Интернет – көптеген жергілікті, аймақтық және корпоративтік желілерді біріктіретін ауқымды компьютерлік желі. Интернет жер шарының әр түкпірінде орналасқан миллиондаған компьютерлерді өзара байланыстырады.ІV. «Ой шақыру» кезеңі:


1. Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілі не деп аталады? (топология)

2. Компьютерлерді бір ұйым немесе мекеме ішінде біріктіру үшін қолданылатын желі

(жергілікті желі)

3. Жергілікті желінің неше түрі бар? (клиент сервер және бір деңгейлі)

4. Үлкен қашықтықта және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеуіш желілер қандай желілер деп аталады? (телекоммуникация)

5. Ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында бір – бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі (Компьютерлік желі)

6. Бір қала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіру ( аймақтық желілер).


V. Қорытындылау

«Ой ашар» әдісі: 

К

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 М

 

 

 П

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ь

 

 

 

Ю 

 

 

 

 

Т

 

 
 

 

 

 

Е

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Р
Ж

 

 

 
 

 

 

Е

 

Л

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

І

  1. Қағаздағы көріністі компьютерге енгізетін құрылғы.

 2. Ақпаратты өңдейтін есептеу құралы

 3. Тышқанның ағылшынша атауы

 4. Ақпаратты қағаз бетіне шығаратын құрылғы

 5. Кескінді құрайтын кішкене нүктелер

 6. Мәзір орысша қалай аталады

 7. Рычагты монипулятор

 8. Компьютердің миы

 9. Адам денсаулығына зиянды құрылғы

 10. Компьютердің есте сақтау құрылғысы

 11. Интернет желісіне шығу үшін қажет құралдың бірі

 12. Принтердің түрі

13.Шрифтінің қазақша атауы


VI. Бекіту кезеңі:


Нені білдік? Нені білгіміз келеді?

Үйге тапсырма: Компьютерлік желі тақырыбына тест құрастыр!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Конспект на тему "Компьютерлик жели"

Автор: Айменова Меруерт Ибрагимовна

Дата: 23.03.2015

Номер свидетельства: 190163

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства