kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерде модельді зерттеу ж?не модель жасауды? негізгі кезе?дері.

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 19.02.2016

П?ні

Информатика

М??алім аты-ж?ні

Омарова А.Н.

Семей ?аласы

№22 мектеп

 8 «б,в» - сыныптары

Бекітемін:

О?у-ісіні? ме?герушісі:

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерде модельді зерттеу ж?не модель жасауды? негізгі кезе?дері.

Сілтеме, дерек к?здері:

8-сынып о?улы?ы, компьютер;

Саба?ты? ма?саты: Компьютерде модельді зерттеу ж?не модель жасауды? негізгі кезе?дерін о?ып, практикада ?олдана біледі.

Білімділік м?ні:

компьютерлік моделін ??ру?а о?ушыларды? іс-?рекеттерін ?йымдастыру, ?рт?рлі ?мірлік жа?даяттарда практикалы? т?р?ыдан ?олдану?а ?йрету, п?наралы? байланысты орнату.

Дамытушылы? м?ні:

Практикалы?  да?дыларын   дамыту, ?з бетінше ж?мыс жасауда білімдерін пайдалана білуге, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ?алыптастыру.

Т?рбиелік м?ні:

Топпен бірлесіп ж?мыс жасап, н?тижеге жете білуді, ??ыптылы?, е?бек?орлы?, жина?ылы?, шапша?ды?  ?асиеттерін т?рбиелеу.

Н?тиже:

Моледьдеу т?сінігі ?алыптасады; модель т?рлерін ажырата біледі; эксперементтік есептеулер ж?ргізіп, модель ??ра алады;

Т?йінді идеялар:

Модель тек ?ана нысан емес ол ??бысты?, ?дерісті? кейбір ерекшеліктерін сипаттайтын к?рсеткіш.

Саба?ты? т?рі:

Практикалы? саба?.

?діс-т?сілдері:

АКТ, диалогты? о?ыту, СТО стратегиясы; топты? ж?мыс, 7-модуль.

П?наралы? байланыс:

Геомертия. Математика. Физика.

 Жоспар

Саба? кезе?дері

Жоспарлан?ан уа?ыт

Жоспарлан?ан жатты?улар (т?менде жоспарлан?ан жатты?улар мен ?атар, ескертпелерді жазы?ыз)

Ресурстар

М??алімні? ?рекеті

О?ушыларды? ?рекеті

1-кезе?: (15 мин)

?ызы?ушылы?ты ояту:

- ?йымдастыру

- ?й

тапсырмасын

тексеру;

?арастырыл?ан та?ырып бойынша б?рын?ы білім еске т?сіріледі;

- белсенді ?рекетке ж?мылдырылады;

- ойлау ж?мысына ынталандырылады

 • С?лемдесу.
 • Жо? о?ушыларды т?гендеу.
 • Тустер ар?ылы о?ушыларды топ?а б?лу.
 • Топ ережесін еске т?сірту;
 • Топ басшысын сайлату;
 • Ба?алау пара?ымен таныстыру;
 • ?й тапсырмасын тексеру:

1.Тест тапсырмасын орындайды;

2.Презентация ар?ылы с?ра?тар ?ою.

Ба?алану (д?рыс тап?ан ?р с?ра??а 1 ?пай)

 • С?лемдеседі, ж?птасып бір-біріне жа?сы тілектер тілейді;
  • Бізді? к?лкіміз к??ілді, (?олдарын еріндеріні? шетіне жа?ындатады)
  • Жеткізсін жылу мен шатты?ты. (?олдарын ж?ректеріні? т?сына ?ояды)
  • Б?ліскен жа?сы ?ой ?мірде, (?олдарын ал?а созады,сауса?тары к?н сия?ты)
  • ?уаныш, мейірім, ба?ытты. (?олдарын екі жа??а созады).

 

 • ?й тапсырмасын пысы?тайды:

Жекелеме тест ж?мысын орындайды; бір-бірін тексереді. (?р бір д?рыс жауап?а 1 ?пай);

 • Ж?мысты та?тада?ы слайдпен ?з-?здерін  тексереді; ?р д?рыс табыл?ан с?ра??а 1 ?пайдан ?ойылады.

 

Слайдтар,

интербелсенді та?та;

О?улы?:

9-сынып информатика.

?дістемелік н?с?аулы?.

Постер, суреттер, желім, т?рлі-т?сті бояулар, стикерлер

2-кезе?: (25 мин) Ма?ынаны ажырату:

- о?ушылар ?з т?жірибелері ар?ылы жа?а білім туралы ?зіндік т?сінік пен пікір ?алыптастырады;

- жа?а білім жайлы ?зіндік т?сінік ?алыптастырады.

- Жа?а та?ырыпты аны?тау.

-Практикалы? ж?мыс т?ртібімен таныстыру;

- Практикалы? тапсырма орындату: Топпен ?р т?рлі модельдеуге байланысты тапсырмалар орындату;

 • Тапсырмалар орындалып бол?аннан кейін ?пай сандарын беру;

-О?ушылар фото суретке ?арап ?з ойларын айтады, ойларын ?орытады, та?ырыпты табады, ма?сатты белгілейді;

- Жа?а та?ырыпты ме?гереді;

 • Практикалы? ж?мыс жасайды:
 • ?р топ?а 4-5 ?р т?рлі модельдеуді? т?рлерін ??растыру?а тапсырмалар беріледі.
 • Орындал?ан тапсырмаларын м??алімге ба?алау?а жинап береді;
 • Топ басшысы «ба?алау кестесіне» ?пайларын жазады.

3-кезе?: (5 мин)

Ой-тол?аныс:

 • анализ, ?з ойлары мен т?сініктерін ?здері игерген м?ліметтері ар?ылы жеткізеді;
 • синтез, бір-бірімен ой б?ліседі
 • саба? ?орытындысы
 • О?ушыларды? топты?, критерийге сай ба?алауларын ?ада?алау, та?та?а жазып отыру, т?сініктеме беріп отыру;
 • О?ушыларды ба?алау.

- Саба?ты бекітуге арнал?ан с?ра?тар ?ою.

- О?ушылар?а рефлексия жасату: «Б?гінгі саба?та к??іл к?йім ?андай болды? Неге?»

О?ушылар саба?ты бекітуге арнал?ан с?ра?тар?а жауап береді;

 • О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді, ой-пікірлерін айтады;
 • Ойларын ?здері ?орытындылайды.

Рефлексия жасайды (сыни ойлайды):

1. Топпен «БББ» кестесін толтырады;

2.?р о?ушы саба?та?ы ?з к??іл к?йін стикерлерге жазып, та?та?а жабыстырады.

Келесі о?у?а  арнал?ан тапсырмалар (?й тапсырмасы)

§Та?ырыпты о?ып келеу. Модельдеу кезе?дері бойынша ?осымша м?лімет ?арап, мысал келтіру.

?осымша а?парат

Интернет желісінен а?паратты? модельдеуге ?осым м?лімет ?арастырып келу, мысал келтіру.

Саралау - Сіз ?осымша к?мек к?рсетуді ?алай жоспарлайсыз? Сіз ?абілеті жо?ары о?ушылар?а тапсырманы к?рделіндіруді ?алай жоспарлайсыз?

Ба?алау - О?ушыларды? ?йренгенін тексеруді ?алай жоспарлайсыз?

П?наралы? байланыс: Математика, геометрия

?ауіпсіздік ж?не е?бекті ?ор?ау ережелерін орындау. АКТ ??зыреттілік. ??ндылы?тармен байланыс.

?р-т?рлі денелерден к?рделі композиция ??растырып, ма?ынасын аштыру.

- топты? тапсырмаларды орындау ар?ылы;

- та?ырыпты бекіту с?ра?тарын ?ою ар?ылы;

- суретшілерді? суреттерін ажыратып, тани білу ар?ылы;

- сурет салу ар?ылы.

Интербелсенді та?та; слайды;

О?ушы о?у ма?сатына жетті, себебі:

О?ушы о?у ма?сатына талпынды, себебі:

Рефлексия

Саба? / о?у ма?саттары шынайы ма? Б?гін о?ушылар не білді? О?у неге ба?ыттал?ан болды? Жоспарла?ан саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уа?ыт ішінде ?лгердім бе? Мен ?з жоспарыма ?андай т?зетулер енгіздім ж?не неліктен?

?орытынды ба?амдау

?андай екі н?рсе табысты болды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

?андай екі н?рсе саба?ты жа?сарта алды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

Саба? барысында мен сынып немесе жекелеген о?ушылар туралы мені? келесі саба?ымда жетілдіруге к?мектесетін не білдім? 

Рефлексия.

1.Топпен а?ылдасып толтыру;

Білем

Білдім

Білгім келеді

2. «Мені? саба?тан кейінгі к??іл к?йім».

Ба?алау кестесі:

                        Сынып________________                         1-топ

Р/с

О?ушыны? аты-ж?ні

Тест ж?мысынан ал?ан ?пай саны

С?ра?-жауап

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

4-тапсырма

5-тапсырма

Барлы?ы

Топты? т?ртібіне ?осымша бонус ?пай саны

(-/+2 ?пай)

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Ескерту: Е? к?п ?пай санын жина?ан топ?а «5» деген ба?а, екіншіге «4» деген ба?а. Егер ?пай саны аз топты? алша?ты?ы біріншіге ?ара?анда к?п болса онда сол топ о?ушылары «3» деген ба?а алады. 

Просмотр содержимого документа
«Компьютерде модельді зерттеу ж?не модель жасауды? негізгі кезе?дері.»

Күні: 19.02.2016

Пәні

Информатика

Мұғалім аты-жөні

Омарова А.Н.

Семей қаласы

22 мектеп

8 «б,в» - сыныптары

Бекітемін:

Оқу-ісінің меңгерушісі:Сабақтың тақырыбы: Компьютерде модельді зерттеу және модель жасаудың негізгі кезеңдері.

Сілтеме, дерек көздері:

8-сынып оқулығы, компьютер;

Сабақтың мақсаты: Компьютерде модельді зерттеу және модель жасаудың негізгі кезеңдерін оқып, практикада қолдана біледі.

Білімділік мәні:

компьютерлік моделін құруға оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру, әртүрлі өмірлік жағдаяттарда практикалық тұрғыдан қолдануға үйрету, пәнаралық байланысты орнату.

Дамытушылық мәні:

Практикалық дағдыларын дамыту, өз бетінше жұмыс жасауда білімдерін пайдалана білуге, пәнге деген қызығушылығын қалыптастыру.

Тәрбиелік мәні:

Топпен бірлесіп жұмыс жасап, нәтижеге жете білуді, ұқыптылық, еңбекқорлық, жинақылық, шапшаңдық қасиеттерін тәрбиелеу.

Нәтиже:

Моледьдеу түсінігі қалыптасады; модель түрлерін ажырата біледі; эксперементтік есептеулер жүргізіп, модель құра алады;

Түйінді идеялар:

Модель тек қана нысан емес ол құбыстың, үдерістің кейбір ерекшеліктерін сипаттайтын көрсеткіш.

Сабақтың түрі:

Практикалық сабақ.

Әдіс-тәсілдері:

АКТ, диалогтық оқыту, СТО стратегиясы; топтық жұмыс, 7-модуль.

Пәнаралық байланыс:

Геомертия. Математика. Физика.

Жоспар

Сабақ кезеңдері

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулар мен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Мұғалімнің әрекеті

Оқушылардың әрекеті

1-кезең: (15 мин)

Қызығушылықты ояту:

- ұйымдастыру

- үй

тапсырмасын

тексеру;

қарастырылған тақырып бойынша бұрынғы білім еске түсіріледі;

- белсенді әрекетке жұмылдырылады;

- ойлау жұмысына ынталандырылады


 • Сәлемдесу.

 • Жоқ оқушыларды түгендеу.

 • Тустер арқылы оқушыларды топқа бөлу.

 • Топ ережесін еске түсірту;

 • Топ басшысын сайлату;

 • Бағалау парағымен таныстыру;

 • Үй тапсырмасын тексеру:

1.Тест тапсырмасын орындайды;

2.Презентация арқылы сұрақтар қою.


Бағалану (дұрыс тапқан әр сұраққа 1 ұпай)


 • Сәлемдеседі, жұптасып бір-біріне жақсы тілектер тілейді;

 • Біздің күлкіміз көңілді, (қолдарын еріндерінің шетіне жақындатады)

 • Жеткізсін жылу мен шаттықты. (қолдарын жүректерінің тұсына қояды)

 • Бөліскен жақсы ғой өмірде, (қолдарын алға созады,саусақтары күн сияқты)

 • Қуаныш, мейірім, бақытты. (қолдарын екі жаққа созады).


 • Үй тапсырмасын пысықтайды:

Жекелеме тест жұмысын орындайды; бір-бірін тексереді. (әр бір дұрыс жауапқа 1 ұпай);

 • Жұмысты тақтадағы слайдпен өз-өздерін тексереді; әр дұрыс табылған сұраққа 1 ұпайдан қойылады.Слайдтар,

интербелсенді тақта;

Оқулық:

9-сынып информатика.

Әдістемелік нұсқаулық.
Постер, суреттер, желім, түрлі-түсті бояулар, стикерлер

2-кезең: (25 мин) Мағынаны ажырату:

- оқушылар өз тәжірибелері арқылы жаңа білім туралы өзіндік түсінік пен пікір қалыптастырады;

- жаңа білім жайлы өзіндік түсінік қалыптастырады.

- Жаңа тақырыпты анықтау.

-Практикалық жұмыс тәртібімен таныстыру;

- Практикалық тапсырма орындату: Топпен әр түрлі модельдеуге байланысты тапсырмалар орындату;

 • Тапсырмалар орындалып болғаннан кейін ұпай сандарын беру;

-Оқушылар фото суретке қарап өз ойларын айтады, ойларын қорытады, тақырыпты табады, мақсатты белгілейді;

- Жаңа тақырыпты меңгереді;

 • Практикалық жұмыс жасайды:

 • әр топқа 4-5 әр түрлі модельдеудің түрлерін құрастыруға тапсырмалар беріледі.

 • Орындалған тапсырмаларын мұғалімге бағалауға жинап береді;

 • Топ басшысы «бағалау кестесіне» ұпайларын жазады.

3-кезең: (5 мин)

Ой-толғаныс:

 • анализ, өз ойлары мен түсініктерін өздері игерген мәліметтері арқылы жеткізеді;

 • синтез, бір-бірімен ой бөліседі

 • сабақ қорытындысы

 • Оқушылардың топтық, критерийге сай бағалауларын қадағалау, тақтаға жазып отыру, түсініктеме беріп отыру;

 • Оқушыларды бағалау.

- Сабақты бекітуге арналған сұрақтар қою.

- Оқушыларға рефлексия жасату: «Бүгінгі сабақта көңіл күйім қандай болды? Неге?»

Оқушылар сабақты бекітуге арналған сұрақтарға жауап береді;

 • Оқушылар сұрақтарға жауап береді, ой-пікірлерін айтады;

 • Ойларын өздері қорытындылайды.


Рефлексия жасайды (сыни ойлайды):

1. Топпен «БББ» кестесін толтырады;

2.Әр оқушы сабақтағы өз көңіл күйін стикерлерге жазып, тақтаға жабыстырады.

Келесі оқуға арналған тапсырмалар (үй тапсырмасы)

§Тақырыпты оқып келеу. Модельдеу кезеңдері бойынша қосымша мәлімет қарап, мысал келтіру.

Қосымша ақпарат

Интернет желісінен ақпараттық модельдеуге қосым мәлімет қарастырып келу, мысал келтіру.

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделіндіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс: Математика, геометрия

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелерін орындау. АКТ құзыреттілік. Құндылықтармен байланыс.

Әр-түрлі денелерден күрделі композиция құрастырып, мағынасын аштыру.


- топтық тапсырмаларды орындау арқылы;

- тақырыпты бекіту сұрақтарын қою арқылы;

- суретшілердің суреттерін ажыратып, тани білу арқылы;

- сурет салу арқылы.

Интербелсенді тақта; слайды;

Оқушы оқу мақсатына жетті, себебі:


Оқушы оқу мақсатына талпынды, себебі:


Рефлексия

Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Оқу неге бағытталған болды? Жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?


Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымда жетілдіруге көмектесетін не білдім?

Рефлексия.

1.Топпен ақылдасып толтыру;

Білем

Білдім

Білгім келеді
2. «Менің сабақтан кейінгі көңіл күйім».Бағалау кестесі:

Сынып________________ 1-топ

Р/с

Оқушының аты-жөні

Тест жұмысынан алған ұпай саны

Сұрақ-жауап

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

4-тапсырма

5-тапсырма

Барлығы

Топтың тәртібіне қосымша бонус ұпай саны

(-/+2 ұпай)

Ескерту: Ең көп ұпай санын жинаған топқа «5» деген баға, екіншіге «4» деген баға. Егер ұпай саны аз топтың алшақтығы біріншіге қарағанда көп болса онда сол топ оқушылары «3» деген баға алады.

Бағалау кестесі:

Сынып________________ 2-топ

Р/с

Оқушының аты-жөні

Тест жұмысынан алған ұпай саны

Сұрақ-жауап

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

4-тапсырма

5-тапсырма

Барлығы

Топтың тәртібіне қосымша бонус ұпай саны

(-/+2 ұпай)

Ескерту: Ең көп ұпай санын жинаған топқа «5» деген баға, екіншіге «4» деген баға. Егер ұпай саны аз топтың алшақтығы біріншіге қарағанда көп болса онда сол топ оқушылары «3» дегенбаға алады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Компьютерде модельді зерттеу ж?не модель жасауды? негізгі кезе?дері.

Автор: Омарова Анар Николаевна

Дата: 08.03.2016

Номер свидетельства: 303177

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства