kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларыны? міндеттері мен м?мкіндіктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 17. Х. 2015

Сынып: 6 «Б»   

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларыны? міндеттері

                                           мен м?мкіндіктері

Саба?ты? ма?саты:

білімділік:

 • компьютер ??рыл?ылары туралы білімдерін ж?йелеу ж?не ке?ейту;
 • п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

дамытушылы?:

 • о?ушыларды? логикалы? ойлауын дамыту – ?олда бар а?паратты пайдалана білу мен ма?ыздысын іріктеп алу білігін дамытады;
 • о?ушыларды? ал?ан білімдерін практикада ?олдана білу да?дыларын дамыту

т?рбиелік:    

 • ал?а жетелеуші б?секелестікке ж?не ?йымшылды??а т?рбиелеу;
 • о?ушыларды? с?йлеу м?дениетіні? сауаттылы?ын арттыру;

Саба?ты? к?рнекілігі: интер.та?па, кеспе ?а?аздар, презантация

Саба? т?рі: аралас саба?

Саба?ты? типі: жа?а білімді ме?герту

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і

О?ушыларды т?гендеп, назарларын саба??а аудару

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

 1. А?паратты сы?у ?алай ж?зеге асырылады?
 2. Вирус деген не?
 3. Вирус?а ?арсы программалар?

ІІІ. Жа?а саба?

Компью?тер (а?ылш. computer — «есептегіш»), ЭЕМ (электронды? есептеуіш машина) — есептеулерді ж?ргізуге, ж?не а?паратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша ?абылдау, ?айта ??деу, са?тау ж?не н?тиже шы?ару ?шін арнал?ан машина.

Дербес аталу себебі

Дербес компьютерді? «дербес» деп аталуыны? себебі - компьютер тек ?ана бір адамны? ж?мыс істеуіне арнал?ан. Я?ни бір мезгілде компьтерді бір ?ана адам бас?арады деген с?з. Б?л компьютерлерді? ?лкен ЭЕМ-дерге ?ара?анда сипаты мен м?мкіндіктері бас?аша бол?анымен, осы?ан ??сас операцияларды орындай алады. Дербес компьютерлерді? ?стел ?стіне ?оятын, портативті ж?не ?алта?а салып ж?ретін т?рлері кездеседі. Алда?ы уа?ытта біз ?стел ?стіне ?ойылатын (desktop) компьютердерді ?арастыратын боламыз. ?йткені дербес компьютерді? осы т?рі бас?аларына ?ара?анда ке? тарал?ан.

Компьютер ??рыл?ылары

Компьютер — жай ?ана машина, ол ?зі к?рсетіп т?р?ан с?здерді «т?сінбейді» ж?не ?з бетінше «ойламайды». Компьютер тек ?ана ба?дарламада к?рсетілген сызы?тар мен т?стерді енгізу-шы?ару ??рыл?ыларыны? к?мегімен механикалы? т?рде к?рсетеді. Адам миы экранда?ы к?ріністі ?абылдап, о?ан белгілі бір м?н береді.

Ж?йелік блок - дербес компьютерді? е? негізгі ??рыл?ысы. Ж?йелік блокты? ішінде ж?йелік та?ша(аналы? плата), процессор, оперативті жад, ?ат?ыл диск, ?оректендіру блогы, видеокарта секілді к?птеген ма?ызды ??рыл?ылар орналасады. Ж?йелік блокты? алды??ы панелінде ?осу (Power) ж?не ?айта ж?ктеу (Reset) батырмасы, компакт-диск мен дискетаны о?итын дискжетектер ж?не ?ызыл-жасыл жары? индикаторлары орналасады. Ж?йелік блокты? арт?ы жа?ында негізгі (монитор, пернета?та, тінтуір) ж?не ?осымша ??рыл?ыларды (принтер, модем, сканер, микрофон) ?осатын порттар мен кірістік ??рыл?ылар орналас?ан.

Дисплей (монитор) – компьютерді? экранына а?паратты шы?аратын ??рыл?ы. Сырт?ы пішіні бойынша дисплей к?дімгі т?рлі т?сті теледидар?а ??сайды, сонды?тан оны жиі телевизиялы? техникада?ыдай монитор деп те атайды.

Пернета?та – компьютерді? ж?мысын бас?ара отырып, ?ажетті а?паратты енгізу ?шін ?олданылатын ??рыл?ы. Ол ?ріпті? ж?не цифр пернелеріні? к?мегімен компьютерге кез келген а?паратты енгізуге м?мкіндік береді. ?азіргі компьютерлерді? пернета?тасында 101 немесе 105 перне, ал о? жа? жо?ар?ы б?рышында ж?мыс режимі туралы а?парат беріп отыратын 3 жары? индикаторы орналасады.

Тінтуір – «графикалы?» бас?ару ??рыл?ысы. Тінтуірді кілемшені? ?стімен жылжыт?анда, экранда?ы тінтуірді? н?с?а?ышы да сонымен ?атар ?оз?алып, ?ажетті объектілерді та?дау?а м?мкіндік береді. Тінтуірді? екі (немесе ?ш) батырмасыны? бірін баса отырып объектілермен к?птеген операцияларды орындау?а болады. Батырмаларды? ортасында орналас?ан до??ала?шаны айналдырып, экран?а т?тасымен сыймай т?р?ан м?тінді, суретті немесе web-пара?ты жо?ары-т?мен жылжыту?а болады.

І?. Сергіту с?ті «Шатас?ан с?здер»

Берілген кестеден ?лгі бойынша п?нге байланыстысын тауып сызып к?рсету керек

К

О

И

Н

Ф

О

Ф

Р

А

П

В

И

Н

М

А

Б

М

И

Е

Р

Р

М

Т

К

И

К

С

Е

Р

С

А

П

Ь

Ю

О

Г

А

А

Л

Р

П

Е

Л

Ь

С

Й

Т

К

Т

Е

Л

Ц

И

Я

О

Р

И

М

С

И

А

А

И

Б

Р

И

М

А

Р

Г

Р

Т

М

К

В

Л

К

И

Е

Р

Ф

М

А

О

К

А

Ы

О

А

Я

Г

О

Т

Е

Н

П

Е

Р

Ф

Е

Т

М

Р

З

Е

Ш

Р

И

К

О

М

Д

И

С

К

А

О

Д

Е

В

Е

М

Т

Ц

И

П

А

К

С

К

В

Е

Н

М

О

Н

Н

О

Л

К

Т

Н

О

Н

Ъ

Ю

Я

С

О

Р

Р

Е

Н

Б

А

Р

Д

И

Р

И

Н

И

Э

Р

Ы

А

Д

Т

И

Н

З

И

С

О

Н

К

Ц

Р

Г

О

К

Т

О

Р

Ы

М

Е

Т

В

Д

И

Я

М

О

Н

А

Р

И

Ф

М

О

Т

О

А

Е

Э

Б

И

К

А

Л

О

Г

И

К

А

Р

Р

Н

И

Б

Б

И

Д

Ж

?. Саба?ты бекіту:

«Ойланайы?» Берілген с?здердерді? ?ріптері ауысып кетіпті. Сол с?здерді ?алпына келтіріп, ?р с?зге ?ыс?а аны?тама беру керек. 

 1. Красен (Сканер)
 2. Трионом (Монитор)
 3. Россецорп (Процессор)
 4. Таксиед (Дискета)
 5. Камыш (Мышка)
 6. Перринт (Принтер)
 7. Рокурс (Курсор)

?І. О?ушыларды ба?алау: саба??а белсене араласып отыр?ан о?ушылардыба?алау

?ІІ. ?йге тапсырма: Та?ырыпты о?у. Компьютер ж?не оны? ??рыл?ыларына с?зж?мба?, ребустар ??растырып келу

Просмотр содержимого документа
«Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларыны? міндеттері мен м?мкіндіктері»

Күні: 17. Х. 2015

Сынып: 6 «Б»

Сабақтың тақырыбы: Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері

мен мүмкіндіктері

Сабақтың мақсаты:

білімділік:

 • компьютер құрылғылары туралы білімдерін жүйелеу және кеңейту;

 • пәнге деген қызығушылығын арттыру

дамытушылық:

 • оқушылардың логикалық ойлауын дамыту – қолда бар ақпаратты пайдалана білу мен маңыздысын іріктеп алу білігін дамытады;

 • оқушылардың алған білімдерін практикада қолдана білу дағдыларын дамыту

тәрбиелік:

 • алға жетелеуші бәсекелестікке және ұйымшылдыққа тәрбиелеу;

 • оқушылардың сөйлеу мәдениетінің сауаттылығын арттыру;

Сабақтың көрнекілігі: интер.тақпа, кеспе қағаздар, презантация

Сабақ түрі: аралас сабақ

Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі

Оқушыларды түгендеп, назарларын сабаққа аудару

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

 1. Ақпаратты сығу қалай жүзеге асырылады?

 2. Вирус деген не?

 3. Вирусқа қарсы программалар?

ІІІ. Жаңа сабақ

Компью́тер (ағылш. computer — «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) — есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Дербес аталу себебі

Дербес компьютердің «дербес» деп аталуының себебі - компьютер тек қана бір адамның жұмыс істеуіне арналған. Яғни бір мезгілде компьтерді бір ғана адам басқарады деген сөз. Бұл компьютерлердің үлкен ЭЕМ-дерге қарағанда сипаты мен мүмкіндіктері басқаша болғанымен, осыған ұқсас операцияларды орындай алады. Дербес компьютерлердің үстел үстіне қоятын, портативті және қалтаға салып жүретін түрлері кездеседі. Алдағы уақытта біз үстел үстіне қойылатын (desktop) компьютердерді қарастыратын боламыз. Өйткені дербес компьютердің осы түрі басқаларына қарағанда кең таралған.

Компьютер құрылғылары

Компьютер — жай ғана машина, ол өзі көрсетіп тұрған сөздерді «түсінбейді» және өз бетінше «ойламайды». Компьютер тек қана бағдарламада көрсетілген сызықтар мен түстерді енгізу-шығару құрылғыларының көмегімен механикалық түрде көрсетеді. Адам миы экрандағы көріністі қабылдап, оған белгілі бір мән береді.

Жүйелік блок - дербес компьютердің ең негізгі құрылғысы. Жүйелік блоктың ішінде жүйелік тақша(аналық плата), процессор, оперативті жад, қатқыл диск, қоректендіру блогы, видеокарта секілді көптеген маңызды құрылғылар орналасады. Жүйелік блоктың алдыңғы панелінде қосу (Power) және қайта жүктеу (Reset) батырмасы, компакт-диск мен дискетаны оқитын дискжетектер және қызыл-жасыл жарық индикаторлары орналасады. Жүйелік блоктың артқы жағында негізгі (монитор, пернетақта, тінтуір) және қосымша құрылғыларды (принтер, модем, сканер, микрофон) қосатын порттар мен кірістік құрылғылар орналасқан.

Дисплей (монитор) – компьютердің экранына ақпаратты шығаратын құрылғы. Сыртқы пішіні бойынша дисплей кәдімгі түрлі түсті теледидарға ұқсайды, сондықтан оны жиі телевизиялық техникадағыдай монитор деп те атайды.

Пернетақта – компьютердің жұмысын басқара отырып, қажетті ақпаратты енгізу үшін қолданылатын құрылғы. Ол әріптің және цифр пернелерінің көмегімен компьютерге кез келген ақпаратты енгізуге мүмкіндік береді. Қазіргі компьютерлердің пернетақтасында 101 немесе 105 перне, ал оң жақ жоғарғы бұрышында жұмыс режимі туралы ақпарат беріп отыратын 3 жарық индикаторы орналасады.

Тінтуір – «графикалық» басқару құрылғысы. Тінтуірді кілемшенің үстімен жылжытқанда, экрандағы тінтуірдің нұсқағышы да сонымен қатар қозғалып, қажетті объектілерді таңдауға мүмкіндік береді. Тінтуірдің екі (немесе үш) батырмасының бірін баса отырып объектілермен көптеген операцияларды орындауға болады. Батырмалардың ортасында орналасқан доңғалақшаны айналдырып, экранға тұтасымен сыймай тұрған мәтінді, суретті немесе web-парақты жоғары-төмен жылжытуға болады.


ІҮ. Сергіту сәті «Шатасқан сөздер»

Берілген кестеден үлгі бойынша пәнге байланыстысын тауып сызып көрсету керек

К

О

И

Н

Ф

О

Ф

Р

А

П

В

И

Н

М

А

Б

М

И

Е

Р

Р

М

Т

К

И

К

С

Е

Р

С

А

П

Ь

Ю

О

Г

А

А

Л

Р

П

Е

Л

Ь

С

Й

Т

К

Т

Е

Л

Ц

И

Я

О

Р

И

М

С

И

А

А

И

Б

Р

И

М

А

Р

Г

Р

Т

М

К

В

Л

К

И

Е

Р

Ф

М

А

О

К

А

Ы

О

А

Я

Г

О

Т

Е

Н

П

Е

Р

Ф

Е

Т

М

Р

З

Е

Ш

Р

И

К

О

М

Д

И

С

К

А

О

Д

Е

В

Е

М

Т

Ц

И

П

А

К

С

К

В

Е

Н

М

О

Н

Н

О

Л

К

Т

Н

О

Н

Ъ

Ю

Я

С

О

Р

Р

Е

Н

Б

А

Р

Д

И

Р

И

Н

И

Э

Р

Ы

А

Д

Т

И

Н

З

И

С

О

Н

К

Ц

Р

Г

О

К

Т

О

Р

Ы

М

Е

Т

В

Д

И

Я

М

О

Н

А

Р

И

Ф

М

О

Т

О

А

Е

Э

Б

И

К

А

Л

О

Г

И

К

А

Р

Р

Н

И

Б

Б

И

Д

Ж

Ү. Сабақты бекіту:

«Ойланайық» Берілген сөздердердің әріптері ауысып кетіпті. Сол сөздерді қалпына келтіріп, әр сөзге қысқа анықтама беру керек.

 1. Красен (Сканер)

 2. Трионом (Монитор)

 3. Россецорп (Процессор)

 4. Таксиед (Дискета)

 5. Камыш (Мышка)

 6. Перринт (Принтер)

 7. Рокурс (Курсор)

ҮІ. Оқушыларды бағалау: сабаққа белсене араласып отырған оқушылардыбағалау

ҮІІ. Үйге тапсырма: Тақырыпты оқу. Компьютер және оның құрылғыларына сөзжұмбақ, ребустар құрастырып келу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларыны? міндеттері мен м?мкіндіктері

Автор: Айтбаева Шынар Болат?ызы

Дата: 01.03.2016

Номер свидетельства: 300987

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства