kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Интернет.Интернетте а?паратты іздеу. Электронды? пошта

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты?  та?ырыбы:Интернет. Интернеттен а?паратты іздеу. Электронды?  пошта.

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:   Интернет желісінде ке?ейтілген іздеу мен ?рт?рлі іздеу желілерін,а?парат іздеу

м?мкіндігін о?ып-?йренуді жал?астыру; электронды? поштатуралы білімдерін

тере?дету.

Дамытушылы?:  О?ушыларды? ойлау ж?не ой ?орыту ?абілеттерін дамыту, информатика

                                    п?ніне деген ?ызы?ушылы?тарын  арттыру.

Т?рбиелік:   О?ушыларды  ?йымшылды??а, шапша?ды??а, топпен ж?мыс жасау?а, 

                                                     жауапкершілікке т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі:  саяхат саба?, т?сіндірмелі - практикалы?

Саба?ты? к?рнекілігі: компьютер, 6 ?алпа?, слайдтар, карточкалар, тест пара?ы.

Саба?ты? ?діс-т?сілдері:  т?сіндіру, к?рнекілік, с?ра?-жауап, а?ылды?  6 ?алпа?ы ?дісі, тест,  

                                                                                  топпен ж?мыс, рефлексия

П?наралы? байланыс: орыс тілі, а?ылшын тілі

Саба? барысы:

 І. Ал?аш?ы  ?йымдастыру б?лімі.  О?ушыларды топ?а б?лу (6 - Астана, 6 – А?тау суреттері)

- Балалар, б?гінгі саба?ымыз к?нделікті саба?ымыздан ерекше, саяхат саба? болып ?тпек.

1-топ:  А?тау?а баратын топ. (поезд)

2-топ: Астана?а ?шатын топ. ( ?ша? )

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру.« Жол?а дайынды? »

 Тест ж?мысын орындату.Екі топ бір-біріні? ж?мысын тексереді, бір-бірін ба?алайды.Тесттен к?п ?пай жина?н топ ?ша??а мінеді, аз ?пай жина?ан топ поез?а мінеді.

 1. Компьютерді телефон?а ?осуды? ??ралы:

А) желілек карта

В) сканер

С) модем

Д) телефон кабелі

     2.  Браузер-программа:

А) Internet Exporer

В) Mozilla Firefox

С) Opera

Д) Google Chorme

    3. Браузерпара?ынжа?алау?шін?айбатырманыбасукерек?

А)F5

        В)F1

        С)Enter

        Д)Tab

 4. Егер браузерде м?тін к?рінбесе:

       А) Избранное пара?ына пара? ?осу

       В) Кодировка  --  Автота?дау б?йры?ын орындау

С)F5 пернесін басып, пара?ты жа?алау

 Д) Сервис -- Свойства б?йры?тарын орындау

 5. ?й пара?ы:

А) ?аламтор желісіне ?осылмай ж?ктеледі

В) браузермен ж?ктеледі

С) желіде ж?мыс істегенде ашы? ?ала береді

Д) home.kz атауын иемденеді.

Жауаптары:

1.C                         2.  C                     3.A                          4.C                      5. B

    ?пайлар:

 0 ?ате -  5  ?пай

 1 ?ате -  4 ?пай

 2  ?ате – 3 ?пай

ІІІ. Жа?а саба?.  «Ту?ан елге саяхат»

А) Саба?ты? та?ырыбын жазып, ма?сатын хабарлау.

?) М??алімні? т?сіндіруі. Сын т?р?ысынан ойлау с?ра?тары.

- Балалар, интернет деген с?з сіздерге таныс па?

- Ол не ?шін керек деп ойлайсы?дар?

- Интернеттен а?парат іздеп к?рді?іздер ме?

- Сіздерде электронды? пошта бар ма?

-  ?аламторда а?парат іздеу ?шін ??рамына ?аламтор ресурстары туралы т?ра?ты жа?арып т?ратын а?парат кіретін арнайы іздеу ж?йелері ?олданылады.

          Т?йін с?здер бойынша іздеуді орындау о?ай: ?здері?ні? браузерлері?ні? іздеу жолына сендерді ?ызы?тыратын а?паратты енгізіп, enter пернесін немесе Іздеу (Табу) батырмасын басы?дар.

Іздеу ?алай ж?зеге асырылады:

 • ?детте с?раныс ??рамына ?рбір с?з кіреді;
 • Іздегенде символдарды? регистрі ескерілмейді;
 • ?детте тыныс белгілері мен арнайы символдар да ескерілмейді.

Жа?сы іздеуді ?йымдастыру ?шін:

 • С?раныстар ?арапайым болуы тиіс;
 • Іздейтін бетте болу м?мкіндігіні? ы?тималды?ы е? ?лкен с?здерді ?олданы?дар;
 • Не??рлым аз с?з ?олданы?дар;
 • А?парттылы?ы арты?ыра? с?здерді та?да?дар.

Электронды пошта немесе e-mail хабарламаларды жеткізу ?ызметін к?рсетеді. Электронды? поштаны? пайда болуын Массачусетс технологиялы? институтыны? ?ызметкерлері Ноэль Моррис пен Том Ван Влек IBM 7090/7094 компьютері ?шін MAIL программасын жаз?ан 1965 жыл?а жат?ызу?а болады.

           Электронды? пошта ?арапайым пошта?а ??сайды. Пошташы ролінде- ?аламтор арналарын, ал пошта б?лімшесі ретінде- пошталы? серверді ?абылдауымыз керек.

?азіргі кезде жа?адан баста?ан кез келген т?тынушы пошталы? серверлерді? біріне тіркеліп, ?зіні? тегін электронды? пошта ж?шігін аша алады. Тіркелген кезде ?з ж?шіктері? ?шін логин (жеке атау) мен пароль (??пия с?з) ойлап табулары? керек.

           Электронды? пошта ж?шігіні? адресі келесі т?рде к?рсетіліп, жазылады:т?тынушыны?_аты@пошталы?_серверді?_аты. Логин ретінде символдарды? т?сінікті тіркемесін та?да?дар, тыныс белгілерін ?олданба?дар (н?кте мен астын сызудан бас?а).

 E-mail арты?шылы?тары ?атарында оны пайдалану ?арапайымдылы?ын, о?ай есте са?талатын адрестерді, хабарламаларды тасымалдау жылдамды?ын, жеткілікті сенімділігін айту?а болады. Кемшіліктеріне бір хаттаманы? м?лшеріне ?ойылатын шектеулер мен спам жатады.

            Спам- ?айсыбір тауарды немесе к?рсетілетін ?ызыметті жарнамалау(к?біне орынсыз)ма?сатында?ы пошталы? таратуларды? бір т?рі. Т?р?ын ?йлерді? пошта ж?шіктері ар?ылы ?лестірілетін тегін ?а?аз жарнамалар сия?ты таратылады. Пошталы? серверлерді? к?пшілігі ?з т?тынушыларына спаммен к?ресу ?ызметтерін де к?рсетеді.

IV. Практикалы? ж?мыс. Шабаданды? к??іл -  к?й

 • Ал ендібалалар, осы айтыл?андарды? барлы?ын ?азір саяхаттап ж?ргенде ?олданамыз.

  Бірінші саяхат?а шы?пас б?рын мына 1 – ші тапсырманы орындайы?

1-тапсырма:

 1. топ: интернеттен картадан  А?тау ?аласын ?арап, о?ан ?аза?стан Темір Жолы сайтынан билетти ?алай сатып  алу?а болатынды?ын ?арау.
 2. топ :интернеттен  картадан Астана ?аласын ?арап, о?ан ?аза?стан ?уе Жолдары сайтынан билетті ?алай сатып алу?а болатынды?ын ?арау.

2 - тапсырма:

Саяхат?а шы?у ?шін  А?тау немесе Астана ?аласынан интернет д?кеннен, «Техно-домнан»  жол?а шабадан  сатып алуымыз керек.

 

3 – тапсырма:

1-топ.    Поез?а мінді?дер. Поезда орыстармен жолаушы болды?дар. Олармен с?йлесу ?шін интернеттен Онлайн - аудармашы ба?дарламасын ?олданып, орыс аудармасын алулары?ыз  керек.

2-топ. Астана?а ?ша??а мінушілер! ?ша? бортсерігі а?ылшын тілінде с?йлейді екен, онымен с?йлесу ?шін,интернеттен Онлайн - аудармашы ба?дарламасын ?олданып,а?ылшын аудармасын алулары?ыз  керек.

?ала?а жеттік. Енді сол саяхаттап ж?рген ?алаларымыз туралы интернеттен а?парат жинап, ?аланы? к?рікті жерлеріні? суреттерін алып, оны? к?шірмесін электронды? пошталары?а салып, сынып атына аш?ан электронды? поштамыз?а жібереміз.

4 – тапсырма:

         ?р топ интернеттен ?здері саяхаттап ж?рген ?алаларыны?   е? к?рікті жерлері туралы біліп, оларды? суреттерін алып, сынып атына ашып ?ой?ан пошта?а жіберулері керек. Сынып поштасыны?  адресі : altinsarin_10a@mail.ru. (топтарды? ж?мысын ?арау)

V. Сергіту с?ті

VІ. Саба?ты бекіту.  Эдуард Де Бононы? «А?ылды? алты ?алпа?ы  ?дісі» ар?ылы

бекітіледі.

 1. А? ?алпа? -  интернет деген не?Ол туралы не білеміз? Сол туралы а?парат беру.
 1. ?ызыл ?алпа? – интернет, электронды? пошта туралы менде ?андай сезім туындайды?
 2. Сары ?алпа? – интернетті?, электронды? поштаны? арты?шылы?ы ?андай, б?л кім ?шін пайдалы?
 3. ?ара т?с –(?ара??ылы?) интернетті? адам ?мірі ?шін ?андай ?аупі бар?

?андай ?ателер бар? Кемшіліктері ?андай?.

 1. Жасыл ?алпа? – интернет ар?ылы ?андай идеялар туындайды, ?андай шы?армашылы? ж?мыстар жасау?а болады?
 2. К?к ?алпа? – интернет ар?ылы неге ?ол жеткіздік? Болаша?та не істеу керек?

 

VІI. ?йге тапсырма.

Та?ырыпты о?у, мазм?ндау.Бірінші топ “Компьютерлік желілер ” та?ырыбында с?зж?мба? ??рау, онда?ы барлы? терминдерді а?ылшын тіліне аудару (Google аудармасын  ?олдану) ж?не екінші топ интернеттен Каза?станны? Кызыл кітабына енген жануарлар мен ?сімдіктер туралы а?парат жазып келу.

 

VІІI.  Ба?алау. Топтарды мада?тау, ба?алау.

Рефлексия. (О?ушылар ?здеріні? саяхаттан ал?ан ?серлерін к?рсетеді

Просмотр содержимого документа
«Панорамалық_сабақ_»

Сабақтың тақырыбы:Интернет. Интернеттен ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Интернет желісінде кеңейтілген іздеу мен әртүрлі іздеу желілерін,ақпарат іздеу

мүмкіндігін оқып-үйренуді жалғастыру; электрондық поштатуралы білімдерін

тереңдету.

Дамытушылық: Оқушылардың ойлау және ой қорыту қабілеттерін дамыту, информатика

пәніне деген қызығушылықтарын арттыру.

Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа, шапшаңдыққа, топпен жұмыс жасауға,

жауапкершілікке тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: саяхат сабақ, түсіндірмелі - практикалық

Сабақтың көрнекілігі: компьютер, 6 қалпақ, слайдтар, карточкалар, тест парағы.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, көрнекілік, сұрақ-жауап, ақылдың 6 қалпағы әдісі, тест,

топпен жұмыс, рефлексия

Пәнаралық байланыс: орыс тілі, ағылшын тілі

Сабақ барысы:

І. Алғашқы ұйымдастыру бөлімі. Оқушыларды топқа бөлу (6 - Астана, 6 – Ақтау суреттері)

- Балалар, бүгінгі сабағымыз күнделікті сабағымыздан ерекше, саяхат сабақ болып өтпек.

1-топ: Ақтауға баратын топ. (поезд)

2-топ: Астанаға ұшатын топ. ( ұшақ )

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.« Жолға дайындық »

Тест жұмысын орындату.Екі топ бір-бірінің жұмысын тексереді, бір-бірін бағалайды.Тесттен көп ұпай жинағн топ ұшаққа мінеді, аз ұпай жинаған топ поезға мінеді.

 1. Компьютерді телефонға қосудың құралы:

А) желілек карта

В) сканер

С) модем

Д) телефон кабелі

2. Браузер-программа:

А) Internet Exporer

В) Mozilla Firefox

С) Opera

Д) Google Chorme

3. Браузерпарағынжаңалауүшінқайбатырманыбасукерек?

А)F5

В)F1

С)Enter

Д)Tab

4. Егер браузерде мәтін көрінбесе:

А) Избранное парағына парақ қосу

В) Кодировка -- Автотаңдау бұйрығын орындау

С)F5 пернесін басып, парақты жаңалау

Д) Сервис -- Свойства бұйрықтарын орындау

5. Үй парағы:

А) ғаламтор желісіне қосылмай жүктеледі

В) браузермен жүктеледі

С) желіде жұмыс істегенде ашық қала береді

Д) home.kz атауын иемденеді.

Жауаптары:

1.C 2. C 3.A 4.C 5. B

Ұпайлар:

0 қате - 5 ұпай

1 қате - 4 ұпай

2 қате – 3 ұпай

ІІІ. Жаңа сабақ. «Туған елге саяхат»

А) Сабақтың тақырыбын жазып, мақсатын хабарлау.

Ә) Мұғалімнің түсіндіруі. Сын тұрғысынан ойлау сұрақтары.

- Балалар, интернет деген сөз сіздерге таныс па?

- Ол не үшін керек деп ойлайсыңдар?

- Интернеттен ақпарат іздеп көрдіңіздер ме?

- Сіздерде электрондық пошта бар ма?

- Ғаламторда ақпарат іздеу үшін құрамына ғаламтор ресурстары туралы тұрақты жаңарып тұратын ақпарат кіретін арнайы іздеу жүйелері қолданылады.

Түйін сөздер бойынша іздеуді орындау оңай: өздеріңнің браузерлеріңнің іздеу жолына сендерді қызықтыратын ақпаратты енгізіп, enter пернесін немесе Іздеу (Табу) батырмасын басыңдар.

Іздеу қалай жүзеге асырылады:

 • Әдетте сұраныс құрамына әрбір сөз кіреді;

 • Іздегенде символдардың регистрі ескерілмейді;

 • Әдетте тыныс белгілері мен арнайы символдар да ескерілмейді.

Жақсы іздеуді ұйымдастыру үшін:

 • Сұраныстар қарапайым болуы тиіс;

 • Іздейтін бетте болу мүмкіндігінің ықтималдығы ең үлкен сөздерді қолданыңдар;

 • Неғұрлым аз сөз қолданыңдар;

 • Ақпарттылығы артығырақ сөздерді таңдаңдар.

Электронды пошта немесе e-mail хабарламаларды жеткізу қызметін көрсетеді. Электрондық поштаның пайда болуын Массачусетс технологиялық институтының қызметкерлері Ноэль Моррис пен Том Ван Влек IBM 7090/7094 компьютері үшін MAIL программасын жазған 1965 жылға жатқызуға болады.

Электрондық пошта қарапайым поштаға ұқсайды. Пошташы ролінде- ғаламтор арналарын, ал пошта бөлімшесі ретінде- пошталық серверді қабылдауымыз керек.

Қазіргі кезде жаңадан бастаған кез келген тұтынушы пошталық серверлердің біріне тіркеліп, өзінің тегін электрондық пошта жәшігін аша алады. Тіркелген кезде өз жәшіктерің үшін логин (жеке атау) мен пароль (құпия сөз) ойлап табуларың керек.

Электрондық пошта жәшігінің адресі келесі түрде көрсетіліп, жазылады:тұтынушының_аты@пошталық_сервердің_аты. Логин ретінде символдардың түсінікті тіркемесін таңдаңдар, тыныс белгілерін қолданбаңдар (нүкте мен астын сызудан басқа).

E-mail артықшылықтары қатарында оны пайдалану қарапайымдылығын, оңай есте сақталатын адрестерді, хабарламаларды тасымалдау жылдамдығын, жеткілікті сенімділігін айтуға болады. Кемшіліктеріне бір хаттаманың мөлшеріне қойылатын шектеулер мен спам жатады.

Спам- қайсыбір тауарды немесе көрсетілетін қызыметті жарнамалау(көбіне орынсыз)мақсатындағы пошталық таратулардың бір түрі. Тұрғын үйлердің пошта жәшіктері арқылы үлестірілетін тегін қағаз жарнамалар сияқты таратылады. Пошталық серверлердің көпшілігі өз тұтынушыларына спаммен күресу қызметтерін де көрсетеді.

IV. Практикалық жұмыс. Шабадандық көңіл - күй

 • Ал ендібалалар, осы айтылғандардың барлығын қазір саяхаттап жүргенде қолданамыз.

Бірінші саяхатқа шықпас бұрын мына 1 – ші тапсырманы орындайық

1-тапсырма:

 1. топ: интернеттен картадан Ақтау қаласын қарап, оған Қазақстан Темір Жолы сайтынан билетти қалай сатып алуға болатындығын қарау.

 2. топ :интернеттен картадан Астана қаласын қарап, оған Қазақстан Әуе Жолдары сайтынан билетті қалай сатып алуға болатындығын қарау.

2 - тапсырма:

Саяхатқа шығу үшін Ақтау немесе Астана қаласынан интернет дүкеннен, «Техно-домнан» жолға шабадан сатып алуымыз керек.3 – тапсырма:

1-топ. Поезға міндіңдер. Поезда орыстармен жолаушы болдыңдар. Олармен сөйлесу үшін интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып, орыс аудармасын алуларыңыз керек.

2-топ. Астанаға ұшаққа мінушілер! Ұшақ бортсерігі ағылшын тілінде сөйлейді екен, онымен сөйлесу үшін,интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып,ағылшын аудармасын алуларыңыз керек.

Қалаға жеттік. Енді сол саяхаттап жүрген қалаларымыз туралы интернеттен ақпарат жинап, қаланың көрікті жерлерінің суреттерін алып, оның көшірмесін электрондық пошталарыңа салып, сынып атына ашқан электрондық поштамызға жібереміз.

4 – тапсырма:

Әр топ интернеттен өздері саяхаттап жүрген қалаларының ең көрікті жерлері туралы біліп, олардың суреттерін алып, сынып атына ашып қойған поштаға жіберулері керек. Сынып поштасының адресі : altinsarin_10a@mail.ru. (топтардың жұмысын қарау)

V. Сергіту сәті

VІ. Сабақты бекіту. Эдуард Де Бононың «Ақылдың алты қалпағы әдісі» арқылы

бекітіледі.

 1. Ақ қалпақ - интернет деген не?Ол туралы не білеміз? Сол туралы ақпарат беру.

 1. Қызыл қалпақ – интернет, электрондық пошта туралы менде қандай сезім туындайды?

 2. Сары қалпақ – интернеттің, электрондық поштаның артықшылығы қандай, бұл кім үшін пайдалы?

 3. Қара түс –(қараңғылық) интернеттің адам өмірі үшін қандай қаупі бар?

Қандай қателер бар? Кемшіліктері қандай?.

 1. Жасыл қалпақ – интернет арқылы қандай идеялар туындайды, қандай шығармашылық жұмыстар жасауға болады?

 2. Көк қалпақ – интернет арқылы неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек?VІI. Үйге тапсырма.

Тақырыпты оқу, мазмұндау.Бірінші топ “Компьютерлік желілер ” тақырыбында сөзжұмбақ құрау, ондағы барлық терминдерді ағылшын тіліне аудару (Google аудармасын қолдану) және екінші топ интернеттен Казақстанның Кызыл кітабына енген жануарлар мен өсімдіктер туралы ақпарат жазып келу.VІІI. Бағалау. Топтарды мадақтау, бағалау.

Рефлексия. (Оқушылар өздерінің саяхаттан алған әсерлерін көрсетеді)

«Бейнеу ауданы Ы.Алтынсарин орта мектебі» ММ

Тақырыбы:10 «a» - сыныбы

Өткізген: Баекенова Р

2014-2015 оқу жылы

Просмотр содержимого презентации
«Панорамалы0»

І. Алғашқы ұйымдастыру бөлімі. Оқушыларды топқа бөлу (6 - Астана, 6 – Ақтау суреттері)

І. Алғашқы ұйымдастыру бөлімі.

Оқушыларды топқа бөлу (6 - Астана, 6 – Ақтау суреттері)

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. « Жолға дайындық » Тест жұмысын орындату. Екі топ бір-бірінің жұмысын тексереді, бір-бірін бағалайды.Тесттен көп ұпай жинаған топ ұшаққа мінеді, аз ұпай жинаған топ поезға мінеді.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.

« Жолға дайындық »

Тест жұмысын орындату.

Екі топ бір-бірінің жұмысын тексереді, бір-бірін бағалайды.Тесттен көп ұпай жинаған топ ұшаққа мінеді, аз ұпай жинаған топ поезға мінеді.

Тест жұмысы Компьютерді телефонға қосудың құралы: А) желілек карта В) сканер С) модем Д) телефон кабелі 2. Браузер-программа: А) Internet Exporer В) Mozilla Firefox С) Opera Д) Google Chorme 3. Браузер парағын жаңалау үшін қай батырманы басу керек? А)F5 В)F1 С)Enter Д)Tab

Тест жұмысы

 • Компьютерді телефонға қосудың құралы:

А) желілек карта

В) сканер

С) модем

Д) телефон кабелі

2. Браузер-программа:

А) Internet Exporer

В) Mozilla Firefox

С) Opera

Д) Google Chorme

3. Браузер парағын жаңалау үшін қай батырманы басу керек?

А)F5

В)F1

С)Enter

Д)Tab

4. Егер браузерде мәтін көрінбесе: А) Избранное парағына парақ қосу В) Кодировка -- Автотаңдау бұйрығын орындау С)F5 пернесін басып, парақты жаңалау Д) Сервис -- Свойства бұйрықтарын орындау 5. Үй парағы: А) ғаламтор желісіне қосылмай жүктеледі В) браузермен жүктеледі С) желіде жұмыс істегенде ашық қала береді Д) home.kz атауын иемденеді. Жауаптары: 1.C 2. C 3.A 4.C 5. B

4. Егер браузерде мәтін көрінбесе:

А) Избранное парағына парақ қосу

В) Кодировка -- Автотаңдау бұйрығын орындау

С)F5 пернесін басып, парақты жаңалау

Д) Сервис -- Свойства бұйрықтарын орындау

5. Үй парағы:

А) ғаламтор желісіне қосылмай жүктеледі

В) браузермен жүктеледі

С) желіде жұмыс істегенде ашық қала береді

Д) home.kz атауын иемденеді.

Жауаптары:

1.C 2. C 3.A 4.C 5. B

Ұпайлар: 0 қате - 5 ұпай 1 қате - 4 ұпай 2 қате – 3 ұпай

Ұпайлар:

0 қате - 5 ұпай

1 қате - 4 ұпай

2 қате – 3 ұпай

ІІІ. Жаңа сабақ. «Туған елге саяхат»

ІІІ. Жаңа сабақ.

«Туған елге саяхат»

Сабақтың тақырыбы:  Интернет. нтернеттен ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

Сабақтың тақырыбы:

Интернет. нтернеттен

ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

Сабақтың мақсаты: Білімділік: Интернет желісінде кеңейтілген іздеу мен әртүрлі іздеу желілерін,ақпарат іздеу мүмкіндігін оқып-үйренуді жалғастыру; электрондық пошта туралы білімдерін тереңдету. Дамытушылық: Оқушылардың ойлау және ой қорыту қабілеттерін дамыту, информатика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру. Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа, шапшаңдыққа, топпен жұмыс жасауға, жауапкершілікке тәрбиелеу.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Интернет желісінде кеңейтілген іздеу мен әртүрлі іздеу желілерін,ақпарат іздеу

мүмкіндігін оқып-үйренуді жалғастыру; электрондық пошта туралы білімдерін

тереңдету.

Дамытушылық: Оқушылардың ойлау және ой қорыту қабілеттерін дамыту, информатика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру.

Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа, шапшаңдыққа, топпен жұмыс жасауға, жауапкершілікке тәрбиелеу.

Сын тұрғысынан ойлау сұрақтары.  - Балалар, интернет деген сөз сіздерге таныс па? - Ол не үшін керек деп ойлайсыңдар? - Интернеттен ақпарат іздеп көрдіңіздер ме? - Сіздерде электрондық пошта бар ма?

Сын тұрғысынан ойлау сұрақтары.

- Балалар, интернет деген сөз сіздерге таныс па?

- Ол не үшін керек деп ойлайсыңдар?

- Интернеттен ақпарат іздеп көрдіңіздер ме?

- Сіздерде электрондық пошта бар ма?

- Ғаламторда ақпарат іздеу үшін құрамына ғаламтор ресурстары туралы тұрақты жаңарып тұратын ақпарат кіретін арнайы іздеу жүйелері қолданылады. Түйін сөздер бойынша іздеуді орындау оңай: өздеріңнің браузерлеріңнің іздеу жолына сендерді қызықтыратын ақпаратты енгізіп, enter пернесін немесе Іздеу (Табу) батырмасын басыңдар. Іздеу қалай жүзеге асырылады: Әдетте сұраныс құрамына әрбір сөз кіреді; Іздегенде символдардың регистрі ескерілмейді; Әдетте тыныс белгілері мен арнайы символдар да ескерілмейді. Жақсы іздеуді ұйымдастыру үшін: Сұраныстар қарапайым болуы тиіс; Іздейтін бетте болу мүмкіндігінің ықтималдығы ең үлкен сөздерді қолданыңдар; Неғұрлым аз сөз қолданыңдар; Ақпарттылығы артығырақ сөздерді таңдаңдар.

- Ғаламторда ақпарат іздеу үшін құрамына ғаламтор ресурстары туралы тұрақты жаңарып тұратын ақпарат кіретін арнайы іздеу жүйелері қолданылады.

Түйін сөздер бойынша іздеуді орындау оңай: өздеріңнің браузерлеріңнің іздеу жолына сендерді қызықтыратын ақпаратты енгізіп, enter пернесін немесе Іздеу (Табу) батырмасын басыңдар.

Іздеу қалай жүзеге асырылады:

 • Әдетте сұраныс құрамына әрбір сөз кіреді;
 • Іздегенде символдардың регистрі ескерілмейді;
 • Әдетте тыныс белгілері мен арнайы символдар да ескерілмейді.

Жақсы іздеуді ұйымдастыру үшін:

 • Сұраныстар қарапайым болуы тиіс;
 • Іздейтін бетте болу мүмкіндігінің ықтималдығы ең үлкен сөздерді қолданыңдар;
 • Неғұрлым аз сөз қолданыңдар;
 • Ақпарттылығы артығырақ сөздерді таңдаңдар.

Электронды пошта немесе e-mail хабарламаларды жеткізу қызметін көрсетеді. Электрондық поштаның пайда болуын Массачусетс технологиялық институтының қызметкерлері Ноэль Моррис пен Том Ван Влек IBM 7090/7094 компьютері үшін MAIL программасын жазған 1965 жылға жатқызуға болады. Электрондық пошта қарапайым поштаға ұқсайды. Пошташы ролінде- ғаламтор арналарын, ал пошта бөлімшесі ретінде- пошталық серверді қабылдауымыз керек. Қазіргі кезде жаңадан бастаған кез келген тұтынушы пошталық серверлердің біріне тіркеліп, өзінің тегін электрондық пошта жәшігін аша алады. Тіркелген кезде өз жәшіктерің үшін логин (жеке атау) мен пароль (құпия сөз) ойлап табуларың керек. Электрондық пошта жәшігінің адресі келесі түрде көрсетіліп, жазылады: тұтынушының_аты@пошталық_сервердің_аты. Логин ретінде символдардың түсінікті тіркемесін таңдаңдар, тыныс белгілерін қолданбаңдар (нүкте мен астын сызудан басқа).

Электронды пошта немесе e-mail хабарламаларды жеткізу қызметін көрсетеді. Электрондық поштаның пайда болуын Массачусетс технологиялық институтының қызметкерлері Ноэль Моррис пен Том Ван Влек IBM 7090/7094 компьютері үшін MAIL программасын жазған 1965 жылға жатқызуға болады.

Электрондық пошта қарапайым поштаға ұқсайды. Пошташы ролінде- ғаламтор арналарын, ал пошта бөлімшесі ретінде- пошталық серверді қабылдауымыз керек.

Қазіргі кезде жаңадан бастаған кез келген тұтынушы пошталық серверлердің біріне тіркеліп, өзінің тегін электрондық пошта жәшігін аша алады. Тіркелген кезде өз жәшіктерің үшін логин (жеке атау) мен пароль (құпия сөз) ойлап табуларың керек.

Электрондық пошта жәшігінің адресі келесі түрде көрсетіліп, жазылады: тұтынушының_аты@пошталық_сервердің_аты. Логин ретінде символдардың түсінікті тіркемесін таңдаңдар, тыныс белгілерін қолданбаңдар (нүкте мен астын сызудан басқа).

IV. Практикалық жұмыс. Шабадандық көңіл - күй

IV. Практикалық жұмыс.

Шабадандық көңіл - күй

1-тапсырма: 1- топ: интернеттен картадан Ақтау қаласын қарап, оған Қазақстан Темір Жолы сайтынан билетті қалай сатып алуға болатындығын қарау. 2 - топ: интернеттен картадан Астана қаласын қарап, оған Қазақстан Әуе Жолдары сайтынан билетті қалай сатып алуға болатындығын қарау.

1-тапсырма:

1- топ: интернеттен картадан Ақтау қаласын қарап, оған Қазақстан Темір Жолы сайтынан билетті қалай сатып алуға болатындығын қарау.

2 - топ: интернеттен картадан Астана қаласын қарап, оған Қазақстан Әуе Жолдары сайтынан билетті қалай сатып алуға болатындығын қарау.

2 - тапсырма Саяхатқа шығу үшін Ақтау немесе Астана қаласынан интернет дүкеннен, «Техно-домнан» жолға шабадан сатып алуымыз керек.

2 - тапсырма

Саяхатқа шығу үшін Ақтау немесе Астана қаласынан интернет дүкеннен, «Техно-домнан» жолға шабадан сатып алуымыз керек.

3 – тапсырма 1-топ. Поезға міндіңдер. Поезда орыстармен жолаушы болдыңдар. Олармен сөйлесу үшін интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып, орыс аудармасын алуларыңыз керек. 2-топ. Астанаға ұшаққа мінушілер! Ұшақ бортсерігі ағылшын тілінде сөйлейді екен, онымен сөйлесу үшін,интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып,ағылшын аудармасын алуларыңыз керек.

3 – тапсырма

1-топ. Поезға міндіңдер. Поезда орыстармен жолаушы болдыңдар. Олармен сөйлесу үшін интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып, орыс аудармасын алуларыңыз керек.

2-топ. Астанаға ұшаққа мінушілер! Ұшақ бортсерігі ағылшын тілінде сөйлейді екен, онымен сөйлесу үшін,интернеттен Онлайн - аудармашы бағдарламасын қолданып,ағылшын аудармасын алуларыңыз керек.

Қалаға жеттік. Енді сол саяхаттап жүрген қалаларымыз туралы интернеттен ақпарат жинап, қаланың көрікті жерлерінің суреттерін алып, оның көшірмесін электрондық пошталарыңа салып, сынып атына ашқан электрондық поштамызға жібереміз .

Қалаға жеттік. Енді сол саяхаттап жүрген қалаларымыз туралы интернеттен ақпарат жинап, қаланың көрікті жерлерінің суреттерін алып, оның көшірмесін электрондық пошталарыңа салып, сынып атына ашқан электрондық поштамызға жібереміз .

4 – тапсырма Әр топ интернеттен өздері саяхаттап жүрген қалаларының ең көрікті жерлері туралы біліп, олардың суреттерін алып, сынып атына ашып қойған поштаға жіберулері керек. Сынып поштасының адресі: altinsarin_10a@mail.ru . (топтардың жұмысын қарау)

4 – тапсырма

Әр топ интернеттен өздері саяхаттап жүрген қалаларының ең көрікті жерлері туралы біліп, олардың суреттерін алып, сынып атына ашып қойған поштаға жіберулері керек. Сынып поштасының адресі: altinsarin_10a@mail.ru . (топтардың жұмысын қарау)

V. Сергіту сәті

V. Сергіту сәті

VІ. Сабақты бекіту.  Эдуард Де Бононың «Ақылдың алты қалпағы әдісі» арқылы бекітіледі.

VІ. Сабақты бекіту.

Эдуард Де Бононың «Ақылдың алты қалпағы әдісі» арқылы бекітіледі.

Ақ қалпақ - интернет, электрондық пошта деген не?Ол туралы не білеміз? Сол туралы ақпарат беру. Қызыл қалпақ – интернет, электрондық пошта туралы менде қандай сезім туындайды? Сары қалпақ – интернеттің, электрондық поштаның артықшылығы қандай, бұл кім үшін пайдалы? Қара түс –(қараңғылық) интернеттің адам өмірі үшін қандай қаупі бар?Қандай қателер бар? Кемшіліктері қандай?.
 • Ақ қалпақ - интернет, электрондық пошта деген не?Ол туралы не білеміз? Сол туралы ақпарат беру.
 • Қызыл қалпақ – интернет, электрондық пошта туралы менде қандай сезім туындайды?
 • Сары қалпақ – интернеттің, электрондық поштаның артықшылығы қандай, бұл кім үшін пайдалы?
 • Қара түс –(қараңғылық) интернеттің адам өмірі үшін қандай қаупі бар?Қандай қателер бар? Кемшіліктері қандай?.

5. Жасыл қалпақ – интернет арқылы қандай идеялар туындайды, қандай шығармашылық жұмыстар жасауға болады?

6. Көк қалпақ – интернет арқылы неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек?

 

VІI. Үйге тапсырма. Тақырыпты оқу, мазмұндау. Бірінші топ “Компьютерлік желілер ” тақырыбында сөзжұмбақ құрау, ондағы барлық терминдерді ағылшын тіліне аудару (Google аудармасын қолдану) және екінші топ интернеттен Казақстанның Кызыл кітабына енген жануарлар мен өсімдіктер туралы ақпарат жазып келу.

VІI. Үйге тапсырма.

Тақырыпты оқу, мазмұндау. Бірінші топ “Компьютерлік желілер ” тақырыбында сөзжұмбақ құрау, ондағы барлық терминдерді ағылшын тіліне аудару (Google аудармасын қолдану) және екінші топ интернеттен Казақстанның Кызыл кітабына енген жануарлар мен өсімдіктер туралы ақпарат жазып келу.

VІІI. Бағалау. Топтарды мадақтау, бағалау. (Оқушылар өздерінің саяхаттан алған әсерлерін көрсетеді) Рефлексия.

VІІI. Бағалау.

Топтарды мадақтау, бағалау.

(Оқушылар өздерінің саяхаттан алған әсерлерін көрсетеді)

Рефлексия.

Саяхат ұнады. Тағы да саяхаттауға дайынмын.

Саяхат ұнады. Тағы да

саяхаттауға дайынмын.

Орташа көңіл – күй. Басқа қаланы таңдаймын

Орташа көңіл – күй.

Басқа қаланы таңдаймын

Ұнаған жоқ. Үйде отырамын

Ұнаған жоқ.

Үйде отырамын


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Интернет.Интернетте а?паратты іздеу. Электронды? пошта

Автор: Баекенова Райла Хабдуали?ызы

Дата: 06.02.2015

Номер свидетельства: 168192

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства