kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кестелерді,суреттерді,бейнені ж?не дыбысты кірістіру.

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:05.05.2014 ж

Сыныбы: 6«А»

П?ні:Информатика

П?н м??алімі:Д?йсенова Ж?лдыз

Cаба?ты? та?ырыбы:(Практикалы? ж?мыс) Кестелерді,суреттерді,бейнені ж?не дыбысты кірістіру.

 Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: О?ушыларды Кестелер ??ру.Кестелерді редакциялау.Кесте ішіндегілерін енгізу ж?не пішімдеу.Кестені баспа?а дайындау терезесін т?сіндіру. кесте жасау?а, ?яшы?тарды ?осу?а, алып тастау?а, біріктіруге ж?не б?ліктерге б?луге ?йрету.

Т?рбиелік: Уа?ытты тиімді пайдалану?а, ж?йелі ойлау?а, ??ыптылы??а, шапша?ды??а, компьютерлік сауаттылы??а т?рбиелеу.

Дамытушылы?: О?ушыларды? компьютерге  ?ызы?ушылы?ын арттыру. О?ушыларды? ойлау  ?абілеттерін, танымды? белсенділігін арттыру, компьютермен ж?мыс істету шеберлігін одан ?рі  ?арай шы?дау ж?не осы саба?та ал?ан білімдерін  пайдалана   білуге ы?пал жасау.

Саба?ты? т?рі: Ашы? саба?

Саба?ты? типі:Д?ст?рлі саба?

О?ыту технологиясы,?діс - т?сілдері:Дамыта о?ыту,де?гейлеп-саралап о?ыту технологиясыны? ?діс-т?сілдері.Т?сіндіре-баяндау.

П?н аралы? байланыс:?аза? тілі,орыс тілі,геометрия,математика,сызу,бейнелеу,а?ылшын

Саба?та ?олданылатын к?рнекі ??ралдар: ДК, Microsoft Office Word 2013 ба?дарламасы, интерактивті та?тада  дайындал?ан слайдтар, де?гейлік тапсырмалар, о?улы?, ж?мыс д?птері, о?ушыларды?  ба?алау пара?ы.суреттер, ?осымша заттар т.б

Пайдаланылатын ?дебиеттер:Н.Ермеков.Н.Стифутина Алматы «Атам?ра»2003

Саба?ты? ?ту барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і:

1.О?ушылармен с?лемдесу, т?гендеу.

2.сыныпты?  тазалы?ына назар аудару;

3.о?ушыларда а??алатты? болуын назар аудару;

4.Журнал?а белгі со?у;

5.О?ушыларды? назарларын саба??а аудару.

ІІ. ?йге берілген тапсырманы с?рау.

1.Д?птерге кесте ??ру ж?не кестені толтыру

2.(?р т?рлі ?дістерді пайдаланып, сыныпта?ы кезекшілік кестесін ??рып келу  эл.т?рде)

3.Саба? с?рау

III.?й тапсырмасын бекіту 

 IY.Практикалы? ж?мыс

Ал енді ж?мыс д?птерін ашамыз.
Б?гінгі к?нді ж?не саба?ты? та?ырыбын жазамыз. «Кестемен ж?мыс». Б?л саба?та сіздер кесте ??ру ?дістерін, сондай –а? кесте безендіруді ?йренулері?із керек.
Бізді? ?мірімізде м?тінді безендіру немесе ??жатты кесте т?рінде даярлау жиі кездеседі. Олар?а: мектеп журналдары, ?лгерім табелі ж?не сіздерді? к?нделік пара?тары? т.б. MS Word м?тіндік процессоры кесте ??руды же?ілдетеді, ол ?зіне ба?андарды? енін есептеу м?селелерін ж?ктейді.
Сонымен, Кесте – б?л жолдар мен ба?андарда реттеліп берілген а?парат. Жолдар мен ба?андар ?иылысып, ?яшы? ??райды.

5.2. Сурет. Кестені? ба?андары мен жолдарыны? санын та?дау 

· Лентада Кірістіру ?осымшасында?ы Кесте тобында Кесте батырмасын басы?ыз, Кестені кірістіру командасын та?да?ыз. Кестелерді кірістіру диалогты? терезесінде жолдармен ба?андарды? санын та?да?ыз ж?не ОК батырмасын басы?ыз.                                                                        

5.4  Сурет. Кестені салу командасын ша?ыр?аннан кейінгі Word терезесі

· Сіз Кестені салу батырмасын бас?ан кезде н?с?а?ыш ?арандаш пішініне айналады. Алдымен кестені? кескінін ??ры?ыз (5.6. Сурет), одан кейін к?лдене? ж?не тік сызы?тарды салы?ыз (5.7. Сурет)

                                                                                                     5.6.Сурет. Кесте ??руды? бірінші кезе?і

5.7.   Сурет. Кесте ??руды? екінші кезе?і

 Сурет. Кесте ??руды? ?шінші кезе?і Ж?мыс ая?тал?аннан кейін ??жатты? кестеге ?атысы жо? жеріне тыш?анды шерті?із. Егер сізге кестені редактілеу ?ажет болса, онда кестеге шерті?із ж?не Конструктор ?осымшасына ?айтадан ?ті?із.

Д?птермен ж?мыс

Кесте – жолдар мен ба?андарда м?тіндік ж?не графикалы? хабарламаларды к?рнекі етуге реттеліп берілген а?парат.

Кесте ба?ан мен жолдан ж?не екеуіні? ?иылысуында орналас?ан ?яшы?тан т?рады.

Дербес компьютер мен   ж?мыс кезіндегі ережелерді   еске т?сіру.

Техникалы? ?ауіпсіздік ережелерін естеріне т?сіру.

 1. Токтар мен сымдар?а тиісуге, компьютерді р??сатсыз жылжыту?а болмайды;
 2. Компьютерді? алдында жина?ы д?рыс отыру, арты? заттар ?ою?а болмайды;
 3. М??алімді м??ият ты?дап, берілген тапсырманы ?ана орында;
 4. Монитор мен к?зді? ара ?ашы?ты?ы 50-60 см болу керек.

 Практикалы? ж?мыс( Компьютердегі т?жірибелік ж?мыс)

Ма?ан айтып берсе? ?мытып ?алармын,

К?рсетіп берсе? есте са?тармын,

?зіме жасатса? ?йреніп     алармын.

Р/с

О?ушыны? аты-ж?ні

Ту?ан жылы

«Мені? к?нделігім»

К?ні

П?ндер

?йге тапсырма

ба?асы

Д?йсенбі

1

2

3

4

5

Математика

А?ылшын

Орыс тілі

Биология

Информатика

Кестемен ж?мыс

         К?зді талдыртпау ж?не шаршатпау жатты?улары:

Бірнеше онда?ан минут ?оз?алмай  отырып компьютермен ?за? уа?ыт бірсарынды  ж?мыс істеген кезде жа?ымсыз сезім, дене ?йы?андай болып, шаршау пайда болады, к?з талады. Осыларды болдырмау ?шін  саба? барысында  1-2 рет  келесі жатты?уларды орындау керек.

К?зді? талуын болдырмау жатты?улары:

1.      ?арау ба?ытын ?згерту: алыс?а-м?рын ?шына, сол?а –о??а, т?мен-жо?ары.

2.      са?ат тілі ба?ытымен ж?не ?арсы ба?ытта  к?зді айналдыра  б?рып ?арау.

3.      К?зді ж?мып,  ?олмен жауып, 1-1,5 минут отыру.

Шаршауды болдырмау жатты?улары:

1.      Са?ат тілі ба?ытымен ж?не ?арсы ба?ытта басты айналдыра б?ру.

2.      Басты кезекпен екі жа??а б?ру.

3.      Сауса?тарды ж?мыры??а  ж?му, ?олды? ?шын боса?сыту.

4.      О??а-сол?а б?рылып, ?олды сермеп, керіліп-созылу.

V. Саба?ты  бекіту.  

Сергіту с?ті:Ойындар

Ж?мба? шешу

Т?рады ол жолдармен  ба?андардан,                                                            
Ж?не т?рар ?яшы?тар а?ымынан.
К?не ойланып к?рейік ол не екен,
Ба?ан менен жолдарды ?иылыстыр?ан

(Кесте)

Кестені? бір негізгі элементі,
К?лдене? ?яшы? ??ру ?ызметі.
?яшы? емес, ба?ан емес ол не екен?
Кестені? негізгі бол?ан ?ызметі.  

(Жол)

Тікт?ртб?рыш?а ??сайды,

Елемей кетуге болмайды.

Ба?анменен жолдарды? ?иылысы,

Кестеде ?ай элементті ??райды.             

(?яшы?)

Батырмаларды? атын табу                                                         Си?ырлы шарлар ойыны

                            

                    К?п н?ктені? орнына тиісті с?зді кою                                      ?яшы?тар?а жауап беру

?яшы?тар?а жауап беру

1.Ба?ан мен жолдарды? ?иылысуынан нелер пайда болады? (?яшы?тар)

2.Сызы?ты? кесте дегеніміз не? (Кестеде бір-а? жол  болуы м?мкін, м?ндай кестені сызы?ты? кесте деп атайды)

3.Кесте дегеніміз не? Кесте – жолдар мен ба?андар?а реттелген а?парат)

4.Жол  дегеніміз не?( К?ршілес ?яшы?тарды? к?лдене? бірлестігі)

5.?яшы? дегеніміз не? (Дерек са?талатын орын )

«Домино» ойыны

Ойын шарты:   Бірнеше с?здер берілген. Осы с?здерден та?ырып?а байланысты с?йлем ??растыру керек.   

ба?андарда

б?л

а?парат

мен

берілген

жолдар

Кесте

реттеліп

Кесте – б?л жолдар мен ба?андарда реттеліп берілген а?парат. 

мен

??райды

ба?андар

?яшы?

Жолдар

?иылысып

Жолдар мен ба?андар ?иылысып, ?яшы? ??райды.

VI. Саба?ты? ?орытындылау.

«А?паратты?  диктант»

 1. Кестені даярлау ?шін …        Кірістіру > Кесте > Кесте ?осу
 2. ?яшы?тарды біріктіру ?шін …      Макет > ?яшы?ты біріктіру
 3. Кесте ??ру батырмасы ?ай ?атарда орналас?ан? …    Стандартты
 4. ?яшы? дегеніміз не?…             Ба?ан мен ?атарды? ?иылысуы
 5. Кестеге жа?тау орналастыру ?шін…   Бет б?лігіні? к?лемі > Бет шекарасы >Шекара ж?не ??ю > Шекара
 6. Жа?а жол ?осу ?шін ?олданатын перне …   Тab
 7. ?яшы?тарды б?лу командасы …     Макет > ?яшы?ты б?лу
 8. Ба?ан ?осу …      Макет > О??а кірістіру немесе сол?а кірістіру        
 9. Жолдарды кірістіру …     Макет > Кірістіру > Жол ?осу       

VІІ. ?йге тапсырма: Кестелермен ж?мыс.

1.Д?птерге кесте ??ру ж?не кестені толтыру

 Д?птерге ?зі?ні? ІІІ то?санда ?р п?ннен ал?ан ба?алары?ды  теру кестесін ??рып келу.

VІІI. О?ушыларды ба?алау.

?й тапсырмасына ж?не жа?а саба??а,тапсырмалар?а,с?ра?тар?а,саба??а жаксы белсеніп ?атысып от?ан о?ушыларды ба?алаймын.

6-сынып о?ушыларына

арнал?ан ба?алау пара?ы.

О?ушыны? аты-ж?ні

Ба?асы


 

Просмотр содержимого документа
«Кестелерді,суреттерді,бейнені ж?не дыбысты кірістіру. »
270 орта мектебі коммуналдық мекемесі
Күні:05.05.2014

Сыныбы:6«А»

Тақырыбы:Кестелерді,суреттерді,бейнені және дыбысты кірістіру.

Пән мұғалімі:Дүйсенова Ж

Сабақ жоспары


Күні:05.05.2014 ж

Сыныбы: 6«А»

Пәні:Информатика

Пән мұғалімі:Дүйсенова Жұлдыз

Cабақтың тақырыбы:(Практикалық жұмыс) Кестелерді,суреттерді,бейнені және дыбысты кірістіру.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларды Кестелер құру.Кестелерді редакциялау.Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу.Кестені баспаға дайындау терезесін түсіндіру. кесте жасауға, ұяшықтарды қосуға, алып тастауға, біріктіруге және бөліктерге бөлуге үйрету.

Тәрбиелік: Уақытты тиімді пайдалануға, жүйелі ойлауға, ұқыптылыққа, шапшаңдыққа, компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу.

Дамытушылық: Оқушылардың компьютерге қызығушылығын арттыру. Оқушылардың ойлау қабілеттерін, танымдық белсенділігін арттыру, компьютермен жұмыс істету шеберлігін одан әрі қарай шыңдау және осы сабақта алған білімдерін пайдалана білуге ықпал жасау.

Сабақтың түрі: Ашық сабақ

Сабақтың типі:Дәстүрлі сабақ

Оқыту технологиясы,әдіс - тәсілдері:Дамыта оқыту,деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының әдіс-тәсілдері.Түсіндіре-баяндау.

Пән аралық байланыс:қазақ тілі,орыс тілі,геометрия,математика,сызу,бейнелеу,ағылшын

Сабақта қолданылатын көрнекі құралдар: ДК, Microsoft Office Word 2013 бағдарламасы, интерактивті тақтада дайындалған слайдтар, деңгейлік тапсырмалар, оқулық, жұмыс дәптері, оқушылардың  бағалау парағы.суреттер, қосымша заттар т.б

Пайдаланылатын әдебиеттер:Н.Ермеков.Н.Стифутина Алматы «Атамұра»2003

Сабақтың өту барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі:

1.Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу.

2.сыныптың тазалығына назар аудару;

3.оқушыларда аққалаттың болуын назар аудару;

4.Журналға белгі соғу;

5.Оқушылардың назарларын сабаққа аудару.

ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау.

1.Дәптерге кесте құру және кестені толтыру

2.(Әр түрлі әдістерді пайдаланып, сыныптағы кезекшілік кестесін құрып келу  эл.түрде)

3.Сабақ сұрау

III.Үй тапсырмасын бекіту

IY.Практикалық жұмыс

Ал енді жұмыс дәптерін ашамыз.
Бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазамыз. «Кестемен жұмыс». Бұл сабақта сіздер кесте құру әдістерін, сондай –ақ кесте безендіруді үйренулеріңіз керек.
Біздің өмірімізде мәтінді безендіру немесе құжатты кесте түрінде даярлау жиі кездеседі. Оларға: мектеп журналдары, үлгерім табелі және сіздердің күнделік парақтарың т.б. MS Word мәтіндік процессоры кесте құруды жеңілдетеді, ол өзіне бағандардың енін есептеу мәселелерін жүктейді.
Сонымен, Кесте – бұл жолдар мен бағандарда реттеліп берілген ақпарат. Жолдар мен бағандар қиылысып, ұяшық құрайды.

5.2. Сурет. Кестенің бағандары мен жолдарының санын таңдау 

 Лентада Кірістіру қосымшасындағы Кесте тобында Кесте батырмасын басыңыз, Кестені кірістіру командасын таңдаңыз. Кестелерді кірістіру диалогтық терезесінде жолдармен бағандардың санын таңдаңыз және ОК батырмасын басыңыз.

5.4  Сурет. Кестені салу командасын шақырғаннан кейінгі Word терезесі

 Сіз Кестені салу батырмасын басқан кезде нұсқағыш қарандаш пішініне айналады. Алдымен кестенің кескінін құрыңыз (5.6. Сурет), одан кейін көлденең және тік сызықтарды салыңыз (5.7. Сурет)

 5.6.Сурет. Кесте құрудың бірінші кезеңі

 

5.7.   Сурет. Кесте құрудың екінші кезеңі

 Сурет. Кесте құрудың үшінші кезеңі Жұмыс аяқталғаннан кейін құжаттың кестеге қатысы жоқ жеріне тышқанды шертіңіз. Егер сізге кестені редактілеу қажет болса, онда кестеге шертіңіз және Конструктор қосымшасына қайтадан өтіңіз.

Дәптермен жұмыс

Кесте – жолдар мен бағандарда мәтіндік және графикалық хабарламаларды көрнекі етуге реттеліп берілген ақпарат.

Кесте баған мен жолдан және екеуінің қиылысуында орналасқан ұяшықтан тұрады.

Дербес компьютер мен жұмыс кезіндегі ережелерді еске түсіру.

Техникалық қауіпсіздік ережелерін естеріне түсіру.

 1. Токтар мен сымдарға тиісуге, компьютерді рұқсатсыз жылжытуға болмайды;

 2. Компьютердің алдында жинақы дұрыс отыру, артық заттар қоюға болмайды;

 3. Мұғалімді мұқият тыңдап, берілген тапсырманы ғана орында;

 4. Монитор мен көздің ара қашықтығы 50-60 см болу керек.

 Практикалық жұмыс( Компьютердегі тәжірибелік жұмыс)

Маған айтып берсең ұмытып қалармын,

Көрсетіп берсең есте сақтармын,

Өзіме жасатсаң үйреніп алармын.

Р/с

Оқушының аты-жөні

Туған жылы

Мекен-жайы


 

 

 


 

 

 

 

 

 

«Менің күнделігім»

Күні

Пәндер

Үйге тапсырма

бағасы

Дүйсенбі

1

2

3

4

5

Математика

Ағылшын

Орыс тілі

Биология

Информатика

 

 

 

 

Кестемен жұмыс

 

 

 

 

5

 Көзді талдыртпау және шаршатпау жаттығулары:

Бірнеше ондаған минут қозғалмай  отырып компьютермен ұзақ уақыт бірсарынды  жұмыс істеген кезде жағымсыз сезім, дене ұйығандай болып, шаршау пайда болады, көз талады. Осыларды болдырмау үшін  сабақ барысында  1-2 рет  келесі жаттығуларды орындау керек.

Көздің талуын болдырмау жаттығулары:

1.      Қарау бағытын өзгерту: алысқа-мұрын ұшына, солға –оңға, төмен-жоғары.

2.      сағат тілі бағытымен және қарсы бағытта  көзді айналдыра  бұрып қарау.

3.      Көзді жұмып,  қолмен жауып, 1-1,5 минут отыру.

Шаршауды болдырмау жаттығулары:

1.      Сағат тілі бағытымен және қарсы бағытта басты айналдыра бұру.

2.      Басты кезекпен екі жаққа бұру.

3.      Саусақтарды жұмырыққа  жұму, қолдың ұшын босаңсыту.

4.      Оңға-солға бұрылып, қолды сермеп, керіліп-созылу.

V. Сабақты  бекіту.  

Сергіту сәті:Ойындар

Жұмбақ шешу

Тұрады ол жолдармен бағандардан,
Және тұрар ұяшықтар ағымынан.
Кәне ойланып көрейік ол не екен,
Баған менен жолдарды қиылыстырған

(Кесте)

Кестенің бір негізгі элементі,
Көлденең ұяшық құру қызметі.
Ұяшық емес, баған емес ол не екен?
Кестенің негізгі болған қызметі.

(Жол)

Тіктөртбұрышқа ұқсайды,

Елемей кетуге болмайды.

Бағанменен жолдардың қиылысы,

Кестеде қай элементті құрайды.

(Ұяшық)

Батырмалардың атын табу Сиқырлы шарлар ойыны

Көп нүктенің орнына тиісті сөзді кою Ұяшықтарға жауап беру

Ұяшықтарға жауап беру

1.Баған мен жолдардың қиылысуынан нелер пайда болады? (Ұяшықтар)

2.Сызықтық кесте дегеніміз не? (Кестеде бір-ақ жол болуы мүмкін, мұндай кестені сызықтық кесте деп атайды)

3.Кесте дегеніміз не? Кесте – жолдар мен бағандарға реттелген ақпарат)

4.Жол дегеніміз не?( Көршілес ұяшықтардың көлденең бірлестігі)

5.Ұяшық дегеніміз не? (Дерек сақталатын орын )

«Домино» ойыны

Ойын шарты:   Бірнеше сөздер берілген. Осы сөздерден тақырыпқа байланысты сөйлем құрастыру керек.   

бағандарда

бұл

ақпарат

мен

берілген

жолдар

Кесте

реттеліп


Кесте – бұл жолдар мен бағандарда реттеліп берілген ақпарат. 

мен

құрайды

бағандар

ұяшық

Жолдар

қиылысып

Жолдар мен бағандар қиылысып, ұяшық құрайды.

VI. Сабақтың қорытындылау.

«Ақпараттық  диктант»

 1. Кестені даярлау үшін …        Кірістіру Кесте Кесте қосу

 2. Ұяшықтарды біріктіру үшін …      Макет Ұяшықты біріктіру

 3. Кесте құру батырмасы қай қатарда орналасқан? …    Стандартты

 4. Ұяшық дегеніміз не?…             Баған мен қатардың қиылысуы

 5. Кестеге жақтау орналастыру үшін…   Бет бөлігінің көлемі Бет шекарасы Шекара және Құю Шекара

 6. Жаңа жол қосу үшін қолданатын перне …   Тab

 7. Ұяшықтарды бөлу командасы …     Макет Ұяшықты бөлу

 8. Баған қосу …      Макет Оңға кірістіру немесе солға кірістіру        

 9. Жолдарды кірістіру …     Макет Кірістіру Жол қосу        

VІІ. Үйге тапсырма: Кестелермен жұмыс.

1.Дәптерге кесте құру және кестені толтыру

Дәптерге өзіңнің ІІІ тоқсанда әр пәннен алған бағаларыңды теру кестесін құрып келу.

VІІI. Оқушыларды бағалау.

Үй тапсырмасына және жаңа сабаққа,тапсырмаларға,сұрақтарға,сабаққа жаксы белсеніп қатысып отқан оқушыларды бағалаймын.

6-сынып оқушыларына

арналған бағалау парағы.

Оқушының аты-жөні

Бағасы

12345678910111213

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Кестелерді,суреттерді,бейнені ж?не дыбысты кірістіру.

Автор: Дуйсенова Жулдызай Сагатжановна

Дата: 08.04.2015

Номер свидетельства: 199006

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства